Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri"— Sunum transkripti:

1 Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümlerimiz

2 I. Şirketimiz

3 Şirketimiz... 2000 yılının başında bir İletişim Teknolojileri Danışmanlığı olarak kurulan pazara kurumsal müşterilere Internet üzerinden çağdaş iletişim çözümleri sunmayı amaçlayarak girmişti. Teknoloji ve telekomünikasyonun hızla değişen görünüm ve niteliklerine paralel olarak zaman içinde faaliyetlerini tümüyle müşterilerine en ileri çözümleri en ekonomik koşullarda sunmaya odaklandırmıştır. IT Proje Yönetimi Internet/Intranet Çözümleri Telekomünikasyon Çözümleri Internet/Intranet Hizmetleri Telekomünikasyon Hizmetleri SiM IT

4 Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümlerimiz

5 II. Misyonumuz

6 Misyonumuz... İletişim Harcamalarında TASARRUF Sağlamak
Maliyetleri oldukça yüksek olmakla birlikte telekomünikasyon her işyeri için “olmazsa olmaz” bir işlevdir. Dünyayı küçülten iletişim teknolojilerini en son yenilikleri ile Müşterilerine sunmak temel amacını oluşturur. Bu amaçla Müşterilerimiz için hazırladığımız özel projelerle bir yandan alt yapılarını çağdaş çözümlere uyumlu hale getirirken iletişim masraflarında çok ciddi tasarruflar sağlanmasını mümkün kılıyoruz.

7 Misyonumuz... IT ve Telekomünikasyon Alt Yapılarının Yenilenmesi
İletişim Teknolojileri uygulamaları ve Telekomünikasyon alt yapısı ancak uzmanlar tarafından planlandığında gerçek anlamda bir yarar sağlayabilir. Teknolojide şarlatanlığa yer olmaması gerekir diye düşünülse de bu sadece temenniden ibaret kalmakta, çoğu birey ve kurum gerçekten gereksinim duymayacağı ve kullanmayacağı bir çok mal ve hizmet alabilmektedir. Bunu önlemek amacıyla danışmanlığın ilk aşamasında bir durum tesbiti yaparak en iyi çözümlerin elemanlarını saptamaktadır. Bunu izleyerek Müşteri ile birlikte alternatif çözümler irdelenmekte ve son karar verilerek gerekli alt yapı düzenlemelerine esas olacak kararlar alınmaktadır.

8 Misyonumuz... IT ve Telekomünikasyon Gereksinimleri için Merkezi
Çözümler Üretmek Düşük maliyetli merkezi çözüm önerilerimiz Müşterilerimizin çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir biçimde sürdürmelerini sağlarken, küreselleşmenin gereklerini yerine getirmelerini ve sanal ortamda da olsa aynı zamanda birden fazla yerde bulunmalarını sağlar. Bu çerçevede Müşterilerimize verdiğimiz Video Konferans Veri Hattından Sesli Görüşme, Çağrı Merkezi ve Fax Sunucusu gibi hizmetlerle onların geleceği bugünden yakalamalarını sağlıyoruz.

9 Misyonumuz... IT ve Telekomünikasyon Altyapısının Profesyonel Yönetimi
Müşterilerimizin tüm iletişim ve telekomünikasyon alt yapılarının profesyonel bir yönetilerek maksimum üretkenliği yakalamalarını sağlamak hedeflerimiz içinde büyük öncelik taşır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla ve Müşterilerimiz gerekli gördüğünde onların alt yapılarının tamamen ya da kısmen devralınarak işletilmesini üstlenebiliyoruz.

10 Our Mission is... Yüksek Kalitede Internet Hizmetleri
Müşterilerine yüksek kalitede, etkin ve modern yedekleme sistemleri ile desteklenen Kiralık Hat, Konuklandırma, çeşitli WEB çözümleri da dahil olmak üzere her türlü Internet Uygulama Hizmetleri gibi bugün çoğu Internet Servis Sağlayıcısının iş paletinde bulunmayan hizmetler sunmaktadır. tüm yıl boyunca aralıksız her gün 24 saat hizmet vererek Müşterilerinin dünya ile olan ilişkilerinin kesintiye uğramasını önlemeyi kendisine gerçek bir hedef olarak belirlemiştir.

11 Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümlerimiz

12 III. Hizmetlerimiz

13 Bürolarınıza yaratıcı teknolojik çözümler
Hizmetlerimize gelince ... Bürolarınıza yaratıcı teknolojik çözümler En tutarlı yazılım ve donanımın en etkin ve ekonomik biçimde kullanımı; Özel gereksinimlere göre düzenlenmiş sunucu ve terminallerin işletim ve desteği; Sürekli yenilenen veri tabanlarına dayalı virüs koruması; Telekomünikasyon (TC) ile İletişim Teknolojilerinin (IT) buluşturulduğu alanları genişletilerek gerçek anlamda bir Bilgisayar-Telefon (CTI) Sistemleri Bütünleşmesi çözümleri Sistemlerinizin gerçek ve sanal anlamda yeniden konuşlandırılması ve durum tesbit yönetimi Fax Sunucuları ve Görsel Konferans (Video Conference) çözümleri

14 Uzaktan Çalışanlara Yönelik Çözümler
Hizmetlerimize gelince... Uzaktan Çalışanlara Yönelik Çözümler Uzaktan Çalışma Seyyar Çalışma Esnek Büro (Büro Paylaşımı) Her gereksinime göre özel düzenlenecek sanal çalışma mekanları LAN ve ISDN çözümleri ile büronuzdaki çalışma ortamınızın işlevlerine doğrudan bağlantı İş ortaklarınızın sistemlerinize girişinin güvenlik kriterlerine göre derecelendirilmesi Dışardan gelecek her türlü sanal saldırıya karşı etkin ve sürekli yenilenen korunma

15 Hizmetlerimize gelince...
İmalat Sanayii için çözümlerimiz Reel Sektörün belkemiği imalat sanayiinde kullanılan üretim süreçleri için etkin ve kalıcı çözümler ve destek; Bilgisayar tabanlı İletişim Merkezleri kurulması; Bu merkezlerin merkezileştirilmiş uygulama yazılımları ve iletişim hizmetlerini de içerecek biçimde işletilmesi ve arşivleme ve yedekleme Sunucu hizmetlerinin, yerel ağ sistemlerinin ve sunucu-kullanıcı uygulamalarının yerinde veya uzaktan işletim ve denetimi; Her türlü iletişim ve bilgisayar sistemlerinin, yerel ağların ve uzak bağlantıların kurulum, bakım ve desteği, Personel eğitimi, İş yönetimi ve problem çözümleri için merkezi destek hattı tesis ve işletimi

16 Hizmetlerimize gelince ...
Şirket İçinde Bilgi Akımı İç ağ sistemleri ile anında haberleşme ve Dünya Bilgi Otoyoluna bağlantı (intranet and Internet); Elektronik posta, sesli pota, fax haberleşmesi gibi uygulamalar için birinci sınıf çözümler; Mevcut haberleşme araçları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi Mesajlaşma sistemlerinin kurulum ve işletilmesi. Modüler Hizmet Paketleri; örneğin, Yazılı metnin Konuşmaya çevrilmesi SMS Kestirme ve etkin haberleşme ve iletişim yolları sayesinde zamandan tasarruf.

17 Hizmetlerimize gelince...
Ofis Binalarında ve İş Parklarında İletişim ve Telekomünikasyon Altyapısı Kurulum ve İşletimi IT sistemlerinin, veri ağlarının ve haberleşme sistemlerinin tasarım, projelendirme, uygulama ve işletimi. Internet ve Intranet hizmetleri de dahil olmak üzere özel gereksinimlerin gerektirdiği her türlü yazılım ve donanım çözümlerinin sağlanması. Kiracılar için destek ve danışmanlık hattı kurulması ve işletimi. Tek bir numara aracılığı her konuda her zaman doğru kişiye yönlendirme uygulaması: Çağrı Odaklanması) (SPOC=Single Point of Contact)

18 İletişim/Telekomünikasyon ortamlarında iş süreçlerinin üstlenilmesi
Hizmetlerimize gelince... İletişim/Telekomünikasyon ortamlarında iş süreçlerinin üstlenilmesi Örnek: Taşıyıcı (carrier) Yönetimi Taşıyıcı yönetimi için tasarım geliştirilip uygulanması Telekomünikasyon işletme modelleri uyarınca taşıyıcı masraflarının müşteri hesabına aktarılması.

19 Hizmetlerimize gelince...
Internet and Access Service Providing Hizmetlerimiz tüm İnternet Servis Sağlayıcılarının verdiği her tür hizmeti de kapsıyor. Elektronik posta ve alan kaydı gibi. Üstelik her türlü yedekleme sistemlerimizin yanı sıra sunucularımız ABD’de aynalandırılıyor. Amaç hizmetlerimizi 365/7 ilkesine bağlı kalarak aksatmadan ve kesintisiz verebilmek. Büyük binalar ve siteler için hesaplı ancak yüksek kaliteli iletişim ve bağlantı çözümleri. Radyo Frekanslı ya da uydulu sistemlerle çok yüksek hızlı bağlantılar artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Hem de çok uygun fiyatlarla,.. Üstelik artık yazılım lisansları için çok yüksek ücretler ödemeye veda edebilirsiniz. artık size kendi yazılımlarını açıyor. Bizim yazılımlarımızdan çok düşük ücretlerle yararlanabilmek olanağı sadece “bir klik” ötenizde ...

20 Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümlerimiz

21 IV. Müşterilerimiz ve Gereksinimleri

22 ... ve böylece de müşteri memnuniyetini arttırmayı umarlar.
Müşterilerimiz ne umarlar? Kendi müşterileri ile temaslarının kesintiye uğramadan sürmesini ve böylece onlara iyi hizmet edebilmeyi; ... Rekabet ortamında avantajlı konuma gelmeyi; ... Asıl işlerinde yoğunlaşabilmek için gereksiz ayrıntılarla uğraşmaktan kurtulmayı ... Tüm IT ve Telekomünikasyon sorunları için karşılarında her konuda çözüm üretebilecek tek bir muhatap bulmak; ... IT ve Telekomünikasyon alt yapısı için çok yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktan kaçınmak; ... Ve nihayet IT&TC alt yapılarının en optimal düzeyde kurulmasını, ... ve böylece de müşteri memnuniyetini arttırmayı umarlar.

23 Müşterilerimiz ... Daha ucuz telekomünikasyon faturaları görmek;
... Daha kolay ve sorunsuz haberleşme sistemleri ile çalışmak; ... En ileri ve gelişmiş IT&TC teknolojilerinden yararlanmak; ... Güvenli ses, veri ve İnternet aktarım ve iletişim imkanına sahip olmak; ... İletişim ve haberleşme masraflarını günü gününe izleyebilmek; ... Ve nihayet tüm iletişim ve haberleşme masraflarını değişik maliyet merkezleri arasında eşit bir biçimde dağıtmak isterler

24 Bu durumda Müşterilerimiz...
İletişim ve Haberleşme Altyapıları karşısında kendilerini çok yalnız ve çaresiz hissedebilirler. Neyse ki olarak biz buradayız, Yaşamı kolaylaştırmak ve dünyayı küçültmek için ...

25 Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümlerimiz

26 V. Gereksinimlere Yönelik Özel Çözümler

27 Çözümün Adımları ... SiM@IT EĞİTİM SİSTEM STRATEJİ
ise size “bir yandan balığı gösterir, öte yandan balığı nasıl avlayacağınızı anlatır ve nihayet balık yakalamanıza yardımcı olur”. EĞİTİM Eğitim firmaları size “nasıl yapmanız gerektiğini” söylerler. SİSTEM Sistemciler “sizin için” kendileri yapmaktan yanadırlar STRATEJİ Strateji firmaları ise size “ne yapmanız gerektiğini” Anlatırlar

28 Çözümün Adımları ... Sim@IT Yaklaşımı
UZMANLIK -Konuya ilişkin en son teknolojiler konusunda Müşteriyi bilgilendirmek; -Analizle ilgili önemli içerik unsurlarını ortaya koymak DİSİPLİNİ KOLAYLAŞTIRMA -Müşterinin fikirlerini belli yapılar içinde organize etmek; -Hedef Tesbiti -Müşterinin belirlenen hedefe odaklanması TEKNOLJİ VE YARATICILIK -Müşteri spesifik gereksinimlerinin hangi teknolojilerin nasıl kullanılarak en iyi biçimde karşılanabileceğini göstermek; -Müşteriye sadece teknolojiyi yenilemekle işin bitmeyebileceğini anlatarak, çağdaş iletişimin gerektirdiği tüm öteki hizmetlerin de neler olabileceğini hatırlatmak -Ve eğer müşteri uygun görürse “çözüm ortakları” ile entegre hizmet vermek. Biz buna “Kısır Döngüleri Kırma” yaklaşımı olarak tanımlıyoruz

29 Çözümün Adımları ... yaklaşımında amaç “Katma Değer” yaratmaktır. Katma Değerinin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Herkesin kazanıp pay alacağı yaratıcı çözümler geliştirip yönetilmesi, Yaratıcı ve pratik çözümler tasarlayıp, bunları Müşteri ile birlikte uygulamaya konulması, Bilgi aktarımını müşterinin karşısında durarak değil de yanında bulunarak gerçekleştirilmesi, “Çok Yönlü Bakış” yaklaşımı ile mevcut sorunların sadece soyut ve kendi içinde bitimli konular olarak dar bir açıdan değil de geniş bir perspektif içinde değerlendirilip irdelenmesi. Tek yapmanız gereken bize sorunlarınızı ya da sıkıntılarınızı anlatmak. Sorun varsa Çözüm de mutlaka sorunun içinde bir yerdedir. İzin verin birlikte bulalım.

30 Özel Sorunlara Özel Çözümler
Çözümün Adımları ... Danışmanlık Tasarım Uygulama İşletim Yönetim Özel Sorunlara Özel Çözümler İşletme Bakım Eğitim Uygulama Mühendislik Tasarım Analiz Değerlendirme

31 İlginize Teşekkür Ederiz
Sim İletişim Teknolojileri


"Şirketimiz Misyonumuz Hizmetlerimiz Müşterilerimiz ve Gereksinimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları