Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara YMM Odası Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara YMM Odası Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Ankara YMM Odası Başkanı
MALİ AF KANUNU Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 24 Mart 2011

2 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR
TABLO I TARİHİNE KADAR KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2) KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR ÖDEME PLANI VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN YA DA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ VERGİLER/GÜMRÜK VERGİLERİ VE FER’İLERİ (MADDE 2-1/a) VERGİLERİN ÖDENMEMİŞ KISMININ TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR FER’İ AMME ALACAKLARI (BUNLARA BAĞLI FAİZ GECİKME FAİZİ GECİKME ZAMMI) PEŞİN VEYA KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDAN İTİBAREN İKİŞER AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE 18 TAKSİTTE 36 AY (MADDE 18) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI (MADDE 2/8) 36 AY İHTİRAZI KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELER (MADDE 2/2) FER’İ ALACAKLAR (GECİKME FAİZ + GECİKME ZAMMI) TEFE / ÜFE FER’İ ALACAKLARIN TAMAMI VE ASLI BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE ÖDENMİŞ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ASLA BAĞLI OLARAK KESİLEN VERGİ CEZALARI/İDARİ PARA GECİKME ZAMLARININ TAMAMI VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN VERGİ CEZALARI (USULSUZLÜKLER) (MADDE 2-1/b) %50 TEFE/ÜFE % 50 GECİKME ZAMMI

3 TABLO I 31.12.2010 TARİHİNE KADAR KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI (MADDE 2)
İŞTİRAK, TEŞVİK YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLMİŞ VERGİ CEZALARI (MADDE 2-1/b) %50 + TEFE/ÜFE % 50 GECİKME ZAMMI 36 AY GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE GÜMRÜK VERGİSİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI (ASKERLİK KANUNU, TRAFİK KANUNU, REFERANDUM KANUNU …. GİBİ) BUNLARA BAĞLI FAİZ + GECİKME FAİZİ+GECİKME ZAMMI (MADDE 2-1/c) %100 İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLI FAİZ +GECİKME FAİZİ+GECİKME ZAMMI 2010 YILINA İLİŞKİN I.II.III. DÖNEM GEÇİCİ VERGİLERE BAĞLI GECİKME FAİZİ+ GECİKME ZAMMI (MADDE 2/3) VERGİ ASLINI ÖDEME ŞARTI ARANMAKSIZIN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ TAMAMI

4 ÖRNEK 1 26.01.2008 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ 6183 SAYILI
VADELİ TL AMME ALACAĞININ 6183 SAYILI KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ALACAK ASLI G.Z. TEFE/ÜFE TOPLAM ÖDENEN % 6183 S.K. 10.000 8.200,43 18.200,43 AF KANUNU 2.476,23 12.476,23 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI 5.724,20 31,45

5 ÖRNEK 2 26.01.2010 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ 6183 SAYILI
KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ALACAK ASLI G.Z. TEFE/ÜFE TOPLAM ÖDENEN % 6183 S.K. 10.000 2.310,43 12.310,43 AF KANUNU 1.087,23 11.087,23 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI 1.223,20 9,93

6 ÖRNEK 3 06.04.2010 VADELİ 10.000 TL AMME ALACAĞININ 6183 SAYILI
KANUN VE MALİ AF KANUNU KAPSAMINDA TAHSİL EDİLECEK TUTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ALACAK ASLI G.Z. TEFE/ÜFE TOPLAM ÖDENEN % 6183 S.K. 10.000 1.869,06 11.869,06 AF KANUNU 818,66 10.818,66 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI 1.050,40 8,84

7 ALACAK ASLI (G.V.STOPAJI) TOPLAM GECİKME ZAMMI ORANI
ÖRNEK 4 ALACAĞIN VADESİ KANUNUN YAYIM TARİHİ ALACAK ASLI (G.V.STOPAJI) TOPLAM GECİKME ZAMMI ORANI GECİKME ZAMMI TUTARI TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI TEFE/ÜFE TUTARI 2.500 % 82,0 2.050,11 % 24,7 619,06 ÖDENECEK TUTAR GELİR VERGİSİ STOPAJI 2.500,00 TL TEFE/ ÜFE TUTARI 619,06TL TOPLAM 3.119,06TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VERGİ ASLINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI 2.050,11 TL TOPLAM

8 GECİKME FAİZİ HESAPLANACAK SÜRE TOPLAM GECİKME FAİZİ ORANI
    ÖRNEK 5     VERGİ İNCELEME SONUCU YAPILAN UZLAŞMA UZLAŞMA TARİHİ : UZLAŞILAN KDV (VADE TARİHİ ) : VERGİ ZİYAI CEZASI : GECİKME FAİZİ : TOPLAM :50.580 GECİKME FAİZİ HESAPLANACAK SÜRE ALACAK ASLI TUTARI TOPLAM GECİKME FAİZİ ORANI GECİKME FAİZİ TUTARI TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI TEFE/ÜFE TUTARI 40.000 % 13,95 5.580 % 2,06 824 ÖDENECEK TUTAR KATMA DEĞER VERGİSİ 40.000,00 TL TEFE/ÜFE TUTARI 824,00 TL TOPLAM 40.824,00 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VERGİ ZİYAI CEZASI 5.000,00 TL GECİKME FAİZİ 5.580,00 TL TOPLAM 10.580,00 TL

9 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR
TABLO II KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3) KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR ÖDEME PLANI VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMIŞ VEYA DAVA SÜRESİ GEÇMEMİŞ İKMALEN,RESEN,İDARECE YAPILMIŞ VERGİ TARHİYATLARI +GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN TAHAKKUKLAR (MADDE 3/1) VERGİ ASLININ %50’Sİ + TEFE/ÜFE %50 BU TUTARA İLİŞKİN FAİZ+ GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + CEZALARI + İDARİ CEZALAR + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI PEŞİN VEYA KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDAN İTİBAREN İKİŞER AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE 18 TAKSİTTE 36 AY (MADDE 18) BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VEYA DANIŞTAY’DA İTİRAZ VEYA TEMYİZ AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR a) TERKİN KARARI VERGİNİN %20’Sİ VERGİNİN %80’İ BU TUTARA İLİŞKİN FAİZ+ GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + ALACAK ASLINA BAĞLI OLARAK KESİLEN VERGİ CEZALARI / İDARİ PARA CEZALARI+ CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI 36 AY

10 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR
TABLO II KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3) KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR ÖDEME PLANI b) TASDİK KARARI VEYA TADİLEN TASDİK KARARI (MADDE 3-2/b) VERGİNİN TAMAMI + TEFE/ÜFE BU TUTARA İLİŞKİN FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI+ ALACAK ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARI / İDARİ PARA CEZALARI+ CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI 36 AY c) BOZMA KARARI VERGİNİN %50’Sİ FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + VERGİ CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI d) KISMEN ONAMA (MADDE 3-2/b) FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI, VERGİ CEZALARI+ CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI e) BOZULAN KISIM (MADDE 3-2/b) FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + VERGİ CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

11 ÖRNEK 6 MAHKEME NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞ
KARAR VERİLMEMİŞTİR     VERGİLENDİRME DÖNEMİ :OCAK/2008 KDV : VERGİ ZİYAI CEZASI :80.000 GECİKME FAİZİ HESAPLANACAK SÜRE ALACAK TUTARI TOPLAM GECİKME FAİZİ ORANI GECİKME FAİZİ TUTARI TAHSİLİ GEREKEN ALACAK ASLI TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI GECİKME FAİZİ YERİNE TEFE/ÜFE TUTARI 26/2/2008-5/3/2010 80.000,00 %58,35 46.680,00 40.000,00 % 15,83 6.332,00 VADE TARİHİ KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH ALACAK TUTARI TOPLAM GECİKME ZAMMI ORANI GECİKME ZAMMI TUTARI TAHSİLİ GEREKEN ALACAK ASLI TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI GECİKME ZAMMI YERİNE TEFE/ÜFE TUTARI 5/4/ /2/2011 80.000,00 (KDV) % 18,7373 14.989,84 40.000,00 % 8,2653 3.306,12 (Vergi Ziyaı C.) ----- ------

12 ÖDENECEK TUTAR KATMA DEĞER VERGİSİ 40.000,00 TL TEFE/ÜFE TUTARI (GECİKME FAİZİ YERİNE) 6.332,00 TL TEFE/ÜFE TUTARI (GECİKME ZAMMI YERİNE) 3.306,12 TL TOPLAM 49.638,12 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR KATMA DEĞER VERGİSİ 40.000,00 TL GECİKME FAİZİ 46.680,00 TL VERGİ ZİYAI CEZASI 80.000,00 TL VERGİ ASLINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI 14.989,84 TL VERGİ ZİYAI CEZASINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI TOPLAM ,68 TL

13 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR
TABLO II KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3) KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR ÖDEME PLANI SADECE VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN DAVA AÇILMIŞ OLMASI a) ASLA BAĞLI CEZALAR VERGİ ASLININ ÖDENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLMASI KOŞULUYLA TAMAMI + GECİKME ZAMMI - b) ASLA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN VERGİ CEZALARI aa) VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMIŞ VEYA DAVA SÜRESİ GEÇMEMİŞ CEZANIN % 25 İ CEZANIN % 75 İ 36 AY bb) TERKİN KARARI OLMASI CEZANIN % 10 U CEZANIN % 90 I cc) TASDİK KARARI

14 ORTAK HÜKÜMLER 1) BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI 25.02.2011 TARİH İTİBARIYLA;
UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNULMUŞ, UZLAŞMA GÜNÜ VERİLMEMİŞ VEYA UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ YA DA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ ANCAK, DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR DA BU MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANIR. (MADDE 3/8) 2) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (MADDE 2) VE KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI (MADDE 3) HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNAN MÜKELLEFLER TAKSİTLENDİRİLEN VERGİLER İLE CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN ÇOK ZOR DURUM OLMAKSIZIN HER BİR VERGİ TÜRÜ İTİBARİYLE BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA VADESİNDE ÖDENMEMESİ YA DA EKSİK ÖDENMESİ DURUMUNDA YAPILANDIRILAN BORÇLARA İLİŞKİN KALAN TAKSİTLERİN ÖDEME HAKLARINI KAYBEDERLER.

15 ORTAK HÜKÜMLER 3) DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANANLAR ÖDEMELERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ DURUMUNDA İLK TARHİYATA/TAHAKKUKA DÖNÜLÜR.  4) MÜKELLEFLER TECİL EDİLMİŞ ALACAKLARIN KALAN TAKSİT TUTARLARI İÇİN BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİRLER.  5) UYGULANAN HACİZLER ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILIR, BUNA İSABET EDEN TEMİNATLAR İADE EDİLİR. 6) BU MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANILMASI İÇİN MADDE KAPSAMINA GİREN ALACAKLARA KARŞI DAVA AÇILMAMASI, AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURULMAMASI ŞARTTIR. (MADDE 3/10)

16 ÖRNEK 7 (Y) A.Ş. İLE (A) VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 2007 YILI İÇİN TARH EDİLEN TL KURUMLAR VERGİSİ VE BUNA BAĞLI VERGİ ZİYAI CEZASI NEDENİYLE YAŞANAN İHTİLAFA İLİŞKİN OLARAK DANIŞTAY TARAFINDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI VERMİŞTİR. DANIŞTAY TARAFINDAN KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATININ TL’LİK KISMI ONANMIŞ, BAKİYE KISIM İÇİN BOZMA KARARI VERİLMİŞTİR. MÜKELLEFİN KANUN HÜKÜMÜNDEN FAYDALANMASI HALİNDE; TL’LİK KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR. BOZMA KARARINA KONU KISIM İÇİNSE, (50.000x%50=) TL KURUMLAR VERGİSİ İLE KANUNA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÖDENİR.

17 BELEDİYE ALACAKLARI A) TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE BEYANA DAYANAN VERGİLERDE BU TARİHE KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN VERGİ B) 2010 YILINA İLİŞKİN OLARAK TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI KAPSAMA GİRMEKTEDİR.

18 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
BELEDİYE ALACAKLARI DÖNEM KAPSAMA GİREN ALACAKLAR VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ÖNCESİ EMLAK VERGİSİ + TEFE/ÜFE GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI + TEFE/ÜFE İLAN VE REKLAM VERGİSİ + TEFE/ÜFE HABERLEŞME VERGİSİ + TEFE/ÜFE 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (İDARİ PARA CEZALARI VE BELEDİYELERE ÖDENEN MADEN İŞLETME PAYLARI HARİÇ) İŞ MAKİNALARININ KİRA ÜCRETİ + TEFE/ÜFE SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR + TEFE/ÜFE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE ATIK SU ALACAKLARI + TEFE/ÜFE

19 TABLO III İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4)
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTAR ÖDEME PLANI TAMAMLANMAMIŞ HALEN DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ (MADDE 4/1) İNCELEME SONUCUNA GÖRE TARH EDİLEN VERGİNİN %50’Sİ + TEFE/ÜFE VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARDA CEZANIN %25’İ VERGİ ASLININ %50’Sİ - GECİKME FAİZİNİN TAMAMI - VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARDA CEZANIN %75’İ - VERGİ ASLINA BAĞLI CEZANIN TAMAMI İLK TAKSİT İHBARNAMENİN TEBLİĞ TARİHİNDEN BAŞLAYARAK 12 AYDA 6 EŞİT TAKSİT İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLECEK VERGİ CEZANIN %25’İ CEZANIN %75’İ KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 2. AYIN SONUNA KADAR PİŞMANLIKLA YAPILACAK BEYANLAR (MADDE 5-1/a-1) TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ ASLININ TAMAMI PİŞMANLIK ZAMMI VERGİ CEZASININ TAMAMI 18 EŞİT TAKSİTTE 36 AY VUK 30/4’E GÖRE KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER ÜZERİNDEN (MADDE 5-1/a-2) TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİNİN TAMAMI GECİKME FAİZİ VERGİ CEZALARININ TAMAMI YÜKÜMLÜ TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN AYKIRILIKLARIN GÜMRÜK İDARESİNE BİLDİRİLMESİ GÜMRÜK VERGİSİNİN TAMAMI+TEFE/ÜFE FAİZ+İDARİ PARA CEZALARI

20 1) İNCELEMEYE BAŞLAMA (MADDE 4/8)
İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ. MÜKELLEFİN YAZI İLE DAVET EDİLMESİ. DEFTER VE BELGELERİ İSTEME YAZISININ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI. MATRAH TESİSİNE YÖNELİK TUTANAK DÜZENLENMESİ. DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI.

21     2) DAVA AÇILMAMASI MÜKELLEFLERİN İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANABİLMELERİ İÇİN MADDE KAPSAMINDA ÖDEME BAŞVURUSUNDA BULUNULAN ALACAĞA İLİŞKİN DAVA AÇILMAMASI ŞARTTIR. (MADDE 4/5)

22     3) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ USUL KANUNU’NUN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULMUŞ, ANCAK UZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ YA DA UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN DE BU MADDE HÜKMÜ UYGULANIR. (MADDE 4/6)

23     3) UZLAŞMA HÜKÜMLERİ MÜKELLEFLERİN 4. MADDEDEN YARARLANMALARI DURUMUNDA; - TARHİYAT ÖNCESİ VEYA SONRASI UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN - VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR. (MADDE 4/7)

24   MATRAH ARTIRIM TUTARLARINDAN VERGİ İNCELEME RAPORLARINA GÖRE TESPİT EDİLEN MATRAH FARKLARININ MAHSUBU MÜKELLEF İNCELEME RAPORLARI VERGİ DAİRESİ KAYITLARINA İNTİKAL ETTİĞİ TARİHTEN ÖNCE MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMUŞ İSE, MÜKELLEFİN İLGİLİ YILLARDA ARTIRILAN MATRAH TUTARLARININ, VERGİ İNCELEMELERİNE GÖRE O YIL İÇİNDE BELİRLENEN MATRAH FARKINDAN FAZLA VEYA BU TUTAR KADAR OLMASI DURUMUNDA; MÜKELLEF HAKKINDA AYRICA VERGİ İNCELEMELERİNE GÖRE VERGİ TARHİYATI YAPILMAYACAK VE CEZA UYGULANMAYACAKTIR.

25     VERGİ İNCELEME RAPORLARINA GÖRE TESPİT EDİLEN MATRAH FARKLARININ MATRAH ARTIRIM TUTARLARINDAN MAHSUBU VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU BELİRLENEN TARHİYATA KONU MATRAH FARKININ, MÜKELLEFİN İLGİLİ YIL İÇİN ARTIRDIĞI MATRAH TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNDE, ARADAKİ FARK TUTAR KADAR MATRAH FARKI ÜZERİNDEN MÜKELLEF HAKKINDA GEREKLİ VERGİ TARHİYATI YAPILACAK VE CEZA UYGULANACAKTIR. ANCAK MÜKELLEF, BU FARK TUTAR ÜZERİNDEN TARH EDİLEN VERGİLER İLE UYGULANAN GECİKME FAİZİ VE CEZALAR İÇİN KANUNUN 4’ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜNDEN YARARLANARAK ÖDEMEDE BULUNABİLECEKTİR.

26 KDV İNCELEMELERİNDE MAHSUP İŞLEMİ
KDV UYGULAMASI BAKIMINDAN VERGİ İNCELEMELERİNE GÖRE TARH EDİLMESİ GEREKEN VERGİDEN, ARTIRIM NEDENİYLE ÖDENECEK TUTARLAR DÜŞÜLEREK İŞLEM YAPILACAKTIR.     KDV İNCELEMELERİNDE MAHSUP İŞLEMİ

27 ÖNEMLİ NOT KANUNUN YAYIMLANDIĞI 25.02.2011 TARİHİNDEN ÖNCE
HAKLARINDA VERGİ İNCELEMESİ BAŞLANMIŞ OLAN MÜKELLEFLERİN, SÖZ KONUSU İNCELEME RAPORLARININ VERGİ DAİRESİ KAYITLARINA İNTİKAL ETTİĞİ TARİHTEN ÖNCE 6111 SAYILI KANUNA GÖRE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNMAMALARI HALİNDE, BU MÜKELLEFLER YUKARIDAKİ UYGULAMALARDAN YARARLANAMAYACAK OLUP, SÖZ KONUSU İNCELEME RAPORLARINA İSTİNADEN YAPILAN TARHİYATLAR İÇİN BU KANUNUN 4’ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜNDEN YARARLANABİLECEKLERDİR.

28   ÖRNEK 8 YIL BEYAN EDİLEN KV MATRAHI MATRAH ARTIRIM ORANI ARTIRIM TUTARI İNDİRİMLİ VERGİ ORANI ÖDENECEK VERGİ 2009 % 15 52.500 % 20 10.500   Mükellef nezdinde 01 Kasım 2010 tarihinde vergi incelemesine başlanılmıştır

29 MATRAH ARTIRIM TUTARININ MATRAH FARKINDAN BÜYÜK OLMASI:
İNCELEME SONUCU TESPİT EDİLEN MATRAH FARKI FARK BU DURUMDA VERGİ TARHİYATI YAPILMAZ VE CEZA UYGULANMAZ, FARKA İSABET EDEN VERGİ İADE EDİLMEZ.  A- VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VERGİ DAİRESİNE İNTİKALİNDEN ÖNCE MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI DURUMU

30 b) MATRAH ARTIRIM TUTARININ MATRAH FARKINDAN KÜÇÜK OLMASI:
İNCELEME SONUCU TESPİT EDİLEN MATRAH FARKI: FARK ÖDENMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ ( X %20 =) ÖDENECEK VERGİ ( 4.500/2 =) TEFE/ÜFE+ KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İHBARNAMELERİN TEBLİĞ TARİHİNE KADAR GECİKME FAİZİ BU TUTAR 6 EŞİT TAKSİTTE 12 AYDA ÖDENECEKTİR. GECİKME FAİZLERİ VE CEZALARIN TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMEKTEDİR.

31  B- VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VERGİ DAİRESİNE İNTİKALİNDEN SONRA MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI DURUMU
İNCELEME SONUCU TESPİT EDİLEN MATRAH FARKI: HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ ( X %20 =) ÖDENECEK VERGİ ( /2 =) TEFE/ÜFE+   Gecikme Faizi MATRAH ARTIRIM TUTARI ÖDENECEK VERGİ ( X % 20) BU DURUMDA DAHA ÖNCE VERGİ İNCELEME SONUCU TESPİT EDİLEN MATRAH FARKI ÜZERİNDEN TARH EDİLEN VERGİ MAHSUP EDİLEMEYECEK, DOLAYISIYLA TOPLAM ( TEFE/ÜFE +Gecikme Faizi =) TL.+TEFE/ÜFE ÖDENMİŞ OLACAKTIR. NOT:MÜKELLEFLER AYNI DÖNEME İLİŞKİN TEKRAR VERGİ İNCELEMESİNE MUHATAP OLMAMAK İÇİN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMUŞ DÖNEMLER İÇİN AYRICA MATRAH ARTIRIMINDA BULUNABİLİRLER.

32 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
YIL MATRAH ARTIŞ ORANI (%) ARTIRILAN MATRAH ÜZERİNDEN ÖDENECEK VERGİ ORANI VERGİSİNİ TAM VE SÜRESİNDE ÖDEYENLER İÇİN VERGİ ORANI 2006 30 20 15 2007 25 2008 2009

33 BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI
  GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ (Zarar beyanı+İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması+Hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil)   BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 9.550 1.910 122 1.433 92 2007 10.320 2.064 132 1.548 99 2008 11.220 2.244 143 1.683 108 2009 12.230 2.446 156 1.835 117 TOPLAM 8.664 554 6.498 415

34 İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
  GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ   İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTANLAR YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 6.370 1.274 81 956 61 2007 6.880 1.376 88 1.032 66 2008 7.480 1.496 96 1.122 72 2009 8.150 1.630 104 1.223 78 TOPLAM 5.776 369 4.332 277

35 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN (1/5)
YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 1.910 382 24 287 18 2007 2.060 412 26 309 20 2008 2.240 448 29 336 21 2009 2.450 490 31 368 23 TOPLAM 1.732 111 1.299 83

36 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN (1/10)
YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 960 192 12 144 9 2007 1.030 206 13 155 10 2008 1.120 224 14 168 11 2009 1.220 244 16 183 TOPLAM 866 55 650 41

37   GELİRİ TİCARİ, ZİRAİ, SERBEST MESLEK KAZANCI VEYA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI DIŞINDA KALAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 6.370 1.274 81 956 61 2007 6.880 1.376 88 1.032 66 2008 7.480 1.496 96 1.122 72 2009 8.150 1.630 104 1.223 78 TOPLAM 5.776 369 4.332 277

38 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
YIL MATRAH ARTIŞ ORANI (%) ASGARİ MATRAH ARTIŞ TUTARI (TL) ARTIRILAN MATRAH ÜZERİNDEN ÖDENECEK VERGİ ORANI (%) VERGİSİNİ TAM VE SÜRESİNDE ÖDEYENLER İÇİN VERGİ ORANI (%) 2006 30 19.110 20 15 2007 25 20.650 2008 22.440 2009 24.460

39 TOPLAM KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI VE HESAPLANACAK VERGİ (Zarar beyanı+İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması+Hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil) YIL ASGARİ MATRAH TUTARI VERGİ % 20 KATSAYI DAHİL TAKSİT % 15 2006 19.110 3.822 244 2.867 183 2007 20.650 4.130 264 3.098 198 2008 22.440 4.488 287 3.366 215 2009 24.460 4.892 313 3.669 234 TOPLAM 17.332 1.107 12.999 830

40 %15 ORANINDA VERGİLENDİRMENİN KOŞULLARI (MADDE 6/4)
İLGİLİ YILLARDA YILLIK BEYANNAMELER SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMALI, TAHAKKUK EDEN VERGİLER SÜRESİNDE ÖDENMELİ, YENİDEN YAPILANDIRMADAN + DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANILMAMIŞ OLMALI. MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULAN YILLARA AİT ZARARLARIN %50’Sİ 2010 VE İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ.

41 TEVKİF YOLUYLA ÖDENMİŞ VERGİLER MAHSUP EDİLMEZ (MADDE 6/8)
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GELİR/KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI HÜKMÜNDEN YARARLANARAK BEYAN ETTİKLERİ MATRAHLARI ARTIRMALARI HALİNDE, DAHA ÖNCE TEVKİF YOLUYLA ÖDEMİŞ OLDUKLARI VERGİLER, ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİLERDEN MAHSUP EDİLMEZ.

42 ZARARLARIN % 50’Sİ İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ (MADDE 6/9)
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNDUKLARI YILLARA AİT ZARARLARIN % 50’Sİ 2010 VE İZLEYEN YILLAR KÂRLARINDAN MAHSUP EDİLMEZ.

43 ZARARLARIN % 50’Sİ İZLEYEN YILLARDA MAHSUP EDİLMEZ (MADDE 6/9)
YILLAR BEYAN EDİLEN KV MATRAHI DEVREDEN ZARAR ARTIRILACAK MATRAH ARTIRIM UYGULANACAK VERGİ ORANI (%) ÖDENECEK VERGİ 2006 (Zarar) 10.000 19.110 20 3.822 2007 (Zarar) 22.000 20.650 4.130 2008 (Kar) 1.000 22.640 4.488 2009 (Zarar) 16.000 24.460 4.892 2010 VE TAKİP EDEN YILLARDA DEVREDEN ZARAR ( / 2=) TL OLACAKTIR.

44 İNDİRİM / İSTİSNALAR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (MADDE 6/10)
A- İSTİSNA VE İNDİRİMLER NEDENİYLE GELECEK YILLARDA MATRAHTAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK TUTARLAR İLE B-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE ARTIRILAN MATRAHLARDAN İNDİRİLEMEZ.

45 YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER 2006, 2007, 2008 VE 2009 YILLARI İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİRLER. ANCAK 2010 YILINDA BİTMİŞ VEYA HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR TAKVİM YILI İLE İLGİLİ OLARAK PİŞMANLIĞA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANMAK MÜMKÜNDÜR.

46 TEVKİF YOLUYLA ÖDENMİŞ VERGİLERİN İADESİ (MADDE 6/11)
MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBEN DAHA ÖNCE TEVKİF YOLUYLA ÖDEMİŞ OLDUKLARI VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİNE İLİŞKİN İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI SAKLIDIR.

47 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 7/4)
YILLAR İTİBARIYLA ARTIRIM ORANI YIL ORAN (%) 2006 3,0 2007 2,5 2008 2,0 2009 1,5 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN HER BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK VERDİKLERİ BEYANNAMELERDEKİ HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA KATMA DEĞER VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR. İLGİLİ YILLARDA KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ MÜKELLEFLER, GELİR/KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNARAK VE ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN %18 ORANINDA KDV ÖDEYEREK KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLARDAN FAYDALANABİLİR.

48 KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE(25.02.2011) KESİNLEŞEN TARHİYATLAR (MADDE 7/5)
MÜKELLEFLERİN ARTIRIMDA BULUNMAK İSTEDİKLERİ YIL İÇİNDEKİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLAR, İLGİLİ DÖNEM BEYANI İLE BİRLİKTE DİKKATE ALINACAKTIR

49 SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV (MADDE 7/6)
A- ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN YILLARI İZLEYEN DÖNEMLERDE YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN, SONRAKİ DÖNEMLERE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN VE ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDEN VEYA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDEN DOĞAN TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI SAKLIDIR. B- SONRAKİ DÖNEMLERE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN YAPILAN İNCELEMELERDE ARTIRIM TALEBİNDE BULUNULAN DÖNEMLER İÇİN TARHİYAT ÖNERİLEMEYECEKTİR

50 ARTIRIM SONUCU ÖDENEN KDV (MADDE 7/7)
KDV ARTIRIM SONUCU ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİ; 1- GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER VEYA MALİYET UNSURU OLARAK NAZARA ALINMAZ, 2- ÖDENMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİLERİNDEN İNDİRİLMEZ. 3- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İADE KONUSU YAPILMAZ.

51 ÖRNEK 9 MÜKELLEF 5 DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞTİR. 5 DÖNEM HESAPLANAN KDV TUTARI TOPLAMI TL’DİR. Her Bir Dönem İçin Dikkate Alınacak Hesaplanan KDV / 5 = 4.400 TL 2007 Yılı KDV Artırımına Esas Tutar 4.400 x 12 TL 2007 Yılı KDV Artırım Tutarı x %2,5 1.320 TL Taksit Tutarı (1.320 x 1,07) / 9 156,93 TL

52 MÜKELLEF 2007 YILI İÇİN 2 DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞTİR.
ÖRNEK 10 MÜKELLEF 2007 YILI İÇİN 2 DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞTİR. 2007 YILI İÇİN KV MATRAH ARTIRIMI TL DİR. 2007 Yılı KDV Artırım Tutarı x %18 = 7.200 TL Taksit Tutarı (7.200 x 1,10) / 12 660 TL

53 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)
YILLAR İTİBARIYLA ARTIRIM ORANI YIL ORAN (%) 2006 5 2007 4 2008 3 2009 2 HİZMET ERBABINA ÖDENEN VERGİ TEVKİFATI YAPMAYA MECBUR OLANLARIN BEYAN ETTİKLERİ ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TUTARLARIN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE, İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR.

54 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)
GVK-94/1-2 GVK-94/1-5 KVK-15/1-b SERBEST MESLEK İŞLERİ KİRALAMA İŞLERİ KOOPERATİFLERE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALARI HERBİRİ İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE YIL ARTIRIM ORANI (%) ASGARİ TUTAR (TL) VERGİ ORANI (% ) VERGİ 2006 5 4.775 15 716 2007 4 5.160 774 2008 3 5.610 841 2009 2 6.115 917

55 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)
ÖDEME TÜRÜ YILLARI İÇİN HERBİR YIL İTİBARİYLE 8-3-b GVK-94/ YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ KVK-15/1-a YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ KVK-30/1-a YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ GVK-94/1-11 ÇİTFÇİLERDEN SATIN ALINAN ZİRAİ MAHSÜLLER VE HİZMETLER GVK-94/1-13 ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANANLARA YAPILAN ÖDEMELER %1 İlgili Yıllarda Geçerli Tevkifat Oranının % 25’i 55

56 YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN HAKEDİŞLER
A) ARTIRIMA İLİŞKİN YILDA MUHTASAR BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ İLE UĞRAŞANLARA BU İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN VERGİ TEVKİFATI YAPMAYA MECBUR OLANLARIN; İLGİLİ YIL İÇİNDE VERDİKLERİ MUHTASAR BEYANNAMELERİNDE YER ALAN SÖZ KONUSU ÖDEMELERİNE İLİŞKİN GAYRİSAFİ TUTARLARIN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN %1 ORANINDA HESAPLANACAK VERGİYİ ÖDEMEK SURETİYLE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMALARI MÜMKÜN BULUNMAKTADIR. 56

57 YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN HAKEDİŞLER
B) ARTIRIMA İLİŞKİN YILDA MUHTASAR BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULAN YIL İÇİNDE HİÇ BEYANNAME VERİLMEMİŞ OLMASI VEYA MUHTASAR BEYANNAME VERMEKLE BİRLİKTE ARTIRILMASI İSTENİLEN ÖDEME TÜRÜNÜN BEYANNAMEDE BULUNMAMASI HALİNDE, İLGİLİ YILLAR İÇİN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN BELİRLENMİŞ ASGARİ GELİR VERGİSİ MATRAH TUTARI ESAS ALINARAK BELİRLENEN GELİR (STOPAJ) VEYA KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAHI ÜZERİNDEN ASGARİ %3 ORANINDA HESAPLANAN VERGİ ÖDENMEK SURETİYLE, 6111 SAYILI KANUNUN VERGİ ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILABİLECEKTİR 57

58 YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN HAKEDİŞLER
BU ŞEKİLDE HESAPLANAN ASGARİ VERGİ TUTARLARI AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. Yıllar Bilanço Esasına Göre Belirlenen Asgari Tutar (TL) (1) Vergi Oranı (%) (2) Hesaplanan Vergi (TL) (1x2) (3) 2006 9.550 3 286,50 2007 10.320 309,60 2008 11.220 336,60 2009 12.230 366,90 58

59 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)
A) BU MADDE UYARINCA STOPAJ ARTIRIMINDA BULUNULMASI DURUMUNDA AYRICA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMUŞ OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR (MADDE 8/5) B)BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE STOPAJ ARTIRIMINA ESAS ÜCRET TUTARI İLE MATRAHLAR, GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER VEYA MALİYET UNSURU OLARAK DİKKATE ALINMAZ. (MADDE 8/8) 59

60 GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (MADDE 8/1)
C) BU MADDE KAPSAMINDA STOPAJ ARTIRIMINDAN YARARLANILARAK HESAPLANAN GELİR VERGİSİNE HERHANGİ BİR İSTİSNA VE İNDİRİM UYGULANMAYACAKTIR. (MADDE 8/9) 60

61 ORTAK HÜKÜMLER MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN VERGİLER 18 EŞİT TAKSİTTE 36 AY İÇİNDE ÖDENECEKTİR. ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME ZAMMI 1 KAT FAZLASI İLE UYGULANACAKTIR. (MADDE 9/1-a) KDV ARTIRIMI YAPILAN YILLARDAN SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV İLE İLGİLİ OLARAK İADE İŞLEMLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE İNCELEMELER YAPILABİLİR.

62 ORTAK HÜKÜMLER 4) HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN İNCELEMELERİN İLGİLİ OLDUKLARI YILLAR İÇİN DE MATRAH ARTIRIMI YAPILABİLİR. (MADDE 9/4) 5) ANCAK BU DURUMDA İNCELEMENİN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR. 6) HESAPLANARAK ÖDENEN VERGİLER GİDER OLARAK YAZILMAZ. (MADDE 9/1-b) 7) MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINA VE MUHAFAZISINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR. (MADDE 9/1-c)

63 ORTAK HÜKÜMLER 8) DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK EDENLER VEYA DEFTER SAHİFELERİNİ YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYANLAR VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAYANLAR VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEYENLER MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAKLARDIR. (MADDE 9/6)

64 ORTAK HÜKÜMLER 9) MATRAH ARTIRIM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE KANUNİ SÜRESİNDE VERMEDİKLERİ ANLAŞILAN BEYANNAMELER NEDENİYLE USULSÜZÜLÜK/ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANMAYACAKTIR. (MADDE 9/7)

65 ÖRNEK 11 FİRMA : X LTD.ŞTİ. İNCELENEN YIL : 2008 VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILAN TARİH : İNCELEMENİN TAMAMLANMA TARİHİ : KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE TAMAMLANMIŞTIR. MATRAH FARK : TL 2008 YILI İÇİN MATRAH ARTIRIMI : TL MAHSUP İŞLEMİ : ( – =) TL % 50 AFTAN YARARLANMA : ( / 2 =) TL ÖDENECEK VERGİYE ESAS MATRAH : TL ÖDENECEK VERGİ ( X%20 =) : TL+TEFE/ÜFE+KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İHBARNAMELERİN TEBLİĞ TARİHİNE KADAR GECİKME FAİZİ ÖDEME : 6 EŞİT TAKSİTTE 12 AYDA ÖDENİR.

66 TABLO IV STOK BEYANLARI (Md.10, 11)
STOK TÜRÜ İŞLETMEDE KAYITLARDA KAYDI ALINACAK DEĞER SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV KDV İNDİRİMİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANI EMTİA MEVCUT YOK RAYİÇ BEDEL %10 İNDİRİMLİ ORANDA İSE YARISI YAPILIR KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 3.AYIN SONUNA KADAR BİR ENVANTER LİSTESİ İLE BİLDİRİLİR VE VERGİ AYNI SÜREDE ÖDENİR MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ İNDİRİM KONUSU YAPILMAZ VAR MALİYET + KÂR % 18 VEYA %8 HER TÜRLÜ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜK YERİNE GETİRİLİR. KASA NET ORTAKLAR CARİ HESABI - %3

67 STOK BEYANINDA SATIŞ BEDELİ (MADDE 10/4)
STOK BEYANI KAPSAMINDA BİLDİRİLEN KIYMETLERİN SATILMASI HALİNDE SATIŞ BEDELİ, BUNLARIN DEFTERE KAYDEDİLEN DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLAMAYACAKTIR.

68 STOK BEYANINDA GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI (MADDE 10/6)
STOK BEYANINA İLİŞKİN HÜKMÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI UYGULANMAYACAKTIR.

69 GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİ (MADDE 11/1-b)
KAYITLARDA YER ALDİĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN 1- EMTİA, 2- KASA MEVCUDU, 3- ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKMÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAKTIR.

70 STOK BEYANINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNA GİREN MALLARI BU MADDE KAPSAMINDA BEYAN EDEN VE ALIŞ BELGELERİNİ İBRAZ EDEMEYEN MÜKELLEFLERİN BU MALLARIN BEYAN TARİHİNDEKİ MİKTARI VE EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN GEÇERLİ OLAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİ BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE AYRI BİR BEYANNAME İLE BEYAN EDEREK AYNI SÜRE İÇİNDE ÖDEMELERİ HALİNDE BU MALLAR BAKIMINDAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (3) NUMARALI FIKRASI HÜKMÜ UYGULANMAYACAKTIR. BU ŞEKİLDE BEYAN EDİLEREK ÖDENEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN VERGİ CEZASI KESİLMEYECEKTİR. (MADDE 10/5)

71 ÖRNEK 12 EMTİA İÇİN: GENEL ORANA TABİ ORANLARDA %10, İNDİRİMLİ OLANLARDA %50’Sİ 2 NOLU KDV BEYANIYLA BEYAN EDİLEREK ÖDENECEK, ÖTE YANDAN İNDİRİM KDV OLARAK İNDİRİLEBİLECEK. (RAYİÇ BEDEL KENDİSİ VEYA MESLEK ODASI TARAFINDAN BULUNACAK) KAYIT: ……………………………………../………………………………………………………... 153 TİCARİ MAL 191 İNDİRİLECEK KDV 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI 360 ÖDENECEK VERGİ (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) SATIŞ: 100 KASA 600 SATIŞ 391 HESAPLANAN KDV

72 ÖRNEK 13 TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İÇİN: PROSEDÜR AYNI KDV İNDİRİM
KONUSU YAPILMAZ (GİDER YAZILABİLİR, AMORTİSMAN DA AYRILAMAZ.) ………………………………………../…………………………………………………... 253 MAKİNE TEÇHİZAT 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 526 KAYDA ALINAN TESİSAT KARŞILIĞI 360 ÖDENECEK VERGİ (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

73 ÖRNEK 14 ……………………………………../………………………………………………………...
RAYİÇ BEDELİ TL VE %18 ORANINDA KDV’YE TABİ BİR TİCARİ MALIN KAYITLARA İNTİKALİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR: ……………………………………../………………………………………………………... 153-TİCARİ MALLAR TL 191- İNDİRİLECEK KDV TL 525- KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI TL (6111 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi) 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV)

74 ÖRNEK 15 ……………………………………../………………………………………………………...
SÖZ KONUSU MALIN TL BEDEL İLE PEŞİN SATIŞI HALİNDE İSE MUHASEBE KAYITLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. ……………………………………../………………………………………………………... 102- BANKALAR TL 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (KKEG) TL 600- YURTİÇİ SATIŞLAR TL 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TL 391- HESAPLANAN KDV TL

75 ÖRNEK 16 RAYİÇ BEDELİ TL VE %18 ORANINDA KDV’YE TABİ BİR DEMİRBAŞIN YASAL DEFTER KAYITLARINA İNTİKALİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR: ……………………………………../………………………………………………………... 255- DEMİRBAŞLAR TL 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL 526- DEMİRBAŞ ÖZEL KARŞILIK HESABI* TL (6111 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesi) 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV) * YIL SONUNA KADAR SATIŞ YAPILMAMASI HALİNDE BU KARŞILIK HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABINA AKTARILIR.

76 ÖNEMLİ NOT EMTİA İÇİN AYRILAN KARŞILIK, ORTAKLARA DAĞITILMASI VEYA İŞLETMENİN TASFİYE EDİLMESİ HALİNDE SERMAYENİN UNSURU SAYILACAK VE VERGİLENDİRİLMEYECEKTİR.

77 ÖRNEK 17 ……………………………………../………………………………………………………...
SÖZ KONUSU DEMİRBAŞIN TL BEDEL İLE PEŞİN SATIŞI HALİNDE YAPILMASI GEREKEN MUHASEB EKAYDI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR: ……………………………………../………………………………………………………... 102- BANKALAR TL 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL 689- DİĞER OLAĞANDIŞI ZARARLAR (KKEG) TL 255- DEMİRBAŞLAR TL 391- HESAPLANAN KDV TL 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TL

78 ÖRNEK 18 ……………………………………../………………………………………………………...
- KAYITLARDA TL MALİYET BEDELİ İLE YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE FİİLEN MEVCUT OLMAYAN BİR MALIN CARİ DÖNEM GAYRİSAFİ KARLILIK ORANI DA İLAVE EDİLEREK TL RAYİÇ BEDELLE UYGULAMA KAPSAMINDA FATURA EDİLMESİ HALİNDE MUHASEBE KAYITLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR: ……………………………………../………………………………………………………... 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600- YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 Sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391- HESAPLANAN KDV TL DİĞER TARAFTAN SÖZ KONUSU MALIN TL TUTARINDAKİ MALİYET BEDELİNİN, SATIŞLARIN MALİYETİNE İNTİKAL ETTİRİLECEĞİ TABİİDİR. BU DURUMDA, VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLECEK SATIŞ KAZANCI TL OLMAKTADIR.

79 ……………………………………../………………………………………………………...
ANCAK, KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN TL RAYİÇ BEDELLİ BİR EMTİA DAHA ÖNCE YAPILAN KAYIT DIŞI BİR SATIŞTAN KAYNAKLANIYOR VE KARŞILIĞINDA TAHSİL EDİLEN TL NAKİT, SATIŞIN YAPILDIĞI DÖNEMDE İŞLETME KAYITLARINA “331-ORTAKLARA BORÇLAR” HESABINDA GÖSTERİLMİŞSE MUHASEBE KAYITLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. ……………………………………../………………………………………………………... 331- ORTAKLARA BORÇLAR TL 689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600- YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 Sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391- HESAPLANAN KDV TL

80 KASA/ORTAKLAR CARİ HESABINA
    A) BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ, 31/12/2010 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLEYECEKLERİ BİLANÇOLARINDA GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE İŞLETMELERİNDE BULUNMAYAN KASA MEVCUTLARI VE İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU DIŞINDAKİ İŞLEMLERİ DOLAYISIYLA (ÖDÜNÇ VERME VE BENZER NEDENLERLE ORTAYA ÇIKAN) ORTAKLARINDAN ALACAKLI BULUNDUĞU TUTARLAR İLE ORTAKLARA BORÇLU BULUNDUĞU TUTARLAR ARASINDAKİ NET ALACAK TUTARLARINI BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYIN SONUNA KADAR VERGİ DAİRELERİNE BEYAN ETMEK SURETİYLE KAYITLARINI DÜZELTEBİLİRLER. (MADDE 11/2-a)   KASA/ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

81 KASA/ORTAKLAR CARİ HESABINA
B) BU MADDE KAPSAMINDA ÖDENEN VERGİLER, GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLMEZ, BEYAN EDİLEN TUTARLAR VE ÖDENEN VERGİLER, KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK KABUL EDİLMEZ. (MADDE 11/2- c) C) BU MADDE UYARINCA BEYAN EDİLEN TUTARLAR NEDENİYLE İLAVE BİR TARHİYAT YAPILMAYACAKTIR. (MADDE 11/2- c) D) MALİYE BAKANLIĞI BU MADDE KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA KONUSUNDA YETKİLİDİR. (MADDE 11/3) E) MALİYE BAKANLIĞI UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEYE YETKİLİDİR. (MADDE 11/3)     KASA/ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

82 FİKTİF KASA VEYA NET ORTAKLAR CARİ HESABI İÇİN: BİLANÇO ESASINA TABİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ, FİKTİF KASA MEVCUDUNU VEYA NET ORTAKLAR CARİ HESABI %3 CEZA ÖDEYEREK KAYITLARINA ALABİLECEKLERDİR. (KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN ÜÇ AY İÇİNDE (MAYIS 2011) VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLECEK, GİDER YAZILAMAYACAKTIR.)

83 KASADA FİİLEN BULUNMAYAN
ÖRNEK 19 BEYAN TARİHİ İTİBARİYLE KASADA FİİLEN BULUNMAYAN KASA MEVCUDU DİKKATE ALINACAKTIR BEYAN TARİHİ KASADA FİİLEN BULUNMAYAN VERGİ ORANI ÖDENECEK VERGİ KASA MEVCUDU % 3 3.000

84 …………………………………..................../…………………………………………….....
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE TL ZARARLAR (6111 sayılı Kanunun 11/2 maddesi) (Kanunen kabul edilmeyen gider) 100 KASA TL - VERGİNİN HESAPLANMASI 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL ………………………………… /……………………………………………

85 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU
TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENMİŞ BULUNAN MÜKELLEFLERİN, 6111 SAYILI KANUNUN STOK BEYANINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMALARI HALİNDE, RAPORU DÜZENLEYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BU İŞLEMLERLE SINIRLI OLARAK SORUMLULUĞU ARANMAYACAKTIR.

86     BAŞVURU MÜKELLEFLERİN BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI ŞUBAT AYINI İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADAR (SON GÜNÜN TATİLE GELMESİ NEDENİYLE 2 MAYIS 2011) İLGİLİ İDAREYE BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. (MADDE 18/1-a)

87 TAKSİT SÜRESİ MALİYE BAKANLIĞINA ÖDENECEK TAKSİTLER BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI ŞUBAT AYINI İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDAN (MAYIS) BAŞLAMAK ÜZERE İKİŞER AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE EN FAZLA 18 TAKSİTTE 36 AY İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. (MADDE 18/1-b) ÖDEME SEÇENEĞİ TAKSİTLE ÖDENMEK İSTENMESİ HALİNDE, İLGİLİ MADDELERDE YER ALAN HÜKÜMLER SAKLI KALMAK ŞARTIYLA, BORÇLULARIN BAŞVURU SIRASINDA ALTI, DOKUZ, ONİKİ VEYA ONSEKİZ EŞİT TAKSİTTE ÖDEME SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ TERCİH ETMELERİ ŞARTTIR. TERCİH EDİLEN TAKSİT SÜRESİNDEN DAHA UZUN BİR SÜREDE ÖDEME YAPILAMAZ. (MADDE 18/3-b)

88 KATSAYILAR (Madde 18/3- c)
    KATSAYILAR (Madde 18/3- c) TAKSİTLE YAPILACAK ÖDEMELERDE İLGİLİ MADDELERE GÖRE BELİRLENEN TUTAR; 1) ALTI EŞİT TAKSİT İÇİN (1,05), 2) DOKUZ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,07), 3) ONİKİ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,10), 4) ONSEKİZ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,15), KATSAYISI İLE ÇARPILACAKTIR. BULUNAN TUTAR TAKSİT SAYISINA BÖLÜNMEK SURETİYLE İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENECEK TAKSİT TUTARI HESAPLANACAKTIR

89 ÖDEME PLANI ERKEN ÖDEME DURUMUNDA KATSAYI DÜZELTMESİ
    ÖDEME PLANI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNAN BORÇLULARA TERCİH ETTİKLERİ TAKSİT SÜRESİNE UYGUN ÖDEME PLANI VERİLECEKTİR. ERKEN ÖDEME DURUMUNDA KATSAYI DÜZELTMESİ TERCİH EDİLEN SÜREDEN DAHA KISA SÜREDE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE ÖDENECEK TUTAR İLGİLİ KATSAYIYA GÖRE DÜZELTİLECEKTİR. (MADDE 18/3- c)

90 İADE ALACAĞININ MAHSUBU
    KREDİ KARTI İLE ÖDEME KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE ÖDEME MÜMKÜNDÜR. (MADDE 18/4) İADE ALACAĞININ MÜKELLEFİN KENDİ BORÇLARINA MAHSUBU MÜMKÜNDÜR. (MADDE 18/5)     İADE ALACAĞININ MAHSUBU

91 KATSAYI HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK
    KATSAYI HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARI TL OLUP, 18 AY EŞİT TAKSİTTE ÖDEME PLANI TERCİH EDİLMİŞTİR. BU DURUMDA KATSAYI 1.15 OLARAK ALINACAKTIR. TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR : x 1.15 = TL İKİŞER AYLIK DÖNEMLER İTİBARIYLA ÖDENECEK TAKSİT TUTARI : / = TL

92 TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
(MADDE 19/1- A)     A)BU KANUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TAKSİTLERDEN; BİR TAKVİM YILINDA İKİ VEYA DAHA AZ TAKSİTİN, SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE, ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİT TUTARLARININ SON TAKSİTİ İZLEYEN AYIN SONUNA KADAR, GECİKİLEN HER AY VE KESRİ İÇİN 6183 SAYILI KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANACAK GEÇ ÖDEME ZAMMI İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ ŞARTIYLA BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILACAKTIR.

93 TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
        TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1- A) B) SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİTLERİN BELİRTİLEN ŞEKİLDE DE ÖDENMEMESİ VEYA BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR. C) BU HÜKÜM HER BİR MADDE VE ALACAKLI İDARELER AÇISINDAN TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLAR İÇİN AYRI AYRI UYGULANACAKTIR.

94 TEŞEKKÜRLER… Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Oda Başkanı


"Ankara YMM Odası Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları