Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK TÜBİTAK MALİ MEVZUAT EĞİTİM PROGRAMI 09-13 Temmuz 2012/ 15-19 Temmuz 2012 TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze TÜBİTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK TÜBİTAK MALİ MEVZUAT EĞİTİM PROGRAMI 09-13 Temmuz 2012/ 15-19 Temmuz 2012 TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze TÜBİTAK."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK TÜBİTAK MALİ MEVZUAT EĞİTİM PROGRAMI 09-13 Temmuz 2012/ 15-19 Temmuz 2012 TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze TÜBİTAK

2 23 Temmuz 2009 tarihinde 27297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TÜBİTAK AR-GE İHALE YÖNETMELİĞİ TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze TÜBİTAK

3 SUNUM PLANI 3/41 Copyright©TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AMAÇ TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN SİSTEMATİĞİ 4734 ve 4735 SAYILI KANUNLARLA YÖNETMELİK KARŞILAŞTIRMALI ANLATIM ÖNERİ, SORU ve CEVAPLAR

4 TÜBİTAK SUNUMUN AMACI 4/41 Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Kavramsal olarak TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliğini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile karşılaştırarak incelemek

5 TÜBİTAK TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN SİSTEMATİĞİ 5/41 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilk beş bölümü 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Beşinci ve Altıncı bölümleri Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler İkinci Bölüm: Uygulama İlkeleri Üçüncü Bölüm: İhaleye Katılım Kuralları Dördüncü Bölüm: İhale Usulleri ve Uygulaması Beşinci Bölüm: İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi Altıncı Bölüm: Tekliflerin Değerlendirilmesi Yedinci Bölüm: İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi Sekizinci Bölüm: Sözleşmelerle İlgili Esaslar Dokuzuncu Bölüm: Bildirim ve Tebligat ile Çeşitli Hükümler Onuncu Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Kamu Alımları Mevzuatı ARGE-Yönetmelik Bölümleri

6 TÜBİTAK KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ BAZI NOTLAR 6/41 Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerini düzenleyen 53. madde kanun metninde tam 7 sayfadır. Yasa yürürlüğe girmeden değişen nadir yasalardandır.(75 maddenin 9 maddesi değişmiştir.) Yasa yine yürürlüğe girdikten sonra 22 kanuni düzenlemeyle 17 madde değişikliği ve eklenmesi ile kanunun madde numarası 89+3=92 olmuştur. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

7 TÜBİTAK TEMEL İLKELER 7/41 Kamu İhale Kanununa göre eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez. açık ihale belli istekliler arasında ihale Kamu İhale Kanununa göre temel ihale usulleri açık ihale ve belli istekliler arasında ihale yöntemleridir. AR-GE yönetmeliğinde temel ihale usulü belirtilmemiştir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

8 TÜBİTAK İHALE KOMİSYONLARI 8/41 İhale komisyonları biri başkan olmak üzere İhale konusu işin uzmanı iki kişi Muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir kişi olmak üzere en az beş ve tek sayıda olmalıdır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE ihale yönetmeliğine göre komisyon başkanlığı ile ihale yetkililiği görevleri aynı kişide birleştirilemez

9 TÜBİTAK GİZLİLİK GEREKTİREN ALIMLAR 9/41 AR-GE ihale yönetmeliğinin 8. maddesi milli savunma ve milli güvenlik gibi gizlilik gerektiren ihale işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin belirlenmesine ilişkin yetkiyi Bilim Kuruluna vermektedir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

10 TÜBİTAK ONAY BELGESİ 10/41 AR-GE ihale yönetmeliğinin 9. maddesinde Kamu İhale Kanunundan farklı olarak Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile düzenlenen Onay Belgesine ait Düzenlenmeye yer verilmiştir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

11 TÜBİTAK EŞİK DEĞERLER 11/41 Kamu İhale Kanununun 8. maddesi eşik değerleri düzenlemektedir. AR-GE İhale Yönetmeliğinde bu konuda bir düzenleme bulunmamakla birlikte Bilim Kurulu parasal sınırlara ilişkin düzenleme yapmaktadır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

12 TÜBİTAK TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliğine Ait Eşik Değerler* 12/41 Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Ödeme Konusu Yönetmelik Maddesi 2011 Yılı Ödeme Tutarı (TARAL / Dış destek projeleri) 2012 Yılı Teklif Ödeme Tutarı (TARAL / Dış destek projeleri) Pazarlık usulü alımlar 21/e Yurt içinden temin edilecek mal veya hizmet alımları 1.500.000 TL / 6.000.000 TL1.6000.000 TL / 6.500.000 TL Doğrudan temin usulü alımlar Yurt içinden tedarik edilecek mal veya hizmet alımlarında Proje yürütücüleri için 22 / ç 50.000 TL / 400.000 TL55.000 TL / 440.000 TL İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için200.000 TL / 6.000.000 TL220.000 TL / 6.500.000 TL Yurt dışından tedarik edilecek mal veya hizmet alımlarında Proje yürütücüleri için 22 / ç 90.000 TL / 900.000 TL100.000 TL / 1.000.000 TL İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için600.000 TL / 6.000.000 TL650.000 TL / 6.500.000 TL Bilim Merkezi kurulması projesi kapsamında ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler için 4.000.000 TL5.000.000 TL İhaleye sadece yerli isteklilerin katılması ile %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulaması sınırı 357.500.000 TL / 7.500.000 TL8.000.000 TL / 8.000.000 TL Sözleşme yapma zorunluluğu sınırı 38 800.000 TL / 800.ooo TL900.000 TL / 900.000 TL * 204 sayılı Bilim Kurulu kararı

13 TÜBİTAK YAKLAŞIK MALİYET 13/41 Mal veya hizmet alım ihalesi yapılmadan önce fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Yaklaşık maliyet ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer almaz ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyet ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer almaz ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmaz.

14 TÜBİTAK YAKLAŞIK MALİYET 14/41 Kamu İhale Kanunundan farklı olarak AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihaleye çıkılmasına izin vermektedir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

15 TÜBİTAK İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI 15/41 AR-GE yönetmeliğinin 12.maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde, “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından tespit edilenler, ” (kamu ihale kanununda bu hükmün uygulanabilmesi ispat yükümlülüğüne tabidir.) Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Yönetmeliğin aynı maddesinin 4. fıkrasında yabancı istekliler açısından 3. fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler için yazılı beyanlarının dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

16 TÜBİTAK ŞARTNAMELER 16/41 Kamu İhale Kanununun 12. maddesinde şartnamelere ilişkin düzenleme yer almaktayken AR-GE yönetmeliğinde şartnamelere ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Kamu İhale Kanununun 12. maddesinde şartnamelere ilişkin düzenleme yer almaktayken AR-GE yönetmeliğinde şartnamelere ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

17 TÜBİTAK İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI İLE ÖN İLAN 17/41 Kamu İhale Kanununun 13. maddesinde ihale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan için düzenleme yer almaktadır. AR-GE yönetmeliğinde bu yönde hüküm bulunmamakla birlikte ilan süreleri şu şekilde düzenlenmiştir. İhale Usulleriİlan süreleri Açık ihale usulü İsteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yedi gün süre tanınarak ilan yapılır Belli istekliler arasında ihale usulü İdarece en az yedi gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. İsteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yedi gün süre tanınır. Pazarlık usulü Bu usule göre yapılacak ihalelerde birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere idare tarafından davet edilen isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az beş gün süre tanınır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

18 TÜBİTAK AÇIK İHALE USULÜ 18/41 Yönetmelikte ilana ilişkin düzenleme olmadığından isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 7 gün süre tanınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

19 TÜBİTAK BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ 19/41 Yönetmelikte ilana ilişkin düzenleme olmadığından isteklilerin ön yeterlilik tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 7 gün süre tanınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Kamu İhale Kanununda ihaleye davet edilecek aday sayısı en az 5 iken, Yönetmelikte ihaleye çağrılan aday sayısı en az 3’tür. Kamu İhale Kanununda ihaleye davet edilecek aday sayısı en az 5 iken, Yönetmelikte ihaleye çağrılan aday sayısı en az 3’tür.

20 TÜBİTAK PAZARLIK İHALE USULÜ 20/41 Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin b fıkrasındaki hükme ilave olarak AR-GE yönetmeliğinde dayanıklılığı bulunmayan işler ile gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları, ilave olarak yönetmeliğin 21/b fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Kamu İhale Kanununun 21/c fıkrasındaki “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hali yönetmeliğin 21/c fıkrasında “Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal veya hizmet alımları” olarak ifade edilmiştir. Kamu İhale Kanununun 21/c fıkrasındaki “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hali yönetmeliğin 21/c fıkrasında “Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili araştırma projeleri ile projeleri sipariş eden milli savunma ve güvenlik birimlerinin belirlediği mühimmat, silah, malzeme, teçhizat, yazılım ve sistem üretimi ile ilgili mal veya hizmet alımları” olarak ifade edilmiştir.

21 TÜBİTAK PAZARLIK İHALE USULÜ 21/41 AR-GE ihale yönetmeliğinde TÜBİTAK için özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu hüküm 2009 yılında yapılan değişiklikle metne işlenmiştir. Maddenin (d) fıkrasında “Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden tedariki ihale yetkilisince uygun görülen mal ve hizmet alımları” pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

22 TÜBİTAK PAZARLIK İHALE USULÜ 22/41 Kamu ihale kanunun pazarlık usulü ihalelerin bazı maddelerinde ilan yapılması zorunluluğu ( a, e fıkraları) getirilmişken AR-GE ihale yönetmeliğinde tüm fıkralar için ilan yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetmeliğin 21/b fıkrası hariç diğer fıkralar için isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 5 gün süre tanınması hükmü yer almaktadır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

23 TÜBİTAK PAZARLIK İHALE USULÜ 23/41 Kamu ihale kanunu bazı hallerde en az 3 istekli davet edilmesi zorunluluğu getirilmiştir ((b), (c) ve (f) fıkralarında ). AR-GE ihale yönetmeliğinde ise tüm durumlar için en az 3 istekli şartı bulunmaktadır. Yönetmelikte işin nitelik ve gereğine göre davet edilecek istekli sayısının üçten az olması halinde bu durum gerekçeli olarak ihale onayında açıklanarak ihale yapılabiliyor. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

24 TÜBİTAK PAZARLIK İHALE USULÜ 24/41 AR-GE ihale yönetmeliğinin 21/d fıkrasına göre yapılan ihalelerde, yurtdışından yapılacak ihaleler için idari şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

25 TÜBİTAK DOĞRUDAN TEMİN 25/41 Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Eşik Değer Belirlenmesi Kamu İhale Kanununun doğrudan teminle ilgili “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı yasanın 67. maddesi hükmü gereği bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) baz alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl yeniden belirlenir. AR-GE ihale yönetmeliğinin doğrudan teminle ilgili düzenlemesindeki hüküm gereği bu yetki Bilim Kurulunda olup, bir eşik değer bulunmamaktadır.

26 TÜBİTAK İLANIN UYGUN OLMAMASI 26/41 Kamu İhale Kanununun ilanın uygun olmaması başlıklı 26. maddesinde düzeltme ilanı belli şartlarda yapılması öngörülmektedir. (40 ve 25 günlük ilanlarda en az 15 gün diğer ilanlarda ise en az 10 gün) Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE İhale Yönetmeliğinin 23. maddeye (İhale veya ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar) uygun hale getirilip hataların düzeltilmesi durumunda düzeltme ilanı yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

27 TÜBİTAK İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI 27/41 Kamu İhale Kanununun 29. maddesine göre, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE İhale Yönetmeliğinin 26. maddesinde bu süre 3 gün olarak düzenlenmiştir.

28 TÜBİTAK TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 28/41 AR-GE İhale Yönetmeliğinin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 27. maddesinde Kamu İhale Kanununun aynı başlıklı 30. maddesindeki hükümler yer almaktadır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Ancak, AR-GE İhale Yönetmeliğinin 5. fıkrasında, 21. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yapılan ihalelerde, isteklilerin 12. maddede belirtilen hususlar aranmaksızın elektronik ortamda veya faks ile teklif verebileceklerine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

29 TÜBİTAK TEKLİFLERİN ALINMASI, AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 29/41 AR-GE ihale yönetmeliğinin 28 ve 29. maddesinde kamu ihale kanununun aynı başlıklı 36 ve 37. maddelerindeki düzenlemeler yer almaktadır. AR-GE ihale yönetmeliğinin 29. maddesinin son fıkrasında, “en son aşamada, isteklilerin teklif mektubu veya eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. ” hükmü yer almaktadır. Kamu ihale kanununda ise böyle bir teklif geçerli kabul edilmeyerek geçersiz sayılmaktadır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

30 TÜBİTAK TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 30/41 Kamu İhale Kanununun “tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32. maddesine göre teklifleri geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE İhale Yönetmeliğinin 31. maddesinde ise aynı hükümler olmak kaydıyla isteklinin kabul şartı olmaksızın ihale dökümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilmektedir.

31 TÜBİTAK GEÇİCİ TEMİNAT 31/41 Kamu ihale kanununun 33. maddesine göre, İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. AR-GE ihale yönetmeliğinin 32. maddesinde İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Pazarlık usulüyle ve/veya yurtdışından yapılan alımlarda ihale onay belgesinde belirtilmek kaydıyla geçici teminat alınmayabilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

32 TÜBİTAK KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ 32/41 Kamu İhale Kanununun 41. maddesine göre, İhale sonuçlarının bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE ihale yönetmeliğinin 37. maddesine göre, istisna kapsamında olduğu ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminat ile 12 nci maddede sayılan belgeleri vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu ihaleyi kazan istekliye bildirilir.

33 TÜBİTAK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 3341 Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bütün ihaleler için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. AR-GE ihale yönetmeliği gereği her yıl Bilim Kurulu kararı ile belirli eşik değerin altında kalan ihaleler ve pazarlık usulünün (d) bendi ile yapılan yurtdışı ihalelerinde sözleşme yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. (2012 yılı TARAL ve Dış destekli projeler için, KDV Hariç 900.000 TL’ dir.) Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

34 TÜBİTAK KESİN TEMİNATA AİT HÜKÜMLER 34/41 Kesin teminata ilişkin olarak danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanlarında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. AR-GE ihale yönetmeliğinin 39. maddesine göre, 30 gün içinde yerine getirilecek taahhütlerde ve yurtdışından yapılması zorunlu olan alımlarda (21/d) ihale yetkilisinin onayı ile kesin teminat alınmayabilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

35 TÜBİTAK AVANS VERİLMESİ 35/41 Kamu ihale kanununda avans verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İdari şartnamede ve sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla isteklilere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında avans verilebilir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

36 TÜBİTAK SÖZLEŞME TASARILARI 36/41 Kamu İhale Sözleşmeleri kanununun 5. maddesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından mal, hizmet alımları ve yapım işleri için ayrı ayrı tip sözleşme kullanılmaktadır. AR-GE ihale yönetmeliğinin 48. maddesindeki hükme göre, mal ve hizmet alımı ihalelerinde yönetmeliğin 49. maddesinde belirtilen (sözleşmede yer alması zorunlu hususlar) hususlara riayet edilmesi halinde sözleşme tasarısının hazırlanması esastır. Eğer ihaleyi yapan birim isterse KİK tarafından hazırlanan tip sözleşmelerden de istifade edebilmektedir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

37 TÜBİTAK SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 37/41 Kamu İhale Sözleşmeleri kanununun 15. maddesinde sözleşmelerde; - İşin yapılması veya teslim yeri, - İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygulanacak ödeme şartları, hususunda sözleşmelerde değişiklik yapılabilmektedir. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. AR-GE İhale Yönetmeliğinde böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

38 TÜBİTAK SÖZLEŞME DEVİR ŞARTLARI 38/41 AR-GE ihale yönetmeliğinin 55. maddesinde sözleşmenin devir şartları Kamu İhale Sözleşmeleri kanunundaki hükümlerle aynıdır. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmelerin feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında yine aynı yasanın 20, 22 ve 26ncı madde hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

39 TÜBİTAK SÖZLEŞMENİN ÇEŞİTLERİ VE UYGULANMASI, FESHİ VE TASFİYESİ, YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR 39/41 AR-GE İhale Yönetmeliğinde 56, 57 ve 58. maddelerindeki sözleşmenin çeşitleri ve uygulanması, fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümler ile yasaklar ve sorumluluklara ait hükümlerde, Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu hükümlerine atıf yapılmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

40 TÜBİTAK BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI 40/41 Kamu İhale Kanununun 65. maddesindeki hükümlerin aynısı AR-GE İhale Yönetmeliğinin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 59. maddesine taşınmıştır. Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.

41 TÜBİTAK 41/41 TEŞEKKÜRLER… Copyright © TÜBİTAK MADES Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Çoğaltılamaz, Dağıtılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz.


"TÜBİTAK TÜBİTAK MALİ MEVZUAT EĞİTİM PROGRAMI 09-13 Temmuz 2012/ 15-19 Temmuz 2012 TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze TÜBİTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları