Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Projeleri Tanıtım Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Projeleri Tanıtım Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Projeleri Tanıtım Toplantısı
Yrd. Doç. Dr. Engin Tıraş Anadolu Üniversitesi Proje Birimi Kongre Merkezi Mavi Salon 12 Nisan 2007

2

3 Araştırma Destek Programları
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) araştırma grupları, talepte bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.

4 Akademisyenlere Yönelik Destekler
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

5 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması İleri teknoloji uygulamalarına yönelik projeler Öncelikli alanlar çerçevesinde destekler (BTYK Kararları)

6 ARDEB Araştırma Grupları
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG)

7 2007 Yılı Dönemlere Göre Son Başvuru Tarihleri
1. Dönem: 5 Ocak 2007 2. Dönem: 7 Mayıs 2007 3. Dönem: 3 Eylül 2007 Kariyer Projeleri için: 6 Ağustos 2007

8 Proje Personeli Kimlerden Oluşmaktadır?
Proje yürütücüsü Araştırmacı Bursiyer Yardımcı personel Danışman

9 Proje Yürütücüsü Doktora derecesine sahip akademisyen,
İdari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı, aynı anda en fazla iki projede yürütücü bir projede yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak görev alabilir. Bir yürütücünün aynı dönemde iki projesi birden başlatılamaz. Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı bir projede yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler.

10 Araştırmacı Bilimsel ve teknik sorumluluğa katılarak görev alan,
kesin raporda ve/veya diğer yayımlarda yazarlar arasında adı geçen, yürütücü dışındaki kişilerdir.

11 Bursiyer Lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişilerdir.

12 Yardımcı Personel Tam veya kısmi zamanlı,
Sürekli veya geçici olarak görev alan, Kesin raporda adı geçmeyen Uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeldir.

13 Danışman Geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzman
Projenin %10’undan az bir bölümünde katkı sağlayan kişiler

14 2007 İçin Önerilen Destek Miktarları
Üst limiti yıllık YTL (Burs dahil, proje teşvik ikramiyesi hariç) Burs miktarı toplam limiti aylık 4,000 YTL Makina- teçhizatların herhangi birinin toplam fiyat üst limiti YTL Masrafların toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez

15 Sıkça Sorulan Sorular Proje teşvik ikramiyesi kimlere ödenir?
Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacılar ve danışmanlara Burs ödemesi kimlere yapılır? Uygulama amacıyla projede yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara

16 2007 yılı için proje teşvik ikramiyesi üst sınırı nedir?
Yürütücü proje teşvik ikramiyesi: Eserin/eserlerin (proje sonuç raporunun/gelişme raporlarının) içeriğine yürütücünün katkısına/payına bağlı olarak en çok: 1,000-YTL/ay Araştırmacı proje teşvik ikramiyesi: Eserin/eserlerin (proje sonuç raporunun/ gelişme raporlarının) içeriğine araştırmacının katkısına/payına bağlı olarak en çok: 500-YTL/ay Danışman proje teşvik ikramiyesi: YTL/danışman/yıl

17 Araştırmacı ve danışman proje teşvik ikramiyesi üst sınırı nedir?
Araştırmacılara ve danışmalara ödenen aylık proje teşvik ikramiyesi toplamı, yürütücü proje teşvik ikramiyesi üst sınırından fazla olamaz. (1,000 YTL/ay, 12,000 YTL/ yıl)

18 2007 yılı için burs miktarı üst sınırı nedir?
Araştırmada tam zamanlı çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1,250.-YTL/ay Doktora Öğrencisi: 1,500-YTL./ay Doktora Sonrası Araştırmacı: 1,750.-YTL/ay Ücretli görevi olan Yüksek Lisans Öğrencisi : 300-YTL./ay Ücretli görevi olan Doktora Öğrencisi : 400-YTL./ay Araştırmada tam zamanlı çalışmayanlara katkıları oranında, bu sınırlar arasında (Yüksek Lisans öğrencisi: 300-1,250 YTL, Doktora Öğrencisi: 400-1,500 YTL) aylık burs verilir.

19 Katkı oranları ne şekilde doldurulmalıdır? Neden önemlidir?
Proje yürütücüsü hariç araştırmacıların projeye katkı oranları, toplam 100 olacak şekilde yazılmalıdır. Bu oranlar, TÜBİTAK tarafından proje teşvik ikramiyesi ücretlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Katkı payı %10’un altında olan araştırmacılara Proje Teşvik İkramiyesi ödenmez. Belirlenen toplam Proje Teşvik İkramiyesinin %75’i gelişme raporlarının kabulünde, %25’i ise kesin raporun kabulünde

20 Sıkça Sorulan Sorular Proje süresi üst sınırı nedir? En fazla 36 ay
Başvurunun değerlendirme süresi ne kadardır? Yaklaşık 4 ay

21

22 Kurum Hissesi Kurum Hissesi, proje bütçesinin en fazla %10’una karşılık gelen ödenektir. Yürütücünün bilgisi dahilinde birim yöneticileri tarafından harcanır.

23 Hızlı Destek Programları (1002)
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Destek Süresi ve Miktarı Proje süresi en fazla 1 yıldır. 2007 yılı için, bir projeye verilebilecek en fazla destek miktarı YTL (proje teşvik ikramiyesi hariç, burs dahil) olarak belirlenmiştir. Burs miktarı toplamı aylık 750 YTL’yi geçemez. Bu program çerçevesinde yapılan başvurular için ek süre ve/veya ek ödenek talebi mümkün değildir. Başvurunun incelenme süresi Yaklaşık iki ay içinde tamamlanır.

24 Kariyer Projeleri (3501) Kimler Başvurabilir
Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, (Doktora diploma tarihi 1 Ocak Ağustos 2007) Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı bir üniversitede çalışıyor olmak.

25 Kariyer Projeleri (3501) Destek Miktarı :
2006 yılı destek üst limiti KDV dahil yıllık YTL (burs dahil, proje teşvik ikramiyesi hariç) Burs miktarı toplamı aylık YTL Talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatı, KDV dahil en fazla YTL Teçhizat masraflarının toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir Proje Süresi en fazla 36 aydır. Başvurunun Değerlendirme Süresi : Yaklaşık 5 ay Ne Zaman Başvurulabilir : 6 Ağustos 2007

26 Neden bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?
Toplumsal ve ekonomik katkı Araştırmacı sayısının arttırılması (Bursiyer desteği) Proje teşvik ikramiyesi Yayın sayısının arttırılması Kurumsal ve bireysel prestij

27 Neden bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?

28 TÜBİTAK Proje Önerisi Başvuru Formu

29 Özet ve Anahtar Kelimeler
Türkçe ve İngilizce Konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri Projenin özgün değeri Beklenen sonucunun etkileri Nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) Proje özeti bir sayfayı geçmemelidir

30 Amaç Önerilen projenin amacı ve erişilecek çıktı(lar)
Formda ilgili yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir

31 Konu ve Kapsam Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı Amaç ile ilişkisi açıklanmalı Formda ilgili yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir

32 Literatür Özeti Ham bir literatür listesi değil,
Kısa bir literatür analizi verilmeli Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalı Formda ilgili yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir

33 Özgün Değer Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olduğu açıklayan, Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yönelik, Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunan, Araştırma konusu çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmış, Mevcut bilim ve teknolojideki deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koyan…

34 Yaygın Etki/Katma Değeri
Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime, Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek, Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği, Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği, Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilen, Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli…

35 Yöntem Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler, Uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyaller, Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalı…

36 Yönetim Düzeni Projede görev alacak yürütücü ve araştırmacıların
projeye ayıracakları ortalama zaman herbirinin projedeki sorumluluğu ve görevleri

37 Araştırma Olanakları Öneren kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı olanakları

38 Çalışma Takvimi Projede yer alacak başlıca iş paketleri bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı ve yardımcı personel) belirtilmelidir.

39 Başarı Ölçütleri ve B Planı
Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmeli Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmeli Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla açıklanmalıdır

40 Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri
Proje yürütücüsünün son beş yılda; TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler şu sırada yürütmekte olduğu destek almak için başvurduğu projeler hakkında bilgiler

41 Uzmanlar Proje konusu ile ilgili alanda uzman
ekiple çıkar çatışması veya çakışması olmayan dört kişinin adı ve adresi

42 Proje Ekibi ile Çıkar İlişkisi Olan Kişilerin Listesi
Tez hocası/öğrencisi olmak; son 5 yılda makale/tebliğ/proje gibi ortak çalışma yapmış veya yapmakta olmak; yakın gelecekte aynı kurumda çalışmalar, görevlendirilmeleri muhtemel olmak projenin hazırlanmasına katkıda bulunmuş olmak; daha önce yargıya intikal eden bir ihtilafın tarafları olmak; akraba veya boşanmış olsalar bile 3.derece dahil kan bağıyla veya 2.derece dahil sıhri hısım olmak tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak (Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamasında son karar TÜBİTAK’a aittir)

43 Bütçe ve Gerekçesi Genel Bütçe tablosu ile TÜBİTAK Bütçesi tablosu doldurulmalıdır (LİNK). TÜBİTAK Bütçesi tablosunu hazırlarken ekli PDF dokümanından yararlanınız (LİNK). Her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe yazınız. Teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu sunulmalıdır. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları anlatılmalı; kuruluş yetkililerinin destek sözü veren mektupları eklenmelidir.

44 Özgeçmiş Yürütücü ve araştırmacıların özgeçmişleri, verilen formatta hazırlanarak eklenmelidir. LİNK

45 Etik Kurul İzin Belgesi
İnsanların ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırmalar için “Uluslararası Etik İlkelerine” uyulmasının zorunlu olması nedeniyle “Etik Kurul İzin Belgesi” alınması gerekmektedir.

46 Proforma Fatura İstenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu , sarf malzemesi ve hizmet alımı ile ilgili olarak ise proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.

47 Diğer Ekte yer alan “Proje Başvurusu Kontrol Listesi” mutlaka doldurulmalıdır (LİNK).

48 Kural: 1 Fikriniz için doğru uygulama alanını seçin 1001 1002 1007
1008 3501 Diğerleri

49 Kural: 2 İçerik ve sunum çok önemli!
Yaptığınız işin kalitesini göstermek için son dokunuşları iyice gözden geçirin: İçerikte: Seçim kriterlerini yansıtan içerik Etik değerler Sunumda Anlaşılır bir dil Gerekli çizimler ve özet tabloları İyi organize edilmiş içerik Olmaması gerekenler: yazım hataları, tutarsızlık, hesaplama sonuçlarında yanlışlık, eksik sayfalar…

50 Kural: 3 Tüm kriterlerde (özgün değer, yaygın etki, yapılabilirliği) başarılı olmak zorunda olduğunuzu lütfen unutmayınız! Proje üzerine harcayacağınız emeğinizi tüm kriterlere paylaştırınız. Proje Teklifinizin herhangi bir bölümünü ihmal etmeyiniz. Değerlendiricilerin size yüksek puan vermelerini kolaylaştırın. Bunun için çaba harcamalarına gerek kalmasın! Çok az yazmayın; istenilen her şeyi kapsayın Değerlendiriciler sizin adınıza yorum yapamazlar. Net ifade edin. Çok uzun da yazmayın. Değerlendiricilerin teklifin iyi yönlerini bulmak için çaba harcamalarını beklemeyin, neden iyi olduğunu siz altını çizerek belirtin.

51 Kural: 4 Hakemler için hazırlanan değerlendirme rehberini de kullanın!
Projenizin başlangıç aşamalarında, tecrübeli arkadaşlarınıza hakemler için hazırlanan kılavuzu ve taslak Proje Teklifinizi vererek değerlendirme alın. Bu değerlendirme sonucu çıkan tavsiyeler doğrultusunda teklifinizi yeniden kaleme alın.

52 Hakem değerlendirme formu
Projenin özgün değeri ile ilgili kriterler: ÇOK İYİ: Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yöneliktir. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmaktadır. Patent alma potansiyeli bulunmaktadır. Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmıştır. Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve/veya halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkca ortaya konulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiştir.

53 Hakem değerlendirme formu
Projenin yaygın etkisi ile ilgili kriterler: ÇOK İYİ: Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir. Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek niteliktedir. Proje konusu, alanındaki BTYK, DPT veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ülke öncelikleri arasındadır.

54 Kural: 5 Projenizin 9. Madde Yöntem 10. Madde Yönetim Düzeni 12. Madde Çalışma Takvimi Kısmında yer alan İş Planının, projenin geri kalanında yerine getirmeyi taahhüt ettiklerinizi tam olarak kapsadığından emin olun!

55 Kural: 6 ARBİS’e kayıt olmayı unutmayın

56 Kural: 7 Alabileceğiniz tüm yardımlardan yararlanın (yardım almak için çok geç olmasını beklemeyin)! pb.anadolu.edu.tr

57 Teşekkürler Proje Ekibi Yrd. Doç. Dr. Engin TIRAŞ
Yrd. Doç. Dr. Aynur ŞENSOY ŞORMAN Doç. Dr. Cengiz Hakan AYDIN Yrd. Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE Arş. Gör. Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK İletişim: Rektörlük 3. Kat, 407 nolu oda Dahili Tel: 1157


"TÜBİTAK Projeleri Tanıtım Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları