Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Stratejiden Proje Desteklerine ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI İzmir, Ekim 2007 BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU 1 © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

2 KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU VE ÇKA
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU VE ÇKA Yönetişim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları ÇKA Kuruluşu ve Teşkilat Yapısı ÇKA Faaliyetleri © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

3 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları yeni yönetim anlayışına uygun, genel yönetimin dışında ve esnek yapılardır YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI ve KALKINMA AJANSLARI; Son çeyrek yüzyılda küreselleşmenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle kamu yönetimi kamu işletmeciliğine dönüşmeye başlamış, yönetişim, stratejik planlama, yerelleşme, performans denetimi, toplam kalite yönetimi gibi yeni kavramlar geliştirilerek bu ilke ve kavramlar doğrultusunda yeni kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Her ülkede farklı yapılarda ve fonksiyonlarda olmakla birlikte Kalkınma Ajansları da bu ilke ve esaslarla çalışabilecek esnek ve genel yönetim dışında çalışan kurumlar olarak oluşmuştur. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

4 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmanın Stratejik Aktörleri: Kalkınma Ajansları YENİ BÖGESEL KALKINMA ANLAYIŞI ve KALKINMA AJANSLARI; Bölgesel eşitsizlikleri gidermek, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede politika ve araçlar geliştirilmiş ve bunlar büyük fonlarla desteklenmiştir. Bölgesel gelişmeyle ilgili, bir kısmı ülkemizde de uygulanan, sanayi bölgeleri, girişim sermayesi, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, kümelenmeler gibi araçlar söz konusudur. Kalkınma Ajansları da bu araçlardan biri gibi görülse de bütün araçları yönlendirecek, temel strateji ve politikaları belirleyecek ve işbirliğini sağlayacak, koordinasyon merkezi niteliğindedir. Kalkınma Ajansları bu araçlarını yerini almayacak, bölgede kurumsal kapasiteyi geliştirerek bunlar arasında da uyumu sağlayacaktır. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

5 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmanın Stratejik Aktörleri: Kalkınma Ajansları TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI; Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile yerel potansiyeli harekete geçirecek ve yerel kalkınmanın sağlanmasında önderlik yapacaktır. Bölgedeki paydaşlarla birlikte Ulusal Planlarla uyumlu olarak kalkınma stratejisinin oluşturulmasını ve uygulanmasıyla birlikte izleme ve değerlendirmesini üstleneceklerdir. Oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Stratejisine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanacak proje ve faaliyetler, hibe şeklinde desteklenerek; bölgemizin potansiyelleri harekete geçirilecektir. Bölgeye yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışmalar yapacak; girişimciliği geliştirmek için yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ve koordine edecektir. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

6 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
ÇKA tarihinde kurularak faaliyetlerine hızla başlamıştır tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak, -06 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

7 Adana ve Mersin Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları,
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇKA örgütlenme çalışmalarını tamamlamış olup tematik ve fonksiyonel bazda uzmanlık geliştirmeyi hedefleyen bir matris organizasyon yapısına bürünmüştür. ÇKA, esnek ve yatay bir örgüt yapısına sahiptir ve araştırmalardan örgüt içi iletişime kadar tüm süreçlerini örgütlenme ilkeleri doğrultusunda modellemiştir. Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu ÇKA Genel Sekreterlik Amaç: Ajansı yönlendirmek, Üyeleri: Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler 100 kişiden oluşmaktadır, Kurul Başkanı olarak Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper AKINOĞLU seçilmiştir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ; Adana ve Mersin Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Adana Sanayi Odası Başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim Kurulu Başkanı İl Valileri olup, dönüşümlü olarak başkanlık görevi sürdürülecektir. Halen ÇKA Yönetim Kurulu Başkanlığı Adana Valisi İlhan ATIŞ tarafından yürütülmektedir. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

8 Yüksek nitelikli uzman personelden oluşan, ajansın teknik birimidir.
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik ÇKA’nın teknik birimidir. Yüksek nitelikli uzman personelden oluşan, ajansın teknik birimidir. Personel: Personel, İş Kanunu Hükümlerine göre istihdam edilir. Halen 19 uzman ve 5 destek personel istihdam edilmektedir. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

9 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
ÇKA örgüt şemasını tamamlayarak uzman personelin eğitimi, becerileri, tecrübesi ve ilgi alanları doğrultusunda birim görevlendirmelerini gerçekleştirmiştir. Organizasyon Şeması DESTEK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜK BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSLERİ ADANA MERSİN © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

10 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Yatırım Destek Ofisleri yerli ve yabancı sermayeyi çekmek ve girişimciliği desteklemek üzere oluşturulmuş tek-durak ofislerdir Rekabetin arttığı günümüz koşullarında, yerli ve yabancı sermayeyi çekmek, girişimciliği geliştirmek için kullanılan önemli araçlardan biri olarak kurulan yatırım destek ofislerinin (tek durak ofisler) temel görevleri şunlardır: Bölge illerinde, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

11 Plan çerçevesinde Yıllık Program ve Bütçe hazırlanarak onaylandı.
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Destek Mekanizması Planlama ve Programlama faaliyetleriyle başlamaktadır Bölge Gelişme Planının Hazırlanması Yıllık Çalışma Programı ve Bütçenin Hazırlanması BÖLGESEL KALKINMA İÇİN YOĞUNLAŞILACAK TEMEL ÖNCELİKLİ ALANLARIN BELİRLENMESİ ÖNCELİKLİ ALANLARDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET VE PROJE KONULARI İLE BU ALANLARA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER BELİRTİLECEK Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlandı. Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulunda görüşüldü ve DPT tarafından onaylandı. Plan çerçevesinde Yıllık Program ve Bütçe hazırlanarak onaylandı. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

12 PROJE ÇAĞRISI PROJE UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Destek Mekanizması Proje çağrılarına çıkılması, projelerin değerlendirilmesi ve seçimi, projelerin uygulanması ve izleme-değerlendirme faaliyetleriyle devam etmektedir. PROJE ÇAĞRISI Proje Destekleme Rehberlerinin Hazırlanması Proje Çağrısının Yayımlanması Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri İZLEME VE DEĞERLENDİRME Projenin İzlenmesi Proje Çerçevesinde Süreç ve Sonuçların Değerlendirilmesi DEĞERLENDİRME VE SEÇİM Bağımsız Uzman Değerlemesi Puan Kriterlerine Göre Sıralama Projelerin Seçimi PROJE UYGULAMA Proje Sahipleriyle Sözleşmenin İmzalanması Projenin Finansmanının Sağlanması Proje Uygulamasına Geçiş © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

13 Proje Grupları Çalışmalar Mesleki Eğiti Proje Grupları
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çalışmalar üçlü bir çerçevede sürdürülmektedir. Proje grupları oluşturularak uzmanlık alan etütleri gerçekleştirilirken; mesleki eğitim, ÇKA’nın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek aralıksız devam etmektedir. Çalışmalar üçlü bir çerçevede sürdürülmektedir. Proje grupları oluşturularak uzmanlık alan etütleri gerçekleştirilirken, mesleki eğitim aralıksız devam etmektedir. Mesleki Eğiti Proje Grupları Uzmanlık Grupları Çalışmalar Proje Grupları Eğitim Faaliyetleri © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

14 Yatırım Destek Proje Uygulama UZMANLIK ALANINA GÖRE ÇALIŞMALAR
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çalışmalar üçlü bir çerçevede sürdürülmektedir. Proje grupları oluşturularak uzmanlık alan etütleri gerçekleştirilirken; mesleki eğitim, ÇKA’nın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek aralıksız devam etmektedir. UZMANLIK ALANINA GÖRE ÇALIŞMALAR Planlama Programlama Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlandı, revize edildi, Plan çerçevesinde Yıllık Program ve Bütçe hazırlandı, Bölgesel Gelişme Planı hazırlık çalışmaları başlatıldı, Bölgesel ve ulusal aktörlerle temas, işbirliği ve koordinasyon geliştirilmektedir, Bölge istatistik envanteri oluşturulmaya başlandı, Sektörel analiz çalışmaları sürdürülmektedir, Ajansın uluslararası ilişkileri ve üyelikleri gerçekleştirilmektedir, Personel eğitim ihtiyaçları sürekli değerlendirilmektedir, İlgili çerçevede diğer kamu kurumlarının teknik işbirliği ihtiyaçları karşılanmaktadır, Yatırım Destek Proje Uygulama Bölge yatırım ikliminin değerlendirilmesi yapılmaktadır, Yatırımlar için gerekli bürokratik işlemlere ilişkin kurumsal hafıza güçlendirilerek kurumlarla temasa geçilmiştir Bölgeye gelecek yatırımcı için yatırımcı rehberleri oluşturulmaktadır Proje destekleme rehberleri hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olup, proje çağrılarına çıkmak için yasal sürecin netleşmesi beklenmektedir, Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri için kurum içi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

15 Proje Grupları Proje Grupları Çalışmalar
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çalışmalar üçlü bir çerçevede sürdürülmektedir. Proje grupları oluşturularak uzmanlık alan etütleri gerçekleştirilirken; mesleki eğitim, ÇKA’nın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek aralıksız devam etmektedir. Proje Grupları İlk etapta bölgeyi tanımaya, mevcut durum analizi ve potansiyelini değerlendirmeye ve kurumlarla diyalog geliştirmeye yönelik 12 proje grubu oluşturulmuş olup, çalışmalar tamamlanarak sonuç raporları hazırlanmaktadır. İkinci etapta, Adana ve Mersin Bölgesinin Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması, Ortaya Çıkarılması ve Değerlendirme Becerileri Bakımından Geliştirilmesi hedefini temel alarak 3 temel proje grubu oluşturulmuştur. Grupların proje hedefleri aşağıdaki gibidir: Adana ve Mersin illerinin ekonomi ve sanayi perspektifinde ekonomik ve sosyal niteliklerinin incelenmesi Adana ve Mersin illerinde rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer yaratabilen öncü sektörlerin belirlenmesi, Yapılacak muhtemel yatırımlar için yatırımcılara yönelik her türlü izin ve ruhsat işlem prosedürlerinin ortaya konulduğu “yatırım süreçleri” ile yatırımcılara yönelik ulusal ve uluslararası yatırım destek ve teşvik tedbirlerinin araştırılarak “yatırımcı destek kılavuzları”nın hazırlanması ve Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik finansman olanaklarının araştırılması Ayrıca, kümelenme, veri tabanı bilgi işlem altyapısının oluşturulması ve bölge istatistik envanterinin oluşturulması alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmalar Proje Grupları © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

16 EĞİTİM FAALİYETLERİ Proje Grupları Çalışmalar
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çalışmalar üçlü bir çerçevede sürdürülmektedir. Proje grupları oluşturularak uzmanlık alan etütleri gerçekleştirilirken; mesleki eğitim, ÇKA’nın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek aralıksız devam etmektedir. EĞİTİM FAALİYETLERİ AB Temel Politika ve Program Belgeleri ve Bölge Gelişme ve Bölge Planlama Deneyimi -DPT Stratejik Planlama Yaklaşımı ve Türkiye’de Kalkınma Ajansları -DPT Türkiye’de AB destekli bölgesel kalkınma programları -DPT AB’ye ekonomik ve sosyal uyum kapsamında Türkiye’de bölgesel gelişme politikaları -DPT İzleme ve değerlendirme -DPT Teklif çağrısı mekanizması -DPT Proje döngüsü yönetimi eğitimi -DPT Avrupa Birliği kapsamında proje yönetimi ve proje ve mevzuat eğitimi –ERVET - İtalya Ekonomi Bakanlığı İletişim-tanıtım stratejisi, AB Yapısal Fonları’nın tanıtımı –İtalya İktisadi Kalkınma Bakanlığı İtalya bölge politikalarında Kurumsal Anlaşmalar ve Çerçeve Programı Anlaşmaları, Proje izleme süreci –İtalya İkt.Kalk. Bak. Bölgesel kalkınmada işlevsel modeller - İtalya’dan iki örnek: ERVET ve Sviluppo Italia –ERVET-Sviluppo İtalia Bölgesel pazarlama, bölgesel pazarlamanın yatırım çekmedeki önemi, bölgesel pazarlama stratejisinin planlanması -ERVET Bölgesel pazarlama sürecinin dönemleri, bölgesel pazarlama örnekleri, faaliyet planı oluşturma -İtalya Ekonomi Bakanlığı Kalkınma ajanslarına yönelik iletişim-tanıtım stratejisi oluşturma –İtalya İktisadi Kalkınma Bakanlığı Proje seçme, değerlendirme ve izleme, İtalya’dan bir örnek: Completamenti Programı -İtalya İktisadi Kalkınma Bakanlığı Fayda-maliyet analizi metotları –Politecnico di Milano Endüstriyel bölgeler ve sanayi kümelenmeleri –Politecnico di Milano Çalışmalar Proje Grupları © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

17 ÇUKUROVA BÖLGESİ Rakamlarla TR 62 Bölgesi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
© 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

18 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
TR 62 bölgesinin karşılaştırmalı sosyo-ekonomik durumu TR 62 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu. Bölgede toplam üç ilçe 1. düzeyde gelişmiş ilçeler arasında yer almaktadır 7 9 13 17 16 15 14 8 17 35 26 10 47 29 48 49 56 19 53 20 34 28 65 41 © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

19 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
TR 62 temel göstergeler Adana Mersin TR 62 Türkiye (yüzde) Nüfus (Milyon, Kişi) 1,85 1,65 3,5 67,8 5,2 Yüzölçüm (Bin, Km2) 14,1 15,6 29,7 781,4 3,8 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası 8 17 7 - Kişi Başına Düşen GSYİH Miktarı ($) 2.339 2.452 2.393 2.146 Şehirleşme Oranı (yüzde) 75,6 60,5 68,5 64,9 Temel Göstergeler © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

20 GSYİH Sektörel Büyüme (%Yığışım)
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bölgenin gelişme eğilimi . BÖLGENİN SON 14 YILDAKİ SEKTÖREL YAPISI VE BÜYÜME EĞİLİMİ GSYİH Sektörel Büyüme (%Yığışım) GSYİH Sektörel Dağılım © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

21 Tarım, sanayi, turizm, lojistik ve enerji alanında rekabetçi,
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI vizyon Doğu Akdeniz’in kalbi, Tarım, sanayi, turizm, lojistik ve enerji alanında rekabetçi, Limanı ve serbest bölgesiyle ülkemizin dışa açılan kapısı, Kentleri ve kırsalı ile topyekun kalkınmış Çukurova Bölgesi. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

22 Stratejik Hedef 1 Bileşenler Zengin Doğal ve Kültürel Miras
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BÖLGENİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI İÇİN, EKONOMİK VE SOSYAL POTANSİYELİN ORTAYA KONULMASI, BÖLGENİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANITIMININ YAPILMASI Stratejik Hedef 1 Bileşenler Zengin Doğal ve Kültürel Miras Doğu Akdenizin Önemli Bir Ulaşım Odağı Yaşanabilir Kentsel Çevre © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

23 yaşanabilir kentsel çevre…
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Göksu Deltası, Karataş-Yumurtalık sulak alanı, orman varlığı, endemik flora ve fauna zenginliği, Caretta Caretta- Akdeniz foku, orkinos gibi biyolojik zenginliklerin varlığı, Doğal kaynakların varlığı (göller, vadiler, yaylalar, akarsular, dağlar, mağaralar, şifalı su kaynakları, kumullar, şelaleler), Yer altı zenginlikleri (silisyum, mermer, kireç), Uzun sahil şeridi, Tarihi kent dokusunun varlığı, Tarihi ve arkeolojik miras, Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkânların bulunması. Bölgenin coğrafi konum olarak her türlü ulaşıma elverişli olması, Karayolu, otoyol, demiryolu ve havayolu ulaşımı açısından gelişmiş imkânların bulunması, Bölgede belediyeler, özel sektör ve TOKİ tarafından geliştirilen kaliteli konut projeleri Bölgede 25’i devlet 3’ü üniversite hastanesi olmak üzere kamuya ait 28 hastane ve 10 özel hastane hizmet vermektedir. Bölgenin sosyal yaşam açısından geniş bir yelpaze sunması Su kaynaklarının korunamaması ve değerlendirilememesi, Atık yönetiminin olmaması (tıbbi, evsel, zirai ve sanayi), Çevre kirliliği ve çevre bilincinin yetersiz oluşu, Turizm master planı olmaması, Tanıtım stratejisi yetersizliği, Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin modern tesislerle desteklenerek pazarlanamaması. Nitelikli personel eksikliği, Kırsal alandaki ulaşım altyapısının yetersizliği, Güncel bir ulaşım bir master planının olmaması, Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği, Kaçak yapılaşma nedeniyle çarpık şehirleşme, İmar durumu ve fiziki üst yapı eksiklikleri, Doğu Akdeniz’in en önemli ulaşım odağı… yaşanabilir kentsel çevre… Zengin doğal ve kültürel miras… Ulusal düzeyde kruvaziyer taşımacılığına önem verilmesi İlan edilen turizm bölgeleri ve turizm bölgelerine sağlanan teşvikler Kültür turizmine kamu ve yerel inisiyatiflerin ilgisi Ulusal-uluslararası fuar, festival ve organizasyonlarının yapılması ve gün geçtikçe bu konuda yapılan yatırımların artması Mersin ilinin 2013 de yapılacak Doğu Akdeniz Olimpiyatlarına aday dört şehir arasında bulunması. Arkeolojik araştırma ve geliştirmelerin aktif olarak çalışılması, Tarihi kent dokusunun yapı envanterin çıkarılması ve rehabilitasyonu, Kargo havaalanının planlanması, Antalya- Mersin karayolunun iyileştirilmesi, Mortgage yasasının çıkmasıyla konut edinmenin kolaylaşması Su havzalarının kirlenmesi, Turizmde öncelikli komşu illerin varlığı, Doğal, tarihi ve kültürel mirasın özgün niteliklerinin erozyona uğraması, Doğal afetler (sel, yangın, heyelan vb), Karayolu taşımacılığının altyapı ve üstyapı eksiklikleri, Artan trafik yoğunluğu ve bunun doğurduğu ulaşım engelleri, Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması, Artan konut fiyatları © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

24 Zengin doğal ve kültürel miras.. Yaşanabilir kentsel çevre…
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Stratejik Hedef 1 Zengin doğal ve kültürel miras.. Doğu Akdeniz’in en önemli ulaşım odağı… Yaşanabilir kentsel çevre… BÖLGENİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI İÇİN, EKONOMİK VE SOSYAL POTANSİYELİN ORTAYA KONULMASI, BÖLGENİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANITIMININ YAPILMASI 1.1. Bölgenin potansiyel (fiziki, teknik, doğal vb) ve yeteneklerini ortaya koymaya dönük araştırmalara, bölgesel cazibenin artırılmasına yardımcı olacak çalışmalara destek sağlanması. 1.2. Yerel yönetimlerin altyapı (kentsel dönüşüm, yol, su, kanalizasyon ve çöp işleme gibi) ve çevre kalitesini artırmaya yönelik projeler üretmesine destek sağlanması. 1.3. Bölgenin tarihi, doğal, kültürel varlıklarının ulusal ve uluslararası düzeyde turizm odaklı tanıtımını yapacak çalışmalara destek sağlanması. 1.4. Ulusal ve uluslararası alanda bölgedeki yatırım fırsatlarının tanıtımının yapılarak, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesini sağlayacak projelere destek sağlanması. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

25 Stratejik Hedef 2 Bileşenler Güçlü İnsan Kaynakları Altyapısı
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÖÇTEN KAYNAKLANAN UYUM SORUNLARININ AZALTILMASI Stratejik Hedef 2 Bileşenler Güçlü İnsan Kaynakları Altyapısı Ekonomik ve Sosyal Uyum © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

26 ekonomik ve sosyal uyum… güçlü insan kaynakları altyapısı
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bölgede üç üniversitenin bulunması, Bölgede iki üniversite araştırma hastanesi olması, Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunların çözümü konusunda duyarlılığı, Katılımcı demokrasi bilincinin geliştiği platformların olması, Ulusal ve uluslararası kurumsal işbirliği anlayışının güçlü olması, Genç, dinamik ve yeniliklere açık nüfus, Bölgenin sosyal ve kültürel faaliyetlerde gösterdiği performansın yüksek olması, Hayırsever vatandaşların sosyal hizmet ve dayanışmaya gönüllü katılımı, Nitelikli personel eksikliği, Mesleki eğitimin yetersizliği, Meslek içi eğitim yetersizliği ve beklenen verimin alınamaması, Kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında yeterli işbirliği ve koordinasyonun bulunmaması, Tüm sektörlerde, sektör platformlarının oluşmamış olması, Koruyucu aile bilincinin yerleşmemiş olması, Göçün getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar, Sosyal tesis yetersizliği, Güncel istatistiksel verinin yokluğu, Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, spor ve alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, ekonomik ve sosyal uyum… güçlü insan kaynakları altyapısı ve sivil toplum… Uygulamalı eğitim politikasının yetersizliği, Nitelikli öğretim üyelerinin bölgeye çekilememesi, Kozmopolit yapının getirdiği kent paydaşlığı bilinci eksikliği, Aile yapısındaki değişimler ve çözülmelerle toplumsal dayanışmanın azalması, Hükümetin Avrupa Birliği ile uyum ve yerel idarelerin güçlendirilmesine yönelik politikaları,AB fonlu mesleki eğitim projeleri, Uzaktan eğitim imkanları ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, Merkezi idarenin yerel yönetimleri yetki ve kaynak yönünden güçlendirmesi, Güçlü ve katılımcılığa açık yerel yönetim anlayışının gelişmesi, Sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığı ve desteği Göçün kültürel zenginliğe katkısı, Yerel yönetim anlayışındaki olumlu değişimler, © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

27 Güçlü insan kaynakları altyapısı Ekonomik ve sosyal uyum…
Stratejik Hedef 2 Güçlü insan kaynakları altyapısı ve sivil toplum… Ekonomik ve sosyal uyum… İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÖÇTEN KAYNAKLANAN UYUM SORUNLARININ AZALTILMASI 2.1 Bölgede öncelikli olarak insan kaynakları eğitim stratejisi çalışmasının yapılması için gerekli verileri sağlayacak işgücü talebi, işgücü arzı (işgücünün nitelik ve nicelik yönlerinden) ve eğitim kurumları veri tabanlarının oluşturulması. 2.2 Niteliksiz işsizlerin ve özellikle göç ile gelen nüfusun istihdam edilebilirliğini artıracak çalışmaların desteklenmesi. 2.3 Göç ile gelen nüfusun sosyal uyumunun sağlanması, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması ve statülerinin yükseltilmesi amacına yönelik çalışmalara destek sağlanması. 2.4 İnsan kaynakları kalitesinin artırılmasına yönelik olarak; KOBİ’lerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağı eğitim proje ve faaliyetlerine destek sağlanması. 2.5 Kurum ve kuruluşların stratejik planlama ve yönetim, proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin artırılması, AB uyum sürecine dair eğitim vb. çalışmaların desteklenmesi. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

28 Stratejik Hedef 3 Bileşenler Organize ve yenilikçi…
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BÖLGEDE ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRICI FAALİYETLERE DESTEK SAĞLANMASI Stratejik Hedef 3 Bileşenler Organize ve yenilikçi… İhracatta güçlü altyapı… Güçlü girişimci kültürü… © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

29 organize ve yenilikçi sanayi… ihracata yönelik güçlü altyapı…
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Organize Sanayi Bölgeleri, İş geliştirme merkezleri, Teknoparklar, Türkiye’nin ilk kuluçka merkezinin bölgede kurulmuş olması, Yumurtalık’ta doğalgaz ve ham petrol terminalleri ile petrol rafinerisinin varlığı, Yenilenebilir enerji kaynaklarının zenginliği, Entansif tarım uygulamalarının yaygınlığı, Organik tarıma uygun alanların varlığı, İhracata yönelik üretim yapılması, Serbest bölgeler, Limanlar Ortadoğu ve Avrupa’nın ikinci büyük toptancı haline sahip olması, Tarım için uygun iklim koşulları ve yılda birkaç ürün alınabilmesi, Bölgeye özgü ve dış pazar şansı yüksek tarımsal çeşitlilik, Erkenci üretim imkanları, Yatırımcıların kendi ilinde yatırım yapma isteğinin yüksek oluşu, Gelişmiş bir sanayi ve ticaret kültürü, Yaygın çiftçi örgütleri Bölgede yeterli sermaye birikimi, Yabancı sermaye yatırımlarının yetersizliği, Tersanenin bulunmaması, Kalite anlayışının zayıflığı, Yetersiz markalaşma, Üniversite-sanayi işbirliğinin zayıflığı, Tarımsal üretim planlamasının yapılmaması, Tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması ve tarım dışı kullanımı, Sulanabilir arazinin önemli bir kısmının sulanamaması, Arazilerin miras ve devir yoluyla küçülmesi ve arazi kullanım planlamasında yetersizlik, Meraların 1/5000’lik haritalarının yapılmaması nedeniyle çayır ve meraların gerçek sınır ve üretim potansiyelinin bilinmemesi, Akredite gıda laboratuarının yeterli kapasitede olmaması, Kırsal alandaki ulaşım altyapısının yetersizliği, organize ve yenilikçi sanayi… ihracata yönelik güçlü altyapı… güçlü girişimcilik kültürü… Kalkınma Ajansının kurulması, Ulusal ve uluslararası fonlardan projelere kaynak temini olanakları, GAP’ın dış dünyaya açılan kapısı olması, Bölgenin Ortadoğu’ya açılan kapı olması, AB projeleri ve hibe programları, AB ve Dünya Bankası destekli projeler üretilebilmesi, Bölgeye fiziksel olarak yakın olan Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri ve Niğde’nin gerek sanayinin ihtiyacı olan ham maddeler ile ucuz ve nitelikli işgücü temini gerekse ürettiği ürünlerin pazarlanması açısından ciddi birer pazar olması, Tarıma dayalı ve ihracata dönük sanayinin gelişme potansiyeli, Hayvancılık, su kaynakları ve su ürünleri üretimi için yüksek potansiyelin varlığı, Teknolojik seracılık altyapısı, Tarım ihtisas organize sanayi bölgesi, Ilıman iklim koşulları, Bölgenin coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu, Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik teknolojinin gelişmesi, Artan enerji ihtiyacı ve yükselen enerji maliyetleri, Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkileri, Sektörel bazda politika yetersizliği, Rant anlayışının devam etmesi, Limanın özelleştirilmesinde sorunların hızlı çözülememesi, Bölgeye mevsimlik tarım işçisi göçü olması, Tarımda gizli işsizliğin yüksek olması, © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

30 Stratejik Hedef 3 organize ve yenilikçi sanayi…
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Stratejik Hedef 3 organize ve yenilikçi sanayi… ihracata yönelik güçlü altyapı… güçlü girişimcilik kültürü… BÖLGEDE ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRICI FAALİYETLERE DESTEK SAĞLANMASI 3.1 Bölgede üretim ve istihdam artışına katkıda bulunacak yeni işletmelerin kurulmasının desteklenmesi. 3.2 Mevcut işletmelerin rekabet gücünü artırmaya dönük projelere destek sağlanması. 3.3 Bölgede yüksek tarımsal üretim potansiyelini değerlendirecek tarımsal sanayinin kurulmasına yönelik çalışmalar ile kırsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi. 3.4 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda girişimcilerden gelecek proje önerilerine destek sağlanması. 3.5 Girişimcilere dolaylı olarak destek sağlayacak risk sermayesi şirketleri, teknoloji transfer firmaları, girişimci merkezleri, kuluçka merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasına ve bunlar arasında işbirliğinin geliştirilmesine dönük girişimlere destek sağlanması. 3.6 Sanayinin verim, kapasite, AR-GE ve yüksek katma değerli ürüne geçiş projelerine mali hibe desteği sağlanması. 3.7 Enerji ve lojistik alanlarında proje üretimine destek sağlanması. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

31 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Yürütmeyi Durdurma Kararı olmasaydı, Proje Destek Mekanizması ile bölge için önemli alanlardaki projeler desteklenecekti ve bölgenin beklentisi çok yüksekti 2007 YILI İÇİN DESTEKLENMESİ ÖNGÖRÜLEN ALANLAR 1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Projeleri 2. Bölgenin Üretim ve Rekabet gücünün Artırılması Amacıyla Yenilikçi KOBİ’lerin Projeleri 3. Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri 4. Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması ile Turizmin Geliştirilmesi Projeleri 5. Çevre Korumaya Yönelik Projeler ve Küçük Altyapı Projeleri 6. Sosyal İçermeye ve Sosyal Gelişmeye Yönelik Projeler 7. Bölgenin Yatırım Potansiyelinin Tanıtımı ve Uluslararası Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi Projeleri 8- Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi; Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilere Destek Sağlayacak Oluşumlara (Kuluçka Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri gibi) Yönelik Projeler © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

32 BEKLENTİLER ve ÖNERİLER
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmanın Kurumsal Altyapısı Daha başarılı uygulama için daha fazla tartışmalıyız. BEKLENTİLER ve ÖNERİLER TMMOB tarafından Danıştay’a açılan dava dolayısıyla verilen yürütmenin durdurulması kararı ve Anayasa Mahkemesine itiraz edilmesi belirsizlik, çalışanlar ve bölge insanı arasında ümitsizlik ve çalışma şevkinin kırılmasına yol açmıştır. Dava sürecinin bir an önce sonuçlanarak gerekirse düzeltmeler yapılarak uygulamanın ülke yararına devamı sağlanmalı, bunun için akademik çevrenin de gündem oluşturacak şekilde desteği önemlidir. Kalkınma Ajansları ile ilgili uygulamalar, ajansların görev ve yetkileri bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamanla ve uygulandıkça gelişecek ve ihtiyaca göre şekillenecektir. Bu tür sempozyum, seminer ve bilimsel yayınlar bu süreçte yararlı olacaktır. Kalkınma Ajansları bölge gelişme planları vasıtasıyla plan ve uygulama arasında bütünlüğü sağlayacak ve bunun için kaynak ve teknik kadroya sahip olacaktır. Mevzuatımızda Bölgesel bazda planlama ve planlar arası bağlayıcılık konusunda net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Kalkınma Ajanslarının bölgede uygulanan kalkınma politika ve projeleri ile ilgili koordinatör olabilmesi için bu amaçla oluşturulan yeni yapılanmaların görev tanımlarında mutlaka Ajanslarla işbirliği yer almalı ve bu yapılar Ajanslarla uyumlu çalışmalıdırlar. Kalkınma Ajanlarının kamu yatırımlarının programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde yetkili olması yaralı olacaktır. Birden fazla ili kapsayan Kalkınma Ajanlarında merkez dışındaki illerde sadece yatırım destek ofisi oluşturulması yerine diğer uzmanlarla takviye edilmiş, ajansın diğer fonksiyonlarını da yürütecek birimler oluşturulması ajans merkezi olmak için yarışı azaltacaktır. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

33 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Önümüzde çok uzun ve aşılması gereken zorluklarla dolu bir yol var SONUÇ OLARAK Kalkınma Ajansları yeni bir idari yapılanma getirmediği gibi idari birimlerin yerini ve görevlerini almayan ve Anayasamızın 166.maddesinde ifadesini bulan ekonomik ve sosyal kalkınma için devlete verilen görevin gerçekleştirilmesinin bir aracı olarak kurulan yapılardır. Kalkınma Ajansları başarıyla çalıştığı takdirde iyi yönetişim anlayışına uygun olarak; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum katılımlı yapısı, bütçesi ve güçlü teknik kadrosu ile bölgesel kalkınmanın kurumsal altyapısını oluşturacak; bu amaçlarla bölgesel hafıza ve deneyim oluşturma ve aktarma mekanizması olarak çalışabileceklerdir. © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

34 .Her ülke için aynı formülasyonla yürütülemez,
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Önümüzde çok uzun ve aşılması gereken zorluklarla dolu bir yol var Kalkınma Ajansı .Her ülke için aynı formülasyonla yürütülemez, .mucizeler yaratan sihirli bir değnek de değildir Uygulama ve etüt gerektiren, pratiği irdelenen, kurumsal hafızasını zamanla bölgenin eksenine oturtacak, ülkemiz için yeni bir kalkınma aracıdır. O halde; UZUN BİR YOLUMUZ VAR VE HEP BERABER ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİR… © 2007 Çukurova Kalkınma Ajansı

35 Dinlediğiniz için teşekkür ederim…
A.Celil ÖZ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ


"ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları