Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IMPORTANT REMINDER ON ATTENDANCE POLICY zYou should have one signature (not your initials but a proper, adult signature!!!) and use that same signature.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IMPORTANT REMINDER ON ATTENDANCE POLICY zYou should have one signature (not your initials but a proper, adult signature!!!) and use that same signature."— Sunum transkripti:

1 IMPORTANT REMINDER ON ATTENDANCE POLICY zYou should have one signature (not your initials but a proper, adult signature!!!) and use that same signature in all attendances. zWe will be making continuous comparisons and if we think that your signature is not original (and from our experiences we know that this becomes too obvious) you will be recorded as “absent” that day and you will lose your chance of getting any extra credits from PSYC 100. If we have reason to believe that this becomes a habit – we will have to take more serious disciplinary actions.

2 Module 1 The History and Scope of Psychology

3 Definition of psychology

4 Goals of psychology zTo describe zTo understand zTo predict zTo influence/control How humans (animals) think feel act

5 Psychology Philosophy & Humanities Natural Science the themes of psychology the methods of psychology Knowledge is a product of introspective thought. Knowledge = insight Knowledge is a product of understanding observable phenomena. Knowledge = understanding Psychology’s Roots

6 Psychology Philosophy & Humanities Natural Science the themes of psychology the methods of psychology Psychology’s Roots Pre-Scientific Psychology Is the mind connected to the body or distinct? Are ideas inborn or is the mind a blank slate filled by experience? Empiricism Knowledge comes from experience via the senses Science flourishes through observation and experiment

7 Psychology as a science  Wilhelm Wundt opened the first psychology laboratory at the University of Leipzig (c. 1879)

8 First Perspectives in Psychology  Structuralism  All human mental experience can be understood as a combination of simple elements or events  Used introspection (looking in) to explore the elemental structure of the human mind

9  Functionalism  Focused on how behavioral processes function- how they enable organism to adapt, survive, and flourish First Perspectives in Psychology (cont.)

10 History of psychology zUntil 1920s – the science of mental life (Structuralism – functionalism) z1920 – 1960 – the science of observable behaviors (Watson, Skinner) z1960s – recaptured interest in mental processes through studying the mind (congitive revolution) zToday: the scientific study of behavior and mental processes

11 Copyright © Allyn & Bacon 200511 Contemporary Perspectives in Psychology

12 Today’s Perspectives in Psychology are MANY zNeuroscience: the role of body and brain zEvolutionary: the role of natural selection zBehavior Genetics: the relative roles of genes and environment zPsychodynamic: the role of subconscious drives zBehavioral: the role of learning zCognitive: the role of encoding, processing, storing and retrieving of information zSocial-Cultural: the role of society and culture

13 Levels of anlaysis differ zNeurons & nervous system & hormones zGenes zBrain zDyads zGroups zCultures zSituations zEclectic

14 Within Each Perspective Psychologists Could Adopt Two Distinct Objectives  Increase the knowledge base  Basic research  Solve practical problems  Applied research

15 Some Specialty Areas Within Psychology zClinical Psychology: concerned with the diagnosis and treatment of relatively severe mental and behavioral disorders. zCounseling Psychology: deals with problems of adjustment in everyday life (marital, social, occupational). zDevelopmental Psychology: focuses on how people change and grow over the lifespan—infancy, childhood (child psychology), adolescence, adulthood, and old age (gerontology). zSocial Psychology: studies how an individual’s thoughts, feelings, and behavior are affected by other people. zIndustrial and Organizational Psychology: focuses on behavior in the workplace. zPsychometrics: designs tests to measure mental abilities, personality traits, and symptoms of psychological disorders.

16 What Psychologists Do

17 Where Psychologists Work

18 Psychologists in Turkey: Turkish Psychological Association www.psikolog.org.tr www.psikolog.org.tr

19 Psychology as a diverse scientific field zPsychology is not just about understanding abnormal behavior and curing psychological disorders using hypnosis, dream analysis, and therapy. zPsychology is practiced in diverse settings such as sports, work, education (schools), military, criminal justice (forensic), media, advertising, kindergardens, family issues, etc.

20 Öğretim Üyelerimiz Bilge Yağmurlu Zeynep Cemalcılar Zeynep Aycan Nazlı Baydar Aylin Küntay Çiğdem Kağıtçıbaşı Tarcan Kumkale Sami Gülgöz Nazan Aksan

21 Nelerle ilgileniyoruz? Sami Gülgöz Yaşadığımız olayların hangilerini niçin hatırlıyoruz? Olayların duygusal etkisi hatırlama olasılığını değiştiriyor mu? Bir olayı hangi dilde yaşadığımız onun hangi dilde daha kolay hatırlanacağını belirler mi? Neden 15-30 yaş arasında yaşanan olaylar hep daha fazla hatırlanıyor? Hatırladığımız olayların kişiliğimizle ilişkisi ne?

22 Nelerle ilgileniyoruz? Çiğdem Kağıtçıbaşı Kültürün ailelerin ilişki tarzı üzerinde nasıl bir etkisi var? Aile ilişkilerinin çocuğun gelişimi üzerinde etkisi nedir? Çocukların gelişimini daha sağlıklı bir biçime getirmek için gerekli olan sosyal politikalar nelerdir? Aileler çocuğa ne derece ve ne nedenlerle değer veriyor?

23 Nelerle ilgileniyoruz? Zeynep Aycan Çalışanlar iş ve aile hayatlarını nasıl dengeliyorlar? Yoğun tempoları içinde kendilerine zaman ayırabiliyorlar mı? İnsan kaynakları uygulamaları (işe alma, performans değerlendirme, ödüllendirme gibi) ülkeler arasında farklılık gösterir mi? Örneğin ABD’deki sistemler Türkiye’de kullanılabilir mi? Kültürel zeka nedir? Yabancı ülkelerde çalışan yöneticiler için kültürel zeka ve kültüre uyum göstermek ne derece önemlidir? Liderlik kültüre göre değişir mi? Babacan liderler etkili midir?

24 Nelerle ilgileniyoruz? Aylin Küntay Çocuklarda dil gelişimi tüm dillerde aynı mı? Ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının dil gelişiminde etkisi nedir? Ailelerin çocuklara yönelik kullandığı dil ile çocuğun dil gelişimi arasında nasıl bir ilişki var? Zihinsel gelişim ve sosyal gelişim ile dil becerilerini arasında nasıl bir ilişki var? Hikaye anlatma becerisi nasıl gelişiyor?

25 Nelerle ilgileniyoruz? Zeynep Cemalcılar Öğrencilerin okula aidiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bunları değiştirerek ne fark yaratabiliriz? Çevrenin bireyin gelişimine ve davranışlarına etkileri nelerdir? Aidiyet ne demektir? Nasıl gelişir, nasıl değişir? Gelişen teknolojinin sosyal hayatımıza etkileri nelerdir? Teknoloji, mesela bilgisayar oyunları, psikolojimizi kötü etkilemek zorunda mıdır?

26 Nelerle ilgileniyoruz? Nazlı Baydar Eğitici TV programlarının çocukların gelişimine etkisi var mı? “Benimle Oynar mısın?” programının çocukların okula hazır olma düzeyi üzerindeki etkisi. Programı düzenli izleyen çocukların aritmetik, kelime bilgisi, geometrik şekiller ve heceleme ile ilgili becerileri daha gelişmiş.

27 Nelerle ilgileniyoruz? Bilge Yağmurlu Olumlu sosyal davranışlarımızı ve saldırgan davranışlarımızı neler belirliyor? Biyolojik yatkınlıklarımız ne kadar etkili? Çevrenin rolü ne kadar? Duygu düzenleme becerisi nedir? Neye yarar? Nasıl gelişir? Anne-babalar ne yaparak çocuklarının sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir? Şiddeti azaltmak için neler yapabiliriz?

28 Nelerle ilgileniyoruz? Tarcan Kumkale İnsanlar neden ve nasıl tutumlar oluştururlar? Bu tutumlar duygu, düşünce ve davranışlarını nasıl etkiler? Bazı tutumları değiştirmek neden zordur? Kitle iletişim araçlarının kamuoyu ve tüketici davranışları üzerine etkileri nelerdir? İnsanları ikna edecek kitle iletişim mesajları nasıl olmalıdır?

29 Nelerle ilgileniyoruz? Erken çocuklukta sosyal ve duygusal gelişim nasıl olur? Özellikle, çocuğun mizacının kendi duygularını kontrol etmelerinde etkisi nedir? Ailenin yetiştirme tarzı çocukların günlük streslerle baş etme becerilerini etkiler mi? Nazan Aksan


"IMPORTANT REMINDER ON ATTENDANCE POLICY zYou should have one signature (not your initials but a proper, adult signature!!!) and use that same signature." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları