Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM, TEKNOLOJİ, ve ENERJİ SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM, TEKNOLOJİ, ve ENERJİ SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER"— Sunum transkripti:

1 BİLİM, TEKNOLOJİ, ve ENERJİ SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER
Prof. Dr. Yunus Çengel Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 2012

2 BİLİM ve TEKNOLOJİ: İÇ İÇE GİRMİŞ İKİ KAVRAM
İnsanların çoğu için BİLİM ve TEKNOLOJİ temelde aynı şeyi ifade eder. BİLİM ve TEKNOLOJİ çok defa eş anlamlı iki kelime olarak birbiri yerine kullanılır. Bazen de anlamları birbirini tamamlıyan iki kelime olarak birlikte kullanılır. TEKNOLOJİSİZ BİLİM olur; ama BİLİMSİZ TEKNOLOJİ pek olmaz. BİLİME ZIT TEKNOLOJİ ise safsatadır – Fizik kanunlarını ihlal eden ERKE dönergeci ve VECTA ısıtıcıları gibi. TEKNOLOJİ’nin kaynağı genellikle BİLİM, bilimin de kaynağı GÖZLEMdir (+ içe doğan sezgi, ilham + akli muhakeme). Ancak bazen TEKNOLOJİ Bilim’in kaynağı olur – ilk buhar makinelerinin termodinamik biliminin kaynağı olduğu gibi; Fiziğin Matematiğin gelişmesini sağladığı gibi. TEKNOLOJİ BİLİM - Mühendislik (Tasarım, yeni ürün gelişimi) - Matematik (Fen bilimlerinin dili) ABD’de Eğitimde STEM Programı (Science, Technology, Engineering, Math)

3 BİLİM (FEN BİLİMLERİ) NEDİR?
Bilim, evren hakkında sürekli olarak sistematik bir tarzda bilgi edinme ve biriken bilgi kitlesini başkalarının deney veya muhakemeyle teyid veya tekzibine açık genel prensiplere indirgeme işlemi olarak tanımlanabilir. Bilginin temel kaynakları beş duyuya dayalı tecrübe ile akıl ve nakildir. Pozitif veya müsbet bilimler olarak da bilinen fen bilimleri, canlı ve cansız alemlerde gözlenen fenomenlerle ilgilenen bilim dallarıdır. Çoğu bilim dalları gibi, fen bilimlerinin de kökleri felsefe ve dine uzanır, ve gözlem ve deneye dayalı bilimsel metodun ön plana çıktığı 17inci yüzyıla kadar bu çerçeve içinde gelişmeye devam etmiştir. 16. Yüzyılda Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, ve Galileo Galilei’nin gözleme ve deneye dayalı çığır açıcı çalışmaları ve ardından 17. yüzyılda Isaac Newton’un ( ) fiziğin 3 temel kanunun formüle etmesi Aristotle’nin dünyanın evrenin merkezi doktrinini yıktı. Evren hakkında gözlem, deney, ve muhakemeye dayalı bu yeni bilgi edinme metodu bilimsel metodun temellerini attı ve modern bilim çağını başlattı.

4 FEN BİLİMLERİ = DOĞA BİLİMLERİ + SOSYAL BİLİMLER
Fen bilimleri, doğa fenomenlerini araştıran ‘doğa bilimleri’ (eskiden ‘doğal felsefe’ denirdi) ile insan davranışları ve toplumları araştıran ‘sosyal bilimler’ (eskiden ‘moral felsefe’ denirdi) olarak iki geniş kategoriye ayrılabilir. Doğa bilimleri fizik bilimleri (fizik, kimya, astronomi, vs), yer bilimleri (fiziki coğrafya, jeoloji, hidroloji, meteoroloji, vs) ve hayat bilimleri (biyoloji, zooloji, botanic, genetic, tıp, vs)’nden ibarettir. Sosyal bilimler psikoloji, sosyoloji, antrepoloji, ve ekonomiyi kapsar. Fen bilgileri test edilebilir ve dolayısıyla yanlışlanabilir teori ve kanunlara indirgenir. Bilimsel metod şu unsurları kapsar: (1) Deney ve gözlem yoluysa veri ve delil toplamak, (2) veri ve delilleri indirgiyerek bir hipotez formüle etmek, (3) hipotezi test etmek, (4) muhakeme ile tüm tutarsızlıkları gidermek, ve (5) ilave deney ve muhakeme ile hipotezi doğrulamak. Fen bilimleri doğaları itibarıyla evrenseldir ve hepimiz aynı evreni paylaştığımız için tüm insanların ortak malıdır. Fen bilimlerinin amacı doğal fenomeni daha iyi anlamak ve izah etmek için bilgi edinmektir. Bu da varlıklara özelliklerini veren iç mekanizmalarının inceliklerini açığa çıkararak ve dolayısıyla perde arkasında doğal fenomeni idare eden görünmez makinaları dışa vurarak yapılır.

5 SCIENCE and TECHNOLOGY BİLİM (Fen Bilimleri) ve TEKNOLOJİ
BİLGİ, İLİM: Görünmeyeni akıl gözüne gösteren zaman-mekan (fizik) üstü bir ışıktır. İç aydınlanmayı sağlar. GENEL BİLGİ --- Kişisel gelişimi sağlar. FEN BİLGİSİ --- Toplumsal (Medeni) gelişimi tetikler. KNOWLEDGE [BİLGİ]: GENERAL KNOWLEDGE [BİLGİ, İLİM] (including science, math, philosophy, history, law, economy, literature (humanities) SCIENCE [FEN BİLİMİ] (a subcategory of knowledge based on observation and testing using the scientific method – physics, chemistry, biology, psychology, sociology, political science, …). SCIENCE (knowwhat, knowwhy), {Natural (Earth, Life)+Social} -Basic Science, Applied Science (research) TECHNOLOGY (knowhow) Teknik bilgi ve beceri Teknolojist (Teknoloji Mühendisleri, Tek.Fak.)(Uygulama) ENGINEERING (knownot; yenilik, inovasyon) (Science+Design) Product Development (Yeni Ürün Tasarlama, Ürün Geliştirme) Yüksek teknoloji ürünü

6 MÜHENDİS, TEKNOLOJİST, TEKNİSYEN
Mühendis, Mimar, Sanatkar: Bilgi-hayal-ilham (6. his) ile yapma (CD, çizim) Maddesiz inşaat, hayal-bilgi-zihin becerisi (yaratıcılık). (Basic Science + Applied Science + Design) Teknolojist (Teknoloji Mühendisi) Tasarım mühendisi ile teknisyen arasındaki köprü; Üretim alanında uygulama mühendisi. (Basic Science + Applied Science+ Eng. Applications) Teknisyen, Usta: El becerisi ile malzemeyi istenilen şekle sokma Madde ile yapma, ruha uygun beden giydirme (Beceri, sanat, otomasyon, - robot). (Skill) Beyaz Yakalı Mühendis Mavi Yakalı Mühendis

7 MÜHENDİSLİK = İnovasyon (Yenilik)

8 TEKNOLOJİDE HIZLI GELİŞİM
Bugün bir cep telefonundaki bilgiişlem gücü, NASA’nın aya insan indirdiği 1969 yılındaki tüm bilgiişlem gücünden daha yüksektir. Maliyeti $300 olan bugünün Sony PlayStation’ı 1997’nin maliyeti milyonlarca dolar olan askeri superbilgisayarlarla aynı güçtedir. Moore Kanunu: Bilgisayarların hızı her 18 ayda ikiye katlanmaktadır. (Gordon Moore, Intel kurucusu, 1965)

9 BİLİM ve TEKNOLOJİ Bilim bilmektir. Bilim denince akla “anlama” gelir.
Bilim ‘nedir’ ile ilgilidir Bilim bilgiyi ortaya çıkarmakdır. Bilim gözlem ve deneye dayalı olarak keşfedilir. Bilim doğal alemi anlamayla ilgilidir. Bilim, doğada olan şeylerin niye öyle olduğunu anlamaya çalışmaktır. Bilimin hedefi, bilgi ve anlayışımızı geliştirerek yeni bilgiler ortaya koymaktır. Teknoloji bilgiye dayalı yapmakdır. Teknoloji denince akla “kullanma” gelir. Teknoloji ‘nasıl yapılır’ ile ilgilidir Teknoloji bilgiyi uygulamakdır. Teknoloji yeni tasarım ve üretim tekniklerine dayalı olarak icat edilir. Teknoloji insanların arzu ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için doğal alemi değiştirme ile ilgilidir. Teknoloji toplumun ihtiyaç duyduğu ve arzu ettiği ürünleri yapmak için doğadaki kaynakları kullanmaktır. Teknolojinin hedefi, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler yapıp insanlara sunmaktılr.

10 BİLİM ile TEKNOLOJİ FARKI: PARA
Bilim ve teknoloji, gelişim, refah, ve itibarın motorlarıdır. Bilim ticari değerle ilişkili değildir. Ama teknoloji ticari değer ile yakından ilişkilidir. Bilimin keşfettiği şeyi teknoloji ürüne ve paraya çevirir. Biyologlar hayatı anlamaya çalışırlar; biyoteknolojistler ve mühendisler ise hayatın nasıl paraya çevrilebileceğini bulmaya çalışırlar. Paranın cazibesi sonucu biyoloji bilimi gittikçe biyoteknolojiye dönüşmektedir (yeni ilaçlar, yapay organlar, genleri değiştirilmiş organizmalar, vs). “Bilimde, ne bildiğinizi insanlara söylüyerek güç kazanırsınız; mühendislikte ise, ne bildiğinizi başkalarının bilmesini önlüyerek güç kazanırsınız. Zihnȋ mülkiyet zemininde herkesin herkesken bilgi saklaması yüzünden, mühendislikte kronik kafa karışıklığı ve cehalet, istisna değil kuraldır.” “In science, you gain power by telling people what you know; in engineering, you gain power by preventing people from knowing what you know. Chronic confusion and ignorance are the rule, rather than the exception, in engineering for the simple reason that everyone is withholding information from everyone else on intellectual property grounds.” (Robert Laughlin, Stanford Univ Nobel Physics, “A Different Universe, p. 163, Basic Books, New York, 2005.)

11 BİLGİ BECERİ ÜRETİM

12 SCIENCES (Natural, Social) and TECHNOLOGIES
Chemistry, Biology, Biochemistry, Physics, Genetics, Geology, Geophysics Meteorology Psychology, Sociology, Political Science, Anthropology, Economy, . Information Technology Educational (or instructional) Technology Biotechnology Medical Technologies. Energy Technologies. Communication technologies. Transportation technologies Manufacturing technologies Construction technologies Nanotechnology .

13 BİLİM veya TEKNOLOJİ “Bir resim bin kelimeye bedeldir.”
BİLİM: Doğal Yaprak (Fotosentez) Güneş+CO2+H2O → Enerji (şeker) + O2 “Bir resim bin kelimeye bedeldir.” ‘Bir örnek bir konferansa bedeldir.” TEKNOLOJİ: Suni yaprak Güneş+CO2+H2O → Enerji (sıvı yakıt) + O2

14 TEKNOLOJİDE İNSAN FAKTÖRÜ

15 BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ
BİYOLOJİ Tohumdan ağaç, ağaçtan meyve, meyveden tohum olması bilgilerinin araştırılarak ortaya konması BİLİMdir. BİYOTEKNOLOJİ: Elde edilen bilginin yeni ürün gelişimine uygulanması TEKNOLOJİdir (genetik teknoljileri GDO gibi)

16 Popular Science: Nano-Firefly Tech Could Make Lights That Need No Electricity
19 June 2012 Researchers from Syracuse Univ are studying how fireflies make their own light in an attempt to reproduce that type of energy. Chemistry Professor Mathew Maye has been working with an enzyme taken from the insect. That enzyme combined with a chemical produced in the laboratory creates a glowing light.“ Maye "attached genetically modified luciferase to a core of nanorods made from cadmium-based semiconductor material. Then the researchers added the luciferin, which serves as a fuel for the fiery glow" and when "the chemicals interact, they release energy, which is transferred to the nanorod. That's what actually makes the nanorod glow."

17 OT, ATIK, YEM vs’den YUMURTA YAPIMI
TEKNOLOJİ, İNSAN ile ilişkili bir kavramdır. İnsan gibi akıl/şuur/ irade/hayal gücü sahibi varlıkların olmadığı yerde, teknoloji yoktur. YAPAY YUMURTA, eğer bir gün üretilirse, uzman teknolojistlerin tasarladığı proseslerle modern tesislerde üretilen bir yüksek teknoloji ürünü olacaktır. Doğal yumurta ise tavuğun içinde oluşuveren basit bir şey olarak kalacaktır.

18 Biyomimikri ve Nano Taknoloji

19 UNIVERSITY-DEVELOPED TECHNOLOGIES (2010)
Income for Licensing: $2.4 billion (Total) $180 million, Northwestern University $178 million, New York University $147 million, Colombia University 12,281 New patent applications filed 4469 New patents are issued 613 new start-up companies formed on university-owned intellectual property. 657 New commercial products created Source: Association of University Technology Managers

20 Teknolojik Gelişmişliğin Ölçüsü: PATENT
Patent Başvuruları Sayısı (2001) Yılda Günde 1 patent için Japonya 496,621 1361 0.9 minute ABD 375,657 1029 1.4 minutes Almanya 292,398 801 1.8 minutes Türkiye 3,219 (%96 yabancı) 9 163 minutes Kaynak: Ankara Ticaret Odasi (ATO); 2004 raporu: Türkiye: Patent Fakiri Türk Patent Enstitüsü’nün son beş yılda verdiği patent sayısı: 2006’da 122; 2007’de 317; 2008’de 337; 2009’da 456; 2010’da 642. Son 5 yılda verilen 1874 patent belgesinin 1028’sini İstanbul aldı.

21 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN GİRDİLERİ
Bilgi, ilham, hayal gücü Beceri Ham madde

22 BİR TEKNOLOJİ HARİKASI
UYDU = Madde {bakır, demir, plastik, ...} + Madde-dışı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri, sanat...} 1000 kg, $100 milyon $100 bin/kg Hammadde değeri: $1/kg?

23 ÖNCE BEYİN: SILICON VALLEY ve TEKNOKENT
Silikon Vadisi, beyin gücü ve yaratıcı düşüncenin kaynağı değil sadece zarfıdır. Silikon vadisi, evlerin garajlarında yeşeren yaratıcılık fidanlarının dikildiği tarladan ibarettir. “Günümüzde bilgi ve beceri, izafi avantaj sağlamanın yegane kaynağı olarak durmaktadır. Silikon Vadisi ve Hat 128’in bugün oldukları yerde olmalarını sebebi, beyin gücünün orada olmasıdır.” Lester Thurow, MIT Economist “Today, knowledge and skills now stand alone as only the source of comparative advantage. Silicon Valley and Route 128 are where they are, simply because that is where the brain power is.”

24 BEYİN GÜCÜ ve BEYİN GÖÇÜ
Bilişim ve iletişim çağımıza damgasını vuran yüksek değerler. Bu bilgi çağında en büyük güç bilgiyle donanmış eğitimli beyin gücüdür. Ülkelerin zenginlikleri artık sahip oldukları doğal kaynaklar ve sanayi üretimlerinden ziyade toplam beyin güçleriyle ölçülüyor. “ABD’de yabancı göçmenler Silikon Vadisi’ndeki firmaların %52’sini kurdular, ve milyonlarca istihdam yarattılar.” In the U.S. immigrants have founded 52 percent of Silicon Valley’s companies and created millions of jobs. (Vivek Wadhwa, Washington Post, Oct. 4, 2011).

25 Tersine Beyin Göçü

26 Patentlerin %76’sı ABD dışında doğanlardan

27 GLOBAL COMPETITION FOR BEST MINDS

28 TEKNOLOJİNİN SINIRI: HAYAL GÜCÜ
“Icad edilebilecek herşey icat edilmiştir.” “Everything that can be invented has been invented.” - Charles Duell, Commissioner of the U.S. Patent Office, 1899. “Sanırım herhalde 5 bilgisayarlık bir dünya piyasası vardır.” “I think there is a world market for maybe 5 computers.” - Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943. Yeni icad edilen telefon için: “Bu harika bir icat, ama bunu kim kullanmak ister ki?” “It's a great invention but who would want to use it anyway?” - Rutherford B. Hayes, U.S. President, after a demonstration of Alexander Bell's telephone, 1877. “Atomdaki enerjiyi açığa çıkarmanın olasılığı yoktur.” “There is no likelihood man can ever tap the power of the atom.” - Robert Millikan, American physicist and Nobel Prize winner, 1923. “Havadan ağır uçan cisimler imkansızdır.” “Heavier-than-air flying machines are impossible.” Lord Kelvin, British mathematician and physicist, president of the British Royal Society, 1895. “Artık fizikte keşfedilebilecek yeni hiçbirşey yoktur; geriye kalan sadece daha hassas ölçümlerdir.” There is nothing new to be discovered in physics now; All that remains is more and more precise measurement. - Lord Kelvin, 1900.

29 TEMEL EĞİTİM

30 SAĞLAM BİR MATEMATİK/FEN BİLİMLERİ TEMELİ
Mühendislik programlarını akredite eden ABET ve MÜDEK gibi kuruluşlar, mezunların hayat boyu öğrenme ile ilgili becerilere sahip olmalarını şart koşmaktadırlar. Ölçüt 5. Eğitim Planı (MÜDEK Akreditasyonu) 5.4 Eğitim planı aşağıdaki bileşenleri içermelidir: En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında matematik ve temel bilim eğitimi. Temel bilim eğitimi ilgili disipline uygun olmalı ve deneysel çalışmalarla desteklenmelidir. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında temel mühendislik bilimleri ve ilgili disipline uygun mühendislik meslek eğitimi. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen, proje yönetimi ve işletme konularına da aşinalık sağlayacak şekilde, program amaçları doğrultusunda genel eğitim. ABD’de ABET aynı şartları empoze etmektedir. Not: ABET ve MÜDEK akreditasyon kuruluşları Washington Accord’a üyedir, ve eşdeğerdir.

31 MÜHENDİSLİKTE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

32 Trafik Tıkanıklığının ABD’ye yıllık Maliyeti $115 Milyar

33 Öğrenci-Yapımı Araç Güneş Hız Rekoru Kırdı (Popular Science, 1 Ocak 2011)

34 Anında Şarj Olan Yeni Akü Tasarımı

35 Anında Şarj Olan Yeni Akü Tasarımı
WGN-TV Chicago (May 10, 2011) reports researchers at the University of Illinois have "succeeded in engineering a high speed performance battery that" charges almost instantly. Soon, an electric car would be charged in the same amount of time it takes to fill up a tank of gas. Paul Braun, a professor of Materials Science and Engineering, explained: "In a traditional battery, the electricity cannot move in and out of the battery quickly so by changing the nano structure we provide pathways for electricity, pathways for ions." Braun says the design is applicable to batteries of all types. A startup company is being formed around the technology this year, and "after the university secures the patent, they'll get the patent to the manufacturing companies, which in turn will make the batteries available to consumers." Prof. Braun says the new technology can be used in all types of batteries. Cell phones, laptops and power tools can be charged in seconds. It will be 3-5 years before these batteries are available to consumers.

36 Akü Kapasitesinin 2 Katına Çıkarılması

37 Akü Kapasitesinin 3 Katına Çıkarılması
Kaynak:

38 Güneş Işığından Yakıt Projesine $122 Milyon Destek
DOE Puts $122 Million Into Sunlight-To-Fuel Effort The San Jose Mercury News (7/24, Bohan) reports: "The Department of Energy is putting up $122 million to help humans capture the energy of the sun and create renewable liquid fuels through 'artificial photosynthesis.” The energy department also announced that "Lawrence Berkeley Laboratory and the California Institute of Technology" has been selected to lead the project. Instead of yielding a simple carbohydrate, artificial photosynthesis would be designed to create oxygen and liquid fuels such as hydrocarbons or alcohols that could be directly pumped into vehicles, without additional, costly refinement. (San Jone Mercury News, 23 Temmuz 2010)

39 Yapay Fotosentez ile Güneş enerjisinden Sıvı Yakıt

40 Yapay Yapraklar ONLY God can make a tree, the poem says. But scientists are working on making artificial leaves that can produce fuels directly from sunlight, water and carbon dioxide, just as real leaves do. One day, the new leaves could help people heat their homes and drive their cars..

41 CO2+H2O+Solar Energy → Methanol
Solar heat generation occurs on parabolic dishes, which reflect the light captured to a reactor, a focal point of the parabola that allows for extremely high temperature generation. At the reactor site, CO2 enters and splits due to the heat, with CO exiting through one pipe and O2 through a second. The same process applies to water, for hydrogen and oxygen. The H2 and CO can then come together to form Syngas, which in turn can be converted into methanol for fuel.

42 Cheaper and Thinner Solar Cells

43 GDO Maya Bakterisi ile Etanol Üretimi
Yeast Engineered To Convert Xylose Into Ethanol. The AP (6 Jan 2011) reports Professor Yong-Su Jin of the University of Illinois "says a yeast long used in brewing and baking has the potential to produce ethanol more quickly and efficiently." Jin engineered the yeast to create ethanol from xylose, also known as wood sugar. "Jin says the yeast normally would act on glucose and leave the xylose alone, unless an expensive enzyme is added. But he says he has been able to modify the yeast so the enzyme is not needed."

44 Mikroptan Elektrik The discovery about the exact structure of the bacteria and their atom-sized wires would permit researchers to design electrodes with better contacts to pick up the charges, let off by the microbes to avoid a build-up of electricity.

45 Hayvan Yağından Biyoyakıt (NASA) (Biofuels for jet engines are cleaner-burning, and release fewer pollutants into the air)

46 3-D Nanotüp ile Güneş Pili veriminde %80 Artış

47 Thermoelectric Power Generation

48 Improvement in Thermoelectric Power

49 RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE İNOVASYON

50 Ucuz ve Kirli Kömürden Temiz Doğal Gaz (Çin)

51 Yeni Bir Motor Tasarımı: Kelebek Motor (Hakan Eğne ve Barış Açıkgöz; Yunus Cengel)

52 -150˚C ve 50 Bar’da LNG Türbini
0.28 m3/s debi ve -150˚C’de LNG basıncını 50 Bar’dan 10 Bar’a düşüren vananın türbin ile değiştirilmesi sonucu: 900 kW Elektrik Üretimi $800,000/yıl tasarruf Türbin fiatı: $1 milyon Geri ödeme: ~ 1 yıl

53 Verimlilikte Nihai Hedef: Net sıfır enerji binalar
Chartwell School, a private academy in California is selected as the Leadership in Energy and Environmental Design's (LEED) Platinum certification from the U.S. Green Building Council. The new campus has a net effect of zero pull on the electricity grid by employing a 32-kW PV system. Large windows and skylights take advantage of natural light. Source: Mercury News, CA, 29 April 2008

54 Enerjide UÇUK FİKİRLER Programı ($400 milyon)
“Energy Department To Launch Innovation Agency, Announce Grants.”

55 TEKNOLOJİDE NİHAİ HEDEF

56 TEKNOLOJİDE NİHAİ HEDEF: İSTE, OLSUN! DÜŞÜN, YETER!
İSTEK: Oturduğum yerden tüm dünyayı seyredeyim. TEKNOLOJİ: TV (şimdi, internet) İSTEK: Yerimden kalkmadan TV kanallarını değiştireyim, sesini ayarlıyayım. TEKNOLOJİ: Uzaktan Kumanda İSTEK: İsteyinde oluversin. Kumanda ile uğraşmıyayım. TEKNOLOJİ: Düşünce ile Kontrol Gerekli Bilim: Beyindeki elektrik aktivitesi ve sinyal üretme mekanizmalının çok iyi bilinmesi. Gerekli Teknoloji: Beyin sinyallerinin alınıp doğru komutlara çevrilmesi ve bu komutların ilgili aletlere yönlendirilmesi.

57 DÜŞÜNCE GÜCÜ İLE UÇUN HELİKOPTER

58 Brian Vastag, Published: May 17, 2012 The Washington Post

59 BİRŞEYDEN HERŞEY, HERŞEYDEN BİRŞEY YAPMAK
TOPRAK, Elektron-proton-nötron, KARANLIK MADDE, 0-1

60 İlginiz için teşekkürl ederim!


"BİLİM, TEKNOLOJİ, ve ENERJİ SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları