Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1

2 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
tarih ve 5902 Sayılı Kanunla; Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılarak Merkezde Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İllerde valiye bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuş olup, tarihinde faaliyetine başlamıştır. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur. Müdürlüğümüz 24 saat çalışma esasına göre çalışmaktadır.

3 KURULUŞUN GENEL TANIMI
Bu kanun kapsamında; Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ilimiz düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.

4 5902 SAYILI KANUNA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

5 5902 SAYILI KANUNA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.

6 5902 SAYILI KANUNA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

7 5902 SAYILI KANUNA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

8 5902 SAYILI KANUNA GÖRE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.

9 KADRO VE PERSONEL DURUMU
İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

10 KADRO VE PERSONEL DURUMU
Dolu Kadro ve Unvanlar Miktarı İl Müdürü 1 Sosyal Çalışmacı Şube Müdürü 4 Enformasyon Memuru 3 Şef 2 Santral memuru İnşaat Mühendisi Ambar Memuru Mimar Satın Alma Memuru Şehir Plancısı Sağlık Memuru Jeoloji Mühendisi Tekniker Harita Mühendisi Teknisyen Endüstri Mühendisi Arama kurtarma Tekns. 19 Makine Mühendisi V. H. K. İ. Eğitim Uzmanı Şoför Avukat Hizmetli TOPLAM 20 38 GENEL TOPLAM 58  Müdürlüğümüz toplam 58 personel ile hizmet vermektedir. 63 adet norm kadro tahsis edilmiş olup, ayrıca 3 personel OHAL kadrosunda, 2 personel ise saklı kadro ile görev yapmakta olup, toplam 68 kadromuz bulunmaktadır.

11 ARAÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
Müdürlüğümüz hizmetlerinde; 1 Adet 2010 model Mazda Çift Kabinli Pick-Up, 1 Adet 2011 model Toyota Çift Kabinli Pick-Up 1 Adet 1990 model Kartal Otomobil, 1 Adet 2001 model 4*2 Ford Ranger Kurtarma Aracı, 1 Adet 2006 model DESOTO Kurtarma Aracı 1 Adet 2007 model ISIZU Midibüs 2 Adet 2011 Model Doblo binek araç olmak üzere toplam 8 araç kullanılmaktadır.

12

13 MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE MEVCUT ARAMA VE KURTARMA MALZEMELERİ
Arama ve Kurtarma Malzemesi Miktarı Kesme Ayırma Takımı ( 3 Kurtarma Silindiri ) 2 Takım Kesme Germe Güç Ünitesi 1 Adet (Komple ) Jeneratör 2 Adet Makaralı Hortum Seti 1 Adet Komple Kompresör Kesme Aleti yedek uç 1 Adet Kaldırma Yastıkları 5 Adet Kesici mod Delici Kırıcı Ağır Hizmet Tipi kırıcı Beton ve Demir Kesme Test. Acil Müd. Aleti Atlama Çarşafı Personel Elbiseleri (Muhtelif ) 19 Personel için İş Elbisesi 20 Adet Kamp çadırı 4 Adet Lambalı Baret 25 Adet Uyku tulumu Svl.Svn. Tipi Aydınlatma seti Çift Kumanda paneli Su altı dalış elbisesi 6 Adet Projektör (Teleskopik ) Muhtelif su altı dalış malzeme. 6 Takım Baret Deniz Motoru 1 Adet ( Komple ) Holigan Çadır ( Personel İçin

14 Yeni alınan ekipmanlar
2 adet elektrikli profesyonel kırıcı hilti, 2 adet elektrikli kırıcı delici hilti,

15 1 adet Benzinli profesyonel ağaç kesme motoru,
2 adet Benzinli beton kesme makinesi,

16 2 adet elektrikli taşlama makinesi,
1 adet elektrikli testere (Tilki kuyruğu),

17 2 Adet Jeneratör.

18 BİNA LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU
Müdürlüğümüz Üniversite Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi Emsal Sokak No:7’de Özel İdare binasında hizmet vermektedir. Ayrıca; Valifahribey Caddesi No:30 da, müdürlüğümüz personelinin faydalandığı 10 dairelik lojmanımız mevcuttur. BAŞA DÖN

19 MERKEZ ÜSSÜ KARAKOÇAN İLÇESİ BAŞYURT KÖYÜ
DEPREM MERKEZ ÜSSÜ KARAKOÇAN İLÇESİ BAŞYURT KÖYÜ 08 Mart :32 Şiddet : 6.0

20 DEPREM BÖLGESİ

21 DEPREM tarihinde yerel saat ile 04:32’de Elazığ ili, Başyurt-Karakoçan bölgesinde büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından Ml=6.0 olarak belirlenen şiddetli (Io=VII) bir deprem meydana geldi. Deprem sığ odaklı (5 km.) olup özellikle Kovancılar-Başyurt-Karakoçan-Gökdere’de ve Elazığ’da kuvvetlice Giresun, Erzurum, Erzincan, Batman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve civarında da hafif şiddette hissedildi. Hasarın özellikle depremin dış merkezine yakın bölgede Okçular, Karasungur, Yukarı Mirahmet ve İsaağası Mezrası arasında kalan bölgede yoğunlaştığı belirlendi .

22

23

24 ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
tarihinde yerel saat ile 04:32’de Elazığ ili, Başyurt-Karakoçan bölgesinde büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından Ml=6.0 olarak belirlenen şiddetli (Io=VII) bir deprem meydana geldi. Deprem sığ odaklı (5 km.) olup özellikle Kovancılar-Başyurt-Karakoçan-Gökdere’de ve Elazığ’da kuvvetlice Giresun, Erzurum, Erzincan, Batman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve civarında da hafif şiddette hissedildi. Hasarın özellikle depremin dış merkezine yakın bölgede Okçular, Karasungur, Yukarı Mirahmet ve İsaağası Mezrası arasında kalan bölgede yoğunlaştığı belirlendi .

25 ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Alınan ihbarlar doğrultusunda; bölgede bulunan jandarma birliklerince hemen, arama ve kurtarma ekiplerimiz de saat 05:45 civarında afet bölgesine intikal ederek kurtarma faaliyetine başladı. Nöbet dışındaki diğer arama ve kurtarma ekiplerimiz ise depremi müteakip 15 dakika içerisinde toplanarak deprem mahalline hareket etti ve çevre iller aranarak yardım ekiplerinin derhal deprem bölgesine intikali sağlandı.

26 ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Toplam 167 personel ve 26 araç ile yapılan arama ve kurtarma çalışmaları aynı gün saat 09:30 sıralarında tamamlandı.

27 CAN VE MAL KAYBI Depremde; Okçular, Yukarı Demirci, Yukarı Kanatlı, Göçmezler ve Kayalık köylerinde 42 vatandaşımız hayatını kaybetti ve toplamda 137 vatandaşımız da yaralandı. 233 büyükbaş hayvan, 2777 küçükbaş hayvan, 9 tek tırnaklı hayvan ve 20 arı kovanı göçük altında kalarak telef oldu

28 DEPREMDE SAYISAL VERİLER
ÖLÜ SAYISI KOVANCILAR OKÇULAR KÖYÜ KOVANCILAR KAYALIK KÖYÜ KOVANCILAR Y. KANATLI KÖYÜ 3 KOVANCILAR GÖÇMEZLER KÖYÜ 3 KOVANCILAR YK. DEMİRCİ KÖYÜ 14 TOPLAM 42

29 TESPİT EDİLEN ÖLÜ HAYVAN SAYISI
HAYVAN KAYBI İLÇESİ / KÖYÜ TESPİT EDİLEN ÖLÜ HAYVAN SAYISI Büyükbaş Küçükbaş Tek Tırnaklı Arı Kovanı Kovancılar/ Okçular 23 387 5 - Kovancılar/Yk. Kanatlı 52 235 Kovancılar/ Tabanözü 26 202 Kovancılar/A. Mirahmet 9 20 Kovancılar/ Yk. Demirci 46 390 Kovancılar/ Göçmezler 19 38 Kovancılar/ Yılbaşı 8 750 Kovancılar/ Kayalık 35 665 2 Kovancılar/ Karasungur 110 Karakoçan/ Gözerek 14 Karakoçan/ Soğucak 1 TOPLAM 233 2777

30 KRİZ MERKEZİ 08 Mart 2010 Pazartesi, Saat 07:00’de Elazığ Valiliği tarafından üç ilçeye hizmet vermek üzere Kovancılar ilçesinde Kriz Merkezi oluşturuldu. Oluşturulan Kriz Merkezine bağlı olarak aşağıdaki birimler hizmete sunuldu: 1 - Koordinasyon ve Toplantı Odası 2 - Gelen-Giden Yardımlar Bürosu 3 - Teknik Hizmetler ve İş Makineleri Bürosu 4- Kızılay ve Sağlık Hizmetleri Bürosu

31 KRİZ MERKEZİ 08 Mart 2010 Pazartesi, Saat 07:00’de Elazığ Valiliği tarafından üç ilçeye hizmet vermek üzere Kovancılar ilçesinde Kriz Merkezi oluşturuldu. Oluşturulan Kriz Merkezine bağlı olarak aşağıdaki birimler hizmete sunuldu: 1 - Koordinasyon ve Toplantı Odası 2 - Gelen-Giden Yardımlar Bürosu 3 - Teknik Hizmetler ve İş Makineleri Bürosu 4- Kızılay ve Sağlık Hizmetleri Bürosu

32 KRİZ MERKEZİ 1-) Koordinasyon ve Değerlendirme Bürosu Faaliyetleri İlk üç gün gelen yardımlar afet bölgelerine hemen ulaştırılıp, afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine çalışıldı. Üçüncü günden sonra gelen yardımlar ise 09 Mart 2010 tarihinde kriz merkezinde faaliyete geçirilen depoya yerleştirilerek afette etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre, kaymakamlıklar aracılığı ile dağıtıldı. Koordinasyon bürosu her sabah değerlendirme toplantıları yaparak eksik ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlerle irtibatlı çalışmalar yaptı.

33 KRİZ MERKEZİ 2-) Gelen – Giden Yardım Bürosu Faaliyetleri Depremin üçüncü günden sonra gelen yardımlar tutanakla teslim alınarak depoya yerleştirildi ve malzemelerin cinsine göre ayrıştırma yapılarak istiflendi. Afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzemeler ilk günlerde köy muhtarlarının ihtiyaç talepleri doğrultusunda, daha sonra ise kaymakamlıklar aracılığı ile ihtiyaç talepleri bildirilerek, kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen personellere teslim edilip ilgili ilçelerdeki afetzedelere dağıtılması sağlandı.

34 KRİZ MERKEZİ Kovancılar ilçesindeki afetzedelerin giyim ihtiyaçları için depomuzda açılan mağazada kadın ve erkek olarak iki reyon oluşturuldu ve ihtiyaç sahibi depremzedeler köylerinden araçlar ile getirilip giyinmeleri sağlandı. Palu ve Karakoçan ilçelerindeki afetzedelerin giyim ihtiyaçları ise ilçe kaymakamlıklarının görevlendirdiği personellere teslim edilerek dağıtıldı. Dayanıklı tüketim malzemesi olarak gönderilen malzemeler, Elazığ İl Özel İdaresi deposuna yerleştirilerek afet konutları bittiğinde ihtiyaca göre dağıtımı yapıldı.

35 KRİZ MERKEZİ 3-)Teknik ve İş Makineleri Bürosu Faaliyetleri
Afetten etkilenen bölgelerde; İl Özel İdaresi, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Eti Krom A.Ş. ve Kayahan A.Ş.’nin teknik iş makineleri ile enkaz kaldırma, alt yapı hizmetleri, yol düzeltme çalışmaları ve taşıma işlemleri yapıldı. Ayrıca; Kriz merkezimize başvuran depremzede vatandaşlarımız yapıların hasar tespitleri, yer seçimi ve itiraz dilekçeleri başta olmak üzere bir çok teknik konularda bilgilendirildi.

36 KRİZ MERKEZİ 4- Kızılay ve Sağlık Hizmetleri Bürosu
Afetten etkilenen bölgelerde;İl Sağlık Müdürlüğü tarafından seyyar sağlık ocakları kurularak afetzede vatandaşlarımıza hizmet verildi. Olası salgın hastalıklara karşı vatandaşlarımız afet bölgesinde sağlık taramasından geçirildi. Ayrıca sağlık ekipleri bu büro tarafından yönlendirildi. Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezince seyyar mutfaklar kurularak vatandaşlarımızın barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı, ekipler bu merkezden yönetildi.

37 BARINMA ve SOSYAL YARDIM
Depremin ilk gününden itibaren Kızılay tarafından adet çadır dağıtıldı, askeri birlikler,ilgili birimler ve arama ve kurtarma ekiplerince köylerde kurularak mağdur vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca battaniye, soba, yatak ve 60 prefabrik deprem evi yardımı yapıldı kişiye yetecek muhtelif giyim malzemesi ve kişiye yetecek muhtelif gıda malzemesi dağıtıldı. Bölgede Kriz Merkezinde, Okçular, Yukarı Demirci ve Kayalık Köylerinde 4 mobil mutfak kuruldu ve tarihine kadar hizmet vermeye devam etti. Bu tarihten itibaren ise mobil mutfak sayısı 1’e indirildi. Günde 2000’e yakın kişiye 3 öğün sıcak yemek çıkartıldı ve ekmek ve yaklaşık litreye tekabül eden su dağıtımı sağlandı.

38 Gelen – Giden Yardımların Kayıt Altına Alınması
YARDIM TAKİP SİSTEMİ Gelen – Giden Yardımların Kayıt Altına Alınması Depoya gelen ve giden yardımların tümü tutanak halinde dosyalara işlendikten sonra Depo Kayıt Programına kaydedilerek, depoya giren ve çıkan tüm malzemeler, tarihlerine ve teslim edilen kişilere kadar en ince ayrıntıları ile kayıt altına alındı. Depremzedeler için yapılan yardımlarda, aksaklık ve karışıklık olmaması için hazırlanan ikinci program olan Bireysel Yardım Programı ile yardım alan kişinin; İkamet yeri, hane sayısı, hanede yaşayan bireylerin isimleri ve yine bu kişilerin yaşları görünürken, her bireyin aldığı malzeme kendi vatandaşlık numaralarına göre kayıt altına alındı. Bu sistem ile yardım dağıtımı kontrollü bir şekilde yapıldı.

39 NAKDİ YARDIMLAR İlimize acil ihtiyaçların karşılanması için Başbakanlık acil yardım ödeneğinden TL ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden TL olmak üzere toplam TL ödenek gönderildi. Acil Yardım Ödeneğinden TL. deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralı olanlara ve konutları çeşitli derecelerde hasarlı olan toplam 228 kişiye yardım mahiyetinde dağıtıldı. Ayrıca; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tarih ve 9443 sayılı Olurları ile deprem afetinden etkilenen köy alt yapılarında kullanılmak üzere TL. Valiliğimiz (İl Özel İdaresi) emrine gönderildi.

40 EV EŞYASI YARDIMLARI VESTEL Firmasınca; 1655 adet Buzdolabı, 1655 adet Çamaşır Makinesi, 1655 adet Fırın. BOYDAK Grubunca 1000 adet Kanepe gönderilmiştir. Gönderilen bu eşyalar afetzede vatandaşlarımıza dağıtıldı.

41 HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI
Depremi müteakip beklenilmeksizin tarihinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Hasar tespit çalışmaları; ilimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerdeki kamu kurumlarından gelen toplam 60 kişiden oluşan teknik elemanlar tarafından gerçekleştirildi tarihinde, 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan Hasar Tespiti sonucuna göre, üç ilçede toplam 343 yerleşim biriminde yapı incelendi.

42 KESİN HASAR TESPİTİ SONUCU YAPILARIN SINIFLARA GÖRE GENEL DAĞILIMI
YAPININ DURUMU MESKEN AHIR İŞYERİ DİĞER TOPLAM Hasarsız 13.695 2.755 1.247 978 18.675 Az 4.435 2.069 194 235 6.933 Orta 2.207 1.058 33 115 3.413 Ağır/Yıkık 3.564 2.612 21 212 6.409 23.901 8.494 1.495 1.540 35.430

43 HAK SAHİPLİĞİ ve BORÇLANDIRMA
Hak Sahipliği ve Borçlandırma işlemleri ise; 6 kişiden oluşan ekiple, gündüz üç ilçe merkezinde kurulan bürolarda, gece merkezde il müdürlüğü binasında mesai saati gözetilmeksizin, günde yaklaşık 16 saatlik çalışmayla yürütüldü. Hasta ve yaralı afetzedelerin işlemleri hastane veya evlerinde gerçekleştirildi ve özverili bir şekilde çalışma sonucu süreç 252 gün kısaltıldı.

44 ÖZVERİLİ ÇALIŞMA İLE 252 GÜN KAZANILDI
İŞLEMİN ADI YASAL DAYANAĞI YASAL SÜREÇ VE AFETZEDE SAYISINA GÖRE İŞLEYİŞ ÇALIŞMA GRUBUMUZCA YAPILAN UYGULAMA KAZANILAN SÜRE HASAR TESPİTİ 7269 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince yapılır Yaklaşık 45 GÜN 20 GÜN 25 GÜN TALEP TAAHÜTNAME ALINMASI 7269 sayılı Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrası ve afetler sebebiyle hak sahibi olanların hakkındaki yönetmeliğin 17. maddesi 60 GÜN 105 GÜN HAK SAHİPLİĞİ KOMİSYON ÇALIŞMASI Afetzede sayısına göre öngörülen zamana göre en az BORÇLANDIRMA SÜRESİ 7269 Sayılı Kanunun 3177 Sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre HAK SAHİPLİĞİNİN KESİNLEŞMESİ Afetler sebebiyle hak sahibi olanların hakkındaki yönetmeliğin 22. maddesine göre komisyon kararına itiraz süresi 15 GÜN - YER SEÇİMİ İŞLERİ 90 GÜN 148 GÜN 122 GÜN İHALE VE İNŞAAT AŞAMALARI 180 GÜN TOPLAM SÜRE 495 GÜN 243 GÜN 252 GÜN KISALTILDI

45 KONUTLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Hak sahipliği çalışmaları sonucunda aşağıda ilçelere dağılımı görüldüğü üzere toplam 3581 hak sahibi belirlendi. KARAKOÇAN KOVANCILAR PALU TOPLAM

46 YERSEÇİMİ ÇALIŞMALARI
Hak Sahipliği ve Borçlandırma işlemleri sonucu hak sahibi olan vatandaşlarımızın, yapılacak konutları için yapılan yer seçimi çalışmaları; 33 kişiden oluşan ekiplerle yürütülerek ailenin yer seçimi işlemi tamamlandı. 174 ailenin yer seçimi ise mülkiyet problemleri ve arsa sorunları nedeniyle devam etmektedir.

47 AFET KONUTLARININ YAPIMI
TOKİ TARAFINDAN YAPILAN KONUTLAR Sayın Başbakanımızın talimatları ile depremi müteakip 2010 yılı içerisinde hak sahibi ailelere verilmek üzere Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçe, belde ve köylerinde; modern ve tüm sosyal donatılara sahip toplam 1830 adet, 2011 yılı içerisinde ise 20 adet konutun TOKİ tarafından ihalesi yapıldı konutun yapımı 2010 yılı içerisinde tamamlandı ve 376 konutun yapımı da 2011 yılı içerisinde tamamlanarak noter tarafından kuraları çekilip hak sahiplerine teslim edildi.

48 TOKİ TARAFINDAN 2010 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN 1474 KONUTTAN
Kovancılar Okçular Köyünde adet, Kovancılar Tabanözü Köyünde 56 adet, Kovancılar Merkezde adet, Palu Merkezde adet, Palu Seydili Köyünde 50 adet, Palu Beyhan Beldesinde 84 adet, Karakoçan Merkezde adet, Karakoçan Yüzev Köyünde 58 adet olmak üzere toplam 1388 adet afet konutu müdürlüğümüzce teslim alındı ve tercihlerini bu yönde yapan hak sahiplerine kuraları çekilerek teslim edildi. Kovancılar merkezde yapılan konutlardan 440 adet, Okçular Köyünde 14 adet, Tabanözü Köyünde 8 adet olmak üzere toplam 462 adet fazla konut ise TOKİ tasarrufunda bulunmaktadır.

49

50 VALİLİĞİMİZ (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) TARAFINDAN YAPILAN KONUTLAR
Hak sahibi olarak kabul edilen ve köylerinde, kendi yerlerinde konut yapılmasını tercih eden aileler için, Valiliğimizce 07 Temmuz 2010 tarihinde 15 grup halinde 876 adet ve 2011 yılında ise 849 adet olmak üzere toplamda 1725 adet afet konutunun ihalesi yapıldı yılı içerisinde ihalesi yapılan ve mülkiyet problemleri çözülen 868 adet afet konutu bitirilerek hak sahiplerine teslim edildi.

51 Valiliğimizce kırsal kesimde 137 yerleşim yerinde yaptırılan konutların merkezden uzak ve dağınık olmaları, arazi yapısının ve yol şartlarının çalışmaları zorlaştırmasına rağmen, 2010 yılında konutların yapımında istenilen hedefe ulaşılmıştır.

52

53

54

55 HAKSAHİBİ OLANLARIN KONUT KURA ÇEKİMLERİ
Kovancılar,Karakoçan, Palu ilçe Merkezleri, Kovancılar Okçular ve Tabanözü köylerinde tercihlerini TOKİ konutlarından yana kullanan toplam 1388 aile için kura çekimi yapılmış olup, bütün aileler kura sonucu konut sahibi olmuştur.

56 AHIRLARIN YAPIMI Ahırdan hak sahibi olan 1412 afetzededen 2010 yılı içerisinde ahırlarının yapılmasını talep eden 205 hak sahibinin ahırına başlanıldı ve bitirilerek hak sahiplerine teslim edildi. 2011 yılı içerisinde ise ahırları yapılmayan 1207 hak sahibinin ödeneği programa alındı. Programa alınan ve ahırlarının yapılmasını talep eden 155 hak sahibinin ahırına başlanıldı ve inşaatları devam etmektedir.

57 KİRA YARDIMLARI Konutlarına başlanamayan ve çadırlarda yaşayan mağdur durumdaki hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması için; tarihinde Valiliğimizde yapılan toplantı sonucunda alınan karar ile toplam TL ödeneğe ihtiyaç olduğu belirlendi. Bu amaçla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilk etapta TL ödenek sağlandı. Mülkiyet ve yer seçimi problemleri nedeniyle konutlarının yapımına başlanamayan 1698 aileye de kira yardımı yapılabilmesi için vatandaşlarla ayrı ayrı görüşmeler yapılarak, hak sahiplerinden 306’sının kira yardımı talep ettiği tespit edildi. Evraklarını tamamlayan 99 hak sahibi aileye ise kira yardımı yapıldı.

58 Ayrıca; konutları tamamlanmayıp kiraya geçmek istemeyen kışı kendi köyünde geçirmek isteyen 55 afetzedeye ise prefabrik konut satın alınarak barınma sorunları giderildi.

59 VALİLİĞİMİZ (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) TARAFINDAN YAPTIRILAN OKULLAR
Sıra No İlçe Köy İhtiyaç 1 Kovancılar Yoncalıbayır 1derslik +Lojman 2 Yukarıdemirci 3 Karakoçan Deveci 4 Aşağı Ovacık 5 Durmuş 6 Akbulak 7 Akarbaşı 8 Palu Gemtepe 9 Büyükçatlı 10 Andılar 11 Arındık

60 HAYIRSEVERLER TARAFINDAN YAPTIRILAN OKULLAR
SIRA NO İLÇESİ OKUL ADI KARAKTERİSTİĞİ DÜŞÜNCELER 1 Kovancılar Çakırkaş İlköğretim okulu 12 derslikli BJK Spor Kulübü tarafından yaptırılmıştır. 2 Pınartepe İlköğretim okulu Hacı Ahmet ÖZBAĞ tarafından yaptırılmıştır. 3 Palu Gökdere 8 derslikli İzmir Valiliğinin yardım kampanyasında topladığı TL katkı ile yaptırılmıştır.

61

62 DEPREM İSTASYONU Karakoçan, Kovancılar İlçeleri ve Palu Beyhan beldesinde; bilimsel araştırmalarda deprem bilgilerinin hızlı bir şekilde kamuoyuna sunulması amacıyla üç adet deprem istasyonu kuruldu.

63 SONUÇ OLARAK 1- Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Yapı İçin Hasar Tespiti Yapıldı. YAPININ DURUMU MESKEN AHIR İŞYERİ DİĞER TOPLAM Hasarsız 13.695 2.755 1.247 978 18.675 Az 4.435 2.069 194 235 6.933 Orta 2.207 1.058 33 115 3.413 Ağır/Yıkık 3.564 2.612 21 212 6.409 23.901 8.494 1.495 1.540 35.430

64 2- 5004 Kişi Hak Sahibi Olarak Kabul Edildi. İLÇESİ MESKEN AHIR İŞYERİ
TOPLAM KARAKOÇAN 926 323 2 1.251 KOVANCILAR 1.289 601 1.892 PALU 1.366 488 7 1.861 3.581 1.412 11 5.004

65 İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREN BİRİM TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 2617
TOPLAM HAK SAHİBİ SAYISI İHALE EDİLEN TOPLAM KONUT SAYISI  3113 2010 YILI 2011 YILI  TOPLAM ELAZIĞ VALİLİĞİ 876 849 1725 TOKİ 1368 20 1388 YAPIMINA BAŞLANILAN KONUT SAYISI  2982 868 726 1594  1388 TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 2617 361 1229 YAPIMI DEVAM EDEN KONUT SAYISI 790  365 425( TOKİ ihale edecek) 425 YER SEÇİM İŞLEMLERİ MÜLKİYET, ARSA VE YOL PROBLEMLERİ NEDENİYLE DEVAM EDEN 174


"İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları