Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ"— Sunum transkripti:

1 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ
Aralık 2013, Antalya

2 SUNUM PLANI Tartı Aletleri
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin Muayenesi Sıfır Hatası Tartım Performansı Testi Dara Testi Köşe Yükü Testi Tekrarlanabilirlik Testi Tepki Kabiliyeti Testi

3 TARTI ALETLERİ Tartı Aleti:
Bir cismin üzerine tesir eden yerçekimi kuvvetinden faydalanılarak, o cismin kütlesini belirlemeye yarayan ölçü aleti (Bu ölçü aleti ile ayrıca kütleyle ilgili diğer büyüklükler, parametreler ve karakteristik özellikler de belirlenebilir).

4 TARTI ALETLERİ Tartı aletleri kullanım özelliklerine göre 2 gruba ayrılır OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETİ Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektiren tartı aleti OTOMATİK TARTI ALETİ Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektirmeyen tartı aleti

5 TARTI ALETLERİ

6 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) tarihli ve sayılı R.G.’ de yayımlanarak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik daha sonra revize edilerek tarihinde yeniden yayımlanmıştır. 2006 yılından itibaren üretilen tartı aletleri için yürürlüktedir. Market terazileri, barkotlu teraziler, kuyumcu ve eczacı terazileri, yüksek çekerli basküller ve kantarlar, elektronik teraziler.

7 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Kapsam Ticari işlemler için kütle tespiti, Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti, Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti, Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti, Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti, Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti. 2006 yılından itibaren üretilen tartı aletleri için yürürlüktedir. Market terazileri, barkotlu teraziler, kuyumcu ve eczacı terazileri, yüksek çekerli basküller ve kantarlar, elektronik teraziler.

8 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Temel Gerekler: MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki gerekleri yerine getirmelidir. EK – 1 : Kütle birimleri, Doğruluk sınıfları, Taksimat aralıkları, Doğruluk, Tasarım ve yapı Yönetmelik kapsamındaki tartı aletleri temel gerekleri sağlamak zorundadırlar. Temel Gerekler, Yönetmeliğin Ek-1 inde açıklanmıştır. Bunlar Kütle Birimleri, Doğruluk sınıfları, Tasarım ve Yapı gibi tartı aleti ile ilgili teknik gereklerdir. Bu gereklerin yerine getirip getirilmediğini Onaylanmış Kuruluşlar kontrol etmektedirler.

9 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Uygunluk değerlendirmesi MADDE 8 – (1) Tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki koşullara uygunluğu, başvuru sahibi tarafından seçilecek aşağıdaki işlemlerden birisiyle belgelendirilir. a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)’nin 1 inci maddesinde bahsedilen AT tip incelemesi ve 2 nci maddesinde bahsedilen AT tipe uygunluk beyanı veya 3 üncü maddesinde belirtilen AT doğrulaması. Ancak, bünyesinde elektronik tertibat bulundurmayan ve yükü dengelemek için yük tartım tertibatında yay kullanılmayan tartı aletleri için AT tip incelemesi zorunlu değildir. Tartı Aletlerinin uygunluk değerlendirme prosedürleri Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yürütülür. AT Tip incelemesi: İmalatçı tarafından tasarlanan tipin bu yönetmeliğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi, AT Tipe Uygunluk Beyanı: Onaylanmış Kuruluşun, imalatçının kalite sistemini onaylamak suretiyle gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi prosedürüdür. Üretim Kalite Güvencesine sahip imalatçı tarafından, Tip İncelemesini geçen tartı aleti için uygunluk beyanı düzenlenir. AT Doğrulaması: Üretilen tartı aletlerinin temel gerekleri sağladığı O.K. tarafından kontrol edilir. Piyasaya arz edilen her tartı aleti için imalatçı bir Uygunluk Beyannamesi düzenler.

10 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Uygunluk değerlendirmesi MADDE 8 – (1) … b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)’nin 4 üncü maddesinde bahsedilen AT birim doğrulaması veya yukarıdaki işlemlerle ilgili kayıt belge ve yazışmaları Türkçe olarak veya onaylanmış kuruluşun kabul ettiği bir lisanda hazırlanır ve yapılır. AT Birim Doğrulaması: Belirli bir kullanım için tasarlanan tartı aletinin Yönetmelik gereklerini sağladığı, O.K. tarafından tetkik edilir. Ve İmalatçı tarafından uygunluk beyannamesi düzenlenir.

11 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Market Terazileri Kuyumcu ve Eczacı Terazileri Barkotlu Teraziler

12 ÖRNEK İŞARETLEMELER (2009/23/AT)
A- Yeşil ‘M’ B- CE İşareti C- Sınıfı (III. Sınıf) D- Onaylanmış Kuruluş numarası 2006 yılı ve sonrasında üretilen otomatik olmayan tartı aletleri, Yönetmeliğe göre bu işaretlerle piyasaya arz edilmelidir. Görüldüğü gibi belirtilen işaretlerin yanı sıra kapasite, seri no, metrolojik özelliklere ilişkin işaretler de tartı aletinde bulunmak zorundadır. 2006 yılından önce üretilmiş otomatik olmayan tartı aletleri için Bakanlığımızca AT Tip onayı verilmiş olup sunumun sonunda bu konuya değineceğiz.

13 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Muayenesi
Genel Bilgiler Gösterge, (I) Muayene Sabiti, (e) Taksimat Aralığı, (d) Yük, (L) Minimum Kapasite, (Min) Maksimum Kapasite, (Max) Maksimum İzin verilebilir Hata, (MİH) OOTA’ların muayenelerinde kullanılacak bazı bilgilerin açıklaması

14 Genel Bilgiler Gösterge değeri, (I)
Tartı aletinin göstergesinde okunan değerdir. Gösterge ile yazdırılan değer tutarlı olmalıdır. Tartım sonucunu gösteren tertibattır. İndikatör de denilmektedir. Tartı aletinin hatasını belirlerken kullanılan değerdir.

15 Genel Bilgiler Muayene Sabiti, (e)
Tartı aletinin hata paylarını belirleyen değerdir. Tartı aleti üzerindeki açıklayıcı işaretlerde değeri gösterilir. Taksimat Aralığı, (d) Birbirini takip eden iki gösterge değeri arasındaki fark, Tartı aletinin hassasiyetini gösteren, tartı aletinin gösterebileceği iki değer arasındaki en küçük farktır. Muayene sabiti ve taksimat aralığı farklı şeylerdir. (e), hata paylarının belirlenmesinde kullanılan ve tartı aletinin sınıfını belirleyen değerdir. (d) ise tartı aletinin okuma çözünürlüğünü gösterir. Yine de birbiriyle bağlantılı değerlerdir.

16 Genel Bilgiler Muayene Sabiti, (e) Taksimat Aralığı, (d)
e ve d değerleri tartı aleti etiketinde yer alır.

17 Genel Bilgiler Yük, (L) Tartım için tartı aletine uygulanan kütle değeri. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

18 Genel Bilgiler Yük, (L) Tartım için tartı aletine uygulanan kütle değeri. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

19 Genel Bilgiler Yük, (L) Tartım için tartı aletine uygulanan kütle değeri. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

20 Genel Bilgiler Minimum Kapasite, (Min) Bu değerin altındaki yüklerde, tartım sonuçlarının aşırı bağıl hatalara maruz kalabileceği yük değeri. Maksimum Kapasite, (Max) Artırmalı dara kapasitesini hesaba katmaksızın en büyük tartım kapasitesi. Maksimum İzin verilebilir Hata, (MİH) Tartı aletinin göstergesi (I) ile, referans standart kütlelerle belirlenmiş buna karşılık gelen gerçek değer arasındaki, mevzuatlarda izin verilen pozitif veya negatif en büyük fark. Min ve Max değerleri tartı aleti üzerinde yer alır. MİH ise uygulanan yüke ve tartı aletinin sınıfına bağlı olarak belirlenir.

21 Muayene sabiti sayısı, n=Max/e
Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin Sınıflandırılması Otomatik olmayan tartı aletleri dört sınıfa ayrılır : I II III IV Doğruluk sınıfı Muayene sabiti e Muayene sabiti sayısı, n=Max/e Min (Alt sınır) en az en çok I 0,001 g ≤ e 50000 - 100 e II 0,001g ≤ e ≤ 0,005g 0,1 g ≤ e 100 5000 100000 20 e 50 e III 0,1 g ≤ e ≤ 2g 5 g ≤ e 500 10000 IV 1000 10 e NAWI direktifine göre tartı aletlerinin sınıflandırılması. NOT: 4 Eylül Yönetmeliği ekinde MİH değerleri tablosunda III sınıf tartı aletleri için gösterilen aralıklarda hata var. İkinci satırda 5000e ≤ m ≤ 2000 e yazılmış değil 500 olacak

22 Maksimum İzin verilebilir Hata (MİH)
Dört sınıf için MİH değerleri aşağıdaki gibidir: Tartı aletine uygulanan ‘m’ yükü (muayene sabiti ‘e’ cinsinden) Maksimum İzin verilebilir Hata (MİH) Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV 0≤m ≤50000 0 ≤ m ≤ 5000 0 ≤ m ≤ 500 0 ≤ m ≤ 50 ± 1e 50000≤ m≤200000 5000<m≤20000 500 < m ≤ 2000 50 < m ≤ 200 ± 2e < m 20000<m≤100000 2000 < m ≤10000 200 < m ≤ 1000 ± 3e NOT: 4 Eylül Yönetmeliği ekinde MİH değerleri tablosunda III sınıf tartı aletleri için gösterilen aralıklarda hata var. İkinci satırda 5000e ≤ m ≤ 2000 e yazılmış değil 500 olacak

23 Kullanılacak Etalonlar
AĞIRLIK:Şekil,boyut,malzeme,yüzey kalitesi nominal değer ve izin verilebilir hata payları gibi fiziksel ve metrolojik karakteristiklere uyularak düzenlenmiş kütle ölçmeye yarayan malzemelerdir. AĞIRLIKLAR:Terazilerin kalibrasyonunda ve daha düşük sınıflardaki ağırlıkların kalibrasyonunda kullanılır. AĞIRLIKLAR:Teraziler ve bir alt gruptaki ağırlık parçalarının hiyerarşik bir yapı içinde en hassasından en kabasına doğru kütle biriminin iletilmesi için uluslar arası yasal metroloji organizasyonunca ağırlık,doğruluk sınıfları oluşturulmuştur. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

24 Kullanılacak Etalonlar
E1 sınıfı ağırlık parçaları:Ulusal referans standart olarak kullanılır. Ulusal Prototip izlenebilirlik sağlar ve bir alt sınıf olan E2 sınıfı ağırlık parçalarının mukayesesinde (kalibrasyonunda) kullanılır. E1 sınıfı ağırlık parçaları her zaman bir kalibrasyon sertifikasıyla birlikte kullanılır. E1 sınıfı ağırlıklar parçaları,bunlar tek parça antimanyetik malzemeden oluşur.(kurşun)üzerlerinde sınıflarına,nominal değerlerine ait hiçbir işareti bulunmaz.Bunlar E1 sınıfı ağırlık parçalarıdır. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

25 Kullanılacak Etalonlar
E2sınıfı ağırlık parçaları:E2 sınıfı ağırlık parçaları I.sınıf terazilerle beraber bir alt sınıfı olan F2 sınıfı ağırlık parçalarının kalibrasyonunda kullanılır.Tek parça anti manyetik malzemeden üretilir. F1 sınıfı ağırlık parçaları:F1 sınıfı ağırlık parçaları I.sınıf terazilerle beraber II.sınıf terazilerin kalibrasyonu ile F2 sınıf ağırlık parçalarının kalibrasyonunda kullanılır.Aynı malzemeden yapılmış bir veya birkaç parçadan oluşur.Doğrulama oyuğu bulunan (ayar oyuğu)bu ağırlık parçalarının doğruluğu kendi imal edildikleri malzemeden,kalay,molibden,tungten malzemesinden kullanılır. Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

26 Kullanılacak Etalonlar
F2 sınıfı ağırlık parçaları:F2 sınıfı ağırlık parçaları II.sınıf terazilerle beraber bir alt sınıf olan M1 sınıfı ağırlık parçalarının kalibrasyonlarında kullanılır.Diğer özellikleri F1 sınıfının gösterdiği özelliklerin aynıdır. M1 sınıfı ağırlık parçaları:M1 sınıfı ağırlık parçaları ticarette önemli ticari maddelerin (Altın,gümüş ve değerli taşların) tartılmasında ve bir alt sınıfı olan M3 sınıfı ağırlık parçalarının kalibrasyonu ile III.sınıf terazilerin kalibrasyonlarında kullanılır.Üzerlerinde bir doğrulama oyuğu vardır.Doğrulama işlemi bu oyuğa anti manyetik malzemelerle yapılır Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

27 Kullanılacak Etalonlar
1 MG’DAN 50 KG’A KADAR ÜST-ORTA DOĞRULUKTAKİ AĞIRLIKLARA DAİR YÖNETMELİK(74/148/AT) AT ilk muayenesi için müsaade edilebilen maksimum hatalar Her bir münferit ağırlık için müsaade edilebilen artı veya eksi maksimum hata değerleri  aşağıdaki tabloda miligram olarak   verilmektedir Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

28 Kullanılacak Etalonlar
 Anma Değerleri Sınıf E1 Sınıf E2 Sınıf F1 Sınıf F2 Sınıf M1 50kg 25 75 250 750 2500 20kg 10 30 100 300 1000 10kg 5 15 50 150 500 5kg 2,5 7,5 2kg 1,0 3,0 1kg 0,50 500g 0,25 0,75 200g 0,10 0,30 100g 0,05 0,15 0,5 1,5 50g 0,030 20g 0,025 0,080 0,8 10g 0,020 0,060 0,20 0,6 2,0 5g 0,015 0,050 2g 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2 1g 0,010 0,3 500 mg 0,008 0,08 200 mg 0,006 0,06 100 mg 0,005 50 mg 0,004 0,04 20 mg 0,003 0,03 10 mg 0,002 5 mg 2 mg 1 mg Tartı aletlerinin muayenelerinde kullanılan kütleler, etalon kütle veya etalon olarak da adlandırılır. Tartı aletine uygulandığında, tartım sonucu ile karşılaştırılan değer de yük (L) ile ifade edilir. Çeşitli tipte kütleler şekilde gösterilmektedir.

29 1-Sıfır Hatası Tartı aletine ‘10 e’ değerinde bir yük uygulanır (L0).
Gösterge değeri kaydedilir (I0). Daha sonra ilave yüklerle (1/10 d) göstergenin bir taksimat aralığı kadar değişmesi sağlanır ve ilave yük değeri not edilir (∆L0). Sıfırdaki hata değeri hesaplanır: E0 = I0 + 0,5e – ∆L0 – L0 Sıfır hatası düzeltilmiş hatayı bulmak için kullanılır.

30 2-Tartım Performansı Testi
Yavaş yavaş artan yüklerle ve yükleri kaldırmadan sıfırdan maksimum kapasiteye çıkılır ve tekrar maksimumdan sıfıra geri dönülür. Yük değerleri Min, Max ve MİH’in değiştiği değerleri içermelidir. En az 5 yük değeri seçilmelidir.

31 2-Tartım Performansı Testi
Her değerde ilave ağırlıklar uygulanarak hata (E) ve düzeltilmiş hata (Ec) elde edilir. E = I + 0,5e – ∆L – L Ec = E – E0 Düzeltilmiş hatanın (Ec) maksimum izin verilebilir hata sınırları içerisinde olduğu kontrol edilir. Max değerinde bir yük uygulandığı anda Max+9e değerinin üzerinde göstergenin çalışmadığı doğrulanır.

32 3-Dara Testi İki farklı dara değeri için tartım performansı testi uygulanır. (2) Düzeltilmiş hatanın (Ec) maksimum izin verilebilir hata sınırları içerisinde olduğu kontrol edilir.

33 4-Köşe Yükü Testi Uygun bir yük değerinde (Max/3), yük algılayıcısının bölgelerine yük uygulanır ve yük değeri ile gösterge arasındaki farkın MİH sınırları içerisinde olduğu kontrol edilir. Yükler, bölgelerin köşelerine değil ortalarına uygulanır ve çok parçalı yükler tercih edilmez. Mümkünse tek parça yük uygulanır. Köşe yükleri belirlenen alanların ortalarına uygulanır. 4’ten fazla destek noktasına sahip olan tartı aletleri için Max/n-1 değerinde yük uygulanır.

34 5-Tekrarlanabilirlik 0,8*Max değerinde bir yükün tartı aletine yerleştirilip kaldırılması suretiyle test gerçekleştirilir. III ve IIII üncü sınıf tartı aletleri için 3 tartım, I ve II inci sınıf tartı aletleri için 6 tartım gereklidir. İlave yüklerle hata belirlenir, (E). En büyük hata ile en küçük hata arasındaki farkın (Emax – Emin) ve teker teker hataların (E), MİH sınırları içerisinde olduğu doğrulanır. AT Birim Doğrulaması: Belirli bir kullanım için tasarlanan tartı aletinin Yönetmelik gereklerini sağladığı, O.K. tarafından tetkik edilir. Ve İmalatçı tarafından uygunluk beyannamesi düzenlenir.

35 6-Tepki Kabiliyeti Testi
Yük taşıyıcı üzerine herhangi bir değerde yük yerleştirilmeli ve ayrıca ilâve ağırlıklar (Meselâ 10 tane 1/10 d gibi) konulmalıdır. Sonra ilâve ağırlıklar, I göstergesi, şüpheye yer vermeyecek şekilde bir taksimat aralığı azalıncaya kadar, I - d, sırayla alınır. İlave ağırlıklardan bir tanesi yeniden konulur ve sonra yük taşıyıcı üzerine 1,4 d değerinde bir yük yavaşça konulduğunda, başlangıçtaki gösterge bir taksimat aralığı kadar artmalıdır (I + d) (Şekildeki örnek). AT Birim Doğrulaması: Belirli bir kullanım için tasarlanan tartı aletinin Yönetmelik gereklerini sağladığı, O.K. tarafından tetkik edilir. Ve İmalatçı tarafından uygunluk beyannamesi düzenlenir.

36 6-Tepki Kabiliyeti Testi
Başlangıçtaki gösterge I = 200 g’dır. Gösterge I - d = 190 g’a değişinceye kadar ilâve ağırlıklar geri alınır. 1/10 d = 1 g ve 1,4 d = 14 g ağırlık ilâve edilir. Bu durumda gösterge I+d = 210g olmalıdır. AT Birim Doğrulaması: Belirli bir kullanım için tasarlanan tartı aletinin Yönetmelik gereklerini sağladığı, O.K. tarafından tetkik edilir. Ve İmalatçı tarafından uygunluk beyannamesi düzenlenir.

37 Kefeli Terazilerin Muayenesi
Kefeli teraziler için kefelerin ‘yüksüz’, ‘Min değerinde yüklü’ ve ‘Max değerinde yüklü’ durumları için aşağıdaki test prosedürü uygulanır. Yüksüz durumda terazinin ibresinin dengede olup olmadığına bakılır. Değilse denge konumuna ayarlanır. Terazinin bir kefesine küçük bir yük hafifçe bırakılır ve terazinin denge konumunun değiştiği görülür. Daha sonra kütleler yer değiştirilir ve aynı işlem yine uygulanır, terazinin denge konumunun değiştiği görülür. 0,4*MİH değerinde bir yük kullanılabilir.

38 Damgalama Yukarıdaki testlerin herhangi birinde, tartı aletinin hata sınırları dışına çıktığı tespit edilirse muayeneye devam edilmez. Bu tartı aleti tamire sevk edilir. Muayenesi yapılan tartı aletinin hata değerleri içerisinde çalıştığı tespit edilirse, müdahaleye açık olan yerlerinden damgalanır. Buna göre yeniden damga planının hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bilgi verilir.

39 Damgalama

40 Damgalama

41 TEŞEKKÜR EDERİM…


"OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları