Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLULUK AJANSLARI Topluluk ajansı, Topluluk kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLULUK AJANSLARI Topluluk ajansı, Topluluk kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan."— Sunum transkripti:

1 TOPLULUK AJANSLARI Topluluk ajansı, Topluluk kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan (genellikle tüzük) bir birimdir. Ajansların, sınırları kesin hatlarla çizilmiş özel alanlarda teknik, bilimsel ve idari görevleri mevcuttur. Ajanslar, Topluluk faaliyetlerine ademi merkezi bir özellik katmakta, bilimsel ve teknik bilginin oluşumuna katkı sağlamakta, farklı grupları bir araya getirmek suretiyle diyalog ortamının oluşmasına katkı yapmaktadır. Topluluk Ajansları için süre sınırı mevcut değildir. Ancak, Yürütme Ajansları (2003/58/AT sayılı Yürütme Ajansları Çerçeve Tüzüğüne dayanılarak kurulmaktadır) belirli süreler için faaliyet gösterebilmektedir ve belirli Topluluk Programlarının uygulanmasından sorumlu olmaktadır.

2 TOPLULUK AJANSLARI 1 - Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi 2 - Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı 3 - Avrupa Eğitim Vakfı 4 - Avrupa Çevre Ajansı 5 - Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 6 - İç Pazar Uyum Ofisi 7 - Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 8 - Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi 9 - Avrupa Birliği Birimleri Tercüme Merkezi 10 - Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) 11 - Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü

3 TOPLULUK AJANSLARI 12 - Avrupa Birliği Uydu Merkezi 13 - Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 14 - Avrupa Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST) 15 - Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı 16 - Avrupa Hava Güvenliği Ajansı 17 - Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı 18 - Avrupa Savunma Ajansı 19 - Avrupa İlaç Ajansı 20 - Avrupa Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi 21 - Avrupa Demiryolu Ajansı 22 - Avrupa GNSS (Uydu – Telsiz Navigasyon Programları) Denetim Otoritesi

4 TOPLULUK AJANSLARI 23 - Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı 24 - Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı 25 -Avrupa Polis Koleji (CEPOL) 26 - Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı 27 – Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü 28 - Avrupa Araştırma Konseyi Yürütme Ajansı 29 - Avrupa Kimyasallar Ajansı 30 - Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı Yürütme Ajansı 31 - Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı 32 - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Yürütme Ajansı 33 - Araştırma Yürütme Ajansı 34 - Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Ajansı

5 AVRUPA MESLEKİ EĞİTİM GELİŞTİRME MERKEZİ 1975/337/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimin desteklenmesidir (madde 2). Merkez ofisi Selanik / Yunanistan’dadır.

6 AVRUPA YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VAKFI 1975/1365/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bilgi oluşturulması ve paylaşımı yoluyla Üye Devletler tarafından yapılan planlama çalışmalarına destek verilmesidir (madde 1 - 2). Merkez ofisi Dublin / İrlanda’dadır.

7 AVRUPA EĞİTİM VAKFI 1990/1360/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin mesleki eğitim sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesidir (madde 1). Avrupa Topluluğuna üye olmayan devletlerin katılımına açıktır (madde 16). Merkez ofisi Torino / İtalya’dadır.

8 AVRUPA ÇEVRE AJANSI 1990/1210/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çevrenin korunması ve çevresel bilgi ve gözlem ağının oluşturulmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Kopenhag / Danimarka’dadır. Türkiye, Avrupa Çevre Ajansı’na katılmaktadır

9 AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ 1993/302/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır (madde 1). Topluluk dışı ülkelerin katılımına açıktır (madde 13). Merkez ofisi Lizbon / Portekiz’dedir. Türkiye’nin Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne katılımına ilişkin Anlaşma imzalanmış olup, yasal süreç devam etmektedir.

10 İÇ PAZAR UYUM OFİSİ 1994/40/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Topluluk ticari markası (community trade-mark) ve Topluluk Tasarımları (Community Design) konusunda çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır (madde 1). Merkez ofisi Alicante / İspanya’dadır.

11 AVRUPA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSI 1994/2062/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, çalışanların güvenlik ve sağlığının korunması, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesidir (madde 2). Yönetim kurulu üye olmayan ülkeleri gözlemci olarak çalışmalara davet edebilmektedir (madde 9). Merkez ofisi Bilbao / İspanya’dadır.

12 TOPLULUK BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ OFİSİ 1994/2100/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, bir mülkiyet hakkı olarak kabul edilen ve yeni bitki çeşitlerini geliştiren özel ve tüzel kişilerin haklarının AB düzeyinde korunmasını içeren sistemin uygulanmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Angers / Fransa’dadır.

13 AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMLERİ TERCÜME MERKEZİ 1994/2965/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, Birlik birimlerine tercüme hizmeti verilmesidir (madde 1). Merkez ofisi Lüksemburg’dadır.

14 AVRUPA POLİS OFİSİ (EUROPOL) EUROPOL Konvansiyonu (C 316, 27/11/1995 P. 0002 – 0032) ile kurulmuştur. Amacı, organize suç yapısının dahil olduğu uluslararası suçların önlenmesi konusunda işbirliğinin geliştirilmesidir (madde 2). Merkezi ofisi Lahey / Hollanda’dadır.

15 AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ 2001/554/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. Amacı, akademik çalışmalar ve analizler yapılması yoluyla Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının geliştirilmesine katkı yapılmasıdır (madde 2). Merkez ofisi Paris / Fransa’dadır.

16 AVRUPA BİRLİĞİ UYDU MERKEZİ 2001/555/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. Amacı, uydu betimlemesi alanında çalışmalar yapılmasıdır (madde 2). Aday ülkeler ve AB üyesi olmayan NATO üyesi ülkeler faaliyetlere katılabilmektedir (madde 21). Merkez ofisi Madrid / İspanya’dadır.

17 AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ OTORİTESİ 2002/178/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, insan sağlığının ve gıda alanında tüketici çıkarlarının korunmasıdır (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 49). Merkez ofisi Parma / İtalya’dadır.

18 AVRUPA ADLİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ (EUROJUST) 2002/187/JHA sayılı Karar ile kurulmuştur. Amacı, suçla mücadele alanında koordinasyonun sağlanmasıdır (madde 3). Merkez ofisi Lahey / Hollanda’dadır.

19 AVRUPA DENİZ GÜVENLİĞİ AJANSI 2002/1406/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, deniz güvenliğinin sağlanması ve kirliliğin önlenmesidir (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 17). Merkez ofisi Lizbon / Portekiz’dedir.

20 AVRUPA HAVA GÜVENLİĞİ AJANSI 2002/1592/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, sivil havacılık güvenliği alanında çalışmalar yapılmasıdır (madde 2). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ve Şikago Konvansiyonunu imzalayan Avrupalı üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 55). Merkez ofisi Köln / Almanya’dadır.

21 AVRUPA AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ AJANSI 2004/460/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır (madde 2). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 24). Merkez ofisi Girit / Yunanistan’dadır.

22 AVRUPA SAVUNMA AJANSI 2004/551/CFSP sayılı Ortak Tutum Belgesi (Joint Action) ile kurulmuştur. Amacı, savunma yeterlilikleri ve kriz yönetimi kapasitesinin geliştirilmesidir (madde 2). Üçüncü tarafların belirli bir proje veya programa katılımı, yönetim kurulunun nitelikli çoğunlukla alacağı karara bağlıdır (madde 23). Ajansın üçüncü ülkelerle yapacağı idari düzenlemeler (güvenlik konuları, danışma, karşılıklı ilişkiler) Konseyin oybirliği ile alacağı karara bağlıdır (madde 25). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

23 AVRUPA İLAÇ AJANSI 2004/726/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması, denetim ve farmakovijilans uygulama süreçlerinin oluşturulmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Londra / İngiltere’dedir.

24 AVRUPA HASTALIKLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ MERKEZİ 2004/851/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, insan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesidir (madde 3). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 30). Merkez ofisi Stokolm / İsveç’tedir.

25 AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI 2004/881/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, demiryollarının güvenliği ve karşılıklı işlerliğinin sağlanmasıdır (madde 1). Bu alandaki mevzuatı kabul edip uygulayan Avrupa ülkelerinin katılımına açıktır (madde 36). Merkez ofisi Valensien / Fransa’dadır.

26 AVRUPA GNSS (UYDU – TELSİZ NAVİGASYON PROGRAMLARI) DENETİM OTORİTESİ 2004/1321/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, GNSS programları ile ilgili düzenleme yapılmasıdır (madde 1). Bu alanda Toplulukla anlaşma yapmış üçüncü ülkelerin katılımına açıktır (madde 21). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

27 AVRUPA DIŞ SINIRLARDA OPERASYONEL İŞBİRLİĞİ YÖNETİMİ AJANSI 2004/2007/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, dış sınırların yönetimi, ilgili personelin eğitimi ve risk analizleri yapılmasıdır (madde 2). Gerekli görülen durumlarda üçüncü ülkelerle işbirliği yapılabilmektedir (madde 14). Merkez ofisi Varşova / Polonya’dadır.

28 EĞİTİM, GÖRSEL-İŞİTSEL VE KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 2005/56/AT ve 2007/114/AT sayılı Kararlar ile kurulmuştur. Amacı, 1.1.2005 – 31.12.2015 dönemi için eğitim, görsel işitsel ve kültür alanındaki programların yürütülmesidir (madde 1 - 2007/114/AT). Ajans şu programların yürütülmesinden sorumludur: Erasmus Mundus, Hayatboyu Öğrenme, Kültür Programı, Vatandaşlar için Avrupa, Gençlik, Medya 2007 (madde 1 - 2007/114/AT). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

29 AVRUPA POLİS KOLEJİ (CEPOL) 2005/681/JHA sayılı Karar ile kurulmuştur. Amacı, kıdemli polis memurlarının eğitimine destek verilmesidir (madde 5). Aday ülkelerin eğitim enstitüleri ile Kolej arasında işbirliği yapılabilir (madde 8). Merkezi ofisi Bramshill / İngiltere’dedir.

30 TOPLULUK BALIKÇILIK KONTROL AJANSI 2005/768/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, AB Ortak Balıkçılık Politikası kurallarına uyumun iyileştirilmesi, AB ve Üye Devletlerdeki balıkçılık kontrol ve izleme kaynaklarının bir araya getirilerek, balıkçılık alanındaki kontrol ve izleme faaliyetlerinin etkili ve benzer biçimde yapılmasının temin edilmesi ve uygulamada koordinasyonun sağlanmasıdır (madde 1). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

31 AVRUPA CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENSTİTÜSÜ 2006/1922/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesidir (madde 2). Tüzüğün kapsadığı alanlardaki topluluk mevzuatını kabul edip uygulayan ülkelerin katılımına açıktır (madde 19). Merkezi ofisi Vilniüs / Litfanya’dadır.

32 AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ YÜRÜTME AJANSI 2008/37/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2017 döneminde faaliyet gösterecektir (madde 3). 2006/972/AT sayılı Kararla kurulan Fikirler Özel Programının uygulanmasından sorumludur (madde 4). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

33 AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI 2006/1907/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, insanların ve çevrenin korunmasıdır (madde 1). Yönetim kurulu üçüncü ülke temsilcilerini Ajans çalışmalarına davet edebilmektedir (madde 106). Merkez ofisi Helsinki / Finlandiya’dadır.

34 TRANS-AVRUPA ULAŞTIRMA AĞI YÜRÜTME AJANSI 2007/60/AT sayılı Kararla kurlmuştur. 1 Kasım 2006 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir (2008/593/AT madde - 1). 1995/2236/AT Sayılı Trans-Avrupa Ağlarına Topluluk Mali Yardımı Verilmesine Dair Tüzüğün uygulanmasından sorumludur (2007/60/AT madde - 4). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

35 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJANSI 2007/168/AT sayılı Tüzük ile kurulmuştur. Amacı, temel haklarla ilgili çalışma yapılmasıdır (madde 2). Aday ülkelerin gözlemci olarak katılımına açıktır (madde 28). Merkez ofisi Viyana / Avusturya’dadır.

36 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK YÜRÜTME AJANSI 2007/372/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir. 2006/1639/AT sayılı Karar ile Kurulan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı ve 2006/1692/AT Sayılı Tüzük ile kurulan Marco Polo II Programının uygulanmasından sorumludur (madde 1). Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

37 ARAŞTIRMA YÜRÜTME AJANSI 2008/46/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2017 döneminde faaliyet gösterecektir (madde 3). 2006/973/AT sayılı Kararla kurulan Kişiyi Destekleme Özel Programı, 2006/974/AT sayılı Kararla kurulan Kapasiteler Özel Programının KOBİ Bölümü, 2006/971/AT sayılı Kararla kurulan İşbirliği Özel Programının Uzay ve Güvenlik Bölümlerinin uygulanmasından sorumludur (madde 4). Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı kapsamında kurulmuştur. Merkez ofisi Brüksel / Belçika’dadır.

38 SAĞLIK VE TÜKETİCİLER YÜRÜTME AJANSI 2008/544/AT sayılı Kararla kurulmuştur. 1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2015 döneminde faaliyet gösterecektir. 2007/1350/AT sayılı Karar ile kurulan Sağlık Alanında Topluluk Eylemi ile 2006/1926/AT sayılı Karar ile kurulan Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eyleminin uygulanmasından sorumludur (madde 1). Merkez ofisi Lüksemburg’dadır.


"TOPLULUK AJANSLARI Topluluk ajansı, Topluluk kurumlarından (Konsey, Parlamento, Komisyon) farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları