Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Meslek Kuruluşu Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Meslek Kuruluşu Derneği"— Sunum transkripti:

1 Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Meslek Kuruluşu Derneği
“EĞİTİM ÇALIŞTAYI” Özgün DEVRİM

2 HAKKIMIZDA 20 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da faaliyete geçen “Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Meslek Kuruluşu Derneği” Türkiye’deki tüm Teknoloji ve Tasarım Felsefesini ve öğretmenlerini temsil etmeyi amaç edinen bir dernektir. Amacımız, Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğini topluma tanıtmak, meslektaşlarımız arasında iletişimi ve dayanışmayı artırmak, Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri izleyerek bunları üyelerimize ulaştırarak, Teknoloji ve Tasarım dersini öğretmenlerimize en iyi şekilde tanıtmak ve doküman ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmaktır. Derneğimiz yenilikçi, araştırmacı, geleceği sorgulayıp yaşama güvenle bakan şeffaf bir yapıya sahiptir. Eğitimde her türlü proje girişimine açık olan derneğimiz eğitim ve kültür anlamında yapılacak bütün çalışmalara destek vermektedir.

3 Ağustos 2009

4 “Aslında herkes dahidir
“Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız,tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir.” Albert EINSTEIN

5 Teknoloji ve Tasarım Dersi
Tasarlamak İnsan zekasının bilinen ilk eylemlerinden birisidir. Tasarım, en basit tanımı ile ; estetik ve rasyonel bir problem çözme sanatıdır. Teknoloji Tasarım dersi bireyin hayatında yaşayacağı zorlukların ve hayat pratiğinin bir ön alıştırması niteliği taşımaktadır.

6 BİLGİ TASARIM SÜRECİ YARATICI DÜŞÜNCE ÜRÜN

7 Bu dersin neden öğrenci kitabı Yok?
Dersin Öğretim Programı bireysel beklenti, ilgi ve ihtiyaçlara göre farklı tasarımların ortaya çıkmasını öngörmektedir. Dolayısıyla tasarımları gerçekleştirmek için yapılacak etkinliklerde kullanılacak materyaller bireysel farklılıklara göre çeşitlenecek ve tek tip olmayacaktır. Teknoloji ve tasarım dersinde hazır proje setleri, iş ve işlem yaprakları vb. nitelikte araçlarının kullanılması; tekdüzeliği tetikleyecektir, Birbirinin kopyası veya benzeri ürünleri ortaya çıkaracaktır. Öğrenciler, düşünmekten, yeni fikirler ortaya atmaktan, farklı bakış açıları geliştirmekten ziyade kendilerine sunulan bilgi ve ürünlerin benzerlerini üretme yoluna gidecekler Sonuçta farklılık, orijinallik, yaratıcılık yerine çalışmalarda tek düzelik ve kopyacılık hakîm olacaktır. Bu sonuç dersin vizyonu ile örtüşmemektedir.

8 VİZYONU Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı, hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

9 Mantık sizi A Noktasından B Noktasına Götürür.
Hayal Gücü İse Her Yere…» -Albert Einstein-

10 Vizyon 2023 Projesinin ana teması;
«Bilim ve teknolojiye hakim, Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, Teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.

11 Bilginin Kilogram Fiyatları
Beton 1 sent Çimento 5 sent Demir-Çelik 50 sent Aluminyum 1,5 dolar Otomobil 10 – 100 dolar Yolcu Uçağı 100 – dolar Fiberoptik Kablo dolar Savaş Uçağı dolar Uydu dolar Silikon Çip (Wafer) dolar

12 1.Yılında 4+4+4 Eğitim Sisteminin Oluşturduğu Sorunlar,Mağduriyetler ve Çözüm Önerileri
Sorun 1:Teknoloji ve Tasarım Dersinin eğitim sistemi ile ihtiyaç duyulan ders saatlerinin arttırılabilmesi adına 6. sınıflardan dersin kaldırılması, alanda öğretmen fazlalığı yaşanmasına neden olmuştur. Çözüm:4+4+4 eğitim sistemiyle beraber alanı %20 daralan sınıf öğretmenlerinin, alanı %33 daralan teknoloji ve tasarım alanına geçirilmesi ile sorun çözülmüştür.İvedi olarak alan dışı atamaların durdurulması, yapılan yanlıştan dönülmesi gerekmektedir.

13 1.Yılında 4+4+4 Eğitim Sisteminin Oluşturduğu Sorunlar,Mağduriyetler ve Çözüm Önerileri
Sorun 2:Okullardaki norm kadro güncellemelerinin özellikle Teknoloji ve Tasarım Dersi kapsamında yanlış yapıldığı, yapılan kurumlarda ise fazlalık veya ihtiyaç oluşan branşlarla ilgili ihtiyacın giderilmesi için okul/ilçe/il düzeyinde gerekli iletişim/koordinasyonun kurulmadığı

14 1.Yılında 4+4+4 Eğitim Sisteminin Oluşturduğu Sorunlar,Mağduriyetler ve Çözüm Önerileri
Çözüm Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Uygulama Esaslarına göre şube mevcudu arası olan sınıflar için 2, arası olan sınıflar için ise 3 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Başka bir deyişle sınıf mevcudu 25’ten fazla olan sınıflar için 1 Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni 1 şubede eğitim gören öğrencilerden en fazla “20” öğrenci ile ders işleyebilmektedir. Tasarım Dersi Normuna esas ders yükü aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır: (Şube Sayısı) x (haftalık ders saati) x (Uygulama esaslarına göre sınıfların bölüneceği grup sayısı) .

15 1.Yılında 4+4+4 Eğitim Sisteminin Oluşturduğu Sorunlar,Mağduriyetler ve Çözüm Önerileri
Sorun 3: Norm kadro güncellemesi sonucunda oluşan öğretmen fazlalıkların eğitim camiasını olumsuz etkilemekte, gelecek kuşkusu ile personel arasında huzursuzluklara sebep olmaktadır. Kazanılmış hakların belirsiz bir gelecekle riske atılması duygusu performansı çok olumsuz etkilemiştir.

16 1.Yılında 4+4+4 Eğitim Sisteminin Oluşturduğu Sorunlar,Mağduriyetler ve Çözüm Önerileri
Çözüm: Ülke gerçekleriyle örtüşen, insan huzur/mutluluğunu temel eksen kabul eden çalışmalarla öğretmenlerin yaşamakta oldukları ve belirsiz gelecekleri konusunda rasyonel çözümler getirecek, performansı olumlu yönde etkileyecek düzenlemelerin yapılması bir mecburiyet olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.

17 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ MEVCUT DURUMU
Eğitim-Öğretim yılından itibaren müfredata eklenen ve Eğitim-Öğretim yılına kadar Sınıflarda uygulanan Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı, 2012 yılında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü teklifi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile Eğitim-Öğretim yılından itibaren 7-8. Sınıflarda uygulanmaktadır.

18 Alan Dışı Atamalar (Yan Dal,Yan Alan,Belgesiz Geçişler)
Her Üniversite Mezunu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olabilir mi? Talim Terbiye Kurulu, Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine 2006 yılında belirlediği kriterlere bağlı olarak belli öncelikli bölümlerden alım yapılmaktaydı. Zaman içerisinde bu belli bölümlerin yanı sıra 80 ‘in üzerinde farklı alandan alım yapılmaya başlanmıştır.. Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programında herhangi bir değişim olmadığı halde bakanlığımız adeta dersi bir toplama kampına dönüştürmüş, elinde fazla olan her bölüm öğretmenini bu dersin öğretmeni yapmaya başlamıştır. Bu ders müfredata alınırken amaç çocuklarımıza Teknoloji ve Tasarım eğitimi vermek mi? Yoksa açıkta kalan öğretmenler boş durmasın diye adeta bir geçiş alanı oluşturmak mıydı? sorusu gelmektedir.

19 MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar incelendiğinde, Teknoloji ve Tasarım Branşına: (Değişik : 14/08/2013 tarih ve 113 sayılı TTKK) 1. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği , 2. İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, 3. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (*)4. Endüstriyel Tasarım Bölümü (*)5. Çiçek-Örgü-Dokuma Öğretmenliği ( **). (**) 1,2,3, 4’üncü sıradaki bölüm mezunları ile Esasların Geçici 4’üncü maddesinde belirtilen yükseköğretim programları mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar

20 Teknoloji ve Tasarım Dersine Atanan Öğretmenler
Sayısal rakamlarla durumu değerlendirdiğimizde bakanlık 2011 yılı haziran ayında 339, ağustos ayında 239 olmak üzere Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Görsel Sanatlar/Resim, Grafik ve Fotoğraf, İnşaat Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Matbaa, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Plastik Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanından mezun olan toplam 578 öğretmeni Teknoloji ve Tasarım dersine öğretmen olarak atamıştır.

21 1. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
Lisans eğitiminde aldıkları dersler

22 Öğretmen Özel Alan Yeterlilikleri

23 “UNESCO SCIENCE REPORT 2010 TURKİYE”
“Innovation has been taught since 2006 in Turkish secondary schools as part of a compulsory course in technology and design, thanks to a private–public partnership entitled Triggering a Cultural Change for Innovation (Project Ekin). The project was implemented by the Technology Management Association (TYD) between 2005 and 2006, in co-operation with the Technopolis Group, Bilkent University, the Turkish Informatics Association, METU Technology Park and the newspaper Referans, and with the participation of the Board of Education of the Ministry of Education.”

24 Öğrencilerimizin geleceği adına göstermiş olduğunuz hassasiyet için
TEŞEKKÜRLER @ Musa ÖZEN


"Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Meslek Kuruluşu Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları