Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstriyel Tasarım Mühendisliği"— Sunum transkripti:

1 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

2 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Bölümümüz 2010 yılında kurulmuştur. Mühendislik fakülteleri içerisinde bulunan ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümüdür. Problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, tasarım, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca en uygun üretim ve tasarım süreçlerine karar verebilecek, bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalışmaları gerektiren projelerde çalışabilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip, idealizmi olan, takım çalışmasına uygun ve alanında en iyi derecede eğitim ve öğretime sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

3 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Günümüzde, ülkemiz firmalarının teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeleri, diğerleriyle rekabet edebilmeleri ve karlılık oranlarını artırabilmeleri için araştırma geliştirmeye önem vererek yenilikçi ve teknolojik olduğu kadar ekonomik ürün tasarımı ve üretimi yapmaları gerekmektedir . Firmalarımız, özgün tasarımlar geliştirebildiği ve bunları markalaştırabildiği ölçüde uluslar arası alanda rekabet gücü kazanacaktır. Firma bazında fark oluşturmanın başlangıcı tasarımdan geçmektedir. Tasarım her alanda vazgeçilmez temel öğe haline gelmiştir. Bir ürünün fiyatının yaklaşık olarak % 70’i tasarım aşamasında belirlenirken, ürün tasarım aşamasına ayrılan pay % 2-10’u geçmemektedir. Dolayısıyla, firmalarımızın ürün tasarımına daha fazla önem vermesi, tasarım ve üretim sürecini birlikte değerlendirerek sistematik bir metot izlemek suretiyle üretilebilir ürünler tasarlaması ve gerek firma ve gerekse ülkemize katma değeri yüksek düzeyde ürünler kazandırması gereklidir.   Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

4 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Bu bağlamda özellikle disiplinler arası çalışma gerektiren projelerde görev alabilecek ve gerektiğinde proje liderliği yapabilecek, takım çalışmasına uygun, temel mühendislik ve endüstri bilgilerine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen, analiz ve sentez yapabilen Endüstriyel Tasarım Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke sanayimizin gelişmesi, sürdürülebilir bir Ar&Ge kültürünün firmalarımıza yerleştirilmesi, ülkemiz firmalarının dünyadaki ağırlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından; özgün tasarımlar geliştirebilen, disiplinler arası projelerde görev alabilecek, pratik ve teorik bilgilerini pekiştirmiş ve sanayiye çok kolay adapte olabilecek mesleki ve sosyal açıdan öz güveni tam Endüstriyel Tasarım Mühendisleri yetiştirmek bölümümüzün temel misyonunu oluşturmaktadır Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

5 İSTİHDAM OLANAKLARI Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Savunma Sanayi, Malzeme ve Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. İSTİHDAM OLANAKLARI Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal gibi sektörlerde istihdam edilebilir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

6 eğİTİM ÖĞRETİM Eğitim sürelerimiz ingilizce hazırlık için 1, lisans eğitimi için 4, yüksek lisans eğitimi için 2 yıldır. Lisans programımıza eğitim öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır. Yüksek lisans programımız 2010 yılında açılmış olup ilk öğrencilerimiz yılında eğitime başlamıştır eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerimizin aramıza katılmasını arzulamaktayız. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

7 Misafir öğretim üyeleri
AKADEMİK KADRO Ünvan Sayı Profesör 1 Yardımcı Doçent 3 Öğretim Görevlisi 1 Araştırma Görevlisi 3 Misafir öğretim üyeleri Ünvan Sayı Yardımcı Doçent 1 Okutman 1 Endüstri Ürün Tasarımcısı 1 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

8 akademisyenlerimizin yer aldığı projeler
TUBİTAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Eksenel Pistonlu Pompalarda Hidrostatik-Hidrodinamik Prensiple Çalışan Pabuçların Rijitliği Üzerine Cep ve Orifiz Boyutlarının Etkilerinin Deneysel Araştırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı Proje No: 107M645, CNC Dik İşleme Merkezlerinde İşleme Hassasiyetinin Artırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı, Proje No: MAG-HD-1, Otomobil Kam İmalatı İçin İkame Malzemesi Olarak Metal Matrisli Kompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, , (TÜBİTAK 106M021). Su Geçirmez Askeri Sahra Telefonu Tasarımı ve Prototip imalatı, TUBİTAK-MAM-UEKAE, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Sterotaktik Sistem Tasarım ve İmalatı”, KOSGEP, DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı) 5 Eksen CNC Frezeleme Operasyonlarında işlenen Yüzeyin Kalitesini Proses Optimizasyonu ile Arttıran Bir Sistemin Geliştirilmesi BAP ( Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi) Montaj Sıralarının Bilgisayar Destekli Tespiti ve Optimizasyonu, Proje No: EÜBAP – FBY , Güneş Enerjili Araç İmalatı, Proje No: EÜBAP – FBG , Yüksek Hız ve Düşük Yüklerde Yağlayıcı Olarak Kullanılan Gazların Yatak Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması, Proje No: EÜBAP – FBA-05-26, 2005. Çeşitli Tipteki Kaplamaların Delik Delme İşlemi için Performansının Araştırılması (BAP-GYTE Projesi), Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EÜBAP – FBA 04-09, Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

9 TEKNİK İMKANLAR Mekanik Atölye: Öğrencilerimizin tasarımlarını üretmelerini yada ihtiyaç duydukları parçaları imal edebilmelerini sağlayacak torna, freze, matkap, taşlama tezgahları, kaynak makinesi, ahşap testereleri, CNC freze gibi yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

10 TEKNİK İMKANLAR Hızlı Prototipleme Laboratuvarı: Burada öğrencilerimiz bilgisayar yardımıyla tasarladıkları modelleri, yeni ürün ve parçaları 3D yazıcılar vasıtasıyla elle tutulur hale dönüştürebilmektedirler. Ardından tasarımlarının kullanılabilirliği, boyutları gibi özellikleri rahatlıkla kontrol edilip yeniden üzerinde düzenlemeler, iyileştirmeler yapabilmektedirler. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

11 TEKNİK İMKANLAR Tersine Mühendislik Laboratuvarı: Öğrencilerimizin atölyede metal, strafor yada kil kullanarak tasarlayıp ürettikleri modellerin lazer tarama yada noktasal koordinat tespit cihazıyla dijital ortama aktarabilme imkanlarını laboratuvarımızda bulabilmektedir. Dijital ortama aktarılan bu tasarımlar üzerinde düzeltme, yenilik ve geliştirmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

12 TEKNİK İMKANLAR CAD/CAM Laboratuvarı: Güçlü bilgisayar altyapısıyla ve lisanslı yazılımlarımızla öğrencilerimiz rahatlıkla tasarımlarını dijital ortamda yapabilme imkanına sahiptirler. Bu tasarımlar diğer laboratuvarlar yardımıyla işleyebilmekte, hızlı prototipleme cihazı yardımıyla gerçekliğe kavuşturmaktadır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

13 aktİVİTELER Endüstriyel Tasarım Alanında Sanayiye Yönelik Örnek Projeler Geliştirme - Seminer Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Endüstriyel Tasarım alanında sanayi ile ortaklaşa proje yönetimi, proje uygulama süreci ve proje kültürünün geliştirilmesi" başlıklı projemiz kapsamında TU Delft Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elvin KARANA Ekim-2012 tarihinde mühendislik fakültesi öğrencilerine seminer ve eğitim vermiştir. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

14 aktİVİTELER Endüstriyel Tasarım Kulübü Endüstriyel Tasarımla ilgilenen öğrencilerimizin kurmuş olduğu faal bir kulüptür. Öğrencilerimize derslerinin dışında kalan zamanları değerlendirmelerinde yardımcı olan kulüp, tasarım ve modelleme programları konusunda öğrencilerimize eğitim ve seminerler vererek genç mühendislerin çalışma hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi sanayi kuruluşlarıyla bir araya getirerek sanayi kuruluşlarında bölümümüz hakkında farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Teknik geziler düzenleyerek sektörün önde gelen firmaları öğrencilerimize tanıtılmakta, staj ve iş imkanları araştırılmaktadır. Kulüp facebook sayfası için tıklayınız Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

15 ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNULAN KURUMLAR
Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

16 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Telefon: 0 (352) – 32095 Faks: 0 (352) linkler için tıklayınız


"Endüstriyel Tasarım Mühendisliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları