Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 16 Mayıs 2013, Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 16 Mayıs 2013, Ankara"— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 16 Mayıs 2013, Ankara
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

2 Beyin Gelişimi ve Kamu Yatırımlarının Ters Orantısı
Kümülatif Kamu Yatırımları Yaş Kaynak: Early Learning Left Out, Voices for America's Children and the Child and Family Policy Center, 2004.

3 İktisadi Bilimler ve Maliyet-Fayda Araştırmaları Nitelikli erken çocukluk programlarına yatırılan her 1 Dolar topluma 17 Dolar olarak dönmektedir. 1 $ Yatırım 17 $ Kazanım Yüksek nitelikli erken çocukluk programları olağanüstü ekonomik yatırımlar anlamına gelir! Kaynak: Schweinhart, L. (2005). The Perry results through age 40. Retrieved September 25, 2007 from

4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
AVRUPA BİRLİĞİ UNICEF 2010 MEB Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

5 PROJE İLLERİ Adana, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van Proje illeri şu kriterlere göre belirlenmiştir: a) toplumsal olarak dezavantajlı çocukların gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerine az katılabildikleri iller b) dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına katılımının sınırlı olduğu iller

6 NEYİ AMAÇLIYORUZ? 0-66 ay grubunda bulunan her çocuğun -özellikle dezavantajlı çocukların- kaliteli erken çocukluk hizmetlerine ulaşmasını sağlamak Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

7 PROJE SONUÇ 1: MEB’e bağlı kurumların kapasitesinin geliştirilmesi; SONUÇ 2: Nitelikli toplum temelli erken çocukluk modellerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması, kalite çerçevesinin oluşturulması SONUÇ 3: İletişim çalışmaları ile erken çocukluk hizmetlerine yönelik arz ve talebin arttırılması Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

8 NE YAPIYORUZ? (Sonuç 1) Eğitim programını güncelliyoruz....
Eğitim materyallerini güncelliyoruz.... Öğretmenleri eğitiyoruz.... Öğretmen adaylarının yeni eğitim programını tanımalarını sağlıyoruz.... Dezavantajlı kadınların çocuk bakımı konusunda mesleki eğitim almalarını sağlıyoruz..... Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

9 NE YAPIYORUZ? (Sonuç 2) Çocukların kaliteli ve güvenli ortamlarda kaliteli eğitim almaları için standartlar geliştiriyoruz Eğitim ortamlarının geliştirilen standartlar temelinde düzenlenmesi için denetim ve rehberlik hizmetleri geliştiriyoruz Geliştirilen standartlar, rehberlik ve denetim hizmetlerinin hayata geçirilebilmesi için mevzuatı yeniden düzenliyoruz E-okul sistemini değişen ihtiyaçlar temelinde güncelleyerek çocukların ve çocuklar için üretilen hizmetlerin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışıyoruz Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

10 NE YAPIYORUZ? (Sonuç 2) Özellikle dezavantajlı çocukların erken çocukluk hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için okul modelinden farklı toplum temelli modeller geliştiriyoruz... Toplum temelli modelleri yerel paydaşlarımız ile birlikte hayata geçirmek için saha çalışmaları yürütüyoruz... Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

11 NE YAPIYORUZ? (Sonuç 3) Çeşitli bağış kampanyaları düzenleyerek bağışçıların katkıları ile okulların durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz Okul öncesi eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını sağlamaya yetkili karar vericilerin haritasını çıkarıyoruz ve doğru mesajlarla onları etkilemeye çalışıyoruz Tüm paydaşları (arz ve talep taraflarını) bilinçlendirmek ve birlikte çalışabilmek için iletişim kampanyaları ve toplumsal seferberlik çalışmaları yürütüyoruz Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

12 NASIL YAPIYORUZ? Türkiye’deki mevcut durumu gözden geçirip ihtiyaçları belirleyerek Uluslararası örnekleri ve uygulamaları inceleyerek Uzmanlar, akademisyenler, bilim insanları ve uygulayıcılar ile çalışarak İlgili bakanlıklar, mülki idareler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak Sahada görev yapan ve sahanın koordinasyonundan sorumlu ekiplerimizle sürekli iletişim halinde olarak Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

13 PROJE DEĞERLENDİRMESİ
AMAÇ Proje çıktılarının AB’ye rapor edilmesi ve projenin hedeflediği alanlardaki değişimin ölçülmesi. EÇG alanındaki öncelikler, ihtiyaçlar ve güçlüklerin rapor edilmesi yoluyla ileriki dönemlerde planlanan/gerçekleştirilecek proje, program ve politikalara ışık tutmak/bilgi sağlamak Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

14 PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Bölüm 1 Toplum Temelli EÇG Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi (Sonuç 2) HAZIRLIK: Haziran 2013 SAHA: Temmuz 2013, 10 il Her ilde en fazla 5 mülakat Toplam 5 odak grup MASA BAŞI: Ağustos 2013 Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

15 PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Bölüm 2 toplum temelli EÇG modellerinin gözden geçirilmesi (BÖLÜM 1) güncellenen 0-36 aylık ve aylık çocuklara yönelik programın etki analizi ve pilot uygulamaların değerlendirmesi (sonuç 1) iletişim kampanyasının gözden geçirilmesi (sonuç 3) kalite standartları ve güncellenen denetim sistemi, kurum açma mevzuatı ve e-okul sisteminin analiz raporu (sonuç 2) MASA BAŞI Eylül 2013 Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

16 PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Bölüm I i) Toplum Temelli EÇG Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi (Sonuç 2) Bölüm II ii Projenin tüm SONUÇlarının gözden geçirilmesi iii iv Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

17 TOPLUM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK MODELLERİ
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

18 MODEL ÖNERİSİ 1 Mobil Oyun Otobüsü
Hedef Kitle: yaş grubu çocuklar: -Yoksul -Herhangi bir kurumsal okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanamayan -1 engelli çocuk kontenjanı Uygulama: -Haftada 6 gün çocuklara -Haftada 1 gün ailelere -Sabah ve öğleden sonra olmak üzere yarım günlük iki periyot -Çocuklar için haftada 2 yarım gün 2’şer saatten toplam 4 saat eğitim -Bir oyun otobüsü için çocuk -Haftada 90 çocuk -Toplam 48 saat eğitim Aylık Maliyet (360 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

19 MODEL ÖNERİSİ 2 Oyun Odaları
Hedef Kitle: 5 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri: -Yoksul -Herhangi bir kurumsal okulöncesi eğitim hizmetinden yararlanamayan -1 engelli çocuk kontenjanı Uygulama: -6 aylık eğitim dönemi -Haftada 2 ardışık gün -Günde en az 1 saat -Maksimum günde 3 saat Aylık Maliyet (120 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

20 MODEL ÖNERİSİ 3 Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezi
Hedef Kitle: 3 – 5 yaş çocukları -Engelli çocuklar -Mahkum annelerin çocukları -Yoksul çocuklar, -Sokakta çalıştırılan çocuklar, vb. Uygulama: -Haftanın her günü yarım günlük periyotlar şeklinde -Üniversitelerde okutulacak Topluma Hizmet dersi süresince -Üniversitelerle yapılacak işbirlikleriyle gönüllü öğrencilerin sürece katılması ile Aylık Maliyet (80 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

21 MODEL ÖNERİSİ 4 Erken Eğitim Merkezi
Hedef Kitle: 3 – 5 yaş çocukları Engelli Kültürel dezavantajlı Yoksul Ebeveynler Uygulama: 20 hafta, haftada 2 gün, günde 3 saat çocuklara 20 hafta, haftada 1 gün, günde 2 saat annelere Eğitim sürecinde en az 1 gün babalara Aylık Maliyet (80 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

22 MODEL ÖNERİSİ 5 Çocuk Evleri
Hedef Kitle: 0-5 yaş çocukları Yaşadığı bölgede anaokulu bulunmayan Anaokulu olduğu halde özel gereksinimleri nedeniyle mevcut anaokullarından yararlanma olanağı olmayan Dezavantajlı çocuklar (engelli, yoksul, göçmen ve evlerinde farklı dillerde konuşan çocuklar) Aileler (anne, baba, kardeş ve büyük ebeveyn) Hafta sonu da dahil olmak üzere kesintisiz 12 ay hizmet Uygulama: tam günlük eğitim yarım günlük eğitim saatlik eğitim hafta sonu eğitimleri yaz dönemi tatil okulu eğitimleri Aylık Maliyet (100 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

23 MODEL ÖNERİSİ 6 Anne Çocuk Sağlık ve Spor Merkezi
Hedef Kitle: Okul öncesi eğitimi almayan, okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek olan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu ailelerin 6 ay - 3 yaşındaki çocukları Uygulama: haftada 3 gün dakikalık periyotta hareket eğitimi kesintisiz 12 ay haftada 7 gün anneler için haftada 2 gün 2’şer saatlik periyotta 4 ay boyunca çocuk gelişimi, eğitimi, güvenliği, sağlığı ve beslenmesine ilişkin temel bilgilerin verildiği 1 saatlik sağlık eğitim programı ve 1 saatlik “Sağlık için Spor” programı Aylık Maliyet (100 çocuk) : TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

24 MODEL ÖNERİSİ 7 Aile Kütüphanesi
Hedef Kitle: Okullaşma oranı düşük ve erken çocukluk çağ nüfusu yüksek olan bölgelerdeki çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu ailelerin 5 yaşındaki normal gelişim gösteren çocukları ve görme engelli çocukları Uygulama: normal gelişim gösteren çocuklar için 12 ay boyunca haftanın en az 2 günü 2 saat görme engelli çocuklar için haftanın 3 günü 1’er saat aileler için 3 ay boyunca, haftada 1 gün 1 saatlik eğitim etkinlikleri Aylık Maliyet (60 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

25 MODEL ÖNERİSİ 8 Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri
Hedef Kitle: Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve onların yaşındaki okul öncesi eğitim almayan çocukları Uygulama: haftanın 7 günü 2 saatlik bilim, sanat, kültür etkinlikleri Eylül- Kasım, Aralık- Şubat, Mart- Mayıs ve Haziran- Ağustos olmak üzere üç aylık periyotlarda 12 ay boyunca Aylık Maliyet (60 çocuk): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

26 MODEL ÖNERİSİ 9 Oyuncak Fabrikası/Atölyesi
Hedef Kitle: Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve onların yaşındaki çocukları, Uygulama: haftanın 4 günü ve hafta sonları olmak üzere 6 gün Eğitim materyallerini geliştirme sürecinde ebeveynler için 2’şer ve 3’er saatlik periyotlarda faaliyetler Anneler ve çocukları için haftada 1 gün 2 saat oyun odası etkinlikleri Aylık Maliyet (110 çocuk ve ebeveyn): TL Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

27 İŞBİRLİKLERİ Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcular spor kulüpleri kitapçılar yayınevleri çocuk edebiyatı yazarları TÜBİTAK sanatçı ve bilim insanlarından gönüllüler özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları sinemalar Belediyeler İl Özel İdareleri Yerel yönetimler gönüllüler hayırseverler Sivil Toplum Kuruluşları Halk Eğitim Merkezleri Üniversiteler Oyuncak ve Eğitsel Materyal - Araç Firmaları marangozlar, terziler, anneler, babalar, aile büyükleri, ağabey ve ablalar Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

28 TEŞEKKÜRLER Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 16 Mayıs 2013, Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları