Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. EğiTek SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM   Günümüzde bir yandan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. EğiTek SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM   Günümüzde bir yandan."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2 EğiTek

3 SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM   Günümüzde bir yandan bilim ve teknolojideki gelişmeler, giderek karmaşıklaşan toplumsal çevre, bir yandan da bu çevre içinde yer alan bireyin daha iyi yaşamaya duyduğu özlem, eğitimin önemini artırmaktadır.   Bu nedenle de bireyler, her tür ve düzeyde eğitime gereksinim duymaktadır.   Bireylerin eğitim gereksinimi ise fırsat ve olanak eşitsizliği, kaynakların verimli kullanılmaması, istek ve sunum dengesizliği, nitelik düşüklüğü gibi nedenlerle örgün eğitim ile karşılanamaz duruma gelmiştir.   Bu güncel sorunun çözümü de UZAKTAN EĞİTİMDİR.

4   Bugün Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ;  Açık İlköğretim Okulu,  Açıköğretim Lisesi,   Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulu, hizmet vermektedir.

5 MEB’DE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI 1961  1961 - MEB Mektupla Öğretim Merkezi 1974  1974 - Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi Kuruldu Bu Merkez 1983 Yılında Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Adını Aldı 1975 - YAYKUR  1975 - YAYKUR - Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu 1983  1983 - MEB – Okul Radyosu ve TV Okulu 1992  1992 - MEB- Açıköğretim Lisesi 1998  1998 - MEB- Açık İlköğretim Okulu

6 En gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak;  Çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan yetişkinlere öğrenim olanağı sağlamak.  Bireylere her durumda ve ortamda eğitim ve öğrenim olanağı sağlamak.  Eğitimde fırsat ve olanak eşitliğini geliştirmek.  Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, OKULLARIN AMAÇLARI

7  Öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamak.  Bir meslek edinmek isteyenlerin,meslek seçmesine yardımcı olmak,  Meslek değiştirmeye olanak sağlamak,  Bakanlıkça kabul edilen programlara göre özel ve kamu kurumlarınca açılan kursları bitirenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanları belgelendirmek, OKULLARIN AMAÇLARI

8   Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmak.   Öğrencilere bilgi ve teknoloji yoluyla ekonomiye katkıyı ve üretkenliği öğreterek bir mesleğe girişini kolaylaştıracak davranışları kazandırmak.   Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle kitlelere ulaştırmaktır. OKULLARIN AMAÇLARI

9 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER Öğretim Materyalleri,  Öğretim Materyalleri,  İletişim-Rehberlik Hizmetleri,  Öğrencilik Hizmetleri,  İrtibat Bürolarındaki Hizmetler,  Sınav Hizmetleri,

10 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER Öğretim Materyalleri Öğretim Materyalleri  Kitap ve ders notları,  TV ders programları,  Radyo ders programları,  Ders teyp kasetleri,  Ders video kasetleri.

11 İletişim-Rehberlik Hizmetleri İletişim-Rehberlik Hizmetleri TV ve radyo programları,  TV ve radyo programları,  Teleteks,  Bülten,  İnternet,  Engelliler için özel yayınlar. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

12 Öğrencilik Hizmetleri  Tasdikname,  Mezuniyet Belgesi,  Öğrenci Belgesi,  Kurumsal Hizmetler,  Yüz yüze Eğitim Uygulaması. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

13 İrtibat Bürolarındaki Hizmetler  Başvuru kabul,  Kayıt Yenileme,  Öğrenci Belgesi,  Rehberlik ve danışmanlık hizmeti,  Yüz yüze eğitim planlaması,  Belgelerin dağıtımı. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

14 Sınav Hizmetleri  Soruların hazırlanması,  Soruların basımı,  Sınavların uygulanması,  Sınavların değerlendirilmesi,  Sınav sonuçlarının duyurulması, ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

15

16 KURULUŞ 1997 yılında kuruldu..  1997 yılında kuruldu..  1998- 1999 Eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başladı.  1999- 2000 Eğitim öğretim yılından itibaren;  Yurtdışı programları ve UNICEF işbirliğiyle de “Kızlar için Açık İlköğretim Okulu Öğrenme Merkezleri” uygulamaları başlatılmıştır.  Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği 22 Ekim 2001 tarih ve 24561 sayılı Resmi Gazetede, Kasım 2001 tarih ve 2530 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

17 ÖĞRETİM SİSTEMİ İlköğretim Okullarındaki programlar uygulanır. Ancak, öğrenciler; ‘Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik ve İş Eğitimi’ gibi uygulamayı gerektiren derslerden muaf tutulurlar. İlköğretim okullarının 6., 7. ve 8. Sınıflarından ayrılanlara ve İlkokul mezunlarına hizmet verilmektedir.

18 AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU SAYISAL VERİLER (2001-2002 ÖĞRETİM YILI) (2001-2002 ÖĞRETİM YILI)

19

20 Engel Gruplarına Göre Öğrenci Sayıları

21 Öğretim Yıllarına Göre Mezun Öğrenci Sayıları

22

23   1992 yılında kurulmuştur.   Açıköğretim Lisesinin Yönetmeliği 22 Şubat 1993 Tarih ve 21504 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.   Açıköğretim Lisesi uygulama ve denklik yönünden bir Orta Öğretim Kurumudur.KURULUŞ

24 GELİŞİM  1992 - 1993 öğretim yılında ortaokul mezunları kabul edildi.  1993 - 1994 öğretim yılında ara sınıflardan ayrılmış öğrenciler de kabul edildi.  1995 - 1996 öğretim yılında Mesleki Açıköğretim programları ve Yurtdışı programları başlatıldı.  1996 - 1997 öğretim yılında uygulama yazılımı geliştirme çalışmaları başlatıldı.  1999 - 2000 yılında Suudi Arabistan ve Libya’daki vatandaşlarımıza da aynı olanaklar sağlandı.

25 Genel Lise Mesleki Lise Genel Lise Mesleki Lise Ticaret Meslek Lisesi,  Ticaret Meslek Lisesi,  Endüstri Meslek Lisesi,  Kız Meslek Lisesi,  İmam Hatip Lisesi. PROGRAMLAR

26  ‘DERS GEÇME VEKREDİLİ SİSTEM’  Açıköğretim Lisesinde ‘DERS GEÇME VE KREDİLİ SİSTEM’ uygulanmaktadır.   Genel lise programı öğrencileri (5 dönem) 2,5 (5 dönem) 2,5 yıl sonunda mezun olabilirler.   Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri (6 dönem) 3 yıl (6 dönem) 3 yıl sonunda mezun olabilir.

27 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SAYISAL VERİLERİ (2001-2002 ÖĞRETİM YILI)

28 Öğretim Yıllarına Göre Kayıt Olan Öğrenci Sayıları

29

30

31 Engel Gruplarına Göre Öğrenci Sayıları

32 Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayıları Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayıları

33 EğiTek MESLEKİ VE TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU

34  1974 yılında Mektupla Öğretim Okulu olarak kuruldu.  1983 yılında MESLEKİ ve TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU adını aldı.  1999 yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır  1999 yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. KURULUŞ

35 İş hayatının ve sanayiinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, öğrenim çağında veya öğrenim çağını geçirmiş olan yetişkinlerin meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uzaktan öğretim yoluyla hizmet verilmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde ve olanaklar sağlandığı taktirde blok şeklinde yüz yüze eğitim yapılabilir. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda aşağıdaki programlar uygulanmaktadır.   Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kursu,   Radyo Onarım Kursu,   Televizyon Onarımı Kursu, 2000-2001 Öğretim yılında METGE Projesi kapsamında busboy-busgirl, komi, garson, bakıcı anne programları başlatılmıştır. Bugüne kadar 70.017 Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmiştir. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

36 MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ AKIŞ ŞEMASI TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ AKIŞ ŞEMASI MAYIS DÖNEMİ YAZILI SINAV MAYIS DÖNEMİ YAZILI SINAVI EYLÜL DÖNEMİYAZILI SINAV MAZERETLİLER İÇİN İKİ YAZILI SINAV HAKKI DAHA VERİLİR EYLÜL DÖNEMİYAZILI SINAV BAŞARISIZ KAYIT YENİLETİR BAŞARISIZ BAŞARILI KASIM AYI SÖZLÜ UYGULAMALI SINAV 4 HAK VERİLİR MAZERETLİ OLANLARA 2 HAK DAHA VERİLİR YETKİ BELGESİ DÜZENLENİR

37 HEDEFLER   Verilen hizmetlerin işleyişini hızlandırmak, kalitesini artırmak,   Öğrenci Bürolarını yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaştırmak,   Merkezde yürütülen bazı iş ve işlemleri bilişim teknolojilerinin kullanımını artırarak bürolara, öğrencinin evine ve işyerine taşımak,

38   Eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik hizmetlerini daha etkin sunmak,   Eğitim materyallerinin çeşitliliğini artırmak, geliştirmek,   Öğrenme Merkezleri aracılığıyla yüz yüze eğitim ve öğrencilik hizmetlerini yerelleştirmek. HEDEFLER

39 İLETİŞİM T.C.Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü Halkla İ li ş kiler Bürosu Halkla İ li ş kiler Bürosu 06500 Teknikokullar / ANKARA 06500 Teknikokullar / ANKARA Telefon: 0 (312) 2969470 Telefon: 0 (312) 2969470 Faks: 0 (312) 213 83 02 Faks: 0 (312) 213 83 02 T.C.Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü Sınırsız Ö ğ renim Yönetimi Ba ş kanlı ğ ı Adnan Güne ş o ğ lu E ğ itim Teknolojileri Kampusü Ballıkpınar Köyü GÖLBA Ş I/ ANKARA Telefon: 0 (312) 497 40 00 – 497 40 05 Telefon: 0 (312) 497 40 00 – 497 40 05 Faks: 0 (312) 497 40 67 – 497 40 77 – 497 41 04 Faks: 0 (312) 497 40 67 – 497 40 77 – 497 41 04 E-posta : egitek@meb.gov.tr, aciklise@meb.gov.tr, acikilk@meb.gov.tr egitek@meb.gov.traciklise@meb.gov.tr acikilk@meb.gov.tregitek@meb.gov.traciklise@meb.gov.tr acikilk@meb.gov.tr


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. EğiTek SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SINIRSIZ ÖĞRENİM   Günümüzde bir yandan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları