Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2 EğiTek

3 SINIRSIZ ÖĞRENİM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Günümüzde bir yandan bilim ve teknolojideki gelişmeler, giderek karmaşıklaşan toplumsal çevre, bir yandan da bu çevre içinde yer alan bireyin daha iyi yaşamaya duyduğu özlem, eğitimin önemini artırmaktadır. Bu nedenle de bireyler, her tür ve düzeyde eğitime gereksinim duymaktadır. Bireylerin eğitim gereksinimi ise fırsat ve olanak eşitsizliği, kaynakların verimli kullanılmaması, istek ve sunum dengesizliği, nitelik düşüklüğü gibi nedenlerle örgün eğitim ile karşılanamaz duruma gelmiştir. Bu güncel sorunun çözümü de UZAKTAN EĞİTİMDİR.

4 Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulu, hizmet vermektedir.
Bugün Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ; Açık İlköğretim Okulu, Açıköğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulu, hizmet vermektedir.

5 MEB’DE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI
MEB Mektupla Öğretim Merkezi Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi Kuruldu Bu Merkez 1983 Yılında Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Adını Aldı YAYKUR - Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu MEB – Okul Radyosu ve TV Okulu MEB- Açıköğretim Lisesi MEB- Açık İlköğretim Okulu

6 OKULLARIN AMAÇLARI En gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak; Çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan yetişkinlere öğrenim olanağı sağlamak. Bireylere her durumda ve ortamda eğitim ve öğrenim olanağı sağlamak. Eğitimde fırsat ve olanak eşitliğini geliştirmek. Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek,

7 Öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamak.
Bir meslek edinmek isteyenlerin,meslek seçmesine yardımcı olmak, Meslek değiştirmeye olanak sağlamak, Bakanlıkça kabul edilen programlara göre özel ve kamu kurumlarınca açılan kursları bitirenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanları belgelendirmek, OKULLARIN AMAÇLARI

8 Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmak.
Öğrencilere bilgi ve teknoloji yoluyla ekonomiye katkıyı ve üretkenliği öğreterek bir mesleğe girişini kolaylaştıracak davranışları kazandırmak. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle kitlelere ulaştırmaktır. OKULLARIN AMAÇLARI

9 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
Öğretim Materyalleri, İletişim-Rehberlik Hizmetleri, Öğrencilik Hizmetleri, İrtibat Bürolarındaki Hizmetler, Sınav Hizmetleri,

10 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
Öğretim Materyalleri Kitap ve ders notları, TV ders programları, Radyo ders programları, Ders teyp kasetleri, Ders video kasetleri. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

11 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
İletişim-Rehberlik Hizmetleri TV ve radyo programları, Teleteks, Bülten, İnternet, Engelliler için özel yayınlar. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

12 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
Öğrencilik Hizmetleri Tasdikname, Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi, Kurumsal Hizmetler, Yüz yüze Eğitim Uygulaması. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

13 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
İrtibat Bürolarındaki Hizmetler Başvuru kabul, Kayıt Yenileme, Öğrenci Belgesi, Rehberlik ve danışmanlık hizmeti, Yüz yüze eğitim planlaması, Belgelerin dağıtımı. ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

14 ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER
Sınav Hizmetleri Soruların hazırlanması, Soruların basımı, Sınavların uygulanması, Sınavların değerlendirilmesi, Sınav sonuçlarının duyurulması, ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER

15

16 KURULUŞ 1998- 1999 Eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başladı.
1997 yılında kuruldu. . Eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başladı. Eğitim öğretim yılından itibaren; Yurtdışı programları ve UNICEF işbirliğiyle de “Kızlar için Açık İlköğretim Okulu Öğrenme Merkezleri” uygulamaları başlatılmıştır. Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği 22 Ekim 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede, Kasım tarih ve sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

17 mezunlarına hizmet verilmektedir.
ÖĞRETİM SİSTEMİ İlköğretim Okullarındaki programlar uygulanır. Ancak, öğrenciler; ‘Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik ve İş Eğitimi’ gibi uygulamayı gerektiren derslerden muaf tutulurlar. İlköğretim okullarının 6., 7. ve 8. Sınıflarından ayrılanlara ve İlkokul mezunlarına hizmet verilmektedir.

18 İLKÖĞRETİM OKULU SAYISAL VERİLER
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU SAYISAL VERİLER ( ÖĞRETİM YILI)

19

20 Engel Gruplarına Göre Öğrenci Sayıları

21 Öğretim Yıllarına Göre Mezun Öğrenci Sayıları

22 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

23 KURULUŞ 1992 yılında kurulmuştur. Açıköğretim Lisesinin Yönetmeliği 22 Şubat 1993 Tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Açıköğretim Lisesi uygulama ve denklik yönünden bir Orta Öğretim Kurumudur.

24 GELİŞİM 1992 - 1993 öğretim yılında ortaokul mezunları kabul edildi.
öğretim yılında ara sınıflardan ayrılmış öğrenciler de kabul edildi. öğretim yılında Mesleki Açıköğretim programları ve Yurtdışı programları başlatıldı. öğretim yılında uygulama yazılımı geliştirme çalışmaları başlatıldı. yılında Suudi Arabistan ve Libya’daki vatandaşlarımıza da aynı olanaklar sağlandı.

25 Genel Lise Mesleki Lise
PROGRAMLAR Genel Lise Mesleki Lise Ticaret Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi .

26 Genel lise programı öğrencileri
Açıköğretim Lisesinde ‘DERS GEÇME VE KREDİLİ SİSTEM’ uygulanmaktadır. Genel lise programı öğrencileri (5 dönem) 2,5 yıl sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri (6 dönem) 3 yıl sonunda mezun olabilir.

27 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SAYISAL VERİLERİ
( ÖĞRETİM YILI)

28 Öğretim Yıllarına Göre Kayıt Olan Öğrenci Sayıları

29

30

31 Engel Gruplarına Göre Öğrenci Sayıları

32 Yıllara Göre Mezun Öğrenci Sayıları

33 MESLEKİ VE TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU
EğiTek

34 KURULUŞ 1983 yılında MESLEKİ ve TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU adını aldı.
1974 yılında Mektupla Öğretim Okulu olarak kuruldu. 1983 yılında MESLEKİ ve TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU adını aldı. 1999 yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

35 EĞİTİM VE ÖĞRETİM  İş hayatının ve sanayiinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, öğrenim çağında veya öğrenim çağını geçirmiş olan yetişkinlerin meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uzaktan öğretim yoluyla hizmet verilmektedir.  Gerekli görüldüğü hallerde ve olanaklar sağlandığı taktirde blok şeklinde yüz yüze eğitim yapılabilir. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunda aşağıdaki programlar uygulanmaktadır.     Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kursu ,     Radyo Onarım Kursu,     Televizyon Onarımı Kursu, Öğretim yılında METGE Projesi kapsamında busboy-busgirl, komi, garson, bakıcı anne programları başlatılmıştır. Bugüne kadar Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmiştir.

36 MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU ELEKTRİK
TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ AKIŞ ŞEMASI MAYIS DÖNEMİ YAZILI SINAV BAŞARILI KASIM AYI SÖZLÜ UYGULAMALI SINAV 4 HAK VERİLİR MAZERETLİ OLANLARA 2 HAK DAHA BAŞARISIZ YETKİ BELGESİ DÜZENLENİR EYLÜL DÖNEMİYAZILI SINAV BAŞARILI BAŞARISIZ MAYIS DÖNEMİ YAZILI SINAVI BAŞARILI BAŞARISIZ EYLÜL DÖNEMİYAZILI SINAV BAŞARILI BAŞARISIZ MAZERETLİLER İÇİN İKİ YAZILI SINAV HAKKI DAHA VERİLİR BAŞARILI BAŞARISIZ KAYIT YENİLETİR

37 HEDEFLER Verilen hizmetlerin işleyişini hızlandırmak, kalitesini artırmak, Öğrenci Bürolarını yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaştırmak, Merkezde yürütülen bazı iş ve işlemleri bilişim teknolojilerinin kullanımını artırarak bürolara, öğrencinin evine ve işyerine taşımak,

38 Eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik hizmetlerini daha etkin sunmak,
Eğitim materyallerinin çeşitliliğini artırmak, geliştirmek, Öğrenme Merkezleri aracılığıyla yüz yüze eğitim ve öğrencilik hizmetlerini yerelleştirmek. HEDEFLER

39 İLETİŞİM T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Bürosu 06500 Teknikokullar / ANKARA Telefon: 0 (312) Faks: (312) T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınırsız Öğrenim Yönetimi Başkanlığı Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampusü Ballıkpınar Köyü GÖLBAŞI/ ANKARA Telefon: 0 (312) – Faks: (312) – – E-posta :


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları