Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ Ergin HAKVERDİ Ergin HAKVERDİ Sağlık Başdenetçisi Sağlık Başdenetçisi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ Ergin HAKVERDİ Ergin HAKVERDİ Sağlık Başdenetçisi Sağlık Başdenetçisi 1."— Sunum transkripti:

1

2 KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ Ergin HAKVERDİ Ergin HAKVERDİ Sağlık Başdenetçisi Sağlık Başdenetçisi 1

3 2 SUNUM PLANI I- DENETİM KAVRAMI II- 663 SAYILI KHK’DA DENETİM III- KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ VE İNCELEMELER - Düzenlilik Denetimi - Performans Denetimi - İnceleme ve Soruşturmalar

4 3 DENETİM KAVRAMI

5 “Denetim Hizmetleri Başkanlığı” 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması çerçevesinde “Denetim Hizmetleri Başkanlığı” nın yanısıra; “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı”,  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde; “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı”, “Denetim Hizmetleri Daire Başkanlıkları”,  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda “Denetim Hizmetleri Daire Başkanlıkları”, “Denetim Birimi “,  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde “Denetim Birimi “, Oluşturulmuştur. 4 663 SAYILI KHK’DA DENETİM

6 663 sayılı KHK’nın 16. maddesi ile “Denetim Hizmetleri Başkanlığı”na aşağıdaki görevler verilmiştir. a)Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak. b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapmak. c) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak. ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 5 663 SAYILI KHK’DA DENETİM

7 Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve incelemeleri genel olarak 3 ana başlık altında ele alabiliriz.  Olağan Denetimler-Rutin Denetimler (Kurum odaklı) Düzenlilik Denetimi-Genel Denetim  Performans Denetimi (Sistem odaklı) Aile Hekimliği Uygulaması, Eğitim ve araştırma Hastanelerinin Yönetimi ile Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma Faaliyetleri, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin Faaliyetleri, Hastane Acil Servis Hizmetleri konularında yapılan Performans Denetimleri  Şikayet ve İhbarlar üzerine yapılan; (Kişi ve olay odaklı) İncelemeler Soruşturmalar Ön incelemeler 6 SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ

8 Olağan Denetimler - Rutin Denetimler (Kurum odaklı) Düzenlilik Denetimi-Genel Denetim  Başkanlığımızca birimlerin daha ayrıntılı düzeyde ele alınmasını sağlamak üzere hazırlanan “Hastane, Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi denetim rehberleri” doğrultusunda bu denetimler yapılmaktaydı.  “Denetim Rehberleri” minimum ortak Denetleme Kriterlerini içermektedir. Denetim kriterleri esas itibariyle Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile mevzuata göre olması gerekeni işaret etmektedir. 7 DÜZENLİLİK DENETİMİ

9 8

10  Sunumumuzun bu bölümünde; söz konusu rehberlerde yer alan Denetim Kriterleri, en son uygulanan (2011 Yılında) düzenlilik denetimi programının sonuçları, sınırlı örnekler eşliğinde aktarılmaya çalışılacaktır.  Bu program kapsamında sahiller ve Marmara bölgesinde bulunan 26 ilde; 26 il müdürlüğü, 211 kamu hastanesi, 156 özel hastane, 46 ağız ve diş sağlığı merkezi, Olmak üzere toplam 439 kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşunun düzenlilik denetimi yapılmıştır. 9 DÜZENLİLİK DENETİMİ

11 10

12 11 İl MÜDÜRLÜKLERİ DÜZENLİLİK DENETİMİ İL MÜDÜRLÜKLERİ VE 1.BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ DENETİM KRİTERLERİ

13 12 YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ

14 GIDA VE ÇEVRE KONTROL HİZMETLERİ 13

15 AÇS/AP HİZMETLERİ 14

16 BULAŞICI HASTALIKLAR/BAĞIŞIKLAMA 15

17 TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ 16

18 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 17

19 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 18

20 AİLE HEKİMLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ 19

21 20 İl MÜDÜRLÜKLERİ DÜZENLİLİK DENETİMİ Yeni dönemdeki denetimlerimizde; 663 sayılı KHK çerçevesinde yeni yapılanma sürecinde oluşturulan Müdürlükler ve diğer birimlerin etkin çalışması, Obezite ve fiziksel aktivite konusunda yürütülmekte olan çalışmalar, Dumansız Hava Sahası çalışmaları ile bu kapsamda yürütülen cezai yaptırımlar, Kuduz Kontrol Programı kapsamında özellikle hayvan kısırlaştırılması ve aşılanması, Hususları üzerinde durulması planlanmaktadır.

22 21 KAMU HASTANELERİ DÜZENLİLİK DENETİMİ KAMU HASTANELERİ DENETİM KRİTERLERİ

23 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 22

24 POLİKLİNİK HİZMETLERİ VE HEKİM SEÇME 23

25 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 24

26 AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON 25

27 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 26

28 ENFEKSİYON KONTROLÜ HİZMETLERİ 27

29 SERVİS HİZMETLERİ 28

30 LABORATUAR HİZMETLERİ 29

31 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ 30

32 ECZANE HİZMETLERİ 31

33 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ 32

34 33 ÖZEL HASTANELER DÜZENLİLİK DENETİMİ ÖZEL HASTANELER DENETİM KRİTERLERİ

35 ACİL ÜNİTESİ VE AMBULANS HİZMETLERİ 34

36 POLİKLİNİK HİZMETLERİ 35

37 GÖRÜNTÜLEME/LABORATUAR HİZMETLERİ 36

38 SERVİS HİZMETLERİ 37

39 AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON-1 38

40 AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON-2 39

41 ECZANE HİZMETLERİ 40

42 41 Yeni dönemde Kamu ve Özel Hastane denetimlerimizde; Bakanlık tarafından başlatılan “Şiddete sıfır tolerans” uygulaması çalışmaları ( Beyaz Kod, ALO 113’e bildirim), Yanık Ünitesi, Onkoloji, Kardiyovasküler Cerrahi gibi nitelikli hizmetlerin verilmesi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) etkin çalışması, Yüksek Sezeryan oranları, Görüntüleme Hizmetlerindeki bekleme süreleri, Evde Bakım Hizmetleri(Hedeflenen hastaya ulaşılmış mı), Doğum salonlarında birden çok doğum masası kullanımı yerine ayrı doğum odalarının dizayn edilmesi, Bakanlık planlamasına göre 2. ve 3. seviye yoğun bakım yataklarındaki eksikliklerin tamamlanması, Yoğun bakımdaki hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmesinin uygun şartlarda sağlanması, Hususları üzerinde durulması planlanmaktadır.

43 42 ADSM DÜZENLİLİK DENETİMİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ DENETİM KRİTERLERİ

44 POLİKLİNİK/KLİNİK HİZMETLERİ 43

45 EVDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 44

46 STERİLİZASYON HİZMETLERİ 45

47 DİŞ PROTEZ VE ORTODONTİ LAB. HİZMETLERİ 46

48 RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ 47

49 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 48

50 Performans Denetimi:  Düzenlilik(mevzuata uygunluk) denetimi ile birlikte kamu hizmetleri yerine getirilirken kullanılan kaynakların etkin, verimli ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını denetleyen bir denetim anlayışı ortaya çıkmıştır.  Tüm dünyada yaygınlaşan Performans denetimi, uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülen, stratejik planlara dayalı ve kendisine has metodolojisi ile öne çıkan farklı bir denetim türüdür. 49 PERFORMANS DENETİMİ

51 Performans Denetimi; Bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların  VERİMLİ,  ETKİN ve  TUTUMLU (EKONOMİK) Kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesidir. Performans denetimi; Kurum, kuruluş ve kişinin performansına değil, sisteme odaklanmaktadır. Bu husus; 663 sayılı KHK’nın genel gerekçesinde sistem ve faaliyet odaklı denetim sistemi oluşturulacaktır şeklinde vurgulanmıştır. 50 PERFORMANS DENETİMİ

52 Başkanlığımızca 2008 yılında Performans Denetim Rehberi hazırlanarak, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sırasıyla; Aile Hekimliği Uygulaması, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Yönetimi ile Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma Faaliyetleri, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin faaliyetleri, Hastane Acil Servis Hizmetleri, Konularında performans denetimi yapılmıştır. 51 PERFORMANS DENETİMİ

53 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS DENETİMİ RAPORU 2009 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YÖNETİMİ İLE UZMANLIK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YÖNETİMİ İLE UZMANLIK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2009 52

54 Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Şikayet ve İhbarlar üzerine yapılan; (Kişi ve olay odaklı) İncelemeler, Soruşturmalar, Ön incelemeler;  Başkanlığımızca; bu hizmetler uluslararası genel kabul görmüş ilkeler ve standartlar doğrultusunda hazırlanan İnceleme ve Soruşturma Rehberi çerçevesinde yerine getirilmektedir. 53 İNCELEME VE SORUŞTURMALAR

55 54

56 Konu başlıklarına göre Başkanlığımızca sonuçlandırılan inceleme, soruşturma ve önincelemeler; 55 SIRA NOKONU BAŞLIĞISAYI% 1Malpraktis15425,5 2İhale İşlemleri9816,3 3Usulsüz Rapor ve Belge İşlemleri457,5 4Geri Ödeme Kuruluşlarını Zarara Uğratmak305,0 5Memuriyetle Bağdaşmayacak Davranışlar193,2 6Sağlık Hizmetlerinde Etik Dışı Davranışlar172,8 7İdari-Mali-Teknik Hizmet Aksaklıkları162,7 83628 Sayılı Kanun Kapsamına Giren İşlemler142,3 9Personelin Özlük İşleriyle İlgili İşlemler132,2 10Döner Sermaye İşlemleri111,8 11Müfettiş/Muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturmalarla ilgili şikayetler61,0 12Yeşil Kart İşlemleri50,8 13Ruhsat ve İzin Belgesi İşlemleri40,7 14Vergi Muafiyeti30,5 15Hasta Haklarına Aykırı Uygulamalar20,3 16Sendikal Faaliyetler20,3 17Araştırma Faaliyetleri10,2 18Dernekler Kanuna İlişkin İşlemler10,2 19Tıpta Uzmanlık Eğitimi İşleri10,2 20Diğerleri16126,7 TOPLAM603100,0

57 Konu başlıklarına göre Valiliklere yaptırılan inceleme, soruşturma ve önincelemeler; 56 SIRA NOKONU BAŞLIĞISAYI% 1Malpraktis14714,7 2İhale İşlemleri13613,6 3Geri Ödeme Kuruluşlarını Zarara Uğratmak545,4 4Usulsüz Rapor ve Belge İşlemleri404,0 5Memuriyetle Bağdaşmayacak Davranışlar282,8 6Hasta Haklarına Aykırı Uygulamalar272,7 7Sağlık Hizmetlerinde Etik Dışı Davranışlar242,4 8Döner Sermaye İşlemleri212,1 9Ruhsat ve İzin Belgesi İşlemleri151,5 10Sendika Faaliyetleri141,4 11İdari-Mali-Teknik Hizmet Aksaklıkları131,3 123628 Sayılı Kanun Kapsamına Giren İşlemler90,9 13Yeşil Kart İşlemleri80,8 14Personelin Özlük İşleriyle İlgili İşlemler60,6 15Müfettiş/Muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturmalarla ilgili şikayetler10,1 16Araştırma Faaliyetleri10,1 17Diğerleri45845,7 TOPLAM1002100,0

58 57 Konu başlıkları içerisinde sayı ve yüzde değeri yüksek olan ‘Malpraktis’ konusunun, toplam konular içerisindeki sayı ve yüzde değerleri yandaki Grafikte gösterilmiştir.

59 58 Konu başlıkları içerisinde sayı ve yüzde değeri yüksek olan ‘İhale İşlemleri’ konusunun, toplam konular içerisinde ki sayı ve yüzde değerleri yandaki Grafikte gösterilmiştir.

60 59 Konu başlıkları içerisinde sayı ve yüzde değeri yüksek olan ‘Usulsüz Rapor ve Belge İşlemleri’ konusunun, toplam konular içerisinde ki sayı ve yüzde değerleri yandaki Grafikte gösterilmiştir.

61 Malpraktis Konusunun Ayrıntılı Tablosu (Başkanlığımızca sonuçlandırılan) 60 SIRA NOKONU BAŞLIKLARISAYI% 1 Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Bebek Ölümleri138,4 2 Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Diğerleri127,8 3 Tıbbi Kötü Uygulama-Ameliyat Hizmetleri106,5 4 Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-Hastane Acil Servis/Poliklinik Hizmetleri 95,8 5 Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri -112 Acil Sağlık Hizmetleri85,2 6 Tıbbi Kötü Uygulama-Poliklinik Hizmetleri63,9 7 Tıbbi Kötü Uygulama-Diyaliz Hizmetleri42,6 8 Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Anne Ölümleri42,6 9 Tıbbi Kötü Uygulama-Servis Hizmetleri42,6 10 Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-Diğerleri31,9 11 Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri-Diğerleri31,9 12 Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Anne+Bebek Ölümleri21,3 13 Tıbbi Kötü Uygulama-İdari Aksaklıklar Sebebiyle10,6 14 Tıbbi Kötü Uygulama-İnsan Üzerinde Deney Usulsüzlükleri10,6 15 Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri-Görüntüleme Hizmetleri10,6 16 Tıbbi Kötü Uygulama-Laboratuar Hizmetleri-Tıbbi Laboratuar Hizmetleri10,6 17 Tıbbi Kötü Uygulama-Üremeye Yardımcı Tedavi Hizmetleri10,6 18 Tıbbi Kötü Uygulama-Yanık Tedavi Hizmetleri10,6 19 Tıbbi Kötü Uygulama-Diğerleri7045,5 TOPLAM154100,0

62 Malpraktis Konusunun Ayrıntılı Tablosu (Valiliklerce Yapılan) 61 SIRA NOKONU BAŞLIKLARISAYI% 1Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri-Hastane Acil Servis/Poliklinik Hizmetleri106,8 2Tıbbi Kötü Uygulama-Acil Sağlık Hizmetleri -112 Acil Sağlık Hizmetleri64,1 3Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Diğerleri42,7 4Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Anne Ölümleri42,7 5Tıbbi Kötü Uygulama-Ameliyat Hizmetleri42,7 6Tıbbi Kötü Uygulama-Doğum Hizmetleri-Bebek Ölümleri32,0 7Tıbbi Kötü Uygulama-Üremeye Yardımcı Tedavi Hizmetleri21,4 8Tıbbi Kötü Uygulama-Yoğun Bakım Hizmetleri-Erişkin Yoğun Bakım Hizmetleri10,7 9Tıbbi Kötü Uygulama-İdari Aksaklıklar Sebebiyle10,7 10Tıbbi Kötü Uygulama-Çevre Sağlığı Hizmetleri-Diğerleri10,7 11Tıbbi Kötü Uygulama-Alternatif Tıp Uygulamaları10,7 12Tıbbi Kötü Uygulama-Diğerleri11074,8 TOPLAM147100,0

63 TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER Ergin HAKVERDİ Ergin HAKVERDİ Sağlık Başdenetçisi Sağlık Başdenetçisi 62


"KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ Ergin HAKVERDİ Ergin HAKVERDİ Sağlık Başdenetçisi Sağlık Başdenetçisi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları