Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orta Öğretim Projesi’nin genel hedefi, yaşam boyu öğrenmeyi des-tekleyecek şekilde orta öğretimin kalitesinin, ekonomik uygunluğunun ve eşitlik düzeyinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orta Öğretim Projesi’nin genel hedefi, yaşam boyu öğrenmeyi des-tekleyecek şekilde orta öğretimin kalitesinin, ekonomik uygunluğunun ve eşitlik düzeyinin."— Sunum transkripti:

1

2 Orta Öğretim Projesi’nin genel hedefi, yaşam boyu öğrenmeyi des-tekleyecek şekilde orta öğretimin kalitesinin, ekonomik uygunluğunun ve eşitlik düzeyinin artırılmasıdır. Bu kapsamda, öğrencilerin öğrenim düzeylerinin geliştirilmesi ve okul hibeleri vasıtasıyla ek kaynak sağlanan okullardaki öğrencilerin öğ-renim koşullarının gelişiminin desteklenmesi, mesleki rehberlik sistemi oluşturulması, yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi yönündeki koşulların iyileştirilmesi suretiyle genel ve mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması ve Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

3 Orta Öğretim Projesi (OÖP) Proje Bileşenleri
1- ORTA ÖĞRETİM REFORMU Orta Öğretim Programları Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık 2- KALİTE, DEĞERLENDİRME Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi Okul Gelişimi 3- OKUL HİBELERİ Yabancı Dil Öğretmenlerinin (İngilizce/Almanca) Eğitimi Mesleki Eğitim Girişimleri Okul Gelişim Programı 4- PROJE YÖNETİMİ, İZLEMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ Proje Uygulama Desteği İzleme ve Değerlendirme

4 ORTA ÖĞRETİM PROJESİNİN KATEGORİLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI
Orta Öğretim Projesi (OÖP) ORTA ÖĞRETİM PROJESİNİN KATEGORİLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI Sıra No KATEGORİ MİKTAR (2006) MİKTAR (2010) 1. Mallar 2. Danışmanlık Hizmetleri 3. Eğitim ve Hizmetiçi Eğitim 4. Arızi Gider 5. Tahsis Edilmeyen 0.0 6. Projenin C.2 Kısmı Çerçevesinde Hibeler 7. Okul Gelişim Programı TOPLAM 4

5 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 1. Orta Öğretim Reformu
a. Orta Öğretim Programları Genel Orta Öğretimde, Ortak Kültür ve Yaşam Becerileri Alan Fen Bilimleri,Sosyal Bilimler,Dil Becerileri,Spor ve Sanat Eğitimi alanında olmak üzere toplam 5 alanda 66 dersin programları geliştirildi. 147 Akademisyen ve Uzmandan hizmet satın alındı. ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumluluğunda 40 ADET DERS TTKB Sorumluluğunda 20 ADET DERS ÖYEGM Sorumluluğunda 5 ADET DERS TTÖGM Sorumluluğunda 1 ADET DERS TOPLAM 66 ADET

6 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 1. Orta Öğretim Reformu
Mesleki ve Teknik Eğitim program geliştirme çerçevesinde; Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1312 Modül hazırlanmıştır.

7 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 1. Orta Öğretim Reformu
b. Bilgi ve İletişim Teknolojisi 13 Adalet Meslek Lisesi için UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) laboratuvarları kurulacaktır. 1629 ortaöğretim kurumuna dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve fotokopi makinesinden oluşan temel BT ekipmanları alınacaktır. 23 ilde çalışmalarına devam eden kitap yazma ve program geliştirme komisyonlarına temel BT ekipmanları ile kitap yazımında kullanacakları yazılımlar alınacaktır. Bakanlığın farklı birimlerinde kullanılmak üzere “Video Konferans Yazılımı” ve uygulama sunucuları alınacaktır.

8 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 1. Orta Öğretim Reformu
c. Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma hizmetleri Genel Müdürlüğünce şu ana kadar bileşen çalışmalarını yürütmek üzere 12 danışman istihdam edilmiştir. Bu danışmanlardan 5 tanesinin çalışmaları devam etmektedir. Rehber Öğretmenlerin yeterlikleri belirlenmiş olup söz konusu yeterliklerin olumlanması çalışmaları devam etmektedir. Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında kısa ve orta vadede Mesleki Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Stratejik Plan hazırlama çalışması 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Söz konusu planın Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planı ile uyumunun gözden geçirilmesi çalışması devam etmektedir.

9 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 1. Orta Öğretim Reformu
Meslekî bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, söz konusu hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kurumlar arası işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Mutabakat Belgesi hazırlanmıştır. Söz konusu metnin basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bireylerin kendilerini değerlendirmelerini, eğitim ve işgücü piyasası bilgilerine ulaşmalarını amaçlayan, online olarak çalışacak MBS sistemi oluşturulmuştur. Mesleki Bilgi Sistemi’nde kendini değerlendirme boyutunda bireylerin “yetenekleri”, “mesleki değerleri” ve “ilgileri”nin ölçülmesi hedeflenmektedir. 01/03/2010 tarihinde Ankara Rixos Otelde sayın Bakanın da katılımıyla Ulusal Mesleki Bilgilendirme Sistemi’nin tanıtım konferansı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistemin eğitim, öğretim, iş piyasası, STK ve özel sektör oluşumlarında kullanılabilecek temel meslekî bilgilendirme ve danışmanlık kaynaklarını geliştirmesi hedeflenmektedir.

10 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
a. Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi ÖBBS; Türk Dili ve Edebiyatı (Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım) Matematik (Matematik,Geometri) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya) ve İngilizce olmak üzere 5 disiplin alanında uygulanmıştır. Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS), 7 coğrafi bölgede, 30 ilde, 300 okulda, 9. ve 10. Sınıflardaki öğrenciye uygulanmıştır. Halen 3 Danışman tarafından yürütülmekte olan, ÖBBS analiz ve raporlaştırma çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanması beklenmektedir. Raporlama akabinde Mayıs ve Haziran aylarında planlanan 2 çalıştay ile çalışmalar Bakanlığımız bünyesinde paylaşılacak, geri dönütler çerçevesinde revizyonu tamamlanacak olan son hali Eylül ve Ekim aylarında planlanan tanıtım seminerleriyle Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
MEB’in 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Sektörün Kız Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarından Beklentileri, Ortaöğretimde Ortak 9. Sınıf Uygulamaları ve Okullar Arası Geçişlerin Değerlendirilmesi, TTÖGM’ye Bağlı Okulların Amacına Hizmet Etme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim İl ve İlçe Yönetimlerinde STK’larla İlişkilerin Değerlendirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitime Genel Kültür Derslerinin Katkısının Değerlendirilmesi, Ortaöğretim Öğrencilerinin Alan Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Seviye Belirleme Sınavlarının (SBS)’nin Değerlendirilmesi, Ortaöğretimin Süresi Bakımından Değerlendirilmesi’ne yönelik 9 farklı araştırma için Şubat ayında başlayan çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir.

12 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
b. Okul Gelişimi EARGED in sorumluluğunda 700 formatör aracılığı ile proje kapsamındaki okullarda okul gelişimi, stratejik plan, okul gelişim planı ve okul gelişim raporlarının hazırlanması çalışmaları 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Ancak söz konusu çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kurulan AR-GE ve TKY ekipleri tarafından yürütülmektedir. Söz konusu bileşen kapsamında yeterlik belirleme ve performans kriterlerini belirleme çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ilişkin detay bilgiler tabloda sunulmuştur.

13 İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
FAALİYET İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR ÇIKTI Öğretmen Yeterlikleri (Genel ve Özel Alan Yeterlikleri) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Özel Alan Yeterlikleri (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Edebiyat, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Psikoloji, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi) Performans Yönetim Sistemi Bireysel Performans Yönetim Sistemi Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Yönetici Yeterlikleri Personel Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmen Dışındaki Personelin (Müdür, Müdür Yardımcısı, Hizmetli vb.) Yeterlikleri NOT: Bu çalışmalar aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.

14 ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ
ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ortaöğretim Projesi kapsamında ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya olmak üzere 9 alanda özel alan yeterlikleri hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Psikoloji, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi olmak üzere 8 alanda ise yeterlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu alanlara ilişkin çalışmalar da tamamlandığında mesleki ve teknik alanlar dışındaki tüm alanlarda özel alan yeterlikleri belirlenmiş olacaktır.

15 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ Performans Yönetim Sistemi’nin odağında bireysel ve kurumsal gelişimin sürekliliğinin sağlanması yer almaktadır. Söz konusu sistem, kurum ve kurum çalışanlarının sürekli gelişimini sağlamak için kurumsal standartların ve bireysel yeterliklerin belirlenip 360 derece çoklu veri kaynakları esas alınarak değerlendirilmesini içermektedir. Sistem iki bölümde ele alınmıştır. Bireysel Performans Yönetimi: Eğitim çalışanlarının (yönetici-öğretmen-diğer çalışanlar) yeterliklere dayalı olarak iyileştirilmesinde, tanıma ve ödüllendirilmesinde ve bireysel mesleki gelişimlerinin sağlanmasında kullanılacaktır; Değerlendirme sonuçları Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline veri oluşturacaktır. 2. Kurumsal Performans Yönetimi: Okulun standartları belirlenmiş, standart dayalı olarak belirlenen göstergelerle kurum olarak okulun değerlendirilmesine yönelik model oluşturulmuştur. Uygulamaya yönelik olarak yazılım ve kılavuz geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

16 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG): Okul içinde ve dışında yönetici ve öğretmenlere; Mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarını geliştirmelerinde, Etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmalarında destek sağlayan süreçler bütünüdür.

17 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
YÖNETİCİ YETERLİKLERİ Personel Genel Müdürlüğü sorumluluğunda “Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmen Dışındaki Personelin (Müdür, Müdür Yardımcısı, Hizmetli vb.) Yeterlikleri” çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda Aralık 2010 tarihinde Kızılcahamam’da Yönetici Yeterlikleri Belirleme 1. Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonunda okul müdürlerine yönelik 17 ana yeterlik 201 alt yeterlik belirlenmiştir.

18 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 2. Kalite, Değerlendirme
Yönetici Yeterliklerinin Belirlenmesi kapsamında II. Çalıştay ise Şubat 2010 tarihleri arasında yine Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayda daha önce belirlenen ana ve alt yeterlikler, ulusal ve uluslar arası kaynakların taramasıyla elde edilen bilgilere göre gözden geçirilmiştir. Ayrıca bu yeterliklere ilişkin işlem basamakları belirlenmiştir. Çalıştay sonrasında bu çalışmalar 81 ile gönderilerek alan görüşü alınmıştır Nisan 2010’da gerçekleştirilecek III. Çalıştayda alandan gelen görüşler ekipler tarafından değerlendirilerek yeterlikler tekrar gözden geçirilecektir.

19 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 3. Okul Hibeleri
Yabancı dil öğretmenlerinin (İngilizce/Almanca) yurt dışında eğitimi ile ilgili yürütülen ihale hazırlık sürecinde Banka ile bir anlaşmaya varılamadığından söz konusu bileşenle ilgili bir ilerleme kaydedilememiş ve bu bileşenin iptal edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 3. Okul Hibeleri a. Yabancı Dil Öğretmenlerinin (İngilizce/Almanca) Eğitimi Yabancı dil öğretmenlerinin (İngilizce/Almanca) yurt dışında eğitimi ile ilgili yürütülen ihale hazırlık sürecinde Banka ile bir anlaşmaya varılamadığından söz konusu bileşenle ilgili bir ilerleme kaydedilememiş ve bu bileşen iptal edilmiştir.

20 MESLEKİ GİRİŞİM PROJELERİ
Mesleki Eğitim Girişimleri projesi orta öğretim projesi alt bileşeni olarak avro luk bir projedir.MEB bağlı Mesleki okullara dan 433 proje başvurusu gerçekleşmiştir. 60 proje desteklenebilir bulunmuş 44 asıl 16 yedek olmak üzere seçimler yapılmıştır Projelerde yapılan revizyonlar ile oluşan artan bütçe ile 2 proje daha desteklenmiştir. Desteklenen 46 projenin faaliyetleri tamamlanmıştır.

21 MESLEKİ GİRİŞİM PROJELERİ
Mesleki girişim projelerinden Erkek Teknik 580 ,Kız Teknik 21 ,Ticaret Turizm 48 Sağlık Dairesi başkanlığıma bağlı 64 yönetici ve öğretmenler olmak üzere toplam 717 kişi yurt içi ve yurt dışı, meslek eğitimleri ile yabancı dil eğitimleri almıştır. Eğitim alan bu öğretmenler kendi okullarında veya bölgelerinde diğer meslektaşlarına,öğrencilerine bu eğitimleri aktarmaktadırlar

22 MESLEKİ GİRİŞİM PROJELERİ
*Mesleki eğitim girişimlerinden desteklenen 46 proje için Avro sözleşme imzalanmıştır. * tarihi itibari ile Avro ödeme yapılmıştır. *3 ödeme dosyasındaki eksikler tamamlanmaktadır. *-1 ödeme dosyası alacaklının vergi borcu yüzünden ödenememektedir. 1 ödeme dosyası komisyonda incelenmektedir. Bu kapsamda Avroluk ödeme yapılacaktır.

23 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 3. Okul Hibeleri
c. Okul Gelişim Programı Okul Gelişim Programı (OGP);31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanacak olan, Orta Öğretim Projesinin Alt bileşeni olup bütçesi 24 milyon Avrodur. 25 ildeki 46 ilçe ve bu ilçelerdeki 2552’si ilköğretim ve 158’i orta öğretim okulu olmak üzere toplam 2710 okula fon sağlanacaktır. 46 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2710 okul, Öğrenci ve yaklaşık Yönetici ve öğretmen ile toplam kişi yararlanacaktır.

24 OKUL GELİŞİM PROGRAMI (OGP)
Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan OGP ile; Okul yönetici ve öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve yaratıcılığının artırılması, Okullara kayıt, devam ve tamamlama oranlarının yükseltilmesi,okuldan ayrılma riski taşıyan çocukların belirlenmesi, Eğitim materyallerinin sağlanması, öğrencilerin performans ve başarılarının geliştirilmesi, Aile ve toplumun katılımının teşvik edilmesi, öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmasının sağlanması ve okulların fiziki yapısının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılabilmesi hedeflenmektedir

25 OKUL GELİŞİM PROGRAMI (OGP)
Bakanlığımız e-okul sisteminde bulunan veriler değerlendirilerek, kayıt oranları düşük ve ekonomik krizden en çok etkilenen ilçeler ve ilçelere bağlı tüm ilk ve orta öğretim okulları programa dahil edilmiştir. İlköğretim okulları için öğrenci başına 150 Avro , Orta Öğretim okulları için 300 Avro olmak üzere, Bir ilköğretim okulu için, asgari 3.000, azami Avro, Bir orta öğretim okulu için, asgari azami Avro, 46 İlçe milli eğitim müdürlüklerine ise 5000 ile Avro arasında finansman sağlanacaktır

26 OKUL GELİŞİM PROGRAMI (OGP)
Her okul;Kendi okul gelişim planını yapacaktır.Yapılacak plan çerçevesinde, eğitim, donatım,hizmet,mal alımı ve sosyal etkinlikler gibi faaliyetlerini belirleyerek, gerekçeleri ile birlikte Başvuru formunu hazırlayıp ilçe MEM’ne sunacak, İlçe MEM amaca uygun incelemeyi yapacak ve satın alma planını PKM Başkanlığına gönderecek, İlçe ile PKM arasında protokol yapılarak akabinde satın alma uygulamaları başlatılacaktır. Satın Alma işlemini; İlköğretim okulları için ilçe MEM’ler , orta öğretim okulları ise kendileri yapacaklardır. Faaliyetlere Mart da başlanacak ve 31 Aralık 2011 tarihine kadar tüm faaliyetler tamamlanacaktır. İl ve İlçe MEM’ne gerekli Eğitimler ve Teknik Destek PKM tarafından sağlanacaktır.

27 OKUL GELİŞİM PROGRAMI (OGP)
Program uygulama,satın alma ,başvuru kılavuzları hazırlandı Örnek faaliyet tablosu,Okul satın alma planları,ilçe satın alma planları gibi örnekler hazırlanarak illere duyuruldu. 08-11 Mart 2010 tarihlerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programın yürütülmesi ve izlenmesinde görev alacak İl program Koordinatörleri ve ilçe Koordinatörleri görevlendirildi. 05.09 Nisan 2010 Ankara Başkent öğretmen evinde uygulamalara yönelik toplantı yapılacaktır .Toplantıya il/ilçe koordinatörleri katılacak eğitim sonrasında bu katılımcılar gerekli eğitimleri yerinde vereceklerdir.

28 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 4. Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirilmesi
a. Proje Uygulama Desteği Bu kapsamda genel proje programının planlaması, proje yönetimi, halkla ilişkiler, malî hesaplar, izleme ve değerlendirme, risk yönetimi ve satın alma fonksiyonları ile projenin paydaşları arasındaki iş birlikteliğini oluşturmak ve projenin uygulama planı çerçevesinde koordinasyonu gerçekleştirilmektedir.

29 ORTA ÖĞRETİM PROJESİ 4. Proje Yönetimi, İzlemesi ve Değerlendirilmesi
b. İzleme, Değerlendirme Projenin faydalanıcı izleme ve değerlendirmeleri için bu kapsamda destek sağlanmaktadır. Program değişiklikleri, mesleki eğitim girişimleri, okul gelişim programı, kariyer geliştirme ve rehberlik hizmetleri çalışmalarına ilişkin izleme-değerlendirme araştırmaları gerçekleştirilecektir.

30 TEŞEKKÜRLER


"Orta Öğretim Projesi’nin genel hedefi, yaşam boyu öğrenmeyi des-tekleyecek şekilde orta öğretimin kalitesinin, ekonomik uygunluğunun ve eşitlik düzeyinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları