Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11. 2 Naci ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11. 2 Naci ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2."— Sunum transkripti:

1 11

2 2 Naci ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2

3 3  İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kurulmuştur.  Derneğimiz şu anda 90 üye firması ile faaliyetlerine devam etmektedir. İklimlendirme alanında ülke cirosunun %85 ila %90’ını üyelerimiz temsil etmektedir.  Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü halen hızla gelişmektedir.  İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olmasını sağlamak için mevcuttur.  İSKİD üyesi şahıslar sektör içerisinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileridir.  Üye olmak isteyen firmalar için iklimlendirme cihazları, soğutma cihazları ve bunların bazı komponentlerinin en az birini yurt içinde imal etmek veya Türkiye temsilcisi olmak esastır. İSKİD

4 4  İklimlendirme ve soğutma cihazları imalatı ve temsilciliği konusunda çalışan üyeleri arasında işbirliği ağlamak,  Dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak,  Üyelerin mali, hukuki, idari, teknolojik, imalatla, ithalatla ve ihracatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak,  Sektörde oluşabilecek haksız rekabet ve Türkiye’ye zarar verebilecek uygulamalara karşı önlemler alınmasını sağlamak,  Klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını yurt içinde ve yurt dışında korumak,  Türkiye’de iklimlendirme, soğutma, klima pazarını, çevre korumasına dikkat ederek ileri seviyeye çıkartmaktır. İSKİD’in Amacı

5 5 Sektörümüzü, ulusal ve uluslar arası pazarlarda GÜVENİLİRLİK, REKABETÇİLİK ve YENİLİKÇİLİK açısından bu günden daha iyi noktalara taşımak, çevre bilinci ve yaşam kalitesini arttırmak. Vizyonumuzu gerçekleştirmek için;  Sektörümüzün araştırma-geliştirme altyapısının ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yüksek verimli ürünlerin teşvik edilmesi,  Ulusal ve uluslar arası medyada etkinliğimizin arttırılması,  Yönetmelik ve standartların takibi, güncellenmesi, gereğinde şartname oluşturularak ve piyasa gözetimimizin etkinleştirilmesi ile haksız rekabetin azaltılarak güvenilir sektör imajımızın yükseltilmesi,  Sanayi ve Devlet ilişkilerinin güçlenmesi,  Yenilikçi teknolojilerin takibi ve uluslar arası kurumlarla işbirliklerinin arttırılması ana başlıkları temel odak noktalarımız olacaktır. İSKİD’in Vizyonu

6 6 İSKİD Komisyonları İSKİD çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek amacıyla komisyonlar kurmaktadır. İSKİD bünyesinde 18 komisyon faaliyetlerini aktif biçimde sürdürmektedir. SDDK-Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar ve ÜSİB-Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu bunlardan en yoğun olarak çalışanlarıdır.

7 7 SDDK Komisyonu Faaliyetleri  Basında çıkan haberler doğrultusunda klima kullanımları ile ilgili yanlış önyargıları önleme ve özellikle kamuoyunun İklimlendirme Sektörüne olan ilgisini arttırmak amacıyla basın toplantıları düzenlenmesi,  Klimayı ve Klima kullanımını son kullanıcıya anlatmak amacıyla bilgilendirme broşürleri hazırlanması,  Isı Pompalarına yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında teşvik verilmesi konusunda başvurularda bulunulması,  Basından gelen talepler doğrultusunda bası bültenleri ve röportajlar hazırlanması,  Çeşitli Devlet Kurumları nezdinde çıkartılacak sektörle ürünler ile ilgili yasa ve yönetmeliklere görüşüler hazırlanması,  Sektör ile ilgili panel ve toplantılara katılım sağlanıp görüşler aktarılması, gibi belli başlı konularda çalışmalar yapmaktadır.

8 8 ÜSİB KOMİSYONU  İTÜ, YTÜ, Marmara,GYTE gibi Üniversiteler ile işbirliği,  Öğrencilere burs ve staj imkanı,  Öğrenciler için İSKİD üyesi firmalara teknik geziler düzenlenmesi,  Ar-Ge kitabı ve Ar-Ge paneli düzenlenmesi,  Ülke genelinde, gelen talepler doğrultusunda okullara teknik malzeme yardımları yapılması, gibi belli başlı konularda çalışmalar yapmaktadır.

9 99 Toplumsal Duyarlılık

10 10 2005 yılında basında yer alan hastanede bebek ölümleri haberleri sonrasında TTMD’nin düzenlediği “Ameliyathane Klima Tasarımı, Uygulaması ve Testleri” çalıştayı sonucu görev paylaşımı doğrultusunda; Derneğimiz “Hastanelerde Hijyen ve Klima Tesisatı” konusunda bir kitap hazırlamıştır. 10.000 adet basılan kitabımız, Türkiye’deki tüm hastanelere ve sektörle ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Akabinde seminer çalışmalarına başlanmıştır. Hastanelerden konuyla ilgili teşekkür ve seminer talepleri gelmiştir. 2. kitap için revize çalışmaları devam etmektedir. Hastanelerde Hijyen ve KlimaTesisatı Kitabı Toplumsal Sorumluluk Bilincini arttırdı

11 11 Küresel Isınma Bilincinde Ortak Payda İklimlendirme sektöründe uygulanan üretim ve teknolojilerin doğaya saygılı yönde gelişmesini amaçlayan İSKİD, çevre bilinci ve küresel ısınmanın öneminin artmış olduğu şu dönemde, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutmaya devam ediyor. İSKİD ilk Hatıra Ormanını 2009 yılında, TEMA Vakfı aracılığıyla Tekirdağ il sınırları içindeki Malkara Ahmet Paşa köyünde, 2. Hatıra Ormanını,Çevre ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Mardin il sınırları içinde, Artuklu Üniversitesi ağaçlandırma sahasında 2000’er adet fidanı dikimi ile gerçekleştirdi.

12 12 İSKİD ve Gıda Güvenliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen ve halen devam eden kitap çalışmasında, proses, depolama, nakliye ve hijyen, teşhir gibi konularda bilincin arttırılması hedeflenmektedir. Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir kitabının hazırlanması ile gıda güvenliğinde soğuk zincirin öneminin vurgulanması sağlanacaktır.

13 13 Klima ve Sağlık Enerji Verimliliği İç Hava Kalitesi Son AB Standartları gibi konularında sektörümüzün ve kamuoyunun güncel ve doğru bilgilenmesi amacı ile seminerler, yayınlar ve basın toplantıları düzenlemeye devam ediyoruz. Diğer Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Çalışmalarımız

14 14 Teşekkürler

15 15 İklimlendirme Alanında Yenilenebilir Enerji 16 Nisan 2012

16 16 Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları  Yenilenebilir enerji doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilen enerjidir.  Güneş, rüzgar, yağmur, gel-git ve jeotermal ısı yenilenebilir kaynaklardır.  2011 yılında dünya küresel enerji tüketiminin %22’si yenilenebilir enerjiden elde edilmiştir.  Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar, radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

17 17 Rüzgar Enerjisi  Hava hareketi rüzgar türbinlerini çalıştırmak için kullanılır. Açık denizler ve yüksek irtifalı yerler tercih edilir.  Dünya üzerindeki (uzun vadeli) rüzgar enerjisi potansiyelinin küresel üretimin beş katına eşit olduğu hesaplanmaktadır.  Açık deniz kaynaklarında elde edilen deneyim rüzgar hızlarının karaya göre yaklaşık %90 fazla olduğunu gösterir, bu nedenle açık deniz kaynakları daha fazla enerji katkısında bulunur.  Rüzgar gücü yenilenebilirdir ve karbondioksit ve metan gazları gibi sera gazları üretmez.

18 18 Hidroelektrik Enerji  Sudaki enerji (kinetik enerji, ısı farklılığı ya da tuzluluk oranları biçiminde) kullanılabilir. Su havadan 800 kat daha yoğun olduğundan, yavaş akan bir akarsu ya da denizin düşük oranda kabarması, büyük miktarlarda enerji üretebilir.  Aynı şekilde okyanus akıntıları, gel – git enerjileri de hidroelektrik enerji olarak kullanılabilmektedir ancak projelerin geri dönüş süreleri çok uzundur.  Barajsız hidro elektrik üretimi ve mikro hidro enerji üretimleri de uzak alan enerji kaynakları açısından son derece yaygındır.  Dünya enerjisinin % 20 si hidroelektrik santrallerde üretilir.

19 19 Güneş Enerjisi  Güneş enerjisi güneşten toplanan enerjidir.  En yaygın kullanım alanları  Fotovoltaik güneş pilleri kullanarak elektrik üretme  Güneş tırmanma kulesi içindeki türbinleri döndüren hapsolan havayı ısıtarak elektrik üretme  Güneş termal panelleri kullanarak ev içi sıcak su ve hava ısıtma için havayı ya da suyu ısıtma  Pasif güneş binaları dizaynlarıyla binaları doğrudan ısıtma  Güneş fırınlarıyla gıda ürünlerini ısıtma  Güneş enerjisiyle havalandırma

20 20 Güneş Pilleri (Fotovoltaik Sistemler)  Güneş diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturur.  Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak elektrik enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini güneş panellerindeki güneş pillerinden oluşturur. Güneş’in Dünya'ya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.  Dünya pazarındaki kullanım %43’ü Almanya’dadır.  Türkiye’de kullanımı stand – alone durumlarında yaygındır.

21 21 Fotovoltaik Güneş Panelleri Hydropower Nükleer Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Güneş Enerjisi ile Isıtma Diğer Yenilebilirler Rüzgar Bio Kütle Kömür Gaz Petrol 20 00 20 1020 20 30 20 40 20 50 20 60 20 70 20 80 20 90 21 00 20 0 40 0 60 0 80 0 10 00 12 00 14 00 16 00 1 Exajoules = 278 Milyar kWh Exajoules Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi  Güneş - 21’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren temel enerji kaynağı olacaktır.  2030 : 260GW’lık güç güneş enerjisi platformlarından sağlanacaktır (Dünya ihtiyacının %14’ünü karşılayabilir)  Kapasitelerin her iki kat artışında %20 fiyat düşüşü beklenmektedir.

22 22 Fotovoltaik Güneş Panelleri  PV teknolojisinde zaman içerisinde sıçramalı bir gelişim beklenmemektedir.  Şebeke eşdeğerliği şartlara bağlı olarak bir zaman aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.  Arz fazlasının yakın dönemde de devam etmesi öngörülmektedir Talep Arz Başabaş Noktası Şebeke Elektrik Fiyat Eğrisi PV Elektrik Fiyat Eğrisi

23 23 Güneş Pilleri (Fotovoltaik Sistemler)  Güneş pili ile bir cihazı çalıştırabilir veya çalışmasını destekleyebilirsiniz.  Solar destekli klima konsepti ile 5 adet panel kullanılması durumda 12.000 Btu/h kapasiteli bir inverter klima enerjiden bağımsız olarak çalışabilmektedir.

24 24 Güneş Pilleri (Fotovoltaik Sistemler)  Güneş pilleri için Türkiye’de mevzuat henüz tamamlanmamıştır.  Avrupa’da sistem Güneş – Panel – Şebeke’ye satış – Şebeke’den alım  Türkiye’de sistem Güneş – Panel – Depolama (Akü) – Kullanım veya Güneş – Panel – Kullanım

25 25 Biyo Yakıt  Sıvı biyo yakıt  Katı biyo kütle  Biyo gaz Sıvı biyoyakıt genellikle etanol yakıtı gibi bir bioalkoldür ya da biodizel ya da yakıt olarak kullanılan bitkisel yağ gibi bir yağdır. Biodizel modern dizel araçlarda kullanılabilir. Bu atıklardan, sızma bitkisel ya da hayvansal yağ ya da yağlarda (lipit) elde edilebilir. Sızma bitkisel yağlar değiştirilmiş dizel motorlarda kullanılabilir. Biodizelin çok büyük bir yararı karbondioksit emisyonlarının azalmasıdır; çünkü biokütlenin büyüme aşaması boyunca yayılan tüm karbon hapsedilmişti. Biodizel kullanımı ayrıca karbon monoksit ve diğer kirleticilerin emisyonunu yüzde 20 ila 40 oranında azaltmaktadır. Bazı bölgelerde içten yanmalı motorlarda ve yakıt hücrelerinde kullanılan bir sıvı olan etanol (tahıl alkolü olarak da bilinir) üretmek için özel olarak mısır, mısır sapı, şeker pancarı yetiştirilmektedir. Etanol şu anki enerji altyapısına uygun olarak aşamalara ayrılır. E85 tüketicilere satılan %85 etanol ve %15 benzinden oluşan bir yakıttır. Bioetanole alternatif olarak biobutanol geliştirilmektedir. Katı biokütle genellikle yaygın olarak doğrudan yanıcı yakıt olarak kullanılır, 10- 20 MJ/kg (Mega Joule/Kilogram) ısı üretir. Çeşitleri ve kaynakları arasında belediyelerdeki katı atığın biojenik kısmı ya da tarlalardaki ürünlerin kullanılmayan kısmı olan odun yakıtı vardır. tarla ürünleri bilerek ya da bilmeyerek bir enerji ürünü olarak üretilebilir, ve kalan bitkinin yan ürünü yakıt olarak kullanılır. Çoğu biokütle çeşidi içerisinde enerji bulunur. İneklerin gübresinde bile ineğin harcadığı asıl enerjinin üçte ikisi bulunabilir. Bioreaktörlerle enerji hasadı yapmak süt ürünü çiftçilerinin yaşadığı atıkların yok edilmesi sorunu için ucuz bir çözüm olarak kullanılabilir ve çiftliği çalıştırmak için yeterli biyogaz üretebilir. Biyogaz şu an kullanılan kağıt üretimi, şeker üretimi, lağım, hayvan artığı ve benzeri atık kollarından rahatça elde edilebilmektedir. Bu çeşitli atık kolları bir araya getirilmesi ve doğal olarak bir araya gelmesi sağlanması gerekmektedir ve böylece metan gazı üretilir. Bu şu anki kanalizasyon tesislerini biyogaz tesislerine dönüştürerek elde edilebilir. Bir biyogaz tesisi sahip olduğu tüm metanı salınca, kalanları bazen asıl biokütleden daha uygun gübreler olarak kullanılabilirler. Alternatif olarak biyogaz mekanik biyolojik arıtma gibi ileri atık işleme sistemleri kullanılarak elde edilebilir. Bu sistemler ev atıklarının geri döndürebilir unsurlarını kurtarmaktadır ve biyolojik olarak çözülebilen kısımları anaerobik arıtıcılarda işleyebilir. Yenilenebilir doğal gaz, doğal gaza benzer bir kaliteyi geliştirilmiş bir biyogazdır. Bu doğal gazın kalitesini arttırmak var olan gaz sistemiyle gazın kitle pazara sürülmesini sağlamaktadır.

26 26 Jeotermal Enerji  Latincede “jeo=yer”, “termal=ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji ayrıca konutların ve seraların ısıtılmasını, dokuma sanayisi, konservecilik gibi birçok alanda yaralanılır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.  Jeotermal enerji dünyanın kendi ısısından elde edilen enerjidir. Bir enerji tesisi kurmak oldukça masraflıdır; ancak işletme masrafları düşüktür.

27 27 İklimlendirme Enerji Çözümleri

28 28 İklimlendirme Nedir? İKLİMLENDİRME Kapalı bir mekanda bizi çevreleyen havanın sıcaklığının, nem oranının, hızının ve temizliğinin yıl boyunca istenen koşullarda tutulması işlemine “iklimlendirme” denir.

29 29 Konfor Şartları ? Sıcaklık ve Nem

30 30 İdeal Ortam Şartları  Konfor aralığı kışın 20-22 º C – yaz şartlarında ise 24-27 ºC ve % 40 – 60 bağıl nem değerleridir.  Bilim insanları 32 º C iç ortam sıcaklığında çalışan bir insanın performansının klimatize bir ortama göre %50 kadar azaldığını tespit etmişlerdir.

31 31 Sıcaklığın fonksiyonu olarak insan performansındaki değişim

32 32 İç Ortam Sıcaklığı T iç ( ° C) Ortamın Bağıl Nem Oranı (%) Konfor Konforlu Kısmen konforlu Konforsuz

33 33 Klima Nedir? Ne Yapar?  İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarında tutan cihazlara klima adı verilir.  Klima cihazları, herhangi bir ortamda uygun konfor şartları oluşturmak adına aşağıda belirtilen dört temel görevi yerine getirmekle sorumludurlar.  Soğutma  Isıtma  Nem kontrolü  Havanın dolaşımı

34 34 Temel klima ç alışma prensibi

35 35 Pazar Analizi Dünya Klima Pazarı  Çin’li üreticilerin “Budget Segment” içinde artan hakimiyeti  Büyüklük ekonomisi ile düşen maliyetler  Farklı enerji kaynaklarının kullanılması  Tüketiciye, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, markası güçlü firmaların pazarda söz sahibi olması

36 36 Türkiye Pazar Analizi  Çin malı ucuz klimalara olan talebin azalması  Çevreye daha duyarlı bir tüketici profili oluşması  A Sınıfı ürünlere olan talep  Ekonomik servis ve yedek parça

37 37 Türkiye Pazar Analizi 996 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2008 2010 2009 565 650  Klima pazarının daralması ve yüksek enerji tasarruflu ürünlere yöneliş

38 38 Mevcut Teknolojiler ile Enerjinin Daha Verimli Kullanılması

39 39 Mevcut Teknolojilerde Enerjinin Daha Verimli Kullanılması % Enerji Verimliliği Dağılımı  Enerji fiyatlarında artış  Elektrik fiyatlarında artış  Doğalgaz fiyatlarında artış  Çevresel duyarlılığın artması  A sınıfı ürünler  İnvereter ürünler

40 40 Inverter Klimalar  Elektrikli ısıtıcılara göre %65*’e varan enerji tasarrufu sağlanmış olunur.

41 41 Merkezi Soğutma Sistemleri Avantajları  Uzun ve Esnek Boru Mesafesi

42 42 Merkezi Soğutma Sistemleri Avantajları  Geniş çalışma aralıkları

43 43 Kompresörleri alternetif şekilde çalışrırarak ömürlerini uzatır. Değişen çeşitlilikte yükleri karşılar 5.1.4 Oto Back-up Fonksiyonu Acil durumlarda, arızalar giderilirken back-up fonksiyonu çalışır. İç ünitelerde arıza notu : günde 4 kez (6 saatte bir) Merkezi Soğutma Sistemleri Avantajları

44 44 Merkezi Soğutma Sistemleri Avantajları  Sessiz çalışma

45 45 Merkezi Soğutma Sistemleri Avantajları  Otomatik akışkan yükleme

46 46

47 47 Yeni Teknolojiler Enerji Verimliliği

48 48 Yeni Nesil Klimalar… Isı Pompaları  Karbon emisyonlarını azaltmak için ısı pompalarının kullanılması  Tasarruf için ısı pompalarının ısıtıcı olarak kullanılması  Isı pompaları doğalgazlı sistemlere göre % 60 daha verimli

49 49 Havadan Suya Isı Pompaları Dış Hava Hidro Kit Sıcak Su Radyatör Yerden Isıtma Dış Ünite Boyler Güneş Paneli

50 50

51 51 Havadan Suya Isı Pompaları Isı Pompası Doğalgaz 2,839 4,563 6,195 R22R12 0 1 0.5 ODP R410A Zero Therma V Split : R410A ※ Hesaplamalar Eurolektric’den alınmıştır… ※ Birim: kg/years Mazot Çevre Dostu

52 52 Topraktan Suya Isı Pompası  Yüksek COP  Düşük karbon emisyonları  Doğalgaza göre %60’a varan maliyet avantajı

53 53 Sudan Havaya Isı Pompası  Çok Yüksek COP  Düşük karbon emisyonları  Doğalgaza göre %60’a varan maliyet avantajı  Kompakt tasarım

54 54 Sudan Havaya Isı Pompası  Dış ortam sıcaklığından bağımsız performans

55 55 Sudan Havaya Isı Pompası Eş zamanlı operasyonda optimal çözüm Aynı zamanda ısıtma ve soğutma yapabilme. Ayrı ısıtma ve soğutma borusuna ihtiyaç yok. Eğer ısıtma ve soğutma kapasiteleri aynı ise, Sadece sirkülasyon pompası çalışacaktır. Yüksek Performans Heat exhausti ng Heat Absorption Zone A Zone B Cooling Heating Heat exhausti ng Heat Absorption Inverter sistem ile lineer kontrol. Hava soğutmalı VRF sisteme göre %40 daha yüksek COP. Eş zamanlı çalışmada %80 daha yüksek COP.

56 56 Teşekkürler


"11. 2 Naci ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları