Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maksiller Sinüs Hastalıkları, Tanı ve Tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maksiller Sinüs Hastalıkları, Tanı ve Tedavisi"— Sunum transkripti:

1 Maksiller Sinüs Hastalıkları, Tanı ve Tedavisi
Yrd. Doç. Dr. Serkan Polat

2

3

4

5

6

7 Tanı Anamnez Klinik Muayene Endoskopi Radyolojik Muayene

8

9 Klinik Muayene Palpasyon Perküsyon Transilüminasyon
Rinoskopi (spekulum veya endoskop) Diagnostik irrigasyon

10

11 Radyografi Teknikleri
Periapikal Oklüzal Panoramik Waters (maksiller sinüs) Caldwell (frontal ve etmoid sinüs) Lateral BT (günümüzde en çok önerilen tekniktir) MRG Anjiografi Kronik sinüzitlerin değerlendirilmesinde direkt grafilerin yeri yoktur

12 Maksiller Sinüs Hastalıkları
Nonspesifik Enfeksiyon Spesifik enfeksiyon Mukus-retansiyon olgusu Granulomatöz hastalıklar Tümörler Odontojenik enfeksiyondan orijin alan lokal hiperplazi Yabancı cisimler Oroantral ilişki Fraktürler Akut sinüzit Kronik sinüzit Aspergillus Ascomycetes enfeksiyonu Retansiyon kisti Mukosel Dermoid kist Wegener granulomatozis Tüberküloz Sarkoidoz İyi huylu tümörler Kötü huylu tümörler Antral polip (herni) Antrolit

13 Maksiller Sinüs Enfeksiyonları
Akut Sinüzit Kronik Sinüzit 8 haftadan uzun süren ya da Bir yılda 4’den fazla atak yapan ve 10 günden uzun süren sinüzittir. Kalıcı mukozal belirtiler vardır. 6-8 haftadan uzun sürmeyen veya Bir yıl içinde 10 günü geçmeyen 4’den az atak yapar

14 Akut Sinüzit Tanısında Klinik Kriterler
En az iki ana veya bir ana iki tali kriter bir arada olmalıdır Ana kriterler: Tali kriterler: Yüzde ağrı ve basınç hissi Başağrısı Yüz cildinde konjesyon ve dolgunluk Ağız kokusu (Halitozis) Burun tıkanıklığı Halsizlik Burun akıntısı veya postnazal akıntı Diş ağrısı Hiposmi veya Anosmi Öksürük Burunda pürülan akıntı Kulakta basınç veya dolgunluk hissi Ateş (akut sinüzitte)

15 Sinüzit Lokalizasyonu
Ağrı yanakta, zigoma üzerinde veya dişlerde hissediliyor ve baş dik konumdayken artıyorsa; Hassasiyet, maksiller sinüs üzerine basmakla ortaya çıkıyorsa; Başağrısı, temporal bölgede ise Hassasiyet, frontal sinüs üzerine veya tabanına bastırmakla ortaya çıkıyorsa ve baş dik konumdayken artıyorsa; Başağrısı, şiddetliyse ve alında lokalize ise Muhtemel lokalizasyon MAKSİLLER sinüstür. Muhtemel lokalizasyon FRONTAL sinüstür. (Akut frontal sinüzit, acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur)

16 Akut ve Kronik Sinüzitte Geleneksel ve Güncel Görüşler
SÜRE Geleneksel görüş 3 haftadan kısa ise akut, uzun ise kroniktir Güncel Görüş 6-8 haftayı geçmeyen Yılda 10 günden kısa 4’den az atak AKUT Yılda 10 günden kısa 4’den fazla atak REKÜRREN AKUT 8 haftadan uzun süren Yılda 10 günden uzun 4’den fazla atak KRONİK SİNÜZİTTİR

17 Akut ve Kronik Sinüzitte Geleneksel ve Güncel Görüşler
TEDAVİ Geleneksel görüş Kronik sinüzitte hastalıklı mukoza tamamen çıkartılmalıdır Güncel Görüş Akut sinüzitte antibiyotik ve dekonjestanlar Kronik sinüzitte sinüs ostiumları minimal invaziv cerrahi ile açılır

18 Akut ve Kronik Sinüzitte Geleneksel ve Güncel Görüşler
MUKOZA HASARI Geleneksel görüş Mukoza hasarı sadece akut ve kısa süreli (3 aydan kısa) kronik sinüzitlerde geri dönüşümlüdür. Güncel Görüş Hem akut hem kronik sinüzitte ostium tıkanıklığı giderildiğinde mukoza rejenere olabilir.

19

20 Başağrısı, birden çok lokalizasyonda veya oksipital ağrıyla birlikte frontal, temporal, retroorbital veya vertekste ise ve baş dik konumdayken artıyorsa

21 Konservatif tedaviye cevapsız ağrı ve akıntı
Mukosel, piyosel Orbital sellülit, apse veya retrobulber nörit Sinüs duvarı nekrozu ve fistül oluşumu Kafa içi komplikasyonu Sinüsü dolduran kitle varsa radikal cerrahi işlem yapılır.

22 Tedavi edilmeyen Sinüzitte Komplikasyonlar
Orbital-oküler komplikasyonlar Ekzoftalmi, orbital sellülit ve apse, Retrobulber nörit Frontal kemik ve superior maksilla osteomyeliti İntrakraniyal komplikasyonlar Menenjit Ekstradural ve subdural apse Dural fistül Beyin apsesi Sinüs kavernosus trombozu Fokal enfeksiyon odağı olması

23 Sinüzitlerin Mikrobiyolojisi

24 Sinüzitlerin Mikrobiyolojisi
Odontojenik orijinli olmayan sinüzitte Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus Odontojenik orijinli sinüzitte Aerobik streptokoklar Anaerobik Peptococcus Peptostreptococcus Bakterioides Eubacterium %90’ından sorumludur

25 Antibiyotik Seçimi ampisilin+sulbaktam ve amoksisilin+klavulonik asit,
karbesefemler grubunun ilk örneği olan lorakarbef, makrolid grubundan klaritromisin ve azitromisin, ikinci jenerasyon sefalosporinlerden sefaklor ve sefuroksim sayılabilir. Ampirik tedavide 3. jenerasyon sefalosporinler kullanılmamalıdır.

26 Trimetoprim + sulfametoksazol
tetrasiklin önerilmez

27 Odontojenik Orijinli Sinüzit Mikrobiyolojisi
H. İnfluenza veya S. Aureus olası etken değildir. Aerobik streptokoklar, anaerobik peptokoklar, peptostreptokoklar, bakterioides ve eubacterium muhtemel etkenlerdir.

28 Odontojenik Orijinli Sinüzitte Antibiyotik Seçimi
Penisilin Eritromisin Klindamisin

29 oral dekonjestanlar pseudoefedrin, fenilproponolamin, fenilefrin ve
lokal dekonjestan oksimetazolindir topikal dekonjestanın en çok 5 gün sonra kesilmesi önerilmelidir.

30 Mukolitik Ajanlar Sekresyon viskozitesini azaltarak doku ödemini azaltır Drenajı kolaylaştırır Örnek Guafenesin

31 Kortikosteroid Sadece kronik sinüzitlerde kullanılır Ödemi Sekresyonu
İnflamasyonu azaltır

32 Kronik Sinüzit Tedavisi

33 Yardımcı Tedavi Yöntemleri
Sıcak su buharı Serum fizyolojik İzotonik olmayan solüsyonlar fayda yerine zarar verebilir.

34 Spesifik Enfeksiyonlar
Aspergillus Ascomycetes Mantar enfeksiyonudur Antibiyotik tedavisine cevap vermez Tek taraflıdır ve kemikte harabiyet yapar Kalsiyum fosfat partikülleri RO görüntü verir Caldwell Luc operasyonu önerilir.

35 Maksiller Sinüsün Konservatif ve Radikal Cerrahi Tedavisi
Maksiller sinüs ponksiyonu İntranazal antrostomi Caldwell-Luc ameliyatı Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

36 Maksiller Sinüs Ponksiyonu

37 İntranazal Antro(s)tomi

38 Caldwell-Luc Ameliyatı
Operasyon ismini, Amerikalı doktor George Caldwell ve Fransız KBB uzmanı Henry Luc’dan almıştır

39 Caldwell-Luc Ameliyatı

40

41 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

42 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

43 Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)
Video-Endoskopik sinüs cerrahisi

44 Mukus-retansiyon olgusu
Retansiyon kisti Mukosel Dermoid Kistler

45 Granulomatöz Hastalıklar
Wegener Granulomatozisi Nekrotizan granulomatoz damar iltihabı Prognoz kötüdür Sitotoksik ilaçlar kullanılmaktadır Tüberküloz Sarkoidozis Genç yetişkinlerde görülür Çok organı tutan bir hastalıktır Burun ve sinüste polipler görülür

46 Tümörler En çok osteoma görülür Ossifaying fibroma Papilloma
Kolesteatoma Odontojenik tümörler Ameloblastoma Odontoma Sementifaying fibroma Odontojenik miksoma

47 Tümörlerde Görülen Belirtiler
Tek taraflı burun tıkanıklığı Yüzde veya damakta şişme Yüz ağrısı Burun akıntısı Burun kanaması

48 Malign Tümörler Epidermoid karsinom Fibrosarkom Lenfosarkom
Adenosarkom

49 Malign Değişim Gösteren Vakalarda
Orbita şikayetleri seyrektir Ağız bulguları Burun semptomları

50 TNM sınıflaması (Amerikan kanser derneği maksiller sinüs kanserleri sınıflaması)
Tx Primer tümör saptanamıyor T0 Primer tümöre ait bulgu yok Tis Karsinoma insitu T1 Tümör sinüs mukozası ile sınırlı, kemik tutulumu yok T2 Arka duvar dışındaki bölgelerde kemik tutulumu var T3 Tümör orbitayı, ön etmoidal sinüsü, pterygoid kası ve yanak derisini tutar Sinüs arka duvarı, cilt altı dokular, yanak derisi, orbita tabanı veya iç duvarı, infratemporal fossa, pterigoid çıkıntılar, etmoid sinüslerden herhangi birinde invazyon vardır T4 Tümör orbita tabanı ve iç duvarından daha uzak bölgelere yayılmıştır. Bunlar, orbita apeksi, kribriform plate, kafa tabanı, nazofarinks, sfenoid kemik ve frontal sinüs dokularıdır

51 TNM sınıflaması (Amerikan kanser derneği maksiller sinüs kanserleri sınıflaması)
Nx Bölgesel lenf bezleri değerlendirilemiyor N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok N1 Boyunda tek tarafta palpe edilebilen 3 cm çaptan ufak tek bir lenf bezi var N2a 3-6 cm çapında tek lenf bezi palpe edilebilir N2b Çok sayıda lenf bezi palpe edilir ama her biri 6 cm’den ufak N2c Bilateral veya kontralateral, 6 cm’den küçük lenf bezi vardır N3 Çapı 6 cm’den büyük lenf bezi vardır

52 TNM sınıflaması (Amerikan kanser derneği maksiller sinüs kanserleri sınıflaması)
Mx Uzak metastaz değerlendirilemiyor M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz var

53 Odontojenik Enfeksiyondan Köken Alan Lokal Hiperplazi

54 Antral polip

55

56

57 Yabancı Cisimler

58 Antrolit Antrolit? Rinolit?

59

60 Oroantral ilişki ve fistülün farkı?

61 Oroantral Fistül

62 Hemen Yapılan Tedavi Pıhtı oluşması ve korunması amaçlanır

63 Uzun Süredir Varolan Oroantral İlişkinin Tedavisi

64 Oroantral ilişkilerin kapatılmasında kullanılan yöntemler
Mevcut bir dişe komşu oroantral ilişkinin kapatılması Bukkal flep kaydırılarak oroantral ilişkinin kapatılması Palatinalden flep döndürülerek oroantral ilişkinin kapatılması Metalik folye ile oroantral ilişkinin kapatılması Ada flebi ile oroantral ilişkinin kapatılması Protetik tedavi ile oroantral ilişkinin kapatılması

65 Mevcut bir dişe komşu oroantral ilişkinin kapatılması
Fistülü kapatmak için komşu dişin çekimi gerekebilir???

66 Bukkal flep kaydırılarak oroantral ilişkinin kapatılması

67 Oroantral Fistül

68

69

70

71

72

73

74 Palatinalden flep döndürülerek oroantral ilişkinin kapatılması

75 Metalik folye ile oroantral ilişkinin kapatılması

76 Günümüzde Liyofilize dura gibi membranlar
Ve kemik greftleri kullanılmaktadır. Oroantral açıklık oluştuğu anda 8 nolu dişin çekiminin yapılması ve o bölgeye transplantasyonu da uygulanmaktadır.

77 Ada flebi ile oroantral ilişkinin kapatılması

78 Protetik tedavi ile oroantral ilişkinin kapatılması


"Maksiller Sinüs Hastalıkları, Tanı ve Tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları