Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

2 Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan doğru bir güneş-yağmur-sıcaklık kombinasyonuna sahiptir

3 Ekili üzüm bağları (Dünya ve Türkiye) Bin hektar

4 Üzüm Üretimi (Dünya ve Türkiye) Milyon ton Taze tüketimde Türkiye, Çin ve İran’ın ardından 3.

5 Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) www.wineinstitute.org Dünya üzüm üretiminin %64’ü şarap için yapılıyor (bin HL/yıl)

6 Şarap Tüketimi (Dünya ve Türkiye) Litre/yıl Litre/yıl, kişi başına

7 1.Türkiye’de üretilen şarabın % 30’unu Tekirdağ’da üretmektedir. 2.İlde 36 şarap işletmesi bulunmaktadır. 3.İşletmeler uluslar arası düzeyde faaliyette bulunamıyorlar. 4.İşletmeler 4.İşletmeler dağınık faaliyet göstermektedirler. 5. 5.İlde kurumsallaşma ve markalama güçlü değildir. 6. 6.Şarap üretimi iç tüketime göre yapılmaktadır. 7.Üretilen şarabın yaklaşık % 40’ı İstanbul’da tüketiliyor. 8. 8.Şarap sektöründe istihdam daimi değil, mevsimliktir. Tekirdağ’da Mevcut Durum ve Sorun?

8 SONUÇ: Bu mevcut duruma göre SONUÇ: Bu mevcut duruma göre Projenin Amacı: Projenin Amacı:  Bir şarap kümelenmesi kurmak,  İşletme, Destek Kurumları ve AR-GE Kurumları işbirliği ile  Ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet ve inovasyonu geliştirmektir.

9 Kümelenme Nedir? Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin, destek kurumların (STK, Sanayi ve Ticaret Odaları (STO), KOBİ’ler vb.), eğitim ve araştırma kurumları (Üniv., Meslek Okulları, Araştırma ve Geliştirme Merkezleri vb.) oluşturdukları gruplara küme denir.

10 Kümelenme

11 Kümelenme

12 Küme yapısı: 1.Çekirdek, merkez şletmeler: KOBI, büyük işl. Vb. 2.Destek kurumlar: STO, Tedarikçi işl. 3.Bilgi ve İşbirliği Altyapısı: Üniv., STK vb. 4.Fiziksel Altyapı: Yol, ulaşım vb. 08 Sanayi Bakanligi kümelenme Brosürü süperrrrrrrrrrrrr

13 Dünyada Kümelenme Örnekleri

14 0 kümelenme anlatimi KÜMELENME ÖRNEKLERİ

15 Ulusal Kümelenme Politikasýnýn Geliþtirilmesi Projesi Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilmektedir. Proje T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan yönetilmektedir. Bu sunuþ bir çalýþma toplantýsý esnasýnda kullanýlmýþ olup, anýlan toplantýdaki tartýþmalarýn tamamýný yansýtmýyor olabilir. Sunuþun içeriðinden adý geçen kurumlar sorumlu deðildir. 0 kümelenme temel bilgileri 1995’te 116 milyon litre olan şarap ihracatı 12 yılda yaklaşık 7 kat artarak 2007’de 786 milyon litreye ulaşıyor … Avustralya (Victoria) Şarap İş Kümesi …

16 06 Uzmalik Tezi bölgesel kümelenme

17 Türkiye’de Kümelenme Örnekleri

18   Ankara Yazılım   Ankara Makine   Marmara Otomotiv   Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik   Konya Otomotiv Yan Sanayi   Denizli, Uşak Ev Tekstili   Muğla Yat Üretimi   Mersin İşlenmiş Gıda   İzmir Organik Gıda   Manisa Elektrik- Elektronik Ürünleri 0 kümelenme temel bilgileri Türkiye’de Kümelenme Örnekleri

19   Samsun Dış Ticaret İşlemleri   Çorum Makine   Yozgat Mobilya   Kayseri Mobilya   Sivas Doğal Taşlar   Malatya Kayısı   Kahramanmaraş Tekstil   Gaziantep Makine Halısı   Trabzon Ağaç İşlemeciliği   Erzurum-Kars Kış Turizmi   Mardin Turizm Türkiye’de Kümelenme Örnekleri 0 kümelenme temel bilgileri

20 http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=50 Türkiye’de Öne Çıkan Pilot Kümeler

21 Kümeleri Güçlü Yapan Özellikler Nelerdir? 1. 1. ORTAK SATINALMA 1. 1. ORTAK AR-GE 1. 1. İHRACATA YÖNELİK ORTAK TANITIM, PAZARLAMA FAALİYETLERİ 2. 2. NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM 3. 3. ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMESİ 4. 4. FUARLARA ORTAK KATILIM vb.

22 KÜMELENME İLE; 1. FİRMALARIN MALİYETLERİ AZALIR. 2. FİRMALARIN YENİ PAZARLARA ULAŞMASI KOLAYLAŞIR. 3. FİRMALARIN ULUSLAR ARASI BİLİNİRLİĞİ ARTAR. 4. FİRMALARIN UZMANLAŞMIŞ, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BULMASI KOLAYLAŞIR. 5. FİRMALARIN EKSİK YÖNLERİNİN KAPATILMASI, GÜÇLÜ YÖNLERİNİN DAHA DA GÜÇLENMESİ SAĞLANIR. 6. FİRMALAR TEKNOLOJİLERİNİ YENİLEME FIRSATI ELDE EDER, KATMA DEĞERİ DAHA YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETİR. 7. FİRMALARIN REKABET GÜÇLERİ ARTAR. 8. FİRMALARIN VERİMLİLİKLERİ ARTAR. 9. HEM REKABETİ HEM DE İŞBİRLİĞİNİ TEŞVİK EDİLİR 10. MÜŞTERİLERE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ESNEKLİK KONULARINDA AVANTAJLAR SAĞLARNIR.

23 23 Kümelenme Gelişim Süreci Mevcut Durum (Eğitim) Gelişim Aşaması (Eğitim) Başlangıç Aşaması (Eğitim) Mevcut Durum Rekabet Gücü, Yenilikçilik … Kitle iletişim araçları Toplantı ve tartışma. radyo/TV formları, işletme ziyaretleri Demost., geziler Küme içi org. yenilik, rekabet girişimcilik 0 kümelenme temel bilgileri Kümelenmede İzlenen Yol ve Şarap Kümelenmesi

24

25 Kümesi Nasıl Gelişir 1. KÜME FİRMALAR ANALİZ EDİLİR 2. TEDARİK ZİNCİRİ BELİRLEN İR 3. EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENİR 4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLİR 5. GEZİ LER DÜZENLENİR 1. TANITIM FAALİYETLERİ- LOGO,SLOGAN,WEB SAYFASI, BROŞÜR HAZIRLAN IR 2. ORTAK SATIN ALMA GİBİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİL İR 3. YOL HARİTASI HAZIRLAN IR 0 kümelenme anlatimi

26 http://www4.fh-swf.de/media/downloads/fbaw_1/download_1/hensche/hensche_1/kurzfassungderstudieclusteragribusiness.pdf ) Satıcılar Üreticiler Markalaşma Üniversite Yönetim Hizmet TekirdağŞarap İş Kümelenmesi Tekirdağ Şarap İş Kümelenmesi Şarap (KOBİ) AR&GE

27 Tekirdağ Şarap Kümelenmesi Projesine başarılar dilerim… Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi, 0532-2817363, a.gurel2@gmail.com


"Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları