Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Namık Kemal Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Namık Kemal Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ Şarap Kümelenmesi Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi

2 Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye)
Her iki yarıkürede 30-50o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan doğru bir güneş-yağmur-sıcaklık kombinasyonuna sahiptir

3 Ekili üzüm bağları (Dünya ve Türkiye)
Bin hektar

4 Üzüm Üretimi (Dünya ve Türkiye)
Milyon ton Taze tüketimde Türkiye, Çin ve İran’ın ardından 3.

5 Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye)
(bin HL/yıl) Dünya üzüm üretiminin %64’ü şarap için yapılıyor

6 Şarap Tüketimi (Dünya ve Türkiye)
Litre/yıl, kişi başına Litre/yıl

7 Tekirdağ’da Mevcut Durum ve Sorun?
Türkiye’de üretilen şarabın % 30’unu Tekirdağ’da üretmektedir. İlde 36 şarap işletmesi bulunmaktadır. İşletmeler uluslar arası düzeyde faaliyette bulunamıyorlar. İşletmeler dağınık faaliyet göstermektedirler. İlde kurumsallaşma ve markalama güçlü değildir. Şarap üretimi iç tüketime göre yapılmaktadır. Üretilen şarabın yaklaşık % 40’ı İstanbul’da tüketiliyor. Şarap sektöründe istihdam daimi değil, mevsimliktir.

8 SONUÇ: Bu mevcut duruma göre
Projenin Amacı: Bir şarap kümelenmesi kurmak, İşletme, Destek Kurumları ve AR-GE Kurumları işbirliği ile Ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet ve inovasyonu geliştirmektir.

9 Kümelenme Nedir? Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin, destek kurumların (STK, Sanayi ve Ticaret Odaları (STO), KOBİ’ler vb.), eğitim ve araştırma kurumları (Üniv., Meslek Okulları, Araştırma ve Geliştirme Merkezleri vb.) oluşturdukları gruplara küme denir.

10 Kümelenme

11 Kümelenme

12 08 Sanayi Bakanligi kümelenme Brosürü süperrrrrrrrrrrrr
Küme yapısı: Çekirdek, merkez şletmeler: KOBI, büyük işl. Vb. Destek kurumlar: STO, Tedarikçi işl. Bilgi ve İşbirliği Altyapısı: Üniv., STK vb. Fiziksel Altyapı: Yol, ulaşım vb. 08 Sanayi Bakanligi kümelenme Brosürü süperrrrrrrrrrrrr

13 Dünyada Kümelenme Örnekleri
08 Sanayi Bakanligi kümelenme Brosürü süperrrrrrrrrrrrr

14 KÜMELENME ÖRNEKLERİ 0 kümelenme anlatimi

15 Avustralya (Victoria) Şarap İş Kümesi …
1995’te 116 milyon litre olan şarap ihracatı 12 yılda yaklaşık 7 kat artarak 2007’de 786 milyon litreye ulaşıyor … Ulusal Kümelenme Politikasýnýn Geliþtirilmesi Projesi Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilmektedir. Proje T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan yönetilmektedir. Bu sunuþ bir çalýþma toplantýsý esnasýnda kullanýlmýþ olup, anýlan toplantýdaki tartýþmalarýn tamamýný yansýtmýyor olabilir. Sunuþun içeriðinden adý geçen kurumlar sorumlu deðildir. 0 kümelenme temel bilgileri

16 06 Uzmalik Tezi bölgesel kümelenme

17 Türkiye’de Kümelenme Örnekleri

18 Türkiye’de Kümelenme Örnekleri
Ankara Yazılım Ankara Makine Marmara Otomotiv Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik Konya Otomotiv Yan Sanayi Denizli, Uşak Ev Tekstili Muğla Yat Üretimi Mersin İşlenmiş Gıda İzmir Organik Gıda Manisa Elektrik-Elektronik Ürünleri 0 kümelenme temel bilgileri

19 Türkiye’de Kümelenme Örnekleri
Samsun Dış Ticaret İşlemleri Çorum Makine Yozgat Mobilya Kayseri Mobilya Sivas Doğal Taşlar Malatya Kayısı Kahramanmaraş Tekstil Gaziantep Makine Halısı Trabzon Ağaç İşlemeciliği Erzurum-Kars Kış Turizmi Mardin Turizm 0 kümelenme temel bilgileri

20 Türkiye’de Öne Çıkan Pilot Kümeler

21 Kümeleri Güçlü Yapan Özellikler Nelerdir?
ORTAK SATINALMA ORTAK AR-GE İHRACATA YÖNELİK ORTAK TANITIM, PAZARLAMA FAALİYETLERİ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMESİ FUARLARA ORTAK KATILIM vb.

22 KÜMELENME İLE; FİRMALARIN MALİYETLERİ AZALIR.
FİRMALARIN YENİ PAZARLARA ULAŞMASI KOLAYLAŞIR. FİRMALARIN ULUSLAR ARASI BİLİNİRLİĞİ ARTAR. FİRMALARIN UZMANLAŞMIŞ, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BULMASI KOLAYLAŞIR. FİRMALARIN EKSİK YÖNLERİNİN KAPATILMASI, GÜÇLÜ YÖNLERİNİN DAHA DA GÜÇLENMESİ SAĞLANIR. FİRMALAR TEKNOLOJİLERİNİ YENİLEME FIRSATI ELDE EDER, KATMA DEĞERİ DAHA YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETİR. FİRMALARIN REKABET GÜÇLERİ ARTAR. FİRMALARIN VERİMLİLİKLERİ ARTAR. HEM REKABETİ HEM DE İŞBİRLİĞİNİ TEŞVİK EDİLİR MÜŞTERİLERE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ESNEKLİK KONULARINDA AVANTAJLAR SAĞLARNIR.

23 Kümelenme Gelişim Süreci
Kümelenmede İzlenen Yol ve Şarap Kümelenmesi Mevcut Durum (Eğitim) Mevcut Durum Başlangıç Aşaması (Eğitim) Gelişim Aşaması (Eğitim) Rekabet Gücü, Yenilikçilik … Kitle iletişim araçları Toplantı ve tartışma. radyo/TV formları, işletme ziyaretleri Demost., geziler Küme içi org. yenilik, rekabet girişimcilik 0 kümelenme temel bilgileri 23 23

24

25 Kümesi Nasıl Gelişir KÜME FİRMALAR ANALİZ EDİLİR
TEDARİK ZİNCİRİ BELİRLENİR EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENİR ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLİR GEZİLER DÜZENLENİR TANITIM FAALİYETLERİ- LOGO,SLOGAN,WEB SAYFASI, BROŞÜR HAZIRLANIR ORTAK SATIN ALMA GİBİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLİR YOL HARİTASI HAZIRLANIR 0 kümelenme anlatimi

26 Üreticiler Üniversite Tekirdağ Şarap İş Kümelenmesi Şarap (KOBİ)
Yönetim Hizmet Markalaşma AR&GE Satıcılar Üreticiler ) Şarap (KOBİ) Üniversite

27 Namık Kemal Üniversitesi, 0532-2817363, a.gurel2@gmail.com
Tekirdağ Şarap Kümelenmesi Projesine başarılar dilerim… Sağlığınıza.. Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi, ,


"Namık Kemal Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları