Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi
10. Çalışma Grubu Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

2 Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu Prof. Dr. Murat Aydın Hemş. Hatice Bilgili
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü Hatun Katılımcılar: Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu Prof. Dr. Murat Aydın Hemş. Hatice Bilgili Prof. Dr. Şükran Darcan Dyt Muazzez Garipağaoğlu Doç. Dr. Ayla Güven Uzm. Dr. Mehmet Nuri Özbek Sn. Halil Polat (MEB Sağlık Daire Başkanlığı) Doç. Dr. Damla Gökşen Şimşek Psik. Derya Toparlak Doç. Dr. Serap Turan (Raportör) Hemş. Nurdan Yıldırım Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

3 Gruplar Epidemiyoloji Diyabet Bakımı Eğitim ve Farkındalık
Tip 2 Diyabet ve Obezite Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

4 Epidemiyoloji Mevcut prevalans verileri toplayıp bir rapor haline getirilmesi (2009 İstanbul 0,66/1.000). SGK verilerinin kullanılabilirliğinin araştırılması (ICD kodları)-Kısa dönem plan Epidemiyolojik olarak uzun dönemli çalışmalar için hazırlık aşamasında olan web tabanlı kayıt sisteminin hayata geçirilmesi (İnsidans verisi) Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

5 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel
Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

6 Epidemiyoloji-Kaynak
Kurum: Sağlık Bakanlığı (Aile Hekimliği sistemi) Sosyal Güvenlik Kurumu (Kayıt sistemleri) İlgili Dernekler Finansman: İlgili Dernek bütçesi TUBİTAK projesi Sponsor desteği Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

7 Pediatrik tip 1 diyabet vakalarının uygun merkezlerde/uzmanlar tarafından ve uygun sıklıkta takibi için ne gibi çözüm yolları devreye sokulabilir? Bu soru cevaplanırken uzman sayı ve niteliği, uzman ve merkezlerin ülkemizdeki coğrafi dağılımı gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

8 Bakım Eldeki prevalans verilerine göre T1DM çocuk hasta olup 200 çocuğa bir diyabet ekibi: 70 diyabet merkezi gerekli Şu anda 52 pediyatrik endokrinoloji merkezi mevcut 18 Yeni merkeze ihtiyaç bulunmakta 140 Diyabet hemşiresi İhtiyaç olup 33 adet diyabet hemşiresi mevcut Sınırlı sayıda diyetisyen ve psikolog bulunmakta Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

9 Bakım-Çözüm Sağlık Bakanlığından diyabet merkezi norm kadrolarının tanımlanması ve eksiklerin giderilmesine yönelik kadroların belirlenmesi Kadrolara alınan elemanların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi Mevcut durumda her pediyatrik diyabet hastasının yılda en az bir kez pediyatrik endokrinolog tarafından görülmesi Heyet raporlarının pediyatrik endokrinolog tarafından yazılması ve yılda bir yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşülmesi Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

10 Tip 1 diyabetiklerin ülke çapında standart bir şekilde takibi, bir vakanın farklı merkezlere başvurması durumunda takiplerinin devam edebilmesi için ne gibi araçlar ve yöntemler kullanılabilir? Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

11 Bakım-Takip Mevcut durumun saptanmasına yönelik anket verilerinden yararlanılması Tüm merkezlerde IDF takip kriterlerinin kullanılması Her hastanın ulusal web tabanına girişleri yapılarak takip için gittiği farklı merkezlerden görülebilmesi Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

12 Diyabetli çocuk, adolesan ve ailelerin eğitiminin ülke çapında standardizasyonu ve gerekli materyallerin sağlanması için hangi çözüm yolları devreye girebilir? Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

13 Eğitim Standart eğitim materyallerinin oluşturulması (ilk kitap, ileri eğitim kitabı) Farklı yaşta çocuklar için farklı eğitim kitapları hazırlanması Eğitim için farklı materyallerden yararlanılması (Oyun, puzzle,vb) Çocuk çağı diyabeti ile ilgili mevcut 3 internet sitesinin devamı ve arkadaşım diyabet sitesinin geliştirilerek yeniden yapılandırılması Eğitim filmleri hazırlanması Periyodik yayınlanan derginin devamı Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

14 Toplumda diyabet farkındalığının arttırılması
Toplumda diyabet farkındalığının arttırılması. Hekimlerin ilk basamakta diyabet tanısını koyma konusundaki farkındalıklarının arttırılması. Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

15 Erken Tanıya Yönelik Farkındalık
Topluma yönelik farkındalık afişlerinin otobüs durakları alışveriş merkezleri gibi herkesin görebileceği yerlere asılması Farkındalık filmi hazırlanarak televizyon kanallarında yayınlanması Aile hekimlerine yönelik farkındalık eğitimi programı (sağlık bakanlığı ile işbirliği) Bu amaçla bölgesel olarak çocuk ve acil hekimlerin eğitim çalışmaları Bu eğitimler için standart materyal hazırlanması. Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

16 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı
16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

17 Ülkemizde diyabet kamplarının sayılarının ve kapasitelerinin artırılması ve yaygınlaştırılması için neler yapılmalıdır? Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

18 Eğitim-Diyabet Kampları
Kamp yapan merkezlerin sayısının arttırılması. Halen kamp yapan merkezlerin bir kardeş ekip seçerek bu ekibi yetiştirmesi Kamp yeri olarak MEB imkanlarından yararlanılması (Yatılı bölge okulları, izci kampları) Yaz okullarına benzer sekilde gündüz kampları yapılması Bu sistem yaygın olarak ve kolay uygulanabilir Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

19 Tip 1 diyabet hastası çocuk ve adolesanların okullardaki şartlarının iyileştirilmesi, şeker takibi, ara öğün ve insülin enjeksiyonu ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi için neler yapılmalıdır? Özellikle öğretmenlerin eğitimi için hangi çözüm yolları devreye girmelidir? Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

20 Okulda Diyabet Bakımı Hazırlanan okulda diyabet yönetimi genelgesinin hayata geçirilmesi Öğretmen eğitim kitapçığının, slayt setinin eğitimler için kullanılması ve MEB internet sitesinden yayınlanması Diyabetli çocuğun öğretmenine çocuğun durumunu anlatan ve önemli noktaları vurgulayan hazırlanmış olan standart mektubun verilmesi İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan ders kitaplarında diyabet hakkında genel bilgi içeren bölümlerin incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

21 Milli Eğitim Bakanlığı Okul çocuklarında Diyabet ve
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Okul çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Genelgesi* Bu yönerge “Okul çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı programı” çerçevesinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilerek bütün okullara gönderilmiştir. İlgili programın ayrıntılarına ve bu yönergeye ile www. meb.gov.tr sitelerinden ulaşılabilir. Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

22 ÖĞRENCİM VE ŞEKER HASTALIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ÖĞRENCİM VE ŞEKER HASTALIĞI ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ DİYABET ÇALIŞMA GRUBU Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

23 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SUNUSU Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel 23

24 Okulda Diyabet Bakımı 14 Kasım diyabet gününde okullarda etkinlik yapılması Tüm okullarda revir ve hemşire sağlanarak eğitimlerinin sağlanması-uzun dönemli plan Hemşire temin edilemediği durumda sağlık meslek lisesi mezunlarının (Acil tıp teknisyeni, vb) okullarda görevlendirilmesi Kısa dönemde eğitim bölgelerinde sağlık kuruluşuna yakın olan okullara diyabetli çocukların yönlendirilmesi Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

25 Artan çocukluk çağı obezitesi ve metabolik sendrom sıklığı konusunda alınması gereken önlemler ve çözüm yolları nelerdir? Sağlık Bakanlığı çerçevesinde yürütülen obezite eylem planı içerisinde dernek tarafından görevlendirilen kişilerin yer alması Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

26 Her Diyabetli Çocuğun Diyabet Kamplarına katılabilmesi dileği ile....
Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel


"Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları