Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Çocukluk Çağında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Çocukluk Çağında."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi 10. Çalışma Grubu

2 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Moderatör: Prof. Dr. Şükrü Hatun Katılımcılar: Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu Prof. Dr. Murat Aydın Hemş. Hatice Bilgili Prof. Dr. Şükran Darcan Dyt Muazzez Garipağaoğlu Doç. Dr. Ayla Güven Uzm. Dr. Mehmet Nuri Özbek Sn. Halil Polat (MEB Sağlık Daire Başkanlığı) Doç. Dr. Damla Gökşen Şimşek Psik. Derya Toparlak Doç. Dr. Serap Turan (Raportör) Hemş. Nurdan Yıldırım

3 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Gruplar Epidemiyoloji Diyabet Bakımı Eğitim ve Farkındalık Tip 2 Diyabet ve Obezite

4 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Epidemiyoloji Mevcut prevalans verileri toplayıp bir rapor haline getirilmesi (2009 İstanbul 0,66/1.000). SGK verilerinin kullanılabilirliğinin araştırılması (ICD kodları)-Kısa dönem plan Epidemiyolojik olarak uzun dönemli çalışmalar için hazırlık aşamasında olan web tabanlı kayıt sisteminin hayata geçirilmesi (İnsidans verisi)

5 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

6 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Epidemiyoloji-Kaynak Kurum: Sağlık Bakanlığı (Aile Hekimliği sistemi) Sosyal Güvenlik Kurumu (Kayıt sistemleri) İlgili Dernekler Finansman: İlgili Dernek bütçesi TUBİTAK projesi Sponsor desteği

7 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Pediatrik tip 1 diyabet vakalarının uygun merkezlerde/uzmanlar tarafından ve uygun sıklıkta takibi için ne gibi çözüm yolları devreye sokulabilir? Bu soru cevaplanırken uzman sayı ve niteliği, uzman ve merkezlerin ülkemizdeki coğrafi dağılımı gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır.

8 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Eldeki prevalans verilerine göre 14.000 T1DM çocuk hasta olup 200 çocuğa bir diyabet ekibi: 70 diyabet merkezi gerekli Şu anda 52 pediyatrik endokrinoloji merkezi mevcut 18 Yeni merkeze ihtiyaç bulunmakta 140 Diyabet hemşiresi İhtiyaç olup 33 adet diyabet hemşiresi mevcut Sınırlı sayıda diyetisyen ve psikolog bulunmakta Bakım

9 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Sağlık Bakanlığından diyabet merkezi norm kadrolarının tanımlanması ve eksiklerin giderilmesine yönelik kadroların belirlenmesi Kadrolara alınan elemanların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi Mevcut durumda her pediyatrik diyabet hastasının yılda en az bir kez pediyatrik endokrinolog tarafından görülmesi  Heyet raporlarının pediyatrik endokrinolog tarafından yazılması ve yılda bir yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşülmesi Bakım-Çözüm

10 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Tip 1 diyabetiklerin ülke çapında standart bir şekilde takibi, bir vakanın farklı merkezlere başvurması durumunda takiplerinin devam edebilmesi için ne gibi araçlar ve yöntemler kullanılabilir?

11 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Bakım-Takip Mevcut durumun saptanmasına yönelik anket verilerinden yararlanılması Tüm merkezlerde IDF takip kriterlerinin kullanılması Her hastanın ulusal web tabanına girişleri yapılarak takip için gittiği farklı merkezlerden görülebilmesi

12 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Diyabetli çocuk, adolesan ve ailelerin eğitiminin ülke çapında standardizasyonu ve gerekli materyallerin sağlanması için hangi çözüm yolları devreye girebilir?

13 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Eğitim Standart eğitim materyallerinin oluşturulması (ilk kitap, ileri eğitim kitabı) Farklı yaşta çocuklar için farklı eğitim kitapları hazırlanması Eğitim için farklı materyallerden yararlanılması (Oyun, puzzle,vb) Çocuk çağı diyabeti ile ilgili mevcut 3 internet sitesinin devamı ve arkadaşım diyabet sitesinin geliştirilerek yeniden yapılandırılması Eğitim filmleri hazırlanması Periyodik yayınlanan derginin devamı

14 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Toplumda diyabet farkındalığının arttırılması. Hekimlerin ilk basamakta diyabet tanısını koyma konusundaki farkındalıklarının arttırılması.

15 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Erken Tanıya Yönelik Farkındalık Topluma yönelik farkındalık afişlerinin otobüs durakları alışveriş merkezleri gibi herkesin görebileceği yerlere asılması Farkındalık filmi hazırlanarak televizyon kanallarında yayınlanması Aile hekimlerine yönelik farkındalık eğitimi programı (sağlık bakanlığı ile işbirliği) Bu amaçla bölgesel olarak çocuk ve acil hekimlerin eğitim çalışmaları Bu eğitimler için standart materyal hazırlanması.

16 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel

17 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Ülkemizde diyabet kamplarının sayılarının ve kapasitelerinin artırılması ve yaygınlaştırılması için neler yapılmalıdır?

18 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Eğitim-Diyabet Kampları Kamp yapan merkezlerin sayısının arttırılması. Halen kamp yapan merkezlerin bir kardeş ekip seçerek bu ekibi yetiştirmesi Kamp yeri olarak MEB imkanlarından yararlanılması (Yatılı bölge okulları, izci kampları) Yaz okullarına benzer sekilde gündüz kampları yapılması  Bu sistem yaygın olarak ve kolay uygulanabilir

19 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Tip 1 diyabet hastası çocuk ve adolesanların okullardaki şartlarının iyileştirilmesi, şeker takibi, ara öğün ve insülin enjeksiyonu ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi için neler yapılmalıdır? Özellikle öğretmenlerin eğitimi için hangi çözüm yolları devreye girmelidir?

20 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Okulda Diyabet Bakımı Hazırlanan okulda diyabet yönetimi genelgesinin hayata geçirilmesi Öğretmen eğitim kitapçığının, slayt setinin eğitimler için kullanılması ve MEB internet sitesinden yayınlanması Diyabetli çocuğun öğretmenine çocuğun durumunu anlatan ve önemli noktaları vurgulayan hazırlanmış olan standart mektubun verilmesi İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan ders kitaplarında diyabet hakkında genel bilgi içeren bölümlerin incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması

21 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Okul çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Genelgesi* Bu yönerge “Okul çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı programı” çerçevesinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilerek bütün okullara gönderilmiştir. İlgili programın ayrıntılarına ve bu yönergeye http://www.cocukendokrindiyabet.org/ ile www. meb.gov.tr sitelerinden ulaşılabilir.http://www.cocukendokrindiyabet.org/

22 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ÖĞRENCİM VE Ş EKER HASTALIĞI ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ DİYABET ÇALIŞMA GRUBU

23 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SUNUSU

24 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Okulda Diyabet Bakımı 14 Kasım diyabet gününde okullarda etkinlik yapılması Tüm okullarda revir ve hemşire sağlanarak eğitimlerinin sağlanması-uzun dönemli plan Hemşire temin edilemediği durumda sağlık meslek lisesi mezunlarının (Acil tıp teknisyeni, vb) okullarda görevlendirilmesi Kısa dönemde eğitim bölgelerinde sağlık kuruluşuna yakın olan okullara diyabetli çocukların yönlendirilmesi

25 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Artan çocukluk çağı obezitesi ve metabolik sendrom sıklığı konusunda alınması gereken önlemler ve çözüm yolları nelerdir? Sağlık Bakanlığı çerçevesinde yürütülen obezite eylem planı içerisinde dernek tarafından görevlendirilen kişilerin yer alması

26 Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Her Diyabetli Çocuğun Diyabet Kamplarına katılabilmesi dileği ile....


"Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları ve 2020 Yılına Yönelik Hedef ve Stratejiler Çalıştayı 16-17 Ocak 2010, Sheraton İstanbul Maslak Hotel Çocukluk Çağında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları