Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRASYA COĞRAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETKİLEŞİMLER ANA TARİHSEL DÖNGÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRASYA COĞRAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETKİLEŞİMLER ANA TARİHSEL DÖNGÜLER."— Sunum transkripti:

1 AVRASYA COĞRAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETKİLEŞİMLER ANA TARİHSEL DÖNGÜLER

2 AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER Avrasya’nın coğrafi yapısının oluşmasına Türkleşmenin etkisi Türklerden boşalan bölgelerin Ruslarca doldurulması ve Ruslaşma döngüsü

3 AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER Türk Avrasyasında kurulan devletler arası etkileşimler Avrasya’nın tarihsel diyalektiği: zıt güçlerin etkileşimi Göçebe yaşam, kabileler birliği, devletleşme Göçebeler ve yerleşik hayattakilerin karşılıklı etkileşimi: Büyük İskender, İslam Medeniyeti

4 AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER Avrasyada etkileşim süreci Mezopotomya ve Egede tarım kültürünün ortaya çıkışı Devletleşme sürecinin tamamlanması Hukuklaşma sürecinin tamamlanması

5 AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER TÜRK AVRASYASI Kültürel izler Türklerin avrasya milleti olduğunu gösterir. Batı Türk Coğrafya Alanı/ Merkezi Türk Coğrafya Alanı/ Doğu Türk Coğrafya Alanı Birlik sağlanamamıştır. Bölünmeler ve esaretler Türk devlet gelenekleri

6 AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER Göçebe Türkler, yerleşik Fars, Arap ve Rumlarla etkileşmiş ve yeni kültürler ortaya çıkmıştır. Rumlaşan Selçuklular, Farslaşan Harzemşahlar Ruslaşan Hazar ve Bulgar hanlıkları * Cengiz Han hareketi yeni bir Türkleşme dalgası başlatmış ve Türk Avrasya’sında yeni bir canlanma başlamıştır.

7 Avrasya Türk devletleri sürekli bir ayrışma yaşamıştır Yok olma arefesinde yeniden canlanmayı başarmışlardır. Kavimler federasyonu ve sonuçları Doğu Batı Sentezi: Osmanlı Doğu-Batı sentezinin modern yüzü: Türkiye AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

8 Avrasya bağlamında Türk-Rus Etkileşimi Selçuklu-Kiev Rusyası Montesquieu: Ruslar ve Türkler Avrasyalı millettir. Tarihi işbirliği: Bizans düşmanlığı Bizansın dini ve askeri mücadelesi: Ruslar ve Türklerin ortodokslaştırılması Haçlı tehdidine karşı verilen ortak mücadele bölünme tehlikesi ve zayıflama Moğol ordularına yenilgi ve istila AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

9 Osmanlı- Moskova Etkileşimi Milli birliğin kurulması Moğol tehdidi Etnik sınırların dışına taşma ve dünya imparatorluğuna geçiş Osmanlı Balkan Slavlara/ Ruslar Avrasya Türklerine doğru genişlemiş AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

10 Her iki devlet çok halklı toplum modelini benimsediler Her iki devlet diğerinin içişlerine karışmayı tercih etti Her iki devlet 500 yıl hakim olarak varlığını sürdürdü Merkezi yönetimler farklı yönetim usulleri belirlediler. Osmanlılar bozkır kültürünü yerleşik hayata tercih ederken, Ruslar bozkırı ruslaştırmaya çalışmıştır. AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

11 Osmanlı-Rus çatışması Dini ve etnik hamilik arzusu Ortak miras paylaşımı: Bizans ve Cengiz Han mirası AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

12 Osmanlı-Rus ilişkilerinde kırılma noktaları Gelişim trendlerinin değişimi Dostlar ve düşmanların yeni seyri: Napolyon Olaylar ve savaşlar: Kırım savaşı Milliyetçi hareketlerin zıt etkileri Her iki devletin devrimlere yenik düşmesi AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

13 Türkiye-Sovyetler etkileşimi Devrimlerin dayanılmaz yıkıcılığı Yeni devlet yapılanmaları: güçlü ve bağımsız devlet modelleri Batıcı ve statükocu yapılanma/ revizyonist yapılanma Faşizm tehdidi/ komünist tehdit ve Türkiye’nin Batıya yönelişi «Barış İçinde Bir Arada Yaşama»: Kıbrıs ambargosu ve etkileri AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

14 Türkiye-Rusya Federasyonu Etkileşimi Karşılıklı güvensizlik ortamı Azeri-Ermeni çatışması, Çeçen Savaşı, S-300 füze krizi, AKKA düzenlemeleri, PKK uygulamaları, -Güven eksikliğinin sebepleri: tarihi algılamalar, çatışan dünya görüşleri, Avrasya coğrafyasında kuvvet korelasyonlarındaki değişimler. -Avrasyacılık algısının dönüşümü -Milliyetçi söylemlerin politikalara yansıması AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

15 Türk-Rus İlişkilerinde 2000’li Yıllar Çatışmadan ortaklığa: çok boyutlu işbirliği Avrasya işbirliği Eylem Planı: 16 Kasım 2001 BM Genel Kurul öncesi Avrasya Ortak Çalışma grupları: siyasiler kadar asker ve diğer bürokratlarında desteği sağlanmıştır. Ortak faaliyet alanlarının getirdiği rahatsızlıklar: Tataristan, Rus parlamentosunun kararları, Kafkasya politikaları, enerji stratejileri AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER

16 İç ve dış politikada benzer seçenek ve uygulamalar: 4 temel siyasi seçenek Batıcılık-Atlantikçilik Milliyetçilik Pragmatik politikalar: Doğu-Batı gidiş ve gelişleri Avrasyacılık Avrasyacı uzlaşı İki temel lokomotif Müslüman-Ortodosk mirasın birleşimi Dış güçlerin müdahalesinden duyulan rahatsızlık Sömürgeci yapılanmalara karşı ortaklık arayışı AVRASYA CO Ğ RAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETK İ LE Şİ MLER


"AVRASYA COĞRAFYASINDA TÜRKLÜK VE RUSLUK ARASINDA ETKİLEŞİMLER ANA TARİHSEL DÖNGÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları