Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK DİYOR Kİ;   İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK DİYOR Kİ;   İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem;"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK DİYOR Kİ;   İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

2 HİSAR İLKÖĞRETİM OKULU HAYRABOLU
HAZIRLAYAN MEHMET YILMAZ(sosyal bilgiler öğretmeni) ABDULLAH DAMAR (Okul müdürü)

3

4 ATATÜRK DİYOR Kİ; Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir fendir….Bunun dışında bir yol aramak yanlıştır…. Bu ülke şeyhler dervişler ülkesi olamaz…. Bizim toplum ve birey olarak amacımız çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak hatta daha da ileri gitmektir… Toplum hayatında kadınlarına yer vermeyen milletler medeni bir millet olamazlar… Sanatsız bir toplum düşünülemez.

5

6 ATATÜRK DİYOR Kİ; Birçok zaferler kazandım. Fakat, bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.   Ben, muharebelerde dahi düşmanın üzerinde bir kin duymam; yalnız askerlik kurallarının tatbikini düşünürüm.    Ben başkalarının yaptığı ilkelere değil, ancak kendi ilkelerime uyarım.   

7

8 ATATÜRK DİYOR Kİ;    Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.    Ölüme doğru en çok atılanlardan biriyim. Kurşun ve gülle yağmuru altında birçok muharebelere iştirak ettim. Hattâ ölüm bir defa, kalbimin yanından sıyırarak geçti. Kalbimin üzerinde bir saat vardı ve bu saat, mermi parçasının şiddetini kırdı

9

10 ATATÜRK DİYOR Kİ;    Milletimle yakından ve gösterişten uzak karşılıklı görüşmenin zevkini, bahtiyarlığını anlatamam. Her ne vakit milletimin karşısında kendimi görsem, her ne vakit milletimin fertlerinden birkaçının yüzüne baksam, oradan ruh ve vicdanıma gelen ışık, benim için en kıymetli bir ilham ve verim alevi oluyor!    Ben, ancak daha iyisini yapabildiğim şeyi tahrip edebilirim; yapamayacağım şeyi de tahrip edemem.

11

12 ATATÜRK DİYOR Kİ; Arkadaşlarımız ve milletin bütün fertleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise, bu çalışmada iş yapma kuvveti ve başarı varsa, bunu şahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün milletin manevî şahsiyetine atfediniz. Ben, milletin bu yüksek, manevî şahsiyeti içinde bir naçiz fert olmakla bahtiyarım. Efendiler, millet bütünüyle manevî bir şahıs halinde ve bir birleşmiş kitle şeklinde belirdi ve bu yüce birliği koruyarak ona düşman olanları ortadan kaldırdı.

13

14 ATATÜRK DİYOR Kİ;    Ben o adamım ki ordunun memleketi, milleti muhakkak bir neticeye götürebileceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa sosyal ilim sahasına dahil işlerde ben emir vermem. Bu alanda, isterim ki bana bilginler doğru yolu göstersinler. Onun için, siz kendi ilminize, kültürünüze güveniyorsanız, bana söyleyiniz. Sosyal ilmin güzel yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

15

16 ATATÜRK DİYOR Kİ;  Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim; bununla gönlüm rahat!   Ben başkalarının yaptığı ilkelere değil, ancak kendi ilkelerime uyarım Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben yalnız liyakat âşığıyım   Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.

17 10 KASIM TÜRKÜSÜ Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler, Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya, Ulusun egemen olduğunu Özgür olduğunu Haykıracağım haykıracağım işte, Senin sustuğunca!Yolunda yürüyeceğim Atatürk; Ana baba oğul kız, Dere tepe bucak köy, Yeryüzü yaşamalarımla değil Oralarda, Senin gittiğince! Atatürk, taşıyacağım Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al, Senin taşıdığını; Yurdun gök ülküsü Dalgalanırken, Senin bayrağını yücelteceğim. Senin çıktığınca.                   F. Hüsnü DAĞLARCA

18 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ….
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963) A.B.D.

19 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ ?..
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. General Mc ARTHUR

20 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ ?...
Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

21 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
OYSA ODÜNYANIN EN KIYMETLİ DEVLET ADAMIDIR.. TÜRK HALKI…..

22 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. Maurice BAUMANT(Profesör)

23 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
İnsanlık Tarihinde beş yüz yılda bir dahi gelir ne acıdır ki çağımızın dahisi Türklerden çıkmıştır.daha da acı olan bizler onunla savaşmak gafletinde bulunduk. İngiltere başbakanı Winston CHURCHİLL

24 ATATÜRKİÇİN KİM NE DEDİ?..
Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi? George BENNES, Vu Gazetesi-1938

25 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar. Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

26 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir. Word Price

27 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
Savaşta Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938) Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

28 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. Ma Shao-Cheng (Yazar) (ÇİN)

29 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?...
O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler, O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir. Nya Dagligt Gazetesi İSVEÇ

30 ATATÜRK İÇİN KİM NE DEDİ?..
Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. F.Perrone Di San Martino (Yazar)

31 ATATÜRK İÇİN SÖYLENEN LERİ SAYMAKLA BİTİREMEYİZ ÇÜNKÜ O BÜTÜN DÜNYANIN SAYDIĞI BAŞKUMANDAN EN BÜYÜK DEVLET ADAMI . PAYLAŞILMAK İSTENEN BİR İMPARATORLUKTAN YENİ DİNAMİK ÇAĞDAŞ BİR DEVLET VE TOPLUM YARATMIŞTIR. ATTIĞI HER ADIMI HALKA SORMAKTAN ÇEKİNMEYEN DEMOKRASİ AŞIĞI, ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNE ÖRNEK OLMUŞ BİR LİDER YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ…..SÖZÜ ÇOK ŞEY İFADE ETMEKTEDİR…

32 "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.’’ Diyen Atatürk en büyük eseri olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ ni biz gençlere emanet etmiştir. Biz gençler ışığınla aydınlanmaya ve yolunu izlemeye devam edeceğiz..KALBİZDESİN ATAM…

33 UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ…


"ATATÜRK DİYOR Kİ;   İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları