Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mercedes-Benz Türk Ücret Yönetim Sistemi Tanıtımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mercedes-Benz Türk Ücret Yönetim Sistemi Tanıtımı"— Sunum transkripti:

1 Mercedes-Benz Türk Ücret Yönetim Sistemi Tanıtımı
Ücret Yönetimi Yenibiriş Gündem Toplantısı

2 H O Ş G E L D İ N İ Z Mercedes-Benz Türk A.Ş.

3 İçerik / Gündem 1 İş değerlendirme sistematiği ve MBT iş aileleri
Baz Ücret Prim Fantom Hisse Senedi (Yöneticiler için) 1 2 3 4 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

4 İş Değerinin saptanması için “İş Ailesi” metodu seçilmiştir
1 İş Değerlendirme - Ücret Yönetiminin temel yapı taşlarından birtanesidir. Ücret İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans İş Değerinin saptanması için “İş Ailesi” metodu seçilmiştir Şirket ana süreçlerini baz alır ve şirket stratejileri ile uyumludur. İşin yapılış karakteristiğinde benzer özellikler* gösteren roller aynı iş ailesi altında gruplandırılır. (*alınan sorumluluk, gereken yetkinlik, vb.). Farklı bilgi gerektiren roller, iş yapılış tarzındaki benzerlikten ötürü aynı iş ailesi altında gruplandırılabilir. Her iş ailesi belirlenmiş kriterlere göre kendi içinde kademelendirilir. İş Ailesi metodu nedir ? Mercedes-Benz Türk A.Ş.

5 İşin yapılış karakteristiği bazında belirlenen 5 MBT İş Ailesi
1 ÜCRET Yöneticilerle gerçekleştirilen çalıştaylarda MBT için 5 İş Ailesi belirlendi: İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans İşin yapılış karakteristiği bazında belirlenen 5 MBT İş Ailesi İŞ HİZMETLERİ TEKNİK TEKNİK OPERASYON SAHA KOORDİNASYON TİCARİ İş aileleri departman yöneticilerinin (E3/E4) katılımı ile belirlendi. İlgili E3/E4’lerin katılımı ile gerçekleşen 5 farklı çalıştayda iş ailesi kademelerinin tanımları yapıldı. MBT kademe yapısı oluşturuldu. Çalışmaların Özeti Mercedes-Benz Türk A.Ş.

6 MBT İş Ailelerinin tanımı /rol örnekleri
1 ÜCRET MBT İş Ailelerinin tanımı /rol örnekleri İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans İŞ HİZMETLERİ Muhasebe / Finans Uzmanı Bu roller; yönetimin eldeki bilginin detaylı analizini baz alarak kararlarını yönlendirebilmesi için veriyi temin eder, analiz eder ve önerilerde bulunur. Tanımlı prosedürler dahilinde düzenli raporlar üretebilir / duruma özel analizler yapabilirler. Bazı üst kademelerdeki roller politika, prosedür ve sistem geliştirip uygulayabilir. Daha alt kademlerde ise tanımlı bir çerçeve içerisinde rutin görevleri yerine getirirler. Bilgi paylaşımı/mutabakat amaçlı müşteri/tedarikçilerle bilgi alış verişinde bulunabilirler. Proje Planlama ve Kontrol Grup Şefi İş Süreçleri Analisti İK Uzmanı TEKNİK Konstrüktör Mühendis Bu roller; ürünlerin, üretime yönelik süreçlerin ve ortamının/koşullarının iyileştirilmesine ve ilerletilmesine yönelik geliştirme ve mühendislik pozisyonlarını içerir. Sistemlerin, ilgili techizat ve ekipmanların bakımı ve işletimini de kapsayabilirler. Bilinen teknolojileri kullanmalarına rağmen, işe gerçek katkıları bu teknolojilerin uygulanması ve operasyonel iyileştirmelere yönelik geliştirdikleri özel tekniklerdir. Mekanik Bakım Grup Şefi İş Hazırlama Mühendisi Satış Teknik / Servis Mühendisi TEKNİK OPERASYON Sipariş Yönetim Sorumlusu Bu roller; tanımlı teknikleri ve yöntemleri kullanarak sipariş karşılama sürecine hizmet eden teknik operasyonları yürütürler. Zaman, maliyet, kalite ve miktar bazında performansları ölçülür. Bazı roller süreç içerisinde hedeflenen sonuçları elde etmek amacı ile bir grup çalışanı yönlendirir ve motive ederler. Satış Teknik Koordinasyon Uzmanı Araç Montaj Grup Şefi Malzeme Yönetim Sorumlusu SAHA KOORDİNASYON Disponent Bu roller hedeflenen malzeme ve hizmet tedariğini, ürün satışı veya servisini sağlayacak planlama, organizasyon ve uygulama faaliyetlerini yerine getirirler. Bazı roller, bayilerin/servislerin/ yan sanayinin/müşterilerin taleplerini işleme alır ve sorunlarının zamanında çözülmesini sağlarlar. Üst seviyedeki roller, ilişkileri yönetir, piyasayı ve rekabeti takip eder. Ürün, fiyatlandırma, promosyon ve kanal geliştirmeye ilişkin önerilerde bulunurlar. Garanti Grup Şefi Bayi / Servis / Satış Danışmanı Yan Sanayi Geliştirme Mühendisi TİCARİ Produktif Satınalma Mühendisi Bu roller, ürün ve hizmetlerin satışı ve satın almasından sorumludurlar. Fiyat, vade ve koşullara ilişkin pazarlık yapabilirler. Performansları ürünün/hizmetin alım satımından kaynaklanan brüt karlılık ile ölçülür. Yerlileştirme ve Maliyet Analizi G.Ş. Yedek Parça Pazarlama Sorumlusu Kamu Satış Danışmanı Mercedes-Benz Türk A.Ş.

7 İçerik / Gündem 1 İş değerlendirme sistematiği ve MBT iş aileleri
Baz Ücret Prim Fantom Hisse Senedi (Yöneticiler için) 1 2 3 4 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

8 Ücret Yönetimi Temel Prensibi
2 ÜCRET Ücret Yönetimi İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Ücret Ücret Yönetimi Temel Prensibi İş değerini ve işin pazar değerini de dikkate alarak, çalışanların organizasyona sağladıkları katma değer oranında adil bir şekilde ödüllendirilmelerini sağlamak. Amaç Görev içeriğinin yerine getirilmesi için uygun yetkinliklere sahip kişileri işe almak, motive etmek ve bağlılıklarını sağlamak. Mercedes-Benz Türk A.Ş.

9 Mevcut ücretlerin yeni iş kademelerine göre dağılımı
2 ÜCRET Mevcut ücretlerin yeni iş kademelerine göre dağılımı İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Yıllık Toplam Gelir YTL Yeni İş Kademeleri Mercedes-Benz Türk A.Ş.

10 Mevcut ücretlerin yeni iş kademelerine göre dağılımı-MBT
2 ÜCRET Mevcut ücretlerin yeni iş kademelerine göre dağılımı-MBT İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Yıllık Toplam Gelir YTL Yeni İş Kademeleri Mercedes-Benz Türk A.Ş.

11 Her kademe için max/min. ücret seviyeleri belirlendi
2 ÜCRET Her kademe için max/min. ücret seviyeleri belirlendi İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Yeni Hedef Ücret Eğrisi (Ortalama) +/- % 25 bant aralığı Mercedes-Benz Türk A.Ş.

12 Her kademe için 5 hedef ücret seviyesi oluşturuldu
2 ÜCRET Her kademe için 5 hedef ücret seviyesi oluşturuldu İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Seviye I (min. -%25) Seviye II Seviye III (ortalama) Seviye IV Seviye V (max. +%25) Kademe 1 187,5 218,75 250 281,25 312,5 Kademe 2 225 262,5 300 337,5 375 Kademe 3 300 350 400 450 500 Kademe 4 375 437,5 500 562,5 625 Kademe 5 450 525 600 675 750 Kademe 6 600 700 800 900 1000 Kademe 7 750 875 1000 1125 1250 Kademe 8 900 1050 1200 1350 1500 Kademe 9 1050 1225 1400 1575 1750 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

13 Hedef Ücret Seviyesi Tespit Kriterleri
2 Hedef Ücret Seviyesi Tespit Kriterleri ÜCRET İş Değeri Pazar Değeri Kişisel Performans Yetkinlikler Stratejik düşünür, davranır ve yön verir. Mükemmel performans gösterir ve destekler. Müşteri ve pazar odaklı hareket eder. Çeşitliliği kullanır, işbirliği ve öğrenme kültürünü destekler. Yetkinlikler Potansiyel Kıdem Pazar Değeri L E A D Yenilikçiliği destekler ve değişim süreçlerini şekillendirir. Alınan kararları kalıcı bir şekilde uygular ve tespit edilen hedefe ulaşır. Sorumluluk alır ve güven veren bir şekilde hareket eder. % 30 % 30 % 20 % 20 Potansiyel Bir üst göreve hazır Bir ara adımdan sonra bir üst göreve hazır Gelecek vaat eden yetenek Puanlama Mevcut seviyede geliştirilmeli Görevlendirme gözden geçirilmeli 0 - 20 Seviye I Seviye II Seviye III Seviye IV Seviye V Kıdem MBT’de çalışma süresi (0 - 5 yıl arası) Pazar Değeri Bir profil / pozisyon için pazarda oluşan arz talep dengesinin ücretlendirmeye yansıması Mercedes-Benz Türk A.Ş.

14 Ücret Ayarlama Örnekleri
2 Ücret Ayarlama Örnekleri Seviye I Seviye II Seviye III Seviye IV Seviye V Kademe 5 450 525 600 675 750 Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Kademe 5 Seviye III Mevcut Maaş : 500 Hedef Maaş : 600 CompaRatio : % 83,3 Kademe 5 Seviye I Mevcut Maaş : 450 Hedef Maaş : 450 CompaRatio: % 100 Kademe 5 Seviye II Mevcut Maaş : 600 Hedef Maaş : 525 CompaRatio: % 114,3 Zam oranı : Ortalamanın üstünde Zam oranı : Ortalama Zam oranı : Ortalamanın altında Mercedes-Benz Türk A.Ş.

15 İçerik / Gündem 1 İş değerlendirme sistematiği ve MBT iş aileleri
Baz Ücret Prim Fantom Hisse Senedi (Yöneticiler için) 1 2 3 4 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

16 3 PRİM : Şirket başarısı ve bireysel performansa bağlı değişken kazanç Şirket Performansı Bireysel Performans MBT + 0-200% 30% 70% Daimler Ürün Grubu Ağırlık Hedef prim yüzdesi LEAD Performans Değerlen- dirmesi Yıllık Toplam Gelir Prim Ödemesi x x x = 0-150% 0-300% Prim ödemesinin hesaplama bazı yıllık toplam gelirdir (8xOcak maaşı + 8xTemmuz maaşı). MBT Kademe 1-9 Otobüs Kamyon CF 30% 70% 40% Hedef prim yüzdesi MBT iş kademelerine göre farklılık gösterir. Şirket Performansı, MBT performansının %30’u ile bağlı bulunulan Daimler Ürün Grubunun performansının %70’inin toplamıdır. Bireysel Performans, LEAD performans değerlendirmesinden elde edilen sonuçtur. Mercedes-Benz Türk A.Ş.

17 + x = x x x = PRİM : Örnek Hesaplama 3 Şirket Performansı
Kişisel Performans MBT Ürün Grubu + dağılım: % 30% 70% x Yıllık Toplam Gelir = Şirket Performansı Bireysel Performans Hedef prim yüzdesi Prim Ödemesi 0-150% 0-300% Performans Ağırlık Hesaplama Ağırlıklı Sonuç Toplam Ağırlıklı Faktör MBT Kamyon Grubu Otobüs Grubu 200% 150% 100% 30% 40% 30%x200% 30%x150% 40%x100% % 145 60% 45% + Aylık Maaş : Ocak= 550 YTL Temmuz=650 YTL 8x550 + 8x650 = 9600 YTL % 5 % 110 765,6 YTL x x % 145 x = Mercedes-Benz Türk A.Ş.

18 Şirket Performansı Ölçümü
3 Şirket Performansı Ölçümü Plan/Gerçek Hedefe Erişim Bant genişliği Planlanan cironun (+/-) 1,0 %’i 200% Planlanan Kâr Gerçek Kâr Planlanan Ciro 105 % 100% 50 % Kâr 0% 110 % 4.500 6.000 7.500 6.075 50 % Gerçek/Gerçek Hedefe Erişim Bant genişliği Planlanan cironun (+/-) 1,0 %’i Upon completion of a business year, actually achieved operating Profit is compared on the one hand with planned Operating Profit (planned/actual comparision) and on the other hand with actual Operating Profit for the previous year (current actual/ prior actual comparison). The average of these two different comparisons lead to the final Operating Profit target achievement for the DC Group, the division or the Business Unit. 115 % 200% Geçen Senenin kârı Bu senenin Kârı Planlanan Ciro 100% Kâr 0% 4.350 5.850 7.350 6.075 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

19 İçerik / Gündem 1 İş değerlendirme sistematiği ve MBT iş aileleri
Baz Ücret Prim Fantom Hisse Senedi (Yöneticiler için) 1 2 3 4 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

20 Fantom Hisse Senedi Planı
4 Fantom Hisse Senedi Planı 5.yıl ve sonrası 1. yıl 2. yıl 3. yıl 4. yıl Daimler hisse senedi fiyatı (dış performans) Başlangıç hisse senedi fiyatı Dönem Sonu hisse senedi fiyatı Kar payı ödemesi Kar payı ödemesi İç Performans 25% ‘i gerçek hisse senedi alımı için Elde Tutma periyodu 1 yıl Bekleme Periyodu 3 yıllık performans periyodu Nakit ödeme Ödeme Hisse Senedi Fiyat Adedi Alım Fantom hisse senedi verilmesi Hedef tutar/hisse senedi fiyatı İç performansın ölçülmesi ile final hisse senedi adedinin belirlenmesi ( %) - 0,5 RoNA gerçekleşen - 0,5 RoS - peer group kıyaslaması Hissedarlık X Mercedes-Benz Türk A.Ş.

21 İç Performans Ölçümü 4 Toplam hedefe erişim = 0,5 RoNA + 0,5 RoS
RoNA hedefleri RoNA (t1, t2, t3) yıl Ø RoNA RoNA Hedefe Erişim 9% 200 % 7% 100 % 5% % Hedefe Erişim Scheme RoS hedefleri RoS Position Target Achievement RoS Sıralaması (yıllık) Scheme No % … 100 % … % RoS (t1, t2, t3) yıl Hedefe Erişim Toplam hedefe erişim = 0,5 RoNA + 0,5 RoS Mercedes-Benz Türk A.Ş.

22 4 Hissedarlık 5 .. 4 .. 2. yıl 3 .. 1. yıl 2 .. 1 .. Toplam ödemenin %25’i ile gerçek hisse senedi alınıyor Hedeflenen miktar biriktirilince gerçek hisse senedi alımı son eriyor. Biriktirilen gerçek hisse senetleri emekliliğe kadar saklanıyor. Mercedes-Benz Türk A.Ş.

23 T E Ş E K K Ü R E D E R İ Z ! Mercedes-Benz Türk A.Ş.


"Mercedes-Benz Türk Ücret Yönetim Sistemi Tanıtımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları