Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ

2 Kore Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
DEMİR GÜNEŞ MUHARREM BAGAV YAZ-2012 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

3 İçindekiler COĞRAFİ YAPI NÜFUS TARİHİ GELİŞİM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ÖZELÖĞRETİM TÜRKİYE VE GÜNEY KORE EĞTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

4 Coğrafi Yapı Başkent : Seul Sınır uzunluğu : 99,392 km Kare
Komşuları : Çin Halk Cumhuriyeti,doğusunda Japonya ve kuzeyinde Kuzey Kore Haritadaki konumu : Güney Doğu Asya Kuruluşu : 1948 Ekonomi ve Sanayi : Teknolojiye Dayalı Sanayi Para Birimi : Won

5 Nüfus : 50 milyon Din : Konfüçyüsçülük, Budizm, Hiristiyanlık Dil : Korece Yönetim: : Cumhuriyet

6 Tarihi Gelişimi Kore tarihi Kore kuruluş mitolojisine göre efsanevi Joseon'un MÖ 2333 Dangun tarafından kurulmasıyla başlıyor Kore yılları arsında Japonya’nın işgali altında kaldı 1948 yılında kuzey ve güney olamk üzere ikiye ayrıldı Kuzey Sovyetlerin güney ABD’nin denetimi altına girdi

7 Tarihi Gelişimi Kuzey Kore ile halen savaş durumunu korumaktadır. Bu iki ülke arasında sınır boyunda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanmaktadır Güney Kore 1990 lı yılların başından itibaren ekonomik alanda önemli gelişmeler kaydetti Bugün dünyanın önemli teknoloji üreten ülkelerin başında gelmekte Halkın refah düzeyi oldukça yüksektir. Kişi başı yıllık gelir 39 bin dolarla dünya sıralamasında 25. sıradadır

8 Güney Kore Eğitim Sisteminde;
İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Yetiştirme Özel eğitim Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemi karşılaştırma

9 Güney Kore Eğitim Sisteminde İlköğretim
6 yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. Okullaşma oranı %99,9’a ulaşmıştır. Bu nicel artışta halkın desteğinin ve devletin eğitim politikasının önemli vardır.

10 İlköğretimin yasalarla belirlenmiş üç amacı vardır
İlköğretimin yasalarla belirlenmiş üç amacı vardır.(Hong and Lee,1992) en önemli üç tanesi; Çocukların Korece’yi doğru olarak anlayıp konuşabilmesini sağlamak. Çocukların birey, toplum ve devlet arasındaki karşılıklı ilişkileri iyi bir şekilde kavramalarını sağlayarak, onlara iyi bir ahlak, sorumluluk duygusu, yurttaşlık ruhu, ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak. Çocuklarda bir endüstri ruhu geliştirmek

11 Kore’de 1997 yılından başlayarak ilkokul 3. ve 4
Kore’de 1997 yılından başlayarak ilkokul 3. ve 4. sınıflara haftada 1’er; 5. ve 6. sınıflara 2’şer saat İngilizce dersi konmuştur.(http://english.moe.go.kr/)

12 Ortaöğretim Kore’de ortaöğretim kendi içinde ortaokul ve lise olmak üzere iki alt kademeye ayrılmaktadır. Ortaokul: Bu okulun amacı, ilkokul üzerine, genel ortaöğretim sunmaktır

13 1985 yılına kadar ortaokullarda paralı eğitim verilmiştir
1985 yılına kadar ortaokullarda paralı eğitim verilmiştir yılından itibaren zorunlu ve parasız eğitim kapsamına alınmıştır. Güney Kore ortaokullarında okullaşma oranı %88’dir.

14 Lise: Bu okul, ortaokul üzerine genel ortaöğretim ve ileri (advanced) eğitim vermemektir. Kore ortaöğretimde; genel lise, meslek lisesi, yabancı dil lisesi, sanat ve fen lisesi gibi okul türleri bulunmaktır.

15 Kore’de lise eğitimi paralıdır ve liseye girişte merkezi bir sınav yapılmaktadır. Meslek liselerine, sınav dışında, ortaokul başarı puanı ile de girilebilmektedir. Öğrenciler genel liselere sınavla girmek zorundadırlar ve girecekleri okulu kendileri seçme hakkına sahip değildirler.

16 oluşturan liselerde okullaşma oranı 2004 verilerine göre %89’dur

17 Yükseköğretim Kore yüksek öğretimin temelleri Kugoryo Krallığı döneminde açılan (372) Taehak(yüksekokul)’lara dayanır. Japon sömürge yönetimi süresince Kore’de, yüksek öğretim kurumu olarak, sadece Seul’de, 1926 yılında Keijo Krallık Üniversitesi kurulmuştur. Daha sonra Seul Ulusal Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

18 Bugün Güney Kore’de yükseköğretim yedi kategoriye ayrılmıştır:
1.Yüksekokul (colleges) ve üniversiteler 2.Endüstri üniversiteleri 3.Eğitim üniversiteleri 4.Önlisans (juniour colleges) okulları 5.Basın ve haberleşme üniversiteleri, 6.Teknik yüksekokullar, 7.Diğer çok amaçlı kurumlar. Eğitim süresi, önlisans okulları dışında 4-6 yıl arasındadır.

19 Bu kurumları geniş üç başlık altında toplayabiliriz: 2 yıllık yüksekokullar (juniour colleges), 4 yıllık yüksekokullar (senior colleges) ile üniversiteler ve profesyonel eğitim veren okullardır(Kim,1991).

20 Meslek yüksek okulları endüstri çevresi arasında, Endüstri Yüksekokul İşbirliği Komitesi arcılığı ile bir ilişki ağı kurulmuştur. İki kurum arasında yürütülen bu sağlıklı işbirliği, bu okullardan mezun olan öğrencilerin %80’inin bu kuruluşlarda hemen iş bulabilmesini de sağlamaktadır.

21 Yükseköğretime Giriş Kore’de devlet, üniversitelerin özerkliğine, yetki ve sorumluluk alanına müdahale etmemek için, sadece üniversite giriş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Devlet öğrencilere taksit muafiyeti, burs(sadece başarılı olanlara) ve kredi(ihtiyacı olup geri ödeyeceklere) gibi uygulamalarla mali destek sağlamaktadır

22 En önemli üniversiteleri;
1.Seul Ulusal Üniversitesi 2.Kore Üniversitesi 3.Yonsei Üniversitesi’dir.(sky)

23 Öğretmen Yetiştirme 1990’dan başlayarak, kalteyi yükseltme düşüncesiyle, tüm öğretmen adaylarının eğilim (aptitude) testi ile kişilik testinden geçirilmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

24 Güney Kore İlk ve Ortaöğretim Kanununda öğretmenlik mesleğinin sınıflandırılması ve niteliğine vurgu yapılmaktadır. Bunlar; 1.Yardımcı öğretmen 2.Danışman 3.Kütüphaneci 4.Öğretici öğretmen(training teacher) 5. Bakıcı öğretmen(nursing teacher)

25 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim
Güney Kore’de ilk ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenler ile kütüphaneci ve yöneticiler en az 30 günlük (toplam 180 saat) hizmet içi eğitim almak zorundadırlar.

26 Özel Eğitim Güney Kore’de, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere okul öncesinden başlayarak liseye kadar özel eğitim imkanı sunulabilmektedir. 141 özel eğitim okulunda yaklaşık 24 bin engelli öğrenci eğitim almaktadır. Özel eğitim öğretmenleri özel bir sınavla seçilmektedirler.

27 Görev yapacak öğretmenler dört farklı kaynaktan gelmektedirler.
Özel sınavla mevcut öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi yoluyla Özel eğitim lisans sertifikası alarak Lisansüstü özel eğitim derecesi alarak.

28 Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı ve İşleyişi
Güney Kore’de eğitim ile ilgili politikaların belirlenip uygulanmasından Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı sorumludur.

29 Eğitim Konseyleri Eğitimle ilgili iki farklı danışma konseyi vardır. Eğitimi Geliştirme Konseyi, devlet başkanına; Politik Danışma Konseyi ise Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanına bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

30 Eğitim Bütçesi Başlıca finansal kaynakları devlet bütçesi, yerel yönetimler ve özel okulların kendi kaynaklarıdır. Ayrıca velilerce ödenen eğitim harçları da önemli bir oran oluşturmaktadır.

31 Güney Kore Eğitim Sistemi Ġle Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
Köklü bir eğitim geçmişine sahiptir. Ülke tarihinde ilk eğitim kurumlarında dini ağırlıklı eğitim söz konusu. Özel okullar krallık döneminde başlamıştır. Türkiye eğitim tarihinde ise küttap ve medreselerden önce yazılı bir belge henüz yoktur. İlk eğitim kurumlarında dini ağırlıklı eğitim söz konusu. Tanzimat dönemi ile başlamıştır.

32 G.Kore’de modernleşme tarihi 1882 krallık fermanı iledir.
Eğitim kademeleri şeklindedir. Zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Tek tip (kreş) okul öncesi vardır. Askeri okullarda daha önce başlamakla birlikte, yine Tanzimat’la başlamıştır. 8+4+4 şeklindedir. Zorunlu eğitim süresi 8 yıldır. Kreş, anaokulu, uygulama okulu ve anasınıfı vardır.

33 G.Kore’de Okul öncesi Eğitim Kanunu çıkarılmıştır.
Ortaokullar parasızdır. Ancak lise eğitimi hala paralıdır. Liseye giriş sınavla yapılmaktadır. Lisede okullaşma oranı %88’dir. Türkiye’de ise okul öncesi yönetmeliği vardır. İlköğretim ve lise parasızdır. Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri dışında sınavsız girilir. Lisede okullaşma oranı %85’dir.

34 Yükseköğretime girişte sınavın yanında lise mezuniyet notunun etkisi vardır.
Yükseköğretime giriş sınavı eğitimden sorumlu bakan tarafından yapılır. Y.Ö eğitimden sorumlu bakanlığa bağlıdır.(daha merkeziyetçi) Sınav mezuniyet notundan daha önemlidir. ÖSYM tarafından yapılır. YÖK’e bağlıdır.

35 Öğretmen yetiştirmede eğitim üniversiteleri bulunmaktadır.
Öğretmenlere hizmetiçi eğitim veren 4 çeşit enstitü bulunmaktadır. Öğretmen yetiştirmede eğitim fakültesi vardır. Türkiye’de ise hizmetiçi eğitim veren sadece “hizmetiçi eğitim enstitüsü” vardır.


"KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları