Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim BRUCELLA VE TEŞHİS METODLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim BRUCELLA VE TEŞHİS METODLARI."— Sunum transkripti:

1 DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim BRUCELLA VE TEŞHİS METODLARI

2 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim Bruselloz nedir?
Bruselloz, Brusella cinsi bakterilerin neden olduğu, genellikle şiddetli ve akut seyreden, ondülan ateşle karakterize, hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır. Hastalığın tekrarlaması oldukça sık görülür. Hastalığın seyrine göre subklinik olarak ta seyredebilen enfeksiyon, bazen kronik halde de görülür. Fokal lezyonlar kemik, eklem, genitoüriner sistem ve diğer bölgelerde ortaya çıkar. Hastalığın sonucunda gastrointestinal, hepatobiliyer, merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve hematolojik komplikasyonlar meydana gelir. Meslek hastalığı şeklinde bulaşmalarda hipersensitivite reaksiyonları da görülür. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

3 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Hastalığın kuluçka dönemi ne kadardır? Çok değişkendir. Ancak organizmaya girdikten sonra 5-60 gün arasında hastalık meydana getirebileceği bildirilmektedir. Konakçının savunma sistemi nasıl çalışır? Brusellalar, hücre içi parazit oldukları için konakçının kendisini etkili bir şekilde savunması esas olarak T- lenfositlerinin ve aktive edilmiş makrofajların rol aldığı hücresel bağışıklık sistemine bağlıdır. Brusella bakterilerinin sınıflandırılması ve antijenik tipleri nelerdir? İnsanlarda esas olarak üç tür (B.melitensis, B.abortus, B.suis) hastalık yapar. B.canis insanlarda da hastalık yapsa da daha önemsizdir. İnsanlarda hastalık yapmayan B.ovis ve B.neotoma türleride vardır. Brusella türleri üreaz ve hidrojen sülfür üretimi, boyalarda üreme duyarlılığı, hücre duvarı antijenleri ve faj duyarlılığı özellikleri ile birbirinden ayrılırlar. Türler , özelliklerine göre birbirlerinden ayrılan biyotiplerine ayrılırlar. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

4 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Hastalığın daha yaygın ve çok görüldüğü bölgeler nerelerdir? Bruselloz, Akdeniz ülkelerinde, Arabistan Körfezi ülkelerinde, Latin Amerikada, Afrikada ve bazı Asya ülkelerinde yaygın olarak görülür. Brusellozun teşhisi nasıl yapılır? Klinik bulgular çok değişken olduğu için bir çok hastalıkla benzerlik gösterir. Hastalığın erken safhalarında kan kültür sonuçları pozitif bulunabilse de sonuç almak için 3-4 haftalık bir süre gerekebilir. Ancak teşhisin en büyük desteği serolojik test sonuçlarıdır. Subklinik enfeksiyonlarda ve kalıcı serolojik titre gösteren hastalarda değerlendirmelerde karışıklıklar meydana gelebilir. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

5 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Dezenfektanların, Brusellalara etkileri nasıldır? Brusellalar, %1 sodium hypochlorite, %70 ethanol, iodine/alcohol solüsyonları, glutaraldehyde ve formaldehyde gibi dezenfektanlara hassastırlar. Brusella bakterilerinin yapısı nasıldır? Brusellalar, gram negatif, kokobasil tarzında, sporsuz, hareketsiz, aerobik intrasellüler parasiter bakterilerdir. Bazı türler, üremeleri için CO2'ye ihtiyaç gösterirler. Tümü oksidatif metabolik özelliktedir. Tipik gram negatif lipopolisakkarit yapıda endotoksine ve biyotiplerine göre değişiklik gösteren A ve M serolojik belirleyici etkenlere sahiptirler. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

6 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Hastalık nasıl bulaşır ve gelişir? Bruselloz, insanlara, hayvan ve hayvansal ürünlerden bulaşır. İnsandan insana bulaşma olmadığı kabul edilmektedir. Ancak emziren annelerden süt yolu ile bebeğe geçebileceği veya cinsel yolla bulaşabileceği veya doku nakli ile geçebileceği düşünülse de tedaviye başladıktan 3 gün sonra etkenlerin kaybolacağı bildirilmektedir. Brusella etkenleri vücuda solunum, sindirim sistemi ve deri yaralarından girerler. Vücuda giren etkenler yayılırlar ve muhtemelen mononükleer fagositlerin içinde retikuloendotelial bölgelere ulaşırlar. Bu bölgelerde ana faktörün hipersensitivite olduğu ve mononükleer yanıtı gösteren küçük granulomlar meydana gelir. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

7 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim Belirtileri nelerdir?
Dalgalı ateş, şiddetli terleme, baş ağrısı, sırt ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler görülür. Dalgalı ateşle seyreden bulgular akut hastalıkta 3 ay, subakut ve kronik hastalıkta tekrarlayan ateşli dönemler, eklem ağrıları ve halsizlik belirtileri ile 1 yıldan daha fazla devam edebilir. Tedavi edilmeyen hastalarda %2'ye varan oranlarda ölümlere neden olabileceği bildirilmektedir. Brusellozun epidemiyolojisi nasıldır? Bruselloz, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Hasta hayvanlarla fiziksel temas, hasta hayvanların kaynatılmamış sütleri ve bu sütlerden yapılan süt ürünlerinin ağız yoluyla alınması hastalığı bulaştırır. Hasta hayvanlarla direk temasla bulaşma genellikle meslek hastalığı şeklinde görülür. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

8 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Hastalık nasıl kontrol altına alınabilir? Bruselloz, kaynatılmış veya pastörize sütlerin içilmesi, hayvan sürülerinde hastalığın ortadan kaldırılması ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile önlenebilir. Hastalığın tekrar etmemesi için tedavi şekline çok özen göstermek gerekmektedir. Hastalık, doxycycline, streptomisin ve rifampin gibi antibiyotiklerin sağlık kuruluşlarının önereceği şekilde uygulanması ile tedavi edilebilmektedir. Hastalık tekrarları çok sık görüldüğünden ikili antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Penisilin ve sefalosporinlere dirençlidir. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

9 BRUCELLA DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Brusellalar dış ortamlarda ne kadar canlı kalabilirler? Karkas ve organlarda 135 gün, kağıt üzerinde 32 gün, toprakta 125 gün, kan dokusunda +4°C'de 180 gün canlı kalabilirler. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

10 BRUCELLA TEŞHİS METODLARI

11 ROSE-BENGAL RAPİD TEŞHİS DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Serumdan Brucella antikorunun varlığını saptamak için kullanılır. Önce şekildeki daireye 1 damla serum damlatılır. Daha sonra yine aynı daire içine 1 damla “Rose-begal antijeni” damlatılır. Bilek hareketiyle 4 dk kadar hafif oynatarak beklenir. Ve şekildeki “1” numara şekli var ve çökme yoksa, “Brucella negatif(-) denir”. Yani Brucella mikrobu yoktur. Eğer şekil 2’deki gibi bir çökme varsa, “Brucella pozitif(+) denir.”. Yani Brucella mikrobu vardır. UNUTULMAMALI Kİ, SADECE BRUCELLA’NIN VARLIĞI-YOKLUĞUNU GÖSTEREN TEST, ROSE-BENGAL TESTİDİR. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

12 SERO-TÜP AGLÜTİNASYON YÖNTEMİ DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

13 SERO-TÜP AGLÜTİNASYON YÖNTEMİ DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Öncelikle Labaratuarlar için gerekli testtir. Çünkü ekipman olarak etüv vs. gerekli. Genelde beşeri labaratuarlar kullanıyor. Ama son günlerde sektörümüzde de bu tür labaratuarlar kurulmuş ve hizmet etmeye devam etmektedir (Ödemiş Vetbir, Tire Birvet , ..) DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

14 ASİDİFİYE ROSE-BENGAL DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

15 ASİDİFİYE ROSE-BENGAL DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

16 ASİDİFİYE ROSE-BENGAL DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim
Bu test, Asidifiye Rose- Bengal test pleyti ile beraber satılır ve pleyt sadece bir sefer alınır, bundan sonra tüm testler pleytle yapılır. Bu antijenlerle, hem kalitatif hem de kantitatif sonuçlar alınabilir. Yani, hem rose – bengal testi hemde tüp aglütinasyon testi sonucu alınabilir. Bu testte ne labaratuvara nede labaratuvar ekipmanına ihtiyaç yoktur. Tüp aglütinasyon testi gibi 24 saatte değil, 8 dk gibi kısa bir sürede titre sonucu alınabilir. Pleyt, her testten sonra yıkanarak, diğer testte de kullanılabilir. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

17 Nasıl değerlendireceğiz ? DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim

18 İlgi ve alakanızdan dolayı
TEŞEKKÜR EDERİM. DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim


"DERVİŞ MURAT ÇELİK Veteriner Hekim BRUCELLA VE TEŞHİS METODLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları