Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Büyüyen Çin Halk Cumhuriyeti Pazarı

2 ÇİN HALK CUMHURİYETİ TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ KONFEKSİYON PAZARI
İ Ç İ N D E K İ L E R * Uluslararası Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Pazarındaki Son Gelişmeler * Çin Halk Cumhuriyetin’de Parakende Pazarın Genel Yapısı * Çinli Tüketicilerin Genel Özellikleri ve ÇHC’de Markalaşma * ÇHC Pazarına Girişde Kullanılabilecek Yöntemlere İlişkin Öneriler * Son Söz

3 Uluslararası Pazarlardaki Genel Eğilimler
Artan uluslararası rekabet Uluslararası fiyatların düşmesi ve kar payları üzerine olumsuz etkileri Daha zayıf Amerikan Doları ÇHC’nin Dünya Ticaret Örğütü üyeliğine kabul edilmesi 31 Aralık 2004 tarihinde kotaların son bulması

4 Dünya Tekstil Ticaretinde Başlıca İhracatçı Ülkeler (2002 Yılı)
Çin Halk Cumhuriyeti ikinci en büyük ihracatçı ülkedir. AB bir bütün olarak alınır ise, ilk sıraya yerleşmektedir. (Hemen hemen ihracatın yarısı üyeler arası gerçekleşmektedir) Hong Kong dikkate alınmadığında ABD üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise, onuncu sıradadır.

5 Dünya Konfeksiyon Ürünleri Ticaretinde Başlıca İhracatçı Ülkeler (2002 Yılı)
Üyeler arasındaki ticaret dahil edildiği takdirde AB birinci sıraya yerleşmektedir. (İhracatın çoğunluğu üyeler arasında gerçekleşmektedir.) İkinci ve üçüncü sırada sırasıyla ÇHC ve Hong Kong yer almaktadır. (Hong Kong’un ihracatının çoğunluğu ÇHC menşeli malların re-eksportundan oluşmaktadır.) Hong Kong dikkate alınmadığında TÜRKİYE üçüncü sıradadır.

6 Dünya Tekstil Ticaretinde Başlıca İthalatçı Ülkeler (2002 Yılı)
Birinci sırada bir bütün olarak AB ve ikinci sırada ABD yer almaktadır. ÇHC’nin üçüncü sırada gelmesi dikkat çekmektedir. Dördüncü sırada Hong Kong gelmektedir. (Hemen hemen tamamı re - eksport edilmektedir.) Türkiye, Meksika ve Romanya gibi gelişmekte olan ülkelerin ithalatının arttığı gözlenmektedir.

7 Dünya Konfeksiyon Ürünleri Ticaretinde Başlıca İthalatçı Ülkeler (2002 Yılı)
Uluslararası piyasalarda üç büyük ithalatçının hakimiyeti bulunmaktadır: AB, ABD ve Japonya. Takip eden ithalatçı ülkeler arasında önemli bir fark bulunmamakta ancak adı geçen üç büyükten önemli miktarda geride yer almaktadırlar. İlgi çeken nokta ÇHC’nin 14’üncü sıraya yerleşmesidir. Bir başka ilginç nokta Türkiye`nin ilk 15 içinde yer almamasıdır.

8 ÇHC’nin AB ve ABD Pazarlarına Yönelik İhracatı Artmaktadır
Tekstil Konfeksiyon Kaynak: “Textiles and Clothing in China” from WTO Data Ancak, Japonya dikkate alınmadığında ÇHC’nin diğer pazarlara girişdeki başarısının sınırlı olduğu görülmektedir.

9 ANCAK 2004 yılı sonunda, kotaların kaldırılması ile ABD ve AB pazarlarındaki korumacılık bir anda önemli ölçüde yok olacaktır. Ülkelerin üretim payları ve pazar paylarında değişimler olacaktır. Pazar payı kazanımı uluslararası rekabet ile olacaktır.

10 SONUÇ Daha fazla sayıda rakip piyasaya dahil olacaktır.
Uluslararası rekabet artacaktır. Konfeksiyon ve tekstil ürünleri arzı artacaktır. FİYATLAR DÜŞECEKTİR. DAHA AZ KAR veya DAHA FAZLA GELIR KAYIBI olacaktır. ANCAK, MARKALAŞMIŞ VE UST FIYAT DÜZEYİNDE MAL ÜRETEN FİRMALAR KAZANAN TARAF OLACAKTIR. (Hatta ÇHC iç pazarında) FİYATLA DEGİL KALİTE VE IMAJ İLE REKABET GEÇERLİ AKÇE OLACAKTIR.

11 Önem Kazanan Hususlar Pazardaki moda değişikliklerine hızlı cevap verilebilmesi, Mevsimsel ürünlerin zamanında ve kısa sürede teslim edilebilmesi, Kalite kontrolü, Müşteri ile olan ilişkinin geliştirilmesi, Müşteri tercihleri ve pazardaki eğilimlerin takibi, (Beden ölçülerinde uyum ve rahatlık, işlevselliğin geliştirilmesi, daha fazla dizayn seçeneği sunulması, marka imajının tanıtımı, vb) Üretim maliyetlerinin azaltılması

12 Çin Halk Cumhuriyeti

13 ÇHC’NİN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNE KABUL SONRASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

14 ÇHC’nin DTÖ Üyeliğine Kabulü
Yabancı yatırımların ödemesi gereken çeşitli harçlar ve benzerlerinin azaltılması İthalat üzerindeki tarife dışı engellerin kaldırılması İthalat vergi oranlarının düşürülmesi Yerel şirketlerin ithalat/ihracat haklarının genişletilmesi Kademeli olarak iç piyasanın yabancı mal ve yatırımcılara açılması

15 ÇHC’nin İthalat Gümrük Vergileri İndirimleri Seyri

16 Dünya Ticaret Örğütü Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti
Sanayi Malları: Bugün % 14,8 olan ortalama gümrük vergi oranı 2005 yılına kadar % 8,6 düzeyine indirilecektir. Ithalat kotaları beş yıl içinde (2005) tamamen kaldırılacaktır. Yabancı firmalara üç yıl içinde ÇHC iç pazarında ticaret ve dağıtım alanında faaliyette bulunma izni verilecektir.

17 ÇHC Ekonomisindeki Son Gelişmeler
Son yıllarda gözlenen yıllık % 8 civarındaki ekonomik büyüme hızının kısa ve orta vadede korunması beklenmektedir. Sabit sermaye yatırımları 2001 yılında % 9,7 oranında yükselerek milyar Rmb (Yaklaşık 295,6 milyar ABD Doları) ulaşmıştır. Döviz rezervleri 175,9 milyar ABD Doları ile dünyada en büyük ikinci döviz rezerv miktarını oluşturmaktadır. Tüketici ürünleri parakende satışları yıllık ortalama % 10,3 artmaktadır.

18 Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti
ÇHC ekonomisindeki mevcut olumsuzluklar: - Merkezi ekonomi, Kamu işletmeleri, Hukuki düzenlemelerde yabancı firmalar için belirsiz ve tutarsızlık, Deflasyon Enerji açığı Artan üretim maliyetleri

19 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE MAL DAĞITIM SİSTEMİNİN YAPISI

20 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PARAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜ
DTÖ üyeliği ve iç pazarın kademeli dışa açılması, Ekonomi büyüme, kişisel gelir artışı (Orta Sınıf) ve parakende pazarın büyümesi

21 ÇHC Pazarı ÇHC pazarı çok büyük bir çoğrafyaya yayılmıştır.
ÇHC Hükümetinin kademeli olarak iç pazardaki satış ve dağıtım kanallarını yerli ve yabancı özel şirketlere açması, yabancı firmaların, ÇHC pazarında serbestçe satış ve dağıtım alanında faaliyette bulunacağı anlamına gelmemektedir.

22 ÇHC PARAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜ KRAKTERİSTİK OZELLİKLERİ
Hükümet politikalarının parakende satış üzerindeki önemli etkisi Çok sayıda taklit malın piyasada mevcutiyeti Pazarda günlük değişimler Dağıtım ağının kompleksliği Yüksek derece kişiselleştirilmiş iş atmosferi

23 ÇHC’deki Dağıtım Sistemi Bugünkü Durum
Yabancı Ülkeler İmalatçılaır veya Acentaları ÇHC Gümrüğü İthalatçı / Acenta Yerli / Yabancı Sermayeli Üreticiler Toptancı / Distribütör Özel Toptan Satış Merkezleri / Pazarları Parakende Satıcı Müşteri

24 ÇHC’nin Dünya Ticaret Örgütüne Üye Olarak Kabul Edilmesini Takiben Beklenen Değişimler
Yabancı ortaklı firmalara dış ticaret yapma hakkı verilecektir. Yabancı ortaklı firmalar için coğrafi ve miktar sınırlamaları kaldırılacaktır. Yabancı ortaklı üretici firmalar ÇHC içinde satış yapabilecek ve satış sonrası hizmet verebilecektir. Coğrafi ve hissedarlık sınırlamaları çerçevesinde yabancı ortaklı şirketlerin parekende satış alanında faaliyette bulunmasına müsaade edilecektir. Franchising ile ilgili sınırlamalar kaldırılacaktır.

25 İthal Edilen Tüketim Mallarının Dağıtım Kanalları
Sadece “ithalat-ihracat hakkı”na sahip firmalar tüketim malları ithal edebilmektedir. Tüketim malları ithal edebilen firmalar: * Devlet mülkiyetindeki ithalat –ihracat firmaları, * Özel mülkiyette ithalat-ihracat firmaları, * Yabancı sermayeli ortak yatırım dış ticaret şirketleri, * Yabancı sermayeli ortak yatırım parekende satış firmaları, * İthalat-ihracat hakkına sahip yerel firmalar Bugün ÇHC’deki cari politikalar çerçevesinde, yabancı firmaların doğrudan ithalat ve dağıtım işine girmesine izin verilmemektedir.

26 ÇHC’de Temsilcilik Açmanın / Acenta Görevlendirilmesinin Avantajları
Pazara girişte ortak çaba, Mal dağıtım ağına doğrudan katılım Ofis + Acenta + DTŞ

27 Acentaların Türleri Devlet tarafından işletilen ticaret şirketleri,
Özel sektör ticaret şirketleri, Büyük üreticilerin satış kolları

28 Tüketim Malları İthalatı İçin Dış Ticaret Şirketlerinin Görevlendirilmesi
İthalat lisansı (Gerekli olduğu takdirde), Acenta sözleşmesi, İş sözleşmesi, Döviz kayıt ve benzeri bankacılık işlemleri, Gümrük beyanı ve vergilerin ödenmesi, Döviz satın alım işleminin kapatılması, Ödemelerin gerçekleştirilmesi, Ücretler (% 5, ithalat bedelli ödeme olmadığında %2 veya % 1-1,5)

29 ÇHC Pazarına Tüketim Malları Satışına İlişkin Kural ve Düzenlemeler
Teftiş ve karantina, Güvenlik ve kalite lisansları, İthalat tarifeleri ve ithalat bağlantılı KDV (% 20, % 17), Ürün paketleme (Mandarin, menşe ve üretici/ithalatçı), Ticari marka tescil

30 ÇHC Pazarına Tüketim Malları Satış Kanalları
İmalatçıdan doğrudan parekendiciye satış (Büyük üretici ve büyük parakendeci), Distribütör görevlendirilmesi (Büyük coğrafya), Franchising, Belirli mal grubunun satışını yapan toptan satış mağazaları, Çok kanallı satış stratejisi

31 Özel Mal Grubu Toptan-Satış Mağazaları Satış Ağı
İmalatçı Toptan Satış Mağazası Parekendeci Toptancı İmalatçı Tarafından İşletilen Parekendeci Mağaza Bireysel Parekendeci Mağaza

32 İmalatçıdan Distribütöre Doğrudan Satış Ağı
Guangdong’daki (Guangzhou) Satış Ofisi Guangzhou Pazarlama & Satış Şubesi Shenzhen Pazarlama & Satış Şubesi Dongguan Pazarlama ve Satış Şubesi Diğer Yerlerde Pazarlama ve Satış Şubesi Süpermarketler, Alış-veriş Merkezleri, Özel Mal Grubu Zincir Mağazaları Özel Mağazalar Ana Distribütör / Toptancılar Küçük Parekendicilere Doğrudan Satış Distribütörler Tarafından İşletilen Parekende Mağazalar İkinci Distribütör Toptancılar

33 MARKALAŞAMAZSANIZ BAŞKALARINA BAĞIMLI OLURSUNUZ
MARKANIZ İLE BAĞAMLILIK YARATABİLİRSİNİZ

34 MARKA İMAJI VE KALİTE DÜZEYİ İLE
DÜŞÜK FİYATLI MAL İLE MARKA İMAJI VE KALİTE DÜZEYİ İLE SAVAŞ

35 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE MARKALAŞMA

36 Çin Halk Cumhuriyeti

37 Bir Değil Fakat Birden Çok Çin
1,3 milyar nüfus, 344 milyon aile 56 etnik grup, 33 eyalet, bölge ve belediye 900 milyon kişi tarım alanında ve 300 milyon kişi şehirlerde 300 milyon şehirli tüketici Bir yazı dili fakat 8 temel olmak üzere birçok yerel lehçe İklimsel ve coğrafi farklılıklar Bölgeler arası büyük gelir ve ekonomik gelişmişlik farkı

38 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE BÜYÜYEN ORTA SINIFIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
İyi eğitimli (Üniversite-Lisansüstü), Genç bir topluluk (25-30 yaş aralığı), Çok uluslu firmaların çalışanları ( Rmb), Marka bağımlılığı (Zevk ve statü), Marka bilinci

39 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE BÜYÜYEN ORTA SINIFCA ARZULANAN HAYAT TARZI
Çalışma ve boş vakit arasında kurulan denge – “Çalışmanın ödüllendirilmesi”, Stili olan hayat – “Popüler kişiler ve yabancılar”, Zevk sahibi kişi – “Kültür ve eğitim düzeyi simgesi” (yeni zenginlerden farklı olma)

40 ÇHC’deki Yeni Orta Sınıf Kişisel İmaj Merakı
“Da Qi” (Liderlik özelliklerini taşıyan kişi), “CEO Craze” (başarı öyküleri), “Kaygısız Kariyer Kadını”

41 ÇHC’deki Yeni Orta Sınıfın Belirgin Özellikleri
Harcama isteği (çok çalışmanın ödülü), Şık ve olgun (bilgisiz ve topluluk halinde hareketin sonu bilgili ve kişisel zevkin doğuşu), “Yüz” bilinci (dış görünüşe verilen önem), Duygusal tüketim ( zevk merkezlilik-Starbucks Coffee Shop), Kişisel stil arayışı, Eğilimlere hassasiyet, Yaratıcı fikirlere ve ürünlere ilgi, Eğilimleri takip ve ödeyebilirlik arasında denge – “Maddi gücün yeterliliği”, Değer hassasiyeti

42 ÇHC’deki Yeni Orta Sınıfın Belirgin Özellikleri
Bireysel karar alma Kişisel bütçe yönetimi Denenmiş marka ve ürünü tercih etme Sağlıklı ürünleri tercih etme Bilgi tüketim çağı Küreselleşme ile yerelleşme arasında denge Kendine güvenli genç nesil Yeni bilgili seçkinler

43 Aylık Hane Geliri (Rmb)
Yıllık Rmb (yaklaşık ABD Doları) veya üstü bir yıllık ortalama gelire sahip yaklaşık 150 milyon kişiden oluşan satın alma gücü yüksek bir orta sınıf bulunmaktadır. Grup No Yaş/ Cinsiyet Eğitim Düzeyi Aylık Hane Geliri (Rmb) 1 25-32 yaş aralığı, Bayan Üniversite lisans eğitimini tamamlamış kişiler. Çoğunluk (Pekin, Şanghay ve Guangzhou) Çoğunluk (Chengdu) 2 25-32 yaş aralığı, Bay 2002 yılı rakamları ile ÇHC’li şehirli nüfusun ortalama yıllık geliri 931 ABD Dolarıdır.

44 “Maddi Gücün Yeterliliği” anahtar unsurdur
Grup No Yaş/ Cinsiyet Eğitim Düzeyi Aylık Hane Geliri (Rmb) 1 33-40 yaş aralığı, Bayan Üniversite lisans eğitimini tamamlamış kişiler. Çoğunluk (Pekin, Şanghay ve Guangzhou) Çoğunluk (Chengdu) 2 33-40 yaş aralığı, Bay

45 Orta Sınıf ve Toplumun Genelinde Harcama Yapma Arzusunun Düzeyi
En son uluslararası eğilimleri yansıtan ürünlere daha fazla harcama yapmak istiyorum %68 %56 Kendine has yaratıcı fikirlerin ürünü mallar için daha fazla harcama yapmak istiyorum %77 %65 İyi bir dizayn ve stili sahip olan ürünlere daha fazla harcamak yapmak istiyorum %81 %69

46 Elektrikli Ev Eşyaları Elektronik Tüketim Malları
Yeni Orta Sınıf Tüketicilerce Satın Alınan Çeşitli Ürünlerin Fiyat Aralıkları Fiyat Düzeyi Giyim Mücevherat Saatler Elektrikli Ev Eşyaları Elektronik Tüketim Malları Oyuncaklar Yüksek %7 %10 %11 %16 %25 %8 Üst Orta %53 %44 %55 %52 %51 Orta %36 %34 %39 %27 %23 %33 Alt Orta %4 %2 %6 %1 Düşük %0

47 Çinli Tüketicilerin Farklı Bölgelerden/ Ülkelerden İthal Edilen Ürünler Hakkında Genel Düşünceleri (%) Değerlendirme Ortalama ABD Avrupa Japonya Güney Kore ÇHC HK Tayvan İyi Kalite 23 29 42 54 13 11 3 Tasarruf Sağlayıcı 21 17 34 10 47 20 5 İyi Dizayn 22 41 48 4 Uluslararası İmaj 25 49 38 7 18 Yüksek Teknoloji 24 63 57 8 Yaratıcılık 27 31 39 16 Zevkli 56 14 2 Moda 35 Yegane Stil 19 33 28 15 Uygunluk 36

48 Türkiye’yi her yönü ile bir tek ürün olarak kabul edip “Made in Turkey” markasını geliştirip dünya markaları arasına sokmamız gerekmektedir

49 Sektörler Arası İşbirliği

50 ÇHC’de Bölgeler Arasında Farklılıklar
Coğrafi büyüklük, kültür ve iklim koşulları arasındaki farklılık, Mevzuat ve uygulama açısından farklılık, Satın alma gücü açısından farklılık

51 BÜYÜK ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZARINA GİRİŞ NOKTALARI

52 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NIN ÖNEMLİ İŞ MERKEZLERRINDEN ŞANGHAY

53 ŞANGHAY Kolay ulaşım, geniş yüzölçümü, hızla gelişen sanayi KUZEY
Yangtze Irmağı Orta ÇHC’nin birçok bölgesinden ırmak taşımacılığı BATI Jiansu ve Zhejiang Eyaletleri Önemli Sanayi Bölgeleri DOĞU Doğu Çin Denizi Uluslararası gemi taşımacılığı ŞANGHAY GÜNEY Hangchow Körfezi Uluslararası gemi taşımacılığı Kolay ulaşım, geniş yüzölçümü, hızla gelişen sanayi

54 2001 Yılı Rakamları İle Şanghay Şehir Merkezinde Mukim Nüfusun, Ortalama Kişi Başına Düşen Harcanabilir Gelir Miktarı Bakımından Alt Gruplara Dağılımı

55 2001 Yılı Rakamları İle Şehir Merkezi Dışında Mukim Nüfusun, Ortalama Kişi Başına Düşen Gelir Bakımından Dağılımı

56 Kişi Başına Düşen Yıllık Harcanabilir Gelir
Şehir Merkezinde Mukim Nüfusun Ortalama Kişi Başına Düşen Yıllık Harcanabilir Gelir Miktarı ( ) RMB YIL Kişi Başına Düşen Yıllık Harcanabilir Gelir En Düşük Gelir Düşük Gelir Orta Düşüklükte Gelir 1990 2.182 1.388 1.634 1.836 1995 7.172 3.486 4.587 5.412 2000 11.718 6.169 7.607 8.815 2001 12.883 6.103 7.700 9.170

57 Orta Yükseklikteki Gelir
Şehir Merkezinde Muhkim Nüfusun Ortalama Kişi Başına Düşen Yıllık Harcanabilir Gelir Miktarı ( ) RMB YIL Orta Düzey Gelir Orta Yükseklikteki Gelir Yüksek Gelir En Yüksek Gelir 1990 2.104 2.470 2.845 3.449 1995 6.600 8.005 10.032 13.796 2000 10.529 12.892 16.135 23.849 2001 11.155 13.812 16.935 30.615

58 Toplam Tüketim Harcamaları
Şehir Merkezinde Mukim Nüfusun Ortalama Kişi Başına Düşen Yıllık Tüketim Harcamaları Miktarı ( ) RMB YIL Toplam Tüketim Harcamaları En Düşük Gelir Düşük Gelir Orta Düşüklükte Gelir 1990 1.936 1.386 1.470 1.702 1995 5.868 3.227 4.139 4.696 2000 8.868 5.372 7.302 7.516 2001 9.336 6.126 7.731 7.647

59 Orta Yükseklikteki Gelir
Şehir Merkezinde Mukim Nüfusun Ortalama Kişi Başına Düşen Yıllık Tüketim Harcamaları Miktarı ( ) RMB YIL Orta Düzey Gelir Orta Yükseklikteki Gelir Yüksek Gelir En Yüksek Gelir 1990 1.907 2.115 2.529 2.748 1995 5.497 6.601 7.630 10.203 2000 8.555 9.445 10.698 14.865 2001 8.473 10.010 11.997 15.482

60 Şanghay’daki Toplam Tasarruf Mevduatları Miktarının Yıllar İtibariyle Seyri (Milyar Yuan)

61 Yabancı Yatırımcılara Tanınan Vergi Kolaylıkları
Pudong Kalkınma Bölgesi - Şanghay Yabancı Yatırımcılara Tanınan Vergi Kolaylıkları Yabancı sermayeli imalatçı şirketler, % 15 indirimli vergi oranı imtiyazından, Asgari 10 yıl faaliyette bulunacak yabancı sermayeli şirketler, kar elde edilen yılı izleyen 2 yıl vergiden muafiyetinden ve takip eden 3 yıl % 50 oranında vergi indiriminden, “Yüksek Teknoloji Projeleri” yukarıda sayılan kolaylıkların yanısıra takip eden yıllar indirimli % 10 vergi oranı imtiyazından, Yıllık ihracat miktarı yıllık toplam satışlarının % 70’ini aşan ihracata yönelik üretim yapan şirketler de indirimli % 10 vergi oranından, Liman hizmetleri, enerji ve taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler indirimli % 15 gelir vergisi oranından, Faaliyet süresi 15 yıldan daha fazla olacak liman hizmetleri, enerji ve taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler, kar elde edilen yılı izleyen ilk 5 yılda vergi muafiyetinden ve takip eden 5 yılda da % 50 indirimli vergiden, Kendi kullanımı için yabancı yatırımcı tarafından satın alınan bina ya da meskenlerin alım-satım işleminin gerçekleşmesini takip eden 5 yıl emlak vergisi muafiyetinden, ÇHC’ye 10 milyon ABD Doları ya da daha fazla miktarda sermaye getiren ya da ÇHC’deki işlemler için idari merkezlerince 10 milyon ABD Doları ya da daha fazla sermaye ayrılan yabancı bankarlar ve/veya yabancı ortaklı bankalar gerekli onay alındıkdan sonra indirimli % 15 vergi oranından, Sözkonusu bankalar, kar elde edilen yılı takip eden 1 yıl vergi muafiyetinden ve izleyen 2 yıl % 50 indirimli vergiden FAYDALANABİLMEKTEDİR.

62 Pudong Kalkınma Bölgesi - Şanghay
“Teşvik Edilen Sanayiler Listesi”nde yer alan sektörlerde faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmelere, yetkili kurumlardan onay alınmak şartı ile kendi kullanımı için ekipman ve makine ithalatında gümrük vergisi muhafiyeti tanınmaktadır. Yabancı-Çinli ortak yatırımlarda elde edilen karlar ve zararlar hisseler oranında paylaşılmaktadır. Yabancı-Çinli ortak yatırımı ya da % 100 yabancı sermayeli şirketlerin ve yabancı sermayeli Çinli şirketlerin asgari özsermaye miktarı ABD Dolarıdır.

63 Pudong Kalkınma Bölgesi - Şanghay
Yıllık toplam ihracatı, yıllık toplam satışlarının (kendisi ve/veya acentaları aracılığı ile gerçekleşen ihracat) % 50’si ya da daha fazlası olan ve döviz fazlasına sahip kar elde eden imalatçı işletmelere İhracata Yönetik İşletme (Export Oriented Enterprise) denilmektedir. Devlet Sanayi Rehberine (State’s Industrial Guidance) uygun ve üretim, teknoloji ve ekipman için uluslararası kabul görmüş gelişmiş ve uygulanabilir uygulamalara sahip olan ve ürünlerinin kalitesi ve teknolojisinin yüksekliği iç pazarda ispatlanmış firmalara Gelişmiş Yüksek Teknoloji İşletmeleri (Advanced Hi-Tech Enterprises) denilmektedir. (Shanghai Foreign Investment Commission)

64 İhracata Yönelik İşletme ve Gelişmiş Yüksek Teknoloji İşletmelerine Tanınan Bazı Kolaylıklar
Çinli personel için siğorta, refah ve konut edindirme kesintileri dışında kalan ÇHC Devletinin Çinli çalışanlara verdiği maaş dışı ödemelerden muafiyet sağlanmaktadır. Sözkonusu işletmelerin faaliyetleri için gerekli su, elektrik, taşıma ve haberleşme ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanmakta ve kamu işletmeleri ile aynı ücretlerle yararlandırılmaktadır. Kısa dönem finansman ihtiyaçları Bank of China tarafından öncelikli olarak karşılanmaktadır. İhracata yönelik işletmeler, verilen vergi muafiyetlerinin süresi bitiminden sonra yıllık toplam ihracat miktarı yıllık toplam üretimin % 70’i ya da daha fazlası ise vergi muafiyeti imtiyazı devam etmektedir. Gelişmiş yüksek teknoloji işletmeleri ise, sözkonusu vergi muafiyeti ve takip eden vergi indirimleri sonrasında ek 3 yıl daha % 50 indirimli vergiden yararlanmaktadır. Özel Ekonomi Bölgelerinde ve Ekonomik Kalkınma Bölgelerinde indirimli % 15 vergi oranında ve şartları karşıladığı takdirde indirimli % 10 vergi oranından faydalanmaktadır. ÇHC’de yabancı uyruklu çalışanlar gelir vergisi vermekle yükümlü olup, her ay vergiye tabi gelirlerinden Yuan vergi dışı bırakılmaktadır.

65 Pudong Kalkınma Bölgesi - Şanghay
Yabancı sermayeli şirketler de ihracat sonrası KDV iadesi alabilmektedir. Yabancı sermayeli şirketler vergi sonrası karlarını yeniden ÇHC’de yatırım yapmak için kullandığı takdirde % 40 veya daha fazla oranda vergi iadesi alabilmektedir.

66 Arazi Kullanım Süreleri
Mesken amaçlı 70 yıl, Endüstriyel amaçlı 50 yıl, Eğitim, bilimsel araştırma, kültür, kamu sağlığı ve spor amaçlı 50 yıl, Ticari, turistlik, sosyal tesis amaçlı 40 yıl, Birden çok amaçlı veya diğer amaçlarla 50 yıl

67 ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN BİR DİĞER ÖNEMLİ EKONOMİ VE TİCARET MERKEZİ
(İNCİ IRMAĞI DELTASI)

68

69 Neden İnci Irmağı Deltası?
60 milyon nüfus, ÇHC’nın ekonomik olarak en gelişmiş ve şehirleşmiş bölgesi, 2003 yılı itibariyle tahmini 5000 ABD $’ının üstünde kişi başına düşen GSYH 300 milyar ABD Dolarından fazla GSYH Dünyanın en büyük üretim merkezlerinden birisidir.

70 İnci Irmağı Deltası ÇHC’de ekonomik reformlara ilk başlayan ve dış dünyaya açılan bölgedir. ÇHC’nin en gelişmiş bölgesini oluşturmaktadır. ÇHC’nin en zengin bölgesidir. En çok yabancı yatırım şirketinin faaliyette bulunduğu bölgedir. ÇHC toplam ithalatının % 35 tüketmekte ve ihracatının % 35’i gerçekleştirmektedir. İthal mal talebi artmaktadır. Alım gücü yükselmektedir. Hızla büyüyen orta-gelirli bir pazardır.

71 HONG KONG VE PEARL RIVER DELTA
PRD’deki perakende satışlar Pekin ve Şangay’ın toplamından %25 daha fazladır. HK şirketleri PRD’de 10 milyon işçi istihdam etmektedirler. Çinin ihracatının üçte biri PRD’den yapılmaktadır. PRD’nin milli geliri Singapur, Malezya ve Filipinlerin toplamından büyüktür.

72 BİRİNCİ SEÇENEK

73 HONG KONG

74 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
Milli Gelir (usd) Kişi Başına Düşen Gelir (usd) Büyüme Enflasyon 2001 ,7 24.209,6 0,5 -1,6 2002 ,6 23.562,8 1,9 -3,0 2003 ,5 22.991,4 3,2 -2,6

75 MİLLİ GELİR VE KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN GELİR

76 SON EKONOMİK GELİŞMELER
2003 2004 Q3 Milli Gelir + % 3.3 + % 7.2 Toplam Mal Ticareti + % 11.7 + % 16.2 Hizmet Ticareti + % 5.7 + % 19.3 Gelen Turist Sayısı 15.5 m 8.1 m (+ 65.5%) Toplam Perakende Satışlar (HK$) 172.9 Milyar 141.8 milyar (+ 4.2%) (18 milyar ABD Doları)

77 HONG KONG’UN DIŞ TİCARETİ

78 HONG KONG’UN DIŞ TİCARETİ

79 2004 Ekonomik Tahminleri Milli Gelirin 2004 yılında %7.5 artması beklenmekte, Özel Tüketim Harcamalarının %6 artması beklenmekte, Hizmet ihracatının turizm ve kıyı ötesi (offshore) ihracatın etkisiyle %19.3 büyümesi beklenmekte, Mal ihracatının, yabancı talep ve ABD Dolarının düşük seyri nedeniyle %16.2 oranında yükselmesi beklenmekte, Gelen turist sayısının 20 milyonu aşması beklenmekte, Deflasyonel ortamın 5 yılın ardından sona ermesi beklenmektedir.

80 Hong Kong’un Asya-Pasifik Pazarına Mal Satmak İsteyen Ülkemiz Firmaları İçin Stratejik Konumu
Asyanın merkezinde Güney ÇHC’ye giriş noktası - CEPA ve ÇHC pazarında yeni iş imkanları

81 Stratejik Konumu Yarıçap, Hong Kong’dan 4,5 saatlik uçuş mesafesini göstermektedir.

82 HONG KONG’UN EKONOMİK GÜCÜ
Dünyanın en büyük üçüncü döviz rezervine sahip ülkesi (114,3 milyar ABD Doları), Dünyanın ikinci en yüksek kişi başına düşen döviz miktarına sahip ülkesi, Asya’daki yabancı doğrudan yarımların ikinci en büyük kaynağı, Dünyanın en büyük onbirinci ticaret hacmine sahip ülkesi, (Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir bütün olarak sayıldığında altıncı sırada yer almaktadır.) Dünyanın onuncu en büyük ticari hizmet ihracatı yapan ülkesi, Dünyanın en SERBEST ekonomisi (1996’dan bugüne),

83 HONG KONG’UN EKONOMİK GÜCÜ
Dünyanın en HİZMETE YÖNELİK ekonomisi, Asya’nın en büyük, Dünyanın 4. büyük külçe altın piyasası, Asya’nın 2., Dünyanın 9. en büyük menkul kıymetler borsası İşlem hacmi bakımından Asya’nın 3., Dünyanın 7. büyük döviz piyasası Asyanın 2. en büyük kişi başına düşen milli geliri olan ülkesi

84 HONG KONG’UN ÖNEMLİ FARKLILIKLARI
Serbest ticaret, Liberal yatırım rejimi, Yabancı ve yerli yatırımcıya eşit yaklaşım, Sermayenin serbest dolaşımı, Hukukun üstünlüğü, Şeffaf yönetim, Düşük ve öngörülebilir vergilendirme sistemi. İnsanların, malların, sermayenin ve bilginin serbest dolaşımı

85 Gümrük Tarifeleri İthal edilen mallar üzerinden gümrük vergisi veya benzeri vergiler alınmamakta, Sadece 4 çeşit mal üzerinden vergi (yerel üretim üzerinden de tahsil edilen) alınmakta: alkollü içkiler (ad volarem), tütün mamülleri, hidrokarbon yağı ve metil alkol. Ayrıca, motorlu araçların ithalat sonrası ülkede satışı halinde bir vergi tahsil edilmektedir.

86 DÜŞÜK VE BASİT VERGİ SİSTEMİ
Hong Kong Singapur ÇHC Kurumsal vergi oranı % 17.5 % 20 %15 ila %33 arasında Şahsi vergi oranı En yüksek vergi oranı %20, ortalama %16 En yüksek vergi oranı % 22 (her yıl için S$ aşan vergilendirilebilir kazançdan başlayarak) En yüksek vergi oranı %45 (yabancılar için her yıl için RM’yi aşan vergilendirilebilir kazançtan başlayarak) KDV/Genel Satış Vergisi Mevcut değil İhracat hariç vergilendirilebilir mal ve hizmetlerden %5 oranında Genel Satış Vergisi KDV %13 ila %17 arasında Gelir vergilendirmeye konu değil Offshore gelirler; paylar; sermaye kazançları; yetkilendirilmiş finans kurumlarındaki birikimlerden kaynaklanan faiz gelirlerine vergi muafiyeti Belli faiz gelirleri; belli payla; önceden belirlenmiş olan ve yabancı yatırımcıların belirli fonlardan kaynaklanan gelirleri, sermaye kaçançları Bütün gelirler vergilendirmeye konu (yabancı sermayeli şirketlere yönelik bazı imtiyazlı vergi uygulamaları bulunmaktadır) Mevduat vergisi Paylardan alınmıyor/ yönetim giderleri/faiz/kira; 5.25% telif ücreti vergisi Paylardan alınmıyor; faiz için %15 / kira /telif ücreti; yönetim ücretleri %20 /hizmet ücretleri Yabancı yarıtımlı şirketlerin yabancı ortaklarının pay gelirleri vergilendirmeye tabi değil; 10% for faiz/kira/telif ücreti

87 Çin Halk Cumhuriyeti Pazarına Giriş Noktası - Hong Kong
ÇHC kültürü hakkında tecrübesi olan İngilizce konuşan ve uluslararası kurallara bağlı çalışan bir iş merkezi, 20 yılı aşkın bir sürede kazanılan ÇHC ile ticari ve ekonomik ilişkilerde risk yönetiminde uzmanlık, ÇHC’deki en büyük yabancı yatırımcı, Önemli üretim bölgelerine (Guangdong) ve büyüyen ÇHC pazarına coğrafi yakınlık,

88 ÇHC Pazarına Köprü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG TÜRKİYE

89 EN ÜST DÜZEYDE TAŞIMACILIK VE HABERLEŞME ALTYAPISI
Dünyanın en işlek uluslararası kargo havaalanıdır. Haftada 140’dan fazla yere uçuş yapan 70 havayolu şirketi ile Asyanın hava ulaşım merkezidir. HK Uluslararası Havaalanı 4 yıldır arka arkaya Dünyanın en iyi uluslararası havaalanı seçilmiştir(2004). 10 yıldır arka arkaya Dünyanın en işlek konteyner limanı seçilmiştir: 20milyon TEU (2003). Yüksek seviyede kablolu internet (broadband) kullanımı mevcuttur: meskenler % 98; işyerleri % 100. Dünyanın en yüksek cep telefonu kullanım oranlarından birine sahiptir : 102% (2003). Dünyanın en yüksek sabit hat telefon kullanım oranlarından birine sahiptir: 57% (2002).

90 ÜST DÜZEYDE TAŞIMACILIK VE HABERLEŞME ALTYAPISI
200’den fazla denizyolu şirketi Hong Kong’u 500’den fazla uluslararası limana bağlamaktadır. 2003 yılında, her hafta ortalama 430 okyanus konteyner gemisi, Hong Kong limanına uğramıştır. Bu oran % yıllık ortalama %17 oranında büyüme demektir. 2003 yılında, her hafta nehir kargo gemisi Hong Kong Limanına uğrayarak, Hong Kong ile İnci Irmağı Deltası (Pearl River Delta) arasında bağlantı kurmuştur.

91 Re-Eksportun 2004 Yılında Ülkelere Göre Dağılımı

92 Re-Eksportun 2004 Yılında Ülkelere Göre Dağılımı

93 HONG KONG – ÇHC EKONOMİK İLİŞKİLERİ
Hong Kong’un ihracatının %85’ini re-eksport oluşturmaktadır. Sözkonusu re-eksporta kaynak teşkil eden malların % 55’i ÇHC’den Hong Kong’a gelmektedir. Sadece 2004 yılındaki ÇHC-Hong Kong ticaret hacmi 232 milyar ABD Dolarıdır. Bunun 117 milyar Dolarlık kısmı ÇHC’den ithalat, kalan 115 milyar Dolarlık kısmı ise, ÇHC’ye ihracattır. 2002 yılı Haziran ayı itibariyle Hong Kong’un ÇHC’deki yatırımlarının 183 milyar ABD Dolarıdır. ÇHC’nin Hong Kong’a komşu olan Guangdong eyaletinde faaliyet gösteren yaklaşık Hong Kong’lu şirket vardır.

94 HONG KONG – ÇHC EKONOMİK İLİŞKİLERİ
ÇHC, HK’un en büyük, HK ise, ÇHC’nin Japonya ve ABD’den sonra üçüncü büyük ticaret ortağıdır. HK, ÇHC’nin en büyük antreposu durumundadır. Yaklaşık Çinli şirket HK’da faaliyette bulunmaktadır. HK ile ilişkili şirketler, ÇHC’nin Guangdong Eyaletinde 11 milyon insana iş olanağı sağlamaktadır ki, bu rakam HK’un nüfusunun 4 milyon fazlasını oluşturmaktadır. HK ve ÇHC birbirlerinin en önemli dış yatırım kaynağını oluşturmaktadır. HK’un dış yatırımlarının %46’sı ÇHC’de (2002) iken, ÇHC’nin doğrudan yatırımlarının %29’u HK’da bulunmaktadır (2001).

95 HONG KONG – ÇHC EKONOMİK İLİŞKİLERİ
HK, Çinli şirketlerin en büyük finans kaynağıdır, 1986 yılından beri 94,6 milyar ABD Dolarından fazla bir sermaye HK Borsası vasıtasıyla ÇHC’ye çekilmiştir. Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA), HK menşeli üreticiler ile hizmet sağlayıcılarına Çin pazarlarına daha fazla nüfuz etme imkanı vermektedir. HK, yabancı şirketlerin Çin’deki işlerini yönlendirebilecekleri bölgesel merkezlerini kurmaları için oldukça elverişli bir yerdir. HK, Çin piyasalarında nasıl iş yapılacağına yönelik, muhasebe ve hukuki uzmanlık ile eşsiz bir bilgi birikimi sunmaktadır.

96 The Closer Economic Partnership Arrangement Between Hong Kong and The Mainland China (CEPA) Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Daha Yakın Ekonomik Ortaklık Düzenlemesi

97 CEPA 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
29 Haziran 2003 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasında imzalanmıstır. 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hong Kong’lu firmalara, Çin ile ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerde daha fazla serbestlik ve imkan sağlayacaktır. Esas olarak, Çin Halk Cumhuriyeti, ülke ekonomisi ve dış ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütüne verdiği taahhütlerin bazılarının gerçekleştirilme tarihini, CEPA ile Hong Kong’lu firmalar için daha yakın bir tarihe çekmekte, böylece “Çinli” olduğu kabul edilen Hong Kong’lu firmalara özel bir statü tanınmakta ve bu kapsamda Hong Kong’lu firmaların ÇHC’nin yerel firmaları ile bazı aynı imkanlardan yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

98 CEPA CEPA kapsamında sunulan tercihli uygulamalardan yararlanabilmek için hizmetler sektöründeki Hong Kong’lu firmalarca karşılanması gereken kriterler aşağıdaki gibidir: Hong Kong’da kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır. ÇHC’de gerçekleştireceği işler, Hong Kong’da sürdürmekte olduğu faaliyet alanı kapsamında olmak zorundadır. Hong Kong’daki faaliyetlerden elde edilen gelirler üzerinden vergi verilmesi gerekmektedir (ya da Hong Kong hükümetince ve ilgili kanun uyarınca söz konusu vergi ve benzeri vergilerden muaf tutulmalıdır.) Firmanın faaliyette bulunduğu alanda Hong Kong’da yaklaşık 3 ila 5 yıl (sektöre göre değişmektedir) iş yapıyor olması gereklidir. Faaliyette bulunduğu alanı ile uyumlu ölçülerde Hong Kong’da bir bina sahibi olmak ya da kiralamış olmak zorundadır. Toplam firma çalışanının % 50’si ya da daha fazlası Hong Kong’da istihdam edilmelidir.

99 CEPA-2 Firma sahipleri ya da hissedarlarının milliyetleri konusunda bir ön şart veya sınırlama bulunmamaktadır. Firmanın Hong Kong’da kayıtlı olması ve Hong Kong hukukuna tabi olması gerekmektedir. Halihazırda Hong Kong’da faaliyeti bulunmayan yabancı firmaların Hong Kong firması olarak kabul görmesi ve CEPA’dan yararlanması için bir Hong Kong’lu firmanın çoğunluk hisselerinin satın alınması sonrası 1 yıl beklenmesi şartı bulunmaktadır. CEPA ile Hong Kong’lu firmalar, yabancı firmaların sadece azınlık hisselerini ellerinde bulundurabildiği lojistik hizmetleri ve toptan satış alanında % 100 Hong Kong firması sahipliğinde firma ve mağaza açma imkanına sahip olacaktır.

100 CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA)
1 Ocak 2004’te yürürlüğe giren birinci aşama ile, Hong Kong firmalarına 18 ana hizmet sektöründe Çin piyasına giriş için imtiyaz tanırken, menşe protokolü çerçevesinde 373 ana mal katagorisinin gümrük vergisiz olarak ÇHC’ne girmesi imkanı tanınmıştır. 2005 yılında uygulamaya giren 2 nci aşama ile de 11’i ana hizmet sektörü olmak üzere 19 sektör ile 713 tarife kodu, bu imtiyazdan faydalanmaya başlamıştır. CEPA, Hong Kong firmalarına, Çin piyasasına erişim konusunda diğer yabancı ülkelere nazaran çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

101 CEPA CEPA veya Dünya Ticaret Örgütü Rotası: Seçilmiş Bazı Sektörlerde ÇHC Hükümetince Verilen İmtiyazların Karşılaştırılması

102 CEPA Reklamcılık 1 Ocak 2004 tarihinden başlamak üzere WFOE (Tamamen Yabancı Mülkiyetindeki İşletmeler, Wholly Foreign Owned Enterprises) izin verilecektir. 11 Aralık 2005 tarihinden itibaren WFOE’e müsaade edilecektir. Dağıtım Sistemi; Komisyon Acentası, Hizmetleri ve Toptan Satış Hizmetleri (Tütün satışı hariç) i. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren WFOE’e izin verilecektir. ii. ÇHC piyasasına girişte daha az önşart: Daha düşük yıllık satış hasılatı ve kayıtlı sermaye şartları aranacaktır. iii. Kitap, gazete, dergi, ilaç, tarım ilaçları, kimyasal gübreler, işlenmiş petrol ürünleri, ham petrol ve film (mulching film) dağıtımına ilişkin DTÖ’ye verilen taahhütler değişmeyecektir. i. 11 Aralık 2002 tarihinden itibaren bu alanda faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ÇHC’de yerel firmalar ile ortak yatırım yapmasına müsaade edilmiştir. ii. 11 Aralık 2003 tarihinden itibaren kurulacak ortak yatırım şirketlerindeki çoğunluk hisselerinin yabancı yatırımcıya ait olmasına izin verilecektir. iii. 11 Aralık 2004 tarihinden itibaren WFOE’e müsaade edilecektir.

103 CEPA Ticaret Yapma Hakları
Tüm ticaret firmaları için WFOE’ye müsaade edilecektir. Konu sınırlandırması kalmayacaktır. 11 Aralık 2002 tarihinden itibaren azınlık hisseleri yabancı ortağa ait olduğu ortak yatırım şirketlerinin ticaret alanında yerel şirketler ile aynı şartlarda ticaret yapmasına izin verilmiştir. ii Aralık 2003 tarihinden başlamak üzere çoğunluk hisselerinin yabancı ortağa ait olduğu ortak yatırım şirketlerinin yerel şirketler ile aynı şartlarda ticaret yapmasına izin verilmiştir. Dağıtım Sektörü- Parakende Satış i. Ocak 2004 tarihinden itibaren WFOE’ye izin verilecektir. 30’dan fazla satış noktasına sahip zincir mağazalar için DTÖ’ye verilen taahhütler uyarınca “yabancı ortağın azınlık hisselerine sahip olması” şeklindeki sınırlama korunacaktır. ii. Hong Kong’lu firmalar, vilayet düzeyindeki yerleşim bölgelerinde parakende satış firmaları kurabilecektir. Guangdong eyaletinde ilçe düzeyindeki yerleşim bölgelerinde de parakende satış firmaları kurabilecektir. iii. ÇHC pazarına girişde DTÖ’ye verilen taahhütler çerçevesinde baki kalan piyasaya giriş şartlarında Hong Kong mallarına yönelik özel imtiyazlar verilecektir. 11 Aralık 2004 tarihinden itibaren ÇHC’deki tüm şirketlere ticaret yapma hakkı verilecektir. ii Aralık 2003 tarihinden sonra yabancı yatırımcının çoğunluk hisselerine sahip olduğu ortak yatırımlara, coğrafi sınırlamalar ile birlikte tam ticaret hakkı verilecektir. iii Aralık 2004 tarihinden itibaren WFOE’lerin parekende ticaret alanında faaliyette bulunmasına izni verilecektir. 30’dan fazla satış noktası olan zincir mağazalar için “yabancı ortağın azınlık hisselerine sahip olması” şeklindeki sınırlaması muhafaza edilecektir.

104 CEPA Dağıtım Sektörü – Franchising (Başka bir firmaya sözleşme ile verilen malların üretme ve satma yetkisi) 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren WFOE’lere müsaade edilecektir. 11 Aralık 2004 tarihinden itibaren WFOE’ye izin verilecektir. Lojistik ve İlgili Danışmanlık Hizmetleri 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren WFOE’ye izin verilecektir. 11 Aralık 2005 tarihinden itibaren kargo taşımacılık acenta hizmetleri alanında faaliyet gösteren WFOE’lere izin verilecektir. 11 Aralık 2004 tarihinden itibaren depolama ve antredepo hizmetleri alanında faaliyet gösteren WFOE’ye müsaade edilecektir. 11 Aralık 2004 tarihinden itibaren karayolu taşımacılık hizmetleri alanında faaliyette bulunan WFOE’lere izin verilecektir. Bankacılık i. Asgari sermaye miktarı 6 milyar ABD Dolarına indirilmiştir. ii. Yerel para ile ilgili işleri yapabilmek için yapılacak başvuruda bu alanda en az iki yıllık tecrübe istenmektedir. iii. ÇHC’de yatırım yapmadan önce temsilcilik açılması için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. ii. ÇHC’de yabancı bir bankanın şube açması için asgari 20 milyar ABD Doları sermaye şartı bulunmaktadır. ÇHC’de yabancı bir bankanın veya yabancı bir finans firmasının bağlı bir şirket kurması için 10 milyar ABD Doları asgari sermaye gerekmektedir. ii. Yerel para ile işlem yapabilmek için başvuruda bulunabilmek için 3 yıllık tecrübeye sahip olunması istenmektedir. iii. Çin’de yatırım yapılmadan önce bir temsilcilik açılması zorunluluğu bulunmaktadır.

105 CEPA CEPA’nın menşe kurallarına konu Hong Kong üretimi 50 tekstil ürününün ÇHC’ye ithalatında 1 Ocak 2004’den sonra % 0 gümrük vergisi uygulanacaktır. Ancak, Hong Kong menşeli olmayan aynı ürünlerin ÇHC’ye ithalatında % 5-18,7 oranlarında gümrük vergisi alınmaya devam edilecektir. 2002 yılında, Hong Kong’un ÇHC’ye yönelik söz konusu ürünler yerel ihracatı toplamı 2,08 milyar Hong Kong Doları (yaklaşık 270 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir.

106 CEPA Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tekstil Sanayi Ürünleri İthalatında Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranlarında Yapacağı İndirimler

107 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Diğer mensucat - ağırlığı itibariyle % 85 veya daha fazla ipek döküntüsü içerenler (buret hariç) 13,4 Taranmış (kamgarn) yün iplikleri - parakende olarak satılacak hale getirilmiş- ağırlığı itibariyle %85 veya daha fazla yün içerenler 8,0 Taranmış yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş menşucat- diğerleri 16,7 Tek katlı iplikler (penyelenmemiş liflerden) – 714, 29 desiteks veya daha fazla (metrik numarası 14’ü geçmeyen) 5,0

108 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Tek katlı iplikler (penyelenmemiş liflerden) – 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ten fazla 43’ü geçmeyen) 5,0 Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden) – 714,29 desiteksten az 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen fakat 43’ü geçmeyen) Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kaple) iplikler (penyelenmemiş liflerden) her biri 714,29 desiteksten az 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen) Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden) – her biri 714,29 desiteksten az 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m²ağırlığı 200 gr.ı geçemeyenler) – boyanmış, bez ayağı (m²ağırlığı 100 gr.ı geçenler) 10,0

109 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m²ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) - 3’lü ve 4’lü dimi (kırık dimi dahil) 10,0 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m²ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler) – diğer mensucat Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m²ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) – farklı renkli ipliklerden bez ayağı (m²ağırlığı 100 gr. ı geçenler) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m²ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) – farklı renkli ipliklerden diğerleri Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr. ı geçenler) – ağartılmamış 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil) 11,8

110 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr. ı geçenler) – boyanmış bez ayağı 11,8 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr. ı geçenler) – boyanmış 3’li veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı geçenler) – boyanmış diğer mensucat Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı geçenler) – farklı renkdeki ipliklerden bez ayağı Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı geçenler) – farklı renkdeki ipliklerden denim 10,0

111 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı geçenler) – farklı renkdeki ipliklerden 3’lü veya 4’lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) 11,8 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle %85’den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup, m²ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler- boyanmış bez ayağı 12,6 Ketenden dokunmuş mensucat – diğerleri 12,4 Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler – diğerleri Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) – sentetik filamentlerden olanlar 8,2

112 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – boyanmış 18,7 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – farklı renkdeki ipliklerden Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstürize poliester filamentleri içerenler) – boyanmış Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstürize olmayan poliester filamentleri içerenler) Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik filamentleri içerenler) – boyanmış

113 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – diğer dokunmuş mensucat (boyanmış) 18,7 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.95 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) – vizkoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş mensucat 11,0 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)- ağırlığı itibariyle % 85 veya daha fazla devamsız naylon veya diğer poliamidlerin liflerini içerenler – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü iplikler Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) – ağırlığı itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri içerenler-diğerleri Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) – ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler-diğerleri

114 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’den az m²ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler – boyanmış – devamsız poliester liflerinden (bez ayağı) 18,7 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat- boyanmış – ağırlığı itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler 17,3 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya pozisyonlarındaki mensucat hariç)-kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş 12,5 Tüller ve diğer mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç) parça, şerit veya motif halinde dantel – makina işi dantela- suni ve sentetik liflerden Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz kordelalar (boldükler) - diğer kordelalar (ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içerenler) 16,7

115 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya (parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş)-dokunmuş 16,7 Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundaki hariç) – polivinil klorürle – sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 13,0 Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundaki hariç) – polivinil klorürle – diğerleri 13,2 Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundaki hariç) – poliüretanla – diğerleri Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundaki hariç) – diğerleri

116 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Örme tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil) – sentetik ve suni liflerden 16,0 Diğer örme mensucat – ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler 12,5 Diğer örme mensucat – ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren ve eni 30 cm. yi geçenler - diğerleri Diğer örme mensucat – çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) – pamuktan Diğer örme mensucat – diğerleri – pamuktan Diğer örme mensucat – diğerleri – sentetik veya suni liflerden

117 CEPA CEPA’nın menşe kurallarına konu Hong Kong üretimi 36 konfeksiyon ürününün ÇHC’ye ithalatında 1 Ocak 2004’den sonra % 0 gümrük vergisi uygulanacaktır. Ancak, Hong Kong menşeli olmayan aynı ürünlerin ÇHC’ye ithalatında ortalama % 14-21,3 oranlarında gümrük vergisi alınmaya devam edilecektir. Hong Kong’un bahsekonu ürünlerde ÇHC’ye yönelik 2002 yılı yerel ihracatı 13,77 milyar Hong Kong Doları (yaklaşık 1,8 milyar ABD Doları) olmuştur.

118 CEPA Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü ve CEPA Çerçevesinde Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranlarında Yapacağı İndirimler

119 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamukdan pantolanlar, kısa pantolanlar ve diğerleri 17,7 Erkekler ve erkek çoçuklar için pamukdan gömlekler - örme Erkekler ve erkek çoçuklar için sentetik veya suni liflerden gömlekler - örme 21,3 Erkekler ve erkek çoçuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden gömlekler - örme 20,5 Kadınlar ve kız çoçuklar için pamuktan bluzlar, gömlekler, gömlek-bluzlar – örme

120 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Kadınlar ve kız çoçuklar için sentetik veya suni liflerden bluzlar, gömlekler, gömlek-bluzlar - örme 21,3 Kadınlar ve kız çoçuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden bluzlar, gömlekler, gömlek-bluzlar - örme 20,5 Erkekler ve erkek çoçuklar için pamukdan kilotlar, slipler, gece gömlekleri pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya - örme 16,3 Pamukdan gecelik ve pijamalar Pamukdan tişörtler, fanilalar, aletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası - örme

121 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası – örme 19,5 Yünden veya ince hayvan kıllarından kazaklar ve süveterler - ağırlık itibariyle en az % 50 yün içeren ve her birinin ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar Erkekler ve çoçuklar için yünden hırkalar, yelekler ve diğerleri Erkekler ve çoçuklar için ince hayvan kılından hırkalar, yelekler ve diğerleri Yünden veya ince hayvan kıllarından diğerleri

122 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamukdan kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya – örme 14,0 Sentetik veya suni liflerden kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya – örme 19,0 Dokumaya elverişli diğer maddelerden (keten ve ramiden) kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya – örme 19,5 Dokumaya elverişli diğer maddelerden (diğerleri) kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya – örme Bebekler için pamuktan giyim eşyası ve aksesuarı – örme 16,3

123 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları – örme 19,5 Erkekler ve erkek çoçuklar için pamuktan takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolanlar ve şortlar - yüzme kıyafeti hariç 18,5 Erkekler ve erkek çoçuklar için pamuktan diğer takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolanlar ve şortlar - yüzme kıyafeti hariç Kadınlar ve kız çoçuklar için pamuktan mesleki kıyafetler ve diğerleri 17,7 Sentetik liflerden mesleki kıyafetler ve diğerleri 21,3

124 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Pamuktan etekler ve pantolon etekler 16,3 Pamukdan pantolanlar, kısa pantolanlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar 17,7 Sentetik liflerden pantolanlar, kısa pantolanlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar 21,3 Erkekler ve erkek çoçuklar için pamukdan gömlekler Erkekler ve erkek çoçuklar için sentetik veya suni liflerden gömlekler 20,3

125 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%)
CEPA HS Kodu (GTIP) Ürün Tanımı 2003 En Çok Kayrılan Ülke Oranı (%) 2004 CEPA Oranı (%) Erkekler ve erkek çoçuklar için dokunmaya elverişli diğer maddelerden gömlekler 20,5 Kadınlar ve kız çoçukları için pamukdan bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 17,7 Kadınlar ve kız çoçukları için sentetik veya suni liflerden bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 21,3 Kadınlar ve kız çoçukları için dokunmaya elverişli diğer maddelerden bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 20,3 Sentetik veya suni liflerden geçelik ve pijamalar 19,0 Giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçaları pozisyonundakiler hariç 19,5

126 Dünyanın Ekonomi ve Üretim Merkezi
Hong Kong PRD Bölgesel yönetim merkezi Kar merkezi Hizmet merkezi Uluslararası piyasalara erişim noktası Dünya çapında üretim Yetişmiş, etkin işgücü Güney Çin piyasasına erişim Kaynak ve Üretim için en iyi kombinasyon HK ve PRD arasında kolay sınır geçişi ve insan, kargo ve sermayenin serbest akışı

127 Küçük ve orta ölçekli firmalar ÇHC pazarına Hong Kong aracılığı ile girmeyi tercih edecektir.

128 İKİNCİ SEÇENEK

129 2004 Yılı Sonu Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre 2010 yılında ÇHC, tek başına toplam dünya tekstil üretiminin yaklaşık % 47’sini gerçekleştirecektir. ÇHC’nin hızla artan tekstil ürünleri arzı uluslararası piyasalarda deflasyona neden olacağı ve uluslararası fiyatların % 8 ila % 15 arasında daha da ucuzlaması beklenmektedir. Tekstil ürünleri ihracatçısı ülkelerin kendilerine has mukayeseli üstünlüklerini bir kez daha belirlemesi gerekecektir.

130 ASIL ÜSTÜNLÜĞÜN YARIŞI KAZANDIRSIN
RAKİBİNLE AYNI ŞARTLARDA ÜRET ASIL ÜSTÜNLÜĞÜN YARIŞI KAZANDIRSIN

131 2005 Hazırlıkda ÇHC’de Üretim
Global Üretim (Üretim maliyetlerinin azaltılması ve pazara yakınlık) Global Marka (Kardeş markalar ve ana marka imajının korunması) Bölgesel Mağaza (Tüketici eğilimlerinin takibi ve yüksek kazanç) Çok Uluslu Firma (Bölgesel stratejik ortaklıklar)

132 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE FABRİKA KURMANIN MALİYETLERİNE BİR ÖRNEK

133 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Shenzhen Dongguan Minimum Kayıtlı Sermaye Miktarı 1 Milyon HK Doları 2 Milyon HK Doları Kuruluş Masrafları RMB ABD $ 8,2 RMB = 1 ABD $ Lisans / Firma Kuruluşuna İlişkin Harçlar 15.000 Kuruluşlar İlgili Seyahatler Avukatlık Şirketi Ücretleri 41.000 5.000 Kuruluş Maliyeti RMB ABD $

134 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Guangzhou Zhuhai Minimum Kayıtlı Sermaye Miktarı RMB 1 Milyon HK Doları Kuruluş Masrafları RMB ABD $ 8,2 RMB = 1 ABD $ Lisans / Firma Kuruluşuna İlişkin Harçlar 15.000 Kuruluşlar İlgili Seyahatler Avukatlık Şirketi Ücretleri 41.000 5.000 Kuruluş Maliyeti RMB ABD $ ABD$

135 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Shenzhen Dongguan 8,2 RMB = 1 ABD $ RMB ABD $ İşletme Maliyetleri (Yıllık tahmini) Bina Kirası (3.000 m², 12 RMB / m²) 52.683 39.512 Elektrik Masrafları Amortisman Yabancı Müdürler İçin Ev 72.000 8.780 48.000 5.854 Genel Müdür Şöförünün Ücreti Dahil Araba Masrafı 60.000 7.317 Üretim Maliyetleri RMB ABD $ RMB ABD $

136 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Guangzhou Zhuhai 8,2 RMB = 1 ABD $ RMB ABD $ İşletme Maliyetleri (Yıllık tahmini) Bina Kirası (3.000 m², 12 RMB / m²) 43.902 39.512 Elektrik Masrafları Amortisman Yabancı Müdürler İçin Ev 48.000 5.854 Genel Müdür Şöförünün Ücreti Dahil Araba Masrafı 60.000 7.317 54.000 6.585 Üretim Maliyetleri RMB ABD $ RMB ABD $

137 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Shenzhen Dongguan RMB ABD $ Bir Yabancı Genel Müdür İçin Bir Yıllık Çalışma Vizesi Harçı 3.000 366 Bir Yabancı Genel Müdür Maaşı 43.902 Bir Çinli Fabrika Müdürü Maaşı 14.634 72.000 8.780 Bir Çinli QC Müdürü Maaşı 60.000 7.317 Muhasebe Bölümünde Bir Çinlinin Maaşı 96.000 11.707 84.000 10.244 Bir Gümrük Komisyoncusu Maaşı 48.000 5.854 36.000 4.390 Bir Fabrika Şefi Maaşı 54.000 6.585 İki Güvenlik Görevlisi Maaşı 19.200 2.341 Yirmi İşçi Maaşı 13.171 İşçilere Verilen Fazla Çalışma Ücreti 24.000 2.927 21.600 2.634 Yerel Çinli Personel İçin Emeklilik Kesitisi 41.376 5.046 22.176 2.704 Yerel Çinli Personel İçin Sağlık Siğortası Kesintisi 14.529 1.772 5.376 656 Yerel Çinli Personel İçin İşsizlik siğortası Kesintisi 2.906 354 3.360 410 Yerel Çinli Personel İçin Yaralanma Siğortası Kesintisi 2.181 266 2.016 246 Yerel Çinli Personel İçin Yemek Ödemeleri 96.768 11.801 80.640 9.834 Yerel Çinli Personel İçin Yurt Masrafları 20.160 2.459 16.800 2.049 Maaş, Refah ve Ek Gelirler RMB ABD $ RMB ABD $

138 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Guangzhou Zhuhai RMB ABD $ Bir Yabancı Genel Müdür İçin Bir Yıllık Çalışma Vizesi Harçı 3.000 366 Bir Yabancı Genel Müdür Maaşı 43.902 Bir Çinli Fabrika Müdürü Maaşı 14.634 13.171 Bir Çinli QC Müdürü Maaşı 60.000 7.317 48.000 5.854 Muhasebe Bölümünde Bir Çinlinin Maaşı 84.000 10.244 72.000 8.870 Bir Gümrük Komisyoncusu Maaşı 36.000 4.390 Bir Fabrika Şefi Maaşı İki Güvenlik Görevlisi Maaşı 19.200 2.341 Yirmi İşçi Maaşı İşçilere Verilen Fazla Çalışma Ücreti 21.600 2.634 20.000 2.439 Yerel Çinli Personel İçin Emeklilik Kesitisi 57.831 7.053 35.522 4.332 Yerel Çinli Personel İçin Sağlık Siğortası Kesintisi 38.554 4.702 21.313 2.599 Yerel Çinli Personel İçin İşsizlik siğortası Kesintisi 9.638 1.175 7.104 866 Yerel Çinli Personel İçin Yaralanma Siğortası Kesintisi 2.410 294 1.776 217 Yerel Çinli Personel İçin Yemek Ödemeleri 73.920 9.015 Yerel Çinli Personel İçin Yurt Masrafları 16.800 2.049 13.440 1.639 Maaş, Refah ve Ek Gelirler RMB ABD $ RMB ABD $

139 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Shenzhen Dongguan RMB ABD $ Yılda Bir Kez Denetlenme Masrafları 10.000 1.220 5.000 610 ÇHC’de Muhasebe Danışma Ücretleri 72.000 8.780 Yönetim ve Vergi Ödemeleri RMB ABD $ RMB 9.390 ABD $ Toplam Bir Yıllık İşletme Maliyeti RMB ABD $ RMB ABD $ Toplam Maliyet RMB ABD $ RMB ABD $

140 Güney ÇHC’de Bir Fabrika Kurulmasının Maliyeti
Guangzhou Zhuhai RMB ABD $ Yılda Bir Kez Denetlenme Masrafları 5.000 610 ÇHC’de Muhasebe Danışma Ücretleri 72.000 8.780 Yönetim ve Vergi Ödemeleri RMB 9.930 ABD $ 9.390 ABD $ Toplam Bir Yıllık İşletme Maliyeti RMB ABD $ RMB ABD $ Toplam Maliyet RMB ABD $ RMB ABD $

141 ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

142 Alış-Veriş Merkezi Kurulması Belirli Oranda Ülkemiz Firmasına
Uygun Yer Tahsisi (Devlet Yardımları)

143 Pazara Girişde Ortak Çaba
Profesyonel ve Bilinen Alıcı İle Çalışma Şansı Müşteri Eğilimleri ve Pazardaki Değişimlerin Beraber İzlenmesi “Made In Turkey” Marka İmajının Denetimi

144 (Fuarlar ve Acenta Seçimi)
DÖRDÜNCÜ SEÇENEK (Fuarlar ve Acenta Seçimi)

145 HONG KONG SERGI VE KONFERANS MERKEZI

146 ULUSLARARASI FUAR VE SERGİ MERKEZİ
Dünya çapında fuar ve sergi tesisleri bulunmaktadır. 2003 yılında Hong Kong Fuar ve Sergi Merkezinde 172 uluslararası fuar ve sergi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları (Mücevherat ve Saat, Elektronik, Oyuncak, Asya Pasifik Deri Fuarı, Hediyelik Eşya ve Ev Eşyaları) dünyanın en büyük fuarlarındandır. yılında Havaalınında m karelik yeni bir fuar alanı açılacaktır. Önümüzdeki dönemde yeni fuarların eklenmesi beklenmektedir.

147 Hong Kong’da Düzenlenen Bazı Fuarların Asya ve Dünya Sıralaması

148 Moda Fuarına Katılın Bazı Firmalar
Katılımcı Markalar MODA M.Missoni (Italya), B By Krizia (Italya), Roy Robson (Almanya), Soul Edge (Fransa), Hauber (Almanya), Harmanli (Türkiye), Walt Disney (ABD), Sixty (Italya), Moiselle, Andre Laurent, Miss K, Bleu Du Nord, Meryl, Pinklabel, Sister Joli, TantPourElle, Texwood, Michel René, Veeko, Zuri Zuri … Moda Aksesuarları Swarovski (Kristal), G.O.D, Multiple Choice, OM World, FX Creations (Çanta), Fila Watches (Saatler ) … Moda Dizaynırları Hong Kong : William Tang, Dorian Ho, Ranee Kwok, Arthur Lam, … Avustralya : Roslyn Lakelin, Cara Schmidt… Kore : Moongoon IS, Garnish K… Tayvan : Tsai Mong Hsia, Chien Chen… Kanada : Joyce Chan And many more…

149 Fuarlardan Görüntüler
B BY KRIZIA, M. MISSONI VEEKO, WANKO MULTIPLE CHOICE SOUL EDGE

150 Fuarlarda Stand Örnekleri

151 Hong Kong’da Bir Defileden Görüntüler

152 Hong Kong`da Düzenlenen Bir Fuardan Görüntü

153 Hong Kong`da Düzenlenen Bir Fuardan Görüntü

154 KATILIM SAĞLANAN FUARLAR
Interstoff Asia Spring International Fabric Show Asia Pacific Leather Fair - Fashion and Finished Products – April Show (Nisan) (Milli Katılım) Asia Pacific Leather Fair Raw Materials and Manufacturing – April Show (Nisan) (Milli Katılım) Hong Kong International Jewellery Show Hong Kong Houseware Fair (2005 yılından itibaren Milli Katılım) Hong Kong Watch and Clock Fair Hong Kong Electronic Fair Hong Kong International Stationery Fair HK SME Market Day (Ticaret Ataşeliği) ( )

155 TURK FİRMALARININ HEDEFİ
ULUSLARARASI BİR MARKA OLMAK İÇİN GLOBAL DUŞUNMEK YEREL BİR FİRMA GİBİ DAVRANMAK GEREKLİDİR.

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168 İLAVE BİLGİ İÇİN Hong Kong Ticaret Ataşeliği Tel: + 852 273 2850
Faks: Web Sayfası:

169 Koray AKGÜLOĞLU Dış Ticaret Uzmanı
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ortadoğu Ülkeleri Dairesi Tel: Faks: Web Sayfası:

170 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE - HONG KONG ÇİN HALK CUMHURİYETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları