Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik"— Sunum transkripti:

1 Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik Prof. Dr. Hamdi Karakayalı Medipol Üniversite Hastanesi Organ Nakli Direktörü

2 Eşitlik Eşitlik; “iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet” ¹ Ülkemizde 1982 Anayasası’nın 10’uncu maddesinde “Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denilmek suretiyle eşitlik ilkesi hayat bulmuştur. Doğada bulunan nesnelerin ya da canlıların hemen hiç biri mutlak eşit değildir. Örneğin dünyada birbirinin eşiti olan iki dağ, iki ırmak, iki insan yoktur. Bu nedenle esas olan göreceli eşitliktir. Göreceli eşitliği sağlayan şey de “fırsat eşitliği”dir. Fırsat eşitliği; sunulan olanaklardan herkesin ayrım yapılmaksızın eşit biçimde yararlanmasıdır. ¹ TDK Sözlüğü

3 Şeffaflık Açıklık ve şeffaflık aslında “güven ve değerler kültürü” yaratmakla ilgili bir kararlılıktır. Bunun tersine ketum olmaya ihtiyaç duymak aslında yolunda gitmeyen, olması gerektiği gibi yapılmayan, örtbas edilmeye çalışılan bir durum olduğunu gösterir. Sadece kurumsal ya da siyasi hayatta değil bireysel hayatlarımızda da -mahremiyetimiz dışında- gizleyecek hiçbir şeyimizin olmaması gerekir. Şeffaflık kendine güvenin yansımasıdır. Bir insan ya da kurum kendine ne kadar güvenirse o kadar şeffaf olur. Şeffaf davranışlar da karşı tarafın güvenini artırır. Güven ve şeffaflık birbirini besler.  Şeffaflıkla birlikte bu zamanın ruhunu yansıtan kavramlar “güven”, “sorumluluk”, “hesap verme” ve “katılımcılık” kavramlarıdır. 

4 Güvenilirlik Güvenilir olma durumu
Bir ölçünün, bir bilimsel açıklamanın ölçmek ya da açıklamak istediği şeyi tutarlı biçimde ve doğru olarak ölçmesi, açıklaması niteliği. Genel anlamda, bir sonuçta yer alan güven derecesi.  Bir ölçümün benzer koşullar altında aynı birime birden fazla uygulanması sonucunda benzer ve tutarlı sonuçlar alınması.

5 Tıbbın diğer alanlarından çok farklı olarak;
Organ Nakli Tıbbın diğer alanlarından çok farklı olarak; Hastayı tedavi edebilmeniz için başka birinden alınacak sağlam bir organa ihtiyaç duyulur. Ya hayatını kaybetmiş bir kişiyi ameliyata alarak bağışlamış olduğu sağlam organlarını, Ya da tamamen sağlıklı bir kişiyi ameliyata alarak, iki böbreğinden birini veya karaciğerinin yaklaşık yarısını hatta daha fazlasını çıkarmanız gerekir…

6 Niçin Organ Nakli? Bazı hastaların yaşamak için tek şansıdır…
Bazı hastalar için daha uzun ve daha kaliteli yaşam demektir… Ülke ekonomisine katkı sağlar…

7 Organ Nakli Organ Nakli için Organ Bağışı Bağış için Güvenilirlik
Güvenilirlik için Eşitlik ve Şeffaflık Bağış; Karşılıksız vermek, hediye ve ihsan eylemek, bahşetmek Bağışlanan … gerçek ihtiyaç sahibine ulaşacak mı? Bu sırada imtiyaz ya da para sahibi kişi bağışlanan … almakta öncelik sahibi olacak mı? Başka insanlar bu yapılan bağışı kendi çıkarları doğrultusunda kullanacak mı? Bu bağışların kime verildiğini, sonuçlarını açık bir şekilde görmem mümkün mü?

8 Türkiye’de Organ Bağışı
YIL TOPLAM BEYİN ÖLÜMÜ AİLE İZNİ OLMAYAN DONÖR AİLE İZİN ORANI (%) PMP DEĞERİ 2013 1701 (+%78) 1322 379 (+%27) 22,3 (-%30) 5,4 2012 1475 1130 345 23,4 4,9 2011 1292 958 334 25 4,7 2010 1036 764 272 26 3,9 2009 952 644 298 31 4,2

9 Organ Bağışı Konusunda Olumsuz Düşünce Nedenleri
Vücut bütün. bozulması Dini nedenler Hastanede ölüye kötü muamele yapılması korkusu Ölmeden önce organ alınması korkusu Ticari amaçlarla kullanılma korkusu Çevre etkisinden çekinme Aile içi baskıdan çekinme Masraflı olabilir korkusu

10 Organ Nakli MEDYANIN ROLÜ

11 Dini Nedenler

12 Beyin Ölümü

13

14 Organ Mafyası

15

16

17

18 Kurumlar/Hekimler Arası Rekabet

19 Organ Nakli ve Güven? Organ Bağışı Yapacak Kişi ya da Beyin Ölümü Gelişen Kişinin Yakınları “Beyin ölümü kavramı”, ya ölmeden organlarım alınırsa? Organlarım alınırken vücudum parçalanırsa? Bağışlamış olduğum organlarım zenginlere, imtiyaz sahibi kişilere çıkar karşılığı nakledilirse? Benim organlarımın kimlere nakledileceğine kim ve hangi kriterlere göre karar veriyor?

20 Organ Nakli ve Güven? Listede Organ Bağışı Yapılmasını Bekleyen Hastalar Çok uzun zamandır bekliyorum, bana bir türlü sıra gelmiyor, tabi param da yok, torpilim de….

21 Organ Nakli ve Güven? SONUÇ 75 MİLYONLUK BİR ÜLKEDE;
Senede yaklaşık 350 organ bağışı Toplam kadavradan nakil Nakledilen organ Kullanılabilir organ (%) Toplam nakillere oranı (%) 525 Böbrek 75 18 261 Karaciğer 74 29 61 Kalp 17 100 25 Akciğer 7 6 Pankreas 1,7 5 İnce Barsak 1,4

22 Organ Nakli ve Güven? Ventilatörlü yoğun bakım yatağı başına bir beyin ölümünün bildirilmesi hâlinde; her yıl yaklaşık olarak 4000 böbrek, 2000 karaciğer ve 2000 kalp hastasının organ nakli ile tedavisi mümkün olabilecektir.

23 Organ Nakli ve Güven? Halkın eğitimi ve güveninin kazanılması, Hekimler ve sağlık personeli, Herşeyden önce yoğun bakım hekimlerinin ve atanmış olan organ nakli koordinatörlerinin bu tedavi yöntemine inanması, güvenmesi ve teşvik edilmesi şartdır. Bağışlanmış olan organların adil dağıtımı ve Organın en uygun hastaya ulaşacağı konusunda şüphe olmaması, Bu bilgilerin ve sonuçların şeffaf, erişilebilir olması. EŞİTLİK, GÜVENİLİRLİK, ŞEFFAFLIK

24 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ÖLÜM SONRASI ORGAN BAĞIŞLARINDA UYGULAMA 01 Haziran 2000 – UKM, BKM Kurulması 2000 yılından önce Beyin ölümü ve organ bağışının gerçekleştiği hastane organ nakli merkezi ise tüm organlar orada kullanılıyordu. Organ nakli merkezi değilse, kendi imkanları ile organ nakli merkezleri ile irtibata geçerek o organların kullanılmasını sağlamaya çalışıyordu.

25 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ÖLÜM SONRASI ORGAN BAĞIŞLARINDA UYGULAMA 01 Haziran 2000 – UKM, BKM Kurulması 2000 yılından önce Beyin ölümü ve organ bağışının gerçekleştiği hastane organ nakli merkezi ise tüm organlar orada kullanılıyordu. Organ nakli merkezi değilse, kendi imkanları ile organ nakli merkezleri ile irtibata geçerek o organların kullanılmasını sağlamaya çalışıyordu. 2001 yılında; Sağlık Bakanlığı bölgesel ve ulusal koordinasyon merkezlerini kurdu, organlar Sağlık Bakanlığı kontrolünde merkezlere (acil durumlar ve böbrek için tam uyum dışında) sıra usulü ile dağıtılmaya başlandı. Merkez organı hangi hastaya nakledeceğine kendisi karar veriyordu.

26 ÖLÜM SONRASI ORGAN BAĞIŞLARINDA UYGULAMA
2009 yılında, Kurulan sistemle, organ bekleyen tüm hastaların Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir sisteme kayıt edilmesi sağlandı. Amaç; Bağışlanan her organın, o organ için en uygun olan hastaya nakledilmek üzere, o hastanın kayıtlı olduğu hastaneye yönlendirilmesi, Tüm nakillerin sonuçlarının da Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi.

27 Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Hollanda, Slovenya
Scandiatransplant; İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç  Balttransplant; Estonya, Letonya, Litvanya

28 Böbrek Dağıtımı- Potansiyel alıcıların puanlamasında;
Tıbbi aciliyet %PRA düzeyi HLA-A, B, DR uyumu (0 mm 400, 6 mm 0 puan, pediatrik x2) ABO kan grubu uyumu Bekleme süresi (yılda 33.3 puan, preemptif 0 puan) Donörün çıktığı bölge >65 yaş donör böbrekler öncelikle Eurotransplant Senior Program (ESP) tarafınca, HLA uyumuna bakılmaksızın bu programa kayıt olan >65 yaş alıcılara

29 Karaciğer Dağıtımı- Potansiyel alıcıların puanlamasında;
Tıbbi aciliyet ABO kan grubu uyumu Donör ağırlığı Donör profili, marjinal? Bekleme süresi Donörün çıktığı bölge Böbrekte olduğu gibi organ merkeze değil, hastaya yönlendiriliyor.

30 MELD Skoru 3 aylık mort. iht. 20 %10 24 %20 26 %30 29 %40 30 %50 32 %60 34 %75 35 %80 36 %85 37 %90 40 %100

31 Böbrek Dağıtımı- Potansiyel alıcıların puanlamasında;
HLA-A, B, DR uyumu, 0 DR mm ise 2, 1 DR mm ise 1 puan %PRA düzeyi, sensitize hastalar >%80 için 4 puan ABO kan grubu uyumu Bekleme süresi, hastanın listeye yazıldığı tarih, her yıl için 1 puan Donörün çıktığı bölge Daha önce canlı organ donörü ise 4 puan <18 yaş alıcılar, <35 yaş donörlerde

32 Karaciğer Dağıtımı- Potansiyel alıcıların puanlamasında;
Tıbbi aciliyet, beklenen yaşam süresi <7 gün MELD Skoru Özel durumlar; kolanjiyokarsinom, kistik fibrozis, FAP, HAT, HCC, HPS, metabolik hastalıklar, portopulmoner hipertansiyon, primer hiperoxalüri Donörün çıktığı bölge ABO kan grubu uyumu, önce aynı grup yoksa uyumlu grup Bekleme süresi

33 Organ Donation and Transplantation Statistics Jan 8, 2014
99,201 hasta böbrek bekleme listesinde 2013 yılında 14,029 böbrek nakli (%33.6 canlı) Her 20 dakikada bir, yaklaşık ayda 2,500 yeni hasta listeye ekleniyor. Her gün böbrek bekleme listesindeki 14 hasta hayatını kaybediyor (geçen yıl toplam 3,381 hasta). Organ Donation and Transplantation Statistics Jan 8, 2014

34 Organ Donation and Transplantation Statistics Jan 8, 2014
Ulusal Bekleme Listesi Ortanca Süre Böbrek 1219 gün (>3 yıl) Karaciğer 361 gün (1 yıl) Kalp 113 gün OPTN Yıllık Rapor Organ Donation and Transplantation Statistics Jan 8, 2014

35 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
fulminan ve subfulminan hepatitli veya acil retransplantasyon gereken hasta ülkede çıkan ilk karaciğer grefti, kan grubu uyumuna bakılmaksızın bu hastaya

36 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Acil karaciğer grefti talep edebilmek için aşağıdaki kriterlerin tamamının bulunması gerekir: 1) Daha önce bilinen bir karaciğer hastalığı olmamalıdır. 2) İkter ve ensefalopati arası geçmesi gereken süre, fulminan hepatitliler için en fazla 15 gün, subfulminan hepatitliler için ise, en fazla iki ay olmalıdır. 3) Ensefalopati grade 2 ve üzerinde olmalıdır. 4) Protrombin zamanı 20 saniye ve üzerinde olmalıdır. Acil retransplantasyon, transplantasyondan sonraki ilk 8 gün içinde primer non-fonksiyon, hepatik arter ve / veya portal ven trombozu gelişmesi

37 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Acil karaciğer greft talepleri, her 48 saatte en fazla 5 kez tekrarlanabilir (10 gün). Acil bildirimi ile karaciğer almış olan merkez, kendine sunulan ilk karaciğeri, aldığı merkeze geri ödemek zorundadır.

38 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Acil durumlar dışında; Verici, karaciğer nakli merkezinde ise Kendi listesinde, kan grubu aynı, TODS puanı en yüksek olan hastaya Uygun alıcı yok yada nakil merkezi değilse BKM tarafından Ulusal Sistemden Organ ve Doku Alım/Çıkarım Sırasına göre aynı ilde veya o bölge illerindeki diğer merkezlere teklif, Yine uygun alıcı yoksa UKM tarafından ülke genelinde

39 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Merkezlerin Bekleme Listelerindeki Hastaların TODS Puanları MELD puanları esas alınır.

40 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Merkezlerin Bekleme Listelerindeki Hastaların TODS Puanları Tümör ve bazı özel durumlar için düşük MELD’li hastalara puan Tek nodül T<2 cm 20 Tek nodül T>2<5 cm 24 2-3 nodül <3 cm 24 Hepatoblastoma 30

41 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Merkezlerin Bekleme Listelerindeki Hastaların TODS Puanları Tümör ve bazı özel durumlar için düşük MELD’li hastalara puan

42 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Karaciğer organ nakli merkezinde çıktıysa merkez kendisi kullanıyor, değilse çıkarım sırası hangi merkezde ise o gidip çıkarıyor ve kullanıyor. Dağıtım sıra esaslı, puan o merkezin hastalarını sıralamak için Donör hastane Kan gr: A Organ Nakli Merkezi 1 Alıcı 1 Kan gr: A, MELD:16 Alıcı 2 Kan gr: AB, MELD:24 Organ Nakli Merkezi 2 Alıcı 1 Kan gr: A, MELD: 26 Organ Nakli Merkezi 3 Alıcı 1 Kan gr: A, MELD: 30

43 Karaciğer Dağıtım İlkeleri
Dağıtım sıra esaslı olmasa, Bağışlanan greftlerin tümü, bekleme listesinde en çok ve en kötü MELD puanına sahip hastası olan merkez tarafınca kullanılacak (Suistimal???). Özellikle yeni açılan merkezlerin hiç şansı olmayacak (Eşitlik??). Ancak organın en kötü durumda, karaciğer nakli olmaksızın beklenen yaşam süresi en kısa olan hastaya ulaşması mümkün olacak. Aynı ya da uyumlu kan grubuna kullanılabilmesi de yine avantajları ve dezavantajları açısından değerlendirilmesi gereken ayrı bir konu.

44 Böbrek Dağıtım İlkeleri
Kabul edilmiş acil bildirim ve aynı kan grubundan sıfır mismatch hasta olmaması durumunda; Böbrek dağıtımı, aynı kan grubunda olan vericilere UKM tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yapılan eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır. (merkezler, en yüksek puanlı 3 hastanın toplam puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanırlar).

45 Böbrek Dağıtım İlkeleri
Böbrek naklinin puan sırasına uyulmadan gerçekleştirilmesi halinde; nakil merkezleri, bu durumun gerekçelerini bildiren, kendi merkezlerinde bekleyen ve nakil yapılan hastadan daha yüksek puanlı olduğu halde nakil yapılamayan her hasta için ayrı açıklama yapmak üzere hazırlanacak ayrıntılı bir raporu en geç nakil işleminin gerçekleştirilmesini takip eden iki iş günü içerisinde UKM’ne iletir.

46 Böbrek Dağıtım İlkeleri
Kadavra vericinin böbrek nakli merkezlerinde çıkması durumunda; UKM, asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla bir böbreği vericinin çıktığı nakil merkezine verir. Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir.

47 Böbrek Dağıtım İlkeleri
Kadavra vericinin böbrek nakli merkezi dışındaki bir organ ve doku kaynağı merkezinde çıkması durumunda ; UKM, asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla, bir böbreği çıkarımı gerçekleştiren nakil merkezine verir. Çıkarım işlemi sıra esaslı yapılır. Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir.

48 Böbrek Dağıtım İlkeleri
Böbrek organ nakli merkezinde çıktıysa merkez böbreklerden birini kendisi kullanıyor. Başka bir hastanede çıktıysa çıkarım sırası hangi merkezde ise bir böbreği o merkez alıyor. Aslında puan esaslı dağıtım sadece ikinci böbrek için geçerli gibi görünmekle beraber, çıkaran ekip aldığı böbreği yine kendi listesindeki en yüksek puanlı hastaya nakletmekle yükümlü.

49 Böbrek Dağıtım İlkeleri
DEĞERLENDİRME KRİTERİ PUAN Doku Uyumu Tam uyum (2A 2B 2DR uyumu) durumunda şarta bağlı olmaksızın alıcının olduğu yere gider Tam uyum dışındaki durumlarda uyumlu her DR antijeni için 150, B antijeni için 50, A antijeni için 5 puan verilir. Vericinin çıktığı bölge 1000 Vericinin çıktığı merkez 250 Alıcı yaş grubu yaş altı Doku uyumu puanı X yaş Doku uyumu puanı X 18 yaş ve üzeri Doku uyumu puanı X Diyalize girme süresi Her ay için 3 puan

50 Ölüm sonrası bağış oranları çok düşük olduğundan canlı donör seçeneği kullanılmak zorunda kalınmaktadır. Türkiye, canlı donör nakillerinde dünyada 2. sırada gelmektedir. Kesinlikle unutulmaması gereken bir konu, kalp, akciğer gibi bazı organları bekleyen hastaların canlı donör alternatifi yoktur.

51 Canlı Donör Organ Nakilleri
Özellikle karaciğer ve böbrek bekleyen hastalar için hayati önemli bir tedavi seçeneğidir. Bazı organların canlıdan alınması söz konusu değildir. Tamamen sağlıklı bir insana (donöre) kaçınılmaz bir risk yükler. Aile baskısı, vicdan sömürüsü gibi faktörler göz ardı edilemez. İnsan vücudu ve organları bir ticaretin parçası haline gelebilir.

52 The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism
Istanbul Summit April 30th – May 2 , 2008

53 78 ülkeden 150 bilim insanı, hükümet temsilcisi, sosyolog, ahlakbilimci, dünyada giderek artan bir problem olan organ kaçakçılığı ve transplant turizmi konularını görüşmek üzere İstanbul’da bir zirve toplantısında buluştular.

54 Organ kaçakçılığı; Canlı ya da ölen kişinin veya kişilerin organlarının, baskı, kaçırma, kandırma, yanıltma, uygunsuz güç kullanımı, hassas bir durumun kullanılması gibi tehdit ya da zor kullanma yolları ile temin edilmesi, transport ve transferinin sağlanması ve aracılara maddi veya herhangi bir çıkar sağlanması yoluyla, potansiyel donörün kendi iradesi dışında sömürüye maruz kalarak, transplantasyon için organlarının çıkarılmasıdır. Organ ticareti; Bir organın ticari bir mal gibi, maddi çıkar karşılığı alınması ve satılması teşebbüsü ve işlemidir. Transplant için yolculuk; Organların, donörlerin, alıcıların veya transplant ekiplerinin transplant amacı ile yetki alanlarının dışında hareket etmesidir. Transplant için yapılan bu yolculuk eğer organ kaçakçılığı ve/veya organ ticaretini içerirse veya organ, ekip ve transplant merkezi gibi imkanlar bir ülkede o ülkenin kendi vatandaşlarının hakları göz ardı edilerek yurtdışından gelen hastalar için kullanılırsa o zaman bu transplant turizmi olarak adlandırılır.

55 6. Organ kaçakçılığı ve transplant turizmi eşitlik, adalet, insan haysiyetine saygı prensiplerini ihlal eder ve kesinlikle yasaklanmalıdır. Organ ticareti, zayıf düşmüş, sömürülmeye uygun donörleri hedef aldığından engellenemez bir şekilde eşitlik ve adalet ilkelerinin dışındadır ve kesinlikle yasaklanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü de, no’lu kararında, tüm ülkeleri insan organlarının transplant amaçlı alınması ve satılmasını önlemeye davet etmiştir. a. Bu uygulamalardaki yasaklamalar organ ticareti, organ kaçakçılığı ve transplant turizmi amaçlı tüm reklamları (hem elektronik ortamda, hem de yazılı basında), talepleri, aracı kuruluş çalışmalarını içermelidir. b. Yasaklamaların yanında, organ kaçakçılığı veya transplant turizmine yardım eden, cesaretlendiren, donörlerin veya organların değerlendirilmesi ya da organların nakledilmesi gibi her türlü uygulamaya ceza getirilmelidir. c. Sömürüye müsait kişi ya da grupları (okur yazar olmayan ve fakir insanlar, kaçak göçmenler, mahkumlar, politik veya ekonomik mülteciler gibi) canlı donör olma konusunda teşvik eden tüm uygulamalar, organ kaçakçılığı, transplant turizmi ve transplant ticaretine karşı yapılan mücadeleye son derece zarar vermektedir.

56 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA 2238 SAYILI KANUN (29/06/1979)
MADDE 3- Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. MADDE 4- Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrılık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır. MADDE 5- Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır. MADDE 6- Onsekiz yaşını doldurumuş, ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

57 GÜVENİLİRLİK EŞİTLİK ŞEFFAFLIK
SONUÇ Kadavra donörler kesinlikle canlı donörlere tercih edilmeli, amaç beyin ölümü sonrası organ bağış oranlarımızı artırmak olmalı; Yoğun bakım sürecinde aileye verilecek olan güven duygusu, Beyin ölümü kavramı eğitimi, Beyin ölümlerinin tesbiti, Aile onay oranlarının artırılması, Organların adil olarak dağıtılması, Hasta sonuçlarının, hasta takiplerinin sıkı denetimi, Bu sonuçlara ulaşımda şeffaflık sağlanması. GÜVENİLİRLİK EŞİTLİK ŞEFFAFLIK

58 GÜVENİLİRLİK EŞİTLİK ŞEFFAFLIK
SONUÇ Canlı donör nakillerin önemi göz ardı edilemez, bu durumda; Genetik akrabalık tercih sebebi, Akraba dışı nakillerde etik kurul değerlendirmelerinde standardizasyon, Ortak çapraz nakil havuzu, Bilgilendirilmiş onamda gerçekten bilgilendirme, Donörün aile, sosyal vb etki ya da baskı altında olmadığından emin olunması, Ticari bir ilişkinin olmadığından emin olunması, Hem alıcı hem de donör için sonuçların ve hasta takiplerinin sıkı denetlenmesi, Bu sonuçlara ulaşımda şeffaflık sağlanması. GÜVENİLİRLİK EŞİTLİK ŞEFFAFLIK

59 Türkiye’deki organ nakli sorununun en önemli nedenleri:
Beyin ölümü olgularının saptanamaması ve bağış oranlarının düşük kalmasıdır. Bu, bizlerin (sağlık çalışanları, bürokratlar, medya mensupları, din adamları, eğitmenler) acil olarak çözmek zorunda olduğumuz sağlık problemlerinin başında yer almaktadır.

60 Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik
ŞEFFAFLIK GÜVENİLİRLİK TEŞEKKÜRLER


"Transplantasyonda Eşitlik, Şeffaflık ve Güvenilirlik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları