Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WOS: Web of Science® Hasan Seçen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WOS: Web of Science® Hasan Seçen."— Sunum transkripti:

1 WOS: Web of Science® Hasan Seçen

2 Önce bir link bulalım: atauni giriş sayfası
Not: Kurumun aboneliği yoksa Giremezsiniz!

3 İlk açılan sayfa: All Database kısmını görelim 

4 Tarama aralığı ve veri tabanları

5 Web of Science® (1970-present)
Dünyanın önde gelen bilimsel literatürüne erişim Fen bilimleri, Sosyal bilimler, sanat, Felsefe ve edebiyat Uluslararası konferanslar, sempozyumlar, konuklu bilimsel toplantılar, seminerler, çalıştaylar, ve kongrelerin özetleri

6 Web of Science® (1970-present)

7 Journal Citation Reports® (2005-2007)
Dergi başarım ölçümleri : dünyanın lider dergilerini değerlendirmek için sistematik ve nesnel bir araçlar sunar. Atıf verilerine dayalı ölçülebilir istatistik bilgi verir. Bilim topluluğu içinde bir derginin etki faktörü. Dergilerin sınıflandırılması.

8 JCR’de Konu sınıflaması

9 Kurallar ve Tarama İpuçları
Türkçe’ye özgü karakterler (ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine, bunlara en yakın harf karakterleri (g, s, c, i, I, o, u) kullanılmalıdır.

10 Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur.
Yani DNA kelimesi, DNA, dna, Dna, dNa şeklinde de yazılarak tarama yapılabilir.

11 WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır.
Kelime ve kelime gruplarının çeşitli varyasyonlarını kullanmak için wildcards (belirsiz karakter, belirsiz harf) fonksiyonu kullanılabilir. WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır. Asteriks (*) Karakteri Soru işareti (?) Karakteri Dolar ($) Karakteri

12 Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de kapsar.
Asteriks (*) Karakteri: Sıfırdan başlamak üzere bir ya da birden fazla karakteri temsil eder. Örneğin, enzym*: enzym, enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology vb kelimeleri de kapsar. Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de kapsar.

13 Soru İşareti Karakteri (. ): Tek bir harf karakterini temsil eder
Soru İşareti Karakteri (?): Tek bir harf karakterini temsil eder. ?? iki karakter, vb. Örneğin, volcan? Volcany, volcane, volcano vb kelimeleri kapsar. wom?n: woman, women, womyn vb kelimeleri kapsar.

14 Örneğin, vapo$r: vapor ve vapour kelimelerini kapsar.
Dolar karakteri ($): Sıfır karakteri veya tek bir harf karakterini temsil eder. Örneğin, vapo$r: vapor ve vapour kelimelerini kapsar. colo$r: color ve colour kelimelerini kapsar. Title=(color)Timespan=All Years. Results: 47,147 Title=(colour)Timespan=All Years. Results: 9,618 Title=(colo$r)Timespan=All Years. Results: 56,400

15 Tarama oparatörleri AND (ve) Fonksiyonu: Taranacak kelimeler arasına AND (ve) yazılarak her iki kelimeyi birlikte içeren belgeler bulunabilir. Örnek Chemistry AND Education (Bu kelimelerin her ikisinin de geçtiği kaynakları gösterir).

16 OR (veya) Fonksiyonu: Kelimeler arasına OR (veya) yazılarak anahtar kelimelerden birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynaklar bulunur. Örnek anti$cancer OR anti$tumor (anahtar kelimelerden herhangi birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynakları gösterir).

17 NOT (Hariç) Fonksiyonu: Web of Science’da tarama yapılırken, taramada hariç tutulacak kelimeler NOT ile elimine edilir. Address=(Erzurum NOT ataturk univ) Timespan=All Years. Databases=SCI EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 199 Örnek: Maresal Cakmak Mil Hosp, Dept Plast & Reconstruct Surg, Erzurum, Turkey

18 SAME (Aynı) Fonksiyonu: Same fonksiyonu aynı birim içindeki ilgili kelime gruplarını tarar.
Mesela carbon AND monoxide diye tarama yapılınca, aynı makalenin özet kısmında carbon, anahtar kelimeler veya makale başlığında monoxide geçiyorsa, bu kaynak tarama sonuçlarında listelenir. Eğer carbon SAME monoxide diye tarama yapılırsa her iki kelime aynı birimde ise (örneğin başlıkta (TITLE), veya özette (ABSTRACT, SYNOPSIS, SUMMARY) veya anahtar kelimelerde (KEY WORDS) tarama sonucu olarak listelenir.

19 Tırnak (“……….”) Fonksiyonu: Taranan kelimeler tırnak (“………”) içine yazılarak exact phrase (tam ibare ya da deyim) taraması yapılabilir. Bu işlevin AND fonksiyonu ile yapılan taramadan şöyle bir farkı vardır….

20 Fark….. Topic=("carbon monoxide sensor*") Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 104 Topic=(carbon monoxide AND sensor) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 757

21 Parantez ( ) Fonksiyonu:
Bir kelime ya da kelime grubunun diğer bir kelime grubu ile kombinasyonunu sağlamak için kullanılan bir araçtır. İstanbul Üniversitesi için tarama kelimeleri: (univ istanbul) not (istanbul same (tech* or teknik or marmara or bogazici or Bosphorus or beykent or kultur or bilgi or fatih or yeditepe or isik or yildiz tech* or yildiz tekn* or galatasaray or koc or sabanci or kadir has or Bahcesehir or halic or maltepe or mimar sinan or aydin)) or Istanbul univ or (IU same Istanbul) or Istanbul Sch Med or Istanbul Fac Med or Cerrahpasa Med Fac or Cerrahpasa Med Sch

22 2008 yılı için Univ istanbul or istanbul univ olarak taranırsa: 1607 kayıt
#1=1473 kayıt (Bir önceki sayfadaki tarama kelimelerinden gelen sonuç) #2=1607 kayıt Advanced Search’a git #2 NOT #1 dediğimizde yeni bir dosya oluşur #3=210 kayıt 

23 Dosyadaki 210 kayıtın adreslerine göz atılırsa…
Yeditepe Univ, Istanbul, Turkey Sabanci Univ, Istanbul, Turkey Maltepe Univ, Istanbul, Turkey Bogazici Univ, Istanbul, Turkey …

24 Bir tarama örneği C vitaminin antioksidan özelliğinin kanser üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmaları bulmak istiyoruz… Topic: (Vitamin C or ascorbic acid) AND antioxidan* AND (anti$cancer OR anti$tumor) 

25 Daha başka analizler … Makale tiplerine göre sıralama
Yıllara göre sıralama Ülkelere göre sıralama İlgili konuda en çok yayın yapılan dergilere göre sıralama En çok yayın yapan isimlere göre sıralama

26 Kurumsal analizler yapabilirsiniz….. Aranan adres: Ataturk Univ

27 Aranan adres: Ataturk Univ

28 Bilgiyi alanlara göre ayırabilirsiniz: Toplam 122 alan
Not: Bir makale birden Fazla alana girebilir.

29 Döküman tiplerini görebilirsiniz.
Not: Doküman tipleri tek kayıttır.

30 1-3 nolu makaleleri yazdıralım

31 Sayfanın altına gidelim:

32 Processing records Please wait while your request is processed. (Note: Depending on the number of records, this may take a few moments.) Product: Web of Science Selected action: Save to File Processing 3 records: 3...Done.

33 Kayıt tamamlandığında

34 Kayıt: 1-500: 1,07 MB bir dosya

35 Sonuçları analiz edebiliriz

36 5,047 records. Address=(ataturk univ)
Author Country Publication year Source title Subject area….

37 Makaleler en çok hangi dergilerde yayınlanmış???

38 En çok makale yayınlayan yazarlar

39 Türkiye-2008

40 Results Address=(turkey or turkiye) AND Year Published=(2008)Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results:

41 Address=(turkey or turkiye) AND Year Published=(2008)
Refined by: Document Type=( ARTICLE ) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results:

42 Analiz

43  18,124 records. Address=(turkey or turkiye) AND Year Published=(2008)  Analysis:  Document Type=(ARTICLE)


"WOS: Web of Science® Hasan Seçen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları