Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ TEKNİKLERİ. SUNUŞ TEKNİKLERİ “Senin Bildiğin Ancak Karşındakine Aktarabildiğin Kadardır”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ TEKNİKLERİ. SUNUŞ TEKNİKLERİ “Senin Bildiğin Ancak Karşındakine Aktarabildiğin Kadardır”"— Sunum transkripti:

1

2 SUNUŞ TEKNİKLERİ

3 “Senin Bildiğin Ancak Karşındakine Aktarabildiğin Kadardır”

4 Öğrenme ve Öğretme Bir çoğumuz bir topluluk önünde konuşma yapmak, insanlara hitap etmek gerektiğinde daha konuşmaya başlamadan önce fiziksel ve zihinsel değişmeler yaşarız. Ya Konuşma anında?

5 Öğrenme ve Öğretme Aslında hepimizin birden çok kimliği vardır.
Bazen baba/anne veya bir evlat, bazen bir eş, kardeş, arkadaş, meslektaş, sosyal bir grubun üyesi yada bir konu uzmanı. Sosyal ve kültürel çevremizde yer alan bu insanlarla sürekli iletişim halindeyizdir.

6 Öğrenme ve Öğretme Grup önünde konuşurken (ki bunlar meslektaşlarımız, çiftçiler, ailemiz veya sosyal çevremiz olabilir) en temel amaç; Karşımızdaki kişi yada topluluğa bilgi, beceri ve deneyimlerimizi aktarmak, onları anlamak ve tabi ki bir yayımcı olarak davranış değişikliği meydana getirmekse eğer öncelikle insan nasıl öğrenir bunu biraz özetleyelim.

7 Öğrenme ve Öğretme Öğrenme Türleri; Görsel Öğrenme İşitsel Öğrenme
Dokunsal Öğrenme Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

8 Öğrenme ve Öğretme Tabi tercih edilen duyumuz ne olursa olsun, kişiler GENEL ve DOĞRUSAL öğreniciler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Araştırmalar genel öğrenicilerin beyinlerin sağ lobunu, doğrusal öğrenicilerin ise sol lobunu etkin olarak kullandığını iddia etmektedirler. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

9 Öğrenme ve Öğretme GENEL ÖĞRENİCİLER;
Beyinlerinin sağ lobunu yoğun olarak kullanırlar, Büyük tabloyu görmek isterler Bu öğrenicilere faaliyetin yada eğitimin genel hatları izah edilmelidir. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

10 Öğrenme ve Öğretme DOĞRUSAL ÖĞRENİCİLER;
Beyinlerinin sol lobunu yoğun olarak kullanırlar, Büyük tabloyu görmelerine gerek yoktur Bilgileri adım adım ve ayrıntısıyla almak isterler. Genel ve Doğrusal öğreniciler bizim için ne açıdan önemlidir? Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

11 Öğrenme ve Öğretme Okuduklarımızın % 20’sini,
Duyduklarımızın % 30’unu, Gördüklerimizin % 40’sini, Söylediklerimizin % 50’sini, Yaptıklarımızın % 60’ını ve Görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin % 90’ını hatırlarız. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

12 Öğrenme ve Öğretme Görsel materyaller kullanıldığında hatırlanma oranı, Sunumdan üç saat sonra % 85 ve on gün sonra % 65 iken, Görsel materyaller kullanılmadığı durumlarda hatırlanma oranı, Sunumdan üç saat sonra % 70 ve on gün sonra % 10 olarak tespit edilmiştir. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

13 Öğrenme ve Öğretme Özellikle yetişkin eğitimi ile ile ilgilenen biz yayımcılar, hedef kitlemizin özelliklerini, beklentilerini, gelecek kaygılarını çok iyi bilerek, katılımcı, interaktif eğitim metotlarını çok iyi bilmeli ve uygulayabilmeliyiz. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

14 S U N U M Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

15 Belirli bir amaca yönelikten kasıt ne olabilir?
SUNUM; Belirlenen konuyla ilgili sahip olunan bilgileri, belirli bir amaca yönelik olarak, belirli bir düzen içinde, görsel, işitsel vb. araçlar kullanarak bir topluluğa aktarmaktır. Belirli bir amaca yönelikten kasıt ne olabilir? Belirli bir düzen içinde olmazsa ne olur? Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

16 Bir sunum bir çok unsurdan oluşmaktadır.
Bir topluluğa görsel, işitsel vb. araçlarla aktarılan bilgiler bütünüdür. Bir sunum bir çok unsurdan oluşmaktadır. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

17 Hazırlık Giriş Sunuş Sonuç
8/9 1/9 Hazırlık Giriş Sunuş Sonuç Konu Amaç Dinleyici Bilgi Toplama Yapılandırma Destekleyici Unsurlar Özetleme Geri Besleme Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

18 SUNUŞ 1. AMAÇ Bilgilendirme Motivasyon İkna Özendirme 2. ORTAM
Oturma Düzeni Sununun Yapılacağı yer SUNUŞ Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler? 3.DİNLEYİCİLER Kaç Kişi? Demografik Özellikler Hiyerarşik Yapı Özendirme 4. ARAÇ Eğitim Araçları Tepegöz, video Görsel İşbaşı Eğitimi 5. TARZ İnteraktif Konferans Workshop İşbaşı Eğitimi

19 AMAÇLAR Amaç İstenilen Dinleyici Tepkisi Bilgilendirme/Öğretme/Eğitme
Bir konuyu kavrama, öğrenme Harekete geçirme/Teşvik Etme Yönelme, İlgi Duyma İkna/İnandırma İnançlarda, tutumlarda değişiklik Keşfetme/Tartışma Olasılıklar, doğru fikirler uygulama Eğlendirme/Güdüleme Neşelenmek, hoş vakit geçirmek Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

20 Konu hakkında yeterince bilgiye sahip miyim?
Seçilen konu, dinleyicilerin sorunlarına hitap ediyor mu? Yetişkinler problem merkezlidir!! Konu, belirlenen süre içinde tartışılabilecek mi? Süreye göre konunun en önemli başlıkları seçilebilir. Konu dinleyicilerin kavrama düzeylerine uygun mu? Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

21 Konunun hangi yönü dinleyicileri ilgilendiriyor?
Seçilen konu, dinleyicilerin sorunlarına hitap ediyor mu? Yetişkinler problem merkezlidir!! Konu, belirlenen süre içinde tartışılabilecek mi? Süreye göre konunun en önemli başlıkları seçilebilir. Konu dinleyicilerin kavrama düzeylerine uygun mu? Kaç kişi katılacak, demografik özellikler neler? İtiraz edilecek başlıca konuları belirlemeye çalışın. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

22 İtiraz ve soruları önceden belirleyip, eksik yanlarımızı tamamlayalım.
BİLGİ TOPLAMA Sınırları belirleyin, hangi seviyede bilgiyi sunacağız ve dinleyicilerin seviyeleri ne durumda? İtiraz ve soruları önceden belirleyip, eksik yanlarımızı tamamlayalım. Varsa resmi bir mevzuat, iç düzenleme bunları inceleyelim. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

23 YAPILANDIRMA HAZIRLIK SUNUM GELİŞME GİRİŞ SONUÇ GELİŞME GİRİŞ SONUÇ
Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler? GİRİŞ SONUÇ ÖNCE ne söyleyeceğinizi söyleyin, SONRA söylemek istediğinizi söyleyin ve EN SON ne söylediğinizi söyleyin.

24 DESTEKLEYİCİ UNSURLAR
Sözel Destek Unsurları; İstatistikler, Örnekler, Öyküler ve Alıntılar. Görsel Destek Unsurları; Slaytlar, tepegöz, bilgisayar gösterileri, yazı tahtaları ve kartlar, konuyla ilgili bilgi notu, broşür vs. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

25 ÖZETLEME – GERİ BESLEME
GİRİŞ VE SONUÇ Etkileyici Bir Giriş Tüm Anlattıklarınızı Özetleyen Bir Sonuç SUNMA ÖZETLEME – GERİ BESLEME Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler? Geri besleme; verilen bilgilerin hedefe ulaşıp ulaşmadığını, hedef kitlede davranış değişikliği meydana getirip getirmeyeceğini test etmek amacıyla kullanılır.

26 İyi bir sunum yapabilmek için 1.Sunumun Sözlü Unsurları
2.Sunumun Sözsüz Unsurları 3. Egzersizler 4. Dikkati Engelleyen Faktörler 5. Kontrol Listesi Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

27 1.Sunumun Sözlü Unsurları
Konuşma Stili (uzun cümleler, moda cümle kalıpları, kitap Türkçesi) Konuşma Taktiği (Görsel konuşma, etki bırakma, dinleyicileri düşüncelerimize ortak etme) Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

28 2.Sunumun Sözsüz Unsurları Mimik Vücut Hareketleri Tonlama Elbise
Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

29 Etkili Bir Sunum İçin Beden Dili
İyi bir konuşma sadece sözcüklerden ibaret değildir. Gülümsemek ve selamlaşmak Göz teması Yüz ifadesi Eller Pozisyon ve vücudun duruşu Ses Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

30 Ellerimizle Ne YAP-MA-MA-LI-YIZ
Yüzük, saat, düğme, kalem, gözlük vs oynamak. Vücudun herhangi bir yerini kaşımak. Elleri arkada, ceplerde tutmak, birbirine kavuşturmak veya üzerine oturarak saklamak. Dinleyicileri işaret etmek Umutsuzca veya istekle ovuşturmak. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

31 Göz temasınız azalır, notlara bakma eğiliminiz artar.
Oturarak mı? Yoksa Ayakta mı? Göz temasınız azalır, notlara bakma eğiliminiz artar. Dinleyiciler sizi görmeyebilir, sesiniz duyulmaz. Masada bulunan malzemelerle oynamaya teşvik eder Hareket alanınız yoktur. Göz temasınız artar, daha otoriter görünürsünüz. Sesiniz daha iyi duyulur, sesinizi daha iyi kullanırsınız. Notlara bağlı kalmadan daha etkileşimli bir sunu gerçekleştirirsiniz. Beden dilini kullanabilirsiniz. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

32 Sesin kullanımı da başarılı bir sunu için çok önemlidir.
Akıcı bir dil Hedef kitleye uygun kelime seçimi ve vurgulama Konuşma hızı Nefes kontrolü ve ses düzeyi Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

33 Alan Kullanımı ve Hareket;
Hareketli konuşmacı dinleyicileri daha fazla motive eder. Durağan bir figüre göre daha kolay dikkat çeker. Kendinden emin konuşmacı izlenimi verir. Daha ilgi çekici olursunuz. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler? Bu Nedenle; Dinleyicilerin yanına gidin, boşlukları değerlendirin, stabil kalmayın, soru soranların yanına giderek ilginizi gösterin.

34 Eeee…. Hımmm… gibi duraksamalardan kurtulun Nefes kontrolü yapın
Egzersiz Yapmak…… Eeee…. Hımmm… gibi duraksamalardan kurtulun Nefes kontrolü yapın Akıcı olun Egzersiz ve sunumu prova edin, gerekirse sununuzu incelemesi için bir arkadaşınıza verin. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

35 Sunum Esnasında Kontrolü Elde Tutmak
Dinleyiciler tarafından yöneltilen soruları başarılı bir sunumun parçası haline getirmek? Mümkün mü? Överek…..Erteleyerek……Kızarak Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

36 Eyvah… İ T İ R A Z L A R Karşı soruyla Bumerang Metodu Anekdot Metodu
Geciktirme Metodu Genişletme Metodu Artı-Eksi Metodu Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

37 Konuyu yeniden ele alma Nefes kontrolü ve ardından yavaş konuşma
YA İPLER KOPARSA !! Konuyu yeniden ele alma Nefes kontrolü ve ardından yavaş konuşma Ara verebilirsiniz Konuyu değiştirebilirsiniz Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

38 Güçlü ve zayıf yönlerin neler? Dış görünüşüm nasıl?
Sunum öncesinde ve sonrasında bir otokontrol yapmak, başka sunumlarda başarınızı arttıracaktır. Güçlü ve zayıf yönlerin neler? Dış görünüşüm nasıl? Konu-zaman ilişkisi Beden dilimi kullanabiliyor muyum? Başlangıç ve bitiş Konuşma taktiği Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

39 POWER POİNTLE SUNU HAZIRLAMA
Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

40 Tüm slaytlarda yazı karakteri aynı olmalıdır.
METİN DÜZENİ Tüm slaytlarda yazı karakteri aynı olmalıdır. Vurgu için italik, alt çizgi, farklı renk, kalın, yanıp-sönme gibi dikkat çekici özelliklere yer verilebilir. El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır. Yazı tipi büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçmeliyiz. Çok uzun paragraflar kullanmamalıyız. HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK veya İTALİK olmamalıdır. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

41 Ekranda öncelikle görünmesi istenen ifadeler göze çarpmalıdır.
YERLEŞTİRME Ekranda öncelikle görünmesi istenen ifadeler göze çarpmalıdır. Okumayı kolaylaştırıcı satır aralığı sağlanmalı, 4 satır idealdir fakat en fazla 7 satır kullanılmalıdır. Paragraflar arasında en bir satır boşluk olmalıdır. Kullanılan animasyonlar dikkat dağıtıcı ve tutarsız olmamalıdır. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

42 Bir ekranda en fazla 4 farklı renk kullanılmalıdır.
GÖRÜNÜM Bir ekranda en fazla 4 farklı renk kullanılmalıdır. Özel efektler, sesler, değişik fontlar, göz alıcı renkler ve resimleri çok fazla kullanmamalıdır. Kullanılan resimler ve grafikler konuyla ilgili olmalıdır. Çok büyük tablolar, içi dolu rakamlar yerine özet ifadeler veya grafikler kullanılabilir. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

43 Grafik veya resim metinle birlikte aynı ekranda olmasına gayret edin.
GÖRSEL ÖĞELER Grafik veya resim metinle birlikte aynı ekranda olmasına gayret edin. Resimleri rast gele dağıtmayın, anlatılmak istenen her şeye resim yada animasyon kullanmayın. Görsel öğelerin mesajın kendisi olmasın, mesajın anlaşılmasına yardım etsin. Görsel öğelerinizi saklamaya özen gösterin. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

44 BAŞLIK SAYFASI VE TUŞ KULLANIMI
Başlık sayfası her sunuda gerekli değildir. Ancak kullanıyorsanız her sayfada aynı ifade, aynı font ve karakterde kullanılmalıdır. “B” Tuşu ile ekranı karartabilir, “W” tuşu veya fare ile tekrar ekranı aydınlatabilirsiniz. Mouse yerine klavye ile ilerlemek için “N”, geriye dönmek için “P” tuşu kullanılabilir. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

45 Donanımın arkasında ya da ekranın önünde durmayın.
ÖNEMLİ İPUÇLAR Donanımın arkasında ya da ekranın önünde durmayın. Uzun bir işaret değneği ya da lazer işaretleyicisi kullanın. Sunum yapacağınız odada, donanımı muhakkak test edin. Sunumdan hemen önce renkleri ve tasarımı değiştirmeye kalkmayın. Dinleyici kitlenizin vereceğiniz mesaja odaklanmasını sağlayın, kullandığınız teknolojiye veya görselliğe değil. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?

46 Ve tabi ki….. Bilmek kadar, bildiğini de teknolojiye de yanına alarak, iletişim ve beden dili tekniklerini kullanarak anlatabilmek daha önemlidir. Yazarak öğrenenler hangi gruba girerler?


"SUNUŞ TEKNİKLERİ. SUNUŞ TEKNİKLERİ “Senin Bildiğin Ancak Karşındakine Aktarabildiğin Kadardır”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları