Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ve TÜRKİYE’DE Sağlık Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Prof. Dr. Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ve TÜRKİYE’DE Sağlık Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Prof. Dr. Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 AB ve TÜRKİYE’DE Sağlık Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Prof. Dr. Recep AKDUR

2 AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE BAZI SAĞLIK HİZMETLERİ ÖLÇÜTLERİ AB15TC Hükümet Bütçesi İçinde Sağlık Harcaması (%)10-143,18 Kişi Başına Sağlık Harcaması (ABD$)693-3036420 Yatırımlar İçinde Sağlık Yatırımı Payı (%)10+3,5 Yatırımlar İçinde Sosyal Yatırımların Payı (%)25-453,9 Temiz İçme Suyu Olan Nüfus (%)90+69 Oda Başına Düşen Kişi Sayısı1>2,2 Bir Doktora Düşen Kişi Sayısı244-667797 Bir Sağlık Personeline Düşen Kişi Sayısı160-9901010 On bin Kişiye Düşen Yatak Sayısı42-8325,7

3 AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE BAZI SAĞLIK DÜZEY ÖLÇÜTLERİ AB 15TC Bebek Ölüm Hızı ( Bin canlı doğumda )5-928.8 Anne Ölüm Hızı ( Yüz bin canlı doğumda) 7-1580 Doğuşta Beklenen Ömür75-7970.3 Kaba Doğum Hızı (Binde) 9-1319.9 Nüfus Artış Hızı (Binde) 1-613.3

4 Bu durum Türkiye üzerinde büyük bir psikolojik baskı yaratıyor Oysa bu sonuç doğrudan sağlık sektörü ile ilgili bir durum değil

5 TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKASI DENİLİNCE SEKTÖRÜ BİÇİMLEYEN MAKRO POLİTİKALARI ANLIYORUZ Örgütleme ve hizmet sunumu Sağlık hizmetlerinin finansmanı İnsangücünün istihdamı

6 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 20066 Bakanlık planlayıcı bir kuruluş haline getirilecek Kamu hastaneleri yerel idarelere bırakılacak Birinci basamak ‘aile hekimliği’ne dönüştürülecek Kamu sigortaları birleştirildi Teminat paketi küçültülecek Özel sigorta baskın hale gelecek Personel sözleşmeli olacak SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

7 AB’de SAĞLIK POLİTİKA VE HİZMETLERİ DENİLİNCE AB’NE ÜYE ÜLKELERDEKİ SAĞLIK POLİTKA ve UYGULAMALARINI ANLIYORUZ

8 AB’nde sağlık politika ve hizmetleri ile : AB TÜZEL KİŞİLİĞİNİN POLİTİKALARI VE HİZMETLERİ ANLAŞILMALI

9 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 20069 AB TÜZEL KİŞİLİĞİNİN MAKRO POLİTİKALAR YADA SEKTÖRÜ BELİRLEYEN POLİTİKALARLA BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.

10 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200610 AB ve SAĞLIK POLİTİKALARI “Birlik düzeyinde tek tip /ülkeler üstü bir politika söz konusu değildir” “Üye ülkedeki sağlık politikasını belirleme ve sektörün yönetimi tamamen ulusal erkin yetkisindedir” “Birliğin temel amacı; tüm üye ülkelerde belli bir standardın yakalanmasıdır” “Birlik yalnızca yol gösterici konumdadır” “Sağlık politika ve uygulamaları ülkelere özgüdür”

11 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200611 AB TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KURUMLARI Avrupa parlamentosu Avrupa Zirvesi Avrupa Konseyi Avrupa Komisyonu Adalet Divanı ve Bidayet mahkemesi Sayıştay Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Para Enstitüsü ve Merkez Bankası Ombdusman

12 AB KOMİSYONUNDA SAĞLIK SEKTÖRÜ POLICIESEXTERNAL RELATIONS AGRICULTURE DGDEVOLEPMENT DG COMPETITION DGENLARGEMENT DG ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS DGEUROPEAID-CO-OPERATİON OFFFİCE EDUCATION AND CULTURE DGEXTERNAL RELATİON EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS DGHUMANITARIAN AID OFFICE-ECHO ENERGY AND TRANSPORT DGTRADE ENTERPRISE DG GENERAL SERVİCES ENVİRONMENT DGEUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE FISHERIES DGEUROSTAT HEALTH AND CONSUMER PROTECTİON DGPRESS AND COMMUNİCATİON INFORMATION SOCIETYPUBLİCATİON OFFICE INTERNAKL MARKETSECRETARIAT GENERAL JOINT RESEACH CENTRE INTERNAL SERVICES JUSTICE AND HOME AFFAIRSBUDGET / REGIONAL POLİCYGROUP OF POLICY ADVISERS RESEACHINTERNATIONAL AUDIT SERVİCE TAXATION AND CUSTOMS UNIONJOINT INTERPRETING AND CONFERANCE SERVİCE LEGAL SERVICE PERSONAL AND ADMİNİSTRATION TRANSLATION SERVİCE

13

14 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200614 Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü’nün Müdürlükleri Genel İlişkiler Tüketici ilişkileri Halk Sağlığı ve Risk Değerlendirme Hayvan Sağlığı ve Refahı Gıda Zinciri Güvenliği Gıda ve Veterinerlik İşleri

15 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200615 SAĞLIK ALANINDAKİ AB KURULUŞLARI European Environment Agency (EEA) European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) European Agency for Safety and Health at Work (EU- OSHA) European Food Safety Authority (EFSA) European Agency for Safety and Health at Work (EU- OSHA) European Food Safety Authority (EFSA) European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

16 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200616 Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü Görev Tanımları AB ANTLAŞMASININ 95 ve 153. maddelerinde tüketiciyi korumaya iğlişkin olanlar, 95,152,ve 300. maddelerinde halk sağlığına ilişkin olanlar, 37,95 ve 152. maddelerinde ise gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığına ilişkin olanlar düzenlenmiştir.

17 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200617 AB ANAYASA TASLAĞI Kurucu antlaşmalar 2001 yılında AB Anayasasına dönüştürüldü AB Anayasası dört bölümden oluşuyor Sağlıkla doğrudan ilgili düzenlemeler III. Bölümde yer alıyor AB anayasasına göre sağlık paylaşılan ve destekleyici bir yetkidir

18 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200618 SOSYAL POLİTİKA Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi Sosyal güvenlik

19 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200619 ÇEVRE Çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesi İnsan sağlığının korunması Tüm politika ve uygulamalarda çevrenin gözetilmesi

20 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200620 TÜKETİCİNİN KORUNMASI Tüketicinin sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının korunması Tüketicinin bilgiye ve eğitime ulaşmasının sağlanması

21 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200621 HALK SAĞLIĞI Tüm AB politika ve uygulamalarında insan sağlığının yüksek düzeyde korunması

22

23 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200623 AB TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SAĞLIK POLİTİKALARI İLKELER ORTAK PROGRAMLAR YÜKÜMLÜLÜKLER

24 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200624 AB’nin İLKELERİ 1 Temel değişim; ortak devlet Temel mantık; AB felsefesini benimseme ve yasaların uyumlu hale getirilmesi İktisadi liberalizasyon Siyasi liberalizasyon Dünya ile rekabet Sürekli refah artımı

25 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200625 AB’nin İLKELERİ 2 SAĞLIK BAKIMINDA Hakkaniyet (equity) Ulaşılabilirlik (available) Dayanışma (solidarity) Sağlık bakımı güvencesi (social security) Sürdürülebilirlik (sustainable)

26 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200626 AB’nin İLKELERİ 3  Tüm ülkeyi ve nüfusu kapsayan,  Koruyucu hizmet ağırlıklı,  Genel pratisyene dayalı,  Sevk zinciri / kademelenmesi olan,  Sürekli kalite iyileştirmeyi benimseyen,  Hekim ve hasta seçme hakkı tanıyan,

27 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200627 AB’nin İLKELERLERİ 4 KORUYUCU HİZMETLERDE Erken (prematüre) ölümlerin önlenmesi, Bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi, Yaşlanan toplumun sorunlarına yanıt verilmesi, Toplum kesimleri arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, Sağlık konu ve politikalarının Birliğin diğer politikalarına entegrasyonu.

28 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200628 AB’DE ORTAK PROGRAMLAR 1 AB’ğindeki ortak programlar Birliğin politikalarını uygulamanın önemli bir aracıdır Üye, aday ülkeler ve vatandaşlarının AB politikalarının esasları ve bunların işleyişini tanımalarına ve bu politakaların yaygın uygulanmasına aracılık etmektedir.

29 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200629 AB’DE 2003 ÖNCESİ ORTAK PROGRAMLAR 2 Halk Sağlığı Çerçeve Programı(2001-2006) Kanserle Mücadele programı (1996-2000) AIDS ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Programı (1996- 2000) Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Programı(1996-2000) Kirliliğe Bağlı Hastalıklara İlişkin Program(1999-2001) Yaralanmaların Önlenmesi Programı (1999-2003) Sağlığın İzlenmesi Pogramı (1997-2001)

30 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200630 HALK SAĞLIĞI EYLEM PROGRAMI Avrupa parlementosu ve Konseyinin 23 eylül 2002 tarihli kararı ile tüm sağlık programları birleştirilmiş HALK SAĞLIĞI EYLEM PLANI başlığı altında toplanmıştır Birinci Halk Sağlığı Eylem planı 2003-2008 yıllarını kapsamaktadır Türkiye 27 Kasım 2002 tarihinde mutabakat zaptını imzalayarak programa dahil olmuştur.

31 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200631 AB UYUM (uygulamada) Ne değişecek, neye uyulacak Temel değişim; sınırların kalkması ve her şeyin serbestçe dolaşması Temel mantık; üye ülkeden gelecek her türlü tehlikeye karşı AB toplumunu, çevresini ve ekonomisini koruma, AB standartlarına uymayan hiç bir şeyin, diğer üye ülkelere girmemesi, Üye / olacak ülkenin, (Türkiye) sorunlarının AB’yi rahatsız etmemesi (bunlar uyumda ikincildir)

32 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200632 ULUSAL PROGRAMDA SAĞLIK 1. Malların serbest dolaşımı 2. Kişilerin – Hizmetlerin serbest dolaşımı 3. İstatistik 4. Sosyal politikalar ve istihdam 5. Çevre 6. Tüketicinin korunması ve sağlığı 7. Uluslararası gümrük işbirliği 8. Siyasi Kriterler(Adalet ve İçişleri)

33 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Gıda sanayi Deterjanlar Psikotrop maddeler Tıbbi Ürünler ( ilaçlar) Kozmetikler Oyuncaklar Tıbbi cihazlar) Piyasa Gözetimi *Gümrük Birliği ve GATT Çerçevesinde zaten uygulanıyor *Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 4 Kasım 1999 *Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

34 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200634 KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 1 İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI Açık işlere başvurma Serbestçe yerleşme İşi olmasa da ikamet etme İş sona erdikten sora da ikamete devam

35 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200635 KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2 Meslek diplomalarının karşılıklı tanınması Türkiye’de yetişen insanların AB ülkelerinde çalışabilmesi ( müfredat, sınav ve sertifikasyonun AB standartlarına uydurulması) AB’ ne mensup sağlık personelinin Türkiye’de çalışabilmesine izin (TC vatandaşı ve Türk soylu olma şartının kaldırılması) Türkiye’de çalışan sağlık personeline AB standartlarında davranılması

36 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200636 HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI Yerleşmeyi engelleyen hükümlerin kaldırılması Hizmet üretimini engelleyen hükümlerin kaldırılması AB ülkelerine yerleşecek ve hizmet üretecek TC vatandaşlarının AB standartlarına uyması

37 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200637 SOSYAL POLİTİKA ve İSTİHDAM Sendika ve diğer örgütlenmelerde AB normları Sosyal sigorta uygulamalarında AB normları İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde AB normları Tüketicinin korunmasında AB normları Kamu sağlığının korunmasında AB normları

38 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200638 TÜKETİCİNİN KORUNMASI Sağlık ve güvenliğinin korunması Ekonomik çıkarlarının korunması Bilgilendirilme ve eğitim hakkı Örgütlenme ve temsil edilme hakkı

39 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200639 İSTATİSTİKİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ İstatistiki verilerin AB normlarında toplanması AB (EUROSTAT) uyum ve işbirliği

40 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200640 ÇEVRE KORUMA Hava kalitesi Su kalitesi Atıkların kontrolü Gürültü kontrolü Nükleer enerji ve radyasyon İklim değişikliği

41 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200641 GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ 1. Aynı gümrük tarifesini uygulama 2. Üye ülkelerde her türlü gümrük ve vergi işlemlerini kaldırma 3. İç sınırların kaldırılması Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri zaten Gümrük Birliği ve GATT çerçevesinde yürütülüyor.

42 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200642 GÜNLÜK UYGULAMALAR Elektronik sağlık kartı (smart kart) Sağlık telematiği AB vatandaşlığı Online sağlık hizmetleri Sağlık bilgi ağı Sürveillance ve araştırmalar Erken uyarı sistemi Bio terörizm Küresel işbirliği

43 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200643 UYUMU İZLEME METİNLERİ Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Tavsiye Raporu Türkiye Etki Raporu

44 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200644 Türkiye İlerleme Raporları 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

45 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200645 İlerleme Raporu 2004 1 Tavsiye; Kopenhag kriterlerinin gerekleri yerine getirilmiştir. Etki;Avantaj dezavantajlar sıralanmış İlerleme Raporu; sağlık için hemen her bölümde değinmeler var. Özellikle “tüketici ve sağlığın korunması”, “sosyal politika ve istihdam”, başlıkları altında eli alınıyor.

46 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200646 İlerleme Raporu 2004 2 Gerçekleşenler/ OLUMLU 1. Tütün Kontrol Çerçeve Programı imzalanmıştır. 2. Bulaşıcı hastalıkların bildirimine ilişkin tüzük kabul edilmiştir. 3. Sağlık Enformasyn ağına üye olunmuştur(Hepnet, Dipnet, Euvacnet) 4. HIV/AIDS hem sıklığı düşük, hem de ulusal strateji var 5. Sağlığa ayrılan parasal kaynak arttırılmıştır.

47 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200647 İlerleme Raporu 2004 3 Gerçekleşmeyenler / OLUMSUZ 1. Ulusal bulaşıcı hastalık izleme ve kontrol programı yok 2. Bulaşıcı hastalık izleme ve kontrol mevzuatı gözden geçirilmeli 3. Tütün, kan, doku ve hücreye ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanmalı 4. Toplumun sağlık düzeyi geri

48 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200648 İlerleme Raporu 2004 4 SORUNLAR a)Sağlık düzeyinde eşitsizlikler var, b)Hizmetlere erişmede eşitsizlikler var, c)Kaynaklar verimsiz kullanılıyor, d)Kötü yönetim söz konusu, e)Finans kaynakları daha da arttırılmalı

49 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200649 İlerleme Raporu 2005 ÇEVRE TÜKETİCİ VE SAĞLIĞIN KORUNMASI SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM GÜMRÜK BİRLİĞİ

50 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200650 ÇEVRE OLUMLU (gerçekleşen) Atık yönetimi,gürültü ve doğanın korunması alanlarında ilerleme sağlanmıştır ÇED müktesebatına büyük oranda uyulmuştur OLUMSUZ (gerçekleşmeyen) Kyoto protokolu imzalanmamıştır,Espoo ve Eartthus sözleşmesine taraf olunmamıştır Çevreye ilişkin muktesebatın uygulanması zayıftır SORUN Çevre sorunlarının üstesinden gelmek için çok büyük yatırım gerekmektedir.

51 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200651 TÜKETİCİ VE SAĞLIĞIN KORUNMASI OLUMLU Başta ihtisaslaşmış tüketici mahkemeleri olmak üzere bu alanların çoğunda ilerleme sağlamıştır. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve izlenmesi için bir ağ kurulmaktadır OLUMSUZ Piyasa izleme sistemi yerleşmemiştir. Tüketici hareketinin geliştirilmesi gerekmektedir SORUN Sağlık bakanlığının kurumsal ve idari kapasitesi yetersizdir

52 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200652 SÜREÇ İlerleme Raporu 2004; Kopenhag siyasi Kriterlerinin gereklerinin yerine getirildiği kabul edildi 3 Ekim 2005’de “Tam Üyelik Müzakereleri” başladı

53 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200653 Müzakerelerdeki 31 başlık 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 3. Yerleşim Hakkı ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu Alımları 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma Politikası 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Politika 18. İstatistik 19. Sosyal Politika ve İstihdam 20. İsletme ve Sanayi Politikası 21. Trans-Avrupa Şebekeleri 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre 28. Tüketici ve Sağlığın Korunması 29. Gümrük Birliği 30. Dış İlişkiler 31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçe Konularına İlişkin Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer Konular

54 AKDUR, AB SAĞLIK, Nisan 200654 Müzakerelerde Sağlıkla İlgili Başlıklar Serbest Dolaşım malların, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin Sosyal Politika ve İstihdam Bilim ve Araştırma Eğitim ve Kültür Çevre Tüketici ve Sağlığın Korunması Gümrük Birliği

55


"AB ve TÜRKİYE’DE Sağlık Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Prof. Dr. Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları