Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM SONRASI MESLEKİ YÖNLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM SONRASI MESLEKİ YÖNLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM SONRASI MESLEKİ YÖNLENDİRME

2 İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME
Öğrenci, ilköğretime başladığı ilk yıldan itibaren, ideallerini oluşturmakta ve üniversiteye hazırlık süreci başlamaktadır. Temel eğitimini tamamlamış öğrenci, artık meslek grubunu ve okulunu seçeceği aşamaya da gelmiş demektir. Bu aşamada verilecek karar çok önemlidir. Veli, öğretmen, öğrenci bir araya gelerek, öğrencinin idealleri ve yeteneklerini en uygun şekilde değerlendirmelidir. İlköğretim aşamasında yapılan gözlemler ışığında, öğrencinin yetenekli ve ilgili olduğu alanda öğrenim görmesi, bir üst eğitim yaşantısında kendisine ek avantajlar sağlamaktadır. Örneğin; öğretmen olmak isteyen ve bu alana uygun özellikleri taşıyan öğrencilerin, öğretmen liselerine yönlendirilmesi, öğrencinin hem başarısının yükselmesini hem de üniversiteye girişte ek puan almasını sağlayacaktır. Öğretmen lisesi mezunu olan bir öğrencinin ÖSS sınavında istediği bölümü kazanmak için yapacağı doğru sayısı, genel lise mezunu bir öğrencinin aynı amaç için yapacağı soru sayısından daha az olacaktır, bu durumda öğretmen lisesi mezunu olan öğrenci avantajlı durumdadır. Bu açılardan değerlendirilecek olursa; ilköğretim sonrası devam edilecek öğrenim kurumları tespit edilirken, genç; aile, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından; yetenekleri, kişiliği ve ilgileri açısından doğru tanınıp değerlendirilmeli, bu aşamada aile üst öğrenim kurumları ile ilgili yeterli ve doğru bilgiyi almalıdır. (Lise müdürleri, rehber öğretmenler, ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinden) Doğru yapılmış bir yönlendirme, akademik süreçte sağlanacak başarının temelini oluşturmaktadır. Yanlış yapılan yönlendirme ve seçimlerde ise; genç, kendisine uygun bir alana yönlendirilmediği için başarısız olmakta, kendini ifade de zorlanmakta, üniversite eğitiminde yanlış mesleğe yönelmekte ve iş hayatında mutsuzluk, doyumsuzluk, verimsizlik, bıkkınlık duyguları ön plana çıkmaktadır.

3 Lise tercihi ÖSS'yi etkiliyor
Öğrencilerin seçebilecekleri pek çok lise türü bulunuyor. Bunlar arasından hangisinin kendisine uygun olduğunu gerçekçi kriterler doğrultusunda belirlemesi gerekiyor. Genel liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, öğretmen liseleri, meslek liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel okullar öğrencilerin tercih edebilecekleri belli başlı lise türlerini oluşturuyor. Bu lise türlerinden herhangi birini seçmek isteyen öğrenci, ilgili okuldaki eğitim müfredatını, ÖSS sonrası hangi yükseköğretim programlarına yönlendirdiğini araştırmalı. Günümüzde var olan sistemde lise seçimi üniversite tercihlerini de direkt olarak etkiliyor. Lisede öğrencinin mezun olduğu alana bağlı yaptığı tercihler, Ortaöğretim Başarı Puanı’nın ağırlığını belirliyor. Adayların, alan dışı tercih yaptığı durumda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) düşük katsayı ile çarpılıyor. Bu da ciddi bir puan kaybına neden oluyor.

4 Lise Seçimi Sekizinci sınıftan mezun olacak olan öğrencinin lise tercihi üniversite okuma durumuna doğrudan etki yaptığı için lise seçerken ileride istenilen mesleği hedef alarak tercih yapmak önem taşıyor. Öğrencinin liseden sonra yapmak istedikleri de ( çalışmak veya üniversite sınavı ile akademik eğitime devam gibi) lise tercihinde önem taşıyor.

5 İlköğretim Sonrası Eğitim Seçenekleri
8. sınıftan sonra eğitim tercihleri belirlenirken kişinin kendi özelliklerini, meslekleri, eğitim seçeneklerini tanıması ve bilinçli tercih yapabilmesi için mesleki yönlendirme ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir.

6 MESLEKİ YÖNLENDİRME Meslek seçimi; bireyin kendisine uygun olan meslekleri inceleyerek, bu meslekler arasından girme olasılığı en yüksek olana yönelmesidir. Birey, meslek seçimi yaparken; fiziksel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ve ekonomik imkânlarını dikkate almak durumundadır. Sağlıklı bir meslek seçim süreci geçirmek için; meslek, iş ve kariyer kavramlarını tanımak size yardımcı olacaktır. Meslek; beceriler bütünü, iş ise bu becerilerin uygulanabileceği ortamdır. Bir kimsenin mesleği olabilir ama işi olmayabilir.

7 KARİYER Kariyer, meslekî gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır. İnsan kariyerini, önüne çıkan seçeneklerin bazılarını değerlendirerek, bazılarını da reddederek biçimlendirir. Kariyer dinamik bir süreç olup bir meslek seçmekle veya bir mesleğe girmekle tamamlanmaz. Örneğin; 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans (master) eğitimini tamamlamış olmak o kişinin kariyerinde bir ilerlemedir.

8 MESLEK SEÇİMİ YAPARKEN;
Meslek seçimi bireyin yaşamındaki en önemli kararlardan biridir. Kişinin sevmediği, yeteneklerine uygun olmayan bir mesleğe sahip olması, iş yaşamında uyumsuzluk, isteksizlik, başarısızlık gibi durumları yaşamasına neden olur.İşinde yaşadığı bu mutsuzluğun özel yaşamını da (aile ve arkadaş çevresi ile olan ilişkiler) olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Öğrencinin hayatında böylesine önemli yeri olan meslekî yönelim aşamasında sağlıklı karar verebilmesi için, ailesiyle birlikte okulun rehberlik servisine, okulunda rehberlik servisi yoksa en yakın rehberlik araştırma merkezine giderek ilgi ve yetenekleri açısından kendini değerlendirme konusunda bu birimlerdeki uzmanlardan yardım isteyebilir. Seçmeyi düşündüğü alandaki meslek elemanları ile görüşebilir. İşkur bünyesinde yer alan meslek danışma merkezinde çalışan uzmanlarla görüşerek meslekî yönelimini değerlendirebilir.

9 İNSANLARIN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Meslekte iş bulma imkânı Yetenek İlgi Kişilik özellikleri Mesleğin getirdiği ödüller (para, saygınlık, şöhret gibi) Ailenin istekleri Yetersiz eğitim nedeniyle seçim şansının fazla olmaması

10 MESLEK SEÇİMİ YAPARKEN;
Meslek seçimi; meslekler arasında yeteneğine uygun en iyi yapabileceği becerileri içeren ve kendisini en üst düzeyde ifade edebileceğine inandığı bir alana yönelmedir. Sağlıklı bir meslek seçimi yapılabilmesi için kişisel özellikler ile mesleğin özelliklerinin örtüşmesi gerekmektedir. Bunun için kişinin kendini tanıması, meslekler hakkında bilgi sahibi olması ve meslekî yönelimini değerlendirmesi gerekir. Aşamalar: 1.Kendini Tanıma 2. Meslekleri Tanıma 3. Meslekler ile Kişinin Özelliklerinin ve Beklentilerinin Örtüştükleri Noktaların Belirlenmesi

11 1.Kendini Tanıma Meslekî yönelimde öncelikle kişi kendini, özelliklerini, ilgi ve beklentilerini tanımalıdır. Genel olarak bireysel özellikleri şu şekilde gruplandırabiliriz: a)Fiziksel özellikler: Cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, sağlık durumu, görünüş, ses tonu gibi özelliklerdir. b)Yetenekler: -Psikolojik ve akademik yetenekler: Okuldaki ders ve genel başarı, genel yetenekler, sosyal olgunluk derecesi, çalışma tarzı ve dayanım süresi, motivasyon seviyesi ile özel yeteneklerdir. -Özel yetenekler ise genel olarak; doğru ve hızlı algılama, el becerisi ile mekanik alanda yetenekleri, uzay bağlantısı kurma tasarım gücü, güzel sanatlar alanındaki yeteneklerdir.

12 MESLEK SEÇİMİ YAPARKEN;
c) İlgiler: Bir işi veya meslekî etkinliği sevme derecesine meslekî ilgi denir. Bir meslekte başarılı olma oranı o mesleğe ilgi duyma ile doğru orantılıdır. d) Ailenin: Kültürel, sosyal ve ekonomik imkânları ile tüm çevresel etkenlerden kaynaklanan beklentileri. 2. Meslekleri Tanıma Meslekî yönelimde ikinci olarak yaşanılan çevrede var olan sektörleri, alanları ve meslekleri tanımalı ve meslek elemanlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

13 3. Meslekler ile Kişinin Özelliklerinin ve Beklentilerinin Örtüştükleri Noktaların Belirlenmesi
Meslek seçiminin son aşamasında ise bireyin kişisel özellikleri ile bu niteliklere hitap eden mesleklerin karşılaştırılmasıdır. Bu aşamada rehber öğretmeninden, aileden, diğer öğretmenlerinden, çevrede sizi tanıyan ilgi duyduğunuz meslekte çalışanlardan fikir alabilirsiniz. Meslek seçimi konusunda en önemli nokta kişinin özellikleriyle mesleğin gerektirdiği özelliklerin örtüşmesidir. Meslek seçiminde karar kişiye aittir ancak bu konuda tarafsız ve doğru karar verebilmek için uzman kişilerden ve çevreden yardım alınması yararlı olacaktır.

14 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI
1. MERKEZİ SINAV Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (OKS) Askeri Lise 2.YAZILI SINAV, MÜLAKAT ve YETENEK SINAVI Askeri Liseler Polis Koleji Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Denizcilik Bölümleri Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 3. İLKÖĞRETİM DİPLOMA NOTU Endüstri Meslek Liseleri Kız Meslek Liseleri 4. NORMAL KAYIT Genel Liseler 5. ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN Mesleki Eğitim Merkezi

15 OKS/SBS NEDİR? Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine,
Anadolu Liselerine, Anadolu Teknik Liselerine, Anadolu Meslek Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Anadolu İmam-Hatip Liselerine, İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesine, Sağlık Meslek Liselerine, Adalet Meslek Liselerine, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine, Tarım Meslek Liselerine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine, öğrenci seçme ve yerleştirme için, Polis Kolejine aday tespiti için; Merkezi sistem ile M.E.B. Tarafından yapılan sınavdır.

16 FEN LİSELERİ FEN LİSELERİ Resmî Fen Liseleri; •  Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar. •  Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. •  Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar. •  Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. •  Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS'yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Resmî fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

17 Fen Liselerine Başvuru Şartları
İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden; 6 ve 7 sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler. Sınav sonucunda fen lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir. Öğrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde 4 (dört) yıl süreyle öğrenim göreceklerdir (Sadece İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesinin yabancı dili FRANSIZCA’dır).

18 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
•  Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. •  Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. •  Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. •  Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. •  Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir. •  Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. •  Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.   Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık + 4” yıldır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS'yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Sosyal Bilimler Liseleriyle ilgili daha detaylı bilgiye “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

19 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BAŞVURU ŞARTLARI:
İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler. Sınav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir. Öğrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde hazırlık+4 yıl süreyle öğrenim göreceklerdir.

20 ANADOLU LİSELERİ Resmi Anadolu Liseleri, •  Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar. •  Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlar. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS'yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Ancak; öğretim süresi hazırlık + 4 yıl olan okullar mevcut olup, bu okullarla ilgili bilgiler “OKS-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda” yer alacaktır. Anadolu Liseleriyle ilgili daha detaylı bilgiye “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

21 ANADOLU LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir. Öğrenciler Anadolu liselerinde 4 (dört) yıl süreyle öğrenim göreceklerdir (İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ nin öğretim süresi hazırlık + 4 yıldır). Sınav sonucunda Anadolu liselerini kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.

22 ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Teknik Liselerinde Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik olarak, teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler. Anadolu Teknik Liseleri Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

23 ANADOLU MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu meslek liselerinde Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “ İşyeri Açma Belgesi ” verildiğinden, bağımsız işyeri de açabilirler. Anadolu Meslek Liseleri Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okullardan bazıları uygulanan programlarla birlikte adlandırılmıştır ( örneğin; Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi vb.). Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

24 ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir. Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak. Anadolu meslek liselerinin Plastik Sanatlar, Tekstil (Tekstil Tasarım dalı), Tekstil (Terbiye dalı), Grafik Tasarım, Seramik, Resim, İç Mekân Tasarımı, Restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması gerekir.

25 ANADOLU DENİZCİLİKLE MESLEK ALANLARINA ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI :
Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili (Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makineleri, Güverte, Yat Kaptanlığı) meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerine başvuru şartları yanında “Gemi adamları Yönetmeliği” ne dayanılarak çıkarılan “Gemi adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel olan hastalığının bulunmaması, ayrıca yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olması gerekmektedir. Adayların sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığı, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemi adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına başvuracak erkek adayların 1.55 metre, kız adayların 1.50 metreden kısa olmaması gerekmektedir. Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci çağrılacaktır.

26 Mülâkata kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci çağrılacaktır.
ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNİN TURİZM ALANI, ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ, ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ İLE ANADOLU MESLEK/ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNİN AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK İLE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ MESLEK ALANLARINA ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI: Anadolu ticaret meslek liselerinin turizm alanı, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri, Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liselerinin ağırlama ve gıda teknolojisi, büro yönetimi ve sekreterlik ile seyahat acenteciliği meslek alanlarına girmek isteyenlerin Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; sağlığı ve fizikî durumunun iletişime, turizm eğitimine, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuarlarında görev yapmaya uygun olmak, Anadolu ticaret meslek liselerinin turizm alanı, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ve Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liselerinin ağırlama ve gıda teknolojisi, büro yönetimi ve sekreterlik ile seyahat acenteciliği meslek alanlarına yerleştirilen öğrenciler önce mülâkata alınacaktır. Mülâkata kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci çağrılacaktır.

27 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Amacı: Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, —Normal öğretim yapan, —Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, —Gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde paralı-parasız yatılı öğrenime imkân veren Ortaöğretim kurumlarıdır. Mezunlarına Sağlanan Haklar: •  Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir. Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir. •  Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesi gereğince, alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde ise, Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir. •  Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır. •  Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin konuya ilişkin uygulamalarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresinden ulaşılabilir.

28 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi olmak, 6. 7. ve 8. sınıfta sınıf tekrar etmemiş olmak, Evli olmamak Bulundukları ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca “Anadolu Öğretmen Liselerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti” ne göre aday gösterilmiş olmak. Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 (dört) yıldır.

29 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti” ne göre aday gösterilmiş olmak. Öğretmenler Kurulu tarafından aday seçimi yapılırken öğrencinin; Çalışkanlık derecesi, Öğretmenlik mesleğine karşı ilgi derecesi ve yatkınlığı, Ahlâki durumu, Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği, Kendine olan güven duygusu, Fizikî görünüşü, bilinen bir beden ve ruh aksaklığının bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulacaktır.

30 ANADOLU İMAM- HATİP LİSELERİ
Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32' nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan Ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan Ortaöğretim kurumlarıdır. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresinden ulaşılabilir.

31 ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir. Anadolu İmam-Hatip Liselerinin öğretim süresi 4 (dört) yıldır.

32 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan, Acil Tıp Teknisyenliği ve Laboratuar Teknisyenliği Bölümlerinde öğrenim veren okullardır. Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni ve Laboratuar Teknisyeni unvanı ile çalışabilirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

33 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğrenim süresi dört yıl olan, Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Laboratuar Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği, Radyoloji Teknisyenliği ile Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinde öğrenim veren okullardır. Sağlık Meslek Liselerinde Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter unvanı ile çalışabilirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

34 İSTANBUL VALİDEBAĞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİNE VE SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Genel şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklu öğrencilerin okula alınmaları Bakanlığın iznine bağlıdır). Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında okul müdürlüğünce tespit edildiği taktirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz. Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak (öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişkileri kesilir). Sabıka kaydının bulunmadığını, yerel Cumhuriyet Savcılığından alacağı belge ile kanıtlamak (okula kayıt sırasında istenir).

35 Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan yaptırım veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak. Kamu haklarından yasaklı olmamak. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, sahtecilik, irtikap, ihtilâs, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve sağlık meslek liselerinin öğretim süresi 4 (dört) yıldır.

36 b. Özel şartlar: İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görüyor olmak. Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olmak veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmek.

37 ANADOLU TAPU ve KADASTRO MESLEK LİSESİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu okulla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

38 ANADOLU TARIM MESLEK ve TARIM MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

39 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,
ADALET MESLEK LİSELERİ, ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ, ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ, TARIM MESLEK LİSELERİ, BAŞVURU ŞARTLARI: Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, İlköğretim okulu 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak, öğrenimine ara vermemiş olmak (kesin kayıt için ilköğretim okulundan mezun olmak). Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak şartları aranır.

40 ADALET MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Adalet Meslek Lisesinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim adalet alanı programı uygulanmaktadır. Adalet meslek liseleri Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

41 a. Adalet Meslek Liselerinin Özel Şartları:
16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olmak, Yurdun her yerinde görev yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.

42 b. Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Özel Şartları:
Sınav başvurularının sona ereceği tarih itibariyle 17 (onyedi) yaşından gün almamış olmak, Sağlık durumlarının mesleğin öğretimine uygun olduğuna dair resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporunu almış olmak.

43 c. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Özel Şartları:
Öğrenime başlayacağı tarihte 14 (ondört) yaşından küçük, 17 (onyedi) yaşından gün almamış olmak, Ruhen ve bedenen meteoroloji mesleğin ifasını engelleyecek özrü olmamak, Erkek öğrenci olmak.

44 d. Tarım Meslek Liseleri Özel Şartları:
Öğrenime başlayacağı tarihte 17 (onyedi) yaşından büyük olmamak, Sağlık durumlarının tarım ve laboratuar hizmetlerinde çalışmaya uygun olduğunu gösterir resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporunu almış olmak.

45 ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
    İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.Bu okullarda,orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleriyle birlikte,öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta,meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.  Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.Anadolu meslek liselerine OKS ile öğrenci alınmaktadır.     

46 ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
   Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır.Alanlarında yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan, ilköğretim okulu üzerine ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfından sonra öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçmektedirler:  • Gazetecilik • Radyo-Televizyon • Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Öğrenciler son sınıftan itibaren haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, haftada üç gün uygulamalı eğitimlerini seçtikleri bölüm programlarına göre alanlarında faaliyette bulunan işyerlerinde yapmaktadırlar.İşyerlerindeki beceri eğitimi sırasında asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almakta ve Bakanlık imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.Mezunlar, alanlarında bir meslek yüksek okuluna sınavsız geçebilmektedirler. Yüksek okuldaki başarıları doğrultusunda lisans eğitimine dikey geçişle kabul edilmektedirler.

47 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
 Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardır.Ülke ekonomisi için en gerekli kaynaklardan biri olan turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli eleman yetiştiren kurumlardır. Öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Hazırlık sınıfından sonra, diğer sınıflarda da bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. 9.sınıfta tüm öğrenciler ortak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme dersleri görmektedirler. 10.sınıfta ihtisaslaşma eğitimine geçilmektedir ve öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçmektedirler:    • Resepsiyon  • Servis  • Mutfak  • Kat Hizmetleri  • Seyahat Acenteciliği    Bu okullarda eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda, Nisan-Eylül ayları arasında beceri eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya turistik tesislerde yapmaktadırlar. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az %60’ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, sigortaları Bakanlık tarafından yapılmaktadır.  Mezunlar alanlarında bir meslek yüksek okuluna sınavsız geçebilmektedirler. Yüksek okuldaki başarıları doğrultusunda lisans eğitimine dikey geçişle kabul edilmektedirler.

48 Ticaret Meslek Liseleri
Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridir

49 Meslek liseleri ve üniversite eğitimi
Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır..." hükmüyle sağlanan avantajların yanında diğer yüksek öğretim programlarına da ÖSS sınavıyla girme hakkına sahiptirler.

50 Genel Liseler (Düz Liseler)
Genel liselerde okulun şartlarına göre açılabilecek alanlar; Fen Bilimleri Alanı Türkçe Matematik Alanı Sosyal Bilimler Alanı Yabancı Dil Alanı Spor Alanı Sanat Alanı Lise II. sınıfta, öğrenci seçmiş olduğu alandan ileride seçebileceği meslek dalında alacağı eğitime temel oluşturacak bilgileri alır.

51 Askeri Liseler ORTA DERECELİ OKULLAR
Orta dereceli Askeri Okulların öğrenci kaynağını giriş şartlarını sağlayan sekiz yıllık temel eğitim mezunları oluşturur. Harp Okullarının Öğrenci Kaynağını Teşkil Eden Askeri Liseler ( 4 Yıllık ) K.K.K.lığına bağlı olanlar; Kuleli Askeri Lisesi – İstanbul, Maltepe Askeri Lisesi - İzmir , Işıklar Askeri Lisesi - Bursa Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Heybeliada İstanbul ’da bulunan Deniz Lisesi. Hava Kuvvetleri K.lığına ve J.Gn.K.lığına ait Askeri Lise bulunmamaktadır. Bu komutanlıklar ihtiyaçlarını K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil kaynaktan karşılamaktadırlar. Askeri Liseler Hazırlık Sınıfı ile beraber 4 senedir ve İngilizce eğitim vermektedirler. Müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumludur. Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler. Astsubay Hazırlama Okulları (3 Yıllık) K.K.K.lığına bağlı olanlar; Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu - Balıkesir, Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu - Ankara. Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Beylerbeyi İstanbul’da bulunan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu

52 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Diploma notu en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin (Resim-Müzik) 4., 5., 6., 7., 8. sınıf notlarının da aritmetik ortalaması 4.00 olan öğrenciler başvurabilir. İstenen koşulları taşıyan öğrenciler başvuru süresi içinde okula başvuruda bulunur. İl dışından yapılacak başvurular posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Öğrenci resim veya müzik bölümüne başvurabilir Okula giriş için başvurulan alanla (resim veya müzik) ilgili yetenek sınavları yapılır

53 SPOR LİSELERİ Öğrencilerin; beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini amaçlar. İlköğretim üzerine dört yıl süreli yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir. Okula, ilköğretimi o yıl bitiren öğrenciler arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

54 Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi
Anadolu lisesi müfredatı uygulanarak yabancı dille eğitim verilmektedir. Üstün ve özel yeteneklilere uygun etkinlikler sürdürülmektedir. TC vatandaşı , maddi durumu yetersiz üstün zekâ ve yetenekte olan öğrenciler, öğrenci seçme heyetince belirlenmektedir. MEB Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden bildirilen, hem yetenekli hem de maddi durumu yetersiz öğrenciler arasından sınav yapılarak birinci aşamayı geçenler, okulda ikici aşama sınavına hak kazanmaktadır. İlk defa 2003–2004 öğretim yılında dışardan başvuru kabul edilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan ücretli öğrenciler de öğrenime başlamıştır. İki aşamayı başarıyla geçen öğrenciler , daha sonra birlikte, bir hafta süreli kamp dönemine katılmaktadır. Okulun, 113 mezunundan 112 öğrenci, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenimlerini sürdürmektedir.

55 Polis Koleji Polis Koleji; lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olarak kurulmuştur. Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmaktadır. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar .

56 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
yaş gurubunda olup geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan gençlere çıraklık sistemi yoluyla meslek eğitimi vermeyi amaçlar. Öğrencinin sosyal güvencesi S.S.K. Primleri Devlet tarafından ödenir. 3303 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 19 yaşından gün almamış gençler, kapsamda bulunan Meslek dallarından birinde bilgi ve beceri kazanarak Kalfalık Belgesini almak üzere sözleşme yapmak suretiyle haftada bir gün Mesleki Eğitim Merkezlerinde (Büyük İşletmeler gerekli koşulları oluştururlarsa kendi düzenledikleri yerlerde eğitim verilebilir) diğer günler işyerlerinde Pratik Eğitim görerek öğrencilik haklarından yararlanırlar. Öğrenciler; Kıdem tazminatı ödenmez, Mesleki teknik bilgi kazanır. Öğrencilik haklarından yararlanır, (İndirimli Seyahat Kartı, Askerlik Tecili vb).

57 Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim Tv ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesine yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine 2006 yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

58 Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;
1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak 2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye hak kazanmış olması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır. Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır. Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.

59 Genel Liselerden Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş
ALANA YÖNELTME ÇALIŞMALARI 1-İlgi (a) Kanun'un yukarıda açıklanan maddeleri gereğince, hâlen orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfında okuyan öğrencilerin 10'uncu sınıftan itibaren yönelebilecekleri alanı belirlemek ve yöneltme tavsiyesinde bulunmak amacıyla öğrenci ve velisinin tercihleri doğrultusunda, Ek–1 Alana Yöneltme Tavsiye Formu üzerinde sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni ile tanıtım ve yönlendirme dersi öğretmeni tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, Ek–2 Ön Kayıt Formu doldurulacaktır. 2-Alana yöneltme tavsiyesinin belirlenmesinde; a) 9'uncu sınıfta okul rehber öğretmeni ile sınıf rehber öğretmenince ilgi (d) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanan meslekî rehberlikle ilgili anket sonuçları, b) 9'uncu sınıf yılsonu başarı ortalaması, c) İlköğretim Okulu diploma notu, ç)İlköğretim Yöneltme Öneri Formu, d)Sağlık durumunun öğrenim görmek istediği alana uygunluğu dikkate alınacaktır. Tercihleri göz önünde bulundurularak, öğrencinin öğrenimini başarı ile sürdürebileceği alan/alanlara ilişkin yöneltme tavsiyesi sonuçları Ek-2 Formda gösterilecektir. 3) Öğrenciler, öğrenim gördüğü okul bünyesinde eğitimi yapılan veya başka bir meslekî ve teknik orta öğretim kurumunda bulunan alanları tercih edebileceklerdir. 4- Alana yerleştirme, programın özelliğine göre; a) Mülakat ve/veya genel yetenek sınavı sonucu (Yiyecek İçecek Hizmetleri,Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Konaklama Hizmetleri, Enstrüman (Çalgı) Yapımı, vb.) b) Genel lise programlarında, ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre alana kaynaklık eden derslerdeki başarı durumu, c) 9 uncu sınıf yılsonu başarı ortalaması % 50, ilköğretim okulu diploma notu % 30 ve Ek–1 Alana Yöneltme Tavsiye Formunda tercih edilen alan için belirlenen değerlendirme notu % 20 oranında etki ettirilmek suretiyle yapılacak sıralama esas alınarak yapılacaktır. Anadolu türü programlardan meslek lisesi programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları alana doğrudan, farklı alana geçmek isteyenlerse 9'uncu sınıf yıl sonu başarı ortalaması ile ilköğretim okulu diploma notu dikkate alınarak sıralamaya dahil edileceklerdir. Ancak bu öğrencilere meslekî rehberlikle ilgili anketler uygulanmadığından, 9'uncu sınıf yıl sonu başarı ortalaması ile ilköğretim okulu diploma notu eşit olarak değerlendirilecektir. 5-Genel liselerden meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyenler yukarıdaki ilke ve esaslara, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfında kayıtlı olup genel liselere geçiş yapmak isteyen öğrenciler ise bu okullar ve alanlarına öğrenci kayıt-kabulleri ile ilgili esaslara uyacaklardır.

60 Kazanamayanlara lise seçenekleri
 Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na giren her öğrenci başarılı olmadı. Kazanamayanlar için eğitim hayatı devam ediyor. Diğer lise seçeneklerini de inceleyin. Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) yapıldı, sonuçlar alındı ve tercihler de tamamlandı. Ancak sınava giren her öğrenci sevinemedi. Her şey bitmiş değil. Sınavda başarılı olmayan öğrenciler içinde eğitim hayatı devam ediyor. Genel, endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek ve özel liseleri tercih edebilirsiniz. Unutmayın ki bireysel başarınız her zaman sizi üniversite sınavında da başarıya götürür. Genel (düz,klasik) liselerde eğitim-öğretim Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir. Öğrenciler; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlanır. Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır. Öğrencilere zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır. Mezunlarıyla ilgilenilerek, onların öncelikle kendi alanlarıyla ilgili bir yükseköğretim kurumuna girmeleri teşvik edilir. Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelmeleri sağlanır. Lise 1. sınıf İlköğretim eğitimini tamamlayarak genel liselere kabul edilen öğrencilere ve velilerine, eğitim öğretim yılı başında lise sınıf geçme sistemi aktarılarak, lise eğitimi süresince kendisinden beklenen sorumluluklar bildirilir. Birinci sınıfta, ortak genel kültür dersleri verilerek, öğrencinin yaşamında gerekli olacak temel bilgileri alması ve 2. sınıfta seçeceği alana hazırlık yapması sağlanır. Dönem içinde başarı durumu takip edilerek ve alan seçiminde kullanılan envanterlerde çıkan sonuçların doğrultusunda, öğrencinin sahip olduğu ilgi, yetenek ve yönelimlerine uygun olarak seçebileceği alan /alanlar konusunda bilgilendirme yapılır. Eğitim gördüğü okulda mevcut alanlar ve alanlara kaynaklık eden dersler tanıtılarak, okul idaresi, rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmeni ve ailesi ile birlikte, öğrencinin ileride seçebileceği meslek dalına uygun alana yönlenmesi sağlanır. Lise 2. ve 3. sınıf Genel liselerde okulun şartlarına göre açılabilecek alanlar; Fen Bilimleri Alanı Türkçe Matematik Alanı Sosyal Bilimler Alanı Yabancı Dil Alanı Spor Alanı Sanat Alanı Lise 2. sınıfta, öğrenci seçmiş olduğu alandan ileride seçebileceği meslek dalında alacağı eğitime temel oluşturacak bilgileri alır. Diğer okullar: Endüstri meslek liseleri Kız meslek liseleri Ticaret meslek liseleri Özel liseler

61 Meslek liseleri de tercihinizde olsun
  Ortaöğretimden mezun olduktan sonra meslek sahibi olmak istiyorsanız, meslek liselerini de tercihleriniz arasında bulundurun. Eğitimcilerin üzerinde tartıştığı en önemli sorunların başında meslek liseleri geliyor. Kimi bu sorunu yönlendirme eksikliğine bağlarken kimi de katsayı sorunu olarak görüyor. Ama asıl sorun, öğrencilerin ve velilerin meslek liselerini yeterince tanımaması gerçeğini gösteriyor. Hangi meslek liselerinin bölümlerine ilgi duyuyorsanız en yakın meslek lisesine uğramanızda fayda var. Meslek liselerinin avantajları Sevdiği ve gelecekte yapmak istediği mesleği küçük yaşta benimsemek ve bu işte isteyerek çalışmak. Okul bitiminde meslek sahibi olabilmek ve işyeri açma belgesi alabilmek. ÖSS’de sınavla ya da sınavsız önlisans ve lisans eğitimi görebilme şansı. Önlisans kazanan öğrencilerin dikey geçişle lisans eğitimine geçebilmesi.

62 OKS sonrası, ailelere öneriler
 International Hospital'dan psikolog Ferahim Yeşilyurt, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) istediği başarıyı gösteremeyen öğrencilerin ailelerine önerilerde bulunarak, ''Kendinize ve çocuğunuza sınavı kazanamamanın hayatın sonu olmadığını hatırlatın'' dedi. Yeşilyurt yaptığı açıklamada, OKS sonuçlarının açıklandığı şu günlerde bazı evlerde sevinç, bazı evlerde ise hayal kırıklığı ve üzüntünün hakim olduğunu hatırlattı. Başarı kadar başarısızlıkların da doğal olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, ''Öğrenci bu durumu kabul ettiğinde, sorunlara daha uygun çözümler bulabilir, daha uygun önlemler alabilir. Her başarısızlık daha sonraki başarılar için bir yol göstericidir, bir uyarıdır'' dedi. Genelde sınavı kazanamayan öğrencilerin algılamalarının ''herkes kazandı bir tek ben kazanamadım'' şeklinde olduğunu belirten Yeşilyurt, bu durumun sorunun kişiselleştirilmesi ve öğrencinin daha fazla çökmüş bir ruh haline girmesine neden olduğunu söyledi. Bundan kaçınılması gerektiğini ifade eden Yeşilyurt, sınav sonucunda ailelerin de hayal kırıklığı yaşayabildiğini dile getirdi. Ferahim Yeşilyurt, şu önerilerde bulundu: ''Kendinize ve çocuğunuza sınavı kazanamamanın hayatın sonu olmadığını hatırlatın. Hayat devam ediyor. Yapılan hataları hatırlatmayın; 'sürekli televizyon izledin', 'geze geze sınavı zaten kazanamazdın' gibi yaklaşımlar çocuğunuzun tepkisel yaklaşmasına neden olabilir. Sorun üzerinde durmak yerine çözümler üzerinde durulmalı. Farklı alternatifler araştırılarak yeni seçenekler yaratılabilir.''

63 YAKIN ÇEVREDEKİ OKULLAR VE BÖLÜMLER

64 Sanayinin gözü meslek lisesinde
 İş arayan her üç kişiden biri mesleki yeterliliğe sahip değil. Sanayi, ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü bulamıyor. Meslek liseleri ise bu konuda önemli bir seçenek oluşturuyor. Türkiye’nin vasıflı ara eleman ihtiyacı hemen her fırsatta dile getirilirken, amacı dört yıllık programları bitirmek olmayan, sektörde çalışmayı hedefleyenler için meslek liseleri önemli bir seçenek. Meslek lisesi mezunlarına sağlanan hakları şöyle sıralamak mümkün: Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesi ile çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, teknisyen unvanıyla istihdam edilirler. Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahip olurlar. Sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst dereceyle işe başlarlar. Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına, doğrudan İşyeri Açma Belgesi verilir. Okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları nedeniyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler. İşletme avantajı İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler; yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Muayene masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde kullanma imkânına sahip olurlar. Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler. Öğrencilerin, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra OKS takvimine göre yerleştirmeleri de yapılacak. Sınav sonuçlarına göre OKS-TM veya OKS-MF puan türlerinden 160 ve üstü puan alan adaylar, tercihlerinde belirttikleri okullara yerleştirilecek. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını mezun olduğu okul müdürlüğünden alacak. Öğrenciler, yerleştirmede puanı en yüksek olan adayın tercih listesinden başlayarak, en yüksek öğrenciden en düşük öğrenciye kadar yerleştirme işlemini yapacak. En yüksek puanlı aday yerleşmeden düşük puanlı aday yerleştirilmez. Dolayısıyla yerleştirmede önemli olan adayın puanı ve başarı sırası. Adayların yapmış oldukları tercihlerde iki adayın aynı bölümü farklı sıralara yazmaları durumunda puanı yüksek olan son tercihine yazsa da puanı yüksek aday daha önce yerleştirilir. Puanların eşit olması durumunda adayların öncelikle ham puanına, bu da eşitse testlerdeki netlerine bakılır.

65 Pendik, Kartal, Maltepe ve Tuzla İlçeleri Anadolu Liseleri
Pendik Fatih Anadolu lisesi Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi F.Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Burak Bora Anadolu Lisesi Kartal Anadolu Lisesi Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi Maltepe Merkez Anadolu Lisesi Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi Maltepe Anadolu Lisesi Tuzla B.Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi

66 Pendik Anadolu Teknik Liseleri Okul İsmi Bölüm
Pendik Anadolu Teknik Lisesi- endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik teknolojisi, makine teknolojisi Asya Anadolu Teknik Lisesi- Bilişim teknolojileri Güllübağlar Anadolu Teknik Lisesi- Motorlu araçlar teknolojisi

67 Kartal Anadolu Teknik Liseleri Okul İsmi Bölüm
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Anadolu Teknik Lisesi- elektrik-elektronik teknolojileri, bilişim teknolojileri, makine teknolojileri Yakacık Anadolu Teknik Lisesi- elektrik-elektronik teknolojileri Samandıra Anadolu Teknik Lisesi- bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri

68 Maltepe Anadolu Teknik Liseleri Okul İsmi Bölüm
Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi- bilişim teknolojileri, eletrik-elektronik teknolojileri Küçükyalı Anadolu Teknik Lisesi- elektrik-elektronik teknolojileri

69 ENDÜSTRİ MESLEK VE MESLEK LİSELERİ
Pendik Denizcilik Meslek Lisesi Pendik endüstri meslek lisesi- elektrik-elektronik, kimya teknolojisi, makine teknolojisi bölümleri Pendik Asya Endüstri Meslek Lisesi- bilişim teknolojileri,elektrik-elektronik, kimya teknolojisi, makine teknolojisi bölümleri Pendik Güllübağlar Endüstri Meslek Lisesi- ahşap teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi,tesisat-iklimlendirme teknolojisi Pendik Nuh Kuşçulu Endüstri Meslek Lisesi- seramik ve cam teknolojisi

70 Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Arman Endüstri Meslek Lisesi-ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi,makine teknolojisi, metal teknolojisi Kartal Yakacık Endüstri Meslek Lisesi-ahşap teknolojisi,makine teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı Kartal Samandıra Endüstri Meslek Lisesi- bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi,motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı

71 Maltepe Küçükyalı Endüstri eslek Lisesi- elektrik-elektronik teknolojisi,motorlu araçlar teknolojisi, kimya teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi

72 ANADOLU KIZ MESLEK VE MESLEK LİSELERİ
Pendik Melek Aknil Anadolu Kız Meslek Lisesi- bilişim teknolojileri, giyim-üretim teknolojileri Kartal Sabiha Gökçen Anadolu Kız Meslek Lisesi- bilişim teknolojileri,grafik ve fotoğraf alanı, yiyecek-içecek alanı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, giyim üretim teknolojileri Kartal Disk Anadolu Tekstil Meslek Lisesi- tekstil-konfeksiyon alanı, tekstil-tasarım alanı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, giyim-üretim alanı Maltepe Anadolu Meslek Lisesi- bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, el sanatları teknolojisi, fotoğraf ve grafik alanı, giyim ve üretim alanı, yiyecek ve içecek alanı Maltepe mediha Engizer Kız Meslek Lisesi- gıda teknolojisi, tekstil teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, büro yönetimi ve sekreterlik alanı


"İLKÖĞRETİM SONRASI MESLEKİ YÖNLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları