Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MALİ SEKTÖR VE KAMU BANKALARI. 2 İstikrar programı başlangıcı İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu bankalarının da yeniden yapılanmasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MALİ SEKTÖR VE KAMU BANKALARI. 2 İstikrar programı başlangıcı İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu bankalarının da yeniden yapılanmasını."— Sunum transkripti:

1 1 MALİ SEKTÖR VE KAMU BANKALARI

2 2 İstikrar programı başlangıcı İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu bankalarının da yeniden yapılanmasını amaçlıyordu

3 Özel Bankalar (faiz %) Kamu Bankaları (faiz %) Faiz Farkı 75 Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%) 10,2 Görev Zararı (katrilyon TL) 110 Görev Zararı Faiz Oranı (%) 8 2,4 Bilançodaki Payı (%) Kısa Vadeli Borç (katrilyon TL) Kamu Bankaları bilançolarını yönetemiyordu İstikrar programı başlangıcı

4 4 Programın yarattığı olumlu hava faizlerde hızlı bir düşüşe yol açtı Faizlerin düşmesi

5 Özel Bankalar (faiz %) 7141 Kamu Bankaları (faiz %) 7946 Faiz Farkı 85 Farkların Yüzdesi (%) 1112 Kamu Bankaları faizlerin düşüşünü değerlendiremedi Faizlerin düşmesi

6 Görev Zararı (Katrilyon TL) 10,210,0 Görev Zararı Faiz Oranı % Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%) 7539 Faiz Farkı3531 Farkların Yüzdesi (%)4779 Hazine açısından da faizler düşerken görev zararının finansmanı yeterince ucuzlamadı Faizlerin düşmesi

7 Kısa Vadeli Borç (Katrilyon TL) 2,46,4 Bilançodaki Payı (%) 819 Kamu bankaları, faizler düşerken kısa vadeli borçlarını artırdı! Faizlerin düşmesi

8 8 İstikrar programı başlangıcı Faizlerin düşmesi Sistem genişlemesi Özel sektör de programı çok yanlış değerlendirdi!

9 9 Haziran-1999Haziran-2000 İthalat (Milyon $) Tüketici Kredileri (Trilyon TL) Farklı bir istikrar programı ! Sistem genişlemesi

10 10 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Ticaret açığının büyümesi Olumlu ortam kısa vadeli dış borçlanmayı kolaylaştırdı

11 11 Ancak tehlike sinyalleri çalmaya başlamıştı Ticaret açığının büyümesi Haziran Milyon $Ticaret AçığıCari Açık Eylül Ticaret AçığıCari Açık Ödemeler Dengesi

12 12 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması Derecelendirme kuruluşları ve analistler olumsuz yorumlar yapmaya başladı

13 13  Açık pozisyonlar arttı  Vade uyumsuzlukları çoğaldı  Faiz riskleri büyüdü Yabancı bankalar türev enstrümanlarla portföylerini boşaltmaya başladı Sonuç: Likidite sıkışıklığı Dengesizlik ve olumsuz yorumlar arttıkça yabancı kurumsal yatırımcılar çıkmaya başladı Bilanço dengesizliğinin artması

14 14 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Ticaret açığının büyümesi 1. Kriz Kriz, bozuk dengelerin otoriteler tarafından düzeltilmediği taktirde, piyasa tarafından düzeltilmesidir Bilanço dengesizliğinin artması

15 15 Gecelik faizler % 1700’lere ulaştı. Buna rağmen likidite yoktu. 1. Kriz : Likidite krizi olarak başladı 1. Kriz

16 16 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması 1. Kriz Bankacılıkta yeniden yapılanma Likidite krizi bankacılık krizine dönüştü

17 17 Likiditesini yönetemeyen  Etibank  Bankkapital  Demirbank fona alındı  Park Yatırım’ın faaliyeti durduruldu. Mali sektörde yeniden yapılanma veya istikrar programının gerçek başlangıcı ! Bankacılıkta yeniden yapılanma

18 18 Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 4603 sayılı yasa çıkarıldı.  Anonim Şirket statüsü benimsendi,  Kamu hukukundan özel hukuka geçiş öngörüldü,  Bedeli ödenmeden görev zararı uygulaması kaldırıldı,  Atanan yönetim yerine seçilen yönetim benimsendi. Kamu bankaları yeniden yapılandırılmadan istikrar programının başarılı olamayacağı gerçeği kabul edildi. Bankacılıkta yeniden yapılanma

19 19 Ancak kamu bankalarında hiç birşey değişmedi Bankacılıkta yeniden yapılanma  Ne görev zararı anlayışı değişti,  Ne bilanço yönetilmeye başlandı,  Ne de likidite yönetildi.

20 20 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması 1. Kriz Bankacılıkta yeniden yapılanma 2. Kriz Bilançolarının dengesizliği mali sistemi, krizin sebebi haline getirdi.

21 21 Bu dengesizlikte kamu bankalarının bilançolarını yönetememelerinin payı büyüktü 2. Kriz Kısa Vadeli Borç (Katrilyon TL) 2,46,46,613,5 Bilançodaki Payı (%) Kısa vadeli borç taşınamaz hale geldi

22 Görev Zararı (katrilyon TL) 10,210,011,813,5 Görev Zararı Faizi (%) Kamu Kağıdı Faiz Oranı (%) Faiz Farkı Farkların Yüzdesi (%) Fatura çok ağır oldu 2. Kriz

23 Özel Bankalar (faiz %) Kamu Bankaları (faiz %) Faiz Farkı (%) Farkların Yüzdesi (%) Kamu bankalarının faiz farkı taşınamaz hale geldi 2. Kriz

24 24 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Bankacılıkta yeniden yapılanma Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması 1. Kriz Yapısal düzenlemeler 2. Kriz Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasında yavaş davranmak seçeneği kalmadı

25 25 1.Kamu bankalarına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı, sayılı ek Kamu Bankaları Yasası, 3.Emlakbank’ın tasfiyesi ve birleştirilmesi, sayılı Yasa’nın uygulamaya geçirilmesi, 5.Görev zararlarının kamu kağıtlarıyla ödenmesi, 6.Kamu bankalarına ortak Yönetim Kurulu’nun atanması, Yapısal düzenlemeler Kamu bankalarında yeniden yapılandırmanın gerçek başlangıcı!

26 26 İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Bankacılıkta yeniden yapılanma Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması 1. Likidite Krizi Yapısal düzenlemeler 2. Likidite Krizi 1.Stratejik Öncelik: Finansal Yeniden Yapılandırma Finansal yeniden yapılandırma

27 27 1. Faizlerin indirilmesi 2. Kısa vadeli borçların tasfiyesi 3. Bilançonun şeffaflaştırılması Finansal yeniden yapılandırmada öncelikli hedefler Finansal yeniden yapılandırma

28 28 1. Hedef Faizlerin indirilmesi Finansal yeniden yapılandırma Farkların Yüzdesi (%) Faiz Farkı Kamu Bankaları (faiz %) Özel Bankalar (faiz %)

29 29 1. Hedef Faizlerin indirilmesi Finansal yeniden yapılandırma Faiz tasarrufu: 9 aylık 3 katrilyon TL

30 Kısa Vadeli Borç (Katrilyon TL) 6,55,76,08,711,87,45,33,2 Bilançodaki Payı (%) Hedef Kısa vadeli borçların tasfiyesi Finansal yeniden yapılandırma

31 31 Kamu Bankaları Toplamı 2. Hedef Kısa vadeli borçların tasfiyesi Finansal yeniden yapılandırma

32 32 - Görev zararlarının kamu kağıtlarına dönüştürülmesi, - Getirilerinin piyasa faiz oranları düzeyine getirilmesi, - Reeskontların ait olduğu dönemlerde yapılması, - Donuk kredilere karşılık ayrılması. 3. Hedef Bilançonun şeffaflaştırılması Finansal yeniden yapılandırma

33 Dönemsel Net Gelir KasımIIIIII T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (Trilyon TL) Kümülatif Net Gelir Kümülatif Karşılık KÜMÜLATİF BRÜT KAR 3. Hedef Bilançonun şeffaflaştırılması Finansal yeniden yapılandırma KÜMÜLATİF BRÜT KAR Kümülatif Karşılık Kümülatif Net Gelir Dönemsel Net Gelir KasımIIIIII T. HALK BANKASI A.Ş

34 34 2. Stratejik Öncelik : Organizasyonel Yeniden Yapılandırma İstikrar programı başlangıcı Sistem genişlemesi Faizlerin düşmesi Bankacılıkta yeniden yapılanma Ticaret açığının büyümesi Bilanço dengesizliğinin artması 1. Likidite Krizi Yapısal düzenlemeler 2. Likidite Krizi Finansal yeniden yapılandırma Organizasyonel yeniden yapılandırma

35 35 1. Misyonun Belirlenmesi 2. Yönetişim 3. Kurumsal Yapı 4. Yol Haritası Organizasyonel yeniden yapılandırmada öncelikli hedefler Organizasyonel yeniden yapılandırma

36 36 1.Hedef: Misyonun Belirlenmesi Bankacılık Sisteminin Geleceği Organizasyonel yeniden yapılandırma Bankalar – Haziran % 26% 15% 16% 21% Kamu Bankaları Büyük ölçekli özel bankalar Orta ölçekli özel bankalar Fondaki bankalar Diğer Fırsatlar  Dalgalanmalara dayanıklılık  Sürdürülebilir kar yapısı  Nakit akışında süreklilik  “Ölçek Ekonomisi” imkanı  Dağıtım kanalları  Yaygın müşteri tabanı  Tanınırlık  Standardizasyon güçlükleri  Etkinlik ölçüm zorlukları  Verimlilik ölçüm zorlukları  İnsan kaynakları sorunları  Teknolojik eksiklikler  Organizasyonel sorunlar  Verimsiz şubeler Tehditler Bankalar-Yarın (Milyar $) 3-5 büyük ulusal banka 6-8 orta ölçekli banka Odaklı Geniş Kapsam Uzman bankalar

37 Bireysel müşteri Tarımsal müşteri KOBİ / Perakende bankacılık müşterisi Ticari bankacılık müşterisi Kurumsal bankacılık müşterisi Büyük Firma Çiftçiler 5 milyon aile KOBİ 2-3 milyon Orta Ölçekli Firma Cirosu 40 mio $ Nihai Tüketici milyon Cirosu 1 mio $ Hedef: Yol Haritası ( Pazar Analizi) Organizasyonel yeniden yapılandırma


"1 MALİ SEKTÖR VE KAMU BANKALARI. 2 İstikrar programı başlangıcı İstikrar programı, makro dengeleri düzeltirken kamu bankalarının da yeniden yapılanmasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları