Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelikte Uyku Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelikte Uyku Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ"— Sunum transkripti:

1 Gebelikte Uyku Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Sunum Planı Gebelikte uyku Gebelikte uyku bozuklukları
Uyku süresi ve yapısı Gebelikte uyku bozuklukları Uykuda solunum bozuklukları Gebelikte uyku bozukluklarının Anneye ve bebeğe etkileri

3 Gebelerde Uyku Süresi Erişkinlerde normal uyku süresi
Normal süre 4-11 saat 6-8 saat uyku (%75) 8 saat üzerinde (%15) 6 saatin altında (%10) Toplumda uyku süresi değişkenliği 40 yıl öncesine göre uyku süresi saat az 40-65 yaş arası erişkinlerin ortalama uyku süresi 6.22 saat Erişkinlerin %30’u 6 saatten az uyuyor National Center for Health Statistics 2005

4 Gebelikte Uyku Süresi Kadınlarda uykuyu etkileyen faktörler
Puberte Menstüryel siklus Menapoz Gebelik Gebelerde uykuyu etkileyen faktörler Nöroendokrin hormonlar Emosyonel faktörler Vücut ısısı değişiklikleri

5 Gebelikte Uykuyu Etkileyen Faktörler
Hormonal Faktörler Östrojen Progesteron Luteinzan hormon Kortizol Prolaktin Mekanik Faktörler Fetus Uterus kontraksiyonları GÖR Sık idrara çıkma

6 Gebelikte Uykuyu Etkileyen Hormonlar
Östrojen REM uykusunu azaltır Progesteron GABA reseptör agonist Sedatif etki, NREM uykusunu arttırır Luteinizan hormon Kortizol

7 Gebelikte Uyku Süresi 325 Finli gebe, self-reported, ortalama uyku süresi Gebelik öncesi 7.8 saat 1.trimester: 8.2 saat 2.trimester: 8.0 saat 3.trimester: 7.8 saat PSG çalışmaları gebeler subjektif ifadelerinden 30.dak az uyuyor Hedman C, et al. Sleep Med 2002; 3: 37-42 Lee KA, et al. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:

8 Gebelikte Uyku Süresi Gebeliğin ilk trimesterinde uyku süresi artar
33 gebe evde PSG 11-12.gebelik haftasında Uyku süresi 7.4 saat 36.gebelik haftasında Uyku süresi 6.9 saat Lee KA, et al. Obstet Gynecol 2000; 95: 14-8. Gebeliğin ilk trimesterinde uyku süresi artar İkinci trimesterde normale döner Son trimesterde ise uyku süresi azalır

9 Gebelikte Azalmış Uyku Süresi
Gebelerde optimal uyku süresi bilinmiyor Azalmış uyku süresinin etkisi ? PSG destekli bir çalışma, 131 gebe Doğumdan önceki son 1 ayda yapılan PSG Gebelikte uyku süresi-sezeryan ihtiyacı <6 saat: %37 6-6.9 saat: %34 >7 saat: %11 Lee KA, et al. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:

10 Gebelikte Azalmış Uyku Süresi
Kısa Uyku Süresi İnflamatuar sitokinler Prostaglandin salınımı Depresyona eğilim Erken doğum

11

12 Gebelikte Uyku Yakınmaları
Tüm gebelerin %75’i gebelikleri boyunca en az bir kere uyku sorunu yaşıyor Yakınmalar Uyku kalitesinde bozulma Uykuyu devam ettirememe Uzun/kısa uyku süresi Huzursuz bacak Uykuda solunum bozukluğu Okun ML, et al. J Reprod Immunol 2007; 73:

13 189 sağlıklı gebe prospektif olarak incelenmiş
Gebeliğin 1.ve 3. trimesterinde Berlin Anketi, Pittsburg Uyku kalite indeksi, Epworth Huzursuz bacak ve İnsomni standart anketleri 1. trimester uyku süresi 7.4±1.2 saat 3. trimester uyku süresi 7.0±1.3 saat p<0.001

14 Haftada 3 geceden fazla horlama= sık horlama
1.trimesterde olguların %11 3.trimesterde olguların % p=0.03 Huzursuz bacak 1.trimesterde olguların %17.5 3.trimesterde olguların % p=0.001 Pittsburg uyku kalitesi indeksi > 5 1.trimesterde olguların %39.0 3.trimesterde olguların % p=0.001

15

16 Gebelikte Horlama Gebeliğin özellikle son trimesterinde horlama sıklığının arttığı bildirilmiştir 502 gebeye anket uygulanan bir çalışmada Gebelik öncesi horlama %4 Gebeliğin son trimesterinde % p<0.05

17 469 gebe (son trimesterde) ve
208 gebe olmayan bayan (benzer yaş grubunda) Horlama ve uyku sorunları ilgili anket uygulaması Doğum öncesi, 1. ve 2. trimester retrospektif sorgulama

18 Habitüel horlama Gebe olmayanlar %1.9 Gebelik öncesi %2.5 3.Trimester gebeler %11.7 p<0.05

19 Gebelikte Horlama Niçin Artar ?
Üst solunum yolu rezistans artışı Gebelerde faringeal çap azalması Östrojen etkisi Nazal konjesyon Rinit Diyafrağma aktivitesinde artış Progesteron etkisi Solunum stimülasyonu Üst solunum yolunda negatif basınç artışı

20 Gebelik Apne Riski Riski arttıran Üst solunum yolu rezistans artışı
Diyafrağma aktivitesinde artış Progesteronun solunum stimulan etkisi Hipokapni ve respiratuar asidoz Santral apne eşiğini düşürür Koruyucu Progesteronun etkileri Solunum stimulan Genioglossus kas aktivitesi Supin pozisyon ve REM uykusunda azalma

21 Horlama ve Apne riski artar
Gebelik Progesteron Östrojen Artmış kan volümü Solunum stimülasyonu Nazal konjesyon ve rinit Diyafrağmatik aktivite artışı Artmış ÜSY rezistansı Hipokapni ÜSY negatif basınç artışı Düşük santral apne eşiği Horlama ve Apne riski artar

22 Gebelerde Uyku Apnesi 267 gebenin iki aşamalı bir çalışmada
Evde poligraf ile monitörize edilmiş Şüpheli olgulara PSG uygulanmış %11 horlama Apne ve hipopne yok Anormal solunum paterni Guilleminault C, et al. Sleep Med 2000;1:

23 Gebelerde Uyku Apnesi- Obezite
Gebelik öncesi beden kitle indeksi BKİ >30 olan11 obez gebe BKİ = olan 11 nonobez gebe, Gebeliğin 12 ve 30. gebelik haftalarında PSG Her iki PSG, obez grupta horlama süresi AHİ ve oksijen desaturasyon indeksi anlamlı fazla Maasilta P, et al. Chest 2001;120:

24 Gebelik GÖR- OSAS İlişkisi ?
Horlama ve Apne

25 Gebelikte Horlama ve Apnelerin Maternal Etkisi Var mıdır ?
Gebeliğe bağlı hipertansiyonu Gestasyonel hipertansiyon Pre-eklampsi Genellikle gebeliğin 20.haftasından sonra hipertansiyon, proteinüri, karaciğer enzim yüksekliği, renal disfonksiyon, periferik ve serebral ödem

26 Gebelik HT ve Pre-eklampsi
Uyku Apne Sendromu Hipertansiyon Kan basıncı diürinal varyasyon Preeklamptiklerde gece kan basıncı değerleri, gündüze göre daha yüksektir ve diürinal varyasyon gösterir Beilin LJ, et al. Clin Exp Hypertens 1983;B2:

27 Pre-eklampsi horlama 167 sağlıklı gebe, 82 preeklamptik gebe
160 gebe olmayan bayan Horlama Gebe olmayan bayanlarda %35 Sağlıklı gebelerde %55 Preeklamptiklerin %85 İzci B, et al. Sleep Med 2005;6:163-9. Horlama ve/veya apne Pre-eklampsi

28 Olgu kontrol çalışması, tüm olgulara PSG uygulanmış
17 gestasyonel hipertansiyon 33 gestasyonel HT olmayan gebe

29 400 gebeye anket uygulanmış
OSAS riski yüksek olan 54 gebeye PSG önerilmiş 34 gebeye PSG uygulanmış Habitüel horlama %13.4 AHİ>5 olgu sayısı 4 (%1)

30

31 Üst solunum yolu çapları
akustik refleksion yöntemi 37 preeklamptik gebe 13 preeklamptik olmayan gebe 50 gebe olmayan bayan preeklamptik gebelerde, gebe olmayanlara, preeklamptik olmayan gebelere göre ÜSY dar

32 17 preeklamptik gebe ve 25 sağlıklı gebe
Tip III portabl cihaz evde uyku çalışması, RDI ölçümü Endotelyal disfonksiyon Endo PAT ile arteriyel nabız dalgası Üzerinden endotelial fonksiyon indeksi (EFİ) Preeklamptik gebelerde RDI yüksek ve EFI düşük Kan basıncı ile RDI ve EFİ arasında korelasyon saptanmış

33 Pre-eklampsi ÜSY ödemi ÜSY da inspiratuar akım kısıtlanması Horlama ve/veya apneler Ödem artışı Sempatik aktivite artışı Hipertansiyonda belirginleşme Pre-eklampsi horlama hipotezi

34 Nonapneik Pre-eklamptik Gebelerde CPAP Kan Basıncını Düşürür mü?

35 Pre-eklampsi ÜSY ödemi ÜSY da inspiratuar akım kısıtlanması Horlama ve/veya apneler Ödem artışı Sempatik aktivite artışı Hipertansiyonda belirginleşme Pre-eklampsi horlama hipotezi

36 Gebelik ilk viziti Pre-eklampsi öyküsü, hipertansiyon, diabet, obezite

37

38 Ortalama RDI 8.5±2.6/saat, Manuel CPAP tirasyonu 4-6 cmH2O basınçta apne, hipopne ve flow limitasyonda düzelme Gebeliğin 5-6. ayında retitrasyon CPAP basıncı 6-9 cmH2O

39 Nonobez hipertansif gebelerde kan basıncı kontrolü sağlanmış
Nonobez hipertansif gebelerde kan basıncı kontrolü sağlanmış. Ek antihipertansif gereksinimi olmamış Obez 2 gebede CPAP uygulamasına rağmen preeklampsi ortaya çıkmış.

40 Uyku Apne Tanılı Gebeler
Olgu sunumları uyku apne sendromu tanısı olan gebelerde CPAP tedavisinin başarı ile kullanıldığını Komplikasyona yol açmadığını Sağlıklı doğumlar gerçekleştiğini göstermektedir

41 Uyku Apne Tanılı Gebeler
Uyku apne sendromu tanısı olan 7 olgu İlk trimesterinde tanı konulan 5 olgu, Gebeliği boyunca CPAP kullanımı semptomların düzeldiği, hiçbir olguda hipertansiyon veya preeklampsi ortaya çıkmadığı, tüm bebeklerin sağlıklı olduğu yan etkilerin diğer CPAP kullanıcılarından farklı olmadığı saptanmıştır. Guilleminault C, et al. Sleep Med 2004;5:43-51.

42 Gebelikte Horlama ve Apnelerin Fetal Etkileri Var mıdır ?
Maternal hipoksinin fetal etkisi hipoksisi bulunan gebeler yüksek irtifa yaşıyor olmak veya akciğer parankim hastalığı Fetal gelişme geriliğine neden olur !!! İntermittant hipoksinin etkisi ne olabilir ?

43 Gebelikte Horlama ve Apnelerin Fetal Etkileri
Gebe ratlar intermittant hipoksiye maruz bırakılmış Kontrol grubuna göre düşük doğum ağırlığı saptanmış Fetal gelişme geriliği Habitüel horlaması olan gebelerde %7.1 Horlaması olmayanlarda %2.6 Gozal D, et al. Am J Respir Crit Care Med 2003,167: Franklin KA, et al. Chest 2000;117:

44 438 gebeye anket uygulaması
Obstructive Sleep Apnea Syndrom during pregnancy: prevalence of main symptoms and relationship with Pregnancy Induced-Hypertension and Intra-Uterine Growth Retardation 438 gebeye anket uygulaması Horlama ile gestasyonel HT arasında anlamlı ilişki mevcut İntrauterin gelişme geriliği arasında ilişki saptanmamış Rev Med Interne Apr;27(4): Epub 2006 Feb 28.

45 Uyku Apne- Bebek Kalp Hızı
100 gebeye son trimesterde Berlin anketi Eş zamanlı PSG ve fetal kalp hızı monitörizasyonu Berlin anketinin Sensitivitesi %35, spesifitesi %68 Fetal kalp hızı ile PSG arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış Oliveraz SA, et al. Am J Obstet Gynecol Epub

46 Sonuç Gebelerde uykuyu etkileyen çok sayıda faktör mevcuttur
Uyku bozuklukları sık görülür Gebelerde horlama, gündüz uyku hali, huzursuz bacak sıklığı artmıştır Gebelerde horlama ve apneler gebelik hipertansiyonu ve pre-eklampsi ile ilişkili olabilir Gebelikte uykuda solunum bozukluklarının fetal etkileri ile ilgili veriler yetersizdir

47 TEŞEKKÜRLER


"Gebelikte Uyku Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları