Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Köpek ve Kedilerde Diabetes Mellitus Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK, şubat 2010 şubat 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Köpek ve Kedilerde Diabetes Mellitus Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK, şubat 2010 şubat 2010."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Köpek ve Kedilerde Diabetes Mellitus Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK, şubat 2010 şubat 2010

2 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Tartışma noktaları DM patofizyolojisi DM patofizyolojisi İnsulinin rolu İnsulinin rolu Kan glukozunun dengeli sürdürülmesi Kan glukozunun dengeli sürdürülmesi Diabet tipleri Diabet tipleri Olgu sunumları Olgu sunumları

3 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetes mellitus: absolut veya relatif insülin eksikliğine bağlı oluşan persiste hiperglisemi ile karakterize endokrinel bir sorundur Diabetes mellitus: absolut veya relatif insülin eksikliğine bağlı oluşan persiste hiperglisemi ile karakterize endokrinel bir sorundur Diabetes mellitus tanısı kolay ama tedavisi ve tedavinin devamlığının sürdürülmesi zordur Diabetes mellitus tanısı kolay ama tedavisi ve tedavinin devamlığının sürdürülmesi zordur Kedi popülasyonun %0.5 inde DM gelişir Kedi popülasyonun %0.5 inde DM gelişir Erkek kediler ve kısırlaştırılmış kediler daha duyarlı Erkek kediler ve kısırlaştırılmış kediler daha duyarlı

4 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Dişiler 2 kat daha fazla etkilenir Dişiler 2 kat daha fazla etkilenir Duyarlı köpek ırkları Duyarlı köpek ırkları Cairn terris, miniatur pinscher, minuatur poodle, Miniatur schauzer, dachshnd, beagle Cairn terris, miniatur pinscher, minuatur poodle, Miniatur schauzer, dachshnd, beagle 7-9 yaş arası en fazla görüldüğü yaş dönemi 7-9 yaş arası en fazla görüldüğü yaş dönemi

5 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Kedilerde genelde 6 yaş ve üzerinde klinik yansımalar şekillenir Kedilerde genelde 6 yaş ve üzerinde klinik yansımalar şekillenir

6 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetus mellitus Tip 1: absolut insulin eksikliği, beta hücreleri non- fonksiyoneldir, IDDM Tip 1: absolut insulin eksikliği, beta hücreleri non- fonksiyoneldir, IDDM Tip 2: relatif insulin eksikliği, Tip 2: relatif insulin eksikliği, insulin “resistansı”, insulin “resistansı”, Disfonksiyonel beta hücrelerini Disfonksiyonel beta hücrelerini Nadir olarak pankreas beta hücrelerinde amyloid birikim-beta hücrelerinin zamanla nekrozu Nadir olarak pankreas beta hücrelerinde amyloid birikim-beta hücrelerinin zamanla nekrozu Obesite ile ilişkili olabilir, obesite de insülin resöptörleri veya post resöptörler de yetersizlik Obesite ile ilişkili olabilir, obesite de insülin resöptörleri veya post resöptörler de yetersizlik Non obes diabet II düşük insülin salgılanımı ile ilişkili Non obes diabet II düşük insülin salgılanımı ile ilişkili Anormal insülin sekresyonu Anormal insülin sekresyonu non-IDDM non-IDDM

7 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Sekonder DM Akromegali Akromegali Cushing’s hastalığı Cushing’s hastalığı Troid hormanları – hipertroidism Troid hormanları – hipertroidism Thiazid diüretikler Thiazid diüretikler

8 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK DM insülin glikoz hücre Hücre

9 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK NORMAL İnsülin glikozu alır Hücre içersine taşır glikoz hücre

10 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK İnsülin resitansı glikoz Hay allah!! İçeri giremedik glikoz elimizde kaldı emi!! Tip 2 DM Hücre

11 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Beta hücrelerinde yıkımlanma İnsülin sekresyonu yok TİP 1 DM Glikoz glikoz Hücre

12 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Insülin Pankresın beta hücrelerinde – golgi apparatus dan salgılanır – C peptitle beraber Pankresın beta hücrelerinde – golgi apparatus dan salgılanır – C peptitle beraber 51 aminoasitli kompleks bir molekül 51 aminoasitli kompleks bir molekül Sirkülasyondaki yarılanma süresi yaklaşık 5 dakikadır Sirkülasyondaki yarılanma süresi yaklaşık 5 dakikadır İnsülinaz enzimi ile yıkımlanır karaciğer ve böbrek yolu ile atılır İnsülinaz enzimi ile yıkımlanır karaciğer ve böbrek yolu ile atılır Hiperglisemi durumlarında sekresyonu artar Hiperglisemi durumlarında sekresyonu artar Norepinefrin ve epinefrin alfa adrenerjik resöptörler aracılığı ile insülini sekresyonunu baskılar Norepinefrin ve epinefrin alfa adrenerjik resöptörler aracılığı ile insülini sekresyonunu baskılar Gastrointestinal hormonlar sekrsyonu arttırır Gastrointestinal hormonlar sekrsyonu arttırır Sekretin Sekretin Kolesitokinin Kolesitokinin gastrin gastrin

13 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK İnsülin yapısı türlere yapısal farklılıklar gösterir İnsülin yapısı türlere yapısal farklılıklar gösterir Ekzojen insülin uygulaması antikor- antikor kompleksine yol açabalir Ekzojen insülin uygulaması antikor- antikor kompleksine yol açabalir

14 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Normal Beta Hücre fonksiyonları Kediler norma kan glikozu: 60 - 120 mg/dl Kediler norma kan glikozu: 60 - 120 mg/dl hiperglisemi > 110 mg/dl → insülin sekresyonu artar ve → kan glukozu düşer hiperglisemi > 110 mg/dl → insülin sekresyonu artar ve → kan glukozu düşer Kan glikozu 60 mg/dl altına düşerse → insulin sekresyonu baskılanır ve → kan glikozu artar Kan glikozu 60 mg/dl altına düşerse → insulin sekresyonu baskılanır ve → kan glikozu artar

15 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Insülin ve Glikoz Düzenli bir kan glikozunun sürdürülmesinde insülinin yanında glukogan, hepatik fonksiyonlar, kalsiyum ve potasyumunda önemi vardır Düzenli bir kan glikozunun sürdürülmesinde insülinin yanında glukogan, hepatik fonksiyonlar, kalsiyum ve potasyumunda önemi vardır İNsüline ihtiyaç Dokular İskelet kasları Kalp kası Yağ lökosit İnsüline gereksinim olmayan dokular Beyin Eritrosit Beta hücreleri

16 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Önemli klinik yansımalar Poliüri-polidipsi Poliüri-polidipsi Polifajiye rağmen kilo kaybı Polifajiye rağmen kilo kaybı Sürekli uyku hali- halsizlik Sürekli uyku hali- halsizlik İdrarını tutamama ve bol idrar yapma İdrarını tutamama ve bol idrar yapma Dengesiz yürüme Dengesiz yürüme Kaslarda güçsüzlük Kaslarda güçsüzlük Katarak, zayıf tüy yapısı Katarak, zayıf tüy yapısı

17 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Poliüri / Polidipsi Diabetes → hiperglisemi → renal tubuler eşiğin aşımı → glukozüri → poliüri (osmatik diürez) → (kompanzetuar mekanizma) polidipsi Diabetes → hiperglisemi → renal tubuler eşiğin aşımı → glukozüri → poliüri (osmatik diürez) → (kompanzetuar mekanizma) polidipsi

18 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik komplikasyonlar Katarak Katarak Retinopati Retinopati Pankreatitis Pankreatitis Ketoasidozis Ketoasidozis Bakteriyel enfeksiyonlar Bakteriyel enfeksiyonlar Diabetik nöropati Diabetik nöropati Diabetik nefropati Diabetik nefropati

19 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik Neuropati Kas atrofisi, refleks kaybı, segmentel demyelinazyonla ve aksonal dejenerasyon karekterize poli nöropati Kas atrofisi, refleks kaybı, segmentel demyelinazyonla ve aksonal dejenerasyon karekterize poli nöropati Neden olarak vasküler hasar veya Schwan hücrelerinde aşırı sorbital birikimine bağlı olabilir!!!? Tedavide insuline ek olarak aldoz redüktaz inhibitörleri kullanılabilir Neden olarak vasküler hasar veya Schwan hücrelerinde aşırı sorbital birikimine bağlı olabilir!!!? Tedavide insuline ek olarak aldoz redüktaz inhibitörleri kullanılabilir

20 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Genelde kedilerde tip II diabet mellitus Genelde kedilerde tip II diabet mellitus Obesite Obesite Hepatik lipidozisden dolayı abdominal hassasiyet Hepatik lipidozisden dolayı abdominal hassasiyet

21 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik ketoasidozis Dehidrasyon Dehidrasyon Nefeste aseton kokusu Nefeste aseton kokusu Latherji Latherji Şiddetli depresyon Şiddetli depresyon

22 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Laboratuar değerlendirmesi Açlık glikozu 200 mg/dl üzerinde Açlık glikozu 200 mg/dl üzerinde Ketoasidozis de idrarda ketonüri Ketoasidozis de idrarda ketonüri kanda BHB asit artışı kanda BHB asit artışı Üriner analiz Üriner analiz Glikozüri Glikozüri Diabetik nefropatiye İnatcı sisititis, pyelonefritis bağlı Diabetik nefropatiye İnatcı sisititis, pyelonefritis bağlı proteinüri, hematüri, bakteriüri proteinüri, hematüri, bakteriüri Lökositozis Lökositozis Enfeksiyona duyarlılık Stres lökogramı, ezinopeni, veya normal ezinofil Hepatik lipidosi Hepatik lipidosi AlT, AST, ALP, GGT artışı Pankreatitis Pankreatitis Amilaz ve lipaz artışı Glomeruloscrelosis ARF Glomeruloscrelosis ARF BUN ve kretainine artışı Yüksek trigliserit ve kolesterol Glikozil hemoglobin ve fruktozaminde artış Glikozil hemoglobin ve fruktozaminde artış

23 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Ayırıcı tanıda Kronik renal yetmezlik Kronik renal yetmezlik Kronik hepatitis Kronik hepatitis Pitutiary diabetes inspudus Pitutiary diabetes inspudus Hiperadrenokortisizim Hiperadrenokortisizim Pyometra Pyometra Fankoni sendromu Fankoni sendromu

24 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Hiperosmolar nonketotik sendrom Kedi ve köpeklerde nadir oluşur Kedi ve köpeklerde nadir oluşur Hiperglisemi ve osmotik diüresisle ilişkilidir Hiperglisemi ve osmotik diüresisle ilişkilidir Ekstraselüler sıvı osmalaritesi yüksektir Ekstraselüler sıvı osmalaritesi yüksektir Poliüri-polidipsi Poliüri-polidipsi Polifaji, günler bazında kilo kaybı Polifaji, günler bazında kilo kaybı Şiddetl, dehidrayon, hipotermi Şiddetl, dehidrayon, hipotermi Nörolojik belirtiler- koma Nörolojik belirtiler- koma Kan glikozu > 600 mg/dl Kan glikozu > 600 mg/dl Hiperosmolalite> 350 mOsm/kg Hiperosmolalite> 350 mOsm/kg Osmolalite artışı laktik asidosisle ilişkilidir Osmolalite artışı laktik asidosisle ilişkilidir BUN ve kreatinin artışı BUN ve kreatinin artışı

25 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Bu formun tedavisinde Hızlı bir şekilde dehidrasyon tedavisinden kaçınılmalıdır Hızlı bir şekilde dehidrasyon tedavisinden kaçınılmalıdır %0.9 NaCl solusyonu, Eğer Sodyum > 160 mEq/l ise %0.45 NaCl %0.9 NaCl solusyonu, Eğer Sodyum > 160 mEq/l ise %0.45 NaCl Fosfor ve potasyum düzeyini belirle gereksirse tedaviye eklereguler kristalize insülinden 1.1 U/Kg 24 saat, takiben 2 U/Kg 24 saat uygula Fosfor ve potasyum düzeyini belirle gereksirse tedaviye eklereguler kristalize insülinden 1.1 U/Kg 24 saat, takiben 2 U/Kg 24 saat uygula Serum BUN kreatinin ve elektrolitleri izle Serum BUN kreatinin ve elektrolitleri izle

26 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Tedavi Tedavi de temel medikal ilaç İNSULİN!!! Tedavi de temel medikal ilaç İNSULİN!!! İnsulin oral kullanımda yıkımlanır İnsulin oral kullanımda yıkımlanır Kristalize Zinc İnsülin- Regular İnsülin Kristalize Zinc İnsülin- Regular İnsülin Yemeklerden 15-30 dakika önce s.c Yemeklerden 15-30 dakika önce s.c Diabetik komada i.v Diabetik komada i.v Aktive süresi 6-8 saat Aktive süresi 6-8 saat Protamine Zinc İnsulin (PZI) Protamine Zinc İnsulin (PZI) İnsülin- fosfat bufferde protamine- çinko ile miks İnsülin- fosfat bufferde protamine- çinko ile miks 4-6 saatte aktivasyonu başlar 26-36 saat sürer 4-6 saatte aktivasyonu başlar 26-36 saat sürer Isophane Insülin (NPH insülin) Isophane Insülin (NPH insülin) Orta süreli etkilidir, 1-2 saat içersinde etkisi başlar, 8-10 saatte pik, 18-26 saat sürer Orta süreli etkilidir, 1-2 saat içersinde etkisi başlar, 8-10 saatte pik, 18-26 saat sürer

27 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK İnsuline Zinc Süspensiyon ( lente insulin) İnsuline Zinc Süspensiyon ( lente insulin) Protamine bulunmaz,ki bu antijenik özellik gösteril. Protamine bulunmaz,ki bu antijenik özellik gösteril. 1. Semilente insülin 1. Semilente insülin 12-16 saatte etkisi sürer, hızılı çözünen küçük kristallerden ibarettir 12-16 saatte etkisi sürer, hızılı çözünen küçük kristallerden ibarettir 2. Uzaltılmış insülin zinc süsp 2. Uzaltılmış insülin zinc süsp Büyük kristalerden oluşur 30 – 36 saat etkisi sürer, Büyük kristalerden oluşur 30 – 36 saat etkisi sürer, 3. İnsulin zinc süsp 3. İnsulin zinc süsp Orta süreli etkili18-26 saat, %30 semilente, %70 ultralente insülin Orta süreli etkili18-26 saat, %30 semilente, %70 ultralente insülin

28 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Doz İnsülinin standart bir dozu yoktur İnsülinin standart bir dozu yoktur Yetişkin büyük ırk bir köpekte 40-50 i.ü günde endojen insülin sekrete edilir Yetişkin büyük ırk bir köpekte 40-50 i.ü günde endojen insülin sekrete edilir Köpeklerde orta etkili lente insülinle ilk seçenektir sabahları 0.4-0.5 IU/kg Köpeklerde orta etkili lente insülinle ilk seçenektir sabahları 0.4-0.5 IU/kg Gerekirse 12 saate bir tekrar Gerekirse 12 saate bir tekrar Kedilerde PZI veya ultralene human rekombinat insulin 1-3 İU, gerekirse 12 saatte bir Kedilerde PZI veya ultralene human rekombinat insulin 1-3 İU, gerekirse 12 saatte bir Bazı kedilerde sığır veya domuz lente insulin 0.2- 0.5 U/kg, 12 saatte bir s.c Bazı kedilerde sığır veya domuz lente insulin 0.2- 0.5 U/kg, 12 saatte bir s.c

29 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK tedavi İnsüline duyulan gereksinimi artıran faktörler İnsüline duyulan gereksinimi artıran faktörler Obesite, gebelik Obesite, gebelik Artan kalori alınımı Artan kalori alınımı Stres, hipertroidsm Stres, hipertroidsm Yüksek ateş, ketozis Yüksek ateş, ketozis İnfeksiyonlar İnfeksiyonlar Radyasyon terapisi Radyasyon terapisi Epinefrin, kortikosteroidler, thiazid, progestereon, östrojen Epinefrin, kortikosteroidler, thiazid, progestereon, östrojen

30 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Yan etkileri nedir? HİPOGLİSEMİ HİPOGLİSEMİ Yorgunluk, sürekli uyku hali genellikle insulin pik seviyesinde oluşur Yorgunluk, sürekli uyku hali genellikle insulin pik seviyesinde oluşur 50 mg/dal altına indiğinde bazen aşırı terleme, davranış bozuklukları, tremor ve konvülsiyonlar 50 mg/dal altına indiğinde bazen aşırı terleme, davranış bozuklukları, tremor ve konvülsiyonlar Zamanında müdahale edilmezse beyin hasar, koma, ölüm Zamanında müdahale edilmezse beyin hasar, koma, ölüm

31 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik ketoasidozisle hipoglisemi klinik görünüm olarak karıştırılabilir!!!! Bu nedenle, Bu nedenle, Mutlaka tedavi öncesi kan glikozunu değerlendir!!!!!! Mutlaka tedavi öncesi kan glikozunu değerlendir!!!!!! İdrarda ketonüri ara İdrarda ketonüri ara Şiddetli hipoglisemide gerekirse Dektroz + glukogan ver Şiddetli hipoglisemide gerekirse Dektroz + glukogan ver

32 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Aşrı doz insuline bağlı olarak mı? yoksa İnsulinoma ile ilişkili hipoglisemi şekillendi? İnsulinomada İnsulinomada Kan insulin ve C- Peptit yüksektir Kan insulin ve C- Peptit yüksektir Aşırı doz insulinde Aşırı doz insulinde İnsülin yüksek C- Peptit düşük tür

33 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Alerjik reaksiyon, Alerjik reaksiyon, Ürünün saf olmaması Ürünün saf olmaması Orjinin türü Orjinin türü Lokal Lokal Enjeksiyon bölgesinde eritem, ödem Enjeksiyon bölgesinde eritem, ödem Sistemik Sistemik Anjioödem, kusma, ishal, dispnea, hipotansif şok, ölüm Anjioödem, kusma, ishal, dispnea, hipotansif şok, ölüm

34 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Pankreastan sekrete edilen insülin → portal ven ile karaciğere gelir Pankreastan sekrete edilen insülin → portal ven ile karaciğere gelir Ekozojen uygulanan insülin vücudun diğer bölümlerine yayılarak karaciğere ulaşır Ekozojen uygulanan insülin vücudun diğer bölümlerine yayılarak karaciğere ulaşır Diüle insülin

35 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Antikor formasyonu Human recombinant insulin feline insulinden farklıdır Human recombinant insulin feline insulinden farklıdır Diabetik kedilerin 525 civarında antikor formu şekillenir Diabetik kedilerin 525 civarında antikor formu şekillenir Şekillenen anti-insulin antikorlarını tespit etmek zordur Şekillenen anti-insulin antikorlarını tespit etmek zordur

36 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Oral hipoglisemik ilaçlar denenebilir Oral hipoglisemik ilaçlar denenebilir Glizipide 2.5 mg p.o öğünle birlikte 12 saatte bir, gerektiğinde 5 mg p.o Glizipide 2.5 mg p.o öğünle birlikte 12 saatte bir, gerektiğinde 5 mg p.o Glyburide 0.625 mg p.o kedilerde günde bir kez Glyburide 0.625 mg p.o kedilerde günde bir kez

37 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK İlaç grubu Etki mekanizması indikasyonları Etki oranı Yan etkileri Yan etki görülme oranı Sulfonilüre /glipizide, glyburide) İnsulin sekresyonunu stimüle eder NIDDM kedilerde, köpekte etkin değil Etkisi %25 Kusma, sarılık, ALT, AST artışı, hipoglisemi %15 Meglitinitler(rapoglinide) İnsulin sekresyonunu stimüle eder NIDDM kedilerde, köpekte etkin değil < %25 bilinmiyorbilinmiyor Biguanidler(metformin) İnsulin duyarlılığını artırır NIDDM kedilerde, köpekte etkin değil < %25 İştahsızlık, kusma, kilo kaybı Yüksek Thiazolidinedionlar (rosiglitazone, pioglitazone) İnsulin duyarlılığını artırır NIDDM kedilerde, bilinmiyorbilinmiyorbilinmiyor Alfa-glucosidazlar inhibitörü (akarboz) Barsak alfa glukzidaz inhibe edernişşta ve disakkarit emilimini azaltır NIDDM veya IDDM kedilerde, köpekte bilinmiyor İshal kilo kaybı %35 ORAL HİPOGLİSEMİK İLAÇLAR

38 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Yeni gelişmeler Canine ve feline orjinli insülin Canine ve feline orjinli insülin Glargine insulin Glargine insulin Insulin pompaları Insulin pompaları Pankreas nakli Pankreas nakli

39 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diet

40 Nasıl beslemeliyiz? 1.Yüksek fiber düşük karbonhidrat diet 1.Yüksek fiber düşük karbonhidrat diet GI sistemde yavaş emilim GI sistemde yavaş emilim Yemek sonrası hiperglisemi oluşumunu azaltır Yemek sonrası hiperglisemi oluşumunu azaltır Kilo kontrolu Kilo kontrolu 2. Yüksek protein düşük karbonhidrat (DM) 2. Yüksek protein düşük karbonhidrat (DM) Kedilerde yüksek protein gerekli olabilir Kedilerde yüksek protein gerekli olabilir 3. Yüksek yağ düşük karbonhidrat düşük fiber

41 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Yüksek fiber diet Yüksek fiber diet Öğün insülin uygulamasına paralel olarak günde 3 bölünür Öğün insülin uygulamasına paralel olarak günde 3 bölünür Obes hastalar dereceli olarak zayıflatılır Obes hastalar dereceli olarak zayıflatılır Overiohisteroktomi tavsiye edilebilir Overiohisteroktomi tavsiye edilebilir

42 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik ketoasidozis Bu olgularada idrarda Bu olgularada idrarda glikozüri +4, ketonüri +3, glikozüri +4, ketonüri +3, idrar sfesifik gravitesi >1.030 idrar sfesifik gravitesi >1.030 İdrarda BHB tespit edilmez ( asetoasetta dönüşür), idrara 2 damla hidrojen peroksit ilavesi saptanabilir İdrarda BHB tespit edilmez ( asetoasetta dönüşür), idrara 2 damla hidrojen peroksit ilavesi saptanabilir

43 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik nefropatiye bağlı BUN ve kreatinin oldukça yüksektir Diabetik nefropatiye bağlı BUN ve kreatinin oldukça yüksektir Dehidrasyona bağlı artan HCT Dehidrasyona bağlı artan HCT Hiponatremi Hiponatremi lipemi lipemi Hipofosfotami Hipofosfotami Hipomagnezemi Hipomagnezemi Normokalemi veya hipokalemi veya hiperkalemi Normokalemi veya hipokalemi veya hiperkalemi Anyonik Gap artmıştır ( normali: 15-25 mEq/l) Anyonik Gap artmıştır ( normali: 15-25 mEq/l) Anyonik gap=(Na+K)- (Cl+TCO2) Anyonik gap=(Na+K)- (Cl+TCO2) Serum osmolalitesi oldukça yüksektir Serum osmolalitesi oldukça yüksektir Serum osmolalite: 2(Na+K)+glukoz/18+BUN/2.8 Serum osmolalite: 2(Na+K)+glukoz/18+BUN/2.8 normal: 285-310 mOsm normal: 285-310 mOsm

44 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik ketoasidozisin tedavisi Hastayı hospotalize et Hastayı hospotalize et İ.V kateter tak ve sıvı tedavisine başla ( izotonik NaCl) 24 sate 60-100 ml/kg İ.V kateter tak ve sıvı tedavisine başla ( izotonik NaCl) 24 sate 60-100 ml/kg Regular kristalize insülin başlangıç olarak 0.2 U/kg, kan glikozu 250 mg/dl olana kadar ver, saattlik olarak 0.1 U/kg uygula daha sonra 8 saatte bir s.c devam et Regular kristalize insülin başlangıç olarak 0.2 U/kg, kan glikozu 250 mg/dl olana kadar ver, saattlik olarak 0.1 U/kg uygula daha sonra 8 saatte bir s.c devam et Potasyum ekle Potasyum ekle Serum K bilinmiyorsa başlangıç olarak her 1 litre sıvıya 40 mEq KCI ilavesi yap Serum K bilinmiyorsa başlangıç olarak her 1 litre sıvıya 40 mEq KCI ilavesi yap Serum K+ (mEq/L) Sıvı tedavisine eklenecek K+ >3.520 3.0-3.530 2.5-3.040 2.0-2.560 <2.080

45 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Enfeksiyon durumunu araştır Enfeksiyon durumunu araştır Asidozu kompenze etmek için NaHCO3 uygula Asidozu kompenze etmek için NaHCO3 uygula 0.1 X baz açığı x vücut ağırlığı, 2 saatte uygula 0.1 X baz açığı x vücut ağırlığı, 2 saatte uygula Plasma bikarbonatı 12 mEq/L veya total venöz CO2 konsentrasyonu 12mmol/L az ise Plasma bikarbonatı 12 mEq/L veya total venöz CO2 konsentrasyonu 12mmol/L az ise

46 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Diabetik asidozisde hastanının izlenmesi çok önemlidir Kan glikozunu her 1-2 saatte kontrol et Kan glikozunu her 1-2 saatte kontrol et Hidrasyon durumunu her saat başı kontrol et gerekirse sıvı ilavesi uygula Hidrasyon durumunu her saat başı kontrol et gerekirse sıvı ilavesi uygula Respirasyon ve pulzasyonunu izle Respirasyon ve pulzasyonunu izle Her 6 saatte bir serum elektrolit ve total venöz CO2 belirle duruma göre ilave Bikarbonat ve elektrolit ekle Her 6 saatte bir serum elektrolit ve total venöz CO2 belirle duruma göre ilave Bikarbonat ve elektrolit ekle 4 saatte bir idrar çıkışını, glikozüri ve ketonüri durumunu belirle 4 saatte bir idrar çıkışını, glikozüri ve ketonüri durumunu belirle 12 saat ara ile HCT, beden ısısı, kan basıncını izle 12 saat ara ile HCT, beden ısısı, kan basıncını izle

47 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Serum Fosfor düzeyi< 1.5 mg/dl ise 0.01- 0.03 mmol/kg/saat fosfor uygulayın Serum Fosfor düzeyi< 1.5 mg/dl ise 0.01- 0.03 mmol/kg/saat fosfor uygulayın Hipofosfatami oluşan metabolik asidozis de hücre içi fosfot hücre dışına çıkar ve renal atılımının artması ile ilişkilidir Hipofosfatami oluşan metabolik asidozis de hücre içi fosfot hücre dışına çıkar ve renal atılımının artması ile ilişkilidir Hemolitik anemi oluşturabilir Hemolitik anemi oluşturabilir

48 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK DM tedavi etkinliğin kontrolünü nasıl yapabiliriz? En ideali Fruktozamine veya glikozil hemoglobin düzeyinin belirlenmesidir En ideali Fruktozamine veya glikozil hemoglobin düzeyinin belirlenmesidir Fruktozamine (micmol/L) yorum 225-375 Normal referans değer 350-400 Mükemmel kontrol 400-450 İyi kontrol 450-500 Zayıf kontrol >500 Kötü kontrol Oda ısısında saklamada Hipoalbunemi, hiperlipidemi ve üremide fruktoz amin değeri azalabilir Etkili bir tedavinin yapıldığını Ortalama kan glikozunun 225-275mg/dl HbA1c %8-9 ve fruktozaminin 350-450 mmol/L olması Gösterir

49 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK fruktozamin Normal glisemi Normal glisemi hiperglisemi hiperglisemi Fruktozamine 2 hafta öncesi dönem hakkında bize bilgi verir

50 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Glikozile hemoglobin Hemoglobin ve glukoz arsndaki reaksiyon ürünüdür kedilerde 6 köpeklerde 8 hafta önce glikoz profilini yansıtır Hemoglobin ve glukoz arsndaki reaksiyon ürünüdür kedilerde 6 köpeklerde 8 hafta önce glikoz profilini yansıtır türdeğer kedi%0.8-1.9 köpek%1.8-4.9 EDTA lı veya heparinli tüpler kullan

51 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Stress Hiperglisemisi

52 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Stress Hiperglisemisi Epinefrinle ilişkilidir Epinefrinle ilişkilidir Kan glikozu 300 mg/dl i aşabilir Kan glikozu 300 mg/dl i aşabilir Glukozüri oluşabilir Glukozüri oluşabilir

53 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK İdeal olarak günde 2 ana öğünle berber insulin verilebilir İdeal olarak günde 2 ana öğünle berber insulin verilebilir

54 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Peki DM nasıl ayırt edeceğiz? Fruktozamine Fruktozamine Glikozil hemoglobin Glikozil hemoglobin

55 Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Obesite DM ilişkisi nedir? Periferel dokularda insülin reseptörlerinde seprsyon Periferel dokularda insülin reseptörlerinde seprsyon İnsülin bağlıyan reseptörlerde sayıca azalma İnsülin bağlıyan reseptörlerde sayıca azalma Anormal glikoz intorelansı Anormal glikoz intorelansı Anormal insülin sekresyonu Anormal insülin sekresyonu


"Prof. Dr. SEZGİN ŞENTÜRK Köpek ve Kedilerde Diabetes Mellitus Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK, şubat 2010 şubat 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları