Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ (BPW) Neden “Değişim Yarat?” Nüfusun yarısını oluşturan kadını görünmez kılmak; sadece kadına yapılan bir haksızlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ (BPW) Neden “Değişim Yarat?” Nüfusun yarısını oluşturan kadını görünmez kılmak; sadece kadına yapılan bir haksızlık."— Sunum transkripti:

1 İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ (BPW) Neden “Değişim Yarat?” Nüfusun yarısını oluşturan kadını görünmez kılmak; sadece kadına yapılan bir haksızlık değil aynı zamanda da insanlığa karşı işlenen bir suçtur!

2  Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet  Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı  Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları  Toplumsal Değişim ve Dönüşümde “Değişim Yarat” Kampanyasının Rolü

3 Kadına Yönelik Şiddetin Tanımı: “kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması” Kadına Yönelik Şiddetin Tanımı: “kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması” Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi (1993-Birleşmiş Milletler)

4 Kadına karşı meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan ve kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eylem ya da eylem tehdididir. KADINA YÖNELİK ŞİDDET..

5 oDuygusal istismar yoluyla, oGözdağı vererek, oÇocukları kullanarak, oİzole ederek, oİnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek, o“Erkeklik ayrıcalıklarını” kullanarak, Kadına Yönelik Şiddet..

6 oKadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlayarak, oÇocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlayarak, oFuhuşa zorlayarak, oKadın cinsel organlarına zarar vererek uygulanır.

7 ŞİDDET AYRIMCILIK EŞİTSİZLİK TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

8 Kadına uygulanan şiddeti hazırlayan ve pekiştiren etkenler Kültürel Etkenler Yasal Etkenler Politik Etkenler Ekonomik Etkenler

9 Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Görünümleri Psikolojik Şiddet Ekonomik Şiddet Cinsel Şiddet Fiziksel Şiddet

10

11 KKumalık BBerdel NNamus ve töre bahanesiyle işlenen cinayetler ZZorla evlendirme EErken evlilik KKadın sünneti BBekaret kontrolü CCinsel taciz CCinsel saldırı KKadın ticareti EEvlilik içi tecavüz BBaşlık parası EEnsest FFlört ilişkisinde şiddet SSavaşta toplu tecavüz ÇÇeyiz Cinayetleri

12 oİtilip kakılarak, oTartaklanarak, oTokatlanarak, oTekmelenerek, oKesici ve vurucu aletlerle bedenine zarar verilerek, oSağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur edilerek, oSağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratılarak, KADIN..

13 oPara harcaması ve kazanması kısıtlanarak, oÇalışmasına izin verilmeyerek, oZorla çalıştırılarak, oKararlar alınırken karar alma sürecine dahil edilmeyerek, oKazandığı parası elinden alınarak, oMobbing suretiyle iş yerinde mağdur duruma düşürülerek, oKadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini geliştirecek etkinlikler engellenerek ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR.

14 Çeşitli ülkelerde yapılan incelemelerde kadın cinayetlerinde faillerin %40 - %70 oranında kocaları ya da partnerleri olduğu görülmüştür (DSÖ, 2002). RAKAMLARLA KADINA KARŞI ŞİDDET..

15 Dünyada en az her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır (BM, Kadının Statüsü Komisyonu, 2000).

16 Avrupa Konseyi Raporu (2002) Her 4 kadından 1’i fiziksel şiddet görmektedir.

17 Türkiye’de her üç kadından biri fiziksel şiddet görmektedir! Kadınların % 42'si eşlerinden fiziksel ve cinsel şiddet görmektedir ve 35 milyon kadına sadece 52 sığınma evi düşmektedir (BM Türkiye Ofisi,2010)

18 Türkiye’de her beş kadından 2’si fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009).

19 Her 4 kadından 1’i fiziksel şiddet nedeniyle yaralanmaktadır ( KSGM, 2009).

20 Her 2 kadından 1’i duygusal şiddet yaşamaktadır (KSGM, 2009).

21 Her 10 gebe kadından 1’i fiziksel şiddet görmektedir ( KSGM, 2009).

22 Çocukların %7-21 arasında bir Oranı 15 yaşından önce cinsel istismara uğramıştır. (DSÖ, 2004)

23 Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü kocasından izin almadan çarşıya gidebilmektedir (Altınay A., Arat Y., 2007).

24 Cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3’tür ( KSGM, 2009).

25 Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5’tir ( KSGM, 2009).

26 1.Kadına yönelik şiddet abartılan bir sorundur. 2.Aile içinde kadına yönelik şiddet sadece aileyi ilgilendiren bir sorunudur. 3.Aile içinde kadına yönelik şiddet zamanla kendiliğinden sona erer. 4.Alkol ve madde bağımlılığı aile içi şiddetin nedenidir. 5.Erkekler de aile içi şiddete uğramaktadır. GENEL YARGILAR.

27 6.Kadına şiddet uygulayan erkekler şiddet davranışını kontrol edemez, buna engel olamaz. 7.Aile içinde kadına yönelik şiddet çoğunlukla düşük gelirli ailelerde yaşanır. 8.Şiddet uygulayan erkekleri de kadınlar yetiştirmektedir, bu sorun kadınlardan kaynaklanmaktadır. 9.Çocuk olursa şiddet biter. 10.Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder.

28 Utanma Suçluluk Yalnızlık Başarısızlık hissi Yetersizlik hissi Değersizlik hissi Yeme bozuklukları Düşük Özgüven Harekette bulunmada yetersizlik İstismarı önemsememe Madde bağımlılığı Fiziksel rahatsızlıklar Konsantrasyon güçlüğü Kendinden memnuniyetsizlik İstismarı önemsememe Fiziksel rahatsızlıklar Değersizlik hissi İstismarı önemsememe Fiziksel rahatsızlıklar Konsantrasyon güçlüğü Değersizlik hissi İstismarı önemsememe Fiziksel rahatsızlıklar

29 Doğrudan Maliyeti  Tedavi  Kolluk  Adli sitem  Barınma  Sosyal hizmetler Dolaylı Maliyeti  Toplumda artan huzursuzluk  Cinayet ve intiharlarda artış  Alkol ve madde bağımlılığı  Depresif bozukluklar Sosyal Çarpan Etkileri  Şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılması  Yaşam kalitesinin düşmesi  Demokratik süreçlere katılımın azalması Ekonomik Çarpan Etkileri  İş piyasasına katılımın azalması  İşte verimliliğin düşmesi  Düşük kazanç  İşe devam edememe  Verimliliğin kuşaklar boyunca etkilenmesi  Yatırım ve tasarrufta azalma

30 ÖNLEME KORUMA SORUŞTURMA ONARMA ve TAZMİNAT ŞİDDETLE MÜCADELE

31 Valilik ve Kaymakamlıklar Savcılık/Aile Mahkemeleri Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri SHÇEK İl Müdürlükleri Baroların Kadın Hakları Uygulama Merkezleri Belediyeler Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınmaevleri Kolluk Kuvvetleri 183

32 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TBMM Özel Sektör Uluslararası Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütleri Medya Kuruluşları Halk Eğitim Merkezleri Sendika ve Meslek Odaları Milli Eğitim Bakanlığı

33 DEĞİŞİM YARAT! Değişim Yarat Kampanyası, 7 Mart 2010 tarihinde İzmir Konak Belediyesi ortaklığında, basının ve yüzlerce farklı kesimden kadının yüksek katılımıyla düzenlenen basın açıklaması ve panel ile resmi olarak başlatılmıştır.

34 İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ, “Değişimi Yarat” Kampanyası ile;  Kadınlarımıza hak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı, Kadınlarımızın özgüvenlerini güçlendirmeyi,  Kadınlarımıza katılımcılık yetisi kazandırmayı,  Kadınlarımıza ev ve iş yaşamını uyumlaştırmanın yollarını anlatmayı,  Kadınlarımızı üretime yönlendirmeyi,  Kadının karar verme mekanizmalarına eşit katılımını sağlamayı,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ilişkin geniş bir farkındalık yaratarak, konuya ilişkin olarak bugüne kadar çoğunlukla hukuki zeminde sağlanabilen değişimi fiiliyata taşımayı,  Toplumsal Anayol Stratejisinin uygulamaya sokulmasını amaçlamaktadır.

35  Toplumda Cinsiyete dayalı şiddet ve bu şiddetin etkileri konusunda bilinç yaratmak için çalışıyoruz.  Toplumsal Cinsiyet konusundaki kemikleşmiş yanlış inanışlar konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz.  Toplumsal Cinsiyet Rollerini yeniden belirleyecek uzun süreli stratejik planlar geliştiriyoruz.  En nihayetinde ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanmış ve şiddetin ortadan kalktığı bir toplum yaratmak için eğitimler düzenliyoruz. NE YAPIYORUZ?

36 Bunları Yaparken Öngörülen / Sürdürülen Faaliyetlerimiz,  Ulusal yazılı basında görev yapan köşe yazarlarının konuya ilişkin destek yayımlar yapmalarının sağlanması,  Inter aktif Web sayfası oluşturulması ve destekçi kurumların web sayfalarına linklerle bağlanması,  Yerel TV kanallarında yerelde kadın programlarının yapılmasının ve bu programlara yerel gücü olan rol model kadınların yer almasının sağlanması,  Ulusal TV kanallarından birinde tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek bir forum programının yayımlanmasının sağlanması,  8 Mart 2010 ile 8 Mart 2011 arasında ülkenin birçok yerine billboardlar yerleştirilmesi,

37  Eylül 2010’da bir kadın müzikali sergilenerek elde edilecek gelirin, oluşturulması planlanan bir kadın inkübatörüne yönlendirilmesi,  8 Mart 2010 ile 8 Mart 2011 arasında özellikle TV kanallarındaki dizi programlar arasında 2 dakikalık programların hazırlanması ve yayımlanması,  Kampanya sırasında dağıtılacak ve sergilenecek dokümanların hazırlanması ve bu dokümanların ulusal ve yerel gazeteler tarafından dağıtımının sağlanması.

38 DEĞİŞİMİ YARAT KAMPANYASI KADININ SİYASETE KATILIMINDA DA POZİTİF DEĞİŞİKLİK YARATMAYI AMAÇLAMAKTADIR. ÇÜNKÜ TÜRKİYE’DE SİYASETTE KADININ MEVCUT TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR; 2007 seçimleri sonucunda parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısı iki kat artarak yüzde 9,1'e ulaşmıştır.Ancak Yerel yönetimlerdeyse bu rakam çok daha düşüktür. Belediye başkanlarının binde 9'unu (2 bin 948 belediye başkanından 27'si), il meclislerinin yüzde 3,2'si (3 bin 379 üyeden 110'u), ve belediye meclislerinin ise sadece yüzde 4,2'sini (31 bin 790 üyenin 1,340'ını) kadınlar oluşturmaktadır.

39 Türkiye'de Kadının İşgücüne katılımı 2009 rakamlarına göre işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 70,5. Kadınlar için bu rakam yüzde 26. Bu oranın dünya ortalaması yüzde ise 52,6. Kırsal kesimde tarım sektörü, kentte ise hizmet sektörü kadınların en yoğun istihdam edildiği sektörleri oluşturmaktadır. Kadınlar işgücü piyasasına girmekte ve kalmakta ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunun en tipik göstergesi,yüzde 21,9 olan tarım dışı kadın işsizlik orandır. Türkiye'de kadınlar erkeklere oranla daha az ücretli, güvencesi olmayan düşük seviyeli işlerde istihdam edilmektedir. Kırsal kesimde yaşayan kadınların yüzde 70'i ücretsiz işçi olarak aile işlerinde çalışmaktadır.. 2009 verilerine göre, çalışan kadınların yüzde 59'u sosyal güvenceden yoksundur.

40 Lobi Faaliyetlerimiz I. Basamak Lobi Faaliyetleri: Kampanyamızın yürütülebilmesi amacıyla gerek duyulacak ayni ve nakdi yardımların sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek ziyaretlerdir. II. Basamak Lobi Faaliyetleri: Karar Verme Mekanizmasına yönelik olarak yapılacak lobi faaliyetleri sonucunda, Kadının karar verme mekanizmalarına eşit katılımının sağlanması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ilişkin olarak bugüne kadar çoğunlukla hukuki zeminde sağlanabilen değişimin fiiliyata taşınması ve Toplumsal Anayol Stratejisinin uygulamaya sokulması amaçlanmaktadır. Kampanya çerçevesinde, karar verme mekanizmasına oluşturulacak baskı sonucunda, alınacak tedbirler, değişen tüzük yönetmelik ve kanunlar, kampanyanın sürdürülebilir çıktıları olacaktır.

41 Hedef Kitle Bilinçlendirme Faaliyetleri 81 ilde verilmesi planlanan tam günlük eğitim seminerleri ile katılımcı kadınlara kazandırılmak istenen formasyonun genel çerçevesi aşağıda ki gibidir;  Kendi başına karar alma yetisine sahip olmak,  Uygun kararı almak için gereken bilgi ve kaynaklara ulaşma yetisini kazanmak,  Farklı seçenekler arasından seçim yapabilmek,  Kolektif karar alma durumunda güven içinde davranma yetisine sahip olmak,

42  Değişime açık olmak,  Katılımcılık yetisine sahip olmak,  Demokratik araçlar kullanarak diğer insanların fikirlerini değiştirme yetisine sahip olmak,  Yeni süreç ve koşullara uyum gösterme yetisine sahip olmak,  Olumlu öz görünüm sergileme yetisi geliştirmek,  Sorun çözme yetisine sahip olmak,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasının aile hayatına katkılarını vurgulayarak ev ve iş yaşamının uyumlaştırılmasında kadının rolünü pekiştirmek.

43 Kampanya bağlamında uygulanacak eğitim programı 3 farklı modülün bir araya getirilmesi ile geliştirilmiştir: I- Kişisel Gelişim Programı II- İyi Vatandaşlık Programı III- Ev ve İş Yaşamını Uyumlaştırma Programı

44  Kadın Hareketinin dinamiğinden umutluyuz!  Ulusal Mekanizmaya dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz!  Kamuoyunda Farkındalık ve Duyarlılık Oluşturulmasına Çalışıyoruz!  Kadınlar için Eğitimler Düzenliyoruz!  Yasal Düzenlemeler Talep Ediyoruz!  Sunduğumuz Hizmetlerin Kurumsallaşması için Çalışıyoruz!  Şiddetten Arınmış ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlanmış Bir Toplum Hedefliyoruz!


"İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ (BPW) Neden “Değişim Yarat?” Nüfusun yarısını oluşturan kadını görünmez kılmak; sadece kadına yapılan bir haksızlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları