Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI T ÜRKIYE K AMU H ASTANELERI K URUMU Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI T ÜRKIYE K AMU H ASTANELERI K URUMU Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI T ÜRKIYE K AMU H ASTANELERI K URUMU Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi Sağlık Fizikçisi Zehra SAYIR 18 Kasım 2013, Kayseri 22.08.2014 1

2 2

3 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? Türkiye’de her gün; 176 iş kazası olmaktadır. 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. 6 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. İş kazasın da Dünyada 3. sırada Avrupa da 1. sıradayız. 22.08.2014 3

4 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? Ülkemizde tutulan SGK tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre; YıllarKaza Sayısı Ölüm Sürekli İş Gör. İş kazası sıklık hızı* 200483.830 843 1.6935,52 200573.923 1.096 1.6394,27 200679.027 1.601 2.2674,03 200780.602 1.044 1.9563,61 200872.963 866 1.6943,10 200964.316 1.171 1.885 2,76 201062.903 1.454 2.085 2,46 201169.277 1.700 2.216 2,45 (*1.000.000 iş saatine karşılık meydana gelen kaza sayısı) Kaynak : www.sgk.gov.tr Ülkemizde tutulan SGK tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre; YıllarKaza Sayısı Ölüm Sürekli İş Gör. İş kazası sıklık hızı* 200483.830 843 1.6935,52 200573.923 1.096 1.6394,27 200679.027 1.601 2.2674,03 200780.602 1.044 1.9563,61 200872.963 866 1.6943,10 200964.316 1.171 1.885 2,76 201062.903 1.454 2.085 2,46 201169.277 1.700 2.216 2,45 (*1.000.000 iş saatine karşılık meydana gelen kaza sayısı) Kaynak : www.sgk.gov.tr 22.08.2014 4

5 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? 22.08.2014 5

6 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? 22.08.2014 6

7 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İş güvenliğine verilen önem; Herşeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. Aynı zamanda İş kazaları ve meslek hastalıklarının işletmelere yüklediği maliyeti de düşürerek işletme karını büyütür. 22.08.2014 7

8 8

9 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiştir. 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak (kademeli olarak) yürürlüğe girmiştir. (1) Bu Kanunun; 6. 7. 8. 6. 7. 8. İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanları 2016 tarihinde yürürlüğe girerken 2016 tarihinde yürürlüğe girerken Diğer tüm maddeleri 01.01.2013 tarihi ile yürürlüktedir. Diğer tüm maddeleri 01.01.2013 tarihi ile yürürlüktedir. 22.08.2014 9 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

10 BU KANUNA NEDEN İHTİYAÇ VARDI? İş hukukunun temel ilkesi olan işçiyi koruma, sağlık ve güvenliklerini güvence altına alma ilkesinin hayata geçirilmesinin en önemli aracı da şüphesiz ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıdır. Avrupa Birliği’nin 89/391 Sayılı çerçeve direktifi 155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu, tüm çalışanları kapsamına almaması Bütün çalışanların İSG hizmeti almaya ihtiyacı olduğu için İSG ye ihtiyaç duyuldu… 22.08.2014 10

11 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİM RİSK DEĞERLENDİRMESİ İSG HİZMETLERİ ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE İLK YARDIM ve TAHLİYE 22.08.2014 11

12 DÜNDEN BUGÜNE İŞ KANUNLARIMIZ 22.08.2014 12

13 KANUNUN KAPSAMI Belli istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 22.08.2014 13

14 İSTİSNALAR İSTİSNALAR 22.08.2014 14 a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri b) Afet ve acil yardım birimleri c) Ev hizmetleri ç)Çalışan istihdam etmeksizin mal ve üretim hizmeti yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik faaliyetlerde Yukarıda belirtilen faaliyetler hariç tüm işyerlerinde uygulanır.

15 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. 22.08.2014 15 İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli

16 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis mimar diğer teknik personel (fen edebiyat fizik kimya biyoloji), hekimi. ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi. 22.08.2014 16

17 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İŞYERLERİ, YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TEHLİKE SINIFLARINA AYRILIYOR. A sınıfı Uzman-Çok tehlikeliB sınıfı Uzman- TehlikeliC sınıfı Uzman- Az tehlikeli 22.08.2014 17 İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

18 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26 Aralık 2012 Sayı : 28509 22.08.2014 18 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı TanımTehlike Sınıfı 86.10.04 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 86.10.05 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli 86.10.12 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 86.10.13 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli

19 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 22.08.2014 19 NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 86.21Genel hekimlik uygulama faaliyetleri 84.12.13 Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleriAz Tehlikeli 86.21.02 Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli 86.90.10 Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) (hastane dışı) Çok Tehlikeli 84.12 Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç) Az Tehlikeli 86.21.03 Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 86.22.02 Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli

20 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a)Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 22.08.2014 20

21 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü tedbirin alınmasından, Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanmasından, Denetim ve gözetimden, Risk değerlendirmesi (MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.)(1 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) Çalışanlara görev verirken işe uygunluklarının sağlanması, İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz… 22.08.2014 21

22 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 11 İşveren; Acil Durum Planları hazırlayacak, Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlayacak İlk Yardım ekibi Kurtarma ekibi Söndürme ekibi MADDE 14 : (İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi) İşveren; üç iş günü İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. üç iş günü Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. 22.08.2014 22

23 İSG-KATİP 22.08.2014 23 Kurumların yetkilendirilmesi, Personel sözleşmeleri ve onayları, Eğitim programı onayı, OSGB - İşyeri hizmet sözleşmeleri, Bireysel sözleşmeler, İSG Profesyonellerinin takip ve kontrolü, İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığında kayıt dışı hizmet verilmesini önlemek, İş Teftiş ile bilgi paylaşımı yapılarak denetimin mekanizmasının arttırılmasını sağlamak, Türkiye genelinde İSG hizmetlerine ilişkin veri raporlama,

24 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 15 (Sağlık Gözetimi) b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır; 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. MADDE 17 (Çalışanların Eğitimi) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (Bu eğitimler belgelenir ve çalışanın dosyasında saklanır.) 22.08.2014 24

25 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 5 işyeri hekimi iş güvenliği uzmanının tam süreli İSGB (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. MADDE 22 (İş sağlığı ve güvenliği kurulu) (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 22.08.2014 25

26 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kurul Kimlerden Oluşur? a) İşveren veya Vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İş yeri hekimi, d) İnsan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işler yürütmekte görevli bir kişi e) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, Kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir. (b) : İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı 22.08.2014 26

27 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 20 (Çalışan Temsilcisi) (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. 22.08.2014 27

28 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim doğrultusunda, işverenin bu konudaki talimatlarına uymak, Verilen KKM Kişisel Koruyucu Malzemeleri kullanmak, Kendisinin hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. MADDE 8 – (1) Çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. 22.08.2014 28

29 (2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler. 22.08.2014 29 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012-

30 (3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. 22.08.2014 30

31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012- ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir. 22.08.2014 31

32 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEZSEK NE OLUR?  İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası,  Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası,  Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil/yakın tehlike halinde işyerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 Türk Lirası,  Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, 1000 Türk Lirası,  İşyerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası, 3 Ay boyunca hiçbir çalışma yapmayan bir işyeri için örnek ceza = en az 25 000 TL 22.08.2014 32

33 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEZSEK NE OLUR? Acil durum eylem planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye (Her yükümlülük için ve her ay) (Madde 11 ve 12) Çalışanların bilgilendirilmesi ve mesleki eğitimleri gibi konulardaki eksiklikler (Her çalışan için) (Madde 16, Madde 17/1,7) 1.000 TL İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlıklarını engellemek (Her ihlal için ayrı ayrı) (Madde 8/1,6) 1.500 TL İş kazası veya meslek hastalığını bildirmemek (Madde 14/2) İşverenin genel yükümlülüğü – Mevcut durumun iyileştirilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi konularındaki ihmaller (Her yükümlülük için ayrı ayrı) (Madde 4/1/a-b) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmamak (Her aykırılık için ayrı ayrı) (Madde 22) 2.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - Diğer sağlık personeli çalıştırmamak (Her ay) (Madde 6/1/a) 2.500 TL Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak (Devamında her ay 4.500 TL) (Madde 10/1 ) 3.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmamak (Her biri için ve her ay) (Madde 6/1/a) Toplu işyerlerinde yönetimin koordinasyonu sağlamaması (Madde 23/2) 5.000 TL İşin durdurulmasından sonra durdurma şartlarını düzeltmeden işe devam etmek (Madde 25) 10.000 TL Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak (Madde 29) 50.000 TL G üvenlik raporunun Bakanlıktan onayını almadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine izin verilmeyen işyerini açmak ve durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek (Madde 29) 80.000 TL 22.08.2014 33

34 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 22.08.2014 34

35 Sağlık hizmetleri verilirken değişik meslek guruplarından birçok insan bir arada çalışmaktadır. Bu yoğun ve yorucu çalışmalar sırasında, sağlık çalışanları pek çok hastalık ve kaza riskleri ile karşı karşıyadır. 22.08.2014 35

36 S AĞLıK S EKTÖRÜNDEKI R ISKLER Biyolojik riskler: İğne batması veya kesilerle oluşan enfeksiyonlar, Kimyasal riskler: Dezenfektanlar, antibiyotik ve kanser ilaçları Fiziksel riskler: Termal konfor, iyonizan radyasyon gibi Ergonomik riskler: Sabit pozisyonda çalışma, hasta kaldırma gibi Psikososyal riskler: Şiddete maruz kalmak, nöbet ve gece çalışma gibi. 22.08.2014 36

37 S AĞLıK S EKTÖRÜNDE R ISK D EĞERLENDIRMESI Çalışanların deneyimleri de dikkate alınarak çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlikeler tanımlanır. Tehlike ve risk tanımları yapılır. 22.08.2014 37

38 T EHLIKE VE R ISK K AVRAMLARı 22.08.2014 38 Bu durumda Köpek balığı; Tehlike midir ? Risk midir?

39 Tehlike ve Risk Kavramları  Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR.  Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur. 22.08.2014 39

40 Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini belirtir. Tehlikenin sonucu olarak riskler ortaya çıkar. Tehlike yok olursa riskte yok olur. 22.08.2014 40

41 22.08.2014 41 Risk değerlendirmesi ekibi(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012) MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

42 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 5 ADıMDA YAPıLABILIR.. 1-) Tehlikelerin tanımlanması 2-) Risklerin değerlendirilmesi 3-) Önlemlerin belirlenmesi 4-) Önlemlerin uygulanması 5-) İzleme ve gözden geçirme 22.08.2014 42

43 R ISKLERIN T ESPITI 22.08.2014 43

44 R ISKLERIN T ESPITI 22.08.2014 44

45 22.08.2014 45

46 22.08.2014 46

47 22.08.2014 47

48 Madde 25: İşin durdurulması İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Madde 26: (ç ) Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptır mayan işverene üçbin Türk Lirası,aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 22.08.2014 48

49 22.08.2014 49

50 İŞ KAZASI ? 22.08.2014 50

51 İŞ KAZASI? SSK istatistikleri incelendiğinde ortalama Türkiye de her yıl 150 bin kaza olmaktadır. Bunun yaklaşık 35 bini inşaatlarda vukuu bulmaktadır. En fazla ölümlü kaza % 31,4 ile bu sektörde olmaktadır. Kazalar incelendiğinde ise, genelde İSG Kurulları bulunmayan yerlerde, işe alışmamış ve eğitilmemiş işçilerde, sabah saatlerinde veya mesaiye kalındığı zamanlarda daha yoğun olmaktadır. 22.08.2014 51

52 İŞ KAZASI? 22.08.2014 52

53 İŞ KAZASI ? Kaza kelimesi sözlükte; görünür bir sebebi olmadan,beklenmeyen, rastlantı, kader… İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü) “Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen ve Kontrol Altına Alınmamış olan, etrafa Zarar Verecek Niteliklerde Olaylar” olarak tanımlanır. WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) “Önceden Planlanmamış, Çoğu Kişisel Yaralanmalara, Makinelerin, Araç Gereçlerin Zarara uğramasına, Üretimin Bir Süre Durmasına Yol Açan Olay” olarak tanımlanır 22.08.2014 53

54 31.05.2006 tarihli,5510 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ na göre, İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hakkındaki 13.madde iş kazasını şu şekilde tanımlamıştır.İş kazası; a-) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b- ) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c-) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d-) Emzire kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e-) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. İş kazası olabilmesi için, bu durumlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekir! 22.08.2014 54

55 İş kazası mıdır? 22.08.2014 55 Durakta beklerken meydana gelen kaza?

56 İ LGILI Y ÜKSEK M AHKEME İ ÇTIHATLARı 22.08.2014 56 İşyerinde kavga?

57 İ LGILI Y ÜKSEK M AHKEME İ ÇTIHATLARı 22.08.2014 57 İşyerinde bulunuyorken dışarıdan atılan kurşundan yaralanma?

58 İ LGILI Y ÜKSEK M AHKEME İ ÇTIHATLARı 22.08.2014 58 İşyerinde kalp krizi geçirme?

59 İŞ KAZALARI ANALİZİ 22.08.2014 59

60 İŞ KAZALARI ANALİZİ Tehlikeli Durum; Kazaya neden olabilecek unsurları bünyesinde barındıran; fiziksel ortam, makine, tezgah, malzeme gibi maddi varlıkların uygunsuzluğu tehlikeli durumu oluşturur. Tehlikeli Davranış; Tehlikeli durum oluşturan bir ortamda bulunan ve tehlikeli durum ile temasa geçen veya tehlikeli durumun etki alanına giren kişinin bu eylemi Tehlikeli Davranışı oluşturur. 22.08.2014 60

61 22.08.2014 61

62 22.08.2014 62

63 KAZALARIN SINIFLANDIRILMASI 22.08.2014 63

64 22.08.2014 64

65 22.08.2014 65

66 22.08.2014 66 İş Kazası Nerelere Bildirilir?

67 22.08.2014 67

68 MESLEK HASTALIKLARI TANIMI 22.08.2014 68

69 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ İşveren; üç iş günü İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. üç iş günü Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. 22.08.2014 69

70 Meslek hastalıkları %100 önlenebilir. İş kazalarının %98’i önlenebilir. 22.08.2014 70

71 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16) 22.08.2014 71

72 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16) 22.08.2014 72

73 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16) 22.08.2014 73

74 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16) 22.08.2014 74

75 22.08.2014 75

76 22.08.2014 76

77 22.08.2014 77

78 22.08.2014 78

79 İŞ KAZALARINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ? 22.08.2014 79

80 22.08.2014 80

81 Yetersiz Aydınlatma Açık Drenaj Kanalı Yüksekte Çalışma Sağ tekerlek yok 22.08.2014 81

82 22.08.2014 82

83 83

84 22.08.2014 84

85 22.08.2014 85

86 22.08.2014 86

87 22.08.2014 87

88 22.08.2014 88

89 22.08.2014 89 TEŞEKKÜREDERİM…


"T.C SAĞLIK BAKANLIĞI T ÜRKIYE K AMU H ASTANELERI K URUMU Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları