Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"— Sunum transkripti:

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği , İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi Sağlık Fizikçisi Zehra SAYIR 18 Kasım 2013, Kayseri

2

3 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?
Türkiye’de her gün; 176 iş kazası olmaktadır. 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. 6 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. İş kazasın da Dünyada 3. sırada Avrupa da 1. sıradayız.

4 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?
Ülkemizde tutulan SGK tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre; Yıllar Kaza Sayısı Ölüm Sürekli İş Gör. İş kazası sıklık hızı* ,52 ,27 ,03 ,61 ,10 ,76 ,46 ,45 (* iş saatine karşılık meydana gelen kaza sayısı) Kaynak :

5 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?

6 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?

7 NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?
İş güvenliğine verilen önem; Herşeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. Aynı zamanda İş kazaları ve meslek hastalıklarının işletmelere yüklediği maliyeti de düşürerek işletme karını büyütür.

8

9 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiştir. 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak (kademeli olarak) yürürlüğe girmiştir. (1) Bu Kanunun; İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanları 2016 tarihinde yürürlüğe girerken Diğer tüm maddeleri tarihi ile yürürlüktedir.

10 BU KANUNA NEDEN İHTİYAÇ VARDI?
İş hukukunun temel ilkesi olan işçiyi koruma, sağlık ve güvenliklerini güvence altına alma ilkesinin hayata geçirilmesinin en önemli aracı da şüphesiz ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıdır. Avrupa Birliği’nin 89/391 Sayılı çerçeve direktifi 155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu, tüm çalışanları kapsamına almaması Bütün çalışanların İSG hizmeti almaya ihtiyacı olduğu için İSG ye ihtiyaç duyuldu…

11 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
EĞİTİM RİSK DEĞERLENDİRMESİ İSG HİZMETLERİ ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE İLK YARDIM ve TAHLİYE

12 DÜNDEN BUGÜNE İŞ KANUNLARIMIZ

13 KANUNUN KAPSAMI Belli istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

14 İSTİSNALAR a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri
a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri b) Afet ve acil yardım birimleri c) Ev hizmetleri ç)Çalışan istihdam etmeksizin mal ve üretim hizmeti yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik faaliyetlerde Yukarıda belirtilen faaliyetler hariç tüm işyerlerinde uygulanır.

15 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli

16 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis mimar diğer teknik personel (fen edebiyat fizik kimya biyoloji), ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi.

17 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İŞYERLERİ, YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TEHLİKE SINIFLARINA AYRILIYOR. A sınıfı Uzman-Çok tehlikeli B sınıfı Uzman- Tehlikeli C sınıfı Uzman- Az tehlikeli İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

18 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26 Aralık 2012 Sayı : 28509 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)  Çok Tehlikeli Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)

19 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş   laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) (hastane dışı)  Çok Tehlikeli 84.12 Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)  Az Tehlikeli Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)  Tehlikeli

20 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

21 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü tedbirin alınmasından, Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanmasından, Denetim ve gözetimden, Risk değerlendirmesi (MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.)(1 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) Çalışanlara görev verirken işe uygunluklarının sağlanması, İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz…

22 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 11 İşveren; Acil Durum Planları hazırlayacak, Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlayacak İlk Yardım ekibi Kurtarma ekibi Söndürme ekibi MADDE 14 : (İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

23 İSG-KATİP Kurumların yetkilendirilmesi,
Kurumların yetkilendirilmesi, Personel sözleşmeleri ve onayları, Eğitim programı onayı, OSGB - İşyeri hizmet sözleşmeleri, Bireysel sözleşmeler, İSG Profesyonellerinin takip ve kontrolü, İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığında kayıt dışı hizmet verilmesini önlemek, İş Teftiş ile bilgi paylaşımı yapılarak denetimin mekanizmasının arttırılmasını sağlamak, Türkiye genelinde İSG hizmetlerine ilişkin veri raporlama,

24 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 15 (Sağlık Gözetimi) b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır; 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. MADDE 17 (Çalışanların Eğitimi) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (Bu eğitimler belgelenir ve çalışanın dosyasında saklanır.)

25 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 5 (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. MADDE 22 (İş sağlığı ve güvenliği kurulu) (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

26 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kurul Kimlerden Oluşur? İşveren veya Vekili, İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, İnsan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işler yürütmekte görevli bir kişi Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, Kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir. (b) : İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı

27 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 20 (Çalışan Temsilcisi) (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir.

28 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29. 12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim doğrultusunda, işverenin bu konudaki talimatlarına uymak, Verilen KKM Kişisel Koruyucu Malzemeleri kullanmak, Kendisinin hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. MADDE 8 – (1) Çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

29 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012-
(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.

30 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012-
(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.

31 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ -29.12.2012-
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

32 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEZSEK NE OLUR?
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası, Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası, Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil/yakın tehlike halinde işyerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 Türk Lirası, Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, İşyerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası, 3 Ay boyunca hiçbir çalışma yapmayan bir işyeri için örnek ceza = en az TL

33 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEZSEK NE OLUR?
1.000 TL Acil durum eylem planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye (Her yükümlülük için ve her ay) (Madde 11 ve 12) Çalışanların bilgilendirilmesi ve mesleki eğitimleri gibi konulardaki eksiklikler (Her çalışan için) (Madde 16, Madde 17/1,7) 1.500 TL İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlıklarını engellemek (Her ihlal için ayrı ayrı) (Madde 8/1,6) 2.000 TL İş kazası veya meslek hastalığını bildirmemek (Madde 14/2) İşverenin genel yükümlülüğü – Mevcut durumun iyileştirilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi konularındaki ihmaller (Her yükümlülük için ayrı ayrı) (Madde 4/1/a-b) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmamak (Her aykırılık için ayrı ayrı) (Madde 22) 2.500 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - Diğer sağlık personeli çalıştırmamak (Her ay) (Madde 6/1/a) 3.000 TL Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak (Devamında her ay TL) (Madde 10/1) 5.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmamak (Her biri için ve her ay) (Madde 6/1/a) Toplu işyerlerinde yönetimin koordinasyonu sağlamaması (Madde 23/2) TL İşin durdurulmasından sonra durdurma şartlarını düzeltmeden işe devam etmek (Madde 25) TL Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak (Madde 29) TL Güvenlik raporunun Bakanlıktan onayını almadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine izin verilmeyen işyerini açmak ve durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek (Madde 29)

34 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

35 Sağlık hizmetleri verilirken değişik meslek guruplarından birçok insan bir arada çalışmaktadır. Bu yoğun ve yorucu çalışmalar sırasında, sağlık çalışanları pek çok hastalık ve kaza riskleri ile karşı karşıyadır.

36 Sağlık Sektöründeki Riskler
Biyolojik riskler: İğne batması veya kesilerle oluşan enfeksiyonlar, Kimyasal riskler: Dezenfektanlar, antibiyotik ve kanser ilaçları Fiziksel riskler: Termal konfor, iyonizan radyasyon gibi Ergonomik riskler: Sabit pozisyonda çalışma, hasta kaldırma gibi Psikososyal riskler: Şiddete maruz kalmak, nöbet ve gece çalışma gibi.

37 Sağlık Sektöründe Risk Değerlendirmesi
Çalışanların deneyimleri de dikkate alınarak çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlikeler tanımlanır. Tehlike ve risk tanımları yapılır.

38 Tehlike ve Risk Kavramları
Bu durumda Köpek balığı; Tehlike midir ? Risk midir?

39 Tehlike ve Risk Kavramları
Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR. Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur.

40 Tehlikenin sonucu olarak riskler ortaya çıkar.
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini belirtir. Tehlikenin sonucu olarak riskler ortaya çıkar. Tehlike yok olursa riskte yok olur.

41 MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
Risk değerlendirmesi ekibi(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( ) MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

42 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 5 adımda yapılabilir..
1-) Tehlikelerin tanımlanması 2-) Risklerin değerlendirilmesi 3-) Önlemlerin belirlenmesi 4-) Önlemlerin uygulanması 5-) İzleme ve gözden geçirme

43 Risklerin Tespiti

44 Risklerin Tespiti

45

46

47

48 Madde 25: İşin durdurulması
İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar , hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Madde 26: (ç) Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptır mayan işverene üçbin Türk Lirası,aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

49 İş Kazası, Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HEDEFİ;

50 İŞ KAZASI ?

51 İŞ KAZASI? SSK istatistikleri incelendiğinde ortalama Türkiye de her yıl 150 bin kaza olmaktadır. Bunun yaklaşık 35 bini inşaatlarda vukuu bulmaktadır. En fazla ölümlü kaza % 31,4 ile bu sektörde olmaktadır. Kazalar incelendiğinde ise, genelde İSG Kurulları bulunmayan yerlerde, işe alışmamış ve eğitilmemiş işçilerde, sabah saatlerinde veya mesaiye kalındığı zamanlarda daha yoğun olmaktadır.

52 İŞ KAZASI?

53 İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü) WHO ( Dünya Sağlık Örgütü)
İŞ KAZASI ? Kaza kelimesi sözlükte; görünür bir sebebi olmadan,beklenmeyen, rastlantı, kader… İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü) “Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen ve Kontrol Altına Alınmamış olan, etrafa Zarar Verecek Niteliklerde Olaylar” olarak tanımlanır. WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) “Önceden Planlanmamış, Çoğu Kişisel Yaralanmalara, Makinelerin, Araç Gereçlerin Zarara uğramasına, Üretimin Bir Süre Durmasına Yol Açan Olay” olarak tanımlanır

54 tarihli,5510 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ na göre, İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hakkındaki 13.madde iş kazasını şu şekilde tanımlamıştır.İş kazası; a-) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b-) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c-) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d-) Emzire kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e-) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. İş kazası olabilmesi için, bu durumlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekir!

55 İş kazası mıdır? Durakta beklerken meydana gelen kaza?

56 İlgili Yüksek Mahkeme İçtihatları
İşyerinde kavga?

57 İlgili Yüksek Mahkeme İçtihatları
İşyerinde bulunuyorken dışarıdan atılan kurşundan yaralanma?

58 İlgili Yüksek Mahkeme İçtihatları
İşyerinde kalp krizi geçirme?

59 İŞ KAZALARI ANALİZİ

60 İŞ KAZALARI ANALİZİ Tehlikeli Durum; Kazaya neden olabilecek unsurları bünyesinde barındıran; fiziksel ortam, makine, tezgah, malzeme gibi maddi varlıkların uygunsuzluğu tehlikeli durumu oluşturur. Tehlikeli Davranış; Tehlikeli durum oluşturan bir ortamda bulunan ve tehlikeli durum ile temasa geçen veya tehlikeli durumun etki alanına giren kişinin bu eylemi Tehlikeli Davranışı oluşturur.

61

62

63 KAZALARIN SINIFLANDIRILMASI

64

65

66 İş Kazası Nerelere Bildirilir?

67

68 MESLEK HASTALIKLARI TANIMI

69 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ
İşveren; İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

70 İş kazalarının %98’i önlenebilir.
Meslek hastalıkları %100 önlenebilir. İş kazalarının %98’i önlenebilir.

71 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16)

72 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16)

73 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16)

74 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR (5510/16)

75

76

77

78

79 İŞ KAZALARINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

80

81 Yetersiz Aydınlatma Sağ tekerlek yok Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma Açık Drenaj Kanalı

82

83

84

85

86

87

88

89 TEŞEKKÜR EDERİM…


"T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları