Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE 1 ECVET’e Uyumlu Demiryolu İşletme Alanı Öğretim Programı Çerçevesinin Tanıtımı RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE 1 ECVET’e Uyumlu Demiryolu İşletme Alanı Öğretim Programı Çerçevesinin Tanıtımı RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project."— Sunum transkripti:

1 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE 1 ECVET’e Uyumlu Demiryolu İşletme Alanı Öğretim Programı Çerçevesinin Tanıtımı RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

2 2 SUNU PLANI Projenin Hedefleri Temel İlkeler Öğretim Programı Çerçevesinin Yapısı İşletme Alanı 4.Seviye Meslekler Öğretim Programı Çerçevesinin Kapsamı 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

3 Öğrenme çevresi BÖğrenme çevresi A 33 Transfer süreci Edinilen Öğrenme Çıktıları RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

4 4 PROJENİN HEDEFLERİ Ortak bir eğitim yaklaşımı belirleme Çerçeve eğitim modüllerini tanımlama Tarafsız ve güvenilir ölçme için başarım ölçütleri Hareketliliği kolaylaştırma Sertifikasyonun transferini sağlama KARŞILIKLI İŞLERLİK ULUSLARARASILAŞTIRMA SINIR ÖTESİ FAALİYETLER EĞİTİMDE HAREKETLİLİK İŞGÜCÜNÜN SERBEST DOLAŞIMI HAYATBOYU ÖĞRENME 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

5 5 HEDEF GRUPLAR OUTCOMES OF PROJECT Proje çıktıları İşletme Meslek Elemanı Sivil Toplum Örgütleri Demiryolu Altyapı Yöneticileri Demiryolu Tren İşletmecileri Demiryolu Eğitim Sağlayıcıları Eğitim Bakanlıkları Ulaştırma Bakanlıkları Çalışma Bakanlıkları Mesleki Yeterlilik Otoriteleri Demiryolu VOC- TEST Merkezleri 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

6 6 TEMEL İLKELER İşgücü pazarının gereksinimleri Meslek Adayları- Sektör Lokal İhtiyaçlar - Uluslar arası İhtiyaçlar Beceri Geliştirme Esneklik Meslekler arası yatay ve dikey geçişler AYÇ Seviye 4 İşletme ve taşımacılık meslek tanımları ve analizleri İşletme eğitiminin genel ve özellikli amaçları Modüler sistemModular system Mesleki Eğitimde Avrupa Kredilendirme Sistemi 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

7 7 ÇERÇEVENİN YAPISI İş Birimi - Iİş Birimi - IIİş Birimi - III İşlem Modül - I Modül - II Modül - III İşlemler Birimler Modüller Eğitim Programı Çerçevesi 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

8 8 ÇERÇEVENİN YAPISI DEPRAST ve RAILVET’in Karşılaştırması DEPRASTRAILVET ModüllerÜnitelerİşlemlerModüllerÜnitelerİşlemler 5174082253 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

9 9 MODÜL BİLGİ SAYFASI RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

10 10 ÜNİTE BİLGİ SAYFASI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

11 Railway Operation on ECVET-05/Dec/2012 Ankara/TURKEY 11 ÖĞRENME ÇIKTILARI ANALİZ FORMU RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

12 12 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Bilgi  Çalışan, bir alan içerisinde geniş kapsamlı, pratik ve teorik bilgiye sahiptir. Beceri  Çalışan, bir alanda belirli problemlere çözüm üretmek için gerekli olan bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Yetkinlik  Çalışan çoğunlukla öngörülebilir, ancak değişime tabi olan bir işi yaparken öz- idare kullanır. İş faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir miktar sorumluluk alarak diğerlerinin rutin işlerini denetler. Tam yetkinliği olan ara eleman yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası, Mesleki/Teknik Lise Diploması). AYÇ Seviye 4 Mesleklerin Temel Özellikleri 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

13 13 4.SEVİYE DEMİRYOLU İŞLETME ALANI MESLEKLERİ SIGNALLER – Station Master -Hareket Memuru TRAIN CHIEF –Tren Şefi SWITCHMAN – Brakeman – Tren Teşkil Görevlisi LOGISTIC STAFF –Lojistik Personeli CONDUKTOR-On Board Staff -Kondüktör TICKET SELLER –Bilet Satıcısı İşletme Alanı? İşletme alanı; kabul edilen yolcu ve yükün taşınması için uygun tren dizilerinin hazırlanması ve bu dizilerin trafik içinde hareketliliğinin sağlanması için yapılan temel işlerle bilet satış ve kontrolü, yük kabul ve teslimi gibi tamamlayıcı işlerin gerçekleştirildiği iş alanıdır. 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

14 14 İŞLETME ALANI YETERLİK BİRİMLERİ İşletme planını okumak ve plana tren ilave etmek İşletmecilik performans gereksinimlerini anlamak İşletmecilik performans gereksinimlerini hesaplamak Tren kompozisyonunu planlamak ve oluşturmak Manevrayı planlamak ve plana uygun şekilde araçları bağlamak ve çözmek Hazırlanmış tren kompozisyonlarının kontrolünü yapmak Demiryolu işaretlerini anlamak ve kullanmak Trafik yönetim sistemi araç, ekipman ve tesislerini kullanmak Yerel işletme konsol ve panolarını kullanmak Makasları tanzim etmek Farklı işletme modlarında trafiği düzenlemek ve yönetmek Emniyet yönetimi temellerini anlamak İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini almak Eşya depolama işlemlerini yapmak AB Yük taşımacılığı mevzuatını anlamak Yük taşımacılık işlemlerini yapmak Tehlikeli eşya taşımacılık işlemlerini yapmak Taşıma düzensizliklerine ait işlemleri yapmak AB Yolcu taşımacılığı mevzuatını anlamak Yolcu taşımacılık işlemlerini yapmak Demiryolu terminolojisini kullanarak bir yabancı dilde okumak, yazmak ve anlamak 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

15 15 ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI MODÜLLER1050 Saat M01Demiryollarına Giriş M02Tren İşletme Planlaması M03Tren Hazırlama ve Manevralar M04Demiryolu Trafik Yönetimi ve İşletme Modları M05Emniyet ve Güvenlik M06Demiryolu Yük Taşımacılığı M07Demiryolu Eşya Taşımacılığı M08Mesleki Yabancı Dil 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

16 16 ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI M01 Demiryollarına Giriş 50 Saat M01U01Demiryolları Hakkında Genel Bilgiler 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

17 17 M02 Tren İşletme Planlaması 120 Saat M02U01İşletme Planının Yapılması M02U02İşletmecilik Performans Gereksinimleri M02U03İşletmecilik Performans Hesaplamaları ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

18 18 M03 Tren Hazırlama ve Manevralar 180 Saat M03U01Tren Kompozisyonunun Planlanması M03U02Manevralar M03U03Trenlerin Kontrolü ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

19 19 M04 Demiryolu Trafik Yönetimi ve İşletme Modları240 Saat M04U01İşaretlerin Kullanımı M04U02Trafik Yönetim Sistemlerinin İşletimi M04U03Yerel İşletme Sistemleriyle Trafiğin İşletimi M04U04Makasların Tanzimi M04U05İşletme Modları ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

20 20 M05 Emniyet ve Güvenlik90 Saat M05U01Emniyet Yönetimi M05U02İş Sağlığı ve Güvenliği ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

21 21 M06 Demiryolu Yük Taşımacılığı200 Saat M06U01Lojistik ve Depo Yönetimi M06U02AB Yük Taşıma Hukuku M06U03Ulusal ve Uluslar arası Yük Taşımacılığı M06U04Tehlikeli Eşya Taşımacılığı M06U05Taşıma Düzensizlikleri ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

22 22 M07 Demiryolu Yolcu Taşımacılığı100 Saat M07U01AB Yolcu Taşıma Hukuku M07U02Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

23 23 C08 Mesleki Yabancı Dil80 Saat M08U01Demiryolu Teknolojisi ve Terminolojisi ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNİN KAPSAMI 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

24 24 JOB MODULS Jobs Station Switchman Moduls M01U1 -50X XX X XX M02Ü1-40X M02U2-40X XX M02U3-40XX M03U1-50XXX M03U2-90XX X M03U3-40XX XX M04U1-40XX X X M04U2-80 XXX M04U3-40XXX M04U4-40XX M04U5-40XX M05U1-30XXXXXX M05U2-60 XX XXX X M06U1-40 X M06U2-40 X M06U3-60 X M06U4-40 X M06U5-40 X M07U2-40 X X X M07U2-60XXX M08U1-80XXXXXX Saat760780560440480330

25 25 YAYGINLAŞTIRMA HEDEFLERİ Üyelerine proje ürünlerinin uygulanmasını tavsiye edecektir. 7 Meslek lisesinde proje çıktılarını uygulamaya koyacaktır. 3 Eğitim merkezinde proje çıktılarını uygulamaya koyacaktır. Süreli yayınlarında, hissedarlar ve işçiler arasında projenin sonuçları ve çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Ulusal europass merkezinde teknik eğitim sağlayan okullar için iyi uygulama örneği olarak kullanacak AIMM/ITN eğitim modüllerinin ilk test formu olarak organize edecektir. FVETS Slovakyada hala hazırlık aşamasında olan slovak sisteminde ki otoritelerle işbirliği yaparak sonuçları kullanacak. 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

26 26 05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union

27 mehmetektas@tcdd.gov.tr27 Mehmet EKTAŞ RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project with the support of the LLP LdV Programme of the European Union


"05/Aralık/2012 Ankara/TÜRKİYE 1 ECVET’e Uyumlu Demiryolu İşletme Alanı Öğretim Programı Çerçevesinin Tanıtımı RAILWAY OPERATION IN ECVET A LLP-DoI Project." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları