Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIĞIR TÜBERKÜLOZU VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIĞIR TÜBERKÜLOZU VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim."— Sunum transkripti:

1 SIĞIR TÜBERKÜLOZU VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim

2 GİRİŞ - 6000 yıldır bilinmekte.. - 19. yy. a kadar sebebi bilinmiyor.. - 1865 yılında Willemin bulaşıcılığını.. - Robert Koch 1882’de tüberküloz basilini.. - 1884 yine Koch ilk izolasyon ve deneysel enfeks.. - 1896 Lehmann ve Neumann Mycobacterium tuberculosis ismini..

3 GİRİŞ - 2 - 1922 yılında Albert Callmette ve Camille Guerin Fransa’da BCG aşısını.. - 1943 yılından itibaren değişik araştırmacılar farklı antibiyotikler tedavide başarı.. - Türkiye’de 1900’lerde ilk araştırmalar.. - 1929 yılında H.S.Z.K. nun kabulü ile sistematik bir araştırma..

4 - Etken Mycobecterium bovis.. - Gram pozitif, asidorezistans, aerobik.. - Sporsuz, kapsülsüz.. - 0.2–0.6 X 1.5–4.0 µm. boyutta.. - % 10 CO2’li ortam, 37 °C’de.. - Hareketsiz, uzun hafif kıvrık çomak.. - 3-6 hafta içinde küçük (1 mm den az) şeffaf, beyaz, piramidal koloniler.. ETİYOLOJİ

5

6

7

8 Mycobacterium_bovis_ Ziehl-Neelsen_stain ETİYOLOJİ

9

10

11 - Hücre duvarı lipoidal maddeler, normal boyalarla boyanamaz.. - Dekolorasyona direnç: ARB (asido-rezistans bakteri).. - Fenol (% 2), kreozol (% 1), formalin (% 3) NaOH (% 5) içinde 4 saatte.. - 70-95 derecelik alkol 10 dk. içerisinde.. - Pastörizasyon genelde ölür.. ETİYOLOJİ - 2

12

13 Gübre ve idrarla karışık sularda469 gün Güneşe maruz balgamda20-30 saat Çiğ sütten yapılmış tereyağı ve peynirdeBir ay Kokuşmuş maddelerde75-150 gün Gömülü akciğer parçalarında167 gün Kuru balgamdaAylarca Toprak ve suda5 ay Kaynama derecesindeki suda5 dakika 70 C de30 dakika ETİYOLOJİ - 3

14 - Top. lipid, hücre duvarı kuru ağırlığının % 60’ı.. - % 50’si protein = geç aşırı duyarlılık, deri testi pozitifliği.. - Selektif ve selektif olmayan besiyerleri.. - En çok Lowenstein Jensen (LJ), Middlebrook 7H11 veya 7H11.. - Sauton, Proskauer, Long, Beck, Dubos, Kirschner.. ETİYOLOJİ - 4

15 - Bulaşma: kongenital, sindirim, solunum, deri ve genital.. - Kalabalık ve havasız ahırlar.. - Enfekte hayvanlar öksürük.. - İnsanlar hasta hayvan karkasları ile temas.. - Et ve süt ürünleri.. - Tüberkülozik mastit halk sağlığı, buzağılar.. EPİDEMİYOLOJİ

16 - Vahşi hayattaki rezervuarlar.. - Vahşi domuz ve geyikler yaylacılık.. - İnfeksiyöz materyalle kirlenmiş otlaklar.. - Nadiren insandan sığıra M. tuberculosis.. EPİDEMİYOLOJİ - 2

17 - Almanya: 1950 eradikasyon prog.. - 1952 % 40, 1961 % 1.7, 1971 % 0.32.. - 1981 % 0.044, 1988 % 0.025.. - Son veriler: - 2 yıldan fazla deri testi uygulanmayan yerler reaktör sayısında artış.. EPİDEMİYOLOJİ - 3

18 - ABD: 1901 tüberkülin test sonucu % 50 (+).. - 1917 eradikasyon prog.. - 1951 verisi: kesimde % 0.15 lezyon.. - 1917-1945 : 279.235.490 sığıra test.. - 3.891.950 sığır reaktör.. - Proje maliyeti 250.000.000 dolar.. - 1969 % 0.03, - Son veriler: % 0.02.. EPİDEMİYOLOJİ - 4

19

20 - Ülkemiz: 2003 Trakya bölgesi eradikasyon prog. devam.. - 1996-1997 Etlik VKAE Ulusal proje.. - 12.904 serum, prevalans % 10.. - BÖLGESEL VERİLER: - Edirne geneli tüberkülin uygulaması.. - 1991 % 0.1, 1992 % 1.8, 1993 % 9.5.. - 1993 Türk-Alman ortak proje: - Ankara % 3.3, Çankırı % 1.. EPİDEMİYOLOJİ - 5

21 - M. bovis solunum yollarından.. - Savunma, mukus-epiteliyal harekt... - Alveoler boşluklarda, hücr. dej.+nekroz (Primer efekt).. - Makrofaj fagositoz, yakın lenf yumrularına.. - Tüberkeller, (Primer kompleks).. - İyileşebilir, lokalize ola.. (yaşa, dirence bağlı).. - Direnç düşüşü, primer komplekste üreme.. PATOGENEZ

22

23 Kezeifikasyon nekroz alanları (akciğer)

24 - Tekrar yayılma (kan yoluyla).. - Sonuç; organ-dokularda çok sayıda küçük tüberkel (Miliar tüberküloz).. - Primer kompleks taşıyan birey, tekrar patojen girişi.. - Sonuç; Kronik organ tüberkülozu (geç generalizasyon).. - Vücüt direnci düşerse; ölüm.. PATOGENEZ - 2

25

26 - İlk fagositoz PNL’ler, ancak kalın hüc.duv.etken parçalanamaz.. - PNL’ ler parçalanır, etken serbest, makrofaj fagositozu.. - Makrofaj göçü, makrofaj ölümü, etken serbest.. - T-hücre aktivasyonu; Lenfokinler (IL-4, IL-5, IFN-g, GM-CSF).. - IFN-g; Makrofaj’da mikobakteri ölümü.. PATOGENEZ - 3

27

28

29 - Hastalık kronik, çok ilerlemiş vakada bulgu.. - Yaygın lezyon var, klinik bulgu yok.. - Kondüsyon kaybı, öksürük, inip-çıkan ateş.. - İnkübasyon 3-5 hafta.. - Suşa, doza, inokülas. yoluna, virülansa bağlı.. - Pneumoniaya, arthritise, mastitise, derialtı abselere, keratokonjuktivitise, meningitise, infertilite bozukluklarına.. KLİNİK BULGULAR

30

31 - Kısa kuru öksürük, iştahsızlık, zayıflama, tüylerde bozulma, mediastinal lenf yumrularında şişmeler.. - Ancak hiçbiri patognomik değil.. - Lezyonlar yerleştiği organa göre.. - Alimenter yolla, barsakta primer odak.. - Solunum yolu, akciğer ve torasik lenf yumr.da lezyon.. KLİNİK BULGULAR - 2

32 chest cavity classical nodular lessions

33 KLİNİK BULGULAR - 2 chest cavity classical nodular lessions

34 - Burun ve mukozasında nodüller, ülserler.. - Akciğerde ve akc. lenf yumrularında kazeöz, kazeö- kalseröz nitelikte lezyonlar.. - Pleurada nodüller, “incili tüberküloz”.. - Sind. sist. enf. da; sind. kanalında lezyon.. - İnce barsakta tüberkel, ülser.. - Mezenteriyal lenf yumr. şişkin.. - Karaciğer, dalak, uterus, böbrek, testis, ovaryum ve memede de lezyonlar.. OTOPSİ

35 Deneysel olarak enfekte edilmiş bir fareye ait akciğer görüntüsü

36 Enfekte bir hayvana ait lenf yumrusu kesiti OTOPSİ

37

38 - Canlı hayv.da gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu ile.. - Ölü hayv.da post-mortem muayene, histopatolojik, bakteriyolojik, PCR.. - Laboratuvara; - Lezyonlu doku ve organlar.. - Soğuk zincir, mümkün olan en kısa süre.. - Sıcak havalarda kont. önlemek için %0.5 borik asit sol... TEŞHİS

39 - Aseptik kaplar (çevresel mikobakteriler!).. - Laboratuvarda;.. - 1- Boyama.. - Ziehl-Neelsen (sıcak boyama).. - Kinyon (soğuk boyama), floresans antikor.. - 2- Kültür.. - Lezyonlu organlar, dokular, lenf yumr... - Kontaminantları engellemek için, % 5 okzalik asit, % 2-4 NaOH TEŞHİS - 2

40 - 10 dk. karıştır, santrifüj, sıvıyı at, sedimentten ekim.. - Katı-yumurtalı (Lowenstein-Jensen, Coletsos base, Stonebrink).. - Agar içeren (Middlebrook 7H10, 7H11).. - 37 °C’de, CO2’li etüvde 3-6 hafta (8 hafta).. - Koloni morfolojisi, üreme özellikleri, biyokimyasal özellikleri, DNA probları; identifikasyon.. TEŞHİS - 3

41 Lowenstein-Jensen besi yerine ekim ve birkaç haftalık kolonilerin görünümü

42 TEŞHİS - 3

43 Mycobacterium bovis_ young colony on a brain heart infusion_ typical virulent strain

44 - 3- BACTEC.. - Kültürün duyarlılığı artmış, üreme süresi kısalmış (5-10 gün).. - C14 ile işaretli palmitik asit içeren besiyeri.. - 14CO2 miktarı radyometrik-flourometrik ölçülmesi.. - Dezavantajları; okuma için cihaz ihtiyacı, pahalı olması, radyoizotoplarla çalışma.. TEŞHİS - 4

45 Çeşitli Bactec sistemleri : BACTEC 460, 960, 9050 Mycobacterial Detection System TEŞHİS

46 - 4- Moleküler Yöntemler.. - Üreme çok yavaş, örnekte az sayıda bakteri varsa kültürde üremez.. - Kültürden daha hızlı, spesifik, duyarlı.. - IS6110 ve IS1081, MPB70 ve 38 kDa antijen b gibi spesifik proteinleri şifreleyen genleri çoğaltan primerler.. - Genetik fingerprinting (parmak izi) M. bovis’in farklı suşlarını ayırt edebilir.. TEŞHİS - 5

47 PCR testi sonucu Mycobacterilere ait bandların görünümü

48 - 5- Kanı baz alan testler.. - Lenfosit profilerasyon testi, gamma interferon (IFN-γ) testi, ELISA.. - IFN-γ testi;.. - Tam kan sığır ve kanatlı tüberkülinleri ile kültür edilip, sitokinin salınımı saptanır ve ölçülür.. - Tüberkülin testinden daha erken (deneysel çalışma; 14 gün) infeksiyonu saptayabilir.. TEŞHİS - 6

49

50 - Tanımlanan mikobakteriyel antijenler ile daha spesifik.. - Avustralya’da ilk saha çalışması (15.000 sığır) intradermal tüberkülin testinden (%65,6) daha duyarlı (IFN-γ, %93.6).. - Sahada uygulama kolaylığı.. - Ölçümler gerekmediğinden sonuçlar daha az kişisel.. - Lab.a Lityum-Heparin’li tüplerde 5 ml. tam kan.. TEŞHİS - 7

51

52 - Ortam ısısında soğuk zincir gerekmeksizin.. - Alınmayı takiben 12 saatte ulaştırılır.. - 36 saatin sonunda netice, maille bildirim.. - Gecikmiş tip aşırı duyarlılık (tüberkülin) testi - Uluslararası standart yöntem.. - Mikobakterilerden elde edilen saflaştırılmış protein türevi (PPD).. TEŞHİS - 8

53 - Hücreye bağlı şekillenen aşırı duyarlılık reaksiyonu.. - İntradermal enjeksiyon, 3 gün sonra injeksiyon alanında şişme (gecikmiş tip hipersensitivite).. - Yeterli spesifite ve duyarlılığa sahip değil (yanlış pozitiflik ve negatiflik).. - Gebe, yeni doğum, hatalı değerlendirmeler.. TEŞHİS - 9

54

55

56 - Risk; Ette bakteri varlığı.. - “ “ Miliyer tüberküloz, generalizasyon bulguları, eksudatif kazeifiye lezyonlar ” ”.. - Ette bakteri varlığını gösterir.. - Primer kompleks, kronik tüberküloz, lenf ve küçük kan dolaşımı ile bir kaç organa, lenf nodülüne yayılan tüberküloz.. LOKAL.. - Kaşeksi yoksa lezyonlu bölgeler İMHA, karkas ŞARTLI KESİM.. Tüberküloz Şüpheli Etler Hakkında Karar

57 - Büyük kan dolaşımı ile dalak, böbrek, testis, yumurtalıklar, meme, kemikler, intramüsküler lenf yumruları, göğüs ve karın boşluklarına, beyin zarı, göz vb... GENERALİZE.. İMHA.. - Kaşeksi varsa lezyonlar lokal de olsa İMHA.. - Genel kaşeksi :Yağların tamamen eriyip, pelvis boşluğu, böbrekler ve kalbin etrafındaki yağların yerine jelatinimsi, kehribar sarısı bir kitle bulunması hali.. Tüberküloz Şüpheli Etler Hakkında Karar

58 - Aşı yok.. - Sürüye kontrolsüz hayvan.. - Etken kaynağı.. - Buzağılara güvenli süt.. - Genç-yaşlı ayırımı.. - Ahırlar.. - Kanatlı hayvanlar.. - Sürekli kontrol, reaktörler imha.. KORUNMA

59 - Personel hijyeni.. - Doğal aşım boğaları.. - Etiyoloji ve bulaşma yolları.. KORUNMA - 2

60 TEŞEKKÜR EDERİM…


"SIĞIR TÜBERKÜLOZU VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları