Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI

3 HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRE BAŞKANI
Ahmet Fikret BAYRAKLI HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRE BAŞKANI

4 Dr. MUAMMER YILDIZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

5 MUSTAFA GÖLLER ŞUBE MÜDÜRÜ

6

7 HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ
KADROMUZ MUSTAFA GÖLLER HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRÜ METİN ÖZBİLGİN HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ VHKİ NİLGÜN APAK HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞEFİ KADİR EROL MEMURU

8 Genel Program 1. Hizmetiçi Eğitimin Önemi ve Hedefleri
2. Hizmetiçi Eğitim Gereklilikleri ve Yararları 3. Eğitim Süreci ve Hedef Kitle 4. İşbirliği ve Koordinasyon 5. Hizmetiçi Eğitim Modülü 6. Faaliyetlerimiz 7. Planlanan Faaliyetlerimiz 2010

9 MİSYON ve VİZYON Hizmetiçi Eğitim Bölümü
“Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, bilim ve teknolojinin ışığında, personelin kişisel ve meslekî gelişimlerine yönelik hizmetleri en iyi şekilde yürütmektir.” “Personelin yeterliklerini, beklentilerin ötesine taşıyan öncü bir birim olmaktır.”

10 HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ
1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 3 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde verilen görevleri planlayıp yürütmektedir.

11 Hizmetiçi Eğitim Hizmet içi eğitim, bir meslek elemanının mesleğine aday veya asil olarak girişinden çeşitli nedenlerden işinden ayrılana kadar geçen sürede bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklik yapmaya, gelişme ve yenileşmeye yönelik etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir.

12 Hizmetiçi Eğitim Personelin yetişme kaynağından çıkışta
görülen olumsuz durumların giderilmesi için eğitim gerekmektedir. Hizmetiçi eğitim; Daha verimli hizmet üretimi Daha nitelikli hizmet üretimi Daha ekonomik hizmet üretimi sağlamaktadır.

13 HEDEFLER / Neden Hizmetiçi Eğitim ? / 1
2 3 4 5 Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak, Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak Meslekî yeterlilik açısından, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak Personelin kabiliyet ve meslekî yeterlik anlayışlarını geliştirmek ve en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak,

14 HEDEFLER / Neden Hizmetiçi Eğitim? / 2
6 7 8 9 10 11 Personelin kendine güvenini ve motivasyonu sağlamak İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlamak Farklı eğitim görenler için, yatay ve üst geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi yapmak Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmaktır

15 HİZMETİÇİ EĞİTİMDE İLKELER
MESLEKİ GELİŞİM SÜREKLİ DEĞERLENDİRME SÜREKLİLİK FIRSAT EŞİTLİĞİ KURS MERKEZİNİN DONATILMASI BAŞARININ İZLENMESİ EĞİTİMDE YENİLİKLER EĞİTİMDE GELİŞİM İŞBAŞI EĞİTİME ÖNEM PERSONELİN İHTİYAÇLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME İŞBİRLİĞİ

16 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GEREKLERİ
Hizmet öncesinde verilen bilgilerin eksik oluşu. Kamu kesiminde “Kariyer” düşüncesinin gelişmesi. Hizmette değişme ve gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu. Bazı bilgi ve becerilerin hizmet içinde kazanılabilmesi. Öğrenen örgüt olma isteği. Sistemli öğrenme isteği.

17 Hizmetiçi Eğitim İhtiyaç Tespiti
Mevzuat gereği zorunluluklar, Personelin istekleri, Hizmet öncesi eğitimden gelen yetersizlikler, Bilim ve teknolojideki gelişmeler, Yönetici ve teklif değerlendirmeleri, Müfettiş raporları, Birimlerin planlamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

18 FAALİYET ALANLARIMIZ İlimizde görevli her kademedeki personelin istek, ihtiyaç, mevzuat zorunlulukları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, bölümümüzce mahallî kurs ve seminerler için Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

19 FAALİYET ALANLARIMIZ Mahalli kurs ve seminerler Merkezi kurs ve
Görevde yükselme eğitimleri Yabancı dil eğitimi programları Çevreye uyum seminerleri Formatör öğretmen yetiştirme eğitimi Adaylık eğitimi Bilgisayar eğitimi programları

20 Hizmetiçi Eğitimin Yararları
HİZMETE YATKINLIK YÜKSEK MORAL OLUMLU İLİŞKİLER Çalışanlar açısından BİLGİ KAZANIMI YETENEK BECERİ

21 Hizmetiçi Eğitimin Yararları
YÜKSEK VERİM KALİTE İLETİŞİM Kurum ve hizmet açısından YÖNETİCİ BAŞARISI TASARRUF KURUM BAŞARISI

22 Hizmetiçi Eğitim Süreci
UYGULAMA PLANLAMA PROGRAMLAMA DEĞERLENDİRME Eğitim politikasının belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim önceliklerinin belirlenmesi Yıllık eğitim programları, Hizmetiçi Eğitim Çerçeve Programları Eğitim birimleri, eğitim yöneticileri, eğitim merkezleri, eğitim görevlileri Eğitilenlerin, eğiticilerin, programın ve sonuçların değerlendirilmesi

23 * İlköğretim Müfettişleri * Destek Hizmetleri(MEB Personeli)
HEDEF KİTLEMİZDE KİMLER VAR? * Okulöncesi Eğitimi * İlköğretim * Ortaöğretim * Özel Eğitim * Yaygın Eğitim * İlköğretim Müfettişleri * Destek Hizmetleri(MEB Personeli)

24 HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANLAMA KRİTERLERİ
Personelin ihtiyaç öncelikleri Birimlerin ihtiyaç öncelikleri Bütçe imkanları Eğitim görevlilerinin durumları Eğitim merkezlerinin sayı ve kapasiteleri Teknolojik gelişmeler Yeni öğretim programları

25 İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
Bakanlık Merkez Teşkilatı ile yapılan işbirliği ve çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili birimlerle yapılan işbirliği ve çalışmalar Kamu,Özel Kurumlar ve Üniversitelerle yapılan işbirliği ve alışmalar.

26 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLENLER
Merkez Müdürü KURS Eğitim Görevlisi Hizmetiçi Eğitim Eğitim Yöneticisi Eğitim Yöneticisi Yardımcısı SEMİNER

27 EĞİTİM GÖREVLİLERİ 1. İlköğretim Müfettişleri,
2. Formatör Öğretmenler, 3. Alanında Uzman Yöneticiler, 4. Alanında Uzman Öğretmenler, 5. Üniversite Öğretim Görevlileri ve Üyeleri.

28 Mahalli Faaliyet İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sadece o ilde görev yapan personelin katılabileceği hizmetiçi eğitim faaliyetleridir.

29 Merkezî Faaliyet  Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi  Başkanlığınca, yurt içinde düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleridir.

30 İLİMİZDE AÇILAN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

31 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri Seminerleri Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma Sekterliği işbirliği ile 19 Ekim 2007 tarihinden bu yana yürütülmektedir.

32 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2. Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde, Her Yıl Temmuz-Ağustos ayları içersinde düzenlenmektedir. 32

33 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3. MEB & Intel Öğretmen Programı -Bakanlığımız ile Intel Firması arasında 2004 yılında imzalanan protokol ile ilimizde ki resmi okullarda uygulanmaya başlanmıştır. İlimizde ki eğitimler; -Yüz Yüze Eğitim ve -Karma Eğitim olarak verilmektedir. Yürütülen faaliyetin amacı “İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin Teknolojiyi ve 21. Yüzyıl Becerilerini kullanarak PROJE TABANLI ÖĞRENMEYİ içeren dersler hazırlamalarına yardımcı olmaktır.” 33

34 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
4. And. Ünv. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenen protokolle, 1-İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) 2-Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) halen ilimizdeki bazı okullarda devam etmektedir. 34

35 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
5. DÜŞÜNCE GÜCÜ: Soran ve Sorgulayan Gençler İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi -Bakanlığımız, Sabancı Üniversitesi ve Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülmektedir. -Proje kapsamında, 25 Haziran-3 Ekim 2009 tarihleri arası ilimizde, 50 öğretmen eğitici eğitimine alınmıştır. -Eğitici Eğitimi alan öğretmenlerimizce, proje kapsamında belirlenen pilot okullarda, 01 Aralık 2009 tarihinden itibaren Öğretmen Eğitimlerine başlanmış olup, 910 öğretmene seminer verilmiştir. -İlimizde 2320 öğretmenin eğitime alınması planlanmış olup, eğitimler devam etmektedir.

36 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
6. Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Garanti Bankası Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle, Öğretmenin Sınırı Yok Projesinin Beş (5) yıl süreyle yürütülmesi planlanmış ve bu süre içersinde Türkiye genelinde yüz bin ( ) öğretmene ulaşılması hedeflenmiştir. Öğretmeninin Sınırı Yok Projesi dahilinde gerçekleşen “Öğrenen Lider Öğretmen” seminerlerinde Bakanlığımız ile işbirliği içersinde, İlköğretim düzeyinde görev yapan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak,Proje Kapsamında belirlenen pilot okullarda, 15 Mayıs tarihinden itibaren “Öğrenen Lider Öğretmen” Seminerine 2095 öğretmen katılmıştır. Seminerler halen pilot okullar da devam etmektedir. 36

37 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
7. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde 7-9 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’ne ilimizden 358 öğretmen dinleyici olarak katılmıştır. 37

38 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
8. Coğrafya Öğretmenleri Semineri Özel Çınar Eğitim Kurumları ve Türk Coğrafya Kurumu Birliği ile Ekim 2009 tarihleri arasında Başakşehir ilçesi Özel Çınar Koleji’nde gerçekleştirilen Coğrafya Öğretmenleri Semineri’ne 159 coğrafya öğretmeni katılmıştır. 38

39 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
9. Yeni Atanan Okul/Kurum Müdürlerine Yönelik “Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü uhdesinde bulunan Ar-Ge ile İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde, 2009 Yılı Eğitim Kurumlarına Yeni Atanan 681 Okul / Kurum Müdürlerine yönelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Oditoryumu’nda “Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 39

40 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
10. Çevre Öğretmen Eğitimi Semineri Müdürlüğümüz ve Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliği ile “Çevre Öğretmen Eğitimi Semineri” düzenlenmektedir. Kasım 2009 tarihleri arasında Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde görev yapan 150 öğretmene yönelik olarak “Çevre Öğretmen Semineri” düzenlenmiştir. Mart 2010 tarihleri arası Kadıköy ve Ataşehir İlçelerinde görev yapan 208 öğretmene yönelik “Çevre Öğretmen Semineri” planlanmıştır. 40

41 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
11. İnsancıl Hukuk’un Keşfi Projesi Bakanlığımız ile Türk Kızılay’ı işbirliği ile gerçekleştirilen “İnsancıl Hukuk’un Keşfi Projesi” kapsamında 2009 yılı ilimizde belirlenen 20 pilot okulun her birinden 1 Sosyal Bilgiler öğretmeninin Hizmetiçi Eğitime alınmıştır. 41

42 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
12. Program Tanıtım Çalışmaları Program Tanıtım Çalışmaları kapsamında, ortaöğretim kurumlarında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere yedi branşta görevli 12,894 öğretmenin eğitime alınması hedeflenmiştir. Program Tanıtım Seminerleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinin gözetiminde, halen tüm ilçelerimizde devam etmektedir. İlçelerimizde, Yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlanmıştır. 42

43 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER
14. Denetim ve Soruşturma Teknikleri Semineri Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca müfettiş yardımcılarının katılımıyla 9-18 Aralık 2009 tarihleri arasında Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde “Denetim ve Soruşturma Teknikleri Semineri” gerçekleştirilmiştir.. 43

44 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
9. “Mesleğe Uyum” Bilgilendirme Toplantısı Ücretli ve Vekil Öğretmenlere Bağcılar ilçesinde Kasım 2009, diğer ilçelerde Kasım 2009 tarihleri arasında 2’şer günlük Mesleğe Uyum Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. 7374 Ücretli Vekil 225 Ücretli Toplam 7599 Vekil 44

45 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
15. Şef Adaylarına Görevde Yükselme Kursu Müdürlüğümüzce, Şef adaylarına Yönelik, 09 Şubat 2009 – 20 Mart 2009 tarihleri arası 170 Şef adayına “Görevde Yüksel Kursu” verilmiştir. 02 – 13 Kasım 2009 tarihleri arası 172 Şef adayına “Görevde Yüksel Kursu” verilmiştir. 45

46 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
16. Görevde Yükselme Kursu İlimizde, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memur adaylarına yönelik, Nisan 2010 tarihleri arası, beş ilçede toplam 333 memur adayına “Görevde Yüksel Kursu” düzenlenmiştir. 46

47 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
17. Autocad Kursu Müdürlüğümüz Yatırım Tesisleri Bölümünde görevli Mühendislere ve Teknik Personele yönelik her yıl ”Autocad Kursu” verilmektedir. 47

48 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
18. Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri Hizmetiçi Eğitim Bölümü ile Sağlık İşleri Bölümü işbirliğinde, İlçelerimizde görev yapan öğretmenlere (1-5 Sınıf Öğretmenleri ile 6-12 Rehber Öğretmenler) yönelik “Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 48

49 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
19. Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimi Semineri Müdürlüğümüz ile İstanbul İl Özel İdaresi işbirliğinde, “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Projesi” kapsamında İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla, 12 Nisan – 13 Mayıs 2010 tarihleri arası 6 İlçede “Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimi Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 49

50 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
20. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri İlimizde ki İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik, 26 Nisan – 25 Haziran 2010 tarihleri arası 5 ilçede “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri” planlanmış olup, eğitimler devam etmektedir. 50

51 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
21. İlköğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Çalıştayı İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim Öğretim den sorumlu Şube Müdürleri, her ilçeden 7 İlköğretim Müdürü ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve sınıf öğretmeni branşlarında birer öğretmen olmak üzere toplam 548 öğretmenin katılımıyla 6-17 Nisan 2010 tarihleri arası ”İlköğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 51

52 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
22. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdürleri) Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile İstanbul Kültür Üniversitesi İşbirliğinde, 02 – 06 Şubat 2010 tarihleri arası Eğitim Kurumlarına yeni atanan toplam 691 Okul / Kurum Müdürlerine yönelik ”Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 52

53 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
23. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdür yardımcıları) Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliğinde, 22 – 28 Mart 2010 tarihleri arası Eğitim Kurumlarına yeni atanan toplam 962 Okul / Kurum Müdür Yardımcılarına yönelik ”Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 53

54 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI HAZIRLAMANIN GEREKÇESİ
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 28.Maddesinde; “Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamda hizmetiçi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğinde hazırlanır ve kurulca karara bağlanır” hükmü yer almaktadır.

55 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI HAZIRLAMANIN GEREKÇESİ
Bu amaçla; Bakanlığımızın emri doğrultusunda İlimizde açılacak faaliyetlerde çerçeve program hazırlanacak ve Valiliğimize sunulacaktır.

56 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI
ETKİNLİĞİN ADI ETKİNLİĞİN AMAÇLARI ETKİNLİĞİN SÜRESİ ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ  ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

57 ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
Öğrenen merkezli yaklaşımlara Yaparak yaşayarak öğrenmeye Aktif öğrenme yöntemlerine Çoklu zeka kuramının özelliklerine Beyin temelli öğrenmeye Etkinliğe dayalı öğrenmeye Tam öğrenme modelinin ilkelerine Bireyselleştirilmiş öğretim tekniklerine öncelik verilmektedir.

58 ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
Belge düzenlenmesi Katılımcı / kursiyerler Eğitim görevlileri Eğitim programı Eğitim merkezi Diğer görevliler

59 HİZMETİÇİ EĞİTİM BAŞVURU MODÜLÜ

60 Şubat 2006’dan itibaren her türlü Hizmetiçi Eğitim faaliyeti işlemi İLSİS üzerinden yapılacaktır.

61 İLSİS Sisteminde Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti İşlemleri
KİŞİSEL İŞLEMLER KURUMSAL İŞLEMLER Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Açma Başvuruları Onaylama/Reddetme Faaliyet Bilgilerini İşleme Başvuru

62 Kişisel Başvuru- Yenilendi
M.E.B.personeli adresinden; Kullanıcı Adı : T.C.Kimlik Numarası Şifre : Çalıştığı birim tarafından verilen şifre ile giriş yapacaktır.

63 FAALİYETLERİ İSTATİSTİKLERİ
HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İSTATİSTİKLERİ

64 2007 Yılı Kurs Ve Seminer Sayısı İstatistikleri
1173 Seminer 981 Kurs Seminer Kurs

65 2007 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri
68.952 Seminer Kurs 25.791 Seminer Kurs

66 2007 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz
( 1 OCAK – 31 ARALIK 2007 ) DÜZENLENEN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS SEMİNER TOPLAM

67 2008 Yılı Kurs Ve Seminer Sayısı İstatistikleri
1324 Seminer Kurs 808 Seminer Kurs

68 2008 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri
55.474 Seminer Kurs Seminer 19.462 Kurs

69 2008 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz
( OCAK – EKİM 2008 ) DÜZENLENEN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS SEMİNER TOPLAM

70 2009 Yılı Kurs ve Seminer Sayısı İstatistikleri
1.699 Kurs 516 Seminer Kurs

71 2009 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri
67.622 Kurs Seminer 13.247 Kurs

72 2009 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz
PLANLANAN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS SEMİNER TOPLAM

73 2010 Yılı Mahalli Kurs Ve Seminerler İçin Planlanan Hedefimiz
1.750 Kurs 750 Seminer Kurs 2010 yılında hedefimiz katılımcıya ulaşmaktır.

74 2010 Yılı Mahalli Faaliyet Plan Örneği(Ocak)
FAALİYET NO Nitelik EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süre (Gün) Süre (Saat) Katılımcı Sayısı İLÇE Eğt.Gör Seminer Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Semimeri İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler Adalar Hüseyin Rahmi Gürpınar Çok Programlı Lisesi 3 8 15 Adalar 1 Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi Semineri Bakırköy Halk Eğitim Merkezi 5 30 10 Bakırköy Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları Semineri İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yöneticiler Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Kabiliyetler Testi (TKT 9-11) Ortaöğretim Rehber Öğretmenler Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi 75 Kurs Bilişim Teknolojileri Sınıfları Etkin Kullanım Kursu Ortaöğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler Başakşehir İBB Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 55 Başakşehir

75 TEŞEKKÜRLER MUSTAFA GÖLLER HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRÜ


"T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları