Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI."— Sunum transkripti:

1

2 Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI

3 Ahmet Fikret BAYRAKLI HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRE BAŞKANI Ahmet Fikret BAYRAKLI HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRE BAŞKANI

4 Dr. MUAMMER YILDIZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ Dr. MUAMMER YILDIZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

5 MUSTAFA GÖLLER ŞUBE MÜDÜRÜ MUSTAFA GÖLLER ŞUBE MÜDÜRÜ

6

7 MUSTAFA GÖLLER HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRÜ METİN ÖZBİLGİN HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ VHKİ NİLGÜN APAK HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞEFİ KADİR EROL HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ MEMURU

8 Genel Program 1. Hizmetiçi Eğitimin Önemi ve Hedefleri 2. Hizmetiçi Eğitim Gereklilikleri ve Yararları 7. Planlanan Faaliyetlerimiz 2010 5. Hizmetiçi Eğitim Modülü 3. Eğitim Süreci ve Hedef Kitle 4. İşbirliği ve Koordinasyon 6. Faaliyetlerimiz 2007-2008-2009

9 MİSYON ve VİZYON “Personelin yeterliklerini, beklentilerin ötesine taşıyan öncü bir birim olmaktır.” Hizmetiçi Eğitim Bölümü “Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, bilim ve teknolojinin ışığında, personelin kişisel ve meslekî gelişimlerine yönelik hizmetleri en iyi şekilde yürütmektir.”

10 1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 3 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ çerçevesinde verilen görevleri planlayıp yürütmektedir.

11 Hizmetiçi Eğitim Hizmet içi eğitim, bir meslek elemanının mesleğine aday veya asil olarak girişinden çeşitli nedenlerden işinden ayrılana kadar geçen sürede bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklik yapmaya, gelişme ve yenileşmeye yönelik etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir.

12 Hizmetiçi Eğitim Personelin yetişme kaynağından çıkışta görülen olumsuz durumların giderilmesi için eğitim gerekmektedir. Hizmetiçi eğitim;  Daha verimli hizmet üretimi  Daha nitelikli hizmet üretimi  Daha ekonomik hizmet üretimi sağlamaktadır.

13 HEDEFLER / Neden Hizmetiçi Eğitim ? / 1 Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak, 1 2 Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak Meslekî yeterlilik açısından, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak Personelin kabiliyet ve meslekî yeterlik anlayışlarını geliştirmek ve en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak, 3 4 5

14 HEDEFLER / Neden Hizmetiçi Eğitim? / 2 İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlamak Personelin kendine güvenini ve motivasyonu sağlamak 6 7 Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak Farklı eğitim görenler için, yatay ve üst geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi yapmak Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak 8 9 10 Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmaktır 11

15 EĞİTİMDE YENİLİKLER EĞİTİMDE GELİŞİM PERFORMANS DEĞERLENDİRME İŞBAŞI EĞİTİME ÖNEM İŞBİRLİĞİ PERSONELİN İHTİYAÇLARI KURS MERKEZİNİN DONATILMASI FIRSAT EŞİTLİĞİ BAŞARININ İZLENMESİ SÜREKLİLİK MESLEKİ GELİŞİM SÜREKLİ DEĞERLENDİRME HİZMETİÇİ EĞİTİMDE İLKELER

16 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GEREKLERİ Hizmet öncesinde verilen bilgilerin eksik oluşu. Kamu kesiminde “Kariyer” düşüncesinin gelişmesi. Hizmette değişme ve gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu. Bazı bilgi ve becerilerin hizmet içinde kazanılabilmesi. Öğrenen örgüt olma isteği. Sistemli öğrenme isteği.

17 Hizmetiçi Eğitim İhtiyaç Tespiti Mevzuat gereği zorunluluklar, Personelin istekleri, Hizmet öncesi eğitimden gelen yetersizlikler, Bilim ve teknolojideki gelişmeler, Yönetici ve teklif değerlendirmeleri, Müfettiş raporları, Birimlerin planlamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

18 FAALİYET ALANLARIMIZ İlimizde görevli her kademedeki personelin istek, ihtiyaç, mevzuat zorunlulukları ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, bölümümüzce mahallî kurs ve seminerler için Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

19 Mahalli kurs ve seminerler Çevreye uyum seminerleri Adaylık eğitimi Yabancı dil eğitimi programları Bilgisayar eğitimi programları Görevde yükselme eğitimleri FAALİYET ALANLARIMIZ Formatör öğretmen yetiştirme eğitimi Merkezi kurs ve seminerler

20 Hizmetiçi Eğitimin Yararları Çalışanlar açısından HİZMETE YATKINLIK BİLGİ KAZANIMI YETENEKYÜKSEK MORAL BECERİOLUMLU İLİŞKİLER

21 Hizmetiçi Eğitimin Yararları Kurum ve hizmet açısından YÜKSEK VERİM YÖNETİCİ BAŞARISI TASARRUFKALİTEKURUM BAŞARISI İLETİŞİM

22 Hizmetiçi Eğitim Süreci Yıllık eğitim programları, Hizmetiçi Eğitim Çerçeve Programları Eğitim birimleri, eğitim yöneticileri, eğitim merkezleri, eğitim görevlileri PROGRAMLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME PLANLAMA Eğitim politikasının belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim önceliklerinin belirlenmesi Eğitilenlerin, eğiticilerin, programın ve sonuçların değerlendirilmesi

23 HEDEF KİTLEMİZDE KİMLER VAR? * Okulöncesi Eğitimi * İlköğretim * Ortaöğretim * Özel Eğitim * Yaygın Eğitim * İlköğretim Müfettişleri * Destek Hizmetleri(MEB Personeli)

24 HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANLAMA KRİTERLERİ Personelin ihtiyaç öncelikleri Birimlerin ihtiyaç öncelikleri Bütçe imkanları Eğitim görevlilerinin durumları Eğitim merkezlerinin sayı ve kapasiteleri Teknolojik gelişmeler Yeni öğretim programları

25 İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON Kamu,Özel Kurumlar ve Üniversitelerle yapılan işbirliği ve alışmalar. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili birimlerle yapılan işbirliği ve çalışmalar Bakanlık Merkez Teşkilatı ile yapılan işbirliği ve çalışmalar

26 Eğitim Görevlisi Eğitim Merkez Müdürü Eğitim Yöneticisi Yardımcısı Eğitim Yöneticisi SEMİNER KURS Hizmetiçi Eğitim HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLENLER

27 EĞİTİM GÖREVLİLERİ 2. Formatör Öğretmenler, 3. Alanında Uzman Yöneticiler, 1. İlköğretim Müfettişleri, 4. Alanında Uzman Öğretmenler, 5. Üniversite Öğretim Görevlileri ve Üyeleri.

28 Mahalli Faaliyet İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sadece o ilde görev yapan personelin katılabileceği hizmetiçi eğitim faaliyetleridir.

29 Merkezî Faaliyet Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, yurt içinde düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleridir.

30

31 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1.Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri Seminerleri Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma Sekterliği işbirliği ile 19 Ekim 2007 tarihinden bu yana yürütülmektedir.

32 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2. Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri 2. Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde, Her Yıl Temmuz-Ağustos ayları içersinde düzenlenmektedir.

33 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3. MEB & Intel Öğretmen Programı -Bakanlığımız ile Intel Firması arasında 2004 yılında imzalanan protokol ile ilimizde ki resmi okullarda uygulanmaya başlanmıştır. İlimizde ki eğitimler; -Yüz Yüze Eğitim ve -Karma Eğitim olarak verilmektedir. Yürütülen faaliyetin amacı “ İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin Teknolojiyi ve 21. Yüzyıl Becerilerini kullanarak PROJE TABANLI ÖĞRENMEYİ içeren dersler hazırlamalarına yardımcı olmaktır.”

34 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 4. And. Ünv. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenen protokolle, 1-İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) 2-Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) halen ilimizdeki bazı okullarda devam etmektedir.

35 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 5. DÜŞÜNCE GÜCÜ: Soran ve Sorgulayan Gençler İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi 5. DÜŞÜNCE GÜCÜ: Soran ve Sorgulayan Gençler İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi -Bakanlığımız, Sabancı Üniversitesi ve Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülmektedir. -Proje kapsamında, 25 Haziran-3 Ekim 2009 tarihleri arası ilimizde, 50 öğretmen eğitici eğitimine alınmıştır. -Eğitici Eğitimi alan öğretmenlerimizce, proje kapsamında belirlenen pilot okullarda, 01 Aralık 2009 tarihinden itibaren Öğretmen Eğitimlerine başlanmış olup, 910 öğretmene seminer verilmiştir. -İlimizde 2320 öğretmenin eğitime alınması planlanmış olup, eğitimler devam etmektedir.

36 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 6. Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Garanti Bankası Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle, Öğretmenin Sınırı Yok Projesinin Beş (5) yıl süreyle yürütülmesi planlanmış ve bu süre içersinde Türkiye genelinde yüz bin (100.000) öğretmene ulaşılması hedeflenmiştir. Öğretmeninin Sınırı Yok Projesi dahilinde gerçekleşen “Öğrenen Lider Öğretmen” seminerlerinde Bakanlığımız ile işbirliği içersinde, İlköğretim düzeyinde görev yapan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak,Proje Kapsamında belirlenen pilot okullarda, 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren “Öğrenen Lider Öğretmen” Seminerine 2095 öğretmen katılmıştır. Seminerler halen pilot okullar da devam etmektedir.

37 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 7. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde 7-9 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’ne ilimizden 358 öğretmen dinleyici olarak katılmıştır.

38 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 8. Coğrafya Öğretmenleri Semineri Özel Çınar Eğitim Kurumları ve Türk Coğrafya Kurumu Birliği ile 10-11 Ekim 2009 tarihleri arasında Başakşehir ilçesi Özel Çınar Koleji’nde gerçekleştirilen Coğrafya Öğretmenleri Semineri’ne 159 coğrafya öğretmeni katılmıştır.

39 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 9. Yeni Atanan Okul/Kurum Müdürlerine Yönelik “Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü uhdesinde bulunan Ar-Ge ile İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde, 2009 Yılı Eğitim Kurumlarına Yeni Atanan 681 Okul / Kurum Müdürlerine yönelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Oditoryumu’nda “Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir.

40 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 10. Çevre Öğretmen Eğitimi Semineri Müdürlüğümüz ve Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliği ile “Çevre Öğretmen Eğitimi Semineri” düzenlenmektedir. -16-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde görev yapan 150 öğretmene yönelik olarak “Çevre Öğretmen Semineri” düzenlenmiştir. -15-19 Mart 2010 tarihleri arası Kadıköy ve Ataşehir İlçelerinde görev yapan 208 öğretmene yönelik “Çevre Öğretmen Semineri” planlanmıştır.

41 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 11. İnsancıl Hukuk’un Keşfi Projesi Bakanlığımız ile Türk Kızılay’ı işbirliği ile gerçekleştirilen “İnsancıl Hukuk’un Keşfi Projesi” kapsamında 2009 yılı ilimizde belirlenen 20 pilot okulun her birinden 1 Sosyal Bilgiler öğretmeninin Hizmetiçi Eğitime alınmıştır.

42 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 12. Program Tanıtım Çalışmaları Program Tanıtım Çalışmaları kapsamında, ortaöğretim kurumlarında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere yedi branşta görevli 12,894 öğretmenin eğitime alınması hedeflenmiştir. Program Tanıtım Seminerleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinin gözetiminde, halen tüm ilçelerimizde devam etmektedir. İlçelerimizde, 2010 Yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlanmıştır.

43 İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE PROJELER 14. Denetim ve Soruşturma Teknikleri Semineri Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca müfettiş yardımcılarının katılımıyla 9-18 Aralık 2009 tarihleri arasında Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde “Denetim ve Soruşturma Teknikleri Semineri” gerçekleştirilmiştir..

44 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 9. “Mesleğe Uyum” Bilgilendirme Toplantısı Ücretli ve Vekil Öğretmenlere Bağcılar ilçesinde 11-12 Kasım 2009, diğer ilçelerde 17-18 Kasım 2009 tarihleri arasında 2’şer günlük Mesleğe Uyum Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Ücretli Vekil 7374 225 Ücretli Vekil Toplam 7599

45 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 15. Şef Adaylarına Görevde Yükselme Kursu Müdürlüğümüzce, Şef adaylarına Yönelik, 09 Şubat 2009 – 20 Mart 2009 tarihleri arası 170 Şef adayına “Görevde Yüksel Kursu” verilmiştir. 02 – 13 Kasım 2009 tarihleri arası 172 Şef adayına “Görevde Yüksel Kursu” verilmiştir.

46 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 16. Görevde Yükselme Kursu İlimizde, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memur adaylarına yönelik, 05 - 16 Nisan 2010 tarihleri arası, beş ilçede toplam 333 memur adayına “Görevde Yüksel Kursu” düzenlenmiştir.

47 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 17. Autocad Kursu Müdürlüğümüz Yatırım Tesisleri Bölümünde görevli Mühendislere ve Teknik Personele yönelik her yıl ”Autocad Kursu” verilmektedir.

48 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 18. Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri Hizmetiçi Eğitim Bölümü ile Sağlık İşleri Bölümü işbirliğinde, İlçelerimizde görev yapan öğretmenlere (1-5 Sınıf Öğretmenleri ile 6- 12 Rehber Öğretmenler) yönelik “Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir.

49 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ Müdürlüğümüz ile İstanbul İl Özel İdaresi işbirliğinde, “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Projesi” kapsamında İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla, 12 Nisan – 13 Mayıs 2010 tarihleri arası 6 İlçede “Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimi Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir. 19. Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimi Semineri 19. Kişi ve Aileler İçin Afete Hazırlık Eğitimi Semineri

50 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 20. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri 20. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri İlimizde ki İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik, 26 Nisan – 25 Haziran 2010 tarihleri arası 5 ilçede “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Semineri” planlanmış olup, eğitimler devam etmektedir.

51 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 21. İlköğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Çalıştayı 21. İlköğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Çalıştayı İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Eğitim Öğretim den sorumlu Şube Müdürleri, her ilçeden 7 İlköğretim Müdürü ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve sınıf öğretmeni branşlarında birer öğretmen olmak üzere toplam 548 öğretmenin katılımıyla 6-17 Nisan 2010 tarihleri arası ”İlköğretim Programı ve Ölçme Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.

52 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 22. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdürleri) 22. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdürleri) Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile İstanbul Kültür Üniversitesi İşbirliğinde, 02 – 06 Şubat 2010 tarihleri arası Eğitim Kurumlarına yeni atanan toplam 691 Okul / Kurum Müdürlerine yönelik ”Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir.

53 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 23. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdür yardımcıları) 23. Oryantasyon Eğitimi Semineri (Yeni atanan okul/kurum müdür yardımcıları) Müdürlüğümüz, AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliğinde, 22 – 28 Mart 2010 tarihleri arası Eğitim Kurumlarına yeni atanan toplam 962 Okul / Kurum Müdür Yardımcılarına yönelik ”Oryantasyon Eğitimi Semineri” düzenlenmiştir.

54 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI HAZIRLAMANIN GEREKÇESİ Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 28.Maddesinde; “ Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamda hizmetiçi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğinde hazırlanır ve kurulca karara bağlanır” hükmü yer almaktadır.

55 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI HAZIRLAMANIN GEREKÇESİ Bu amaçla; Bakanlığımızın emri doğrultusunda İlimizde açılacak faaliyetlerde çerçeve program hazırlanacak ve Valiliğimize sunulacaktır.

56 HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI 1.ETKİNLİĞİN ADI 2.ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 3.ETKİNLİĞİN SÜRESİ 4.ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ 5.ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6.ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ 7.ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ 8.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

57 ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR  Öğrenen merkezli yaklaşımlara  Yaparak yaşayarak öğrenmeye  Aktif öğrenme yöntemlerine  Çoklu zeka kuramının özelliklerine  Beyin temelli öğrenmeye  Etkinliğe dayalı öğrenmeye  Tam öğrenme modelinin ilkelerine  Bireyselleştirilmiş öğretim tekniklerine öncelik verilmektedir.

58 ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR Belge düzenlenmesi Katılımcı / kursiyerler Eğitim görevlileri Eğitim programı Eğitim merkezi Diğer görevliler

59 HİZMETİÇİ EĞİTİM BAŞVURU MODÜLÜ

60 Şubat 2006’dan itibaren her türlü Hizmetiçi Eğitim faaliyeti işlemi İLSİS üzerinden yapılacaktır.

61 İLSİS Sisteminde Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti İşlemleri KİŞİSEL İŞLEMLER KURUMSAL İŞLEMLER Başvuru Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Açma Başvuruları Onaylama/Reddetme Faaliyet Bilgilerini İşleme

62 Kişisel Başvuru- Yenilendi M.E.B.personeli http://ilsis.meb.gov.tr http://ilsis.meb.gov.tr adresinden; Kullanıcı Adı : T.C.Kimlik Numarası Şifre : Çalıştığı birim tarafından verilen şifre ile giriş yapacaktır.

63 2007-2010 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İSTATİSTİKLERİ

64 2007 Yılı Kurs Ve Seminer Sayısı İstatistikleri Seminer Kurs 981 1173 Seminer Kurs

65 2007 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri Seminer Kurs 25.791 68.952 Seminer Kurs

66 2007 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz ( 1 OCAK – 31 ARALIK 2007 ) DÜZENLENEN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS 981 25.791 SEMİNER 1.173 68.952 TOPLAM 2.154 94.743

67 2008 Yılı Kurs Ve Seminer Sayısı İstatistikleri Seminer Kurs 808 1324 Seminer Kurs

68 2008 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri Seminer Kurs 19.462 55.474 Seminer Kurs

69 2008 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz ( OCAK – EKİM 2008 ) DÜZENLENEN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS 808 19.462 SEMİNER 1.342 55.474 TOPLAM 2.132 74.936

70 2009 Yılı Kurs ve Seminer Sayısı İstatistikleri Seminer Kurs 516 1.699 SeminerKurs

71 2009 Yılı Kurslara Ve Seminerlere Katılım İstatistikleri Seminer Kurs 13.247 67.622 Seminer Kurs

72 2009 Yılı Mahalli Faaliyetlerimiz PLANLANAN FAALİYET KATILIMCI SAYISI KURS 516 13.247 SEMİNER 1.699 67.622 TOPLAM 2.215 80.869

73 2010 Yılı Mahalli Kurs Ve Seminerler İçin Planlanan Hedefimiz Seminer Kurs 750 1.750 Seminer Kurs 2010 yılında hedefimiz 90.000 katılımcıya ulaşmaktır.

74 FAALİYET NO NitelikEĞİTİM FAALİYETİNİN ADIKATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süre(Gün)Süre(Gün) S ür e (S aa t) Kat ılım cı Say ısı İLÇE E ğ t. G ö r 2010340001SeminerSınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Semimeri İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler Adalar Hüseyin Rahmi Gürpınar Çok Programlı Lisesi 04.01.201006.01.20103815Adalar 1 2010340085SeminerÇocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi Semineri İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler Bakırköy Halk Eğitim Merkezi 04.01.201008.01.201053010Bakırköy1 2010340086Seminer Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları Semineri İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yöneticiler Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 04.01.201008.01.2010530 Bakırköy1 2010340087SeminerTemel Kabiliyetler Testi (TKT 9-11) Ortaöğretim Rehber Öğretmenler Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi 04.01.201022.01.2010 1515 7510Bakırköy1 2010340120Kurs Bilişim Teknolojileri Sınıfları Etkin Kullanım Kursu Ortaöğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler Başakşehir İBB Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 04.01.201008.01.201053055 Başakşeh ir 1 2010 Yılı Mahalli Faaliyet Plan Örneği(Ocak)

75 TEŞEKKÜRLER MUSTAFA GÖLLER HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRÜ


"Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nimet ÇUBUKÇU MİLLİ EĞİTİM BAKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları