Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Özdeğerlendirme Sunumu Prof.Dr. Önay YALÇIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Özdeğerlendirme Sunumu Prof.Dr. Önay YALÇIN."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Özdeğerlendirme Sunumu
Prof.Dr. Önay YALÇIN

2 Misyon Öncelikli olarak yurtdışı kadın doğum organizasyonlarına tüm birimleriyle akredite olmuş, örnek bir akademik ünite olarak, bilgi yelpazesini genişletmek amacıyla araştırmalar yapmak, bunları ulusal ve uluslar arası platformlarda paylaşmak. Öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin, yan dal uzmanlık öğrencilerinin ve uzman doktorların eğitimine katkı sağlamak Hastaların üçüncü basamak tedavilerini uygulamak kadar, onları bilgilendirerek önleyici tıp tedbirlerinin yayılmasını ve en son gelişmeler ışığında tüm başvuranların ayrım olmaksızın standart tedavi ve bakıma ulaşmasını sağlamaktır.

3 Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Kliniğimizin tarihçesi 1933 yılında Üniversite reformuyla birlikte Nazi Almanya’sından ayrılan üniversite hocalarından Prof Dr W Liepmann klinik direktörlüğüne atanmasıyla başlar. Darülfünun kadrosundan Doç Dr Tevfik Remzi Kazancıgil ve Konya doğumevinde çalışan Dr Niyazi Müştak klinik direktör yardımcısı olarak atanmıştır. Daha modern şartlarda hizmet vermek amacıyla Prof W Liepmann öncülüğünde Vakıf idaresine ait tütün deposu olarak kullanılan bir bölümde ikinci kadın doğum kliniği kurulmasına karar verilmiştir ve gerekli alet edevat ve kitaplar Almanya’dan sipariş edilmiş ancak Prof W Liebman kliniğin açılışını göremeden 1939 yılında vertebra sarkomundan hayatını kaybetmiştir.

4 Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Kuruluşu 1933 yılına kadar giden kliniğimizi ismi o günden bu yana üç kez değişmiştir. Başlangıçtan 1961 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ikinci kadın doğum kliniği olarak kurulması nedeniyle “İkinci Kadın-doğum Kliniği”, bundan sonra yerleşke yerinin Çapa olması nedeniyle “Çapa Kadın Doğum Kliniği” ve nihayet Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1967 yılında kurulmasıyla İstanbul Tıp Fakültesi’nin tek kadın doğum kliniği olarak adı “İstanbul Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniği” adını almıştır. Uzun yıllar şimdiki gögüs hastalıkları binasında hizmet veren kadın doğum kliniği cerrahi monoblok binasının tamamlanmasıyla yeni yerine taşınmıştır. Anabilim dalı bünyesinde, Jinekolojik Onkoloji, Jinekoloji, Ürojinekoloji, Reprodüktif Endokrinoloji ve Perinatoloji bilim dalları kurulmuştur.

5 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum ABD Öncü İşlemler
Klinikte yenidoğan çocuk bölümü ayrılmış ve ilk 10 yıl bu ünite kadın doğum doktorlarının kontrolünde kalmış; ülkemizdeki ilk Exchange transfüzyon bu ünitenin bünyesinde kurulan hematoloji labaratuvarında yapılmıştır. Klinik içerisinde 1943 yılında histopatoloji labaratuvarı Dr W Laqueur tarafından kurulmuş daha sonra jinekolojik patoloji bölümü Prof Dr Ertuğrul Yenen ve Prof Dr Orhan Esen tarafından yönetilmiştir. Kliniğe 1946 yılında röntgen labaratuvarı kurulmuş ilk yıllarda teknisyen eksikliği sebebiyle kısa bir eğitimden sonra kadın doğum asistanları tarafından filmler çekilmiş takiben klinikte teknisyenler ve radyoloji doktorları çalışmaya başlamıştır.

6 İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum ABD Öncü İşlemler
Kliniğimizde uzun yıllar aneztezi kadın doğum doktorları tarafından bir anestezist gözetiminde verilmiştir. Kliniğimizde ilk hormon labaratuvarı Paris’e gidip Prof Dr Jayle’nin yanında çalışan Dr Orhan Erözden tarafından 1960’lı yıllarda kurulmuştur. 1945 senesinde ilk klinik kütüphanesi kurulmuş klinik seminerleri kürsü kurulu toplantıları kütüphane salonunda yapılmaya başlanmıştır. 1944 yılında klinikte tüzük gereği arşivleme işlemleri Leipzig Üniversitesinde kullanılan kartoteks sistemiyle yapılmıştır.

7 Akreditasyon Kliniğimiz yıllardır Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı veren yerler içinde Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) kendi ihtisas alanında en yüksek puanla girilen bölümlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca kliniğimiz 2008 yılında Avrupa Tıbbi Uzmanlıklar Birliği’ne (European Union of Medical Specialists) bağlı Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Board ve Koleji (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) nezdinde kadın doğum branşında uzmanlık eğitimi için akredite olmuştur. Daha sonra 2012 yılı itibariyle kliniğimizde hizmet veren tüm bilim dalları; Perinatoloji, Ürojinekoloji, Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji bilim dalları Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Board ve Koleji (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) tarafından bu branşlardaki uzmanlık eğitimi için ayrı ayrı akredite olmuştur.

8 Hizmet Birimleri Servis Yatak Sayısı Obstetrik Servisi 31
Jinekoloji-Onkoloji servisi 47 Doğumhane 10 İnfertilite 4 (SDS) Poliklinik Jinekoloji 2 Onkoloji 1 Antenatal Ürojinekoloji İnfertilite II. Düzey USG Laboratuar IVF Laboratuarı Ürojinekoloji laboratuarı

9 Ana Bilim Dalı Hekim Kadrosu
Kliniğimizde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi: 18 Uzman: Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi: 4 Doçent: Profesör:

10 Ana Bilim Dalı Personel Kadrosu
Kliniğimizde servislerde ve polikliniklerde; 50 hemşire 23 personel 27 tıbbi işlemlerden sorumlu memur Ameliyathanemizde ise 6 hemşire 3 personel görev almaktadır.

11 Akademik Faaliyet Uluslararası Yayınlar Kliniğimizden 2013 yılında 26 adet uluslararası hakemli degilerde yayın yapılmıştır. 1-Surgical treatment of recurrent prolapse after Le Fort partial colpocleisis. 7-Diffuse peritoneal leiomyomatosis. Gungor Ugurlucan F, Can IS, Yalcin O. Keskin G, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Comba C, Iyibozkurt C, Topuz S. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Dec 12. pii: S (13) doi: /j.ejogrb J Obstet Gynaecol Jul;33(5): doi: / 2-Relevance of thrombophilia and impact of office hysteroscopy on recurrent in vitro fertilization failures: a case series. 8-Comparison of the effects of electrical stimulation and posterior tibial nerve stimulation in the treatment of overactive bladder syndrome. Dural O, Bastu E, Yasa C, Celik E, Ugurlucan FG, Buyru F. Gungor Ugurlucan F, Onal M, Aslan E, Ayyildiz Erkan H, Kizilkaya Beji N, Yalcin O. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(2):215-6. Gynecol Obstet Invest. 2013;75(1): doi: / Epub 2012 Nov 16.  3-A rare case of lymphangiomyomatosis treated with leuprolide acetate: five-years follow-up. 9-Randomized trial of graft materials in transobturator tape operation: biological versus synthetic. Bastu E, Akhan SE, Karamustafaoglu B, Gungor-Ugurlucan F, Sozen H, Iyibozkurt AC. Ugurlucan FG, Erkan HA, Onal M, Yalcin O. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):278-9. Int Urogynecol J Aug;24(8): doi: /s Epub 2012 Nov 27. 4-Acute hemorrhage related to spontaneous rupture of an uterine fibroid: a rare case report. 10-Acute colonic pseudo-obstruction after hysterectomy in a patient with Friedreich ataxia. Bastu E, Akhan SE, Ozsurmeli M, Galandarov R, Sozen H, Gungor-Ugurlucan F, Iyibozkurt AC. Yasa C, Dural O, Ugurlucan FG, Bastu E, Demir O, Topuz S. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):271-2. Arch Gynecol Obstet Dec 18. 5-Hemoperitoneum and acute abdomen caused by the rupture of ovarian granulosa cell tumor: a case report. 11- Pyomyoma after dilatation and curettage for missed abortion. Ugurlucan FG, Iyibozkurt AC, Sen S, Kuru O, Berkman S. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):263-4. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):168-9. 6-The effects of simple and radical hysterectomy and radiotherapy on lower urinary tract symptoms and urodynamics. 12- Recurrent obturator abscess with spontaneous expulsion of the mesh after transobturator tape operation. Gilbaz E, Gungor Ugurlucan F, Aslay I, Yalcin O. Ugurlucan FG, Ozsurmeli M, Bakir B, Saygili H, Yalcin O. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3): Int Urogynecol J Dec;24(12): doi: /s

12 Akademik Faaliyet Uluslararası Yayınlar Kliniğimizden 2013 yılında 26 adet uluslararası hakemli degilerde yayın yapılmıştır. 13- Apoptosis through regulation of Bcl-2, Bax and Mcl-1 expressions in endometriotic cyst lesions and the endometrium of women with moderate to severe endometriosis. 20- Nature of light: spectroscopic techniques in obstetrics and gynecology applications. Bastu E, Yeh J. Korkmaz D, Bastu E, Dural O, Yasa C, Yavuz E, Buyru F. Reprod Sci May;20(5): doi: / Epub 2012 May 11. Review. J Obstet Gynaecol Oct;33(7): doi: / 21- Detection rate of trisomy 21 in fetuses with isolated and non-isolated aberrant right subclavian artery. 14- Evaluation of low-dose letrozole addition to ovulation induction in IVF. Esmer AC, Gul A, Nehir A, Yuksel A, Dural O, Kalelioglu I, Has R, Demiroren T. Yasa C, Bastu E, Dural O, Celik E, Ergun B. Fetal Diagn Ther. 2013;34(3): doi: / Epub 2013 Sep 14. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):   22- Prenatal sonographic diagnosis of fetus in fetu. 15- Relevance of anti-Müllerian hormone on in vitro fertilization outcome. Has R, Kalelioglu IH, Esmer AC, Demirbas R, Yuksel A, Yavuz E. Celik E, Bastu E, Dural O, Yasa C, Buyru F. J Ultrasound Med Dec;32(12): doi: /ultra No abstract available.   Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):66-9. 23- Prenatal diagnosis of torcular herophili thrombosis: report of 2 cases and review of the literature. 16- Cervical priming before diagnostic operative hysteroscopy in infertile women: a randomized, double-blind, controlled comparison of 2 vaginal misoprostol doses. Has R, Esmer AC, Kalelioglu I, Yuksel A, Pata O, Demirbas R. Bastu E, Celik C, Nehir A, Dogan M, Yuksel B, Ergun B. J Ultrasound Med Dec;32(12): doi: /ultra 17- Evaluation of embryo transfer time (day 2 vs day 3) after imposed single embryo transfer legislation: when to transfer? 24- Prenatal sonographic diagnosis of multicystic congenital mesoblastic nephroma. Bastu E, Celik C, Keskin G, Buyru F. Esmer AC, Kalelioglu I, Kilicaslan I, Gun F, Ziylan O. J Obstet Gynaecol May;33(4): doi: / J Clin Ultrasound Nov;41 Suppl 1: doi: /jcu Epub 2012 Dec 27. 18- Adiponectin, leptin and ghrelin levels in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome. 25- Persistent ascites resolving with gonadotropin-releasing-hormone-agonist 18 months after hospitalization for severe ovarian hyperstimulation syndrome. Kale-Gurbuz T, Akhan SE, Bastu E, Telci A, Iyibozkurt AC, Topuz S. Comba C, Ugurlucan FG, Bastu E, Iyibozkurt AC, Topuz S. J Pediatr Adolesc Gynecol Feb;26(1): doi: /j.jpag Epub 2012 Nov 15. Arch Gynecol Obstet Jan;289(1): doi: /s Epub 2013 Jul 12. 19-Validity and efficacy of office hysteroscopy before in vitro fertilization treatment. 26. The Value of Tumor Markers in Endometrial Carcinoma: Review of Literature Kilic Y, Bastu E, Ergun B. Yasa C, Takmaz O, Dural O, Akhan S E. Arch Gynecol Obstet Mar;287(3): doi: /s z. Epub 2012 Oct 6. Journal of Cancer Theraphy. 2013, 4, doi: /jct

13 Mezuniyet Öncesi Eğitim
3-4. sınıf eğitimi; Teorik Dersler: 3-4. sınıf Pratikler: sınıf Sınavlar: sınıf İntern Doktor Eğitimi Klinik içi haftalık rotasyonlar Doğum eğitimi için Zeynep Kamil EAH veya Süleymaniye EAH’de bir aylık eğitim Sabah seminerleri

14 Asistan Eğitimi Vizitler Programlı klinik içi rotasyonlar
Farklı Bilim Dalları rotasyonları Hafta içi toplantılar - Sabah seminerleri - Çarşamba toplantıları - Onkoloji konseyi - Radyoloji konseyi - Dergi kulübü/ Olgu Sunumu Ulusal/Uluslararası Kongrelere katılım

15 Asistan Eğitimi Rotasyon Sonu Değerlendirmeleri Yıllık asistan sınavı
Bitirme sınavları - Tez Sınavı - Bilim Sınavı

16 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ HAZİRAN 2013

17 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

18 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 55.058 40.717 43.909 44.386 52.960 56.671 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 2.404 4.135 1.142 3.599 6.342 19.087 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 35.868 22.249 25.031

19 GELİR ANALİZLERİ

20 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

21 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A. D
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

22 GİDER ANALİZLERİ

23 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 55.058 40.717 43.909 44.386 52.960 56.671 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 2.404 4.135 1.142 3.599 6.342 19.087 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

24 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

25 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

26 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

27 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

28 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

29 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 35.868 -45.562
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 35.868 22.249 25.031

30 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

31 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

32 B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

33 YATAK ETKİNLİĞİ

34 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D
Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 77 405 389 2269 98,23 0,96 5,83 ŞUBAT 370 373 1915 92,11 1,01 5,13 MART 391 397 2146 92,9 1,02 5,41 NİSAN 407 401 2079 93,1 0,99 5,17 MAYIS 393 383 2003 86,71 0,97 5,23 HAZİRAN 366 2023 90,6 5,45

35 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

36 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

37 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

38 HEKİM ETKİNLİĞİ

39 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
E GRUBU HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI OCAK 24 79 164 67 737 0,8 2,2 ŞUBAT 33 81 146 63 753 MART 25 102 126 52 755 NİSAN 17 97 130 72 712 MAYIS 45 94 144 69 721 HAZİRAN 14 95 55 614

40

41

42 PERSONEL ETKİNLİĞİ

43

44 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

45

46 AMELİYAT ETKİNLİĞİ

47 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D
Ameliyathane sayısı Masa Sayısı Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+E) Ameliyat sayısı (A) Ameliyat sayısı (B) Ameliyat sayısı (C) Ameliyat sayısı (D) Ameliyat sayısı (E) Ocak 1 2 536 1071 24 79 164 67 737 Şubat 538 1076 33 81 146 63 753 Mart 530 1060 25 102 126 52 755 Nisan 514 1028 17 97 130 72 712 Mayıs 537 1073 45 94 144 69 721 Haziran 461 922 14 95 55 614

48 DİĞER ETKİNLİK

49 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D Poliklinik Sayısı
Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 8 282 4445 229 44 Şubat 309 4172 212 32 Mart 4617 248 47 Nisan 283 4710 303 33 Mayıs 263 4902 247 48 Haziran 279 4084

50 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D

51 Talepler Ameliyathanede mevcut olan ameliyathane oda sayımızın aktif olarak kullanımının sağlanması Endoskopik ameliyatların yapılabilmesi amacıyla var olan görüntüleme sistemi ve koterizasyon sisteminin yenilenmesi Antenatal polikliniğinde kullanılmak üzere eksik olan NST aletlerinin tamamlanması 2. Düzey USG polikliniğinde kullanılmak üzere yüksek rezolüsyonlu ultrason cihazı alınması Ameliyathane hemşire sayısının arttırılması Gece ameliyathanede görev alacak nöbetçi personel sağlanması Gece serviste görev alan tek personelin olması nedeniyle gece nöbete kalan bayan personel sayısının 2’ye çıkarılması Kliniğimizde uygulanan özel işlemler için eksik olan SUT kodları için sosyal güvenlik kurumu ile görüşülmesi ve sağlanması


"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Özdeğerlendirme Sunumu Prof.Dr. Önay YALÇIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları