Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı Prof.Dr. Güzin İskeleli 10 Ocak 2014

2 Sunum Planı Misyon Hizmet İstatistikleri (2009-2013) Vizyon
Tarihçe AD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet ( ) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri ( ) Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyonumuz İstanbul Üniversitesini örnek bir akademik ünite olarak ülkemizde ve Dünya’da temsil etmek, bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, halkımızın göz sağlığını korumak ve tedavi etmektir.

4 Vizyonumuz İleri teknolojiyi takip ederek ve kullanarak tıp fakültesi öğrencileri ve asistanlara vereceği eğitim ve öğretim yanında bilimsel bakış açısı sağlayarak evrensel standartlarda uygulayacağı tanı ve tedavi hizmetleriyle ve üreteceği bilgi ve tecrübe ile ulusal ve uluslararası alanda lider konumunda olmaktır

5 Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Mektebi tıbbiye’nin Haydarpaşa’dan İstanbul tarafına taşınması ile İstanbul Üniversitesi Göz Kliniği Cerrahpaşa Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Cerrahpaşa Göz Kliniği Dr. Hakkı Ayrı’nın başkanlığında Cerrahapaşa Hastanesinin ilk binasında 5 yataklı bir servis olarak çalışmaya başlamıştır. 1933 Üniversite Reformu ile Cerrahpaşa Göz kliniğinin başına getirilen Prof. Igerscheimer ile birlikte pek çok yenilik uygulamaya konmuştur.

6 CERRAHPAŞA GÖZ KLİNİĞİ TARİHÇESİ
Igerscheimer, Cerrahpaşa Göz Kliniğinin eski binasının planlarını (şimdiki pnömofitizyoloji kliniği) Almanya’da özel olarak çizdirmiş ve 1939 yılından itibaren 60 yataklı göz kliniği olarak faaliyete başlamıştır.

7 CERRAHPAŞA GÖZ KLİNİĞİ TARİHÇESİ
1960’lı yıllarda Prof.Dr.Demir Başar, Prof.Dr.Nejat Ayberk daha sonra Prof.Dr.Semih Gözonar bu kadroya katılmıştır. 1967 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ikiye ayrılmasından sonra Cerrahpaşa Göz Kliniği, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği adı altında üç öğretim üyesi ile hizmet vermeye devam etmiştir. 1970’li yıllarda Prof.Dr.Zeki Sürel kliniğe katılmış ve glokom biriminin başına geçmiştir. Aynı tarihlerde Prof.Dr.Vedat Yiğitsubay da kliniğin öğretim üyesi kadrosuna dahil olmuştur.

8 CERRAHPAŞA GÖZ KLİNİĞİ TARİHÇESİ
Kürsü Başkanları; :Prof.Dr.Igerscheimer’in :Ord. Prof.Dr.Naci Bengisu : Prof.Dr.Necdet Sezer : Prof.Dr.Nejat Ayberk : Prof.Dr. Semih Gözonar :Prof.Dr. ZekiSürel : Prof.Dr.Şehribay Özkan : Prof.Dr. Gülipek Müftüoğlu : Prof.Dr.Nevbahar Tamçelik :Prof.Dr. Nezir Suyugül 2012- (devam ediyor): Prof.Dr. Güzin İskeleli 8

9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Öncü İşlemler
Türkiye AD tarafından ilk yapılan işlemler Prof. Igerscheimer ile Dekolman cerrahisi, dakriyosistorinostomi ameliyatı, göz patolojisi gibi ilklerin uygulayıcısı Cerrahpaşa Göz Kliniği olmuştur. 1943 yılında Prof.Dr.Necdet Sezer’in katılımı ile klinik laboratuvar çalışmaları hız kazanmış, Cerrahpaşa göz kliniği içinde patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları açılmıştır. Prof.Dr. Zeki Sürel tarafından 1967 yılında Kontak Lens Birimi kurulmuştur.

10 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Öncü İşlemler
Prof.Dr.Ayberk, 1972 yılında şaşılık ve glokom birimlerini kurmuştur. 1978 yılında Şehribay Özkan’ın Kliniğe katılımı ile Cerrahpaşa Göz kliniğinde laser çalışmaları başlamış, dekolman cerrahisinde modern metodlar gündeme gelmiştir. Prof.Dr. Halit Pazarlı Oftalmik Onkoloji ve Distroid Oftalmopati birimini kurmuştur. Prof.Dr. Neşe Hattat Elektrofizyoloji Birimini kurmuştur. 1996 yılında Prof.Dr. Osman Şevki Arslan Göz Bankasını kurmuştur.

11 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Yurt Dışı Temsil
Yöneticiler (Dernek vb) Uluslararası Kongreler-Dergiler Sempozyum konuşmacı ? Oturum Başkanı ? Hakemlik? Uluslararası Çalışma Koordinatör: International Council of Ophthalmology (ICO) Sınav Koordinatörlüğü

12 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Yurtiçi Temsil
Yöneticiler Üniversite Dernek : Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği TOD Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) Başkanlığı TOD’nin dergisi olan Türk Oftalmoloji Dergisi Editörlüğü

13 Göz Hastalıkları AD Yayınlar
13

14 3.ve 5. SINIF EĞİTİMİ Teorik Dersler 3. sınıf: iki adet ders,
5.Sınıf: Her staj döneminde her öğretim üyesine adet ders Pratikler 5.sınıf: Her staj döneminde her öğretim üyesine adet pratik saati Sınavlar -3.sınıf: Yazılı sınav 5. sınıf: (Yazılı test+ Sözlü sınav)

15 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Eğitimi
Hafta İçi Toplantıları Sabahları: Retina Birimi Kornea –Kontakt Lens Birimi Genel Göz Hastalıkları Öğlen arası: -Şaşılık Birimi - Glokom Birimi 15

16 CerrahpaşaTıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Sınavları
İki Aylık Rotasyon Sicilleri-İntiba Sınav: Her rotasyon sonunda sözlü sınav Bitirme sınavları Tez sınavı Bilim Sınavı Teorik Pratik uygulamalı sınav 16

17 Mezuniyet Sonrası Eğitim
Her hafta yapılmakta olup,Anabilim Dalı’nın liderlik yaptığı Ulusal boyutta düzenlenen seminerlerdir 17

18 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 2010-2011 Dönemi Eğitim Seminerleri .  
Yeni görüntüleme teknikleri ve vitreus Dr.C. Aras Eye dentity Dr.R. Yıldırım Göz teması ve limbik sistem Dr.S. Demirci Jüvenil Behçet Hastalığı Dr.Y. Özyazgan Diabetik makula ödemi Dr.S. Akar Optik sinir hastalıklarında görme alanı Dr.C. Aras Limbal kök hücre yetmezliği Dr.A. Özdamar Postoperatif Endoftalmi Dr.G. Müftüoğlu YBMD’de beslenme Dr.S. Arvas Aküpunktür Dr.K. Özkuş Dev yırtıklı RD ve tedavisi Dr.M. Yolar Periferik ülseratif keratitler Dr.G. İskeleli Şaşılık Cerrahisi komplikasyonları Dr.V. Oğuz LB’yi tanır mısınız ? Dr.N. Suyugül Glokom Cerrahisinde yenilikler Dr.Ö. Ocakoğlu ROP etyopatojenezinde yeni bir görüş Dr.H. Yetik Ardıl şaşılıklar Dr.K. Dikici Ambliyopi Dr.E. Başar Katarakt ve presbiyopi Dr.O. Arslan Glokom Cerrahisi komplikasyonları Dr.N. Tamçelik Lazerle katarakt cerrahisi Dr.K. Devranoğlu   Seminer günü : Cuma Seminer saati : Seminer yeri : CTF Göz Kliniği Dershanesi 5. kat.   

19

20

21

22 Konu : Vitreopapiller traksiyon Tarih : 22 Kasım 2013 Saat : 09.00
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SEMİNERLERİ Konferans, Seminer : Konu : Vitreopapiller traksiyon Tarih : 22 Kasım 2013 Saat : 09.00 Düzenleyen : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yer : Anabilim Dalı Dershanesi Yönetici : Prof.Dr.Güzin İskeleli Konuşmacı : Prof.Dr .Cengiz Aras

23 Konu : Göz hastasında anestezi öncesi hazırlık
Tarih : 29 Kasım 2013 Saat : 09.00 Düzenleyen : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yer : Anabilim Dalı Dershanesi Yönetici : Doç.Dr.Erdoğan Cicik Konuşmacı : Prof.Dr..Pervin Sutaş Bozkurt, Uz.Dr.Gürcan Güngör Konu : Glokom tedavisinde bugün gelinen nokta Tarih : 06 Aralık 2013 Yönetici : Prof.Dr.Güzin İskeleli Konuşmacı : Prof.Dr.Nevbahar Tamçelik

24 , Konu : Postoperatif Endoftalmi Tarih : 13 Aralık 2013 Saat : 09.00 Düzenleyen : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yer : Anabilim Dalı Dershanesi Yönetici : Doç.Dr. Erdoğan Cicik Konuşmacı : Uz. Dr.Ceyhun Arıcı Konu: Limbal Kök Hücre Yetmezliği Tarih : 27 Aralık 2013 Yönetici : Prof.Dr. Güzin İskeleli Konuşmacı : Prof.Dr.Nilüfer Alparslan

25 Geleneksel Güncelleme Toplantıları
2009-Antalya 11-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 2010-Rixos Sungate, Antalya 29 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında yapıldı. 25

26 Güncelleme Toplantıları
2011-Acapulco-Girne KKTC 5-9 Ekim 2011 tarihleri arasında yapıldı. 2012-Rixos Sungate-Antalya 17-21 Ekim 2012 tarihleri arasında yapıldı. 26

27 Geleneksel Güncelleme Toplantıları
2013-Rixos Sungate-Antalya 6-10 Kasım 2013 tarihleri arasında yapıldı.

28 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Servis - 57 yatak (7 tek yataklı, 11 iki yataklı, 7 dört yataklı) Poliklinikler (On adet) -Göz Hastalıkları Genel Polikliniği -Kontak Lens Polikliniği -Kornea Polikliniği -Uvea-Behçet Polikliniği -Retina Polikliniği -Şaşılık Polikliniği -Tümör-Endokrin Polikliniği -Oküplasti Polikliniği -Nöroftalmoloji Polikliniği -Glokom Polikliniği Ameliyathane Dershane

29 Göz Hastalıkları AD İnsan Kaynakları

30 Göz Hastalıkları AD Yatan Hasta (Yatak: 57)

31 Göz Hastalıkları AD Günübirlik Yatış

32 Göz Hastalıkları AD. Toplam Poliklinik Sayıları

33 Göz Hastalıkları AD. Konsültasyon Sayıları

34 Göz Hastalıkları AD. Yapılan İşlemler - FFA -Görme Alanı -OCT
-Pakimetri -Korneal Topografi -Orbita Ultrason - Fotokoagülasyon - Fotodinamik Tedavi -Prematüre Retinopatisinde Lazer Tedavisi -İntravitreal Enjeksiyon - Kontak Lens Muayene ve Uygulaması Göz Hastalıkları AD A tipi ameliyat B tipi C tipi D tipi E tipi

35 2009-2013 Yılları Arasında FFA Sayıları

36 2009-2013 Yılları Arasında Görme Alanı Sayıları

37 2009-2013 Yılları Arasında OCT Sayıları

38 2011-2013 Yılları Arasında Pakimetri Sayıları
Pakimetri 2011 de başlamış ?

39 2009-2013 Yılları Arasında Korneal Topografi Sayıları

40 2009-2013 Yılları Arasında Orbita Ultrason Sayıları

41 2009-2013 Yılları Arasında Fotodinamik Tedavi Sayıları

42 2009-2013 Yılları Arasında Fotokoagülasyon Sayıları

43 2009-2013 Yılları Arasında Prematüre Retinopatisinde Lazer Uygulamaları

44 2010-2013 Yılları Arasında İntravitreal Enjeksiyon Sayıları

45 2011-2013 Kontak Lens Muayene ve Uygulama

46 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013

47 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

48 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

49 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

50 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

51 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

52 ETKİNLİK ANALİZLERİ HEKİM ETKİNLİĞİ

53 HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI AMELİYAT YAPAN HOCA SAYISI CERRAHİ HEKİM BAŞINA TOPLAM AMELİYAT SAYISI OCAK 40 1,4 3,9 128,4 11,8 17 22 ŞUBAT 4,1 112,2 13,2 17,1 MART 38 1,5 4,2 139,8 17,9 18,4 NİSAN 37 4,4 137,8 18,2 20,8 MAYIS 4,5 140,9 18,8 25,3 HAZİRAN 125,7 14 23,5 TEMMUZ 2,7 110 10,3 23,8 AĞUSTOS 2,3 87,6 8,7 20,2 EYLÜL 2,9 113,9 12,6 19,4 EKİM 96,5 8,8 17,5 KASIM 2,6 114,8 9,1 16,8 ARALIK 41 1,3 136,3 18,5 31,1

54 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU E GRUBU
HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI OCAK 0,05 6,1 2,5 7,3 0,7 0,4 ŞUBAT 5,9 1,5 3,5 MART 6,8 4 0,5 NİSAN 8 1,3 7,6 0,8 MAYIS 7,1 1,9 5,4 10,9 HAZİRAN 5,7 2,2 5,6 9,9 TEMMUZ 4,5 12,2 AĞUSTOS 3,1 1,4 4,4 11,3 EYLÜL 4,7 EKİM 3,7 8,1 KASIM 1,1 3,8 7,8 ARALIK 8,3 6,4 14,1

55 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK HEKİM BAŞINA AMELİYAT SAYISI, 2013

56 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK GRUPLARA GÖRE AMELİYAT SAYISI, 2013

57 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI, 2013

58 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI, 2013

59 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013 YILI
Yıllık toplam operasyon sayısı : 4.357 Hekim başına yıllık operasyon sayısı (4.357/40 hekim): 110 Hekim başına günlük operasyon sayısı (248 gün/yıl) : 0,4 Öğretim üyesi başına yıllık operasyon sayısı (4.357/17) : 256,2 Öğr. üyesi başına günlük operasyon sayısı(248 gün/yıl) : 1,03 Hemşire başına yıllık operasyon sayısı : 145,2 Hemşire başına günlük operasyon sayısı : Personel başına yıllık operasyon sayısı : 229,3 Personel başına günlük operasyon sayısı : 0,92

60 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI POLİKLİNİK SAYISI, 2013
Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı : hasta Hekim başına yıllık hasta sayısı (55.360/40 hekim):1.384 hasta Hekim başına günlük hasta sayısı (248 iş gün/yıl): 5,58 hasta Yıllık toplam yatan hasta sayısı : 1.662 Hekim ( 40) başına yıllık yatan hasta sayısı : 41,5 Hemşire (30) başına yıllık yatan hasta sayısı : 55,4 Personel (19) başına yıllık yatan hasta sayısı : 87,4

61 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM DIŞI ÇALIŞAN DAĞILIMI, 2013

62 ETKİNLİK ANALİZLERİ HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

63 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMŞİRE DAĞILIMI, 2013

64 OCAK 30 1,9 5,3 171,2 ŞUBAT 5,4 164,7 MART 177,1 NİSAN 5,5 170,1 MAYIS
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı OCAK 30 1,9 5,3 171,2 ŞUBAT 5,4 164,7 MART 177,1 NİSAN 5,5 170,1 MAYIS 5,6 173,8 HAZİRAN 4,9 155,1 TEMMUZ 3,3 135,7 AĞUSTOS 2,9 111,1 EYLÜL 3,7 144,3 EKİM 3,4 122,2 KASIM 3,5 153,1 ARALIK 6,2 181,8

65 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK HEMŞİRE BAŞINA ETKİNLİK DAĞILIMI, 2013

66 ETKİNLİK ANALİZLERİ PERSONEL ETKİNLİĞİ

67 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PERSONEL DAĞILIMI 2013

68 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Toplam Personel Sayısı Personel Başına Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ameliyathane Personeli Başına Ameliyat Sayısı OCAK 19 0,3 8,3 25 270,4  74,8 ŞUBAT 8,6 27,8 236,3  58 MART 8,4 35,8 279,7  62,6 NİSAN 35,4 268,5  70,8 MAYIS 8,8 36,7 274,4  86,2 HAZİRAN 7,8 27,3 244,8  80 TEMMUZ 7,3 20,2 214,3  81,2 AĞUSTOS 4,6 17 175,3  68,8 EYLÜL 5,8 25,2 227,9  60 EKİM 5,4 17,7 193  59,8 KASIM 5,6 19,2 241,7  57,4 ARALIK 9,7 39,9 287  105,8

69 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK PERSONEL BAŞINA YATAN HASTA SAYISI, 2013

70 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI AYLIK AMELİYATHANE PERSONELİ BAŞINA AMELİYAT SAYISI , 2013

71 ETKİNLİK ANALİZLERİ AMELİYATHANE ETKİNLİĞİ

72 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ameliyathane sayısı Ameliyathane Masa Sayısı Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+E) Ameliyat sayısı (A) Ameliyat sayısı (B) Ameliyat sayısı (C) Ameliyat sayısı (D) Ameliyat sayısı (E) OCAK 1 4 93,5 374 103 42 125 ŞUBAT 72,5 290 100 25 105 60 MART 78,2 313 115 68 NİSAN 88,5 354 135 21 130 MAYIS 107,7 431 121 32 93 185 HAZİRAN 400 98 38 95 169 TEMMUZ 101,5 406 76 97 208 AĞUSTOS 86 344 53 23 75 193 EYLÜL 82,5 330 80 13 EKİM 74,7 299 63 138 KASIM 71,7 287 67 20 66 134 ARALIK 132,2 529 150 108 239

73 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK TOPLAM AMELİYAT SAYISI, 2013

74 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK GRUPLARA GÖRE AMELİYAT SAYISI, 2013

75 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK MASA BAŞINA AMELİYAT SAYISI, 2013

76 ETKİNLİK ANALİZLERİ DİĞER ETKİNLİK VERİLERİ

77 Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Poliklinik sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta sayısı Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı OCAK 10 173 5138 183 394 ŞUBAT 158 4941 154 350 MART 192 5315 231 341 NİSAN 197 5102 241 371 MAYIS 216 5215 361 409 HAZİRAN 223 4652 303 285 TEMMUZ 170 4072 373 431 AĞUSTOS 195 3332 293 235 EYLÜL 141 4331 275 317 EKİM 208 3667 267 KASIM 176 4594 236 ARALIK 198 5454 326 294

78 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK ACİL/AYAKTAN/GÜNÜBİRLİK HASTA SAYISI,2013

79 Gelir ve Gider 79

80 Fatura Red Oranları

81 Talepler Şimdiki durumu aratmayacak yeni bina Yeni Cihazlar
Firmalara olan borçların zamanında ödenerek malzemeler ile ilgili depoların ihalelere girmesini sağlamak 9 adet hemşire 4 adet memur 2 adet tıbbi sekreterler 81


"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları