Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Alper CİHAN 16.02.2013 Enez. Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO- 9001-2000) Hastaların tıbbi hatalardan korunduğu bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Alper CİHAN 16.02.2013 Enez. Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO- 9001-2000) Hastaların tıbbi hatalardan korunduğu bir."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Alper CİHAN 16.02.2013 Enez

2 Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO- 9001-2000) Hastaların tıbbi hatalardan korunduğu bir sağlık hizmeti (Akreditasyon) Uygulama Hataları İhmaller, Tıbbi hatalar Hastane riskleri Kaliteye ve hasta güvenliğine daha geniş yaklaşım gerekli Bu tıbbi uygulama doğrumu ? En başarılı ve doğru yöntem bu mu ?

3 İnsan hep daha iyi olmak ister Daha uzun yaşamak ister Daha az hasta olmak ister Daha çabuk iyileşmek ister Buna yatırım yapan herkes kazanır Win-Win Strategy Nereye Kadar ? Gereksiz Harcamalar ? Tıbbi Hataların Maliyeti ? Lose Lose Strategy

4

5

6

7

8 DSÖ Klasifikasyonlarının e-Sağlıktaki Yeri Toplum Sağlığı Doğumlar Ölümler Hastalıklar Engelliler Risk faktörleri e-Sağlık Kayıt Sistemi ICD ICF ICHI Klasifikasyonlar Klinik anlam standartları Terminolojiler Klinik Karar destek Medikal otomasyon Klinik uygulamalar Yönetim Planlama Kaynaklar Bütçe Raporlama Maliyet İhtiyaçlar Sorgulama *International Classifications of Diseases  International Classification of Functioning Disability and Health  International Classification of Interventions ( ICHI)

9 Güvenliği artırmakta uluslararası standart olmalı Karar ve karşılaştırma yapılabilmeli Standartlaşma Veri analizleri

10

11

12

13 EHR Application Layer Measure Specs Queries Internal Reports Represented in Produces CDA Patient-level data copied to Quality Data Warehouse Measure Developer Produces External Reports Reviewed by Quality Organizations Provider Intelligent Patient Safety Service Contains structured patient-level data coded using standard terminologies, eg ICD- 11, SNOMED PSO Data Elements ICPS linearization Code Aggregation Layer ICPS - ontology Business Rules

14 How do we optimize our health services

15

16 Yıllık 500 Milyon TL Ciro 10.000 Personel Yıllık 1 – 2 Milyon Hastaya Hizmet 16.000 – 30.000 çeşit taşınır mal Bir arada en az 50 değişik iş kolu 100 ve daha üstü fonksiyonel departman türü İlkokul mezunundan Profesöre kadar değişken

17 Profesyonel İdare Kayıpsız ve israfsız taşınır mal Gecikmesiz ve şaibesiz satın alma Mutlu eden insan kaynakları Kesinti olmadan faturalama Sıfır kayıt dışı hizmet Mükemmel güvenlik, yemek ve temizlik Hastaların hiçbir şikayeti yok Hiç enfeksiyonumuz olmuyor Herkes bu kurumda çalışmak istiyor 1-2 ile 1-3 oranında karlılık

18 MODELİMİZ YOK

19 Yönetim Planlama Metotları Value Stream Mapping, Five S, Kanban (Pull Systems), Poka-Yoke (Error-Proofing), Scientific Management, vs. Üretim Metotları Batch Production, Craft Production, Mass Production, Lean Production, Job Production, Assembly Line, Continuous Production, Cell Production, Fordisim, Toyotism, Taylorism, vs. Geliştirme İyileştirme Metotları LM (Lean Management), TPM (Total Productive Maintenance) QRM (Quick Response Manufacturing), TOC (Theory Of Constraints) Six Sigma, RCM (Reliability Centered Maintenance) Elektronik ve Yazılımsal Metotlar ISA-88 (Batch Process Control), ISA-95 (Enterprise-Control System Integration ) ERP (Enterprise Resource Planning), SAP, IEC 62264(International Electrotechnical Commission.), B2MML(Business To Manufacturing Markup Language ) Süreç Kontrol Metotları PLC (Programmable Logic Controller), DCS (Distributed Control System)

20 Unified Modeling Language (UML), Business Process Modeling Language (BPML)

21

22 ÖNCE HEDEF BELİRLENMELİ kurallar yönetecek Bu kurumu biz değil, bizim belirlediğimiz kurallar yönetecek

23 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

24 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar  Strateji Konseyi  Uygulamaların kapsamını belirler  Kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirler  Projelere kaynak sağlar, problemleri çözer  Sonuçların tüm şirkette yaygınlaşmasını sağlar  İlerlemeleri değerlendirir.  Strateji Konseyi  Uygulamaların kapsamını belirler  Kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirler  Projelere kaynak sağlar, problemleri çözer  Sonuçların tüm şirkette yaygınlaşmasını sağlar  İlerlemeleri değerlendirir.

25 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar  Şampiyon  Projelerin işletme amaçları ile uyumlu olmasını sağlar  Takımların kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine bildirir  Takımlar arası koordinasyonu sağlar  Projelerin tamamlanma sürelerini belirler, konu ve kapsam değişikliklerini onaylar.  Şampiyon  Projelerin işletme amaçları ile uyumlu olmasını sağlar  Takımların kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine bildirir  Takımlar arası koordinasyonu sağlar  Projelerin tamamlanma sürelerini belirler, konu ve kapsam değişikliklerini onaylar.

26 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar Yönetim Temsilcisi Eğitim planlarını hazırlar, eğitimin plana uygun yürütülmesini sağlar Her konuda şampiyona yardımcı olur. Projeleri ve proje takımlarını onaylar Projeleri takip eder ve sonuçları üst kalite konseyine raporlar. Yönetim Temsilcisi Eğitim planlarını hazırlar, eğitimin plana uygun yürütülmesini sağlar Her konuda şampiyona yardımcı olur. Projeleri ve proje takımlarını onaylar Projeleri takip eder ve sonuçları üst kalite konseyine raporlar.

27 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar  Uzman Kara Kuşak  Bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını belirler ve bu talepleri şampiyona bildirir  Takım üyelerine teknik destek sağlar.  İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı olmak üzere her konuda teknik destek sağlar  Altı Sigma konusunda eğitim verir  Elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirir ve özetler  Altı Sigma’nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlar  Şampiyona proje süresinin belirlenmesinde yardımcı olur.  Uzman Kara Kuşak  Bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını belirler ve bu talepleri şampiyona bildirir  Takım üyelerine teknik destek sağlar.  İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı olmak üzere her konuda teknik destek sağlar  Altı Sigma konusunda eğitim verir  Elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirir ve özetler  Altı Sigma’nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlar  Şampiyona proje süresinin belirlenmesinde yardımcı olur.

28 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar  Yeşil Kuşak (İyileştirme Ekibi)  İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten takım üyeleridir  Yeşil kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri gerekir.  Proje takımlarının belirlenmesinden sonra iki hafta süre ile eğitime tabi olurlar.  Yeşil Kuşak (İyileştirme Ekibi)  İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten takım üyeleridir  Yeşil kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri gerekir.  Proje takımlarının belirlenmesinden sonra iki hafta süre ile eğitime tabi olurlar.

29 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar  Kara Kuşak  İyileştirme projesini belirleyerek şampiyona teklif eder  Takım üyelerinin belirlenmesinde şampiyona yardımcı olur  Takım üyeleri arasında iş/görev dağılımını yapar  Projeyi yönetir ve zamanında tamamlanmasını sağlar  Kara Kuşak  İyileştirme projesini belirleyerek şampiyona teklif eder  Takım üyelerinin belirlenmesinde şampiyona yardımcı olur  Takım üyeleri arasında iş/görev dağılımını yapar  Projeyi yönetir ve zamanında tamamlanmasını sağlar

30 Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak  Strateji Konseyi Kara Kuşak. S Ü R E Ç L E R. İhtiyaçlarGirdilerİş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

31 Dijital hastane alt yapısı hedefleniyor mu? Kaynak yönetimi hedefleniyor mu? Günceli takip ve şu an için gerekeni yapmak mı hedef ? Otomasyon hastaneyi yönetir, yönetim felsefemiz nedir ? Bu sorular kurumsal olarak cevaplandıktan sonra neler yapılabilir onlar gündeme alınmalı

32 Otomasyon hedefi gerçekleştirmek için gerekli Her hedefe göre bir otomasyon bulunur Gelecek dönemlere ve daha iyi bir kurumsal yapılanmaya bu programla gidilebilir mi?

33 Medication management is one of the most complex parts of a hospital’s care delivery. Without full coordination of care among the doctor who orders a drug, the pharmacy that fills the order, the staff that deliver the medication, and the nurse who administers it, the risk of potentially harmful medication errors multiplies.

34

35

36

37 Türkiye Ortalaması İSHOP 3. Katman % 80 4. Katman % 50 4. Katman % 100

38

39 350/gün %38%35%23%4 %2 %7 %12%1

40 %98 %100 %99,7

41 %100 %66 %100 %99,7

42 %100 %90 %94 %100 %87 % 13

43 % 99% 99,6 % 7 % 15 % 20 % 100 % 20

44


"Prof.Dr. Alper CİHAN 16.02.2013 Enez. Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO- 9001-2000) Hastaların tıbbi hatalardan korunduğu bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları