Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Yöneticisi Gözüyle Hastane Bilgi Sistemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Yöneticisi Gözüyle Hastane Bilgi Sistemleri"— Sunum transkripti:

1 Hastane Yöneticisi Gözüyle Hastane Bilgi Sistemleri
Prof.Dr. Alper CİHAN Enez

2 Daha Güvenli Bir Sağlık Sistemi
Hizmetin sunumunda ve işletme standartlarında kalite (ISO ) Hastaların tıbbi hatalardan korunduğu bir sağlık hizmeti (Akreditasyon) Uygulama Hataları İhmaller, Tıbbi hatalar Hastane riskleri Kaliteye ve hasta güvenliğine daha geniş yaklaşım gerekli Bu tıbbi uygulama doğrumu ? En başarılı ve doğru yöntem bu mu ?

3 Maliyet Analizi İnsan hep daha iyi olmak ister Daha uzun yaşamak ister
Daha az hasta olmak ister Daha çabuk iyileşmek ister Buna yatırım yapan herkes kazanır Win-Win Strategy Nereye Kadar ? Gereksiz Harcamalar ? Tıbbi Hataların Maliyeti ? Lose Lose Strategy

4 Bu ameliyat nasıl yapılmalı?

5 Bu ameliyat yapılabilir mi?

6 Komplikasyon mu? Normal Süreç mi?

7 Prostat Kanserinde En İyi Tedavi Şeması Nedir ?

8 DSÖ Klasifikasyonlarının e-Sağlıktaki Yeri
Klinik anlam standartları Terminolojiler e-Sağlık Kayıt Sistemi *International Classifications of Diseases International Classification of Functioning Disability and Health International Classification of Interventions ( ICHI) ICD ICF ICHI Klasifikasyonlar Toplum Sağlığı Doğumlar Ölümler Hastalıklar Engelliler Risk faktörleri Raporlama Maliyet İhtiyaçlar Sorgulama Klinik Karar destek Medikal otomasyon Klinik uygulamalar Yönetim Planlama Kaynaklar Bütçe

9 Hasta Güvenliğinde Uluslararası Klasifikasyonlar (ICPS)
Güvenliği artırmakta uluslararası standart olmalı Karar ve karşılaştırma yapılabilmeli Standartlaşma Veri analizleri 2003 – WHO/The Joint Commission contract to explore the state of patient safety taxonomies, classifications and terminologies The description, comparison, measurement, monitoring, analysis and interpretation of patient safety data and information from disparate sources

10

11 SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine -- Clinical Terms)

12

13 EHR ICPS - ontology Business Rules ICPS linearization PSO
Provider Internal Reports Quality Data Warehouse Patient-level data copied to Contains structured patient-level data coded using standard terminologies, eg ICD-11, SNOMED EHR Queries Application Layer Measure Developer Produces CDA Code Aggregation Layer External Reports Produces ICPS linearization ICPS - ontology Business Rules Measure Specs Represented in Reviewed by PSO Data Elements Quality Organizations Intelligent Patient Safety Service

14 Sağlık Bilişim Sistemleri: Analogtan Dijitale
How do we optimize our health services A Health Information System is an information system (i.e. a system of computer equipment, programs, procedures and personnel designed, constructed, operated, and maintained to collect, record, process, retrieve and display information) specific to the health care domain. A Health Information System can be considered as: An integrated (to a greater or lesser degree) collection of a number of different Information Systems in use in a health care context, 2. A generic label for different types of Information Systems used in Health Care.  a unified whole assembled of elements which are: Independent Interrelated Operationality: Organized to process certain function Information entities, resources, Processing: common management Outputs

15 Sağlık Bilişimi

16 Mega İşletme 3000 Yataklı Bir Sistem
Yıllık 500 Milyon TL Ciro Personel Yıllık 1 – 2 Milyon Hastaya Hizmet – çeşit taşınır mal Bir arada en az 50 değişik iş kolu 100 ve daha üstü fonksiyonel departman türü İlkokul mezunundan Profesöre kadar değişken

17 Sorunumuz Var mı? Profesyonel İdare Kayıpsız ve israfsız taşınır mal
Gecikmesiz ve şaibesiz satın alma Mutlu eden insan kaynakları Kesinti olmadan faturalama Sıfır kayıt dışı hizmet Mükemmel güvenlik, yemek ve temizlik Hastaların hiçbir şikayeti yok Hiç enfeksiyonumuz olmuyor Herkes bu kurumda çalışmak istiyor 1-2 ile 1-3 oranında karlılık

18 Neden Sorun Yaşıyoruz MODELİMİZ YOK

19 BİLİMSEL MODELLER Yönetim Planlama Metotları Üretim Metotları
Value Stream Mapping, Five S, Kanban (Pull Systems), Poka-Yoke (Error-Proofing), Scientific Management , vs. Üretim Metotları Batch Production, Craft Production, Mass Production, Lean Production, Job Production, Assembly Line, Continuous Production, Cell Production, Fordisim, Toyotism, Taylorism , vs. Geliştirme İyileştirme Metotları LM (Lean Management), TPM (Total Productive Maintenance) QRM (Quick Response Manufacturing), TOC (Theory Of Constraints) Six Sigma , RCM (Reliability Centered Maintenance) Elektronik ve Yazılımsal Metotlar ISA-88 (Batch Process Control), ISA-95 (Enterprise-Control System Integration ) ERP (Enterprise Resource Planning), SAP, IEC 62264(International Electrotechnical Commission.), B2MML(Business To Manufacturing Markup Language ) Süreç Kontrol Metotları PLC (Programmable Logic Controller) , DCS (Distributed Control System)

20 Karmaşık Sistemlerden Yalın Sitemlere
Unified Modeling Language (UML),  Business Process Modeling Language (BPML)

21 Balanced Scorecard

22 HASTANE İŞLETİM SİSTEMİ
ÖNCE HEDEF BELİRLENMELİ Bu kurumu biz değil, bizim belirlediğimiz kurallar yönetecek

23 . S Ü R E Ç L E R . Şampiyon Yönetim Temsilcisi Strateji Konseyi
Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

24 . S Ü R E Ç L E R . Strateji Konseyi Şampiyon Yönetim Temsilcisi
Uygulamaların kapsamını belirler Kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirler Projelere kaynak sağlar, problemleri çözer Sonuçların tüm şirkette yaygınlaşmasını sağlar İlerlemeleri değerlendirir. Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

25 . S Ü R E Ç L E R . Şampiyon Şampiyon Yönetim Temsilcisi
Strateji Konseyi Şampiyon Projelerin işletme amaçları ile uyumlu olmasını sağlar Takımların kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine bildirir Takımlar arası koordinasyonu sağlar Projelerin tamamlanma sürelerini belirler, konu ve kapsam değişikliklerini onaylar. Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

26 . S Ü R E Ç L E R . Yönetim Temsilcisi Şampiyon Yönetim Temsilcisi
Strateji Konseyi Yönetim Temsilcisi Eğitim planlarını hazırlar, eğitimin plana uygun yürütülmesini sağlar Her konuda şampiyona yardımcı olur. Projeleri ve proje takımlarını onaylar Projeleri takip eder ve sonuçları üst kalite konseyine raporlar. Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

27 . S Ü R E Ç L E R . Şampiyon Uzman Kara Kuşak Yönetim Temsilcisi
Strateji Konseyi Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını belirler ve bu talepleri şampiyona bildirir Takım üyelerine teknik destek sağlar. İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı olmak üzere her konuda teknik destek sağlar Altı Sigma konusunda eğitim verir Elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirir ve özetler Altı Sigma’nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlar Şampiyona proje süresinin belirlenmesinde yardımcı olur. Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

28 Yeşil Kuşak (İyileştirme Ekibi)
Şampiyon Yönetim Temsilcisi Strateji Konseyi Yeşil Kuşak (İyileştirme Ekibi) İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten takım üyeleridir Yeşil kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri gerekir. Proje takımlarının belirlenmesinden sonra iki hafta süre ile eğitime tabi olurlar. Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

29 . S Ü R E Ç L E R . Kara Kuşak Şampiyon
Yönetim Temsilcisi Strateji Konseyi Kara Kuşak İyileştirme projesini belirleyerek şampiyona teklif eder Takım üyelerinin belirlenmesinde şampiyona yardımcı olur Takım üyeleri arasında iş/görev dağılımını yapar Projeyi yönetir ve zamanında tamamlanmasını sağlar Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

30 . S Ü R E Ç L E R . Şampiyon Yönetim Temsilcisi Strateji Konseyi
Yeşil Kuşak Uzman Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak Kara Kuşak . S Ü R E Ç L E R . İhtiyaçlar Girdiler İş Süreçleri Süreç Çıktıları Kritik Gereksinimler Hatalar

31 E- HASTANE HEDEFİ NEDİR
Dijital hastane alt yapısı hedefleniyor mu? Kaynak yönetimi hedefleniyor mu? Günceli takip ve şu an için gerekeni yapmak mı hedef ? Otomasyon hastaneyi yönetir, yönetim felsefemiz nedir ? Bu sorular kurumsal olarak cevaplandıktan sonra neler yapılabilir onlar gündeme alınmalı

32 OTOMASYON NE YAPAR Otomasyon hedefi gerçekleştirmek için gerekli
Her hedefe göre bir otomasyon bulunur Gelecek dönemlere ve daha iyi bir kurumsal yapılanmaya bu programla gidilebilir mi?

33 Closed-Loop Medication Management
Medication management is one of the most complex parts of a hospital’s care delivery. Without full coordination of care among the doctor who orders a drug, the pharmacy that fills the order, the staff that deliver the medication, and the nurse who administers it, the risk of potentially harmful medication errors multiplies.

34

35 Labirent

36

37 İSHOP VİZYON: KANITA DAYALI HIS 4. Katman % 100 4. Katman % 50
HEDEF: İŞ ZEKASI 4. Katman % 100 İSHOP 4. Katman % 50 Türkiye Ortalaması 3. Katman % 80

38 Fonksiyonel Simulasyon

39 Bilgi İşlem Geri Bildirim
350/gün %38 %35 %23 %4 %2 %7 %12 %1

40 Taşınır Yönetimi %99,7 %100 %100 %98

41 Stok Yönetimi %100 %100 %100 %100 %100 %66 %99,7

42 Talep Oluşturma %100 %90 %94 %100 %100 %87 % 13

43 Satınalma Komisyonu % 15 % 20 % 99 % 99,6 % 20 % 20 % 7 % 20 % 100

44 KPI için önce temel işler belirlenmeli
Teşekkürler


"Hastane Yöneticisi Gözüyle Hastane Bilgi Sistemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları