Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK NOKTA VURUŞLU YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK NOKTA VURUŞLU YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR"— Sunum transkripti:

1 İÇERİK NOKTA VURUŞLU YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR
LAZER YAZIICILAR TARAYICILAR

2 NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

3 En eski yazıcı türlerindendir
En eski yazıcı türlerindendir. Fakat hâlâ bu teknolojili yazıcılar kullanılmaktadır. Nokta vuruşlu yazıcıların bazı gereklilikleri vardır. Daha çok sayfa yazılır, şerit tonere göre daha ucuzdur. Raporlar için nokta vuruşlu yazıcılar daha önemlidir.

4 ÇALIŞMA PRENSİBİ Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış ya da daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kâğıt dikey doğrultuda hareket eder. Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektromıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır.

5

6 Şerit (Kartuşüzerindeki Siyah Bant)
Adım Motor (Yazma Kafasını hareket ettirir.) Yazma Kafası( Üzerinde iğneler bulunur) Güç Kaynağı(Sisteme enerji sağlar) 5. Silindir (Kâğıdıhareket ettirir.) 6. Kâğıt (Çıktıalınacak form)

7 1 -seri nokta matris 2-sıra nokta matris
Nokta matrisler iki gruba ayrılır. 1 -seri nokta matris 2-sıra nokta matris

8 Seri Nokta Matris Yazıcıların karakterlerini yazıcı kafa oluşturur . Böyle yazıcı kafalarda belirli miktarda yazıcı iğneler dik durma hâlinde sıralanmış ve hizalanmış olarak duruyor. Bu iğneleri elektromıknatıslı motor ileri itiyor. Seri yazıcılarda iki türde yazıcı kafa bulunmaktadır. Birinci kafa türünde elektromıknatısın yapmış olduğu mıknatıs alanı yazıcı kafanın iğnelerini itiyor. İkinci kafa türünde, mıknatıs devamlı olarak iğneleri geri tutuyor ve bir yay sayesinde iğneler itiliyor . İğneleri iten yay gerilmiş hâlde mıknatıs tarafından Hazır tutuluyor. Elektromıknatısın alanı denk geldiğinde yay serbest bırakılır ve iğneyi iter.

9 Çalışma Presibi

10 Sıra Nokta Matris Sıra yazıcılar yazıcı kafa yerine çekiçli kafa (veya print-shuttle) kullanarak yazar. Çekiçli kafada iğne yerine yatılı şekilde çekiçler kullanarak baskı yapılır. Çekiçli kafa mıknatıslı kafa teknolojisini kullanmaktadır ve iğne yerine çekiç kullanır. Yazıcı basımı bu şekilde çalışır. Mıknatıs çekiçleri hazır durumda gerilmiş tutar.

11 Çalışma Prensibi

12

13 KAĞIT BESLEME ÜNİTESİ

14 Motorla baslıgı birbirine bağlayan kayışlar

15 MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ(INK JET) YAZICILAR

16 Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep püskürtmeli yazıcıları(Ink Jet Printers) göstermek mümkündür. Bu, yazıcılar gerek renkli çıkış verebilmeleri, gerekse uygun fiyatları sayesinde oldukça ilgi görmektedirler.

17 Bu teknolojideki yazıcılar kâğıt üzerine baskı yapabilmek için sıvı mürekkep kullanırlar. Nokta vuruşlulardaki gibi şeritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme sağlayacak delikleri olan mürekkep tankları vardır. Siyah ve renkli kartuşlar

18 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıların Yapısı ve Çalışma Prensibi
Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda Kartuşların takıldığıyer olan yazma kafasıkâğıda değmez. Bunun yerine yazma kafası, kâğıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Yazma kafası, bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kâğıt merdaneler yardımıyla ileri doğru hareket eder. Yazma kafası dikey olarak yerleştirilmiş bir çok püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür.

19 Kartuşların takıldığıve mürekkebin püskürtüldüğü yazma kafası

20 Yazma kafasını hareket Kağıdıileri hareket ettiren
ettiren adım motoru Kağıdıileri hareket ettiren merdaneler

21 Isıl Kabarcık Püskürtme (Thermal Bubble Jet) Yöntemi
En çok kullanılan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep, kâğıda sıcaklık yardımıyla püskürtülür. Yazıcı Kafasında Bulunan Püskürtme Odası

22 Metal soğur ve başlangıç
Durumu Metal ısınınca baloncuk genişler. Balon genişledikçe mürekkep dışarıçıkar. Mürekkep damla halinde püskürtülür. Metal soğur ve başlangıç durumuna dönülür.

23 Piezo Elektrik Yöntemi
Piezo elektrik yönteminde, basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasınısağlar. YazıcıKafasında Bulunan Püskürtme Odası

24 Piezoelektrik Kristal: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de mekanik enerjiye dönüştürebilen seramik malzemedir. Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanmasıve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanıetkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile bu kristaller biçim değiştirir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar kuvars ve lityum tantalattı.

25 kristal ilk haline geri
Piezo kristale gerilim uygulanır. Gerilimden dolayı kristal genleşerek mürekkebi dışarı iter. Gerilim kesildiğinde kristal ilk haline geri döner. Mürekkep damla halinde püskürtülür.

26 LAZER YAZICILAR

27 Lazer yazıcılar, şu ana kadar üretilenler içinde en hızlı
ve kaliteli baskıyapabilen, en iyi yazıcılardır. Üretildiğinden beri masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkışalınabilmektedir. Özellikle aydınger ya da asetat üzerine çıkışalınabilmesi önemli bir özelliğidir. Çünkü bu yolla baskı öncesi hazırlık aşamalarının yerine getirilmesi sağlanabilmektedir. Lazer yazıcılar, fotokopi makinelerine benzemektedir.

28 Lazer Yazıcıların Yapısıve Çalışma Prensipleri
Lazer yazıcılarda daha önce de söylediğimiz gibi toner kullanılmaktadır.Toner, Kurutulmuş toz mürekkep taneciklerine verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımıile kâğıt üzerine basılır. Yazıcının belleğinde oluşturulan sayısalsayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile drum (tambur) üzerine aktarılır. Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, drum’a değen kâğıt üzerinde istenilen karakter ve grafikler oluşur. Drum (Tambur)

29

30 Adım Adım Çalışma Prensibi
1. Adım: Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir. Eğer yazıcının hafızasında yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir. 2. Adım: Lazer yazıcının içinde bulunan en büyük parça drum dediğimiz, elektrostatik olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir. Bu drum, başka bir silindir tarafından tamamıyla elektrostatik olarak pozitif (+) yüklerle yüklenir.

31 3. Adım: Drum üstündeki bazınoktalar lazer ışınıtarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslında kâğıda yazılacak olanların aynadaki bir görüntüsüdür. 4. Adım: Bu sırada dönmekte olan drum sayesinde lazer ışınıyla negatif(-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçerler. Toner dediğimiz mürekkep pudracıkları pozitif(+)yüklüdür. Bu sebeple drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından çekilirler ve drumun üstüne elektrostatik olarak yapışırlar.

32 5. Adım: Bu esnada kâğıt zaten yazıcının içine girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif (-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle kâğıt hizasına gelen toner parçacıklarınegatif (-) yüklü kâğıt tarafından kâğıt üzerine çekilirler. Artık drum üstünde bulunan yazılar kâğıt üstüne geçmiştir. 6. Adım: Kâğıt ısıtıcısilindir ve baskısilindirinden geçerek dışarıçıkar. Bu iki silindirin arasından geçerken toner parçacıklarıerir ve kâğıt üzerine iyice kalıcıolarak yapışırlar. Toner parçacıklarının erime sebebi içinde plastik madde olmasıdı.

33 Toner kartuşu zarar görmüş (beyaz çizgiler).
Lazer yazıcılarda tamburun çizilmesi en çok rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır. Böyle yazıcılarda çıktı kağıdında yer yer çizikler peryodik çizelgeler oluşmaktadır. Toner kartuşu zarar görmüş (beyaz çizgiler). Tambur(Drum) zarar görmüş (siyah çizgiler).

34 TARAYICILAR

35 Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi sıkıştırılmışresim türü olan JPEG ya da başka bir türe çeviren cihazlardır. Tarayıcıların bir önemli özelliği de OCR (Optical Character Recognition) denen yazılım tekniğiyle karakterlerin de taranıp bir metin dosyasıolarak kaydedilmesini sağlamaktır.

36 Yapısı ve Çeşitleri Düzyataklı(Flatbed) Tarayıcılar: Taşıyıcı düzenek yardımıyla okuma kafasının hareket ettirildiği ve taranan nesnenin sabit bir yatak üzerine yerleştirildiği tarayıcıtürüdür. Yaprak beslemeli (Sheet-fed) Tarayıcılar: Okuma kafası durağandır ve taranacak sayfa besleme yuvasına verilir. Sayfa hareket ettirilerek tarama işlemi gerçekleştirilir.

37 Elle tutulan (Handheld) Tarayıcılar: Bu tarayıcılarda taranan nesne sabit kalmakla birlikte okuma kafası taşıyıcı bir düzenek tarafından değil elle hareket ettirilir. Tambur (Drum) Tarayıcılar: Muazzam boyutlarda ayrıntının elde edilmesi istenen yayın endüstrisi gibi alanlarda kullanılan ve Photomultiplier Tube (PT) denen bir teknolojiye sahip tarayıcılardır.

38 Çalışma İlkesi Rengin elde edilmesinde farklıyöntem kullanılır. Yöntemlerden birinde tarayıcıher bir noktayı üç geçişte tarar. Her geçişlesin ve CCD’nin arasında yer alan farklıbir renk filtresi kullanır. Üç geçişde tamamlandığında tarayıcıyazılımıüç resmi de birleştirir ve tek resim elde edilir. Diğer bir yöntemde, lens yardımıyla resmin daha küçük üç kopyasıalınır. Her bir resim renk filtresi içinden geçer (kırmızı, yeşil ya da maviden biri) ve tarayıcı CCD’den gelen üç ayrıparçayıda birleştirir. Bu tarama işlemi tek geçişte gerçekleşir.

39 Diğer bir resim algılama teknolojisi CIS (Contact Image Sensor)’dır
Diğer bir resim algılama teknolojisi CIS (Contact Image Sensor)’dır. CIS sistemiyle CCD, aynalar, filtreler, lamba ve mercek düzeneği ortadan kaldırılmışonun yerine kırmızı, yeşil ve mavi renklerde ışık yayan diyot (LED) satırlarıgetirilmiştir. Tarama alanının genişliği boyunca yayılmış kadar resim algılayıcısıvardır. Tarama işlemi başlatıldığında beyaz ışığın elde edilmesi için aynı anda bir satır boyunca dizilmişkırmızı, yeşil ve mavi LEDler yakılır. Parlatılan resim algılayıcılar tarafından yakalanır.

40 SORULAR

41 1-) Nokta vuruşlu bir yazıcıda yazım kalitesini artıran faktör hangisidir?
A) Bağlantı biçimi B) Kâğıt boyu C) Yazım hızı D) Kafadaki iğne sayısı

42 2-) Çok miktarda ve ucuz baskı alabilmek için en uygun yazıcı türü hangisidir?
A) Nokta vuruşlu, B) Mürekkep püskürtmeli C) Lazer D) Termal

43 3-) Nokta vuruşlu yazıcılarda kâğıt üzerine karakter çıkartmak için iğnelerin çarptığı yer
neresidir? A) Kartuş B) Şerit C) Makara D) Isı merdanesi

44 3.             Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde toner kullanılır?
A) Mürekkep Püskürtmeli   B) Çok Fonksiyonlu Yazıcı  C) İğne Uçlu                        D) Lazer

45 5. Aşağıdakilerden hangisi nokta vuruşlu yazıcıların dezavantajlarındandır?
A) Uzun ömür B) Ucuz basım C) Daha çok baskı D) Baskı kalitesi

46 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ….
Hazırlayanlar Emine Nur YARAR Öznur ÖZER Musa CÖCE Eray KILIÇ


"İÇERİK NOKTA VURUŞLU YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları