Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 SINIF YÖNETİMİ SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 SINIF YÖNETİMİ SORULARI"— Sunum transkripti:

1 2013 SINIF YÖNETİMİ SORULARI
/

2 2013 KPSS Bir öğrencinin sıra arkadaşıyla konuştuğunu gören öğretmen, aşağıdaki uyarma yollarından hangisini öncelikle tercih etmelidir? Göz teması kurma Sözlü uyarma Dersten sonra görüşme Rehberlik servisine yollama Okul müdürüne gönderme

3 2013 KPSS Okul bahçesinde futbol oynarken tartışan öğrenciler, tartışmayı sınıfa taşımışlar ve derste de sürdürmüşlerdir. Öğretmen, öğrencilerin birbirlerine öfke ile baktıklarının farkına varmıştır. Bu sorunu çözmek için öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Problemin nedenlerini araştırmak İlgili öğrencileri sınıftan çıkarmak Problemi tartışmaya açmak Öğrencileri barıştırmak İlgili öğrencileri disiplin kuruluna sevk etmek

4 2013 KPSS Zamanı gelince uygun ipucu ve pekiştireç verme
Başarısız öğrencilerle başarılı öğrencileri kıyaslama Hazırbulunuşluk düzeyine uygun sorular sorma Öğrencilerin soru sormalarına sadece dersin sonunda izin verme Çekingen öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak isteyen bir öğretmenin, yukarıdakilerden hangilerini yapması uygundur? I ve II I ve III I ve IV II ve III II ve IV

5 PROGRAM GELİŞTİRME İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2013 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, okulun örtük amaçlarıyla en az ilgilidir? Bireyleri sorumluluk almaya yönlendirmek Okulda düzenli bir ortam oluşturmak Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğretmek Sosyal ortamın oluşmasını desteklemek Öğrencileri toplumsal hayata hazırlamak

6 2010 SINIF YÖNETİMİ SORULARI
/

7 2010 KPSS Canan Öğretmen öğrencilerine, “Okulun bahçesine çikolata kâğıtlarının atıldığını gördüm. Herkesin çöpleri yere attığını ve okulumuzda bir ay çöplerin alınmadığını varsayalım. Böyle bir durumda neler olabilir ve bu durumun üstesinden gelmek için neler yapılması gerekir?” diye sorar. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve bu problem durumuna ilişkin çözüm önerileri bulmaları için 15 dakika süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşlerini paylaşırlar. Canan Öğretmen’in dersi bu şekilde işlemesi öğrencilerin hangi becerisinin gelişimine en az katkıda bulunur? A) Olaylara farklı bakış açısı kazandırma B) Karar verme ve seçim yapma C) Olayları derinlemesine analiz etme D) Olayla ilgili yaşantı geçirme E) Kişisel sorunları kişisel bir yaklaşımla çözme

8 2010 KPSS Canan Öğretmen öğrencilerine, “Okulun bahçesine çikolata kâğıtlarının atıldığını gördüm. Herkesin çöpleri yere attığını ve okulumuzda bir ay çöplerin alınmadığını varsayalım. Böyle bir durumda neler olabilir ve bu durumun üstesinden gelmek için neler yapılması gerekir?” diye sorar. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve bu problem durumuna ilişkin çözüm önerileri bulmaları için 15 dakika süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşlerini paylaşırlar. Canan Öğretmen’in hangi kişisel becerisinin en fazla gelişmiş olduğu söylenebilir? A) Öğrenme zamanını verimli kullanma B) Sorunlara karşı ilgili ve duyarlı olma C) Öğrencilerin düzeylerine uygun öğretim uygulamalarını seçme D) Kullandığı öğretim yöntem ya da tekniğiyle öğrencileri etkileme E) Öğretimin amaçlarına uygun planlama yapma

9 2010 KPSS Sınıfta öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemleyen bir öğretmen ile iki öğrencisi arasında şu konuşma geçer: Öğretmen: Filiz, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Filiz: Bilmiyorum öğretmenim. Öğretmen: Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun? Filiz: Bilmiyorum. Öğretmen: Peki, Tuna senin fikrin nedir? Tuna: Ne fikri? Öğretmen: Konuya ilişkin fikrin. Tuna: Bilmiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması daha uygun olur? A) Bu öğrencilere hemen neden böyle davrandıklarını sorması B) Verilen yanıtları hiç önemsemeden ders sonuna kadar konuyu anlatmaya devam etmesi C) Bu öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi D) Öğrencileri sert bir ifadeyle bu davranışlarının çok yanlış olduğu konusunda uyarması E) Bu öğrencilere farklı sorumluluklar vermesi

10 2009 SINIF YÖNETİMİ SORULARI
/

11 2009 KPSS Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini öğrenirler. Bu öğrenmelerin ortaya çıktığı bir eğitim ortamında, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa istenen özellikler yönünde değişiklik yaratma olasılığı daha yüksek olur? A) Öğretmenlerin kuralları yazarak panolara asması sağlanırsa B) Öğretmenlere cezanın sonuçları konusunda hizmet içi eğitim verilirse C) Öğretmenlerin kurallara uymayan öğrencileri dışlaması engellenirse D) Öğretmenlere branşlarıyla ilgili hizmet içi eğitim verilirse E) Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilirse

12 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2009 KPSS İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması öncelikle beklenir? A) Okul yönetimine sürekli bilgi aktarması B) Yapacağı özel etkinlikler için okul yönetiminin kararlarını beklemesi C) Zümre öğretmenlerinin uyguladığı yöntemleri sınıfında kullanması D) Dersinde hangi yöntemleri uygulayacağına kendisinin karar vermesi E) Programın öngördüğü becerileri öğretmen kılavuzuna uyarak adım adım işlemesi

13 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2008 2008 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

14 2008 KPSS Sınıfta sağlıklı iletişim süreci oluşturabilmesi için, öğretmenin aşağıdakilerden hangisine özen göstermesi gerekir? Yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek doğruyu buldurma Öğrencilere çalışkanlık simgesi olan adlar takma Sorun yaşandığında konuyu değiştirme Öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtı kabul etme Öğrencileri bol bol övme ve ödül verme

15 2008 KPSS I. Sağlıklı iletişim için öğrencinin gözlerine uzun süre bakmak gerekir. II. Uzun göz bağıntısı olumsuz, kısa göz bağıntısı olumlu ileti verir. III. Öğrenciden gözünü kaçıran öğretmen iletişim kuramaz. IV. Öğretmen öğrenciye doğrudan değil, göz ucuyla bakmalıdır. V. Göz bağıntısı kuran öğretmene öğrenci daha iyi yanıt verir. VI. İletişim sürecinde öğretmen baskın olmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri öğretmen - öğrenci iletişiminde doğru ifadelerdir? A) I, III, VI B) I, V, VI C) II, III, V D) II, III, VI E) II, IV, V

16 2008 KPSS Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartların temel ölçütü olarak nitelendirilebilir? Öğrenciyi değerlendirmede adil olma Kendi öğrencisine özel ders vermekten sakınma İnsan onuruna saygı gösterme Mesleki gelişimine özen gösterme Mesleğinde titiz ve özenli olma

17 2008 KPSS Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, teneffüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilerine model Tutumları ile davranışları çelişkili Şiddet konusuna duyarlı, zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan

18 2008 KPSS Türk Millî Eğitim ilkelerinden “demokrasi eğitimi” doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar geliştirmeyi benimseyen öğretmen, aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme olasılığı en fazla olur? A) Kuralcı olma Duyarlı olma Yeterli olma Model olma Profesyonel olma

19 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2008 KPSS Bülent Öğretmen son dersinde öğrencileriyle birlikte dersle ilgili bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirme sırasında, Bülent Öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse, kendisini “ben diliyle” ifade etmiş olur? Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı getirdiğini düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu sonuca vardım. Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne düşündüğünüz, değil mi… Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler çok şanslısınız. Benim verdiğim bilgileri ve bu derste kazandığınız deneyimleri kullanırsanız başarılı olursunuz. Ders içeriğini çok geniş tuttuğum için yaptığınız eleştiriler karşısında haksızlığa uğradım, hayal kırıklığı yaşıyorum.

20 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2007 2007 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

21 2007 KPSS Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? Öğretmenin görüş ve önerileri Tüm sınıfın ilgi, ihtiyaç ve beklentileri Çevrenin olanakları Okul yönetiminin beklenti ve istekleri Okul-aile birliğinin görüşü

22 2007 KPSS Eğitim-öğretim ortamında öğrencinin istenilen davranışı göstermesinin hemen arkasından yapılan ödüllendirme, aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesini sağlar? Öğrenme güdüsü Bağımlılık Haksızlık duygusu Kontrol hissi Yaratıcı tavır

23 2007 KPSS Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesini ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamada aşağıdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur? Etkinlikleri öğretim materyaliyle destekleme Öğretim sürecinde gerçek yaşam problemlerine yer verme Ürün değerlendirmeyle birlikte süreç değerlendirmeye önem verme Öğrenme ortamını bireyden bağımsız hâle getirme Öğrencilerin yeni bilgiyle var olan bilgiler arasında bağlantı kurmalarını sağlama

24 2007 KPSS Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Açık fikirli ve esnek olma Sevecen ve esprili olma Değerlendirme sürecinde öznel olma Cesaretlendirici olma Hoşgörülü ve sabırlı olma

25 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2007 KPSS Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen, öncelikle ne yapmalıdır? Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir. Rehberlik servisinden yardım istemelidir. Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır.

26 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2007 KPSS “Konuyla ilgili tartışmalar sırasında hep bir ağızdan konuşmanızdan hoşlanmıyorum, çünkü ne dediğinizi anlayamıyorum.” diyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanmaktadır? Yansıtma Pasif mesaj Açıklama Tehdit Ben dili

27 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2006 2006 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

28 2006 KPSS Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmelerine olanak sağlayan etkinliklerden biri değildir? Dersleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları Alanlarıyla ilgili yayınları izlemeleri Meslektaşlarıyla sınıf-içi problemlere çözüm aramaları Öğrencilerden, öğretmenlerini değerlendirmelerini istemeleri Alıştıkları öğretim yöntemlerine bağlı kalmaları

29 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2006 KPSS Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi iletişim engeli içermemektedir? A) Ödevini bir an önce bitirmezsen kötü olur. B) Bu dersi başarman için bir fırın ekmek yemen lazım. C) Bu dersteki durumunla ilgili konuşmak ister misin? D) Sorumluluklarını yerine getirmen gerektiğini biliyor musun? E) Niye bu dersi başaramıyorsun, anlamıyorum.

30 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2006 KPSS Sınıfta sürekli olarak üzgün ve huzursuz görünen bir öğrenciye yardım etmek için öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur? Ders sırasında, üzüntüsünün nedenini sormak Doktora gitmesi gerektiğini söylemek Anne-babasını görüşmeye çağırmak Rehberlik ve psikolojik danışma uzmanıyla görüşmesini sağlamak Öğrencinin yakın arkadaşlarından onun hakkında bilgi almak

31 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2006 KPSS Dersleri dinlemeyen ve devamlı arkadaşlarıyla konuşan Ali’ye öğretmenin gösterebileceği aşağıdaki davranışlardan hangisi rehberlik anlayışına uygun olur? Ali’yi disiplin kuruluna bildirmek Sınıftaki diğer öğrencilerin Ali’yle konuşmasını yasaklamak Ali’yi okul idaresine şikâyet etmek Okulun psikolojik danışmanıyla, Ali için ne yapılabileceğini görüşmek Derste her konuştuğunda Ali’ye ceza vermek

32 2006 KPSS Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin tam ve doğru olarak yapılmasına bağlıdır? Problemin çözüm yollarının tartışılması Probleme ilişkin bilgi ve bulguların toplanması Problemin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması Problemin çevresel etkilerinin sınırlandırılması Benzer problemlerin çözümünün örnek alınması

33 2006 KPSS Sınıf-içi düzeni bozan ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramayan bir öğrencinin sorununun üstesinden gelebilmesi için öğretmen aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemelidir? Olumsuz davranışın nedenlerini inceleyerek tutarlı tepkiler verme Olumsuz davranışı eleştirerek ilke ve kurallar koyma Ailenin soruna çözüm bulmasını isteme Sınıftaki diğer öğrencilerin yardımıyla sorunu çözme Olumsuz davranışı görmezden gelerek zamana bırakma

34 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2005 2005 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

35 2005 KPSS Öğretme-öğrenme sürecinde katılımcı, etkileşimci ve paylaşımcı bir rol üstlenmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakiler den hangisini gerçekleştirmelidir? Değerlendirmeyi nasıl gerçekleştireceğine karar vermelidir. Sunulacak içeriği öğrencilerin taleplerine göre belirlemelidir. Öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımalıdır. Okul-çevre işbirliğini sağlamanın yollarını aramalıdır. Uygulanan programın içeriğini analiz etmelidir.

36 2005 KPSS Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kuralların belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Olumsuz davranışı tanımlayıcı olmasına Kısa ve öz olmasına Öğretmenin isteğine uygun olmasına Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına Net ve anlaşılır olmasına?

37 2005 KPSS Aşağıdakiler hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin sorunlarıyla baş etmede kullanabileceği en etkili yöntemdir? Görev dağılımı yapma? Otoriteyi baştan kurma Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği yapma Davranış kurallarını oluşturma ve uygulama

38 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2005 KPSS Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğretmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir. Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergilerse, öğrenci bundan olumsuz etkilenir? Eleştirel ve tutarlı Esnek ve yapıcı Yönlendirici ve rehberlik edici Hatırlatıcı ve kuralcı Yargılayıcı ve suçlayıcı

39 2005 KPSS Aşağıdaki sınıf düzenlerinin hangisinde, öğrenciler arasında işbirliğinin en fazla olması beklenir? Karma düzen Yarım daire düzeni Küme düzeni Sıralı düzen Tam daire düzeni

40 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2004 2004 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

41 2004 KPSS Öğretmenin, sınıf lideri olarak etkili iletişim kurma ve öğrenciyi güdüleme becerisine sahip olması gerekir. Sınıf yönetiminin öğelerinden biri olan öğretmenin liderlik tarzının, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olması beklenir? Okulun mevcut olanaklarıyla Öğretmenin uyguladığı davranış modeliyle Öğrenci velilerinin beklentileriyle Okul yöneticilerinin talepleriyle Çevrenin sosyo-ekonomik düzeyiyle

42 2004 KPSS Tüm öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olması beklenir? Öğrenme düzeyi farklarının Grupla çalışma olanaklarının Pekiştirme ihtiyaçlarının Bireysel farkların Disiplin sorunlarının

43 2004 KPSS Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel işlevlerinden biridir? Derse ayrılan zamanın daha çoğunu öğretime harcamak Öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek Sınıf içinde düzenli bir ortam oluşturmak Beklenen türden davranışların pekiştirilmesini sağlamak İyi çalışma alışkanlığına sahip öğrencilerin haksızlığa uğramasını engellemek

44 2004 KPSS Sınıf içinde herhangi bir problemle karşılaşan bir öğretmen, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapabilirse problemin çözümü yönünde önemli bir ilerleme sağlamış olur? Problemin yarattığı önemsiz etkileri önemsemezse Problemi okul yöneticileri ile tartışabilirse Nedeni saptayabilir ya da teşhis edebilirse Sınıf kurallarını bir kez de yazılı olarak hatırlatırsa Öğrencilerin dikkatini başka yöne çekebilirse

45 2004 KPSS Akademik başarısı sınıf ortalamasının üstünde olan ve ders işlenirken arkadaşlarını sürekli rahatsız ederek disiplin sorunu yaratan bir öğrenci ile karşılaşan öğretmen, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinden yaralanmalıdır? Sınıf içinde uyulması gereken kuralları ona sık sık hatırlatma Sorunun çözümü için sınıftaki diğer öğrencilerden yardım isteme Bu öğrenciyi diğer öğrencilerden ayrı bir yerde oturtma Sınıf içinde en çok ona söz vererek başka davranışlar için ona zaman bırakmama Ona, yeteneklerine uygun ek çalışmalar yaptırma

46 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2003 2003 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

47 2003 KPSS Öğretmenin sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada yararlanacağı en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ortam oluşturma Öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme Öğretim için ayrılan sürenin bir kısmını disiplin konusuna ayırma Sorun yaratan öğrencilere yaptırım uygulama Sorunların çözümü için okul yönetiminden yardım isteme

48 2003 KPSS Sınıf içinde bir sorunla karşılaşan öğretmenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir? Öğrencilerin isteklerini Sorunun niteliğini İşlenen konunun özelliklerini Okulun amaçlarını Okulun toplumsal çevresini

49 2003 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, öğrenciler öğrenmeye güdülenerek süreçte etkin şekilde yer aldıklarında sınıf içinde ortaya çıkabilecek bir durumdur? Verilen bilginin öneminin artması Öğretmenin, sürecin merkezinde yer alması Teorik bilgi ve uygulama arasında denge kurulması Disiplin sorunlarının azalması Öğretmenin rehberliğine gerek kalmaması

50 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2002 2002 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

51 2002 KPSS Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir? Kuralların öğrencilerin katılımıyla tartışılarak belirlenmesi Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması

52 2002 KPSS Dikkatsizlik, saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek Uygun olmayan davranışları yasaklamak Sorunlu öğrencileri uyarmak Sorunların üzerinde durmaktan kaçınmak Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeye çalışmak

53 2002 KPSS Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır? Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması Sınıf içi etkinliklerinin öğrencilerin katılımıyla planlanması Farklı öğrenme düzeylerinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması

54 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM DERSİ
İLE İLGİLİ ORTAK SORU 2002 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin sınıf disiplinini sağlama amacıyla uyarı yaparken dikkat edeceği noktalardan biri değildir? Sadece istenmeyen davranışa yönelme Öğrenciyi suçlayıcı davranma “Ben dili” kullanma Yapıcı davranma Tutarlı davranma

55 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2001 2001 SINIF YÖNETİMİ SORULARI /

56 2001 KMSS Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir sınıf ortamı oluşturmada, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin katkısı yoktur? Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak İlkeli ve kararlı davranmak Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek Öğrenciler arasında ayrım yapmamak Öğrencileri “not kırmak”la tehdit etmek


"2013 SINIF YÖNETİMİ SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları