Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: 10 –A 1316 HAZAL TAYŞ İ. Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: 10 –A 1316 HAZAL TAYŞ İ. Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: 10 –A 1316 HAZAL TAYŞ İ

2 Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Takım ruhu her şeyden önce bir his'tir. Bu his takıma ait olmayı ve takımı benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla takım ruhu anlayışına ulaşmış bireyler; sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik gibi duygularla takım ruhunu güçlendirmelidir. Kişilerin başarısı takım ruhunda kendini bulmalı, her başarılı olan kişi takımda bulunan di ğ er kişiler tarafından takdir edilmeli ve onun başarısıyla gurur duyulmalıdır. Takımda bulunan herkes birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük oluşturmalıdır. Takımtakım Takım

3

4 Üyelerin birbirini tamamladı ğ ı ve bir bütünlük oluşturdu ğ u takımda sa ğ lıklı bir etkileşim ve iletişim her zaman mevcut olaca ğ ından alt gruplaşmalar da oluşmayacak ve sa ğ lıklı bir etkileşim ve iletişim, takım birlikteli ğ ini de beraberinde getirecektir.takım

5

6 Takım ruhunun oluşması, takım atmosferinin oluşması ile mümkün olaca ğ ından böyle bir atmosfer de bütün üyelerin işbirli ğ i yapması ve uyumlu çalışmaları sonucu oluşacaktır. Böyle bir atmosferi yakalamış üyeler, takımı oluşturan di ğ er üyelerle u ğ raşmamalı, takımda oluşan küçük sorunlara veya olaylara takılmamalıdır. Üyeler, amaç do ğ rultusunda belirlenen hedefe do ğ ru ilerlemeli, detaylara takılmadan bütüne bakmalıdır. Takım ruhu anlayışına bir şablon gibi oturan ?Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir? sözü unutulmamalıdır. Takımtakım

7

8 Takım ruhu bireysel verilen kararlara karşı olası riskleri de en aza indirecektir. Çünkü sonuçta ortaya çıkacak olası riskler ta baştan paylaşılmış olacak ve yük takıma paylaştırıldı ğ ından hafifleyecektir. Bu nedenle başarı için cesaret ve risk alma artacak ve bu ruhla harekete geçen takım yüksek yüzdelerle başarıyı yakalayacaktır.

9

10

11

12 B İ R EL İ N NES İ VAR İ K İ EL İ N SES İ VAR

13

14

15 İ ZLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER


"HAZIRLAYAN: 10 –A 1316 HAZAL TAYŞ İ. Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları