Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Problem Çözme Ekipleri Kurumların(okul) tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanlarından biri birkaçı veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Problem Çözme Ekipleri Kurumların(okul) tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanlarından biri birkaçı veya."— Sunum transkripti:

1

2 TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

3 Problem Çözme Ekipleri Kurumların(okul) tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanlarından biri birkaçı veya hepsi ile ilgili problemleri çözmek amacıyla gönüllü çalışanlardan oluşmuş 3 veya 8 kişiden oluşan çalışma gruplarına denir.

4 Problem çözme ekipleri Problem çözme teknikleri uygularlar

5 Problem çözme ekiplerinin amaçları: Çalışanların düşüncelerini söylemesine ortam hazırlarlar. Çalışanların problemler karşısında çözüm aramasını sağlar. Kurumda ekip ruhunu geliştirir. Hizmeti verirken hataları azaltır. Problem oluşmadan önlem alma daha uyumlu bir iş ortamı yaratır.

6 Takım çalışmasının yararları: Çalışanlar arasında işbirliğini arttırır. Çalışanların kurumun sorunlarına karşı duyarlılığı artar. Hizmet kalitesinde gelişme sağlanır. Devamsızlıklar azalır. Kurumda fark edilmemiş sorunların görülmesini ve çözümünü sağlar.

7 Çalışanlara yararları Çalışanların düşüncelerini ifade edebilecekleri ortam yaratır. Çalışanlarda kuruma karşı ait olma duygusu gelişir. Çalışanların liderlik yeteneklerini geliştirir. Çalışanların çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde etkin rol almalarını sağlar. İş doyumu sağlanır.

8 Takım çalışmasının faaliyet alanları Okul bölgesine katkı(anne-baba,okuma- yazma öğretimi,kermes vb.) Çalışma ortamının geliştirilmesi Kurumda kazaların önlenmesi Hizmet kalitesinin arttırılması Eğitim ortamlarının öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi Ders araç gereçlerinin geliştirilmesi

9 Okul aile işbirliğinin geliştirilmesi Okulda yönetim(öğrenci hizmetleri bütçe personel,eğitim öğretim)

10 Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimin açık ve olumlu olması Kurulan/kurulacak olan pçe nin kesin belirlenmiş bir amacının olması Pçe üyelerinin her birinin ekip içerisinde görev alması Pçe üyeleri arasında iletişimin saygı ve güvene dayanması Pçe lerde yer almanın gönüllülük esasına dayanması Pçe ler için uygun koşullar

11 Pçe lerin çalışma ilkeleri İyileştirmek istenen problemin okul/kuruma fayda sağlayan bir alan olmasına özen gösterilir Ekibin oluşturulmasında gönüllülük esası vardır. Ekibin adı misyonu hedefleri belirlenir Ekibin sekretaryasını ekip üyelerinden biri yürütür Ekip üyeleri arasında adil bir görev dağılımı yapılır Ekip üyelerinin düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri ortam yaratılır Ekip üyelerinin tky problem çözme teknikleri vb konularda sürekli gelişmeleri sağlanır İyileştirme faaliyetinin belirlenen süre içerisinde tamamlanmasına özen gösterilir Yapılan çalışmalar raporlaştırılır İyileştirme faaliyeti sonunda ekip yönetime ve çalışanlara sunuş yapar.

12 Okul kurumun iyileştirmeye açık alanlarının duyurulması Pçe gönüllü çalışanlarca oluşturulması ve ekip liderlerinin seçilmesi Problem çözme ekiplerinin eğitimi Problem çözme ekibi üyelerinin eğitimi Ekip tarafından iyileştirilecek konuya ilişkin takvimin okul kalite kuruluna sunması Kalite kurulunun onayı Ekibe gerekli olanakların sağlanması Problem çözme ekibinin çalışmalarına başlaması Pçe ekibinin çalışma sonuçlarını raporlaştırarak kalite kuruluna ve çalışanlara sunması

13 Okul kalite kurulu Okul kalite geliştirme ekibi Ekip lideri Problem çözme ekibi

14 OGYE NİN PROBLEM ÇÖZME EKİPLERİNE KARŞI GÖREVİ PÇE KURULMASI GEREKEN İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT EDEREK DUYURMAK EKİBİ OLUŞTURMAK VE EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK BAŞARILI EKİP ÇALIŞMALARINI ÖDÜLLENDİRMEK

15 EKİPLERİN GÖREVLERİ TOPLANTILAR YAPMAK ALINAN KARARLARI UYGULAMAK KİŞİSEL YETERLİLİKLERİNE GÖRE GÖREV DAĞILIMI YAPMAK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK VE RAPORLAŞTIRMAK

16 PROBLEM ÇÖZME EKİPLERİNİN EĞİTİMİ TKY FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ 2 SAAT OGYE VE ÇALIŞMA İLKELERİ 2 SAAT TAKIM ÇALIŞMASI PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4 SAAT VERİLERİ TOPLAMA VE RAPORLAŞTIRMA 4 SAAT ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 4 SAAT STRATEJİK PLANLAMA4 SAAT

17 PROBLEM ÇÖZME EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI İÇİN PROBLEMİN TESPİT EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR

18 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 1.BEYİN FIRTINASI 2.ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 3.KUVVET GÜÇ ALANI ANALİZİ 4.ODAK GRUPLARI 5.MÜLAKAT FİKİR ÜRETME TEKNİKLERİ 1.PÜKO DÖNGÜSÜ 2.5N-1K TEKNİĞİ SÜREKLİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ 1.İLİŞKİ DİYAGRAMMI 2.ETKİNLİK ANALİZİ ÖNERİLENLERİ ÖNCELİKLERNDİRME TEKNİKLERİ

19 1.AKIŞ DİYAGRAMI 2.SEBEP-SONUÇ(BALIK KILÇIĞI ) DİYAGRAMI 3.PARETO ANALİZİ 4.AĞAÇ DİYAGRAMI 5.İLGİ/YAKINLIK DİYAGRAMI 6.YOKLAMA KAĞITLARI 7.KUVVET/GÜÇ ALANI ANALİZİ PROBLEM ANALİZ TEKNİKLERİ 1.NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ 2.ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ 3.HEDEF SAPTAMA TEKNİĞİ KARAR VERME TEKNİKLERİ 1.ANKETLER 2.KONTROL TABLOSU 3.HİSTOGRAM 4.PARETO DİYAGRAMI 5.SERPME DİYAGRAMI 6.HAREKET ÇİZELGESİ 7.KONTROL ÇİZELGESİ VERİ TOPLAMA / VERİ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

20 PROBLEM ÇÖZME EKİPLERİ ÇALIŞMA PLANI İYİLEŞTİR ME EKİBİNİN ADI STRATEJİK AMAÇ/HED EF İYİLEŞTİR ME KONUSU İYİLEŞTİRM ENİN AMACI İYİLEŞTİRME HEDEFİ YAPILACAK FAALİYETLER KOORDİNE GEREKTİR EN BİRİMLER BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ DURUM

21 1.Püko Yönetimi ve Araçları ÖNLEM AL UYGULA PLANLA KONTROLET P UK Ö

22 UYGULA PLANLA KONTROLET P UK Ö Sonraki gelişim planı için üretilen yeni fikirler, Standart hale getirilecek uygulamalar Sınıfta aktif dinleme İyi not tutma Serbest çalışmaya ve zamanı Etkin öğretmen kontrolü Öğrenci ile ekip çalışması Planım ne derece iyi işledi? Öğrenme süreç ve çıktılarını geliştirmek için ne tür değişiklikler yapabilirim? Planın tüm noktalarını uygulama

23 PÇE’nin PUKÖ Döngüsünü Probleme Çözme Sürecinde Kullanması 7. Adım Standartlaştırma 6. Adım Sonucun Kontrolü- Uygunluğu 5. Adım Karşı tedbirlerin Alınması 4. Adım Hata nedenlerinin Analizi 3. Adım Faaliyetlerin Planlanması 2. Adım Hedeflerin Konması 1. Adım Konunun belirlenmesi P K U Ö Sürecin İyileştirilmesi Kararı Okulun Hedef ve Öncelikleri

24 1.Çıktıları, müşterileri ve beklentileri belirle Akış şemaları, Odak grupları Beyin fırtınası, Odak grupları, Mülakat BAŞLA 2. Mevcut süreci tanımla 3. Ölç ve çözümle Yoklama kağıtları, Koşu şemaları, Histogramlar, Anketler 4.iyileştirme fırsatları üzerinde odaklaş Karar matrisi, Pareto şemaları, Çoklu oylama 5. Temeldeki nedenleri belirle Beyin fırtınası, Yakınlık diyagramları, Sebep-sonuç diyagramı, Ağaç diyagramı, İlişki diyagramı, Odak grupları, Kuvvet alanı analizi 6. Çözümleri yarat ve en iyilerini seç Beyin fırtınası, Karar matrisi, Ağaç diyagramı 7. Deneme uygulamasını planla Beyin fırtınası, Kuvvet alanı analizi, Eylem planları, Ağaç diyagramı,. Akış şemaları 8. Denemeyi gerçekleştir Yoklama kağıtları, Histogramlar 9. Sonuçları değerlendir Yoklama kağıtları, Anketler, Odak grupları, Histogramlar, Koşu şemaları 10. Önemli sonuçları belirle Pareto şemaları, Odak grupları, Kuvvet alanı analizi 11.Değişikliği standardize et Kuvvet alan analizi, Beyin fırtınası, Eylem planları, Ağaç diyagramı, Akış şemaları 12. Takip et ve getirileri sürekli kıl Yoklama kağıtları, Koşu şemaları, Anketler, Histogramlar, Kontrol şemaları PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL PUKÖ YÖNETİMİ VE ARAÇLARI

25 2.Beyin fırtınası

26 Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ adı verilir.

27 Beyin Fırtınası Beyin Fırtınası Kuralları Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez. İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir.

28 KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı? NE? NEREDE? NE ZAMAN? NİÇİN? NASIL? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? 3- 5N -1K TEKNİĞİ

29 4- SEBEP- SONUÇ (Balık Kılçığı) DİYAGRAMI Problem çözümünde problemin sebeplerinin sistematik olarak analizi amacıyla kullanılan araçtır. Belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için kullanılır. Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar. Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar. Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır. Her sebep incelenirken, normlardan, yöntemlerden oluşabilecek sapmalar, değişiklikler düşünülmelidir.

30  Problem çözme sürecinin daha düzenli hale getirilmesi  Problem hakkında bütün bilinenlerin ortaya konması, bilinenlerden bilinmeyenlere doğru sistematik bir yaklaşım.  Problemle doğrudan deneyimi olan kişilerin uzmanlığından yararlanma MÜMKÜN OLABİLMEKTEDİR. Sebep Sonuç Diyagramı Yoluyla

31 Sebep Sonuç Diyagramları  Eğiticidir.  Tartışmalarda yol gösterir, konunun dağılmasını önler.  Her türlü problemin analizi için kullanılabilir.

32 Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? Adım-1- Sorun tespit edilir başlık olarak yazılır. Adım-2- Tespit edilecek muhtemel nedenler için temel gruplamalar belirlenir (İhtiyaca göre gruplar belirlenir, Grup başlıkları ve sayısı standart değildir) Düşük Spor Başarısı Başarısı Var Var Malzeme İnsanÇevre Metot Düşük Spor Başarısı Başarısı Var Var Eğiticiler

33 Adım-3- Bütün üyeler beyin fırtınası oturumuna katılır, sırayla tüm üyelerin düşünceleri alınır. Adım-4- Her üye düşüncesinin hangi temel gruba girdiğini belirtmelidir bir neden bazen başka bir nedenin dalı olarak eklenir. Eğiticiler Bilgisiz yetersiz eğitici Eğiticiler Bilgisiz yetersiz eğitici Yeni eğitici Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? (Devamı) (Devamı)

34 Daha sonra en önemli nedenleri tespit etmek için oylama yapılır, en fazla oyu alan nedenler daire içine alınır. Sorunun çözümüne öncelikle buradan başlanır ve kılçık yavaş yavaş kırılır. Tamamlanmış bir balık kılçığı aşağıdaki gibidir. Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? (Devamı) (Devamı)

35 5-İLİŞKİ DİYAGRAMI Bir dizi fikir arasındaki sebep ve sonuç bağlarının grafiksel gösterimidir. Bu araç, Ana sebepler belirlenmek istendiğinde, Daha iyi tanımlanması gereken, birbiri ile ilişkili fazla sayıda konu olduğunda, kullanılabilir. Ana sebepleri belirlemek için veri olmadığında kullanılabilir.

36 İLİŞKİ DİYAGRAMI Moral probleminin sebepleri arasındaki ilişki diyagramı B Takdir eksikliği Etkin ve Adil Olmayan Ödül Çalışanların Yorgunluğu, bıkkınlığı F Hayal kırıklığına yol açan sistemler Çalışanların katılması C E A Hayal kırıklığına yol açan sistemler Çalışma arkadaşları arasında D Temel Sebep Temel Sonuç

37 6- AĞAÇ DİYAGRAMI  Geniş bir HEDEFİ grafik olarak daha detaylı seviyelere ayırmak için kullanılır.  Bir öneriye daha detaylı NASIL - ÇÖZÜM üretildiğini grafik olarak göstermek için kullanılır.  Bir problemin NEDENLERİNİ grafik olarak daha detaylı göstermek için kullanılır.  Bir problemin NEDENLERİNE NASIL öneriler ve eylemler geliştirildiğini grafik olarak göstermek için kullanılır.

38 Önerileri artırmak İşleyen bir öneri süreci geliştirmek NASIL ? Sonuçları ölçmek Ödüllendirmek Yeterliliği artırmak NİÇİN ? ………. NASIL NİÇİN AĞAÇ DİYAGRAMIHEDEF

39 NASIL-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI Çocukların Öğrenme Heyecanını Artır Çözüm Nasıl? Öğretmenleri Eğit Okul-Aile İlişkilerini Güçlendir Kaynak Planlamasını İyileştir Öğrenciyi Uzaklaştıran Sebepleri İncele Nasıl? En Önemli 10 Sebebe Odaklan ve Önlem Geliştir Uygula ve Sonuçları İzle Başarıyı Kalıcı Hale Getir

40 NEDEN-NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI Çocukların Öğrenme Heyecanını Kaybetmesi Problem Neden? Öğretmenlerin Tutumu Arkadaşların Tutumu Araç-gereç Yetersizliği Öğrencilerin Araç-Gereç Getirmemesi Tecrübesizlik Bilgisizlik Rehberlik Servisinin Yetersizliği Ailenin İlgisizliği Okulun Kaynaklarının Yetersizliği Gereksiz Araç-Gereç Talebi Neden?

41 NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI SORUN NEDEN Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma NEDEN Yapılacak Çalışma Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Nasıl ?

42 7.KUVVET ALAN ANALİZİ Bir amacı gerçekleştirirken sorunu çözmeye yönelik performansı artırıcı kuvvetleri güçlendirmek ya da performansı kötüye kuvvet iten kuvvetleri zayıflatmak yolları izlenir. İyileştirme alanı bir hedef cümlesi olarak yazılır. Önceden analiz yapmadan performansı etkileyen itici kuvvetler ve engelleyici kuvvetler beyin fırtınası yolu ile belirlenir

43 Örnek:Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik kuvvet alan analizi Şimdiki düzey %0 %100 İtici kuvvetler engelleyici kuvvetler İstek ve heyecan İyi eğitimin gelecekteki başarının anahtarı olması Kişisel gelişme isteği Tembellik Amaçların belirlenememesi Hantal müfredat

44 8.ÇOKLU OYLAMA Beyin fırtınası yöntemiyle ortaya çıkan fikirlerin en önemlilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir yöntemdir. Bütün fikirleri içeren bir liste hazırlanır. Her fikir numaralandırılır. Numaralandırılan her fikir oylanır. En az oy alan fikirler listeden çıkarılır. Bu işlerm en önemli madde sonuç olarak kalıncaya kadar devam eder.

45 9.NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ Beyin fırtınasında yapıldığı gibi takım üyeleri fikirlerini maddeler halinde yazarlar. Her üyeye belli sayıda küçük kartlar dağıtılır. Üyeler listeden önemli buldukları maddeleri birer tane olmak üzere kart üzerinde işaretler ve listeden ellerindeki kart sayısı kadar madde seçer. En önemli buldukları maddeye en yüksek puanı vermek üzere maddeler puanlandırılır. Puanlamalar yapıldıktan sonra bu kartlar toplanır ve verilen puanların istatistiği çıkarılır. En yüksek puan alan madde takımın seçimi olarak duyurulur.

46 10.YUVARLAK MASA TOPLANTISI ÇEMBER ŞEKLİNDE BİR OTURMA DÜZENİ UYGULANIR ÇALIŞMANIN YÖNETİCİSİ TOPLANTININ AMACINI BELİRLENİR ÜYELER SIRASIYLA DURUM İLE İLGİLİ SORUNU ORTAYA KOYARLAR KONUŞMACILARIN PAS ETME HAKKI VARDIR. BURADA DÜŞÜNCELER BEYİN FIRTINASINDA OLDUĞU GİBİ KAYDEDİLMEZ DÜŞÜNCELER DESTEKLENİR ELEŞTİRİLMEZ

47 11.VIZILTI GRUPLARI BİR TOPLANTI VEYA SEMİNER SIRASINDA KATILIMCILARIN KÜÇÜK GRUPLARA BÖLÜNEREK KONUYU TARTIŞTIKLARI BİR TEKNİKTİR. ETKİNLİĞİ YÜRÜTEN KİŞİ ANA GRUBU KÜÇÜK GRUPLARA BÖLEREK HER BİRİNE ANA KONUYLA İLGİLİ BAŞLIKLARI PAYLAŞTIRIR. BU GRUPLARA 5-10 DAKİKA SÜRE TANINIR.SÜRE SONUNDA FİKİRLER ALINIR.

48 12.KAR TOPU BU TEKNİK ÇALIŞMA SÜRECİNDE TARTIŞMAYA İLİŞKİN ALANLA İLGİLİ OALARAK UZLAŞMAYA VE SONUCA VARMAK İÇİN KULLANILIR. GRUP LİDERİ BİR KONU BELİRLER HERKES KENDİ GÖRÜŞÜNÜ YAZAR TARTIŞMACILARDAN İKİLİ GRUPLAR YAZDIKLARI YANITLARI TARTIŞIRLAR VE ORTAK BİR NOKTADA BULUŞMAYA ÇALIŞIRLAR İKİLİ GRUPLAR DÖRTLÜ GRUPLARA DÖNÜŞÜR VE ORTAK BİR CEVAP OLUŞTURULUR. ÇALIŞMANIN SONUNDA TÜM GRUPLAR KENDİLERİNİ FESHEDEREK FARKLI GÖRÜŞLERİ TEKAR GÖZDEN GEÇİREREK BİR UZLAŞIYA VARMAYA ÇALIŞIRLAR.

49 BEYİN FIRTINASI YUVARLAK MASA TOPLANTISI VIZILTI GRUPLARI KAR TOPU

50 PROBLEM TESPİTİ

51 OKULUMUZDA; Öğrencilerin okumaya isteksiz oldukları, ders kitaplarının dışına çıkamadıkları, Yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde ifade eksikliğinin olduğu, Öğretmenlerin araştırma ödevleri konusunda belirli sınırlar içinde kaldıkları, Öğrencilerin kaynak kullanımı becerilerinin eksik olduğu, Kütüphanedeki kaynakların yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin araştırmaya karşı isteksiz oldukları, Öğrencilerin araştırma ödevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar, Öğrencilerin kitap okuma konusundaki isteksizlikleri, Öğrencilerin yazılı iletişim araçlarına ilgisizlikleri, TESPİT EDİLMİŞTİR.

52 STRATEJİLERİ BELİRLEME

53 PÇE ‘NİN STRATEJİLERİ Beyin fırtınası yöntemiyle sebep-sonuç diyagramı hazırlayarak problemi analiz etmek. İlişkiler diyagramı ve etkinlik analizi ile nedenleri önceliklendirmek. Ağaç diyagramı ile çözüm yollarını belirlemek. İşbirlikleri, anketler, gözlemler. Öğrenci başarılarını tarama. Uygulamaları takip etmek ve süreklilik kazandırmak.

54 PROBLEMİ ANALİZ ETMEK

55 TAM GÜN EĞİTİM VEREN OKULUMUZDA KÜTÜPHANENİN İŞLERLİĞİNİN OLMAMASI İSTEKSİZLİK TV BAĞIMLILIĞI EBEVEYNLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞININ OLMAMASI VELİNİN KONUYA DUYARLI OLMAMASI VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI MADDİ YETERSİZLİKLER OKULLA İLGİLİ ÇÖZÜM BEKLEYEN DİĞER SORUNLAR KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI FİZİKİ KOŞULLARIN YETERSİZLİĞİ YÖNLENDİRME EKSİKLİĞİ KAYNAK İDARE ÖĞRENCİÖĞRETMEN VELİ

56 ÖNCELİKLENDİRME

57 NEDENLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 01 2 ZORLUK DERECESİ ZorNormalKolay SÜREUzun ( Bir Yıldan Fazla )Normal ( 0 – 6 Ay ) Kısa ( 0 – 3 Ay ) MALİYET FazlaNormal Az ETKİ DERECESİ Yok EtkiliÇok Etkili NEDENLER ZORLUK DERECESİ SÜRE MALİYET ETKİ DERECESİ TOPLAM ETKİ DEREC ÖNCELİK SIRASI ÖĞRENCİLERİN TV BAĞIMLILIĞI 2242108 ÖĞRENCİLERİN İSTEKSİZLİĞİ 2244 12 8 ÖĞRETMENLERİN YÖNLENDİRMEME Sİ 228 6 186 VELİ DUYARSIZLIĞI 24 8 216 7 AİLEDE OKUMA ALIŞKANLIĞI YOK 00 2 2109 KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ 8888321 KÜTÜP. FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ 8642205 KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI 8848282 OKULUN DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİKLİ OLMASI 6688282 VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI 8684263 MADDİ YETERSİZLİKLER 4648224

58 KÜTÜPHANEDE KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANENİN FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ MADDİ YETERSİZLİKLER ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEMESİ VELİLERİN DUYARSIZLIĞI ANNE VE BABALARIN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ OLMAMASI ÖĞRENCİLERİN TV BAĞIMLILIKLARI ÖĞRENCİLERİN İSTEKSİZLİĞİ VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI OKUL İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİK KAZANMASI İLİŞKİ DİYAGRAMI

59 KÜTÜPHANED E KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞ İ KÜTÜPHANENİ N FİZİKİ KOŞULLARINI N YETERSİZLİĞİ MADDİ YETERSİZLİKLE R VELİ DUYARSIZLIĞI VELİ DESTEĞİNİ N OLMAMASI OKUL İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİK KAZANMASI ÖĞRENCİLERİN T.V. BAĞIMLILIKLARI ÖĞRENCİLERİN İSTEKSİZLİĞİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEMESİ EBEVEYNLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ OLMAMASI KÜTÜPHAN E GÖREVLİSİ NİN OLMAMASI İLİŞKİ DİYAGRAMI

60 ÇÖZÜM SÜRECİ

61 KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANENİN FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ MADDİ YETERSİZLİKLER VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI KİTAP SAYISINI ARTTIRARAK FİZİKİ KOŞULLARIN İYİLEŞTRİRİLMESİ MADDİ KAYNAK TEMİNİ VELİLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRME KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN GÖREVE BAŞLATILMASI NASIL KİTAP KAMPANYASI DÜZENLENMESİ EKSİK KAYNAKLARIN TESPİT EDİLMESİ ÖĞRENCİ VE VELİ KATKISININ SAĞLANMASI BOYATILMASI RAF, MASA, SANDALYE TEMİNİ TEKNİK DONANIMIN SAĞLANMASI BAĞIŞLARLA VELİ TOPLANTILARIYLA DUYURULAR GÖNÜLLÜLÜK KÜTÜPHANENİN İŞLERLİĞİNİN OLMAMASI NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI

62 PÇE EKİBİNİN (BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİYLE) SORUNA ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER Kitap sayısının arttırılması, - Kitap kampanyası düzenlenmesi, - Eksik kaynakların tespit edilmesi, - Öğrenci ve veli katkısının sağlanması, Kütüphanenin fiziki koşullarının düzeltilmesi, - Boyatılması, - Raf, masa, sandalye temini, - Teknik donanımın sağlanması, Maddi kaynak temininin sağlanması, - Bağışlarla Velilerle iletişimin güçlendirilmesi, - Veli toplantılarının, - Duyuruların yapılması, Kütüphane görevlisinin göreve başlatılması, - Gönüllü uzmanın bulunması.

63 Hülya BİLİCAN Mart- 2003 15 günŞubat-2003Kütüphane memurunun alınması Özgül BOZKURT ---- -21.02.2003Öğretmenler Kurulu toplantısında sorunun gündeme getirilmesi Naile FIRAT31.01.200 3 1 hafta27.01.2003Kütüphanedeki eksik kaynakların tespit edilip, liste oluşturulması. M. Bahar YEĞENOĞLU - Aziz KANMAZ Aralık- 2002 3 ayEkim -2002Kütüphanenin fiziki koşullarının düzeltilmesi ( sandalye, dolap, masa örtüsü, perde, bilgisayar temini ve kütüphanenin boyatılması ) F. Asuman SAMSUNLU- Hülya BİLİCAN Şubat - 2003 2 ayAralık -2002Kitap kampanyası düzenlenmesi SORUMLU KİŞİ BİTİŞ TARİHİ SÜREBAŞLANGIÇ TARİHİ KONU / SÜREÇ İŞ TAKİP PLANI

64

65 Teşekkür ederiz… ÇEKMEKÖY STRATEJİ GELİŞTİRME KALİTE BÜROSU


"TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Problem Çözme Ekipleri Kurumların(okul) tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanlarından biri birkaçı veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları