Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  2.7.TRİSTÖR (SCR:Silicon Controlled Rectifier), Yarıiletken denetimli doğrultucu  Güç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  2.7.TRİSTÖR (SCR:Silicon Controlled Rectifier), Yarıiletken denetimli doğrultucu  Güç."— Sunum transkripti:

1 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.com  2.7.TRİSTÖR (SCR:Silicon Controlled Rectifier), Yarıiletken denetimli doğrultucu  Güç denetimi ana devre elemanlarının en önemlilerinden biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşmuştur. Çalışması, seri bağlı npn ve pnp tipli iki tranzistörün çalışması gibidir. Tristörün tranzistör eşdeğer devresi, Şekil 2.69.(c) den görüldüğü gibi, npn ve pnp tipi iki tranzistörün biri birini sürecek şekilde bağlanmasından oluşmuştur. TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

2 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  Tristörün anoduna (+) katoduna (  ) olmak üzere bir gerilim uygulandığında, tristör iletime kutuplanmış olur. Kapı devresine, açık S anahtarı kapatılarak, bir tetikleme gerilimi uygulandığında, belirli aşamalarla, tristör iletime geçer.

3 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.com TRISTÖR-SCR Özeğrileri I GH  I G1  I G2  I G3  I Gn  I G0 =0 (yani tetikleme yok)

4 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

5 TRISTÖR-SCR Özeğrileri I GH  I G1  I G2  I G3  I Gn  I G0 =0 (yani tetikleme yok)

6 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.com

7 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

8 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

9 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

10 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  2.7.1.Tristörün iletimi  Tristörün anoduna (  ) katoduna (+) yönde bir gerilim uygulandığında, kapı devresindeki s anahtarı kapatılsa bile tristör iletmeyecektir. Yani kesim bölgesinde çalışacaktır. Bu bölgede, tristör bir diyot gibidir.

11 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

12 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  R ayarlı direnci ile tristör uçlarındaki, V RB ters gerilimi arttırılarak V FB pozitif devrilme gerilimine (Voltage of Forward Breakover) ulaştığında, diyotlarda olduğu gibi, ters yönde tristörden bir akım akar ve tristör iletken hale gelir.

13 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  Tristörün anoduna (+) katoduna (  ) olmak üzere bir gerilim uygulandığında, tristör iletime kutuplanmış olur. Kapı devresine, açık S anahtarı kapatılarak, bir tetikleme gerilimi uygulandığında, belirli aşamalarla, tristör iletime geçer.

14 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.com TRISTÖR-SCR Özeğrileri I GH  I G1  I G2  I G3  I Gn  I G0 =0 (yani tetikleme yok)

15 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.com

16 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

17  Tristörlerin çeşitli şartlarda iletimi sağlanabilir.  i 1 -Gerilim etkisiyle iletim (V A > V FB )  1 +  2 =1 olur. Fakat işletmede bu tip iletime sürme şekli kullanılmaz.  i 2 -Hız etkisiyle iletim (Gerilim değişme hızı  dVA/dt  dVA/dt  krt )  i 3 -Sıcaklık etkisiyle iletim (T J  T Jüretim )  i 4 -Işıma enerjisiyle iletim (ışık, radyoaktivite, elektromagnetik dalgalar vs. etkisi)  i 5 -Tranzistör etkisiyle iletim (I G ) Tranzistörlerin bazına bir gerilim uygulayarak, yani Şekil 2.70.(b) de G ucuna bir darbe gerilim uygulanması durumunda tranzistör iletime geçer. Buna kapıdan tetikleme veya tristörün ateşlenmesi denir. p bölgesinden çıkarılan kapı ucundan tetiklenen tristörlere klasik tristörler denir. TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

18 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR Kesim komutu

19 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

20 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

21 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  2.7.2. Tristörün Söndürülmesi (Turn-off: Commutation: Kesim, Komutasyon)  Tristörün komutasyonu, iletimden tekrar kesime geçerek akımın sıfırlanmasıdır.   Tristör kısa devre edilmesi (anot-katot kısa devre),   Anot akımına başka bir yol bulunması (akım aktarımı),   Alternatif gerilimin negatifi yarı peryodundaki gibi, anodun katoda göre daha negatif yapılması, veya   SCR akımını tutma akımı seviyesinin altına düşürmek (I A  I H ) gerekir. Buna tristörün söndürülmesi veya komutasyonu denir.

22 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  Örnek olarak; GE C158 tristörü için bu değerler: t q = 25µs T J = +125°C I T = 150A V R = 50 V dv/dt = 200 V/µs di/dt = 5A/µs ve (kapı değeri; V G =10V, I G =100mA) şeklindedir.

23 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  i.Kapı Akımı İle Kapama Bu tür bir yöntem, küçük anot yüzeyine sahip tristörlerde uygulanır. GTO (Gate Turn-off Thyristor: Kapıdan Söndürmeli Tristörler) diye isimlendirilen bu tür tristörlerde önceleri anahtarlama gücü düşük devre uygulamaları yapılmakta iken günümüzde ilerleyen üretim teknolojileri ile birkaç yüz KW gücünü aşan MW mertebelerine yakın güç denetim devrelerinde kullanılabilir hale gelmişlerdir.

24 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  ii.Negatif Gerilim Etkisiyle Kapama Negatif gerilim etkili söndürme ile tristörün kesim konumuna alınması yani kapatılmasıdır. Tristör anoduna negatif bir gerilim uygulanarak gerçekleştirilir.

25 Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ nurettinabut@hotmail.comTRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

26 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR

27 TRISTÖR-SCRTRISTÖR-SCR  ii.Negatif Gerilim Etkisiyle Kapama Negatif gerilim etkili söndürme ile tristörün kesim konumuna alınması yani kapatılmasıdır. Tristör anoduna negatif bir gerilim uygulanarak gerçekleştirilir.


"Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  2.7.TRİSTÖR (SCR:Silicon Controlled Rectifier), Yarıiletken denetimli doğrultucu  Güç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları