Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
: PROJENİN ADI GÜVENLİ OKUL – GÜVENLİ EĞİTİM PROJESİ PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Muratlı İlçe Merkezi PROJEYİ HAZIRLAYAN BİRİM: Mithatpaşa Ortaokulu Muratlı 2013

2 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJENİN SÜRESİ: Eğitim ve Öğretim yılı 1. ve 2. Dönemleri kapsar Eğitim Öğretim yılının ilk haftası başlanacaktır. PROJENİN ORTAKLARI: Muratlı İlçe Emniyet Amirliği Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muratlı Belediye Başkanlığı

3 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJENİN AMACI Okullarda, öğrencilerin karışması muhtemel şiddet olaylarından korunması, suça karışmalarının engellenmesi, ya da en aza indirilmesi, suç işlemeye zemin hazırlayabilecek durumların ortadan kaldırılması için İlçe  Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile diğer ilgililerinin aralarındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkartılarak uygulanabilir önlemleri tespit etmektir. Okulların güvenliğinin artırılması için Milli Eğitim ve Emniyet Personelince azami gayretin sarf edilmesi ve bu yönde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilerin birbirine aktarılması için gerekli sistemin kurulması, süratle koordine sağlanması ve etkin önlemler almak için ortak hareket edilmesi amaçlanmıştır.

4 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 1. DOSYALAMA (Arşiv Oluşturma) Muratlı İlçesinde Okul Güvenliği konusunda yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak Okul Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi Dosyası oluşturulacak, yapılan her türlü faaliyet ve yazışma bu dosyaya konularak projenin devamlığı sağlanacaktır. Dosyada konu ile ilgili resmi yazışmalar, yapılan her türlü toplantıya ait tutanaklar, yapılan eğitimler, görevlendirmeler,  yürütülen faaliyetlere ait neticeler dosyada muhafaza edilmelidir. Her birim tarafından dosyalar sürekli güncellenecektir.

5 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 2. TOPLANTILAR Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak; rütbeli personel her ayın ilk haftasının Cuma günü saat 14:00'de okul idarecileri ile toplantı yapacaklardır. Son olarak da Emniyet ve Milli Eğitim görevlilerinin ortak katılımıyla birlikte okullarda güvenliğin geliştirilmesi projesi kapsamında toplantılar yapılacaktır. Toplantılar yer olarak genellikle okullarda gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların zamanı henüz okullar açılmadan alınması gereken tedbirlerin tespiti için, okullar açıkken tedbirlerin gözden geçirilmesi için ve okul kapandığı dönemde bir yılın değerlendirilmesi için yapılacaktır. Birimlerin kendi içindeki toplantıları haftalık veya aylık olurken İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim arasındaki toplantılar dönem başları ve eğitim öğretim yılsonunda yapılması düşünülmektedir. Yapılan her türlü toplantı tutanağa bağlanmalı ve toplantı tutanakları ilgili birimde muhafaza edilecektir.

6 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 3. İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNCE GÜVENLİĞİ ARTIRICI FİZİKİ TEDBİRLER HAKKINDA OKUL İDARECİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Okulların çevre duvarının yaptırılması, Kamera sistemlerinin kurulması, Alarm sistemlerin kurulması, Aydınlatmanın yeterli hale getirilmesi, Okul bölgelerinde sütre görevi yapabilecek gereksiz çalılık vb. fiziki durumların ortadan kaldırılması, Okullarda Özel Güvenlik Görevlisi istihdam edilmesi, Yukarıda sayılan hususların yerine getirilmesi halinde okul bölgelerinin daha güvenli bir hale gelebileceği düşünülmektedir

7 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 4. OKULLARIN GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK DERECELENDİRİLMESİNİN YAPILMASI Okulların öğrenci sayısı, meydana gelen olaylar, okulların bulunduğu bölge ve fiziki şartlar açısından  risk derecelendirmesi yapılmalıdır. İlçe merkezindeki okulların giriş ve çıkışlarda sürekli resmi ekip bulundurulmalı, zaman zamanda sivil görevlilerle kontrolü yapılmalıdır. 5. GÖREVLİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ Okulların güvenlik açısından risk derecelendirilmesi yapıldıktan sonra bir öğretim yılı boyunca 2 Resmi Ekip ve 1 sivil ekip olmak üzere toplam 3 ekiple okul önlerinde  hizmet verilmektedir. Görevlendirilen her ekibe okulların giriş ve çıkış saatleri ile okul güvenliğine etki edebilecek hususlar okullarda görevli personele yazılı olarak tebliğ edilmelidir.

8 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 6. SİVİL EKİP VEYA SİVİL PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ Okullar bölgesinde resmi ekip görevlendirildiğinde buralardan uzaklaşan ancak daha sonra bir fırsatını bulup tekrar geri gelen, okulla ilişiği olmayan kişilerin takibine yönelik olarak ihtiyaç duyulan okullarda sivil ekip görevlendirilecektir. Hem bu kişilere karşı önlem alınmış olunacağı, hem de ekiplerin resmi iken görmekte zorlandığı ve okul güvenliğine etki eden diğer hususların  tespit edilmesi düşünülmektedir 7. OKUL ÖNLERİNDE GÖREVLİ EKİPLERDE FORM KULLANILMASI Okul önlerinde görev alan ekiplere meydana gelen olayları ve rastladıkları kişileri tespit etmek üzere formlar hazırlanmalı ve böylece ekipteki görevliler değişse bile diğer görevlilerin olaylardan haberdar olması, rahatsızlık maksadı ile okul önlerine gelen okul ile ilişiği olmayan kişilerin tanınmasının sağlanılması düşünülmektedir.

9 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YAPILACAK İŞLEMLER 9. İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNE Emniyet görevlilerince okul bölgelerinde güvenlik açısından zafiyet oluşturabilecek konular tespit edilerek okul idareleri ile diğer ilgili kurumların idarecileri ile aksaklığın giderilebilmesi için gerekli yazışmalar yapılmalı, bu kapsamda Belediye Başkanlığı ile irtibata geçilerek Okul önlerinde yaya ve öğrenci geçişlerini belirtir çizgilerin çizilmesi, uyarıcı levhaların konması ve hız kesicilerin yapılması için gerekli çalışmalar yapılarak  aksaklıklar giderilmelidir. 11. ÖĞRENCİ VELİLERİNE ULAŞMA İnternet Kafe denetimlerinde okulda olması gereken saatte internet Kafe'de bulunan öğrencilerin görülmesi halinde okul idarelerine ve onlar vasıtası ile öğrenci velilerine ulaşılmak sureti ile uyarılacaktır. İnternet kafe sahipleri ile yapılan görüşmelerde okula gitmesi gereken öğrencilerin okul saatlerinde internet kafelere alınmaması konusu ikazda bulunulmalıdır.

10 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
SONUÇLAR Bu çerçevede ilçemizde; Okul yakın ve uzak çevresinde koruyucu ve önleyici güvenlik önlemleri alınması, Öğrencilerin “şiddet” ve “şiddet içeren olaylara”, madde bağımlılığı ve diğer “zararlı alışkanlıklara” karşı korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici emniyet tedbirleri alınması, Okul giriş – çıkışlarında “trafik” ve “asayiş” yönünden önlemler artırılması, Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve cinsel gelişimlerinin olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyattan ve diğer olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, Öğrencilerin yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulmasına karşı gerekli önlemlerin alınması, Okulların yakın çevresinde bulunan “umuma açık yerler, internet kafeler”, elektronik oyun salonları” ile “park ve bahçelere” yönelik denetimler artırılmasının sağlanması, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanması.

11 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
SONUÇLAR Ayrıca; okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek olaylara ilk olarak müdahale edecek “krize müdahale ekibi” oluşturulmalı ve okul önlerinde de görev alan “irtibat görevlisi” personel, görevli olduğu okulun yöneticileri ile devamlı iletişim içerisinde bulunmalıdır. Çocukların suça karışmaları engellemek amacıyla “Öğrencilerimizi sokakta bekleyen tehlikeler, sokağa ve suça iten sebepler, büyüklere ve küçüklere tavsiyeler” içerikli tanıtıcı ve bilgilendirici “broşür ve kartvizit”, İlçe merkezinde halkın yoğun olduğu yerlerde ve okul önlerinde öğrencilere dağıtımı planlanmaktadır.

12 OKULLARDA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
DÜŞÜNCELER Sağlıklı bir eğitim ortamının temel unsurları olan öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin azami derecede sağlanması ile birlikte Emniyetçe alınan güvenlik tedbirlerinin de geliştirilerek artırılması eğitimin kalitesini artıracaktır. Emniyet Görevlileri, Milli Eğitim yetkilileri öğrenci ve veliler arasında oluşturulacak bilgi akışı ve koordine ile tarafların yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi sahibi olması, en kısa sürede en etkin ve verimli çözümlerin elde edilmesi sağlanmalıdır. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ile yapılacak olan görüşme sonucunda tüm okul öğrencilerine Uyuşturucunun zararları ve tehlikeleri, Terör Örgütleri, Asayiş olayları ve Bilişim Suçları ile ilgili konferans verilmesi düşünülmektedir. Yapılacak olan konferanslarda salon, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve diğer ekipmanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Okul güvenliğini geliştirme projesi yapılmalı, gelişmelere göre güncellenmeli ve böylece önümüzdeki süreçte gündemden hiç düşürülmemelidir.


"OKULLARDA GÜVENLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları