Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır"— Sunum transkripti:

1 1- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır
1- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır? A) Kütüphane B) Söz C) Öğrenci D) Televizyon

2 Yanıt: C

3 2. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Kaynaşma B) Ulama C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi

4 Yanıt:D

5 3. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır
3. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan – Tutumlu B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

6 Yanıt:B

7 4. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? A) Bu adamla yolculuk yapılmaz. C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren. B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

8 Yanıt:B

9 5. “ Ben sana mecburum bilemezsin
5. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

10 Yanıt:A

11 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi? B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez. C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede? D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

12 Yanıt:C

13 7. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir
7. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar. B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

14 Yanıt:C

15 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz. B) “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur. C) “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur. D) Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

16 Yanıt:B

17 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi. B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık. C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir. D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

18 Yanıt:D

19 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C-) Geldiğinde beni arıyacağını umarım. B) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz. D-) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

20 Yanıt:A

21 11. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım
11. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım. Akşama … Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir? A) ile – sanki B) çünkü – doğru C) fakat – az D) ile – doğru

22 Yanıt:B

23 12. “ Ağaca çıkmasını bilirim; Tanırım meyvenin oluşumunu; Taş kırmak da gelir elimizden, Ateş yakmak da aş pişirmek de. “ Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Aş pişirmekte usta olduğunu C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu B) Ustalığını kimlerle paylaştığı D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

24 Yanıt:B

25 13. “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) En iyi işleyen otel bizimki C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim. B) İşyeri on beş elemanla işliyor. D) Duvardaki tüm saatler işledi.

26 Yanıt:C

27 14. “ Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber
14. “ Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber. Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan, cennet vatan, Kalkınmalı, kalkınmalı. “ Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik – İyimserlik C) Korku – Üzüntü B) Yalnızlık – Pişmanlık D) Karamsarlık – Özlem

28 Yanıt:A

29 15. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? I. kendine iş edinmişti IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra II. vaktiyle okumamış olmanın V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi III. durmadan çalışarak VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat A) II – IV – VI – III – V – I C)V–VI–IV–III–II–I B) III – II – V – VI – I – IV D) VI – V – IV – III – II – I

30 Yanıt:A

31 16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir
16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez? A) isteyerek B) yılmadan C) canla başla D) aldırış etmeden

32 Yanıt:D

33 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? A) İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun. B) Gelmiyorum, demedim sana. C) Bir gece ansızın gelebilirim. D) Söylediğin sözle, güzel değil.

34 Yanıt:D

35 18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir
18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? A) Yükselen bulutlar C-) Hepimiz heyecanlıydık B) Bahçemizde gördüklerim D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

36 Yanıt:C

37 19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir? A) Özne + tümleç + yüklem C-)Tümleç + özne + yüklem B) Özne + yüklem D-) Özne + nesne + yüklem

38 Yanıt:A

39 20. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) sergi – le – di –k C) ser – gi – le – di – k B) ser- gi – le – dik D) sergile – di – k

40 Yanıt:C

41 MEHMET BERTAN TANYILDIZ 6-A 682


"1- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları