Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ Dr. Akın Yeşilkaya 2008-2009 Eğitim Yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ Dr. Akın Yeşilkaya 2008-2009 Eğitim Yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ Dr. Akın Yeşilkaya 2008-2009 Eğitim Yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

2 Dersin amacı Hastalıkların moleküller mekanizmasını ortaya koymak Hastalıkların moleküller mekanizmasını ortaya koymak Bozukluklardaki moleküler mekanizmaların arkasında yatan sebeplerin neler olduğunu gözden geçirmek Bozukluklardaki moleküler mekanizmaların arkasında yatan sebeplerin neler olduğunu gözden geçirmek Hastalıkların arkasında yatan moleküler bozuklukları özetlemek. Hastalıkların arkasında yatan moleküler bozuklukları özetlemek.

3 Dersin Hedefi Hastalıkların arkasında moleküler bozuklukların bulunduğunu öğretmek. Hastalıkların arkasında moleküler bozuklukların bulunduğunu öğretmek. Bozuklukların moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlayarak hastalıkları daha kolay öğrenmek Bozuklukların moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlayarak hastalıkları daha kolay öğrenmek Bozuklukların moleküler mekanizmasının öneminin anlaşılmasını sağlayarak teşhis ve tedavinin yapılması kolaylaştırmak Bozuklukların moleküler mekanizmasının öneminin anlaşılmasını sağlayarak teşhis ve tedavinin yapılması kolaylaştırmak

4 Sağlık; bireylerde sadece hastalık ve güçsüzlüğün yokluğu değil kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir sağlamlık içinde olmalarıdır. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN SAĞLIK TANIMI

5 Hastalık Türk Dil Kurumuna Göre: Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, dert, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, dert, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

6 BİYOKİMYASAL AÇIDAN SAĞLIK TANIMI Organizmamızda intra ve ekstra selüler olarak var olan binlerce reaksiyonun, insana fizyolojik şartlarda maksimal yaşam sağlayacak bir biçimde cereyan etmesi

7

8

9 HASTALIKLARDA NEDEN BİYOKİMYASAL İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILIR? Erken ve zamanında tanıya yardımcı olmak, Erken ve zamanında tanıya yardımcı olmak, Hastalıkların sebebini meydana çıkarmak, Hastalıkların sebebini meydana çıkarmak, Mantıklı ve etkin bir tedavi önermek, Mantıklı ve etkin bir tedavi önermek, Tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesine yardımcı olmak, Tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesine yardımcı olmak, Hastalığın gelişimini izlemeye yardımcı olmak, Hastalığın gelişimini izlemeye yardımcı olmak,

10 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ  Birçok hastalıkta biyokimyasal bozukluklar yer alır.  Bozuklukları hücre düzeyinde aramak gerekir.  Enzimatik reaksiyonlardaki bozukluklar pek çok hastalığın temelidir.  Substrat-enzim-ürün aksı ve reaksiyonu kontrol eden faktörler iyi etüd edilmelidir

11 HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL AÇIDAN NELER DİKKAT ÇEKER?  Birçok hastalık genetik temele dayalı olarak gelişir.  Hastalıklarda biyomoleküllerin yapı, miktar ve fonksiyon bakımından etkilendiği görülür.  Hastalığa sebep olan biyokimyasal bozukluk çabuk veya yavaş olarak meydana çıkabilir.  Bazı hastalıklarda sebep, bazı biyomoleküllerin azlığı veya çokluğudur.  Hastalıklardan tüm hücre organelleri etkilenir.  Değişik biyokimyasal mekanizmalar benzer patolojik, klinik ve laboratuvar bulguları oluşturabilir.

12 BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI ETKİLEYEREK HASTALIĞA YOL AÇAN MAJOR SEBEPLER  Fiziksel Ajanlar: Mekanik travma, aşırı sıcak veya soğuk, ani atmosferik basınç değişiklikleri, radyasyon, elektrik şoku  Kimyasal Ajan Ve İlaçlar: Bazı toksik bileşikler, tedavide kullanılan ilaçlar  Biyolojik Ajanlar: Viruslar, riketsiyalar, bakteriler, mantar ve parazitler  Oksijen Yokluğu: Kan dolaşımı bozuklukları, kanın oksijen taşımasındaki aksamalar, oksidatif enzim zehirlenmeleri

13 BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI ETKİLEYEREK HASTALIĞA YOL AÇAN MAJOR SEBEPLER  Genetik: Konjenital, moleküler  İmmünolojik Reaksiyonlar: Anaflaksi, otoimmün hastalıklar  Beslenme Bozuklukları: Az beslenme, çok beslenme, hatalı beslenme  Endokrin Bozukluklar: Hormonların azlığı veya çokluğu

14 Clinical Relevance of biochemistry - Specific Diseases Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Sickle-Cell Anemia Sickle-Cell Anemia Fragile X Syndrome Fragile X Syndrome Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis Cystic Fibrosis Cystic Fibrosis Wilson’s Disease Wilson’s Disease Duchenne’s Muscular Dystrophy Duchenne’s Muscular Dystrophy Severe Combined Immunodeficiency Severe Combined Immunodeficiency Osteogenesis Imperfecta Osteogenesis Imperfecta Methanol Poisoning Methanol Poisoning Cyanide Poisoning Cyanide Poisoning Lactose Intolerance Lactose Intolerance Von Gierke’s Disease Von Gierke’s Disease Familial Hypercholesterolemia Familial Hypercholesterolemia Tay-Sach’s Disease Tay-Sach’s Disease Phenylketonuria Phenylketonuria Leukaemia Leukaemia Metabolic syndrome Metabolic syndrome etc…. etc….

15 Hemen hemen her hastalığın arkasında metabolik bir bozukluk bulunmaktadır.

16 Orak Hücre Anemisi

17 Hemoglobin

18 Hemoglobin http://mgl.scripps.edu/people/goodsell/pdb/pdb41/hb-animation.gif

19 Hemoglobin çeşitleri HbA 1  2  2 HbA 1  2  2 HbA 2  2  2 HbA 2  2  2 HbF  2  2 HbF  2  2

20 Hemoglobin’in beta zincirinde 6. sırada bulunan glutamik asit, valinle yer değiştirmiştir.

21

22 http://rbc.gs-im3.fr/DATA/The%20HW_CD/EnglDrepano-2c.html http://www.nslc.wustl.edu/sicklecell/part2/molecular.html

23

24 Mehta RS, Annan A, Byrns PJ, Lottenberg R. Opportunities to Improve Outcomes in Sickle Cell Disease. American Family Physician; 74: 303, 2006

25 Normal Eritrositler Orak şeklindeki hücreler Tıkaç oluşturan hücreler

26

27 Gut Hastalığı

28

29

30 Ürik asitÜrik asit kristalleri

31 Kolera

32

33 Kolera belirtileri Çok şiddetli karın ağrısı Çok şiddetli karın ağrısı Sulu diyare (ishal) Sulu diyare (ishal) Dehidratasyon Dehidratasyon Ölüm Ölüm

34 Vibrio cholerae

35 http://www.anl.gov/Science_and_Technology/Virtual_Tour/Images/sbc.jpg Enterotoksin

36

37

38

39

40

41 Miyokard İnfarktüsü Tıkalı damar

42 Koroner İnfarktüs Risk Nedenleri Yüksek lipid profili, Yüksek lipid profili, Hipertansiyon, Hipertansiyon, Çevresel faktörler; Çevresel faktörler; Stres, Stres, Yaşam tarzı, Yaşam tarzı, Sedanter yaşam, Sedanter yaşam, Tütün kullanma alışkanlığı, Tütün kullanma alışkanlığı, Genetiksel. Genetiksel.

43

44

45

46 http://www.retrouversonnord.be/fichiers_liens/inrfarctus.jpg İntimal plak Trombüs

47

48

49

50 O2-O2- +e - O2O2 4e - + 4H + H2OH2O 2 O 2 - + 2H + H2O2H2O2 Superoksid dismutaz Katalaz 2 H 2 O + O 2 H2OH2O 2 GSH GS-GS NADP + NADPH + H + Glutatyon peroksidaz Glutatyon redüktaz Superoksit anyonu Elektron transport zinciri

51 Aterosklerozun temel oluşum mekanizması

52 Etanol Zehirlenmesi

53 Alkol Metabolizması

54 Etanol Asetaldehit (Etanal) Asetat Asetil CoA NADH + H + NAD + LaktatPiruvat Glukoz ADH Glukoneogenezis Coenzim A Asetil CoA Okzaloasetat SitratKrebs Döngüsü Sitokrom P450

55 ETANOL Hücre membranının içine sokulur Membran akışkanlığı artar Özellikle beyinde toksik belirtiler ortaya çıkar ASETALDEHİD Protein ve nükleik asitlerle birleşir ASETOASETAT ASETİL-KoA Yağ sentezi artar Yağlı karaciğer meydana gelir NADH/NAD+ oranı artar Laktat/pirüvat oranı artar LAKTİK ASİDOZ GLUKONEOGENEZ azalır Yağ oksidasyonu azalır

56 Metanol Zehirlenmesi

57 Metanol CH 3 OH Metanol HCHO Formaldehid HCOOH Formik asit H+H+ HCOO - Alkol dehidrogenaz Aldehid dehidrogenaz Etanol 4-Metil pirazol Retinopati Optik disk’de hiperemi Körlük Metabolik asidoz Koma Ölüm + (-)

58 Sarılık

59 Hemoglobin

60

61 Hem Grubu

62

63

64 Bilirubin

65

66 Sarılık Nedenleri Bilirubin sentezinin artması Bilirubin sentezinin artması Hemoliz sonucu Hemoliz sonucu Bilirubinin karaciğer tarafından tutulmasının bozulması Bilirubinin karaciğer tarafından tutulmasının bozulması İlaç etkileşimi İlaç etkileşimi Gilbert’s sendromu Gilbert’s sendromu Hepatositlerde konjugasyonun bozulması Hepatositlerde konjugasyonun bozulması Crigler-Najjar sendromu Crigler-Najjar sendromu Gilbert’s sendromu Gilbert’s sendromu Safra yolu ile bilirubinin barsağa atılımının bozulması Safra yolu ile bilirubinin barsağa atılımının bozulması Hepatitler Hepatitler Kolestasis Kolestasis Dubin-Johnsan sendromu Dubin-Johnsan sendromu Çeşitli ilaç etkileşimleri Çeşitli ilaç etkileşimleri Safra kesesi veya yolu tümörleri Safra kesesi veya yolu tümörleri

67 SON Hepinize sağlıklı ve sağlık dağıtacağınız günler dilerim

68

69 Proteinden fakir/Karbohidrattan zengin diyet Amino asit yetersizliği Protein sentezinde azalma Hipoalbuminemiye bağlı ödem ŞİŞ KARIN Yağ sentezi için gerekli prekürsörlerin varlığı Yağlı karaciğer HEPATOMEGALİ

70


"HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ Dr. Akın Yeşilkaya 2008-2009 Eğitim Yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları